ZDRAVÍ – LÁSKA – JÓGA
Motto týdne:

Dnešní generace je tak zaneprázdněná dokazováním, že ženy můžou dělat všechno, co dělají muži…že ženy tím ztrácí svoji jedinečnost.

Žena nebyla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co umí muž. Byla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co muž neumí.

 

….kéž jsou všechny bytosti této planety šťastny….

 

Nezapomínejte si naplňovat život tím, co máte rádi. Dívejte se na oblíbené filmy, poslouchejte oblíbenou hudbu, noste svetr, který máte nejraději a vařte si svůj nejmilejší čaj. Obklopte se milými věcmi a milujte každou chvilku svého života…

CO NÁM PŘINESE ROK 2018 Z HLEDISKA ENERGIE ČÍSEL INTUICE A KARMICKÝCH SOUVISLOSTÍ

 

ROK OSVÍCENÍ, INSPIRACE A OSOBNÍHO RŮSTU, EMOCÍ A PŘEDEVŠÍM ZKOUŠEK V OBLASTI VZTAHŮ. V POPŘEDÍ TOHOTO ROKU BUDOU MEZILIDSKÉ VZTAHY, HLEDÁNÍ ROVNOVÁHY A CITŮ.

JDE O ZLOMOVÝ ROK, KDY ŽÁDNÝ VZTAH NEZŮSTANE STEJNÝ, JAKO BYL DŘÍVE. PARTNERSKÉ VZTAHY PROJDOU ZÁSADNÍ A OSUDOVOU ZKOUŠKOU. SLABÉ VZTAHY, KTERÉ NEMAJÍ SPOLEČNOU BUDOUCNOST, SE ROZPADNOU, A TY SILNÉ SE POSÍLÍ.

TÉMATA ROKU 2018 – CITLIVOST, INTUICE, ŠESTÝ SMYSL, DIPLOMACIE, KLID, LASKAVOST, NĚŽNOST, PŘÁTELSTVÍ, LÁSKA, USMÍŘENÍ

2018 = 2 + 0 + 1 + 8 = 3 + 8 = 11 = 2

Sudá čísla = pasivita a schopnost přijímat

Lichá čísla = aktivita a dynamičnost

CELKOVÝ SOUČET ROKU 2018 JE POD ČÍSLEM 11/2, které nám propůjčí ohromnou kreativitu a dvojnásobnou sebedůvěru. Pouze nevyzrálí jedinci mohou mít tento rok náročný a budou se muset naučit, co to je spolupráce, protože ti budou zvládat život pod vlivem čísla dvě.
Součet roku se odvíjí od čísla 11, respektive dvě z pohledu běžné numerologie je číslo 2 číslem zvýšené intuice, mimosmyslového vnímání a také partnerství. Toto číslo však přichází prostřednictvím čísla 11, což značí dva jednotlivce, kteří pouze ve výjimečných případech a většinou pod tíhou osudu dojdou až k osvícenému mistrovství splynutím dvou vesmírů v jeden celek. Dvojité nejtěžší zkoušky, kdy každý zvlášť může zakoušet dilema mezi partnerskou umírněností a vyvážeností a osobní perspektivou ve vidině finančních zisků. Ti z nás, kteří dostatečně pokročili, budou odměněni dokonalým partnerským protějškem pro život a navíc i finanční odměnou v tomto roce karmy osmičky, která je o financích, ale také materiální karmě.

2 = PSYCHICKÉ JÁ, INTUICE, VNÍMÁNÍ, LÁSKA, CIT, VZTAHY, PARTNERSTVÍ, DIPLOMACIE, EMAPTIE, EMOCE, PÉČE, UMĚLECKÉ SKLONY, ALE TAKÉ ZÁVISLOSTI, PŘECITLIVĚLOST, CITOVÉ PROBLÉMY. V ŘEČI ČÍSEL DVOJKA ZNAMENÁ TI DRUZÍ A JÁ.

11 = JE NESMÍRNĚ MOCNÉ ČÍSLO, KTERÉ PATŘÍ DO SLUPINY MISTROVKÝCH ČÍSEL, MÁ OBROVSKÝ POTENCIÁL, PŘINÁŠÍ ROZHODNOST, DUCHOVNÍ SÍLU, ENERGII, NEBOJÁCNOST A SEBEVĚDOMÍ.

0 = JAK JSME V SOULADU S BOHEM

1 = FYZICKÉ JÁ, EGO, OSOBNÍ SÍLA A KOMUNIKACE, SLOVNÍ VYJADŘOVÁNÍ CITŮ, ZVLÁDÁNÍ AUTORIT, NAŠE MOŽNOSTI, PROSAZOVÁNÍ SE, INTELIGENCE A ZVLÁDÁNÍ AGRESIVITY. V ŘEČI ČÍSEL JEDNIČKA ZNAMENÁ KAŽDÝ SÁM ZA SEBE JAKO JEDNOTLIVEC A INDIVIDUALITA.

8 = KARMA, VLÁDA, VŮLE, LOGIKA, INTELEKT, ROVNOVÁHA, OBRAZUSCHOPNOST, DESPOTISMUS, DETAILY, ORGANIZAČNÍ SCHOPNOSTI. V ŘEČI ČÍSEL OSMIČKA ZNAMENÁ, JAK VŠE PROŽÍVÁME SRDCEM, JAK MÁME SROVNANOU KARMU V RODOVÉ LINII MUŽŮ, JAK JSME SILNÍ.

 

PŘICHÁZÍ ROK OSUDOVÝCH ZAČÁTKŮ A TAKÉ KONCŮ

Jednička v roce 2017 byla soutěživá, průbojná, energická, se silnou vůlí chtíčem někdy i sobecká, dvojka je opakem, snaží se o klidnou rozmluvu, dohodou, diplomaticky, pomáháme druhým, spolupracujeme, jsme vyvážení mezi prací a odpočinkem a nic nepřeháníme ani na jedné či druhé straně, tedy v soukromí ani v práci. Proto někteří se mohou uzavřít sami v sobě a jiní se obětovat pro druhé, ani jedno není správná volba a cesta, máme v tomto roce pochopit oba úhly pohledu a umět je propojit a vyvážit. Budeme-li se řídit intuicí a dělat jen to, v čem se cítíme dobře, můžeme proplout vodami roku 2018 naprosto s přehledem. Proto je vhodné nespěchat, na nic netlačit, nepodceňovat sebe ani druhé, dopřát si dostatek času na svá rozhodnutí proto, abychom si na věc utvořili vlastní názor a plán podle sebe. Nedovolte ostatním, aby na vás vyvíjeli tlak. Půjdeme více do sebe. Bude důležité, abychom se více zaměřili na své JÁ, a současně respektovali i své vnitřní potřeby, a našli tak při pracovním vytížení i čas pro sebe a to nejlépe v přírodě. Ti z nás, kteří v roce 2017 postavili pevně základy svého života, budou pokračovat v nadstavbě všeho, co započali s jasnou vizí a cílem, hůře na tom budou ti, kteří nevědí, kam směřují a nepochopili rok duchovního růstu a volání své duše v roce 2017, tak ty čeká rok dřiny a potu, aby vše, co zameškali, stačili dohonit. Ti z nás, co se dopustili v minulém roce velkých chyb, dostanou příležitost vše napravit. Velkým varováním a zkouškou je tento rok pro ty, kteří se honili jen za kariérou a zisky, mamonem a materiálními věcmi, vedoucím či vůdčím postavením a ze strachu před rozhodnutím najít svůj partnerský protějšek se upnuli jen na kariéru, takoví jedinci mohou v osmičkovém roce karmy přijít o všechno, zejména falešní proroci guruové, esoterici, kteří si jen na duchovní hráli, ale reálný život tak již v souladu s duchovními zákony nežili. Bude odděleno zrno od plev a dostatek času pro přemýšlení najdou ti, kteří o vše přijdou. Neprávem ponížení lidé, kteří našli pokoru a pochopili důvod těchto životních zkoušek, změnili své chování, tito lidé budou oceněni dharmou – dary z nebes přímo od Boha. Naopak ti, co druhým záměrně ubližovali, škodili, záviděli, činili příkoří a dlouhodobě unikali spravedlnosti, budou také vyneseni na světlo a před zákonem již tak snadno neschovají svou zodpovědnost. Tito lidé, kterým narostlo ego a mohli roky proplouvat podvody, úskoky a lží se spravedlnosti a odplaty v roce karmy nevyhnou. Každý dostane jen to, co si zasloužil svým jednáním i skutky.

 

Nikdo nic nedostane zadarmo. Vše si budeme muset tvrdě odpracovat, jak postup v kariéře tak i lepší finanční ohodnocení. Bohužel někteří lidé mohou zažít i destrukční období a přijít o vše, co doposud budovali. Co je nefunkční, zastaralé, bez možnosti růstu musí odejít a uvolnit tak místo a udělat pomyslný prostor pro stavbu nového. Probudí se také naše sexualita a především touha po spřízněné duši u osamělých lidí. Pocítit můžeme příval smyslnosti. Mnohé partnerské krize mohou být vyřešeny, je-li láska jejich motorem, dohoda, diplomacie a umění naslouchat tomu druhému. Jiní dospějí k definitivním rozchodům tak, aby mohli povstat z popela a zregenerovat se natolik, aby znovu uvěřili v sílu lásky a šli vstříc svým partnerským protějškům, protože dva jsou vždy více než jeden.


Úkolem jednotlivců bude v tomto roce pochopit, že dvě samostatné jednotky dojdou vzájemným splynutím k vyšší kvalitě úrovně bytí, prozření a pochopení, že život ve dvou je to, po čem ve skrytu duše touží a bojí se to buď přiznat, anebo zranění z minulosti, jenže pokud neotevřete znovu svá srdce, k čemuž vybízí i osmička, nemůžete hledat partnera, se kterým budete souznít, ale naopak si přitáhnete svým strachem opět někoho, kdo vám bude jen něco zrcadlit nebo vám udělovat osudové lekce k vašemu růstu, či se stane pouze převozníkem.  Letos máte jedinečnou příležitost každého člověka pochopit sílu spojení zdánlivě oddělených světů dvou jedinců a přijmout životní pravdu, že ve vesmíru a na celém světě vše funguje jen díky vyváženosti.

Pamatujte na to, že vše, co zažíváte, je vaší volbou a vždycky zažíváte takové věci, které potřebujete v dané etapě svého života ke svému pochopení a osobnímu růstu, abyste se dokázali posunout na své životní cestě. Dva jedinci, kteří dojdou ve spojení k číslu dva, což je číslo intuice, laskavosti, partnerství. Na druhé straně pro nevyvážené jedince může znamenat pohromu, která bude válcovat jejich vlastní ego, pýchu a hrdost, kdy zabrnká na struny našich nervů, přecitlivělosti a může strhnout na negativní odvrácenou tvář čísla dvě, což jsou závislosti, nenaplněné touhy a totální rozpad všeho, co jsme považovali za naše jistoty.

Proto pečlivě zvažujte všechny své kroky v roce 2018, které hodláte udělat. Nula nám dává prostor si vše důkladně rozmyslet a dostatek času dokud si nebudeme svým rozhodnutím jisti. Nejednejte pod tlakem okolností ani druhých lidí, unáhlená rozhodnutá by byla příliš bolestná ve svém důsledku a dopadu. Nula za dvojkou navíc poskytuje maximální Boží ochranu.

 

Dvacítka je číslem duševního rozvoje, milosrdenství a spásy. Je to komplexní a duševní číslo – číslo znovuzrození, regenerace a obnovy. Symbolizuje nový začátek na vyšším stupni, duchovní úrovni. Je jen na vás, zda toho využijete. Přináší intuici, vnitřní vhled, předtuchy, silnou senzibilitu a obezřetnost. Diplomacie, rozhovory a přátelské vztahy jsou jejími vůdci. Pomáhá činit rozhodnutí. Bohužel má tendenci stagnovat a neprovádět své vlastní uzemnění. Ráda má vše pod kontrolou

Osmnáctka je dvojsmyslné číslo, symbolizuje světlo a tmu, Slunce a Měsíc. Reprezentuje celistvost. Přináší srozumitelnost, sílu a odvahu. Je ochotna pomoci a je také velmi schopná. Hodně sní a může z toho integrovat užitečné znalosti do každodenního života. Nachází za temnotou a nejistotou spásu, světlo a řešení. Má však také tendenci se strachovat a pochybovat, manipulovat a inklinovat k chaosu. Vyhýbá se tak pak cestám, kterými by bylo příliš komplikované kráčet. Potom však musí jít často velkými oklikami a zbytečně si život komplikuje. Někteří jedinci se mohou díky číslu osmnáct zažívat silné emocionální výbuchy anebo finanční krachy, spojené také s rozpadem mnohaletých partnerských vztahů či spolupráce ve firmách a nemusejí energii tohoto čísla ustát. Upřímná láska a vstřícnost s větším pochopením bude tento rok velmi žádoucím jevem a těmto lidem zajistí číslo osmnáct dostatek energie, změny k lepšímu i finanční odměnu.

Za nulou pak následují čísla jedna a osm, která v konečném numerologickém součtu vedou k ukončovacímu číslu devět.

Devítka skládající se z osmnáctky

Podle prastarých učení je devítka filantropické číslo duchovního porozumění a odpovědnosti vůči druhým, číslo hledající pravdu, jež naslouchá hlasu vnějšího světa i hlasu nitra. Jde o velmi silné mentální číslo spojené s hlavou a myšlením. Devítka reprezentuje završení, dokončení, dokonání, naplnění a úplnost. Je cyklem uzavírajícího se cyklu započatého v jedničce a také symbolem konce pozemské pouti. Tudíž bychom se měli zamyslet, co jsme započali v roce 2017, jaké záležitosti jsme zde řešili, a co se nám v našem životě událo. Od toho se bude odvíjet to, co budeme prožívat v následujícím roce 2018. Půjde o karmický souhrn všeho, co jsme za posledních dvanáct měsíců prožili. Jak jsme pochopili a zpracovali svoji karmu. Může se nám podařit na nějakou dobu odpoutat se od karmy, ale nebude to nadlouho, protože tím, jak žijeme v přítomnosti, si tvoříme karmu novou. Pro ujasnění, existují tři druhy základní karmy. Karma pozitivní – odčiněná karma, kdy negativní činy nahradíme dobrými skutky a tím karmu zlepšíme. Karma negativní, která je souhrnem špatných činů a karma neutrální.

JAK ZVLÁDNOUT SILNÉ VIBRACE ROKU 2018

Budeme-li otevření a dokážeme-li přijmout i takové změny, které jsou pro nás nepředstavitelné, pak můžeme zvládat silné energie tohoto roku lépe. Bude třeba umět se podívat na věci z druhého úhlu pohledu, takže mnozí se mohou cítit jako v opozici, pak je třeba najít zlatou střední cestu a pochopit svůj protějšek, ať se již jedná o vztahy partnerské nebo pracovní kamarádské či rodinné. Naše představy se mohou rozcházet a uměním bude umět přijmout realitu života. Do životní cesty nám mohou vstoupit noví lidé, kteří se tak stanou neoddělitelnou součástí našeho života. Manipulativní chování, snaha toho druhého spoutat citovou závislostí či jinými pouty, lest a přetvářka se mohou stát pro dotyčné jedince velmi nebezpečnými, protože následný rok 2019 nám vše sečte a podtrhne, zejména ukončí vše, co vzniklo nečestným způsobem.

OBEZŘETNÍ BY MĚLI BÝT VŠICHNI, KTEŘÍ SE NARODILI 2., 11., 20. a 29. DNE V JAKÉMKLI MĚSÍCI, DÁLE LIDÉ S NEZPRACOVANOU A NEPOCHOPENOU KARMOU V DATU NAROZENÍ ZEJMÉNA OSMIČKOVÝM KARMICKÝM ZATÍŽENÍM V DATU NAROZENÍ, AŤ JIŽ JAKO ŽIVOTNÍ ČÍSLO, NEBO JAKO ČÍSLO OSOBNÍHO ROKU UMOCNĚNÉ TAKÉ DEVÍTILETÝM OSMIČKOVÝM CYKLEM. JDE O KARMU MATERIÁLNÍ PARTNERSKOU SOUVISEJÍCÍ S RODOVOU LINIÍ MUŽŮ. V ÚVAHU LZE BRÁT I KARMICKOU ZÁTĚŽ VE VZORCI OSUDU NAŠEHO JMÉNA A PŘÍJMENÍ, ALE TO JE JIŽ O JEDNOTLIVCÍCH.

U těchto lidí se vibrace roku 2018 projeví mnohem silněji než u jiných. Tento rok jim může převrátit celý jejich dosavadní život vzhůru nohama a to jak v pozitivním, ta k i negativním slova smyslu. To bude záležet na každém jednotlivci. Tito lidé budou v letošním roce 2018 postaveni před zásadní volby, které prověří nejen jejich charakter, ale i jejich žebříček hodnot. Tento rok je pro tyto lidi karmickým kanálem, tedy křižovatkou, kterou si zvolili ještě před svým narozením duše svobodně a věřte, že žádnému z nás není naloženo víc, než by mohl unést. Stejně tak lidé s životním číslem 2 mohou být postaveni před závažná životní rozhodnutí. Jejich osudové zkoušky se mohou projevovat zejména v partnerských vztazích, rodině a nejbližším okolí. Pro všechny ostatní se působení tohoto roku bude projevovat právě prostřednictvím těchto lidí nesoucí si životní číslo 2 nebo narozené v dvojkové dny.

DVOJKA

Číslo dvě je magickým číslem, protože bez něj by neexistoval žádný vývoj. V magické rovině je tím hlavním číslem našeho života, dvojitou spirálou, ve které jsou naprogramovány dědičné vlohy. Toto číslo je symbolem polarity a protikladů, ale také symbolem spojení a prvním ryze ženským číslem. Číslo dvě symbolizují dva polokruhy otočené k sobě. Jde o vyjádření celkové světové duality.

Dvojkový rok se bude výborně hodit k navazování vztahů. Pro osamělé to znamená, že mohou najít novou lásku. Vaše intuice bude posílena. Pokud se necháte vést svým vnitřním JÁ, pak se jistě přirozeně dostanete tam, kde máte být. Věřte sami sobě, vlastní pravdě a síle, naučte se říkat NE, pokud to tak skutečně cítíte. Pokud to bude nutné, pak si stanovte své hranice, přes které není radno pak chodit. Buďte pozorní a snažte se odpoutat od negativního chování, jako jsou závist, hněv, zloba, touha po moci, žárlivost, pomstychtivost, ale také destruktivní vášeň a citová závislost.

ZDRAVÍ

DVOJKA NA ENERGETICKÉ ÚROVNI SOUVISÍ SE STRESEM, NEKLIDEM, NERVY, PÁTEŘÍ, DEPRESEMI, PLÍCEMI, LEDVINAMI A MOČOVÝMI CESTAMI.

JEDNIČKA VE DVOJITÉ SÍLE 11 NA ENERGETICKÉ ÚROVNI ZNAMENÁ STŘEVA, BŘICHO, TRÁVENÍ, PERISTALTIKA STŘEV A VŠECHNY ORGÁNY ULOŽENÉ V BŘIŠE, PŘI IZOLOVANÝCH JEDNIČKÁCH – PORUCHY OSOBNOSTI, STRACH, FÓBIE, PSYCHICKÉ I FYZICKÉ OBTÍŽE.

OSMIČKA NA ENERGETICKÉ ÚROVNI V OBLASTI ZDRAVÍ JE POD OSMIČKOU SRDCE A MOŽNÉ SKRYTÉ SRDEČNÍ VADY, PŘI IZOLACI OSMIČEK – AGRESIVNÍ FYZICKÉ ÚTOKY, SEBEPOŠKOZOVÁNÍ, METABOLISMUS, OBEZITA, RIZIKA PORANĚNÍ, OBEZITA, EPISLEPSIE.

Důležité bude cítit se bezpečně a pobývat v blízkosti svých nejmilejších lidí, nastavit si své vnitřní hodiny. Pokud se budeme cítit spokojení, odpočatí, pak lépe budeme zvládat tento karmický rok. Pokud se objeví příznaky nemocí, pak je třeba léčit nejen na fyzické úrovni, ale i na úrovni psychické a uvědomit si příčinu možných spouštěčů těchto nemocí či našeho neúspěchu, nespokojenosti ve spojitosti s životními událostmi, rodinou, prací, vztahy, financemi. Dáme-li na svá citlivá upozornění a to, jak naše tělo reaguje, můžeme předejít vzniku spoustě případných nemocí. Nezahlcujme tělo přílišnými emocemi, špatným způsobem stravování, nesprávným rozvrhem dne, pitným režimem, přepracovaností a nedostatečným pohybem. Pak můžeme mít dostatek energie i na rozdávání těm, kteří nás potřebují. Pozor však na zneužívání takovýchto lidí, citové vydírání a manipulaci. Každý den berme jako příležitost k poznání, kdy není třeba šetřit úsměvem, laskavostí, nebo jen nasloucháním, aniž bychom si braly problémy druhých na svá bedra.

Pokud se však necháme ovlivnit negativní stránkou energie čísla dvě, pak se můžeme stát nerozhodnými, uštěpačnými, hádavými, nervózními, závislými, jedovatými, sarkastickými, urážlivými a s tím ruku v ruce rostou v nás díky negativním projevům i možnost s druhými manipulovat a obviňovat je nebo okolí za svůj tíživý stav, případně můžeme upadnout do apatie. To vše může patřit mezi spouštěče našich nemocí.

V této dvojkové vibraci se může mnoho takových nespokojených lidí stát závislými na lécích, na lidech, počítači nebo telefonu, i na alkoholu nebo cigaretách drogách. To vše vám život ještě spíše může zkomplikovat, proto buďte obezřetní a naučme se hlavně v tomto roce odpočívat. Když si přetažení uvědomíme a budeme poslouchat své tělo, odpočívat, relaxovat, chodit více na procházky do přírody, odreagujeme se nějakou tvůrčí činností uměleckou nebo i fyzickou prací, povede se nám v tomto roce skvěle.

Pokud neuposlechneme své tělo, pak je třeba počítat i s variantou, že nás něco zastaví v podobě nemoci, abychom měli více času přemýšlet o tom, proč jsme onemocněli a naše kroky směřující po životní cestě něco na nějakou nezbytně nutnou dobu zastaví. Je třeba si uvědomit, že když se vám porouchá auto, tak s ním jedete taky do servisu a někdy se to nepodaří hned, aby opět jezdilo. Uvědomte si, že mnozí z nás se starají o své auto lépe než o své zdraví a přesto nám může naše fyzické tělo vypovědět službu a porouchat se, proto vy sami nedopusťte, abyste museli stonat anebo nedej Bože ulehnout do nemocničního zařízení. Raději předcházejme fyzickému vyčerpání v práci, doma nebo i za volantem svého vozu.

PRÁCE

Čeká nás pracovně jeden z náročnějších roků, ale není třeba se obávat. Ti z nás, kteří ostavili pevné základy, budou jen dolaďovat a uskutečňovat své cíle. Není třeba se odrovnávat starostmi a povinnostmi nejen v práci, ale i doma co se týká jednotlivých činností domácnosti. Spíše vše dobře naplánovat a zorganizovat, aby se podílel každý jednotlivec a fungovali jsme jako celek. Práce začíná nejdříve u nás samotných a vnější události budou jen odrazem toho, co se děje uvnitř nás. Jsme-li v pohodě a spokojení či nikoliv. V druhém případě bude nejvyšší čas něco změnit a začít u sebe, což bylo úkolem roku předešlého. Stále máte ještě možnost nápravy, pokud víte, kam směřujete a přitom se nenechat zahltit povinnostmi, omezeními, stereotypem a dělat něco jen ze setrvačnosti, protože pak je to jen rutinní zvyk a nepřináší nám to radost. Nejdůležitější bude tvořit srdcem, ať již děláte cokoliv, mělo by vás to naplňovat. Každý si musí uvědomit, jestli chce tvořit a podnikat k tomu jednotlivé krůčky, anebo splynout s davem, vézt se a být ovcí ve stádu či šedou eminencí. Takoví lidé se mohou cítit bezradní.

V první polovině roku se mohou tedy někteří z nás hledat, nebo motat v bludném kruhu či se potýkat dokonce s tím, že se jim něco v oblasti práce nepovedlo, že nedojdou ke svému cíli nebo nemohou změnit způsoby či cesty, jak své sny uskutečnit. Dojít pak můžete k závěru, že práci, kterou děláte, můžete dělat jinde s jinými lidmi v jiném kolektivu, kde se můžete cítit lépe, anebo pozměníte své plány a zjistíte, že vás to táhne úplně jiným směrem. Důležité bude řídit se intuicí a poslouchat svůj vnitřní hlas, nikoliv strach, který vás svazuje.

PENÍZE

Nejstěžejnější bude udržet rovnováhu ve výdeji i příjmu a moc penězi nehýřit, spíše dobře investovat anebo myslet na zadní kolečka tím, že si vytvoříte v první polovině roku nějakou rezervu. I když je tento rok hodně o financích díky karmickému číslu osm, které vás může přivézt k velkým úspěchům, ale i krachu. Bude zapotřebí udržet v rovnováze pracovní povinnosti, rodinu, čas pro fyzické aktivity i odpočinek, což bude záležet na tom, jak si vše zorganizujeme. Tento rok nám sice dává šanci si vydělat, ale nejde jen o peníze. Pokud je člověk má, pak by je měl vhodně investovat do půdy, pozemku, koupi bytu nebo domu, tedy do hodnot trvalejšího charakteru. Při vkládání do podniků, společností je nutné vše dobře naplánovat a jasně stanovit podmínky jakýchkoliv smluv z hlediska financí, investic, zisků, odměn, ale také sankcí.

Osmička je neúprosná a v dobrém i špatném se člověku může ledacos vrátit. Pokud všichni vyjdou spokojeni z jistých smluv, prodeje či koupě, pak můžete být štědře odměněni. Darem tohoto roku je naučit se citlivosti a pracovat s intuicí. Podaří-li se nám využít všech těchto možností, pak díky pochopení situace druhé strany, můžeme i uzavřít oboustranně výhodné smlouvy nebo obchody. Letos popřeje štěstí všem, kteří jsou ochotní spolupracovat.

Jednotlivci ženoucí se jen za zisky, manipulující druhými lidmi a to ve všech směrech od esoteriky až po politiky nevyjímaje, mohou ztroskotat a divit se jen tomu, co jim doposud fungovalo, ejhle najednou nejde, tedy tvrdá náraz pro všechny nepoctivce. Každý sklidí takovou úrodu, jakou zasel. Takže žádné naříkání na osud nebo karmu, ale v takových případech nezbývá, než se zamyslet sám nad sebou a dospět ke změně právě díky těžkým lekcím a zkouškám života, které je třeba brát jako výzvy a ne jako překážky a ruku na srdce, kdo z nás se nesnažil někdy nějakou podlézt. Proto se najde spousta tápajících lidí, kteří budou hledat povzbuzení a podporu, protože budou potřebovat ubezpečit sami o sobě, své víře a především schopnostech. Dojde na velký boom v poradenství, ale již to nebude o tom, že někdo za vás něco odpracuje, konečně padne kosa na kámen a zbytek hledajících pochopí, že to oni sami mají život ve svých rukou a že je třeba makat sami na sobě, jen ukázat směr a cíl, který každá duše ví již dávno. Nelze však pomáhat lidem, kteří o pomoc nestojí, na ty pozor z hlediska energetických úbytků. Také se vyvarujte spěchu, zmatkům rozumové složky mozku nebo prostřednictvím silné argumentace, kdy se můžeme lehce dostat ven ze středu naší rovnováhy. V takových případech pak již nejde jen o ztrátu energie, ale i času, přátel, financí a inklinování k roli oběti. Proto pomáhejte skutečně potřebným a ne lidem, kteří se chtějí jen zviditelnit nebo vaším prostřednictvím získat lehce něco, co se nedá pochopit ze dne na den, ale vyžaduje to usilovnou trpělivost chuť a vůli jít si za svým cílem, i když se setkají s neúspěchem, pak se nenechají odradit od svých záměrů a zkouší to jinudy.

VZTAHY

Tento rok bude přát přátelské atmosféře, citlivému vnímání naladění ostatních. Budeme více chápavější a účastnější. Projevit se může větší touha spolupracovat a také se s někým blízkým podělit o své zážitky i pocity prostě o to, co považujeme ve svém životě za důležité. Dvojkový rok bude přát seznamování se, nezadaným může přijít konečně nějaká spřízněná duše do života třeba i v podobě partnera, můžeme se zamilovat či ve stávajících vztazích chtít stvrdit svůj slib manželstvím. Na druhé straně si však někteří z nás mohou uvědomit, že jim v současných vztazích něco dlouhodobě schází, že jsou prázdné a nenaplňující, byť tam nemusí jít o nějaké přímé spory a hádky. Pak můžeme být i na vážkách a rozhodovat se, co se svým životem dál, jestli kráčet i nadále ve vztahu, kde nejsme šťastní po boku někoho, kdo s námi však nesouzní, nebo odejít, či jako mnoho z nás čekat na nějakou záchranu zvenčí, ale i naše sny by měly být reálné, nikoliv jen v říši fantazie. Mnohé vztahy mohou dojít k vzájemným dohodám, pokud se obě strany chtějí domluvit bez hádek tak, aby to vyhovovalo oběma, ať se již jedná o partnery, děti, kamarády, kolegy v práci. Lidé, kteří se budou stranit druhých a uzavírat se do samoty mohou zažívat problémy, protože se bojí znovu otevřít svá srdce kvůli citovým zraněním z minulosti, ale je třeba v sobě znovu najít víru, protože bez lásky se žít naplněný život nedá a láska má mnoho podob.

To jak budeme my sami vyladěni, k nám bude přitahovat podobně nastavené jedince a je lépe sdílet s někým své pocity, zájmy, zkušenosti než se utápět v samotě, izolaci nebo destrukci. Nic si nenamlouvejte ani vy sami nikoho do ničeho nepřemlouvejte, naučte se respektovat názor druhého, i když je odlišný, nezapomínejme na svou podstatu a dělejme vše tak, jak to skutečně cítíme, nikoliv jak to chtějí druzí.

Být sami sebou a nic neočekávat je nejlepší cesta, po které můžeme v tomto roce dvojky kráčet. Pak nás jistě čekají krásné zážitky i příležitosti se spoustou nových lidí blízkých našemu srdci.

Přeji všem krásný klidný a láskou naplněný rok 2018 Soňa Sofi.


Všechna práva vyhrazena. Žádná část této písemné či elektronické podoby nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu autorky. SDÍLET MŮŽETE ODKAZ PROSTŘEDNICTVÍM FB POUZE S UVEDENÍM ZDROJE MÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK.

Děkuji všem za pochopení Soňa Sofi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Leden 2018
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031