ZDRAVÍ – LÁSKA – JÓGA
Motto týdne:

Dnešní generace je tak zaneprázdněná dokazováním, že ženy můžou dělat všechno, co dělají muži…že ženy tím ztrácí svoji jedinečnost.

Žena nebyla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co umí muž. Byla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co muž neumí.

 

….kéž jsou všechny bytosti této planety šťastny….

 

Nezapomínejte si naplňovat život tím, co máte rádi. Dívejte se na oblíbené filmy, poslouchejte oblíbenou hudbu, noste svetr, který máte nejraději a vařte si svůj nejmilejší čaj. Obklopte se milými věcmi a milujte každou chvilku svého života…

Archiv pro den: 5.2.2017

NIKDO TĚ NEMŮŽE ZACHRÁNIT.

Jakmile poznání dosáhne jistého stupně, nikdo a nic tě nemůže zachránit
před pádem do prázdnoty – do sebe.
Budeš se ze začátku cítit zcela osaměle,
nebudeš mít žádnou motivaci, naději a směr, jak pokračovat dál.
Doslova se ti zhroutí dosavadní svět i to, v co jsi bláznivě věřil.
Vztahy s ostatními již nebudou takové, jako dříve.
Najednou budeš chtít osekat vše, co není přirozené a autentické.
Nestrpíš žádné nánosy umělého chování a přetvářek.
Po jistý čas tě může navštívit sklíčenost z vlastní prázdnoty,
a možná se pod jejím tlakem budeš snažit oživit svou známou identitu.
Třeba přijde i snaha vrátit se k tomu známému obrazu, který jsi kdysi vnímal v zrcadle.
Nebudeš moc pochopit, proč už tě nezajímá to, co tě vždy zajímalo,
proč se bezhlavě nedokážeš zamilovat a trápit se tím,
proč raději trávíš čas se sebou, než ve společnosti.
Budeš se prázdnotě bránit a utíkat před ní k nějakému rozptýlení.
Strach z toho, co bude, tě dost pravděpodobně i ochromí.
Jsi však na jediné správné cestě, která vede z pout fyzické reality.
Přišel čas největší vnitřní revoluce, začíná tvé probuzení ze snu,
který tě dočasně zhypnotizoval.
Jsi na cestě do svého pravého doma – na cestě k sobě samotnému.
Tato transformace tě nakonec naplní vnitřní spokojeností.
Budeš vnímat svět opět, jako „ten“ svět, jen tvůj starý úhel pohledu
bude rozmačkán a rozdrcen na kusy.
A v té zdánlivé nicotě, která tě dříve děsila, najdeš tolik hledaný klid a porozumění pro okolní svět.
Zjistíš, že vše je v pořádku takové, jaké to je, a „necháš to tak být“.
Stane se z tebe poutník fyzickou realitou trvale zabydlený v Lásce – v sobě.
Potom už nebudou žádné otázky, protože jsi zjistil, že neexistují žádné odpovědi. Dorazil jsi domů, je konec hledání…

Karel Spilko

Staň se ideálním partnerem.

 

Někdy máme svého ideálního partnera po svém boku a nepoznáme to. Abychom to rozpoznali, potřebujeme čas a důvěru, pocit blízkosti a sounáležitosti.
Často se ptáme šťastných párů, co je tajemstvím jejich štěstí. Každý pár má na to jinou odpověď. Ta moje je úplně jednoduchá. Před sedmnácti lety jsem se takto rozhodl. Chtěl jsem mít harmonický vztah založený na hluboké lásce, oboustranné úctě, blízkosti, otevřenosti a upřímnosti – nic menšího by mě neuspokojilo. Chtěl jsem být konečně schopný mít opravdový vztah.
Až do té doby jsem prožíval vztahy, ve kterých jsem si nebyl jistý a nedokázal se rozhodnout, zda mám teď po boku skutečně tu správnou partnerku. Možná někde je ještě nějaká jiná, lepší, skvělejší, která by se ke mně hodila mnohem více a také by mnohem lépe odpovídala mým potřebám. Žena, která by mi lépe rozuměla, s níž bych měl mnohem méně problémů a která by po mně více toužila. Tedy taková, která by mi neustále hleděla zamilovaně do očí a ze rtů mi přečetla každé přání.
Už při prvních problémech, které v dřívějších partnerstvích nastaly, jsem si byl jistý, že toto není ta pravá partnerka. Většinou jsem dospěl k jednoznačnému názoru, že nežiji ve vztahu, po jakém jsem toužil. Čím dál víc jsem toužil po takovém člověku, který chodí někde venku a hledá mě. Po člověku, se kterým bych mohl konečně prožít to, co jsem si tak moc přál: opravdový a hluboký milostný vztah.
Díky tomuto postoji se moje problémy v každém vztahu den za dnem vyostřovaly. Stále častěji jsem si uvědomoval nedostatky, věci, které se mi nelíbily, kvůli kterým jsem musel udržovat odstup, a pochopil jsem, že štěstí v lásce nelze nalézt tam, kde jsem původně zamýšlel. Čím větší byl můj odstup, tím rychleji se vztah rozpadal. Polevila oboustranná důvěra, stejně tak i pocit bezpečí, klidu a sounáležitosti, a rovněž pocit vzájemného štěstí, který nás spojoval.
Brzy si uvědomila i moje partnerka, že ani já nejsem pro ni ten pravý. A tak jsme se ocitli ve slepé uličce. Oba dva jsme věděli, že jednou musí dojít k definitivnímu rozchodu, který začal vlastně už dávno. Dřívější štěstí stálo najednou na velmi vratkých nohách. Každý z nás jen čekal na vhodný okamžik, kdy ze vztahu vyskočit. Někdy jsem to byl já, protože jsem si myslel, že moje další partnerka bude konečně už ta pravá. Někdy jsem byl na rozchod příliš zbabělý a čekal jsem, až se k němu rozhodne moje partnerka a já z toho uniknu morálně nepošramocen.
Opravdové štěstí v lásce je vždy jen otázkou rozhodnutí.
Nikdy předtím jsem se nerozhodl pro opravdové štěstí v lásce. Myšlenka, že pro mě někde existuje ideální partnerka, mě nutila vyčkávat. A protože moje partnerky začaly po první fázi zamilovanosti ukazovat i své stinné stránky a já narážel na své osobní hranice, byl jsem vždy už jednou nohou ze vztahu venku.
Přitom jsem si samozřejmě vůbec neuvědomoval, že jsem něco udělal špatně. Jen jsem se zkrátka připojil k všeobecnému názoru.
Ideální partner se se mnou nebude hádat, nebude se mnou bojovat, všechno bude probíhat v naprostém klidu a harmonii. S ideálním partnerem jsme jedno tělo, jedna duše, pomůže mi vstát, když upadnu, a jsme prostě stále jen šťastní.
Ale právě tato očekávání a vžité představy o jedinečném a skoro nadlidském partnerovi, který by nám ve všem vyhovoval, zabraňují jakémukoliv partnerskému vývoji.
Ideální partneři se také hádají, mají neshody a zažívají krize. Když se sejdou dva lidé, narazí na sebe dvě osobnosti, které hledají, co mají společného, tak, aby neztratily samy sebe. Každý partner nám tedy bude neuvěřitelně blízký a bude s námi duševně spřízněný, ale zároveň pro nás zůstane vzdálený a nepochopitelný.
I náš ideální partner.
Když neuznáme, že je náš partner jedinečný a že by měl zůstat takový, jaký je, že je s námi dobrovolně  a dobrovolně  s námi tráví svůj čas, a přes veškerou blízkost a propojení musí zůstat samostatným člověkem, aby se nemusel vzdát sám sebe, budeme v jeho odlišnostech stále hledat chyby.
Jakmile začneme hledat chyby, je rozchod jen otázkou času.
Přesněji řečeno – jakmile začneme hledat chyby, rozhodujeme se víceméně pro to, aby náš vztah ztroskotal. Soustřeďujeme se na věci, které nefungují. Stále více pozornosti věnujeme obavám, že se určitě rozejdeme, a od tohoto okamžiku hledáme nevědomě důkazy, proč to tentokrát zase neklapne.
Jakmile se zaměříme na chyby, nevidíme už člověka takového, jaký opravdu je, ale posuzujeme ho stále podle našich měřítek, zda je takový, jakého ho chceme mít.
Všechny vlastnosti, které jsou v katalogu našich požadavků, milujeme a všechny ostatní odmítáme. Pracujeme na tom, abychom partnera změnili tak, aby prostě dokonale zapadl do našeho života, aniž bychom se měnili my sami. Náš partner naopak usilovně pracuje na tom, aby prosadil svou představu o společném soužití.
A už tu máme dva lidi, kteří spolu neustále bojují, a vypadá to, že se k sobě nehodí. Ve skutečnosti jde ale o mocenský boj, o udržení vlastní pozice, o ocenění a o to, kdo bude mít pravdu. Jde o všechno, jen ne o lásku.
Nevědomě, ale nezadržitelně směřujeme k rozchodu. Z množství různých vlastností, z bohatství, které nám partner může nabídnout svou odlišností, filtrujeme pouze ty oblasti, které nás vedou k neblahému konci.
A tím se dostáváme ke skutečné podstatě ideálního partnera. Ten perfektní, skvělý, věrný, loajální, čestný, velkorysý a moudrý partner, který je vždy plný pochopení, sice existuje, ale jen pod jednou podmínkou. Musíme mu dát možnost, aby se takovým partnerem mohl stát. Potřebuje prostor a důvěru, stejně jako ji k tomu potřebujeme my sami.
Ideálními partnery se stáváme postupně. Potřebujeme čas, pocit blízkosti a sounáležitosti. Možná již delší dobu žijeme se svým ideálním partnerem, ale ještě jsme to nepoznali.
Pravá láska začíná teprve tehdy, až opadne zamilovanost.
Dokud jsme v první fázi zamilovanosti, nemůžeme opravdu milovat. Nevnímáme svého partnera takového, jaký je, ale takového, jakého bychom ho chtěli mít. Vznášíme se v oblacích, hormony se v nás bouří a my vidíme jenom pozitivní vlastnosti. Touha sblížit se s tímto člověkem, kterého milujeme, je tak silná, že chceme vidět pouze to, co máme společné. Jen aby se neobjevilo něco, co by nás rozdělilo. Cítíme, že jsme k tomuto člověku nesmírně přitahováni. Jsme zamilovaní a každá naše myšlenka patří jemu.
A protože v nás všechno, co by nás mohlo rozdělit, vyvolává obrovský strach, vytřídíme z našich vjemů všechno negativní. Vnímáme jenom to pozitivní. Ve fázi zamilovanosti vibrujeme na hladině štěstí, která pátrá jen po tom, co je společné. Vždyť přece doufáme, že překonáme dosavadní neštěstí a právě při tom nám má pomoci objekt naší touhy.
Ale jak všichni víme, fáze zamilovanosti pomine v každém partnerství. A najednou objevujeme věci, které jsme předtím neviděli. Takové, se kterými jsme nepočítali. To je právě ten okamžik, kdy svého partnera poprvé vidíme takového, jaký opravdu je. To je okamžik, kdy bychom se měli rozhodnout pro lásku. Opravdová láska totiž nevzniká na začátku, ale postupně roste.
A tím se opět vracíme k ideálnímu partnerovi. Teprve až se rozhodneme, má člověk stojící po našem boku možnost stát se naším ideálním partnerem. Může to však nastat pouze tehdy, když člověk, kterého milujeme, bude mít pocit, že všechno, s čím se nám svěří, je bezpečně uschováno, že ho při první hádce nebo první krizi neopustíme a neutečeme, ale zůstaneme s ním. Když mu dáme pocit, že nám může důvěřovat, může se o nás opřít a může se na nás spolehnout.
Musíme se ovšem jednoznačně rozhodnout. Já jsem se k tomu rozhodl před sedmnácti lety. Rozhodl jsem se připustit si blízkost, dostát svému slovu a zůstat. Podívat se i na své stinné stránky, ačkoliv to není lehké – vždyť kdo by se chtěl na sebe dívat v negativním světle! Rozhodl jsem se také podívat na stinné stránky své partnerky, s láskou a porozuměním, aniž bych si je hned bral osobně. Rozhodl jsem se přijmout skutečnost, že moje partnerka je samostatný člověk, který je se mnou dobrovolně. Dává mi úžasný pocit důvěry. Zrcadlí moje stinné stránky. Vždyť ani pro ni není jednoduché nechat se z této strany pozorovat.
Nikdy jsem ani na minutu naše partnerství nezpochybnil. Ani jedinkrát. Všechny ostatní vztahy, které bych mohl mít, jsem ze svého života úplně vyloučil. Pro mě byla jen tato jediná.
Teprve s tímto rozhodnutím se dostavil pocit hluboké lásky a štěstí. Štěstí v partnerském vztahu je tedy v první řadě otázkou rozhodnutí.
Jakmile se smíříme se všemi chybami, které má ostatně každý člověk, a umíme je vlídně přejít, teprve potom může náš partner vydržet naše chyby a přehlédnout naše slabiny.
Teprve potom přestaneme proti sobě bojovat. Nepotřebujeme druhému dokazovat, že máme pravdu a že jsme vyhráli.
Když vyhraje jen jeden, prohrávají oba.
Stanou-li se dva lidé ideálními partnery, neexistuje už boj o to, kdo má pravdu. Každý je jiný, jedinečný a úžasný ve svých odlišnostech. A takový smí i zůstat.
Kdo někdy zažil hlubokou lásku, která vše spojuje, získal mnohem větší sílu, než mohl kdy získat z toho, že měl pravdu. Chceme-li mít pravdu, odděluje nás to od sebe. Láska se přes to přenáší. Vezmi ji opravdu vážně.
Vše negativní, co se ve vztahu odehraje, neberme tak vážně, aby to samotný vztah ohrozilo. Nejdůležitější je naše rozhodnutí a jeho síla. Vnímejme to, co podporuje náš vztah, pomáhá mu a pohání ho vpřed. Všímejme si věcí, které skvěle fungují, a soustřeďme se na ně.
Vždy bychom měli na misky vah pokládat více pozitivního než negativního. Měli bychom se zaměřit na to, jaké bohatství nám partnerství přináší, co se můžeme naučit a jaké kvality můžeme v sobě probudit právě v tomto vztahu. Kým se díky němu můžeme stát. Každý den bychom měli svému partnerovi ukazovat, že jsme tady pro něj a že tento postoj nezávisí na tom, jakou máme zrovna náladu nebo zda nejsme právě rozzlobeni.
Hluboké poznání, že nejsme uvězněni v systému hodnocení, který stále rozhoduje o tom, jestli se partnerství podaří nebo ne, nám umožní prožít každý den naprosto uvolněně a svobodně.
Rozhodneme-li se jednoznačně, že naše partnerství je pro nás to správné, bude se i náš partner cítit v bezpečí a uznávaný, a bude se nám každým dnem více otevírat.
A pak už to nebude otázkou rozhodnutí, ale bude tu něco, co nově vzniklo, něco, na co se můžeme podívat a co nám dá sílu zvládnout velké věci, které přijdou.
Možná už máš svého ideálního partnera vedle sebe. Pak mu musíš věnovat láskyplnou náklonnost, kterou potřebuje, aby mohl své kvality plně rozvinout.
Štěstí je… když se můžeme stát ideálním partnerem.

* * *

– z knihy Jednoduše buďte šťastní, Pierre Franckh

11 důvodů pro příchod duchovního partnera.

 

Je mnoho způsobů vyjádření pro partnera, se kterým prý máte zažít neuvěřitelně romantickou lásku, totální splynutí, pohádkový výjev, kdy šípková Růženka procitne a pohlédne do očí svému princi a jsou šťastni až do smrti.

 

Někdo jej nazývá duchovním partnerem, někdo dvojplamenem, partnerem duše či duchovním dvojčetem. Zní to tak neuvěřitelně utopicky, že to snad ani nemůže být pravda. Rozum napovídá, že spíše než pohádkový výjev šípkové Růženky, se setkání s dvojplamenem bude podobat vysvobození Fiony Shrekem. Pěkně zatřást, vstáváme, makáme, a když se dostatečně namakáme, tak se do sebe možná zamilujeme.

Z vlastního pozorování sebe, okolí a partnerských vztahů jsem našla zlatý střed. Romantika? Ano. Ale s pořádnou dávkou sebeuvědomění a makáním na sobě. Protože nic není zadarmo. Naše úsilí přímo úměrně určuje, jak velká, romanticky láskyplná exploze dorazí.
Kdy tedy dvojplamen do života přichází?

Přichází za odměnu

Vaše dvojče, neboli dvojplamen vám nespadne z nebe. Je velmi pravděpodobné, že čeká někde v blízkosti, aby vás neminul, až do sebe oba dozrajete. Dvojplamen je odměna za odvedenou práci na sobě. Lpíte? Posuzujete sebe i druhé? Kritizujete a ukazujete na chyby? Tak to na sobě budete muset ještě pracovat a těchto omezení se zbavit.

Přichází, až milujete sami sebe

Váš dvojplamen je vaše dokonalé zrcadlo. Dokud nemilujete sami sebe, tak se budete se svým dvojplamenem stále míjet. Dokonale by vám totiž vyzrcadlil to, co vám vadí na sobě a ani o tom nevíte. Nemáte přijatou svou žárlivost? Bude vám neustále dávat podněty k žárlení. Lpíte na pořádku? Ukáže vám, jak vypadá nepořádek. Jste hrubí ke svému okolí či blízkým? Bude se k vám chovat hrubě. A proto ho nepotkáte. Protože toto partnerství už neslouží k tomu, aby se dva lidé trápili a ukazovali si, co je špatně, ale aby už v sobě mohli skrze partnera uvidět to, co je dobře.

Přichází, až je váš pohár lásky naplněn

Pakliže neumíte čas trávit o samotě, máte smůlu.  Pořád se musíte zaměstnávat, abyste se ze sebe a ze světa nezbláznili, nikam nejdete sami a když hrozí, že strávíte víkend o samotě, tak se hroutíte už v pondělí. Když nevíte co s nudou a čekáte, že vás někdo zabaví, dvojplamen to určitě nebude. Váš dvojplamen znásobuje to, co už v sobě máte. Takže pokud jste se konečně přijali i se svými chybami, přiznali si podíl viny na svých neúspěších a baví vás být jen tak se sebou, pak vám váš dvojplamen bude zrcadlit respekt, úctu, toleranci a naprosté nemanipulativní chování.

Přichází, až už to nepokazíte

Věřte, že existuje. Pro každého. Čeká na vás, jako vy čekáte na něj. Maká na sobě, aby byl pro vás tím nejlepším, co vás v životě potkalo. Abyste se na něj s obdivem koukali a řekli si „Bože, on je celý já, ten je úžasný!“  Vesmír totiž nedopustí, abyste se minuli. Ale taky nedopustí, abyste byli pro takového partnera nezralí. Je to taková odměna za složenou maturitu života.

Přichází, až už to neočekáváte

Umíte si představit, že se cítíte tak naplnění a spokojení, že vám život bez partnera nečiní žádné potíže? Že už se o sebe umíte postarat a máte takovou důvěru v sebe a ve vyšší vedení, že se nebojíte téměř ničeho? Víte, že kolem sebe máte spoustu krásných inspirativních lidí a nepotřebujete se ředit do nějakého vztahu? Pokud si to umíte nejen představit, ale ještě to bez pocitu jakéhokoli ukřivdění žijete, pak je čas aby do vás vrazil váš dvojplamen. On už totiž nehodlá ukazovat vaše osobní nedodělky, ale chce vyzdvihovat vaše přednosti. Možná něco, čeho jste si na sobě ani nevšimli nebo jste tomu nedávali přílišnou pozornost. Je tady proto, aby vás obdivoval, dýchal s vámi ve stejném rytmu a zrcadlil tu nejlepší část vás.

Přichází, až se naučíte spolupracovat

Pakliže si myslíte, že všechno umíte nejlíp a radši to uděláte sami, než aby přišel někdo a udělal to špatně, tak ještě čas na dvojplamen nedozrál. Je tady totiž proto, aby vám byl naprosto svobodně kdykoliv k dispozici. On se totiž neobětuje ani neředí, ale zcela čistě si uvědomuje, že co dělá pro vás, dělá pro sebe. Že jste jeden celek, který se vzájemně nahrazuje, když je jeden článek oslaben. Pakliže si neumíte o pomoc říct, je dvojplamen zbytečný. Počká, až vám splaskne hrdé ego a necháte si pomoct. A pomáhá vám proto, abyste se mohli rozvíjet a věnovat se tomu, co vás baví a naplňuje. Abyste ze sebe vydali to nejlepší a mohli z toho čerpat oba dva.

Přichází, až už ze sebe neděláte obět

Pokud máte tendenci si stěžovat na minulost a vyvolávat pocity lítosti, jak jste měli těžký život a jak se vám nedařilo to nebo tamto, tak na duchovního partnera zapomeňte. Ten na fňukání nemá čas. Nebude se babrat v tom, co vás potkalo, ale bude chtít s vámi tvořit lepší budoucnost skrze nejkrásnější přítomnost, jakou si dokážete oba vytvořit. Jestliže máte ještě  tendence fňukat, opět se minete.

Přichází, až se umíte postavit svému strachu

Potkat dvojplamen a ustát to, chce odvahu. Nejedná se totiž o běžnou zamilovanost, která by mohla mást. Nejste zaslepeni touhou, ale jasně vidíte, proč TOHLE přišlo. Je to takový poslední dílek puzzle, bez kterého jste neviděli celek. A to je šok. Mysl to potřebuje vstřebat a první co je, tak zavelí „útěk“. Pakliže se svému strachu a obrannému mechanismu neumíte postavit, utečete a promarníte šanci. Pokud se sebe a svých programů, které vyplynou na povrch jako zasmrádlé kaly, nezaleknete, budete nuceni otevírat přes bolest své srdce a už ho nikdy nezavírat.

Přichází, až se umíte odevzat LÁSKYPLNÉMU vedení

Až věříte, že je vše tak, jak má být. Až se nebojíte o vlastní existenci, ale hluboce věříte, že je o vás vždy postaráno. Nebojíte se o to, že vám něco bude chybět, ale víte, že máte přesně tolik, kolik do života máte dostat a kolik požadujete. A pak už ani nepožadujete. Vaše přání a tužby se rozplynuly ve víru božského vedení a máte vše, co potřebujete.

Přichází s vděčností

Jakmile pociťujete vděčnost za každou maličkost, kterou máte. Jakmile jste z naprostého naplnění schopni odevzdat vše, co jste doposud vybudovali hlavou. Nyní je čas na cestu srdce. A srdce nevlastní. Srdce dává hořící láskou a pevnou vírou v sebe a v celý nekonečně vyhlížející dokonalý proces BYTÍ. Jste vděčni za každou rezavou lžičku, kterou máte možnost používat. Za každý závan větru ve vlasech, za každý paprsek slunce dopadající na vaši tvář.

Přichází se svobodou

Duchovní partner nesnese vlastnění a manipulaci, ale vyžaduje po vás svobodu. Ve všem. Nechce se nedobrovolně přizpůsobovat vašemu nastavení, ale vyžaduje respekt k nastavení jeho. Pokud máte ještě touhu manipulovat a získávat pro sebe egoistickými výlevy nějaké výhody, zapomeňte. Na tohle je úplně hluchý. Neuslyší vaše výzvy a ty se rozplynou jako mlha nad ránem. Do detailu vám ukáže, jakou svobodu dáváte sami sobě a jakou jste momentálně ochotni přijmout.

Potkat dvojplamen nemusí vždy vypadat romanticky jako z pohádky. Ono to ale nesmírně romantické je i přesto. Možná to je to nejlepší, co ještě v životě zažili a i přesto bude bít mozek na poplach s cílem „zdrhni!“ Pokud se svému strachu otevřete a přijmete ho jako nutnou součást boření hradeb kolem svého srdce, dočkáte se sebezdokonalení, očištění, pokory v celý vesmírný proces a neuvěřitelně silné vděčnosti, skrze stále více se otevírající srdce.

Strach vás může ochromit, ale nemáte tam pochybnost. Víte, že vše je správně tak, jak to je a užíváte si to ve všech barvách.

 

Autorka: Vendula Kociánová

Se souhlasem autorky převzato ze stránek 

http://www.vendulakocianova.cz/

Únor 2017
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728