ZDRAVÍ – LÁSKA – JÓGA
Motto týdne:

Dnešní generace je tak zaneprázdněná dokazováním, že ženy můžou dělat všechno, co dělají muži…že ženy tím ztrácí svoji jedinečnost.

Žena nebyla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co umí muž. Byla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co muž neumí.

 

….kéž jsou všechny bytosti této planety šťastny….

 

Nezapomínejte si naplňovat život tím, co máte rádi. Dívejte se na oblíbené filmy, poslouchejte oblíbenou hudbu, noste svetr, který máte nejraději a vařte si svůj nejmilejší čaj. Obklopte se milými věcmi a milujte každou chvilku svého života…

Archiv pro měsíc: Červenec 2016

Dvojplameny a mystérium úplnosti.

zmyselzivota.jpg

Čím dál více se setkávají muži a ženy, které k sobě přitahuje neuvěřitelná síla, ale současně jsou mezi ně kladeny velké překážky, které je nutí od základů přetvořit sebe samé. Mnozí jsou z toho velmi zmateni, nechápou, co se to s nimi děje, provází je velké emoční výkyvy a bolesti, ale pokusy o únik jsou neúspěšné.

Páry dvojplamenů jsou směřovány k tomu, aby se spolu opět setkaly tváří v tvář a společně spolu konaly a tvořily. To je však možné až ve chvíli, kdy se každý z nich stane úplným a celistvým. To znamená, že oba sami v sobě objeví, projeví a přijmou za své všechny mužské jang i všechny ženské jin ingredience. Jinak je nemožné společně úspěšně fungovat, protože každý vibruje na jiné frekvenci a to podle toho, které složky ještě chybí k úplnosti, nejsou ještě objeveny a svobodně projeveny. Prostě se to energeticky tluče a nefunguje to.

Zdá se, že největším problémem pro dvojplamen s převažující ženskou složkou (nejčastěji ženu) je projevit mužský – jang postoj ve smyslu postavit samu sebe na první místo, projevit svoji sebelásku a sebeúctu a opustit zažité přesvědčení, že je třeba brát větší ohledy na ostatní, než na sebe, přesvědčení, že je třeba směřovat lásku a pozornost k ostatním a to i na úkor sebe.

Pro dvojplamen s převažující mužskou složkou (nejčastěji muže) je naopak velkým problémem, objevit v sobě, přiznat si a projevit ženský – jin postoj, objevit v sobě, přiznat si a projevit city, milosrdenství, soucítění a směřovat je i vně sebe, projevit úctu a lásku k ostatním. Je pro ně těžké i ztratit stud za tento ženský projev.

Ženy se svou ženskou intuitivní složkou lépe naslouchají svému vnitřnímu vedení do Jednoty – úplnosti, proto ve sbližování dvojplamenných párů udávají impulsy. Tím, jak mění postoj samy k sobě ve smyslu sebeúcty a sebelásky (projevují mužský postoj), postupně nutí i své dvojplamenné protějšky, aby měnily svůj postoj, projevovaly svoje city vně (ženský postoj). Tento proces je postupný a závisí na tom, jak je žena schopna dozrávat a ukotvovat v sobě i tyto mužské postoje, tzn. projevovat všechny složky jin a jang a uvádět je do rovnováhy. Muž poté postupně v závislosti na změně jejího vyzařování a vibrací mění své vibrace a ukotvuje je v sobě, i on uvádí své složky jin a jang do rovnováhy.

Dvojplamenná žena, která je plně schopna projevit všechny ženské i mužské složky – je úplná, má sama k sobě i vztah maximální sebeúcty a sebelásky. Takováto žena je ochotna a schopna se naplno oddat pouze svému dvojplamennému protějšku, a to až ve chvíli, kdy on je ochoten a schopen plně projevit úctu a lásku vůči ní – je schopen se jí plně oddat. Nic menšího takováto žena ve své sebeúctě a sebelásce není schopná akceptovat.

Dvojplamen s původní převažující ženskou složkou, dokáže svůj protějšek s původní převažující mužskou složkou, přimět k tomu, aby projevil svoji úctu a lásku vně prostřednictvím „ženských“ citů, pouze demonstrací své „mužské“ tvrdosti, síly, neoblomnosti a neústupnosti ze svých hodnot ve smyslu sebeúcty a sebelásky.

Je třeba, aby ženy dospěly k schopnosti směřovat svoji lásku a pozornost i dovnitř sebe a muži dospěli k schopnosti směřovat svoji lásku a pozornost i vně sebe. To znamená, že v obou případech je třeba směřovat a projevovat svoji lásku a pozornost v rovnováze (ve stejné míře) oběma směry, a to vše přirozeně na podtextu naprosté Svobody a svobodné vůle.

Závěrem: Dvojplamenná žena ve své úplnosti je schopna přijmout pouze svého dvojplamenného muže v jeho úplnosti, to platí i obráceně. Spojením těchto úplných bytostí je naplněno a umocněno mystérium úplnosti, vzniká obrovská síla a moc konat a tvořit.

Napsala dne 8.10.2015 Ivana „Geri“ Kutnarová

Brána nové cesty …

 

13151816_964523440329779_6814820332641604127_n.jpg

Věnujte Pozornost Sami Sobě.Dojde k Uvědomění Já. Každý kdo bude chtít Pocítit, Prožije Sám v Sobě.Je důležité Nacítit a Prožít „Já“, protože dojde k Uvědomění Podstaty Bytí.Přepisuji slova, která mnou procházejí. Rozhodla jsem se je zveřejnit, možná pomohou a Ukážou Směr cesty někomu dalšímu :“Dost bylo manipulace … hledejte změny v běžném životě. Hledejte, spíše se projeví sami. Stačí si uvědomit, co nám říkají. Co nám nabízejí. Jak se nám otevírají nové možnosti. Možná zažijete pocit, že se vám obrátil celý život. Z manipulace je možné vstoupit do nezávislosti, samostatnosti, uvědomění si sama sebe, sebelásky, podstaty pravého lidství. Vše se bude dít v životě. Není třeba si představovat, že se mě to netýká, že je to pouze pro někoho nebo pro ty, co mají rozšířené vnímání.“Jako podporu posílám slova určené pro mě. Převedly se mi do slov při vidění vnitřním zrakem.“To co se nám děje, a může být vnímáno nepříjemně, i když víme, že nás to posouvá … je to jen Hutný Okamžik .“Proto často Sděluji : Věřte Sami Sobě.Buďte Sami Sebou za Všech Okolností.Děkuji Přírodě a Matce Zemi.Děkuji za Vše, co mě učí a je mi Inspirací, jak mohu Žít.

Merlin – král čarodějů: Druhá polovina letošního roku vám ale ještě více odhalí to, co jste nestačili ukončit.

Rok 2016 končí svou první polovinu. Vše co bylo započato začátkem roku, ale vlastně už s koncem roku 2015 nabralo na obrátkách, nabralo zcela jiné směry, než jaké byly očekávány. Uzavíraly se a uzavírají situace, vztahy, děje, události, pracovní poměry, bortí se finanční i materiální jistoty, nejen ve vás samotných, ale i ve vašem okolí nebo celosvětově. Přicházejí zásadní životní rozhodnutí, nevyhnutelné změny, které mnozí ale nechápete.

U každého znamení se otevírají cca 3 před-narozeninové měsíce, ve kterých se jakoby rychleji a dynamičtěji zviditelňují nezpracovaná témata, otevírají se nedořešené situace a graduje vše, co nebylo ještě uzavřeno.

Jsou to vždy nejnáročnější 3 měsíce pro jednotlivé znamení, útěchou může být, že Berani, Býci, Blíženci a částečně i Raci to již mají za sebou. Lvi tímto obdobím zvratů a zlomů právě procházejí, stejně tak jako Panny a Váhy stojí na startovní čáře a čekají na svůj výstřel. (Mě osobně tento startovní výstřel čeká právě zítra 27.6.), ale už teď vím, co mi všechno ještě následující 3 měsíce odhalí, co mi ukáží a co ještě budu muset zvládnout dotáhnout do konce.

Štíry čeká tento výstřel s koncem července, Střelce s koncem srpna a Kozorohy s koncem září. Každý bude svoje před narozeninové období prožívat jinak a po svém, ale přesto všichni stejně. Jak již bylo několikrát řečeno, 9-ová vibrace tohoto roku je o mnoha životních zlomech, náhlých ukončeních, změn směrů i dalšího posunu, odmítavý postoj k návratu do minulosti, ale také o sklízení vlastní setby za uplynulé 3 roky, pokud vynechám karmické záležitosti z dávné minulosti.

Druhá polovina letošního roku vám ale ještě více odhalí to, co jste nestačili ukončit, vyřešit nebo změnit v jeho první půlce. Více se bude zaměřovat na to, aby se dokončily procesy, neuzavřené příběhy, rozdělilo se to, co je nefunkční, odpoutávali jste se od toho, co vás svazuje, co vám brání prožívat naplno vše, co byste chtěli.

Budou přicházet rychlejší a zranitelnější zlomy, skrze bolest i trápení budete procházet procesy své vlastní vnitřní přeměny. Můžete v jedné vteřině prakticky přijít o všechno jen proto, aby jste si uvědomili, že jste znovu na začátku a že odešlo to, co jste až příliš chtěli nebo na čem jste lpěli. Všechno nestabilní, neklidné a nevyrovnané se bude hroutit, budou gradovat procesy, situace i události. Nepátrejte po tom, proč se to či ono děje, jaká je příčina, ale v dané situaci si promyslete své další kroky, svá slova i své postoje nebo názory, bude se vám to hodit.

I světové dění nebude tak klidné jak se může zdát, nečekané zvraty v politické sféře, ale i v myšlení, v náboženstvích, všude tam, kde je nesoulad se budou projevovat potlačované emoce, netrpělivost, ale i zbabělost, touha utíkat od problémů, nechuť je řešit, určitá bezmoc nebo beznaděj či prožívání vlastní krize víry, ocitnutí se na vlastních životních křižovatkách.

Nepodléhejte zbytečně strachu, je to nedílný proces tohoto roku. Je to z toho důvodu, aby vše nepotřebné, zastaralé a zkostnatělé odcházelo, dál vás nesvazovalo, neničilo a nemučilo vaše myšlenky. A právě mysl bude tím hlavním a ústředním tématem od července do prosince 2016. Bude vás víc zatěžovat, víc vás nutit přehodnocovat vše, co jste zaseli v minulosti, bude vás hnát do koutů, abyste dospěli k rozhodnutím, hledali nové cesty, východiska nebo alternativy. Budete doslova osudem i Vesmírem tlačení do situací, aby docházelo k nápravám chyb a omylů, k odpuštěním, ale i k možným ztraceným návratům. Stejně tak budete tlačení do toho více projevovat své skutečné pocity, nemanipulovat a nebýt manipulováni, nezneužívat a nebýt zneužíváni. Budete častěji konfrontování sami se sebou ve své samotě, ve svém nitru, častěji budete pochybovat o svých rozhodnutích, postojích nebo názorech.

Budete sobě i druhým odkrývat své karty, své skutečné tváře, více uvidíte to, co jste vidět nechtěli a stejně tak budete vybředávat a pomalu se drát ze svých vlastních vytvářených iluzí, sebeklamů, vypočítavosti, přetvářky i pokrytectví. Budete se častěji tváří v tvář setkávat se svými starými a dobře zašitými kostlivci v podobě druhých, budou vám častěji odzrcadlovány vaše vlastní nezpracované emoce, potlačované touhy, nenaplněné sny a chtění. Více budete chtít a lpět udržet si to, co kolem sebe máte, nebudete se chtít daného pustit, ale přesto to neudržíte, pokud je to slabé a nestálé. Hlavně se nesnažte nic měnit, nejste pány Osudu a on není ve vašich rukou.

Nakonec stejně všichni budete chtě nechtě podřízeni jemu.

Osud je mocnější, než se vám může zdát. Přijímejte vše, co k vám bude přicházet se vztyčenou hlavou, nekrčte se v obavách někde v koutku. Přijměte výzvy i situace, i když budou bolestné, mizerné nebo zraňující. Ony vám totiž ukáží vaši slabost, vaši nedokonalost, to, v čem a v jaké oblasti o sobě pochybujete, kde máte nedostatečné sebevědomí, sebedůvěru a naopak na světlo bude vyplavovat vaše skryté obavy a strachy.
Ať už bude přicházet cokoliv, pamatujte si, že všichni jsme tu za jedním jediným účelem. Prožít si tento krátký pozemský život naplno, prožít každý den tak, jako by měl být váš poslední.

Pavel /Merlin/

Autor článku – ZDROJ: facebook Merlin král čarodějů a mágů – připojte se!

Nebo sledujte web: http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz

Bohyně se nesnaží…

Onehdá na mě vypadl při úklidu lísteček s větou: „Bohyně se nesnaží, ale dovolí druhým, aby se snažili o ni. “ Vzpomněla jsem si, že když jsem si ji před časem zapisovala, cítila jsem se jako rebelka, jako bych si sáhla na zakázané ovoce.

To prohlášení se mi zdálo hodně odvážné a z jakéhosi neznámého důvodu jsem měla pocit, že bych neměla rozhodně veřejně ventilovat, že se podle této zásady pokouším žít.

Dnes už vím, že na této větě nic odvážného ani provokativního není. Je to pouhé konstatování, pravda vyjádřená v jakési  zkratce. Možná někoho může dráždit použití slova „Bohyně“, ale já ho vnímám jako synonymum slova „ženství“ nebo „jin“. V personifikované podobě pak je pro mě Bohyní žena, která je skutečně ženská, jinová, přijímající, vědomá si své ceny.

A taková žena se nesnaží ulovit muže, ani ho vést, myslet za něj, vychovávat či opečovávat ho jako malé dítě. Nepřebírá na sebe mužovu úlohu a nechává mu prostor pro jeho vlastní aktivitu.

Jenomže, povzdychnete si,  to je tak těžké! Když to necháme všechno na nich, tak se ničeho nedočkáme. To je bohužel pravda. Může se skutečně stát, že se nedočkáte toho, po čem tolik toužíte. Může se stát, že bude trvat delší dobu, než uvidíte výsledky . A může se dokonce stát, že lidé, na kterých vám nejvíc záleží, nebudou schopni a ochotni vyvinout poptřebnou iniciativu a budou vnímat vaše chování jako zradu. S tím je třeba počítat. Ale na druhou stranu – ušetříte obrovské množství energie a získáte spoustu volného času. A pokud tuto energii a ten čas věnujete sobě, věřte tomu, že postupně získáte mnohem víc.  A věřte – nevěřte, nakonec tím prospějete i ostatním.

Teprve nedávno jsem si uvědomila, jak pokřivená představa o roli ženy nám je od dětství vštěpována.

Jsme vychovávány k tomu, abychom byly láskyplné, tolerantní, abychom nebyly sobecké, abychom braly ohled na potřeby ostatních. Učíme se, že pro ženu je prioritou rodina, že to ona je zodpovědná za harmonické vztahy, že ona má vytvářet láskyplné a harmonické prostředí. Jenomže toto všechno je jenom část pravdy o ženské roli! Nikdo nám totiž neukázal druhou stranu mince, a to kde vzít sílu a moudrost, abychom to všechno zvládly, aniž bychom popíraly samy sebe!

Přečtěte si také: Když „Bohyně“ mlčí a muži pláčou

Tak nějak samozřejmě se v naší společnosti počítá s tím, že se žena obětuje – a že bude přitom všem ještě šťastná.  Troufám si říci, že více či méně jsme všechny obětí syndromu hodné holčičky. Ačkoli se třeba navenek chováme rázně, všechny někde uvnitř toužíme po tom, aby nás někdo pochválil, aby ocenil, jak jsme úžasné.

DEJ SVOBODU LÁSCE, KTEROU DÁVÁŠ A POKUD JE OPRAVDU TVOJE, VRÁTÍ SE K TOBĚ.

Díky výchově jsme uvěřily, že si lásku musíme zasloužit. Že musíme být hodné holčičky. A tak žijeme životem svých blízkých, staráme se o ně, děláme jim pomyšlení, řešíme jejich problémy a snažíme se mít byt jako klícku, vařit jako Magdalena Dobromila Rettigová, pereme, žehlíme, vyděláváme peníze… K tomu se snažíme být chytré, vtipné, nápadité, krásné a přitažlivé …

… a končíme citově vyprahlé, fyzicky vyčerpané, nemocné, zatrpklé, prázdné. 

Naši partneři bezostyšně využívají našeho servisu a nezdá se jim na tom nic divného (ostatně samy jsme jim ho vnutily ve snaze ohromit je svou dokonalostí) a mají spoustu volného času a energie na to, aby se věnovali svým kamarádům, koníčkům a někdy i milenkám. Vlastně se jim ani kolikrát nechce domů, protože je tam čeká unavená, vyčepaná a často i podrážděná partnerka.

A proto, milé ženy, mám pro vás zprávu životní důležitosti:

Nemusíte být dokonalé, aby vás měl někdo rád. Nemusíte na sebe přebírat starosti a úkoly druhých, aby vaše vztahy byly harmonické. Nemusíte být výkonné. Nemusíte vůbec nic, protože láska se nedá zasloužit, láska je bezpodmínečná. Pokud chcete lásku a harmonii, nečekejte, že vám ji dá někdo jiný. Existuje jeden jediný člověk na světě, který opravdu potřebuje vaši pozornost a péči – a tím jste vy samy.

Přestaňte proto neustále něco dělat, něco vymýšlet, něco řešit, přechejte prostor jiným a udělejte si čas samy na sebe.

Uvědomte si, jak se cítíte, jak vám je, po čem toužíte. Naslouchejte svým pocitům, svému tělu a hlavně – řiďte se tím, co cítíte! Dovolte si co nejvíc trávit čas způsobem, který vám je příjemný, i kdyby se jednalo o tu nejméně užitečnou a smyslupnou činnost.

Jenom v klidu, jenom tam, kde není žádné usilování, kde je pouze přijímání a plynutí, se můžete potkat samy se sebou, se svou silou, moudrostí a láskou. Všechny tyto kvality máte v sobě a není třeba žebrat, ponižovat se a pachtit, abyste si je zasloužily od někoho zvenčí.

Asi před půl rokem, kdy jsem se cítila velmi vyčerpaná a zoufale jsem prosila o to, aby mi byla ukázána cesta, mi opakovaně přicházelo: Nauč se dělat nicneděláním. Tehdy se mi to zdálo jako něco naprosto nepředstavitelného. Měla jsem pocit, že když byť jen na chvíli vypnu, pustím z rukou otěže, život mě nemilosrdně převálcuje.

Dnes vím, že žena může udělat udělat pro své okolí mnohem víc, když prostě pouzeJE.

Když je ve svém těle, když je v kontaktu sama se sebou, když pravdivě vyjadřuje, kdo je a co cítí. Pak je tím, kdo zcela přirozeně vytváří harmonické vztahy a prostředí, tím, kdo léčí všechny kolem sebe.

Její láska a pochopení pro druhé už nevede k sebepopření a sebeoběti, protože má úctu k sobě samé a zná své hranice.

Chápe, že láska nemusí automaticky znamenat nutnost sdílet s milovanou osobou  její hodnoty a cestu a že slovo NE je stejně láskyplné jako ANO.

Všechno to, co ji předtím stálo spoustu námahy, pozvolna přichází samo. A spolu s láskou k sobě samé a s rostoucím vědomím vlastní hodnoty najednou přicházejí do jejího života i láskyplní lidé. Nemusí se snažit, líčit pasti, podbízet se. Druzí přicházejí vábeni kouzlem její osobnosti, jejím vyzařováním.

Přečtěte si také: 9 důvodů, proč osobní rozvoj často partnerským vztahů škodí více než prospívá

Ano, my ženy jsme skutečně těmi, které by měly být láskyplnější, soucitnější, tolerantnější, těmi, které pečují o vztahy a vytvářejí domov. Máme k tomu všechny dispozice. Nesmíme ale zapomínat, že v prvé řadě musíme být láskyplné a soucitné samy k sobě, pečovat o sebe a vytvořit si prostředí, ve kterém budeme prospívat.

Jenom tak můžeme jako květiny provonět svět kolem sebe.

 

Vytvářet sami sebe podle obrazu toho, čím opravdu jste.

Nikdy jsem nestanovil, co je dobré a co je špatné, co máte dělat a co dělat nemáte. Kdybych to udělal, připravil bych vás o největší dar, kterým je příležitost dělat, co uznáte za vhodné, možnost vytvářet sami sebe podle obrazu toho, čím opravdu jste. Připravil bych vás o možnost vytvářet stále vyšší realitu založenou na nejušlechtilejších představách o tom, čeho jste schopni.

Říkat, že něco je „špatné”, by bylo totéž jako říkat, abyste to nedělali.

Říkat vám, abyste něco nedělali, by bylo totéž jako vám něco zakazovat.

Zakazovat vám něco by znamenalo omezovat vás.

Omezovat vás by znamenalo odpírat vám realitu toho, čím skutečně jste, a možnost vytvořit ji.

Jsou lidé, kteří říkají, že jsem vám dal svobodnou vůli, ale titíž lidé tvrdí, že když mě nebudete poslouchat, uvrhnu vás do pekla. Jaká je to svobodná vůle? Není to výsměchem Bohu?

Peklo existuje, ale je to něco jiného, než si člověk představuje, a vy ho nezakoušíte z důvodů, které jsem uvedl. Peklo je prožitek nejhoršího možného výsledku vašich rozhodnutí a činnosti. Je to přirozený důsledek všech myšlenek, které popírají Boha nebo odmítají to, čím jste ve vztahu ke mně.

Je to bolest, která je důsledkem nesprávného myšlení. Ale dokonce i výraz „nesprávné myšlení” je nepřesný, neboť neexistuje nic, co by bylo nesprávné. Peklo je opakem radosti. Je to nespokojenost. Znamená to vědět čím jste, ale nezakoušet to. Znamená to být něčím míň. To je peklo, a vaše duše nezná nic horšího.

self4

Peklo však není oním místem, které jste si vymysleli, místem, kde vás spaluje věčný oheň a kde věčně trpíte. Jaký by to mělo smysl? I kdyby mě napadla neobvykle bezbožná myšlenka, že si „nezasloužíte” nebe, proč bych měl potřebu mstít se vám nebo vás trestat? Nebylo by í pro mě jednodušší prostě se vás zbavit? Jaká mstivá část mé povahy by mě vedla k tomu, abych vás odsoudil k věčnému utrpení, jež ani nelze popsat?

Jestliže se domníváš, že jsem motivován touhou po spravedlnosti, nemyslíš, že by účelům spravedlnosti posloužilo stejně, kdybych vám jednoduše odepřel nebeské společenství? Je také nutné, abych vám působil nekonečnou bolest?

Říkám vám, že po smrti vás nečeká nic z toho, co jste si vykonstruovali ve svých mytologiích založených na strachu. A přece existují duše tak nešťastné, tak nedokonalé, tak oddělené od Boží radosti, že to pro ně je peklem.

Ale já vás do takového pekla neposílám, já vás takto netrestám. Vy sami si to způsobujete, kdykoli oddělujete své já od své nejvznešenější představy o sobě samých, kdykoli popíráte své já a kdykoli odmítáte to, čím skutečně jste.

Neale D. Walsch – Hovory s Bohem

Červenec 2016
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031