ZDRAVÍ – LÁSKA – JÓGA
Motto týdne:

...."Zralý muž si užívá, když je jeho žena svá. MÁ TAK CHUŤ JI ZASE LOVIT.
Zralá žena si zase užívá, když má její muž vizi, za kterou si pevně stojí. Díky tomu má CHUŤ HO ZASE SVÁDĚT..."

....kéž jsou všechny bytosti této planety šťastny....

Nezapomínejte naplňovat si život tím, čím máte rádi. Dívejte se na oblíbené filmy, poslouchejte oblíbenou hudbu, noste svetr, který máte nejraději a vařte si svůj nejmilejší čaj. Obklopte se milými věcmi a milujte každou chvilku svého života...

Aktuality

Prvomájová jóga

Zdravím všechny příznivce jógového cvičení:-)…Vzhledem k tomu, že je dnes první máj..je lásky čas… zůstávejme dnes v energii lásky s našimi muži:-)….potřebují naši blízkost stejně tak, jako my jejich:-)….Uvidíme se na úterní hodině jógy:-)..

V dubnu harmonizujeme čakrový systém

Moji milí příznivci jógového cvičení, všechny čtvrtky v dubnu budeme pracovat na józe s čakrami..jejich „nacítěním“, naladěním se na ně, harmonizováním…a prodýcháváním…
Pokud byste chtěli vědět více…zde je pár informací pro vás…Jinak si přijďte sami „vyzkoušet“ každý čtvrtek jógové cvičení s relaxací od 17.30-19hod.v Bohuňovicích na ZŠ.
Vaše Jitka

Čakrový systém – 7 hlavních čaker

Systém sedmi čaker je součástí indického systému jógy, proto se používají jejich sanskrtská jména. Samotné slovo čakra pochází ze sanskrtu také a znamená kolo nebo vír. Čaker v józe existuje mnohem více, ale sedm je považováno za hlavní energetická centra. Buddhistický systém například používá pět energetických center s poněkud jiným významem a dále šest semenných míst energetického těla, kde se hromadí karmické příčiny pro zrození v různých sférách existence.

Co jsou to čakry?
Čakry jsou energetické víry, které distribuují energii do různých oblastí naší existence. Zemská energie proudí všemi energetickými centry a jde odzdola nahoru podél páteře. Kosmická energie proudí odshora dolů.

1.čakra:
Múládhára – Kořenová čakra
Úroveň primárního bytí a vědomí, živel země.
Sanskrtské slovo Múládhára znamená „kořen udržující“.

Pro tuto čakru je klíčové „vědomí, že jsem“. Jsem v takové osudové danosti, v jaké jsem. Jsem takovou bytostí, jakou jsem. Jsem v takových okolnostech, v jakých jsem. V těchto okolnostech mám své kořeny. V úrovni první čakry s naším osudem nediskutujeme. Prostě bereme na vědomí, že věci (danost fyzického těla, materiální podmínky, lidé v rodině…) jsou, jak jsou a žijeme s tím. Tento mentální stav odpovídá vývojovému stupni malých dětí. Ať jsou chudé či bohaté, zdravé či postižené, krásné či ošklivé, chytré či hloupé, radují se ze života a své okolnosti berou tak, jak jsou.

2.čakra:
Svadhišthána – sakrální čakra
Úroveň snění a cítění, živel vody.
Sanskrtské slovo Svadhišthána znamená „sladkost“.

Pro tuto čakru je klíčové „vědomí svých snů a pocitů“. Sním, kým budu, a vesnívám se do bytosti, kterou se chci stát. Mohu snít o šťastném manželství, velké rodině, akademických a vědeckých úspěších, o tvoření nových uměleckých děl, o zachraňování lidských životů, o magických silách, o duchovní realizaci… Taky mohu snít o oběti, pohromě, ztrátě. Tyto sny ale nemají větší sílu než sny smysluplné, nicméně do jisté míry se taktéž mohou realizovat, pokud se z jejich realizace potřebujeme něco naučit. Mé pocity mi pak říkají, nakolik se nacházím na cestě svých skutečných snů a nakolik ne. Nemám-li ze svého života hluboce uspokojující pocit, pak se na cestě svých skutečných snů tak úplně nenacházím. Je dobré svým hlubším pocitům naslouchat a objevit, kde jsem z cesty sešla a nějak (alespoň esenciálně) se vrátit. Anebo se rozhodnout pro jiný sen.

Danost první čakry determinuje druhou čakru v tom smyslu, že pokud jsem útlé postavy, nebudu snít o
tom, že budu mistrem světa ve vzpěračství či kick boxu. Pokud nemám nadání pro kresbu, nebudu snít o tom, že budu akademickou malířkou. To by byla ztráta času a na to je život krátký. Může se v psyché takovýto sen objevit, ale narazí na fyzickou danost, a proud snění si bude přirozeně hledat realistickou cestu k uskutečnění podobně, jako se voda nesnaží téci skrze skálu, ale najde si způsob, jak skálu obtéci. Pokud jsem útlé postavy, mohu být dobrá v běhu, bojových uměních, v gymnastice atd. Pokud mám ráda výtvarno, mohu zkusit počítačovou grafiku, nebo se umělecky přesměrovat k sochařství, hudbě, tanci či básnictví.

Tento mentální stav je typický pro životní období adolescence. Sníme o tom, kým v životě budeme,
objevujeme posuzování a nespokojenost s naší daností. Chceme být štíhlejší, silnější, chytřejší, oblíbenější atd. Objevujeme svět protikladů a magickou přitažlivost druhého pohlaví.

3.čakra:
Manipúra – čakra solar plexu
Úroveň zamýšlení, záměru, volby a vůle (v tomto pořadí) a také nadšení, živel ohně.
Sanskrtské slovo Manipúra znamená „třpytivý klenot“.

Této čakře odpovídá vědomí, které zamýšlí uskutečnit své sny. Zamýšlení je jakoby nejvíc vzadu, nejbližší snům. Pro uskutečnění toho, co zamýšlíme, si vytýčíme dílčí záměry a činíme ve svém životě volby v souladu se svými záměry. Vůle je pak silou, díky které své záměry uskutečňujeme i navzdory těžkostem. Co ve svém životě zamýšlíme uskutečnit se pochopitelně odvíjí od danosti první a druhé čakry, stejně jako se sny druhé čakry odvíjejí od konstituce našeho bytí. Na úrovni třetí čakry volíme, které ze svých snů je v našich silách uskutečnit a v jaké intenzitě. Volíme, jak nejlépe zužitkovat okolnosti pro podporu našich snů, protože přirozeně zamýšlíme ze svých snů uskutečnit maximum.

Třetí čakru rozvíjíme nejvíce v období mladé dospělosti – budujeme si kariéru nebo firmu, cestujeme a poznáváme svět. Jde nám o to něčeho dosáhnout a podat výkon.

4.čakra:
Anaháta – srdeční čakra
úroveň lásky a soucitu, živel vzduchu.
Sanskrtské slovo Anaháta znamená „zvuk nevzniklý úderem“.

V úrovni této čakry milujeme svůj život, protože v něm uskutečňujeme to, co vždy bylo naším snem dělat. Láska k našemu životu, k naší danosti (fyzického těla, talentů, hmotných okolností,..), jež nám umožnila právě takto nádherně vyrůst, láska k našim vnitřním silám, díky kterým se tolik našich snů stalo skutečností, nám umožňuje milovat druhé, planetu, vesmír, univerzum. Anebo – pokud naslouchání vlastním pocitům v rozhodujících chvílích života chybělo, naše psyché si libovala ve snech zbloudilých, může se dostavit pocit životní ublíženosti, selhání (za které přece odpovědnost neneseme my, vždycky byly nějaké nepříznivé okolnosti), obviňování a zatrpklosti. A prožitek skutečné lásky a otevřeného srdce je od nás na hony vzdálen.

Vliv čtvrté čakry začíná převládat ve zralejší dospělosti, kdy přehodnotíme, čeho bylo zatím v našem životě dosaženo, které naše sny se uskutečnily a které ne. Začínáme si uvědomovat, že peníze, postavení a moc není všechno a začínáme více zohledňovat kvalitativní aspekty našeho života.

5.čakra:
Višuddha – krční čakra
Úroveň komunikace a vůdcovství, živel prostoru.
Sanskrtské slovo Višuddha znamená „očištěná“.

Z tohoto energetického centra vedeme druhé skrze efektivní komunikaci cestou uskutečňování jejich snů (zejména pokud děláme koučink nebo poradenství), nebo vedeme druhé cestou našeho
snu (pokud máme vlastní firmu, pracujeme na ŽL nebo na expertní interní pozici), nebo vedeme druhé
cestou snů jiných lidí (pokud máme manažerskou pozici). Na cestu našeho snu se druhé bytosti přidají, pokud ještě vlastní sny uskutečňovat neumějí nebo je jejich snem pomáhat uskutečňovat sny druhých. V této úrovni komunikujeme, kdo jsme, jaké jsou naše sny, naše volby, cíle, vize a poslání a vyjadřujeme naši lásku. Úspěšná komunikace je přesvědčivá – přesvědčíme bohaté osoby, aby sponzorovaly rozjezd našeho podnikání, přesvědčíme členy našeho týmu, aby spolupracovali na našem projektu nebo aby podali vyšší výkon než obvykle. Tato čakra je nejaktivnější v pozdní dospělosti.

6.čakra:
Adžňá – čakra uprostřed čela
Úroveň vizí, inspirace, koncentrace a konceptů
Sanskrtské slovo Adžňá znamená „řídící“.

V této čakře se zkušenost odvozená z uskutečňování našich snů a tužeb destiluje v moudrost. Sny a touhy jsou krátkodobé i dlouhodobé. Kdykoli nějaký sen došel uskutečnění, je to šestá čakra, která rozjímá nad smyslem a účelem našeho počínání. Tato čakra je propojena s druhou čakrou, čakrou snů a někdy se nám naše sny projeví rovnou jako vize v této čakře. Druhá čakra žije všemi svými sny podobně jako rodiče milují všechny své děti – vysoké, menší, obézní i hubené, rychlé i pomalé, ty, které dosáhnou společenské úspěšnosti, i ty, které mají problém se zákonem, i ty postižené, i ty, které zemřou už v dětství. Šestá čakra funguje strategicky a díky ní věnujeme nejvíce pozornosti těm našim snům, které mají největší šanci na úspěch a těm, které jsou pro náš vývoj z dlouhodobějšího hlediska nejdůležitější. Strategický výběr rodičů je nejvíc podpořit ty děti, které mají největší šanci posunout
rodinnou laťku dále a dobře své rodiče ve stáří zajistit. Takto bylo naše vědomí determinováno tisíce let, kdy neexistovaly důchodové systémy a rodiče se na stáří mohli spolehnout jen na ty schopné
z vlastních dětí. Dnes tento přístup není tak silný, ale na podvědomé úrovni má pořád svou váhu.

V tomto energetickém centru také začínáme vnímat kolektivní sny a trendy lidstva, blížíme se k nadosobní úrovni sedmé čakry. Ádžňa čakra má největší váhu ve stáří, kdy rozjímáme nad vlastním životem.

7.čakra:
Sahasrára – čakra na temeni hlavy
Úroveň transcendence
Sanskrtské slovo Sahasrára znamená „tisíceronásobná“.

Touto čakrou opouštíme individuální úroveň a vstupujeme do kosmického snu či kosmické reality. Vnímáme její holografickou strukturu a nekonečnou rozlehlost. Lidské sny a zájmy zde nemají větší váhu než zájmy jakýchkoli jiných forem bytí. Tato čakra je aktivována ve stáří a v předsmrtném období, kdy už ztrácíme zájem o tento svět. Máme-li to štěstí, tak jí z tohoto světa i odejdeme.

Všechny čakry pochopitelně používáme v každém věku a v každé situaci, jen někdy některou více a jinou méně – podobně jako používáme naše orgány. Většina činnosti čaker není v horizontu našeho vědomí stejně tak, jako si neuvědomujeme, jaké enzymy právě teď produkuje naše slinivka.
U různých osob se mohou různé čakry aktivovat různě silně i mimo hlavní věkové schéma – mladí lidé žijící silně duchovním životem mají aktivovanou sedmou čakru už ve dvaceti, vyšší řídící pozice, které vyžadují aktivovanou pátou a šestou čakru jsou často obsazeny lidmi, kterým ještě nebylo čtyřicet.

Vývojová posloupnost, kterou jsem pro čakry uvedla, platí i pro jakýkoli kratší cyklus v našem životě, stejně tak jako platí pro celé lidstvo a různé civilizace. Naše civilizace se nachází v pozdním stádiu třetí čakry, kdy je moc, záměr, vláda a vůle už celkem zkultivována, avšak vidíme, že lidstvo se velmi zefektivnilo v oblasti kontroly, kdy čím dál menší skupina lidí ať už přímo či nepřímo kontroluje a ovládá (médii, zákony, finančně, medikamenty, geneticky mutovanými potravinami..) čím dál větší počet lidí. Jak již bylo řečeno zde, modus kontroly není zdravým a přirozeným stavem třetí čakry a také většina lidí se v těchto podmínkách necítí tak úplně přirozeně. Vzhledem k tomu, že tento stav v podstatě není zdravý, není ani trvale udržitelný, takže držím naší civilizaci palce, že se vzpamatuje a zase se zharmonizuje.

Dříve než dojde k poruchám fyzických orgánů, mohou jasnovidné bytosti detekovat disharmonii či oslabení v čakrách. Čakry můžeme harmonizovat a stimulovat mnoha způsoby. Jedním ze způsobů harmonizace čaker je i hudba,aromaterapie, krystaly, mandaly a jiné léčivé obrázky.

Z tohoto článku můžete volně citovat a kopírovat, pokud zachováte jeho link
http://www.lecivykruh.cz/blog.html a autorství.

Jestli Vás článek zaujal, budu ráda za komentáře. Děkuji. Eva Hudečková

O jarních prázdnách se necvičí!!!

Moji milí jogíni..pozor, vy, co nechodíte pravidelně cvičit…tento týden od 3.2.-7.2.2014 SE NECVIČÍ, JSOU JARNÍ PRÁZDNINY!!!
Užijte si volna a běžte na kafe…

Chvála sportu, pohybu a fitness józe.

Moji milí cvičenci jógy a vyznavači i jiných pohybových aktivit:-)..velmi se na vás těším v novém roce…
…Bez novoročních předsevzetí na vás čeká spousta „krásné jógové práce“…Čekají vás naprosto naplňující, na duchu i na těle, hodiny fitness jógy…nové pozice…můj laskavý a osobní přístup k vám všem…Velmi se těším na vámi inspirující jógový celý rok 2014…
vaše Jitka.

Předvánoční jógová relaxace 14.12.2013

PŘEDVÁNOČNÍ JÓGOVÁ RELAXACE
14.12.2013

V čase adventu, kdy všichni spěcháme, dokupujeme dárky, dokončujeme vánoční úklid a do toho pečeme nejméně 10 druhů cukroví…je naše tělo obzvláště vystaveno neskutečnému stresu a napětí, protože si přejeme (tedy hlavně my ženy), aby bylo VŠECHNO DOKONALÉ…
Věřte, že dokonalost opravdu existuje pouze v našich očích…a v naší hlavě…a někdy stačí opravdu jen málo k tomu, aby nám bylo krásně…
…PROTO…
…mi dovolte, abych Vás tímto pozvala, v předvánočním uspěchaném čase, na již třetí předvánoční jógovou relaxaci s příjemnou adventní atmosférou, která se bude konat v sobotu 14.12.2013, od 10.00 hod. na základní škole v Bohuňovicích.

PROGRAM:
09.45 hod otevření tělocvičny,
10 – 11 hod. FITNESS JÓGA
11.15 – 12.15 hod. FITNESS JÓGA TROŠKU JINAK
12.30 – 13.30 – 14.00 hod. JÓGOVÉ PŘEKVAPENÍ S JÓGOVOU POHODOU

Cena relaxační soboty je 200,- Kč a je v ní zahrnuto:
cvičení, občerstvení (kafe, voda, čaj, ovoce…), dárečky…

REZERVACE MÍST NUTNÁ!!!PLATBY PŘEDEM NA HODINÁCH JÓGY VŽDY V ÚTERÝ NEBO ČTVRTEK

TĚŠÍM SE NA VÁS…JITKA.

Jóga 29.10.2013

Milí úžasní příznivci jógového cvičení…TEĎ V ÚTERÝ 29.10.2013 JÓGA NENÍ!!!!…(podzimní prázdniny ve škole)..Vynahradím vám to ve čtvrtek 31.10.2013!!..nezapomeňte již na 17.30hod…Čtěte..rozjímejte…relaxujte.. a buďte sami sebou…mějte krásné podzimní dny…Jitka

Nové hodiny jógy od ledna 2014 v Olomouci.

Milí příznivci jógového cvičení…
chystám pro vás v Olomouci, od ledna 2014 dvě nové hodiny – hodinu dětské jógy a 1,5 hodiny fitness jógy!!

Každou neděli od 16.hod bude bývat hodina dětské jógy (děti + rodiče), a na to navazující od 17 – 18.30 hod. fitness jóga pro dospělé.

Vše v novém centru Vandy Bubnové, v Kalokagathii s.r.o. , na ulici Balbínova 15, Olomouc – Hejčín.

V prosinci proběhne ukázková hodina dětské jógy, na kterou jste srdečně zváni – v rámci dne otevřených dveří…Veškeré info zde…nebo na telefonku.

Jóga od září.

feather09

Moji milí úžasní…
máme za sebou dva nádherné letní měsíce plné jógové práce…Myslím si, že jsme všichni nejméně jednou „dýchali“…a zároveň tak povznesli své bytí na vyšší úroveň…Chtěla bych vám velmi poděkovat za prázdninovou přízeň…za váš čas… a trpělivost pracovat na sobě samých…
Od září mám pro vás NOVINKY!! Budu přidávat v lednu 2014 ještě jednu hodinu fitness jógy do nového centra Vandy Bubnové, dále pak bude dětská jóga (více v sekci dětská jóga)- taktéž v Olomouci… a nové pomůcky v hodinách jógy v Bohuňovicích, k tomu ještě relaxace, práce s čakrovým systémem, dýchání, více klidu, harmonie…a víc pozdravů slunci:-)…takže budeme zkvalitňovat nejen pohybem už tak kvalitní jógové hodiny.
Hodiny v Bohuňovicích budou zůstávat stejně tak, jak byly..ÚTERÝ OD 18 – 19 HOD A ČTVRTEK OD 17.30 – 19 HOD…s tím, že zachovávám obě dvě hodiny jógové.
Informace k hodinám v Olomouci budu průběžně podávat jak na stránkách, tak i na svých hodinách ústně…nebo telefonicky.
Sledujte UPOUTÁVKU NA JÓGOVÉ VÍKENDY!!!..Říjnový víkend již plně obsazen!!!
…jógový víkend v říjnu nebo v listopadu, popřemýšlejte (více info v akcích). Tentokrát akceptuji předem zaplacené zálohy…na „dobré slovo“ a objednání přes mail už nereaguji…Děkuji za pochopení…
Vaše Jitka
Září 2013

Červen 2019
Po Út St Čt So Ne
« Dub    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich