ZDRAVÍ – LÁSKA – JÓGA
Motto týdne:

Dnešní generace je tak zaneprázdněná dokazováním, že ženy můžou dělat všechno, co dělají muži…že ženy tím ztrácí svoji jedinečnost.

Žena nebyla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co umí muž. Byla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co muž neumí.

 

….kéž jsou všechny bytosti této planety šťastny….

 

Nezapomínejte si naplňovat život tím, co máte rádi. Dívejte se na oblíbené filmy, poslouchejte oblíbenou hudbu, noste svetr, který máte nejraději a vařte si svůj nejmilejší čaj. Obklopte se milými věcmi a milujte každou chvilku svého života…

Archiv pro den: 24.6.2016

Jsi milován takový, jaký jsi …

 

laska6

Když se vydáváš za někoho jiného,

bude někdo jiný milován.

Totiž ten, za kterého se vydáváš. 

Pocit, že nejsem milován, vznikl, protože se s námi neustále znovu manipuluje. Chce se po nás, abychom dělali jisté věci, které bychom jinak nikdy nedopustili. Jako odměnu dostáváme uznání a podporu. Jako trest odmítnutí a nepříjemný pocit, že nejsme milováni. Tento pocit se do nás hluboce vryl, a tak jsme dělali všechno pro to, abychom lásku dostali. Ve skutečnosti to ale láska nebyla. Šlo vždycky jenom o úspěšný pokud manipulovat s námi a dostat nás tam, kde jsme vlastně být nechtěli. Od určité doby jsme začali věřit, že jsme milováni jedině tehdy, když děláme určité věci, které jiní považují za správné. Začali jsme se chovat tak, abychom se ostatním zalíbili.
Naše okolí, rodiče, přátelé s tím byli přirozeně velmi spokojeni, neboť nyní k nám měli  přístup a mohli nás formovat tak, jak uznali za vhodné. Když jsme fungovali způsobně a poslušně jako loutka, dávali nám pocit, že jsme milováni. Ale co ve skutečnosti milovali? V žádném případě ne nás. Vždycky pouze loutku, kterou vyrobili podle svých přání. Projevil-li člověk svou vlastní vůli, vlastní přání nebo touhy, které mířily proti představám ostatních, odmítali mu uznání dát.

Nikdy tě tedy ve skutečnosti nepoznali, viděli v tobě vždycky jenom to, co vidět chtěli. Tedy vždy jen to, co jim bylo užitečné. Abys byl svými blízkými milován, musel jsi svou opravdovou povahu, sám sebe, popírat a potlačovat. Že to nebyla láska, toho sis až dosud nebyl vědom.

Pokud to ale budeme i nadále považovat za lásku, nikdy se svému partnerovi neukážeme takoví, jací opravdu jsme, a to ze strachu, abychom opět nenarazili na odmítnutí.

Hluboko do našeho nitra se vrylo: jsem-li takový, jaký opravdu jsem, nejsem milován. To ale také znamená, že ten druhý také nesmí být takový, jaký je, jinak ho nebudu milovat. Co je to za začarovaný kruh? Přitom neexistuje nic, co bychom museli udělat, abychom byli milováni.

Lásku si nemusíš zasloužit.

Nepotřebujeme ani Porsche ani vypracované svalnaté tělo ani zářivý úsměv ani sexy zadeček ani nic jiného, čím bychom se mohli podbízet, nebo dům, zahradu, děti, peníze, krásu ani předstíranou přátelskost. Nepotřebujeme se stát samaritány, nemusíme být sečtělí, extrémně sportovně založení, intelektuální, vtipní, milovat opery nebo obzvlášť dobře vypadat. Také se nemusíme stát poskokem toho druhého. Všechno to jenom nás posiluje v pocitu méněcennosti a v našem přesvědčení, že bez toho všeho nejsme hodni lásky. Ve skutečnosti jsme se kdysi přestali považovat za hodné lásky. Ve skutečnosti jen sami sebe popíráme. Nemáme se rádi takoví, jací jsme, a děláme vše pro to, abychom byli jiní.

Když sám sebe nemáš rád,

kdo jiný by tě měl mít rád?

Když se cítíme méněcenní, ostatní to vycítí a budou toho využívat. Proč? Protože jsme tak nádherně manipulovatelní a ochotní plnit jejich přání.

Přirozeně, že nikdo nechce, abychom se změnili. Naopak, celá průmyslová odvětví žijí z našeho pocitu méněcennosti, reklama na něm staví. usiluje rovněž o to, abychom uvěřili, že budeme milováni teprve tehdy, až budeme něco určitého vlastnit.

Je to přirozeně lež, ale odhalí se teprve tehdy, až člověk drží vytoužený objekt konečně v rukou a uvědomí si, že se ani o kousek neposunul blíže k cíli. Naštěstí ale existuje zase něco dalšího, co se vyplatí mít, abychom se konečně cítili hodni lásky.

Ale nedělej si žádné iluze. Budeš-li se cítit méněcenný, nikdo tě nebude milovat, bude tě vždycky jedině využívat. Tví přátelé, kolegové z práce, tvé okolí a především tvůj partner. A když už tě nebude moci využít nebo se najde někdo lepší, vymění tě. To by tě ale opravdu nemělo překvapit, pouze se tím potvrdí tvá vnitřní přesvědčení.

Protože jsme inteligentní, přirozeně se tomu pokusíme předejít. Abychom nebyli vyměněni, snažíme se učinit nepostradatelnými. Protože je to však natrvalo velmi namáhavé, napodobíme onu techniku, která už tak spolehlivě zafungovala na nás. Dáme ostatním pocit, že nejsou milováni, když se nechovají podle naší vůle.

Připadá ti to povědomé?

Ovšem, protože se ještě pořád domníváš, že něco musíš udělat, abys byl milován. Všichni ostatní kolem tebe se na základě toho musí příšerně snažit, aby dostali „tvou“ lásku. „Láska se totiž musí zasloužit“. Přinejmenším se to domníváme.

Tato cesta ovšem vede přímo do slepé uličky. protože dokud se chovám zmanipulovatelně a neukazuji svou skutečnou povahu, nemá můj partner vůbec šanci mě poznat. Jediné, co pozná, je člověk, který se ve skrytu duše cítí méněcenný, ale chová se podle nálad ostatních.

Mínění ostatních je pro nás důležitější než naše vlastní. Strach, že mě ostatní opustí, je větší než snaha zůstat se sebou samým.  Přesto jsou to všechno jenom posuzování, názory a předsudky, které na nás byly uvaleny s cílem zformovat nás podle přání ostatních.

Co můžeme udělat?

nejdříve bychom měli rozpoznat, že tomu tak je. Že jsme byli pro ostatní jenom míčkem na hraní. Že my sami jsme to dovolili, aby se z nás míček na hraní stal.

To my jsme volali:“Hej, udělám všechno, co chcete, jen když mi řeknete, že mě pak budete mít rádi!“ Tímto způsobem jsme si přitáhli přesně ty partnery, kteří nás v iluzi posilovali. A čím poslušněji jsme se chovali, tím směšnější jsme byli a tím méně úcty se nám pochopitelně ve skutečnosti dostalo.

Kdo by nám také měl prokazovat úctu?

Jenom si vzpomeň na svá školní léta. Kdo tam byl obdivován a uctíván? Jedině ti, kteří už měli vlastní sílu se prosadit.

A kdo byl zesměšňován? Ti využitelní, co vždycky odpověděli, ano, ti, kteří poslušně skákali, jak ostatní pískali. proč by tomu mělo být u dospělých jinak?

Když si sám sebe nevážíš, neváží si tě nikdo. 

Jak to? Všichni vidí vždycky jen to, co v sobě vidíš ty sám. Když ale nyní konečně pochopíme, že jsme hodni lásky a vždycky jsme byli hodni lásky takoví, jací jsme, budou všichni ostatní nuceni vidět to v nás taky.

Mnozí lidé v naší blízkosti to přirozeně nebudou chtít vzít na vědomí, budou se dál snažit s námi manipulovat, budou se hádat, říkat nám, že se mýlíme, vyvíjet na nás nátlak, anebo, pokud nebudou chtít hru na zneužívání moci vzdát, prostě z našeho života zmizí.

Nech je jít. Bez nich ti bude lépe. Tvůj život doposud jenom omezovali. Do tvého života vstoupí místo nich jiní lidé, kteří odpovídají tvému novému energetickému poli. Náš život bude krásnější, svobodnější a bude více proudit. Lidé s námi budou zacházet s úctou, uznáním a láskou. Budou nás obdivovat, protože kdo není manipulovatelný, je pro ostatní silně přitažlivý. Konečně budeme svobodní a samostatní.

Láska odpovídá Tvé skutečné podstatě.

Ostatní budou cítit, jak velmi si vážíme sami sebe, a budeme se setkávat s takovou úctou, kterou žádáme. Budeme vyzařovat, jak velmi se ve své pravé podstatě milujeme, a budeme zažívat stejnou lásku i ve svém okolí.

Už nebudeme s ostatními lidmi manipulovat ze strachu, že by nás jinak opustili. Už nebudeme mít strach, že by mohla být odhalena některá naše tajemství. Už nebudeme pobíhat kolem dokola a nahlas křičet: „Prosím, milujte mě!“ Staneme se magnetem a přitáhneme si přesně toho správného partnera.

Na druhé straně budeme rovněž ostatní respektovat takové, jací jsou. Konečně se i oni budou moci projevit ve své podstatě, takoví, jací opravdu jsou. Báječní láskyplní lidé, kteří jsou přirozeně plní strachu a starostí, které je omezují jako přítěž na cestě. Ale nyní, protože víme, odkud tyto problémy přicházejí a jak vznikly, můžeme i na ně pohlížet s láskou a péčí.

A co se potom stane?

Budeme milováni. Náš partner, naši přátelé, naše okolí budou stát na naší straně. A navíc ochotně a rádi. Budeš milován, a to všechno kvůli tomu, že sebe samotného, tedy takového, jaký jsi, vnímáš jako člověka, který je hoden lásky.

Jenom proto, že víš, že ti láska náleží a její energie odpovídá tvé skutečné podstatě.

Pravidla pro šťastnou lásku, Pierre Franckh

Jak vzrušit duši vědomé ženy….

 

vedoma
Vědomá žena se nespokojí s průměrným vztahem. Funkční vztah tak jak si ho představuje lidská mysl není její cílovou destinací a podmínkou pro šťastný život. Je šťastná a naplněná sama sebou. Nepotřebuje lichotky, uznání a hloupé intriky k tomu, aby byl její život vzrušující. Nehledá muže aby vyplňoval „mezery“ a volný čas v jejím životě.
Vědomá žena vidí Pravdu. Vidí skrze závoje iluzí, ve kterých jste oděni.
Chcete-li svést vědomou ženu, musíte prvně vzrušit její duši. Ona vidí Vaše Pravé Já, ale vzrušíte ji jen a pouze tehdy až ho uvidíte také vy a hlavně až budete mít odvahu v souladu se svou pravou podstatou žít. Až budete ochotni zemřít za pravdu svého srdce a za to, kým opravdu jste. Až odložíte „kravatu“ a všechny své falešné masky. Až nebudete „výkonnými manažery a úspěšnými podnikately, vzornými tatínky, poslušnými synáčky a manžely, vzornými zaměstananci“…….zkrátka až nebudete vším tím, čím vás chce společnost a vaše okolí mít. Až přestanete plnit očekávání druhých. Až se stanete mužem, který má odvahu žít své nejdivočejší sny a realizovat své krásně šílené nápady. Až budete tak divokými, že se stanete neovladatelnými a nebudete se bát otevřeně křičet své autentické názory do celého světa.
Pak se objeví žena, která uvidí Vaši Duši a kterou vzruší vaše autentičnost, neovladatelnost, nezkrotnost a která ocení vaši odvahu být tím, kým opravdu jste.
Vědomá žena nepřijde do vašeho života za účelem vás usměrňovat, poučovat nebo vás krotit. Nepřijde vám dělat matku, manželku ani pečovatelku. Přijde vám ukázat, kam až sahá vaše jedinečnost. Přinese s sebou dary, které dají vašemu životu novou dimenzi, propojí svou divokost s tou vaší a ukáže vám cestu ke hvězdám.
Ve vztahu s vědomou ženou jste naprosto volní, ale přesto jste spoutaní vzrušujícím tancem, který tančíte s Vesmírem Vy a Ona.
Zapoměňte na dvoření, zapomeňte na květiny a dary, zapomeňte na svádění tak jak jste ho doposud znali. Vaše setkání s Vědomou Ženou orchestruje Nejvyšší Pravda a nemusí ani dlouho proběhnout na fyzické úrovni. Toto setkání začíná na úrovni duše a přes srdce sestupuje níže do fyzické reality.
Vědomá žena cítí vaše srdce, každou myšlenku kterou k ní vyšlete a pravdivost vašich pocitů je jediná možnost jak zaujmete její pozornost a jak oslovíte její srdce.
Nehledejte tuto ženu. Bude k vám přivedena ve správný okamžik. V božském načasování.
Tak jednoduché to je.
Martina Atiriamin Christová
osobní konzultace, intuitivní psychologie a léčba
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Cesta divoké ženy…

Už jste někdy potkali skutečně divokou ženu? Takovou, která nebere vůbec žádné ohledy na své předepsané sociální role a programově odmítá být jednou z těch podřízených, vyčerpaných, utahaných, úzkostlivých a starostlivých slepic? Ženu, která jednoduše nechce být tam, kde ji chceme (všichni my skrznasrkz násáklí kulturou) mít, protože tak jsme na to zvyklí? Vždyť víte o čem mluvím: „Už máš kluka?“, „Tak kdy se budeš vdávat?“, „A co dítě, plánuješ?“ – tak se pořád dokola ptá kultura, aby potvrdila sebe samu. Jsou to otázky, kterými kultura dotlačí relativně silnou, volnou a svobodnou ženskou bytost k postupné oběti, rezignaci a ztrátě síly ve prospěch nás – machos, kteří řídí svět (tedy alespoň si to myslí). Ale kde se v tom všem nakonec ztrácí samotná divoká žena?

Zajímavé je, co si pod pojmem ‚divoká žena‘ představí (o čem sní) naše machisticko-sexistická kultura. Mám pocit, že by se ten obraz dal popsat jako ‚divoká žena, která se nechá zkrotit mužem‘. Koneckonců právě o tom je scénář většiny pornofilmů, které kultura produkuje primárně pro muže. Jakou představou by tento pojem naplnila (o čem sní) samotná žena, očištěná od hlubokých kulturních nánosů, to se nám asi nepodaří zjistit, protože by to vysoce pravděpodobně znamenalo zánik naší kultury, jak ji známe. A to si nemůžeme dovolit, prože by nám (macho mužům, kteří se na konci své životní poutě promění v zesláblé senilní děti) neměl kdo měnit plínky.

Od pradávna se děsíme světa, ve kterém by se na košťatech proháněly divoké ženy, protože víme, že by se nám jedním mocným fouknutím zhroutil pod rukama jako domeček z karet. Ve světě divokých žen by princezna nikdy nenechala zabít svého draka, protože v něm je uchována její síla a nežila by nikdy s princem ‚šťastně až do smrti‘, protože by byla nesmrtelná a žádného idiotského prince by ke štětstí nepotřebovala. Karkulka s vlkem by byli jedna ruka, a běhajíc volně po lese, by společně plánovali, jak zabít myslivce. Nedávno jsem byl na koncertě jednoho známého postaršího jazzmana, o kterém se ví, že často a rád pronáší ‚sexistické a vulgární komentáře‘. V jeho případě je to ovšem jaksi ospravedlněno tím, že se jedná o čistou součást jeho tvorby světa. Stal jsem se svědkem následující události: jakýsi velevážený a známý pan doktor se svěšeným panděrem a pleší si s sebou po koncertu přivedl o padesát let mladší slečnu (asi sestřičku), se kterou měl poměr a která doufala, že se jednou rozvede a jí se otevřou dveře do velkého světa. To, jak se v její přítomnosti tento velevážený, akademicky vzdělaný a dočista zatuhnutý kokot několikrát projevil, mi vyrazilo dech. Asi chtěl být taky cool, aniž by mu došlo, že je úplný idiot. No dobře, tak tohle je vzorek těch macho mužů, řekl bych si. Jenže co mě dostalo nejvíc, byla reakce té mladé nebohé duše, kterou několikrát před ostatními muži degradoval ve špinavý hadr na podlahu a ona se tomu jen idiotsky uchichtávala a popíjela svůj drink. Musel jsem ven, protože mi bylo na zvracení.

V dobách, kdy ještě ženy tančily s vlky, nepotřebovaly muže k tomu, aby byly šťastné. Dokonce ani k rozmnožování je nepotřebovaly. Ještě dnes jsou známy případy (zde odkazuji na vyprávění jeho svatosti Dalajlámy v knize ‚Příběh Tibetu‘), kdy na svět přicházejí lidské bytosti, jež nebyly počaty žádným mužem.

Záměrem současné globální kultury vždy bylo a stále bude udržet divokost ženy na uzdě. Protože jedině tak naše nemocná kultura přežije, aniž by se musela nějak zásadně změnit. Jste to vy, ženy, kdo se musí pustit. My na to nikdy nebudeme mít kuráž. My se vás jen budeme pořád dokola snažit udržet tam kde jste a dávat vám pocit závislosti a bezmoci. Oslabovat vás celý život tím, že z vás budeme dělat matku, manželku, milenku, dceru, manažerku – jenom ne proboha bytost, která začne cítít své tělo a snít o své volnosti. Každá žena, která si začne uvědomovat, jaká ohromná síla se v ní ve skutečnosti skrývá je obrovskou hrozbou pro naši macho pevnost. A nebo konečně nastal čas pro Dalajlámova slova o tom, že:„Svět bude zachráněn ženou ze Západu“? Kéž by.

Sdíleno z tohoto zdroje: http://www.novebohatstvi.cz/2012/11/cesta-divoke-zeny.html

Červen 2016
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930