ZDRAVÍ – LÁSKA – JÓGA
Motto týdne:

Dnešní generace je tak zaneprázdněná dokazováním, že ženy můžou dělat všechno, co dělají muži…že ženy tím ztrácí svoji jedinečnost.

Žena nebyla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co umí muž. Byla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co muž neumí.

 

….kéž jsou všechny bytosti této planety šťastny….

 

Nezapomínejte si naplňovat život tím, co máte rádi. Dívejte se na oblíbené filmy, poslouchejte oblíbenou hudbu, noste svetr, který máte nejraději a vařte si svůj nejmilejší čaj. Obklopte se milými věcmi a milujte každou chvilku svého života…

Archiv pro den: 11.6.2016

Otevření intuice…

 

Co je intuice a jak funguje? Někdy je snazší vysvětlit intuici na základě toho, čím není. Není to mysl, která vše počítá. Nefunguje jako počítač, který sčítá a + b + c = d. Nevyužívá principů logiky způsobem, jakým to dělá počítač. Intuice není ego a není ze světa forem a struktur.
Intuice je schopnost vědět beze slov, vnímat pravdu bez vysvětlování. Funguje mimo čas a prostor a spojuje vás s vyšším já. Není vázaná na fyzické tělo. Pracuje s vědomím, že minulost, přítomnost a budoucnost existují současně. Vezme touhy vaší vědomé mysli, jde do budoucnosti a najde cesty, jak vám je splnit. Mluví k vám prostřednictvím vhledů, zjevení a nutkání. Nepřikazuje jako intelekt: „Tohle musím zítra udělat, to mám na seznamu, to by bylo dobré mít hotové.“ Místo toho vám říká: „Nebylo by to zábavné? Nebyla by to radost? Tohle chci dnes udělat.“ Intuici často pocítíte jako hravé dítě, které se vás snaží silným vnitřním nutkáním odvést od těžké práce do světa radosti a her. V tomto světě můžete překvapivě nalézt všechny odpovědi, jejichž hledání vám jinak zabere celé měsíce práce.
Intuice dokáže bleskově dávat dohromady myšlenky. Géniové jako Edison nebo Einstein pracovali s velice zušlechtěnou a rozvinutou intuicí. Přinášeli své odpovědi zpoza času a prostoru. Intuice jde skrze známé do neznáma. Může vám pomoci najít odpovědi a informace, které nejsou v mysli žádného jiného člověka. Intuice, šestá čakra, je spojená s indigovou barvou. Pokud vás tato barva přitahuje, je možné, že se v této oblasti otevíráte. Výzvou pro všechny, jimž se otevírá šestá čakra, neboli třetí oko, jak jste si jej nazvali, je své intuici naslouchat a následovat ji v činech.
Následujete-li svou intuici, budou se před vámi otevírat dveře.
Můžete najít odpovědi na problémy, na nichž jste pracovali celá léta. Řekněme, že chcete opustit své zaměstnání a intelekt vám neustále napovídá: „Když odejdeš, nebudeš mít dost peněz, budeš hladovět, to nedokážeš.“ A intuice říká: „Proč to neudělat, dělej, jako by to bylo možné – možná na tebe čeká zázrak nebo dva, které ti pomohou to zrealizovat.“ Abyste přemostili prostor mezi intelektem a intuicí, používejte srdeční energii důvěry a naděje. Intuice vám často dá odpovědi, které jakoby nebyly logické, a přesto zafungují, budete-li jim věřit a jednat podle nich.
Jak můžete rozvíjet svou intuici? Nejdříve se naučte jí důvěřovat. Všichni slyšíte ve své mysli šepot, myšlenky o tom, co chcete dělat nebo čím být. Určitě máte vizi plnějšího života, ale mnozí si nedovolíte snít o ní častěji, a ještě méně z vás jí důvěřuje natolik, abyste ji převedli do své každodenní zkušenosti.
Žijete-li však příliš ve světě intuice, můžete se dostat do různých pastí. Jednou z nich je, že intuice pracuje s budoucností a vy můžete být tak oslněni budoucími myšlenkami, že se vám přítomnost bude zdát v porovnání s nimi všední a nudná. Mezi fyzickou a mentální realitou je rozdíl. Fyzický svět je složen z mnohem pomalejší energie než svět intuice nebo svět myšlenek. Pomocí intuice a své mysli můžete v jednom okamžiku dostat nápad, nechat ho dozrát a hned jej také prožít. Zrealizovat ho ve hmotě trvá mnohem déle, protože svět fyzické reality zahrnuje formy a čas. Promýšlet nápady může být mnohem zábavnější, než je pak skutečně vytvářet. Chcete-li přeložit svou intuici do hmotné reality, rozvíjejte si trpělivost, důvěru, sebevědomí, soustředěnost a koncentraci.
Všichni máte schopnost používat svou intuici a následovat svá tušení. Když vám zvoní telefon, někdy víte, kdo volá. To je intuice. Máte také vizi, kým chcete být. Výzvou je věnovat jí pozornost a mluvit, jednat a chovat se podle ní. Uzpůsobit jí své názory a přístupy. Budete-li jednat podle své intuice, ucítíte svou opravdovou sílu.
Jednáte-li podle intuice, dosáhnete svých cílů rychleji.
Existujete-li zejména na intelektuální úrovni, máte pravděpodobně neustále sepsány seznamy věcí, které byste měli udělat. (Zaposlouchejte se do slůvka „měli“.) Nejspíš máte svůj den, týden a měsíc pěkně naplánovaný, a přece si říkáte, proč nemáte z ničeho radost a necítíte se volní. Možná žijete příliš ve světě intelektu. Intelekt a intuice byly též nazvány levou a pravou mozkovou hemisférou. Levá hemisféra je ta vaše část, která si pamatuje, pracuje s logikou a myslí v lineárním čase. Pravá hemisféra představuje intuici a pocity, tvořivost a představivost, svět mimo slova.
Nestačí však jen žít ani jen ve světě intuice, protože takový člověk nedělá nic jiného, než sní a fantazíruje, a možná toho také hodně namluví. Viděli jste lidi, kteří neustále mluví o svých velkých vizích a plánech, ale nic z toho nevytvořili a žijí v bídě. Přenést intuici do fyzické reality vyžaduje značné soustředěné, trpělivost, vůli a záměr. V momentě, kdy vás napadne myšlenka, je ve fyzickém světě už stará. Proto si máte vážit všeho, na čem jste pracovali v minulosti, milovat to, jací jste byli. Vše je okamžitě minulostí, jakmile to přejde z intuice do vědomí, jakmile to uslyšíte. Važte si toho, kdo jste byli a odkud přicházíte, ctěte a milujte svou minulost.
Mnozí máte tendenci podhodnocovat to, kým jste byli. Píšete-li například knihu, možná se vám nelíbí, co jste napsali před rokem. Postupujete-li v kariéře, třeba si postesknete: „Před třemi lety jsem byl/a jen…“ Čím více si dokážete vážit své minulosti, tím dříve uslyšíte hlas své intuice a posunete se do další fáze svého života. Je těžké slyšet intuici, nemilujete-li to, kým jste byli, protože intuice se otevírá do té míry, do jaké milujete formy, které jste vytvořili. Čím více milujete, co jste vyvolali v život, na tím vyšší úrovni intuice můžete operovat.
Posílejte si láskyplnou energii do své minulosti.
Je důležité vracet se a pročistit si obsah své paměti, protože jinak vám ego bude přinášet nechtěné negativní vzpomínky, které vás budou brzdit. Všimněte si kvalit duše, které jste si v bolestných obdobích rozvíjeli, a uvědomte si, že jste dělali to nejlepší, co jste uměli. Vhledy, dovednosti a názory, které dnes máte, jste si utvořili právě v té době.
Z každé lekce jste vyšli s novými poznatky, které vám umožnily udělat další krok. Jak často myslíte na všechny ty báječné věci, které se vám podařily? Už teď máte mnoho vzpomínek, jak jste úspěšně dokončili, co jste chtěli. Budete-li si je připomínat, pomůže vám to k úspěchům dnes. A pokud nemáte přesně takové vzpomínky, jaké byste teď potřebovali, máte alespoň podobné prožitky, které vás podpoří, pokud se na ně postupně rozpomenete.
Chcete-li zrealizovat vize ze své intuice, musíte nejprve zachytit jejich obrazy, zpomalit je, držet si je v mysli a pak být dost trpěliví, abyste je mohli postupně převádět v činy. Ve chvíli, kdy zachytíte svou intuici, její vize se stane vzpomínkou a tudíž minulostí. Je důležité připomínat si minulost pozitivními vzpomínkami, protože obsahuje vize, které uskutečňujete v hmotném světě dnes.
Podívejte se teď na seznam všech svých „měl/a bych“ vytvořený vaším intelektem. Můžete strávit týdny a měsíce, ba dokonce roky, ve snaze mapovat si v mentální rovině svou budoucnost, promýšlet si každý budoucí krok. Je přínosné mít plán, protože vám dodává důvěru a víru, že můžete dosáhnout svých cílů. Nejdůležitější ale je držet si vytrvale vizi svých cílů. Pokud následujete svůj plán příliš striktně, nezbyde prostor pro zázraky a tvůrčí proud vaší energie. Když následujete svou intuici, tvoříte vždycky rychleji a snadněji vše, co chcete. Intuice vám ve své hravosti může pomoci dosáhnout všech cílů a vizí vašeho intelektu, a obyčejně je ještě převýší. Intuice často řekne: „Co kdybychom dnes nic nedělali? Pojďme na procházku, pojďme do lesa, do knihkupectví, pojďme se dát do něčeho zcela neproduktivního.“ A pak, věřte nevěřte, na konci dne budete mít vykonaný daleko větší krok směrem ke svým vyšším cílům, než kdybyste splnili všechny úkoly ze svého seznamu. Možná vás napadla myšlenka, která vám ušetřila půl roku cesty – protože intuice žije v budoucnosti.
Mnozí byste byli raději v budoucnosti než v přítomnosti či minulosti. Pamatujte však, že jedna věc je žít v budoucnosti a přinést si vize do současnosti, a druhá podle nich také jednat. Nejednáte-li podle svých vizí, nebudete schopni vytvořit si život podle svých představ.
Nejlepší způsob, jak otevřít svou intuici, je naslouchat jí.
Kolik z vás slyšelo tiché rady ve své mysli a ignorovali jste je? Kolik z vás například slyšelo vnitřní hlas napovídající, co byste rádi studovali a dělali za práci, ale neustále jste si vytvářeli důvody, proč to nejde? Nebylo by snazší vytvářet si důvody, proč to jde? Brzdit se vyžaduje mnohem víc energie, než dovolit si postoupit dopředu. Uvědomte si, jak jste vyčerpaní, když se noříte do negativního, a jak nabití se cítíte – a jak lehce se věci hýbou -, když se obracíte k pozitivnímu.
Možná opravdu chcete odejít ze zaměstnání a začít se věnovat svému koníčku nebo nějakému dlouhodobému zájmu jako své nové práci. Vaše mysl vám našeptává, že to je klidně možné, že to půjde. Uslyšíte o jiných lidech, kteří také uspěli v podobném oboru, a budete objevovat další a další potvrzení, zprávy vesmíru, že to je ta cesta, kterou máte jít. Intuice vás směřuje do budoucnosti, k věcem, které vás přitahují a rádi je děláte. Budete-li následovat svůj vnitřní hlas, budete mít otevřené dveře, kamkoliv přijdete. A pokud narazíte na dveře zavřené, je to zpráva vesmíru, že je nějaká lepší varianta, kudy jít. Nesnažte se je prorazit a rozhlédněte se raději po jiných, otevřených dveřích.
Intuice k vám mluví v přítomném čase. Pomocí nutkání, záblesků myšlenek, vhledů a pocitů vás posouvá určitým směrem. Abyste ji dobře slyšeli, věnujte pozornost svému vnitřnímu světu myšlenek a pocitů. Když se nutíte dělat jednu věc, zatímco vaše pocity vás vedou k něčemu jinému, nevěnujete své intuici pozornost. Vaše intuice vám neustále dává znamení a v každé chvíli vám říká, co dělat, abyste otevřeli svou energii. Vždycky vás směruje k oživení a na vyšší cestu.
Váš intelekt může často s intuicí bojovat. Vaše kultura, věda a akademický svět, které jsou orientovány na rozvoj racionální, logické mysli, vás vedou k uctívání intelektu. Přesto mnohé z vašich velkých vynálezů – jako rádio, elektrické světlo, televize a mnohé další – vzešly ze spolupráce intelektu s intuicí. Intelekt bývá vysoce rozvinutý; zbožňuje být pánem situace. Intuice ho také může lekat. Mnozí jste přesvědčení, že jdou-li věci příliš lehce, je něco v nepořádku. Nebo když na něčem tvrdě nepracujete, výsledky nemají takovou hodnotu. To je jeden ze způsobů, jak vás intelekt může kontrolovat.
Když pracujete s intuicí, vše probíhá snadno a lehce.
Intelekt miluje plánování na základě logiky, intuice je spontánní. Flexibilita je tu důležitá. Pokud se příliš rigidně držíte svých původních plánů, můžete minout mnoho zpráv své intuice, které vám napovídají, jak dělat věci jednodušeji. Až se budete příště něčemu vnitřně bránit, zastavte se a zeptejte se sebe sama, co byste dělali raději. Možná tato vaše činnost není to nejlepší, co můžete pro věc udělat, nebo ještě nepřišel ten správný čas. Budete-li si důvěřovat a jednat podle svých pocitů, tak jak se budou v dané chvíli odvíjet, budete plynout v souladu s proudem své intuice a vesmíru.
Intelekt má svou úlohu, kterou je formulace plánů, rozhodování o směru cesty, nebo převádění nápadů do konkrétních činů. Intelekt je jako kapitán lodi, který konzultuje mapy, dělá plány a kormidluje. Přesto aktuální kurz plavby nakonec určí počasí a směr větru a kapitán musí zůstat pružný a používat své plány jen jako vodítka. Stejně tak je to s intelektem, který kormidluje vaši loď. Intuice vás upozorní na bouře před vámi, na odbočky (které se ukážou být zkratkami), a sleduje a navrhuje takovou cestu, která vám přinese vaše nejvyšší dobro. Používejte svůj intelekt ke stanovení cílů, k nasměrování výš. Soustřeďte k cestě vzhůru i svou vůli a záměr – to je nejlepší využití intelektu: ať vás udržuje ve vašem směru, stanovuje cíle a propojuje vás se světem. Vaše intuice vás pak povede k cíli tou nejlepší, nejrychlejší a nejjednodušší cestou, budete-li následovat své pocity, nutkání, vnitřní tušení a hlubší touhy.
Vezměme si například člověka, který si chce najít novou práci, novou kariéru. Kdyby se dokázal uvolnit a představoval si její obrazy, intuice by ho k ní zavedla. Jednoho dne by například měl hravou chuť jít se projít ven a jako náhodou by potkal někoho, kdo by mu dal prvotní inspiraci, nebo by ho napadla myšlenka, která by mohla odsartovat sérii dalších kroků. Intelekt se může snažit prošlapávat cestu podle přísně logického plánu a často nevidí, jak by věci mohly do sebe zapadnout. Následování svých pocitů a intuice chce notnou dávku důvěry, protože intuice obvykle ukazuje vždy jen jeden krok dopředu. Svou intuici můžete otevírat tím, že se budete učit naslouchat svým pocitům a jednat podle nich. Máte-li chuť něco udělat, udělejte to. Nenuťte se chodit do zaměstnání, které vás nebaví – poslouchejte své pocity. Začněte se otevírat novým možnostem, jak si vydělávat peníze na živobytí. Jednat podle svých pocitů může vyžadovat velký skok v důvěře. Ohlédněte se za prožitkem, kdy jste následovali svá vnitřní hnutí, jednali podle nich a byli jste příjemně překvapeni svým úspěchem.
Následování intuice chce velkou důvěru a víru. Abyste si obojí více rozvíjeli, vzpomeňte si, kdy jste si věřili, slyšeli tiché rady své mysli a jednali podle nich. Intuitivní jednání vyžaduje flexibilitu a spontánnost. Vzpomínejte na chvíle, kdy jste byli pružní, nechali být plán plánem, a výsledek byl nakonec ještě lepší, než jste čekali. Chcete-li zvýšit svou produktivitu, poslouchejte svůj vnitřní hlas a jednejte podle něj. Hrajte si. Dělejte to, co jste vždycky chtěli. Staňte se znovu dítětem. Najděte si v životě zábavu a vaše tvůrčí energie se probudí a bude tak živá, jako nikdy dřív.

* * *

– z knihy Osobní síla skrze uvědomění, Sanaya Roman

VYVARUJTE SE ZÁVISLÉHO CHOVÁNÍ VE VZTAZÍCH…

12957494_940101769439221_8146620333029608732_o.jpg
Proč bychom měli být závislí na druhém člověku? Romantické vztahy jsou tak intenzivní a vyhledávané zážitky, protože člověku nabízejí osvobození od hlubokého pocitu strachu a neúplnosti, který je součástí neosvícené lidské situace. Tato situace má svou tělesnou a duševní dimenzi.
Na tělesné úrovni nejste nikdy úplní. Jste buď muž, nebo žena, což znamená, že jste jen polovinou celku. Na této úrovni se touha po celistvosti projevuje jako vzájemná přitažlivost mezi mužem a ženou. Je to nepřekonatelná touha po spojení s opačnou energetickou polaritou. Kořenem této tělesné touhy je touha duchovní: touha po návratu do stavu jednoty. Na tělesné úrovni dosáhnete této jednoty sexuálním spojením. Proto je sexuální styk tím nejkrásnějším zážitkem, jejž vám tělesná sféra může nabídnout. Nicméně sexuální spojení je jen prchavým okamžikem blaženosti. Pokud jej nevědomě hledáte jako prostředek k dosažení spásy, hledáte jednotu ve sféře formy, kde ji nelze najít.
Na duševní úrovni je pocit neúplnosti ještě silnější než na úrovni tělesné. Dokud se ztotožňujete se svou myslí, odvozujete své já z vnějšku. Jinými slovy, vaše totožnost je založena na věcech, které nemají nic společného s tím, čím skutečně jste. Ztotožňujete se se svým majetkem, vzhledem, společenským postavením, vírou, úspěchy a neúspěchy atd. Toto falešné, myslí utvářené já neboli ego je zranitelné a neustále hledá něco nového, s čím by se mohlo ztotožnit, aby mělo pocit, že vůbec existuje. Nic mu však nemůže dát trvalý pocit naplnění.
Když navážete intimní vztah, zdá se vám, že jste našli odpověď na všechny problémy svého ega. Všechno ostatní, s čím jste se ztotožňovali, ztrácí svou důležitost. Veškerá vaše pozornost je teď soustředěna na člověka, kterého milujete. Už nejste osamělým fragmentem v nepřátelském vesmíru, alespoň tak se vám to jeví. Váš svět má nyní střed: milovaného člověka. Skutečnost, že středem vašeho života je něco vnějšího, vás zpočátku nijak neznepokojuje. Jste rádi, že jste se zbavili strachu a pocitu neúplnosti – ale je to pravda? Zbavili jste se strachu, nebo stále existuje pod povrchní realitou?
Jestliže oba dva prožíváte jak “lásku”, tak její opak, pravděpodobně si pletete lásku se závislostí na partnerovi. V jednom okamžiku můžete partnera milovat, a v druhém ho můžete nenávidět. Skutečná láska nemá protiklad. Má-li vaše “láska” protiklad, pak to není láska, nýbrž potřeba s někým se ztotožnit. Je to náhražka spásy pro vaše ego, a vašemu egu to jako spása připadá – alespoň určitou dobu.Ale po nějakém čase váš partner přestane uspokojovat vaše potřeby, nebo lépe potřeby vašeho ega. Vrátí se pocity strachu, bolesti a neúplnosti, které jsou základní součástí egoistického vědomí a které byly přechodně zastíněny vaším “milostným vztahem”. Jako při každé drogové závislosti se cítíte dobře, dokud droga působí, ale vždycky přijde doba, kdy působit přestane. Když se vaše bolestné pocity vrátí, prožíváte je mnohem intenzivněji a navíc věříte, že za to může váš partner. Proto ho začnete zuřivě napadat. Vaše útoky probudí partnerovu vlastní bolest a on se začne bránit. V této fázi nevědomě doufáte, že vaše útoky změní partnerovo chování.
Každá závislost je způsobena nevědomým odmítáním vyrovnat se s vlastní bolestí. Každá závislost začíná a končí bolestí. Ať jste závislí na čemkoli, užíváte to k utišení bolesti. Proto je v intimních vztazích tolik bolesti. Intimní vztahy probouzejí bolest a utrpení, jež v sobě už máte. To dělá každá závislost. Každá závislost dosáhne stadia, v němž přestane fungovat, a pak cítíte bolest mnohem intenzivněji než předtím.
Proto se lidé snaží uniknout z přítomnosti a hledají spásu v budoucnosti. Kdyby jen věděli, jak snadné je žít v přítomném okamžiku, který rozpouští minulost a její bolest. Kdyby jen věděli, jak blízko jsou ke své vlastní realitě, jak blízko jsou k Bohu.
Vyhýbat se intimním vztahům ve snaze vyhnout se bolesti však také není řešením. Bolest už existuje. Tři neúspěšné partnerské vztahy během tří let vás dovedou k probuzení spíš než tři roky strávené na opuštěném ostrově nebo v uzavřené místnosti.
Eckhart Tolle – Moc přítomného okamžiku

Pokud se rozhodnete milovat probuzenou ženu…

„Pokud si zvolíte vstoupit do aury a těla ženy jejíž spirituální ohně planou, přijímáte že potřebujete jistý stupeň nebezpečí a riskování abyste rostli.

Pokud jednou začnete milovat ženu této přirozenosti, musíte přijmout totální zodpovědnost za životní změny které budou následovat.

Váš život nebude stále ospale pohodlný. Váš život vám nedovolí zůstat uvíznutí ve starých kolejích a stagnujících rutinách. Váš život dostane radikálně novou příchuť a vůni. Budete zažehnutí přítomností Divoké Ženskosti a to začne vysílat elektrické šoky spirituálního Světla skrze váš celý čakerní systém, nalaďující vás na Volání Božství.

Volba být sexuálně a romanticky intimní s probuzenou ženou vyžaduje mužskou odvahu kráčet nebojácně do Neznáma. Ale budete sklízet odměny nad vaše mentální chápání.

Vezme vás do neobjevených světů mystérií a kouzel.

Povede vás okouzlená a napůl opitá láskou do divokých lesů smyslné extáze a zázraku.

Ukáže vám posvátná nebesa naplněná hořícími hvězdami, že začnete pochybovat, zda stále žijete na stejné planetě na které jste se narodili.

Zlomí vás a roztrhá vás tak, že vaše divoké vášnivé srdce vás přivede touhou napůl k šílenství. Budete ji chtít pohltit a prostoupit jí na každé úrovni tak jak vaše Mužská Esence může pohltit a prostoupit svět – osvěcujíce Vesmír vaší oddanou Láskou.

Uvidí vás tak, jak jste nikdy předtím nebyli viděni.

Bude vám důvěřovat.

Bude vás uznávat.

Bude uznávat vaše snahy udělat ji šťastnou.

Bude oceňovat vše dobré co děláte a vše dobré, čím jste.

Neuteče od vaší temnoty, protože vaše temnota ji neděsí.

Přivede vás polibky, pohlazením a láskou zpět do Života. Bude mluvit slovy, kterým vaše Duše rozumí. Nebude vás trestat za vaše chyby.

Je to obrovský risk milovat probuzenou ženu, protože najednou neexistuje místo kam se schovat. Vidí všechno, proto vás může milovat s hloubkou a přítomností po které vaše srdce a tělo tak těžce prahne, tak dlouho, tak intenzivně… že pochybujete zda jste vůbec byli živí po celou tu dobu, co byla pryč.

Milovat takovouto ženu je rozhodnutí které uděláte abyste začali žít nadšeně s vaší Duší v plamenech.“

Proč se dnes vztahy tak snadno rozpadají…

Nejsme připraveni. Nejsme ochotni k obětem, ke kompromisům, k lásce bez podmínek. Nejsme ochotni vložit do vztahu všechno. Chceme, aby všechno šlo snadno. Jsme pohodlní. Stačí jediná překážka a všechno vzdáme. Nedáme svojí lásce vyrůst, odcházíme předčasně. Nehledáme lásku, ale silné dojmy. Hledáme někoho, s kým můžeme chodit do kina nebo na pizzu, ne někoho, kdo nám porozumí, i když spolu budeme jenom mlčet. Trávíme společně čas, ale nevytváříme společné vzpomínky. Nechceme se v životě nudit. Nechceme partnera na celý život, ale pouze někoho, s kým nám bude dobře tady a teď. S kým se budeme bavit. A to je velmi, velmi dočasné. Když vášně pohasnou, uvědomíme si, že na všední život nás nikdo nepřipravil. Nevěříme v půvab předvídatelného, protože jsme příliš zaslepeni svou touhou po dobrodružství. Po zážitcích.

Noříme se do nesmyslného městského života a lásce nenecháváme žádné místo. Na lásku nemáme čas, nemáme dost trpělivosti na nějaké ujasňování vztahu. Jsme lidé zaměstnaní, jdoucí za svými materiálními sny a do nich se láska nehodí. Vztahy nejsou nic víc než příslušenství.Hledáme okamžité uspokojení ve všem, co děláme: něco zavěsíme na síť a hned čekáme lajky. Zvolíme si profesi a očekáváme úspěšnou kariéru a uznání, a to hned, teď, včera bylo pozdě. A když si zvolíme nějakého člověka, očekáváme samozřejmě ihned velkou lásku. Chceme od vztahu zralost, která přichází až s časem, citové pouto, které se vytváří po celé roky – a chceme to hned, teď a tady. Jenomže se nám toho nedostane. A my nemáme ani čas, ani trpělivost.

Dáváme přednost strávení jedné hodiny se stovkou lidí přede dnem stráveným s jediným člověkem. Věříme na „variabilitu“. Jsme lidé „sociální“. Více věříme setkávání s lidmi, než jejich poznávání. Jsme chamtiví. Chceme mít všechno. A rychle. Snadno s někým při sebemenším záblesku přitažlivosti navážeme vztah a stejně snadno z něj odcházíme, jakmile se objeví někdo „lepší“. Nechceme hledat to lepší tady v tom člověku. Chceme, aby byl rovnou ideální. Setkáváme se s mnohými, ale málokomu dáme vůbec nějakou šanci. Všichni nás jen zklamali…

Technologie nás sbližují tak těsně, že ani nemůžeme dýchat. Fyzickou přítomnost nahrazují zprávy, chaty, skypy. Necítíme žádnou nutnost trávit čas společně. I tak se přece máme navzájem v životě docela dost: na sociálních sítích, na skypu, webech … O čem bychom si mohli povídat „naživo“?

Jsme generací cestujících, kteří se nikde nezdrží dlouho. Bojíme se závazků. Jsme přesvědčeni, že jsme nebyli stvořeni pro vztahy. Nechceme „se usadit“. Už pouhá myšlenka na to nás děsí. Nedokážeme si představit, jaké to je, být s jediným člověkem až do konce života. Odcházíme. Stálostí opovrhujeme jako nějakým sociálním zlem. Rádi věříme, že nejsme takoví, jako všichni. Rádi věříme, že neodpovídáme sociálním normám.

Jsme generací, která sama sebe označuje za „sexuálně osvobozenou“. Oddělujeme sex od lásky, nebo si to aspoň myslíme. Jsme pokolením sexu a rozchodů. Nejprve sex – teprve pak se rozmýšlíme, zda s tím člověkem chceme či nechceme být. Provozovat sex je pro nás něco jako dojít se napít. Neděláme to proto, že dotyčného milujeme, ale pro chvíli fyzické rozkoše. Alespoň dočasného potěšení.Sex mimo vztah už také není tabu. Známe pojem volného vztahu, přátel s privilegii, sexu na jednu noc, sexu bez závazků…

Jsme praktické pokolení, řídící se pouze logikou. Už nevíme, jak se miluje bláznivě. Nebudeme putovat přes devatery hory, abychom se setkali s vyvolenou či vyvoleným. Naopak, vzdálenost je pro nás důvodem k rozchodu. Jsme příliš rozumní na lásku.

Jsme pokolení, které se bojí. Bojí se zamilovat, oženit či vdát, utrpět nezdar, cítit bolest, mít zlomené srdce. Nikoho si nepustíme blízko a sami se také k nikomu příliš nepřibližujeme. Sedíme za vysokými zdmi, které jsme postavili kolem svých srdcí, čekáme na lásku a prcháme a schováváme se pokaždé, jakmile se objeví na obzoru. Nechceme být zranitelní. Nehodláme svlékat vlastní duši před nikým.

Vztahů už si neceníme. Necháme klidně odejít i ty nejlepší lidi.

Není nic, v čem bychom v tomto světě nedokázali zvítězit. Ale pokud jde o lásku, jsme zcela bezmocní. V tom nejdůležitějším lidském citu.

TEORIE BYLO DOST…. ZAČNĚTE JI PRAKTIKOVAT DO SVÝCH ŽIVOTŮ…

 

  

ŽIJTE SVŮJ ŽIVOT PODLE VAŠICH SNŮ A PŘÁNÍ

proč žít představy druhých? Představy druhých jsou často odlišné od těch vašich….vaše životy nikdo jiný za vás žít nebude, tak proč se znásilňovat a žít tak jak si to přeje někdo, kdo si žije sám svůj život a přeje si abyste žili i vy jeho představy? Co vás k tomu vede? Být v očích druhých tím hezkým a přitom živořit a znásilňovat svoje tužby?

 

TO CO MÁTE NAČTENO UVEĎTE DO PRAXE….

Všechno jde, jen chtít….to, že teoreticky víte co byste měli dělat a neděláte je polovičatost… teoretiků je habakuk a pokud opravdu chcete život změnit k lepšímu, lépe zvládat náročné situace ve vašem životě….je opravdu potřeba teorii uvádět do praktického života…jedině tak poznáte, zda ta teorie funguje a nebo ne.

 

VŠE JE TAK JAK MÁ BÝT….

Vaše nezdary, pády, radosti i starosti….to vše k životu patří. To co nás srazí na kolena je jen zkouškou pro nás a až čas ukáže, kam nás to posunulo. To co nám dává křídla když se nám daří….to je motivace, povzbuzení a ukazatel, že tudy to jde….tady je ta cesta po které máme jít. Přijímejte s otevřeným srdcem i to „dobré“ i to „zlé“ ….vše má svůj smysl.

 

PŘESTAŇTE SE BÁT…..

všimli jste si toho, že se často bojíte dopředu situací, které ještě nenastaly: Že si předem svým strachem malujete svoji budoucnost v barvách, které se vám  nelíbí? Proč to děláte? Chcete být snad v tomto životě trpiteli a baví vás být v roli ubožáka, který si pro svůj očistec ještě vezme do ruky důtky a bičuje si záda?

 

PODÍVEJTE SE POŘÁDNĚ ….KUDY BY TO MOHLO JÍT

často ve svých bolestech hledáme a hlavně vidíme cesty, kudy to nejde. Proč? Protože je to jednodušší…jsou i cesty, kudy by to jít mohlo, ale je potřeba často něco obětovat…majetek, zázemí, pohodlí atd. Když nezkusíte vyjít na cestu, která není prošláplá….neuvidíte co tam je….jaké dary tam na vás čekají.

 

PŘESTAŇTE SI HLÍDAT SVÉ CITY …SVOU LÁSKU, SVÁ SLOVA…

spousta lidí si hlídá svoje city a pak se diví, že se mu nedostává lásky. Když sám neumíš dát lásku, tak proč očekáváš, že ti ji někdo bude dávat? Je třeba si uvědomit, že ženy svou lásku dávají najevo často jinak než muži…. Ženy od svých mužů očekávají náklonost v podobě slov…ale muži chtějí lásku dokazovat svými činy….pak dochází k nedorozumění….žena se cítí být nemilovaná a muž se cítí jak trotlík, ať dělá co dělá…jeho žena necítí jeho lásku :o) a on ji přitom tak miluje.

 

VŠE JE O KOMUNIKACI….

náznaky a nebo naopak spousta slov, ve kterých se ztrácí pointa…. To jsou komunikační šumy…. Které vedou k nedorozumění. Něco chci? Tak to řekni narovinu a nenaznačuj a nebo nemel kolem toho tak dlouho, že tě okolí nechápe co tím chceš říct…. Díky tomu, že budeme jednat na rovinu, naše přání a to co chceme říct….budou pochopena a nebude docházet k nedorozumění.

 

POZITIVNÍ MYŠLENÍ…..

když se naladíme na toto myšlení….začnou se dít věci. Není to zrovna pro některé z vás jednoduché se takto naladit….ale jde to. Jen pochyby v tomto myšlení nemají místo….pokud ano….tak je potřeba je vymést….

 

DŮVĚŘUJTE….

sami sobě, svým schopnostem, darům, pravdám, které žijete a využívejte je v prospěch svůj i druhých…. Ale pozor…nezasahujte do událostí, které se netýkají vás…. Často jsme to i my, kdo chceme, aby život někoho byl podle našich představ…. A to by nemělo být.

 

TO CO DÁVÁŠ, SE TI NĚKOLIKA NÁSOBNĚ VRÁTÍ ZPĚT….

toto mějme na paměti…. Protože to je zákon, který funguje a nezmění ho žádní poslanci, ani vláda ani nikdo jiný…..tak to je a bude. V době, kdy se vše zrychluje tento zákon nabral na obrátkách…. Tzv. BOŽÍ MLÝNY….začaly mlet rychleji, než kdy před tím.

 

NIC NETRVÁ VĚČNĚ…

bolest ve které se občas nacházíme se mění…je větší, menší a menší. Mění se… to je něco co jsem si uvědomovala a pozorovala při svých bolestech, ať už fyzických nebo těch na duši….

 

S BOLESTÍ SE DÁ PRACOVAT…

marně se neříká „to rozdýchám“…ano…stačí si jen uvědomovat dech a vdechovat pocit úlevy do místa bolesti a vydechovat bolest ven…. Nebo …. Nadechovat klid, mír a lásku a vydechovat nervozitu, vztek, nenávist….

 
OBĚTOVAT SE PRO DRUHÉ….

proč? Pomozte, ukažte cestu….ale neobětujte se… tím dotyčnému uděláte jen medvědí službu. Aby dosáhl pochopení a zbavil se svého problému potřebuje sám zdolávat překážky ve svém životě….vaše sebeobětování mu nepomůže a vám uškodí. Mnohdy se stává, že dotyčný ani o vaši oběť nestojí a vaše snaha vás stojí spoustu energie, kterou můžete vložit někam jinam…kam? Třeba do svého osobního růstu a zdolávání vlastních překážek…. Každý jich máme na své cestě habakuk.

 

TOLERANCE…

tolerujme pravdy druhých…..každý máme své úhly pohledu, svá pochopení. Není nutné přesvědčovat někoho o našich pravdách… zkusme ve své tvrdošijnosti změkčit a podívejme se úhlem pohledu toho druhého…lépe ho pak pochopíme ….

 

ÚCTA…

mějme úctu k životu …když pocítíme ÚCTU…můžete si být jisti, že POKORA, vám nebude cizí.

 

VZTAHOVAČNOST…

nehledejme v slovech druhých to, co tam není. Často ve své bolesti, či krizové době vnímáme i slova dobře míněná jinak a přetáčíme je.

 

VÝČITKY….

patří minulému času….něčemu co proběhlo…ať už vyčítáme sobě nebo někomu…. Je to bičování sebe samého. Místo toho se raději z těchto chyb poučme, přijměme je jako zkušenost, kterou jsme si měli projít a hlavně ODPUSŤME JAK SOBĚ TAK TĚM DRUHÝM.

 

ŽIJME TADY NA ZEMI….

pokud přijmete moji pravdu, že tu nejsme za trest a že si život můžeme užít….tak to zkuste. Spousta lidiček utíká do duchovna před životem  na zemi…. NOHY NA ZEMI A HLAVU V OBLACÍCH… to je rovnováha, která by nám měla dát možnost žít plnohodnotný život. Jakákoliv převaha na jednu nebo druhou stranu nás směřuje k panovi Chocholouškovi…. Ti co mají hlavu jen v oblacích…jsou podivíni a blázni…. Ti co stojí jen nohama na zemi….ti většinou špatně snáší těžké životní situace a končí na pilulkách….závislostech a končí u  pana Chocholouška také.

 

SMÍCH….

Ten sluší každému a je spousta situací, kterým se můžeme smát. Často se směju i těm dramatům, které prožívám…ne v danou chvíli, ale časem, až vystydnou…lze si z toho udělat srandu. Kdo umí udělat srandu sám ze sebe…pobaví nejen okolí….ale smích, který v lidech vyvolá je v mém vidění VELKÁ TLUSTÁ HADICE…mezi srdečními čakrami…všech smějících se.

 

NEODSUZUJTE…

nikdy neznáme celý příběh, nikdy nevíme (byť jsem přesvědčeni, že mi bychom se zachovali jinak) jak bychom se zachovali v té situaci my doopravdy, kdybychom se do ní dostali.

 

 

MINULOST nechte za sebou BUDOUCNOST si plánujte takovou jakou si přejete mít….ale hlavně ŽIJTE PŘÍTOMNÝM OKAMŽIKEM a vychutnávejte si každou chviličku svého života…. JSME TADY NA ZEMI JEN NA NÁVŠTĚVĚ a nikdy nevíme, kdy ta návštěva skončí….

Jak pomoci Vesmíru, aby uslyšel naše přání…

Tajemství splnění našich přání spočívá v jejich správné formulaci. Existují určité zákony, jak si od Vesmíru přání „objednávat“. Nesmí například být podmínkou vyplnění dalších přání a musí ve vás vyvolávat pouze city. Pamatujete si vůbec, kolik přání se vám nevyplnilo čistě jen proto, že jste se se svými plány svěřili úplně každému? To přímo ovlivnilo vyplnění toho, co jste chtěli. Tento článek vám řekne, jak přimět Vesmír, aby vás uslyšel a změnil vaše sny v realitu.

Aby se přání vyplnilo, je třeba dodržet 6 pravidel

  1. Pouze jedno přání

V okamžiku „objednávky“ musí přání jen jediné. Někdo si například přeje, aby nějakou kouzelnou cestou zíkal pět milionů dolarů, jimiž hodlá zajistit nákup nového bydlení, auta, cestování a garderoby. To však je přehnané přání, ukrývající v sobě něolik dalších, která s tím základním nejsou nijak spojena.

Aby Vesmír zareagoval, je třeba složené přání rozdělit na základní části, z nichž každá bude samostatná.

  1. Přání nemůže podmiňovat splnění dalších přání

Má-li se přání vypnit, je třeba si ho dobře promyslet. Vraťme se k těm pěti miliónům. Otázka: K čemu vám budou ty peníze? Odpověď: Chci si koupit byt, auto, jet na dovlenou, zaplatit dluhy atd… A teď je třeba nad každou z těch částí popřemýšlet samostatně.

Otázka: K čemu vám bude byt? Odpověď: Zbavím se rodičovského dozoru. Další otázka: A co bude, když se vaše přání splní? Odpověď: Budu… Dá-li se vaše přání vyjádřit city, je to přání, které si u Vesmíru můžete „objednat“.3. Přání musí vyvolávat pouze city, ne myšlenky na další přání

Vraťme se k přání koupit byt. Pokud je byt cestou, jak se zbavit rodičovského dozoru, je třeba si „objednat“ přímo zbavení se dozoru, vždyť pokud si to rodiče usmyslí, budou vás dozorovat kdekoli. I v novém bytě. Pokud sníte o krásném princi, přání musí znít nikoli „chci potkat prince“, ale „chci se vdát za prince“.

  1. Přání musí být „ekologické“

To znamená, že nesmí nijak poškodit lidi kolem vás. Samozřejmě, že vyhnout se úplně všem komplikacím není snadné. Může se tak stát, že byt, o kterém sníte, získáte smrtí příbuzného.

Nicméně občas se stane, že lidé vysloveně chtějí poškodit někoho, kdo jim ublížil. Předtím, než někomu budete přáte něco špatného, byste se měli zamyslet, zda máte skutečně absolutní pravdu a váš pohled na věc je ten správný. Pamatujte, že všechno se vám vrátí, jako bumerang. Je jistě žádoucí, aby s k vám vracelo jen to dobré.

  1. Přání se musí týkat pouze vás

Často jsou naše přání spojena s blízkými lidmi. Například: „Chci, aby moje dítě…“ nebo „Přeju si, aby manžel…“. Bohužel však taková přání Vesmír neplní.

Aby se přání vyplnilo, musí se týkat výhradně vás a vašich citů. Vše, co je potřeba, je jeho znění správně upravit. Například: „Chci být pyšný na svého syna, že je premiant“, nebo „Chci, aby se mi manžel víc věnoval“.6. Přejte si to „nej“

Když už o něčem snít, pak o tom nejnej… Chcete auto? Pak si přejte to nejlepší, vždyť všechna omezení ve vašem životě jsou důsledkem malého rozletu fantazie.

Doplňující doporučení ke splnění vašich přání

Začněte s málem. Díky splnění drobnějších přání pocítíte sílu. To vám dodá jistoty.

Nevažte se na čas. Aby se přání vyplnilo, pusťte ho jen tak do prostoru. Vesmír sám ví, kdy je nejlepší vaše přání splnit, proto vypněte a zapomeňte na časový rámec.

Dávejte pozor. Sledujte náhody, které se vám dějí. Všechno, co se přihodilo „samo od sebe“ nebo „z ničeho nic“, je počátkem naplňování vašeho přání.

Nechte minulost jít a berte změny s radostí, důvěřujte svým pocitům.

Mlčte! Má-li se vaše přání vyplnit, nesmíte o něm vykládat všem okolo, ani svým blízkým ne. Pamatujte, že čím menší okruh lidí vaše přání zná, tím menší je pravděpodobnost, že ho ovlivní vlastními přáními.

Zbavte se negativity. Při posuzování svého přání zapomeňte na všechny negativní myšlenky a city. Nikdy například nepřejte nezdar konkurentovi v rámci touhy po úspěchu v podnikání. Myslete pouze na svůj úspěch.

Nezapomeňte si zapsat... Každé přání můžete zapsat na zvláštní list papíru a uchovat ho v obálce. Pravidelně ho kontrolujte.

Nezapomeňte, že sny se plní, jen třeba si věci správně přát!

Červen 2016
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930