ZDRAVÍ – LÁSKA – JÓGA
Motto týdne:

Dnešní generace je tak zaneprázdněná dokazováním, že ženy můžou dělat všechno, co dělají muži…že ženy tím ztrácí svoji jedinečnost.

Žena nebyla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co umí muž. Byla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co muž neumí.

 

….kéž jsou všechny bytosti této planety šťastny….

 

Nezapomínejte si naplňovat život tím, co máte rádi. Dívejte se na oblíbené filmy, poslouchejte oblíbenou hudbu, noste svetr, který máte nejraději a vařte si svůj nejmilejší čaj. Obklopte se milými věcmi a milujte každou chvilku svého života…

Archiv pro měsíc: Srpen 2016

10 Oshových nejlepších rad…

Oshovo učení si můžeme představit jako svého druhu chaotickou mozaiku, složenou z prvků buddhismu, jógy, taoismu, řecké filosofie, súfismu, evropské psychologie, tibetských tradic, křesťanství, zenu, tantrismu a mnoha jiných duchovních proudů, propletených s jeho vlastními názory. Osho sám říkal, že nemá žádný systém, protože systémy jsou od počátku mrtvé, zatímco živé proudy procházejí ustavičnými změnami a zdokonalováním.

V tom je nejspíš hlavní přednost jeho učení – nedává žádné rychlé hotové odpovědi na veškeré otázky, nabízí pouze bohatou základnu, umožňující dobrý start při hledání vlastní cesty a formování vlastních názorů.

1. Lidé berou všechno tak vážně, že se jim to stává přítěží. Učte se více smát. Podle mě je smích stejně posvátný, jako modlitba.

2. Každé jednání má okamžitý výsledek. Buďte vnímaví a pozorujte. Zralý je ten člověk, který našel sám sebe. Který zjistil, co je pro něj správné a co nesprávné, co je dobře a co je špatně. Přišel na to sám, a má tedy obrovskou výhodu před těmi, kdo nemají vlastní názor.

3. Všichni jsme jedineční. Nikdo nemá právo hlásat, co je správně a co není. Život je experiment, v jehož průběhu každý den tyto proměnlivé pojmy zpřesňujeme. Občas možná uděláte něco nesprávného, ale díky své chybě získáváte také veliký užitek poučení.

4. Stává se, že Bůh přijde a klepe na vaše dveře. Může se to přihodit jedním z miliónů způsobů – prostřednictvím ženy, muže, dítěte, lásky, květu, západu nebo úsvitu… Buďte všemu otevření, abyste to dokázali postřehnout.

5. Snaha být neobyčejný je ta nejobyčejnější. Ale být v pohodě a docela obyčejný, to je skutečně neobyčejné.

6. Život je střídáním hádanek a tajemství. Nemůžeme ho předem předpovídat. Vždycky se však najdou lidé, kteří by byli s životem bez tajemství docela spokojeni. Vždyť spolu s tajemstvími by odešly strach, pochyby a neklid.

7. Pro začátek zaslechněte sebe sama. Naučte se mít požitek ze své vlastní společnosti. Buďte natolik šťastní, že vás víc nebude zneklidňovat, zda za vámi někdo přijde, nebo ne. Jste naplněni už sami sebou. Už nečekáte s obavami, zda někdo zaklepe na vaše dveře. Jste dostatečně doma sami se sebou. Někdo přijde, dobře. Nepřijde, taky dobře. A jenom z této pozice lze navazovat vztah.

8. Jsi-li bohatý, nemysli na to; jsi-li chudý, neber svou chudobu vážně. Pokud jsi schopen žít ve světě s vědomím, že svět je jenom divadlo, budeš svobodný a utrpení se tě nedotkne. Utrpení vzniká pouze z vážného přístupu k životu. Začni brát život jako hru a raduj se z něho.

9. Odvaha je pohyb do neznáma bez ohledu na všechen strach.Odvaha není nepřítomnost strachu. Nebojácnost vzniká, když jste stále víc a víc odvážní. Na počátku však rozdíl mezi zbabělcem a odvážlivcem není nijak veliký. Jediný rozdíl spočívá v tom, že zbabělec naslouchá svému strachu a následuje ho, zatím co statečný člověk nechá strach být a jde dál.

10. Měníte se každým okamžikem. Jste jako řeka. Dnes teče jedním směrem v jednom podnebí. Zítra v jiném. Neviděl jsem ani jednu jedinou stejnou tvář dvakrát. Vše se mění. Nic nestojí na místě. Abychom to však viděli, potřebujeme pronikavé vidění. Jinak na všechno usedne prach a všechno zestárne; zdá se nám, že všechno už tu bylo.

Poslouchejte s větším uvědoměním. Probuďte se.

Když máte pocit, že vás všechno omrzelo, pořádně se nakopněte. Sebe, nikoho jiného.

Otevřete oči. Probuďte se.

13 příznaků, že zbytečně marníte život…a ani o tom nevíte…

Carol Morganová, v Dominikánské republice praktikující a vyučující psycholožka, položila svým čtenářům dvě otázky: kým se chtěli v dětství stát? A splnilo se jim jejich přání? Pro ty, kteří odpověděli záporně, pak připravila seznam třinácti příznaků, že je život míjí.

Přečtěte si její seznam. Konec konců vám může poskytnout další důvod k pocitu životního štěstí...

1. Věnujete příliš mnoho času věcem, které za to nestojí.

Videohry, televize, Internet, spousta jídla, spousta alkoholu… v seznamu by šlo pokračovat. Podívejte se na svůj život opravdu vážně. Kde a jak trávíte většinu svého času? Přináší vám to užitek? Vede vás to k lepšímu životu? Pokud ne, měli byste svou každodenní činnost přehodnotit a změnit ji.

2. Příliš si stěžujete

Znám lidi ustavičně nespokojené se svým životem. Nikdy o tom nepřestávají mluvit. Jste jedním z nich? Stěžujete si na svou práci, svého šéfa, na výplatu, sousedy a vlastního manžela? Jestliže ano, nic tím nezměníte, jenom kolem sebe šíříte negativní vlny. Stížnosti vás ženou leda do slepé uličky. Zkuste vyprávět o tom, co máte rádi, ne o tom, co se vám nelíbí. Výsledek na sebe nedá dlouho čekat.

3. Nerozvíjíte vlastní rozum

Jestliže nerostete a nerozvíjíte se jako osobnost, ustrnuli jste. Doslova jako nějaký klidný rybník pomalu zarůstající žabincem. Totéž se děje s vaším rozumem, když ho nenutíte k aktivitě a neučíte se novým věcem. Potíže a zkoušky váš rozum zocelují.

4. Vedete negativní vnitřní dialog

Náš vnitřní dialog může být osudný. Henry Ford prohlásil: „Ať si myslíte ano nebo ne, máte pravdu!“ Jestliže si říkáte, že nejste dost chytří, aby vás povýšili, nebo abyste se pustili do vlastního podnikání, je to pravda. Pokud si říkáte, že na změny jste moc unavení, je to pravda. Ať si říkáte cokoli, stává se to vaší skutečností. Mějte své myšlenky pod kontrolou a život jim začne odpovídat.

5. Necítíte žádnou inspiraci

Máte k něčemu náklonnost? Znám dost lidí, kteří si myslí, že nic takového nemají. Jenže tak to nebývá. Je určitě něco, co rádi děláte. Zkuste si najít něco, co vás opravdu chytí a věnujte se tomu co nejvíc.

6. Neplánujete budoucnost

Samozřejmě, že je úžasné „žít dneškem“ a „vychutnávat si přítomný okamžik“. Někdy je však třeba pohlédnout kupředu, abychom viděli, kam chceme dojít. Pokud nemáte ani cíl, ani plán, podobáte se loďce bezcílně se plavící oceánem s nadějí, že se ocitne na nějakém pěkném místě. Jistě mi dáte za pravdu, že to je hloupost. Stejně jako nás GPS orinetuje na cestě do cíle, potřebujeme svou vnitřní GPS, která nás povede.

7. Příliš mnoho času trávíte s lidmi, kteří nijak nestimulují váš růst

Je snadné uvíznout s lidmi, kteří jen tak nezávazně žvatlají a nenutí nás, abychom se zlepšovali. Vedle nich budete vždycky na stejné úrovni jako včera a předevčírem. Takoví „přátelé“ jsou „energetičtí upíři“. Sají z vás život a náhradou vám neposkytují nic užitečného. Obklopte se lidmi, kteří chtějí růst a stanete se jedním z nich.

8. Jste závislí na svém telefonu

Moderní mobily jsou nesporně skvělá zařízení, naprosto schopná okouzlit kohokoli z nás. Ale zamyslete se nad tím, kolik času s touto oblíbenou „hračkou“ trávíte. Jaké vztahy tím mohou utrpět? Píšete SMS při rodinném obědě? Sledujete při něm i Internet? Pak pouze nadarmo utrácíte kouzelné chvíle blízkosti, nebo okamžiky, které byste mohli věnovat plánování budoucnosti.

9. Utrácíte peníze za nepotřebné věci

Existuje rozdíl mezi „potřebuji“ a „chci“. Myslím, že tohle jsme všichni pochopili už ve školce. V současné společnosti nicméně jsou hranice mezi těmito slovy nezřetelné (viz: bod 8). Spousta lidí zapadla po krk do úvěrů, ale v rukou vždycky mají nejrůznější poslední modely… čehokoli. Ve skutečnosti však zase tolik nepotřebujeme: vodu, jídlo, střechu nad hlavou a blízkého člověka vedle sebe. Všechno ostatní jsou prostě bonusy. Podívejte se pozorně, za co utrácíte a hned vám bude jasné, co je třeba změnit.

10. Málo spíte

Nejsem lékařka, ale přečetla jsem dost knih na to, abych něco věděla o občerstvující síle spánku. Má pro naše zdraví rozhodující význam. Máte-li příliš mnoho práce, než abyste se vyspali, nebo si jen pěstujete zlozvyk ponocovat do tří do rána, věřte, že nastoupil čas s tím skoncovat a přehodnotit priority.

11. Nestaráte se o svoje tělo

Neméně důležité pro zdraví jsou jídlo a sport. Chápu, že jsem vám neřekla žádnou novinku. Avšak kladný vliv vyvážené diety a fyzického cvičení není omezen jenom na hubnutí. Zlepšuje se také psychické zdraví a celkově se budete cítit lépe. Začněte malými změnami v jídelníčku a úrovni aktivity a uvidíte sami, jak se to odrazí na kvalitě vašeho života.

12. Nechcete opustit svou komfortní zónu

Ano, vím, jak pohodlné je žít ve vysezeném důlku. Když zajdu do oblíbené restaurace, objednám si vždycky stejné jídlo. Ne proto, že bych se bála ochutnat něco jiného, ale proto, že mám to jídlo ráda. To však není ta komfortní zóna, kterou mám na mysli. Mluvím o schopnosti riskovat, abyste zlepšili svůj život. Mějte prosím na paměti, že je rozdíl mezi „rizikem“ a „propočteným rizikem“. Jakékoli riziko může být i smrtelné, ale uvážené, propočtené riziko je takové, u nějž jsme zvážili všechny varianty a promysleli rozumný a dobrý plán svého jednání.

13. Vedete život, který se vám nelíbí

Úspěšnost vždycky měřím úrovní štěstí. Jste skutečně šťastní? Pokud ne, je čas něco změnit. Ani pocit spokojenosti nevypovídá přímo o tom, že žijete plným životem. Dělejte všechno pro to, aby byl život uchvacující, aby vám přinášel potěšení.

Jestliže je některý z těchto třinácti bodů o vás, nepropadejte zoufalství. Vždycky můžete věci změnit. Úplně první, co musíte udělat, je zbavit se myšlenky, že změnit nemůžete nic. Největší překážkou bývá váš vlastní způsob uvažování. Začněte jím. Změňte myšlení, změňte život.

http://www.pronaladu.cz/

VSTUP DO VLASTNÍ SÍLY

O vstupu do vlastní síly a moci bylo napsáno mnohé. Co to ale přesně znamená? Co si pod takovým stavem představit ? Jak do něho vstoupit?

Jsou mezi vámi ti, kteří se v jistý okamžik na jistém místě rozhodli vstup do vlastní síly uskutečnit. Ne ale proto stát se mocnými za účelem ovládat druhé, ne na základě strachu, slabosti a beznaděje. Jedná se o vědomé rozhodnutí. Hluboko uvnitř sebe cítíte, že život může nabrat úplně jiný rozměr – a to takový, který je pro většinu druhých jen těžko představitelný a těžko dosažitelný. Pohání vás vnitřní touha, vnitřní vedení a vědění, že je možné osvobodit se z okovů omezenosti a to ve všech sférách vaší pozemské existence. Protože ano, vstup do vlastní síly znamená svobodu – je to výsadní právo všech bytostí Vesmíru – je to Vesmírné Právo.

Vstup do vaší vlastní síly tedy začíná rozhodnutím. Pak pokračujete ve spolupráci s vaší Vyšší Podstatou, která zná váš záměr a vaše touhy. V určitém bodě na vaší cestě přejímá vedení nad událostmi vašeho života. A toto je moment, kdy budete testováni.

Tady jde “do tuhého“.

Tady se ukáže vaše odvaha a odhodlání.

Tady budete konfrontováni s upřímností touhy vstoupit do své opravdové síly.

Tady, protože vaše Vyšší Já zná nejlepší cestu, která do této vaší síly vede. Ví, že abyste mohli vstoupit a pochopit tuto svou sílu, musíte zakusit její opak. A to tak dlouho, až ve svém největším zoufalství a beznaději prokážete, že byste raději zemřeli, než abyste opustili svou cestu.

Tak dlouho, dokud ve svém největším zoufalství, bolesti a beznaději neucítíte bezmeznou víru v Inteligenci, která vás do tohoto místa beznaděje přivedla – dokud neucítíte, že vše čím procházíte je cíleně zkonstruováno s vyšším záměrem pro vaše největší dobro.

Tady dochází k zážehnutí vaší největší síly.

Tady se rodí vaše svoboda.

Tady – přesně v tento moment beznaděje, kdy najednou pocítíte silný proud vesmírné lásky, která vás vede trním do vaší opravdové síly a vy cítíte, že přesně ví co a proč dělá a začnete jí plně důvěřovat.

sila8

Tady končí strach a začíná svoboda – protože místo ve kterém jste se jednou ocitli přestává být místem neznámým, obávaným a zastrašujícím.

A proto zažíváte nepochopitelnou ztrátu někoho tak milovaného, že vám to zlomí srdce. Proto se potýkáte s nemocí tak zákeřnou, že nevíte zda se dožijete rána. Proto zažíváte úmorné nedostatky, boje a ztráty. Tohle všechno zažíváte a budete zažívat tak dlouho, dokud nepochopíte, že se nesmíte nikdy –NIKDY smířit s málem nebo průměrem.

Až se přestanete uskromňovat, obětovat, přestanete ustupovat a dělat kompromisy.

Až pochopíte, že JSTE HODNI jen a pouze toho nejlepšího co Vesmír vůbec může nabídnout – a to ve všech oblastech vašeho života.

Na této cestě se potkáte s vlastními stíny, s vlastními démony, egem a strachy, kteří tu byli jako služebníci na vaší cestě. Osvobodíte se z okovů vaší nezdravé mysli, vašich nekonstruktivních emocí a vstoupíte do vytouženého místa – místa své největší síly.

Stát ve své síle znamená být svobodným. Zde se vaše jasná mysl stává silným nástrojem tvoření. Stojíte-li ve své opravdové síle, jste ve vesmírném napojení. Tím se váš život na Zemi stává bezpečným a beze strachu – beze strachu že vám někdo ublíží, že vás okrade, využije nebo zneužije. Nemoci pro vás nejsou hrozbou, jelikož jste již aktivovaly svou sílu sebeléčby. V tomto místě znáte Pravdu. Dokážete svobodně, bezpodmínečně a naplno milovat druhé, protože víte, že už vám nemohou ublížit a nemohou vás ranit. Stojíte-li ve své síle, hojnost radostně manifestujete. Nejste odkázaní na “jistoty“ stávajícího systému a jediné zákony které ctíte jsou Zákony Vesmírné. Jedinou Autoritou kterou uznáváte je Stvořitel sám – Ten, jehož síla proudí ve vašich žilách – Ten, který sídlí ve vašem srdci – Ten který je Světlem, který je Láskou. Vaše jedna a jediná jistota je víra – Víra ve svou Vašší Podstatu, ve své Vyšší Já, ve Vesmír, Ve Stvořitele – VE VÁS SAMÉ – TO JE VAŠE NEJVĚTŠÍ SÍLA.

Taunia Atiriamin Christová
osobní konzultace, intuitivní psychologie a léčba
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Když něco dáváš, a je to cokoliv, neměj žádné podmínky, aby tvůj dar mohl být užit zcela svobodně.

Nikdy neměj pocit, že nemáš co dávat. Máš toho k rozdávání dost a zjistíš, že čím méně o tom budeš přemýšlet, tím lépe ti to půjde. Čím více budeš myslet na druhé a ve službě druhým dokážeš úplně zapomenout na sebe, bez jediné myšlenky na to, co můžeš od života získat, tím budeš šťastnější. Nikdy nedávej jednou rukou, abys současně nastavoval druhou. Když něco dáváš, a je to cokoliv, neměj žádné podmínky, aby tvůj dar mohl být užit zcela svobodně. Dáváš-li, čiň tak štědře, svobodně a z plného srdce, a pak na to zapomeň. Tato zásada platí pro dary na všech úrovních, ať jsou hmotné, nebo duchovní. Buď vždy šlechetný ve svém dávání a nikdy se neobávej, že budeš trpět nedostatkem, protože v tom případě to není opravdové dávání. Při opravdovém darování nebudeš mít žádný nedostatek.

Srpen 2016
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031