ZDRAVÍ – LÁSKA – JÓGA
Motto týdne:

Dnešní generace je tak zaneprázdněná dokazováním, že ženy můžou dělat všechno, co dělají muži…že ženy tím ztrácí svoji jedinečnost.

Žena nebyla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co umí muž. Byla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co muž neumí.

 

….kéž jsou všechny bytosti této planety šťastny….

 

Nezapomínejte si naplňovat život tím, co máte rádi. Dívejte se na oblíbené filmy, poslouchejte oblíbenou hudbu, noste svetr, který máte nejraději a vařte si svůj nejmilejší čaj. Obklopte se milými věcmi a milujte každou chvilku svého života…

Archiv pro měsíc: Červen 2016

Jsi milován takový, jaký jsi …

 

laska6

Když se vydáváš za někoho jiného,

bude někdo jiný milován.

Totiž ten, za kterého se vydáváš. 

Pocit, že nejsem milován, vznikl, protože se s námi neustále znovu manipuluje. Chce se po nás, abychom dělali jisté věci, které bychom jinak nikdy nedopustili. Jako odměnu dostáváme uznání a podporu. Jako trest odmítnutí a nepříjemný pocit, že nejsme milováni. Tento pocit se do nás hluboce vryl, a tak jsme dělali všechno pro to, abychom lásku dostali. Ve skutečnosti to ale láska nebyla. Šlo vždycky jenom o úspěšný pokud manipulovat s námi a dostat nás tam, kde jsme vlastně být nechtěli. Od určité doby jsme začali věřit, že jsme milováni jedině tehdy, když děláme určité věci, které jiní považují za správné. Začali jsme se chovat tak, abychom se ostatním zalíbili.
Naše okolí, rodiče, přátelé s tím byli přirozeně velmi spokojeni, neboť nyní k nám měli  přístup a mohli nás formovat tak, jak uznali za vhodné. Když jsme fungovali způsobně a poslušně jako loutka, dávali nám pocit, že jsme milováni. Ale co ve skutečnosti milovali? V žádném případě ne nás. Vždycky pouze loutku, kterou vyrobili podle svých přání. Projevil-li člověk svou vlastní vůli, vlastní přání nebo touhy, které mířily proti představám ostatních, odmítali mu uznání dát.

Nikdy tě tedy ve skutečnosti nepoznali, viděli v tobě vždycky jenom to, co vidět chtěli. Tedy vždy jen to, co jim bylo užitečné. Abys byl svými blízkými milován, musel jsi svou opravdovou povahu, sám sebe, popírat a potlačovat. Že to nebyla láska, toho sis až dosud nebyl vědom.

Pokud to ale budeme i nadále považovat za lásku, nikdy se svému partnerovi neukážeme takoví, jací opravdu jsme, a to ze strachu, abychom opět nenarazili na odmítnutí.

Hluboko do našeho nitra se vrylo: jsem-li takový, jaký opravdu jsem, nejsem milován. To ale také znamená, že ten druhý také nesmí být takový, jaký je, jinak ho nebudu milovat. Co je to za začarovaný kruh? Přitom neexistuje nic, co bychom museli udělat, abychom byli milováni.

Lásku si nemusíš zasloužit.

Nepotřebujeme ani Porsche ani vypracované svalnaté tělo ani zářivý úsměv ani sexy zadeček ani nic jiného, čím bychom se mohli podbízet, nebo dům, zahradu, děti, peníze, krásu ani předstíranou přátelskost. Nepotřebujeme se stát samaritány, nemusíme být sečtělí, extrémně sportovně založení, intelektuální, vtipní, milovat opery nebo obzvlášť dobře vypadat. Také se nemusíme stát poskokem toho druhého. Všechno to jenom nás posiluje v pocitu méněcennosti a v našem přesvědčení, že bez toho všeho nejsme hodni lásky. Ve skutečnosti jsme se kdysi přestali považovat za hodné lásky. Ve skutečnosti jen sami sebe popíráme. Nemáme se rádi takoví, jací jsme, a děláme vše pro to, abychom byli jiní.

Když sám sebe nemáš rád,

kdo jiný by tě měl mít rád?

Když se cítíme méněcenní, ostatní to vycítí a budou toho využívat. Proč? Protože jsme tak nádherně manipulovatelní a ochotní plnit jejich přání.

Přirozeně, že nikdo nechce, abychom se změnili. Naopak, celá průmyslová odvětví žijí z našeho pocitu méněcennosti, reklama na něm staví. usiluje rovněž o to, abychom uvěřili, že budeme milováni teprve tehdy, až budeme něco určitého vlastnit.

Je to přirozeně lež, ale odhalí se teprve tehdy, až člověk drží vytoužený objekt konečně v rukou a uvědomí si, že se ani o kousek neposunul blíže k cíli. Naštěstí ale existuje zase něco dalšího, co se vyplatí mít, abychom se konečně cítili hodni lásky.

Ale nedělej si žádné iluze. Budeš-li se cítit méněcenný, nikdo tě nebude milovat, bude tě vždycky jedině využívat. Tví přátelé, kolegové z práce, tvé okolí a především tvůj partner. A když už tě nebude moci využít nebo se najde někdo lepší, vymění tě. To by tě ale opravdu nemělo překvapit, pouze se tím potvrdí tvá vnitřní přesvědčení.

Protože jsme inteligentní, přirozeně se tomu pokusíme předejít. Abychom nebyli vyměněni, snažíme se učinit nepostradatelnými. Protože je to však natrvalo velmi namáhavé, napodobíme onu techniku, která už tak spolehlivě zafungovala na nás. Dáme ostatním pocit, že nejsou milováni, když se nechovají podle naší vůle.

Připadá ti to povědomé?

Ovšem, protože se ještě pořád domníváš, že něco musíš udělat, abys byl milován. Všichni ostatní kolem tebe se na základě toho musí příšerně snažit, aby dostali „tvou“ lásku. „Láska se totiž musí zasloužit“. Přinejmenším se to domníváme.

Tato cesta ovšem vede přímo do slepé uličky. protože dokud se chovám zmanipulovatelně a neukazuji svou skutečnou povahu, nemá můj partner vůbec šanci mě poznat. Jediné, co pozná, je člověk, který se ve skrytu duše cítí méněcenný, ale chová se podle nálad ostatních.

Mínění ostatních je pro nás důležitější než naše vlastní. Strach, že mě ostatní opustí, je větší než snaha zůstat se sebou samým.  Přesto jsou to všechno jenom posuzování, názory a předsudky, které na nás byly uvaleny s cílem zformovat nás podle přání ostatních.

Co můžeme udělat?

nejdříve bychom měli rozpoznat, že tomu tak je. Že jsme byli pro ostatní jenom míčkem na hraní. Že my sami jsme to dovolili, aby se z nás míček na hraní stal.

To my jsme volali:“Hej, udělám všechno, co chcete, jen když mi řeknete, že mě pak budete mít rádi!“ Tímto způsobem jsme si přitáhli přesně ty partnery, kteří nás v iluzi posilovali. A čím poslušněji jsme se chovali, tím směšnější jsme byli a tím méně úcty se nám pochopitelně ve skutečnosti dostalo.

Kdo by nám také měl prokazovat úctu?

Jenom si vzpomeň na svá školní léta. Kdo tam byl obdivován a uctíván? Jedině ti, kteří už měli vlastní sílu se prosadit.

A kdo byl zesměšňován? Ti využitelní, co vždycky odpověděli, ano, ti, kteří poslušně skákali, jak ostatní pískali. proč by tomu mělo být u dospělých jinak?

Když si sám sebe nevážíš, neváží si tě nikdo. 

Jak to? Všichni vidí vždycky jen to, co v sobě vidíš ty sám. Když ale nyní konečně pochopíme, že jsme hodni lásky a vždycky jsme byli hodni lásky takoví, jací jsme, budou všichni ostatní nuceni vidět to v nás taky.

Mnozí lidé v naší blízkosti to přirozeně nebudou chtít vzít na vědomí, budou se dál snažit s námi manipulovat, budou se hádat, říkat nám, že se mýlíme, vyvíjet na nás nátlak, anebo, pokud nebudou chtít hru na zneužívání moci vzdát, prostě z našeho života zmizí.

Nech je jít. Bez nich ti bude lépe. Tvůj život doposud jenom omezovali. Do tvého života vstoupí místo nich jiní lidé, kteří odpovídají tvému novému energetickému poli. Náš život bude krásnější, svobodnější a bude více proudit. Lidé s námi budou zacházet s úctou, uznáním a láskou. Budou nás obdivovat, protože kdo není manipulovatelný, je pro ostatní silně přitažlivý. Konečně budeme svobodní a samostatní.

Láska odpovídá Tvé skutečné podstatě.

Ostatní budou cítit, jak velmi si vážíme sami sebe, a budeme se setkávat s takovou úctou, kterou žádáme. Budeme vyzařovat, jak velmi se ve své pravé podstatě milujeme, a budeme zažívat stejnou lásku i ve svém okolí.

Už nebudeme s ostatními lidmi manipulovat ze strachu, že by nás jinak opustili. Už nebudeme mít strach, že by mohla být odhalena některá naše tajemství. Už nebudeme pobíhat kolem dokola a nahlas křičet: „Prosím, milujte mě!“ Staneme se magnetem a přitáhneme si přesně toho správného partnera.

Na druhé straně budeme rovněž ostatní respektovat takové, jací jsou. Konečně se i oni budou moci projevit ve své podstatě, takoví, jací opravdu jsou. Báječní láskyplní lidé, kteří jsou přirozeně plní strachu a starostí, které je omezují jako přítěž na cestě. Ale nyní, protože víme, odkud tyto problémy přicházejí a jak vznikly, můžeme i na ně pohlížet s láskou a péčí.

A co se potom stane?

Budeme milováni. Náš partner, naši přátelé, naše okolí budou stát na naší straně. A navíc ochotně a rádi. Budeš milován, a to všechno kvůli tomu, že sebe samotného, tedy takového, jaký jsi, vnímáš jako člověka, který je hoden lásky.

Jenom proto, že víš, že ti láska náleží a její energie odpovídá tvé skutečné podstatě.

Pravidla pro šťastnou lásku, Pierre Franckh

Jak vzrušit duši vědomé ženy….

 

vedoma
Vědomá žena se nespokojí s průměrným vztahem. Funkční vztah tak jak si ho představuje lidská mysl není její cílovou destinací a podmínkou pro šťastný život. Je šťastná a naplněná sama sebou. Nepotřebuje lichotky, uznání a hloupé intriky k tomu, aby byl její život vzrušující. Nehledá muže aby vyplňoval „mezery“ a volný čas v jejím životě.
Vědomá žena vidí Pravdu. Vidí skrze závoje iluzí, ve kterých jste oděni.
Chcete-li svést vědomou ženu, musíte prvně vzrušit její duši. Ona vidí Vaše Pravé Já, ale vzrušíte ji jen a pouze tehdy až ho uvidíte také vy a hlavně až budete mít odvahu v souladu se svou pravou podstatou žít. Až budete ochotni zemřít za pravdu svého srdce a za to, kým opravdu jste. Až odložíte „kravatu“ a všechny své falešné masky. Až nebudete „výkonnými manažery a úspěšnými podnikately, vzornými tatínky, poslušnými synáčky a manžely, vzornými zaměstananci“…….zkrátka až nebudete vším tím, čím vás chce společnost a vaše okolí mít. Až přestanete plnit očekávání druhých. Až se stanete mužem, který má odvahu žít své nejdivočejší sny a realizovat své krásně šílené nápady. Až budete tak divokými, že se stanete neovladatelnými a nebudete se bát otevřeně křičet své autentické názory do celého světa.
Pak se objeví žena, která uvidí Vaši Duši a kterou vzruší vaše autentičnost, neovladatelnost, nezkrotnost a která ocení vaši odvahu být tím, kým opravdu jste.
Vědomá žena nepřijde do vašeho života za účelem vás usměrňovat, poučovat nebo vás krotit. Nepřijde vám dělat matku, manželku ani pečovatelku. Přijde vám ukázat, kam až sahá vaše jedinečnost. Přinese s sebou dary, které dají vašemu životu novou dimenzi, propojí svou divokost s tou vaší a ukáže vám cestu ke hvězdám.
Ve vztahu s vědomou ženou jste naprosto volní, ale přesto jste spoutaní vzrušujícím tancem, který tančíte s Vesmírem Vy a Ona.
Zapoměňte na dvoření, zapomeňte na květiny a dary, zapomeňte na svádění tak jak jste ho doposud znali. Vaše setkání s Vědomou Ženou orchestruje Nejvyšší Pravda a nemusí ani dlouho proběhnout na fyzické úrovni. Toto setkání začíná na úrovni duše a přes srdce sestupuje níže do fyzické reality.
Vědomá žena cítí vaše srdce, každou myšlenku kterou k ní vyšlete a pravdivost vašich pocitů je jediná možnost jak zaujmete její pozornost a jak oslovíte její srdce.
Nehledejte tuto ženu. Bude k vám přivedena ve správný okamžik. V božském načasování.
Tak jednoduché to je.
Martina Atiriamin Christová
osobní konzultace, intuitivní psychologie a léčba
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Cesta divoké ženy…

Už jste někdy potkali skutečně divokou ženu? Takovou, která nebere vůbec žádné ohledy na své předepsané sociální role a programově odmítá být jednou z těch podřízených, vyčerpaných, utahaných, úzkostlivých a starostlivých slepic? Ženu, která jednoduše nechce být tam, kde ji chceme (všichni my skrznasrkz násáklí kulturou) mít, protože tak jsme na to zvyklí? Vždyť víte o čem mluvím: „Už máš kluka?“, „Tak kdy se budeš vdávat?“, „A co dítě, plánuješ?“ – tak se pořád dokola ptá kultura, aby potvrdila sebe samu. Jsou to otázky, kterými kultura dotlačí relativně silnou, volnou a svobodnou ženskou bytost k postupné oběti, rezignaci a ztrátě síly ve prospěch nás – machos, kteří řídí svět (tedy alespoň si to myslí). Ale kde se v tom všem nakonec ztrácí samotná divoká žena?

Zajímavé je, co si pod pojmem ‚divoká žena‘ představí (o čem sní) naše machisticko-sexistická kultura. Mám pocit, že by se ten obraz dal popsat jako ‚divoká žena, která se nechá zkrotit mužem‘. Koneckonců právě o tom je scénář většiny pornofilmů, které kultura produkuje primárně pro muže. Jakou představou by tento pojem naplnila (o čem sní) samotná žena, očištěná od hlubokých kulturních nánosů, to se nám asi nepodaří zjistit, protože by to vysoce pravděpodobně znamenalo zánik naší kultury, jak ji známe. A to si nemůžeme dovolit, prože by nám (macho mužům, kteří se na konci své životní poutě promění v zesláblé senilní děti) neměl kdo měnit plínky.

Od pradávna se děsíme světa, ve kterém by se na košťatech proháněly divoké ženy, protože víme, že by se nám jedním mocným fouknutím zhroutil pod rukama jako domeček z karet. Ve světě divokých žen by princezna nikdy nenechala zabít svého draka, protože v něm je uchována její síla a nežila by nikdy s princem ‚šťastně až do smrti‘, protože by byla nesmrtelná a žádného idiotského prince by ke štětstí nepotřebovala. Karkulka s vlkem by byli jedna ruka, a běhajíc volně po lese, by společně plánovali, jak zabít myslivce. Nedávno jsem byl na koncertě jednoho známého postaršího jazzmana, o kterém se ví, že často a rád pronáší ‚sexistické a vulgární komentáře‘. V jeho případě je to ovšem jaksi ospravedlněno tím, že se jedná o čistou součást jeho tvorby světa. Stal jsem se svědkem následující události: jakýsi velevážený a známý pan doktor se svěšeným panděrem a pleší si s sebou po koncertu přivedl o padesát let mladší slečnu (asi sestřičku), se kterou měl poměr a která doufala, že se jednou rozvede a jí se otevřou dveře do velkého světa. To, jak se v její přítomnosti tento velevážený, akademicky vzdělaný a dočista zatuhnutý kokot několikrát projevil, mi vyrazilo dech. Asi chtěl být taky cool, aniž by mu došlo, že je úplný idiot. No dobře, tak tohle je vzorek těch macho mužů, řekl bych si. Jenže co mě dostalo nejvíc, byla reakce té mladé nebohé duše, kterou několikrát před ostatními muži degradoval ve špinavý hadr na podlahu a ona se tomu jen idiotsky uchichtávala a popíjela svůj drink. Musel jsem ven, protože mi bylo na zvracení.

V dobách, kdy ještě ženy tančily s vlky, nepotřebovaly muže k tomu, aby byly šťastné. Dokonce ani k rozmnožování je nepotřebovaly. Ještě dnes jsou známy případy (zde odkazuji na vyprávění jeho svatosti Dalajlámy v knize ‚Příběh Tibetu‘), kdy na svět přicházejí lidské bytosti, jež nebyly počaty žádným mužem.

Záměrem současné globální kultury vždy bylo a stále bude udržet divokost ženy na uzdě. Protože jedině tak naše nemocná kultura přežije, aniž by se musela nějak zásadně změnit. Jste to vy, ženy, kdo se musí pustit. My na to nikdy nebudeme mít kuráž. My se vás jen budeme pořád dokola snažit udržet tam kde jste a dávat vám pocit závislosti a bezmoci. Oslabovat vás celý život tím, že z vás budeme dělat matku, manželku, milenku, dceru, manažerku – jenom ne proboha bytost, která začne cítít své tělo a snít o své volnosti. Každá žena, která si začne uvědomovat, jaká ohromná síla se v ní ve skutečnosti skrývá je obrovskou hrozbou pro naši macho pevnost. A nebo konečně nastal čas pro Dalajlámova slova o tom, že:„Svět bude zachráněn ženou ze Západu“? Kéž by.

Sdíleno z tohoto zdroje: http://www.novebohatstvi.cz/2012/11/cesta-divoke-zeny.html

Vědomě probuzené ženy: Kdo jsme, co chceme & potřebujeme od mužů.

“Pokud nejste s vědomou probuzenou ženou, tak budete čelit bláznivé holce s emočními problémy a bude plná vnitřní nejistoty.”

Ráda bych, aby moje zranitelnost zářila skrze tento článek. Není časté, že odložím svoji ochranu a mluvím ze svého srdce a své ženské esence.

Moje mužská část byla dlouho ve vedení. Nedávno jsem si ale uvědomila, jak jsem se díky tomu stala zocelenou a zatvrzelou.

Potkala jsem někoho na krátký okamžik, byla mi ukázána nová perspektiva a probudila se ve mně moje spící ženskost.

Takže tu dneska sedím, připravená změnit chápání, co to znamená být zranitelný. Chci ukázat, že zranitelnost není slabost nebo zbabělost. Vyžaduje obrovskou dávku odvahy a síly.

Co vůbec, sakra, znamená být vědomě probuzenou ženou?

Pro jasnost: termín „vědomě probuzená“ může někoho zmást. “Co to, sakra, znamená, a proč je to tak důležité?”

Řeknu to bez obalu.

“Pokud nejste s vědomou probuzenou ženou, tak budete čelit bláznivé holce s emočními problémy, která bude plná vnitřní nejistoty.”

Vzkaz mužům:

Pokud milujete drama a ženy, které se koupou ve vlastních pochybách, tak tento článek není pro vás, pokud nejste připraveni na změnu.

“Tento článek může ve vás něco spustit. Je to v pořádku. To je vývoj.”

Vzkaz ženám:

Tento článek ve vás také může něco spustit. Být vědomě probuzenou ženou vyžaduje, abyste s těmito spouštěči pracovala. Není to nikoho jiného odpovědnost než vaše. Pokud se zvolíte to nepřijmout, tak přestaňte číst.

“Ale pokud, vážený čtenáři, muži a ženy, chcete růst do většího uvědomění ve vztahu a v životě, usaďte se na dalších deset minut. Budeme se bavit o něčem sakra smysluplném.“

Volba je na vás.

Předtím, než vás vezmu příliš daleko do králičí nory, tak chci, aby bylo jasno: ÚPLNĚ KAŽDÝ má problémy. Muži. Ženy. Ten zásadní rozdíl je v sebe-uvědomění.

sebeuvědomění

Ano, vědomé probuzení znamená sebe-uvědomění.

Bohužel, ať už příčina bylo trauma v dětství, sexuální zneužití, nebo že maminka a tatínek moc neučili o sebe-hodnotě, sebe-respektu, většina žen začíná trochu mimo.

Tvrdá realita je, že všechny ženy musí proplout těmito vodami, dokud se osobně nerozhodnou, jak přesně chtějí vidět samy sebe. Jak se vnímat. Častokrát to bohužel dopadá tak, že to skončí v podvědomé nenávisti sama sebe.

Špatná rozhodnutí. Nezdravé vztahy. Nejistoty. Pochyby. Beznadějnost. Porovnávání.

Podívejte se na webinář: Ženy o mužských mýtech ve vztazích (hosté jsou Alice Kirš a Lucie Kolaříková)

Takto se projevuje sebe-nenávist.

“Když mně bylo 23, tak můj romantický život nabíral na obrátkách. Vybírala jsem si muže, kteří měli ambice a cíle. Druhá strana mince byla, že to byli totální kokoti. Líbili se mi muži, kteří byli vychytrale chytří. Je smutné, že někteří tito hlupáci byli vychytrale chytří jen pro jejich vlastní dobro.”

Pak jsem potkala Adama. Mezi námi to kliklo. Naše rozhovory byly nekonečné. Nebylo téma, kterého bychom se nedotkli. Jaká to byla úleva.

Adam byl vědomě probuzený muž, kterého jsem ve svém životě potkala. Jeho sebe-uvědomění otevřelo můj vlastní svět. Otevřelo tu část, po které jsem toužila celou věčnost.

Musíte si přečíst: 6 věcí, které chce probuzený muž od ženy

Hluboce zasazená zranění začaly vyvstávat. Neměla jsem tušení, jak moc moje minulost zasahuje do mojí přítomnosti.

Naštěstí, jednu věc, co jsem měla správně, bylo moje odmítnutí udělat kompromis mého standardu života. Takže místo abych utekla, jsem se ponořila a prozkoumala a zpracovala věci, které jsem ve svém životě na tak dlouho pohřbila.

Moje touha se probudit byla větší než moje touha zůstat nevědomá. Šla jsem do války se svými démony a udělala jsem svou práci, abych se stala více vědomě probuzeným člověkem.

PŘINES MI BOUŘI TVÉHO SRDCE. ROZZUŘENOU, DIVOKOU A SYROVOU... PŘINES TO VŠECHNO - NEBOJÍ SE TEMNOTY A STÍNŮ.-5 (kopie)

Zvolit si uvědomění bylo brutální. Pravdivé prozkoumání svého bytí a zranitelnosti vyžaduje odvahu, disciplínu a obrovskou sílu. Je těžké to pochopit, dokud se neponoříte do té hromady vlastních sraček, kdy musíte zjistit, co s nimi dělat, dříve než vás udusí.

Ale jakmile si tím projdete… tak nastává svoboda.

Vědomě probuzené ženy nejsou obyčejné ženy

… Vědomě probuzené ženy si volí růst a vlastní evoluci.

Jsme hrdé na svůj osobní růst. Ponoříme se do ohně naší duše, emočních spouštěčů, emočních zranění, vad, chyb nebo bolesti. Nebojíme se terapie nebo koučinku. Nedovolíme, aby strach rozhodoval za nás.

Staráme se o svoje zdraví, svůj postoj, svůj styl a spojení. Vážíme si komunikace. Jsme rozumné (i když jsme nasrané). Připouštíme, že děláme chyby. Jsme ochotné si o věcech promluvit, jakmile se prach usadí.

Jsme nádherné, ale ne dokonalé. Jsme vědomé, ale ne egoistické. Čas od času uklouzneme. Přivlastníme si to, co je naše. Necháme vám to, co je zase vaše. Jsme zdravé a zároveň šílené. Pracujeme a přijímáme naše stíny.

Využijte možnosti koučinku a dostanete 1. hodinu zdarma

My, vědomě probuzené ženy, jsme zralé na vztah. Jsme takové ženy, po kterých muži touží.

Tady je PRAVDA, kterou možná nevíte… Je to pravda pro mnoho dalších žen.

Muži… POTŘEBUJEME VÁS!

Všechny ty řeči “nepotřebujeme vás” je jedna velká zasraná lež.

Problém je, že mnoho z vás je chabých, nespolehlivých, emočně zatvrdlých, a není možné s vámi mít vztah.

Myšlenka, že většina mužů jsou “jeskynní muži” má opodstatnění. A je těžké potřebovat (a chtít) “jeskynního muže”, který nemá žádnou vizi a schopnost komunikovat s námi ženami.

Potřebujeme muže, ne kluky.

Od doby, co vzniklo hnutí za osvobození žen, jsme my, ženy, hlavně chtěly respekt a rovnoprávnost, kterou si zasloužíme. Ženy si dnes teprve začaly plně uvědomovat, jak přehnaně nafouklé mužské ego v naší přítomnosti a historii zlomilo naši ženskost.

Hnutí žen udělalo ženy více mužské. Pokud si ženy chtěly hrát s “velkými kluky”, musely přijmout jejich mužskou hru. Musely jsme se ozbrojit. Obrátily jsme se na mužskou energii kvůli síle, kterou jsme potřebovaly, abychom mohly soutěžit v mužském světě, který nás poznamenal tím, že jsme ztvrdly, zahořkly a staly se agresivními holkami, kterým nezbyla žádná důvěra v mužskou emoční zralost.

Nedokážeme plně ocenit muže.

A drazí muži… jsme už sakra unavené, abychom pořád bojovaly proto, abyste konečně viděli a uznali naši velikost a to, kdo jsme.

Chceme, abyste odložili vaši zaslepenost. Chceme, abyste se začali chovat k ženám způsobem, kterým se chováte k vaší matce, sestrám a dcerám.

Končíme s tímto bojem. Buď to pochopíte, nebo ne.

Takže dnes, v zastoupení ostatních žen, si sundávám svoji zbroj, štíty a boxerské rukavice.

“Už nepotřebujeme takovou ochranu, abychom byly silné. My jsme SILNÉ.”

menstruation101

Nebojíme se cítit. Jsme emočními bytostmi. Může nám být ublíženo a je to okay. Nevyžadujeme, aby muži byli zodpovědní za naše vlastní emoce.

Chceme muže, který dokáže nás celé takové, jaké jsme, zvládnout. Emočně zralého muže, který neuteče, když zahlédne naši přirozenou esenci. 

Vyvinuly jsme se skrze obrovské úsilí a odvahu, abychom čelily bouřlivým a divokým vodám naší emoční krajiny. Jsme sebevědomé a milující. Milujeme v prvé řadě samy sebe.

Musíte si přečíst: 7 uvědomění, jak míra sebelásky ovlivňuje naše vztahy

Nejsme sobecké. Máme svoje hranice. Důvěřujeme naší intuici.

A nemáme čas na emočně zatvrdlé muže.

Jak vnímá vědomě probuzená žena rozdíl mezi mužem a klukem

Není nic víc asexuálního pro vědomě probuzenou ženu než muž, který je stále mizerný ve svých emocích. Takoví muži nejsou muži. To jsou malí kluci.

–>> Podívejte se, jak se stát zralým mužem

A ženy, které si stále hrajete s takovými kluky, mám pro vás zprávu. Můžete si lépe vybrat. Je načase vyžadovat, aby takoví muži povstali a zasvětili se do mužství. Zralého mužství.

Je velký rozdíl mezi MUŽEM, který si hraje se svým dětským duchem, je hravý, milující a vtipný a mužem, který má emoční inteligenci puberťáka.

3 znamení, že muž stále chodí na nočníček se svými emocemi

1. Nikdy neprozkoumal svůj emoční svět nebo neudělal žádnou práci na svém vnitřním světě. Neprošel si rozsáhlou terapií nebo osobním a emočním koučinkem.

2. Nepřijal se takový, jaký je. Očekává, že ostatní budou řešit jeho emoční vzorce a nevyřešená dětská zranění nebo nefunkční rodinné vzorce.

3. Je nejistý a projektuje svůj strach a emoční zranění do tebe, snaží se to otočit, že to jsou tvoje vlastní problémy.

Emočně zamrzlí muži jsou epidemií naší kultury. Spousta těchto emočně zamrzlých kluků má úžasnou osobnost. Skutečný problém je, že nečelí svým emocím a nepracují s nimi.

Musíte si přečíst: Jak vám vaše emoce mohou zničit vztah, ale i život

Všechny ženy byly s takovými druhy mužů, dokud nezmoudřely.

Mnoho žen je hladových po spojení s mužem, proto si začaly vytvářet výmluvy. Zůstávají v dlouholetých vztazích, i když tato VAROVNÁ ZNAMENÍ na ně blikala celou dobu.

Dámy! Přestaňte se zamilovávat do mužova potenciálu. Příliš mnoho žen má záměr být jako muži. Obětují hlubokou emocionální intimitu, vyberou si dobře vypadajícího muže a žhavý sex, a pak si stěžují, když vztah nefunguje.

Pokud má muž velká emocionální traumata (jaká jsem zmínila), budete si hrát na maminku a budete žít s velkou bolestí hlavy, dokud nebude ochoten zpracovat svoje sračky bez toho, abyste ho do toho pořád přemlouvala. Tato touha musí vyjít z něho, ne od vás.

Je načase vybrat si muže, který si cení růstu. Nebudeme dále žít v jednostranných vztazích. Takové nás poznamenají a jsme pak zahořklé, mrzuté a nenaplněné.

Takovou cestou jsme se již mnohokrát vydaly. Nechceme další takové zklamání. Toužíme po někom, kdo povstane.

Chceme muže, kteří nás budou vyzývat k růstu.

Je to volba, kterou musíme dělat denně. Je děsivá. Musíme se jí postavit. Můžeme si zvolit strach – nebo si můžeme zvolit život, po kterém dychtíme a toužíme prožívat… Nežádáme o dokonalost, ale naše standardy zůstávají vysoké.

 

Podívejte se na webinář: Ženy o mužských mýtech ve vztazích (hosté jsou Alice Kirš a Lucie Kolaříková)

 

 

Kelly Merceau

Přeloženo z článku Sexy consciously awake women: who we are, what we want and need from men

Napsala Kelly Merceau, přeložil Jiří Majkus (spoluzakladatel portálu www.HarmonickyVztah.cz)

Článek je možné v nekomerční podobě šířit dál v nezměněné podobě včetně této poznámky a odkazem www.HarmonickyVztah.cz a všemi dalšími odkazy uvedenými v tomto článku.

Kelly Mercau

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://mytinysecrets.com/sexy-consciously-awake-women-who-we-are-what-we-want-need-from-men

 

Když “Bohyně” mlčí a muži pláčou.

Dar lásky je vlastní každému z nás. Netýká se pouze vybraných osob. Láska je božská esence, ze které se člověk rodí i umírá.

Jsem přesvědčená, že láska a dech jsou nejdůležitější esencí života. Láska je cesta a srdce světlo, které nás vede po jemné linii oddělující vesmír a chaos. A tak se nechávám už 35 let vést i já. Jedna z cest, po které nyní kráčím je všude zmiňující a tolik nabízející se “cesta Bohyně”.

Všude, kam se podívám vykukují na mě články o tom, jaká jsem božská bytost, jak jsem křehká, krásná, hodna milování. Čtu návody a doporučení pro muže, jak by se měli ženám klanit k nohám, každý den děkovat za vše, co jako ženy-bohyně neseme.

Jak by muži měli otevřít svá srdce a nechat se námi vést. Neb my přinášíme ten velký dar a potenciál života. V našich tělech se rodí samotný život. Naše tělo je zahaleno tím neskutečným tajemstvím čtyř cyklů, kde se stále dokola něco rodí a umírá.

Čtu články o tom, jak jsme to právě my ženy, na kterých závisí záchrana lidstva a především mužů. Jak jsme již připravené, očištěné, otevřené a hlavně vědomé. A tak by muži přece konečně měli beze strachu přistoupit k nám blíž a otevřít nám svá srdce. Neb my jsme ty, co je vedou a hlavně někam dovedou.

Uf, uf, uf už zase cítím tu tíhu ve své hrudi. Mé tělo se zhluboka nadechuje a vydechuje.

Tu obrovskou zodpovědnost, kterou jsme si na sebe my ženy naložily musím pomalu prodýchávat. Cítím, že se mi chvějí nohy a brní ruce.

Možná mám strach? Strach z toho, že nejsem dost dobrá Bohyně, abych tohle všechno zvládla. Možná mám strach, že nejsem dost božská, abych tuhle všechnu zodpovědnost unesla. Hlavou se mi honí nespočetné množství otázek.

Přečtěte si také: Vědomě probuzené ženy, kdo jsme a co chceme od mužů

Opravdu jsem tak dokonalá, že unesu sebe a všechny muže? Opravdu jsou muži tak slabí, že to bez nás nezvládnou? Věřím, že se jich nyní spousta z nich zvedá ze židle a jejich mužská síla prská na všechny strany. A pokud ještě někteří klidně a odevzdaně s otevřenou pusou sedí, pak si můžou být jistí, že se nachází v zajetí principu Božské matky.

Dnes ráno při otevření počítače na mě opět vykoukl jeden článek.

Zněl nějak takto: “Citlivost nás mužů je potlačena, protože jsme byli vychováváni v prostředí, kde se citlivost přisuzovala hlavně ženám. Pokud se nenaučíme znovu cítit, naše vztahy budou pořád trpět. Rozvody budou dále přibývat a celá společnost na tom bude špatně.Proto nás ženy už dlouho zvou do našeho srdce. Kdo má odvahu vydat se po cestě otevřenosti a lásky”?

MUŽI JSOU STEJNĚ CITLIVÍ JAKO ŽENY A POTŘEBUJÍ STEJNĚ MNOHO LÁSKY A JISTOTY JAKO ŽENY.-2 (kopie)
Po přečtení moje oči plesaly radostí. Mým uším tyto pobízející slova malebně zněly. Nejvíce ale ve mě zarezonovala poslední věta nebo spíš otázka nepřímo vybízející muže k cestě otevřenosti a lásky. Pod velmi citlivou a maskující se esencí odvahy. Který muž by se na výzvu, ve které má prokázat svou odvahu nechytil?

Možná zase jen ten, co se stále drží maminčiny sukně…

Vždyť slova láska, srdce, dar, něžnost, náruč, bezpečí atd. vycházející z úst žen, tak bezpečně zní. Vždyť žena je ta křehká, krásná, pravdivá a něžná bytost.

Ano dnes už víme, že má i svou stínovou stránku. Umí se pořádně rozzuřit, umí být neskonale sprostá, často věci překrucuje, většinou slyší jen to, co slyšet chce, umí v hysterickém záchvatu zbít své dítě, nedej Bože i zabít. Umí se x-krát pomilovat s mužem a x-krát jít na potrat, aniž by se to dotklo jejího srdce. Umí svést muže své kamarádky a tvářit se, že on je ten, kdo ji lákal.

V čem my ženy jsme výjimečné a nadmíru zdatné, je skrytá manipulace. Uf, už zase se mi zrychluje dech a cítím tu tíhu ve své hrudi. Že bych se dotkla něčeho hodně hlubokého v sobě samotné? Něčeho, co ještě zcela nespatřilo světlo světa. Něčeho o čem se mlčí? Cítím v sobě nyní esenci všech žen. Motá se mi hlava, není to jednoduché nechat tuhle stínovou část prostupovat pomalými krůčky na povrch. Přesto mám pocit, že to mužům dlužíme.

Je čas jít s kůži na trh.

Není mým cílem popisovat tu principy ženské, skryté manipulace páchané na mužích a skryté za slova lásky a bezpečí neb každá si v tom najde to své. A nebo nenajde, neboť přiznat si tuhle část může být velmi obtížné.

Můžou padat mosty, bortit se falešné jistoty, končit hry na kočku a myš. Tady se totiž začínají lámat skutečné hodnoty a můžeme u toho cítit ryzí chuť železa, která mnohdy tak páchne a skřípe mezi zubama. A to není zrovna příjemný pocit.

Došlo mi, že dokud my ženy budeme mlčet a hrát tuhle falešnou hru, lákat své muže do pasti a u toho mít ve  výraz něžnosti a křehkosti, nikdy se naše vztahy nemůžou uzdravit. Protože od nás žen bude v prostoru stále viset jeden velký dluh vůči mužům.

Přečtěte si také: 6 věcí, které probuzený muž chce od ženy

A tak až skutečně s láskou a odvahou mužům otevřeme svá srdce i těla s vědomím, že v nás mohou najít skutečné poklady, ale taktéž hodně smrduté části, stane se něco po čem většina z nás touží. Protože mužské srdce se už nebude bát skutečně přistoupit blíž k ženě, otevřít se a splynout s ní, neboť bude cítit bezpečí a lásku vycházející z pravdivosti, která není jen krásná a malebná.

Do té doby budou ale muži tiše plakat.

Budeme muset mluvit a psát články o tom jaké jsme Bohyně a jak to s nimi myslíme vlastně dobře.

Budeme muset znovu a znovu lákat muže svým krásným, něžným vzhledem, kterému nelze odolat.

Budeme používat svá smyslná, ladná a voňavá těla, skrze která je nejjednodušší skrytě s mužem manipulovat.

Budeme otevírat svou láskyplnou náruč a lákat do ní muže a mluvit o oddanosti a přesto budeme cítit jak nám jsou muži ve svých srdcích vzdálení.

Protože jejich duše ví….

A tak pokud já toužím po skutečné lásce a oddanosti svého muže a zároveň si velmi přeji, aby z jeho těla přirozeně vycházel pocit a potřeba klanět se mi k nohám a vidět ve mě Bohyni, nezbývá mi, než pokleknout i k jeho nohám a sklonit s pokorou a úctou svou hlavu, přijmout jeho důležitost a podělit se o svůj pocit zodpovědnosti.

PROBUZENA ZENA SE NEBOJI

Dnes už vím, že zodpovědnost není na nás ženách, ale na nás lidech. Každý musíme uznat a uzdravit tu svoji část, abychom jako ženy a muži mohli splynout v jedno.

Čím hlouběji totiž půjdeme s druhým člověkem, tím více se budeme učit o nás samých. Čím méně budeme v sobě skrývat, tím více bude naše srdce přijatelné pro druhé a tím bude též schopné ve větší míře příjímat radost a celistvost.

Prolnout se v jednotě, sdílet na té nejhlubší úrovni s druhým člověkem, to vše vyžaduje, abychom se odpoutali od povahy přirozené egu – nechat odplynout vše, o čem se domníváme, že to jsme. Žádný skutečný vztah lásky nemůže nastat bez tohoto odevzdání.

Cítím se volná. V mém těle proudí mnohem více lásky a moje další stínová část mohla vylézt z klece. Už tam neběsní jako zavřený tygr, ale může volně běžet s vědomím, že i tohle jsem Já.

A tak na závěr se chci omluvit všem mužům za to, že jsme tak dlouho mlčely. Že vám od malička čteme jen jednu část pohádky o krásné, něžné a milé princezně, které rozhodně musíte vždy jen pomáhat, líbat ruce a být na ni hodní. Neboť je tak křehká a zranitelná. Že vás lákáme svým tělem a svou náručí k sobě blíž a když se odvážíte v důvěře přistoupit, mnohdy vás skrytě uštkneme jako had.

Jsem si vědoma nejrůznějších komentářů a připomínek, pobouření i zlosti. Ale věřím v moudrost života, lásku a dech. A tak vím, že až odezní tyto emoce budeme moci konečně, společně ruku v ruce jako muž a žena vyjít na cestu opravdového, láskyplného splynutí, které bude vycházet z našich srdcí.

 

S úctou nám všem Jana Langerová

 

13241651_10204732598834758_1982606290_o-169x300

Zakladatelka duchovního centra Skarabeus, terapeutka a průvodkyně žen.

V našem Centru Skarabeus se zabývám především kraniosakralní terapií cestou hluboké relaxace, rodinnými konstelacemi, poradenskou činností a také ve své praxi s klienty pracuji s terapií Přepisu limbického otisku.

Také rozvíjím práci s meditačními a relaxačními technikami a vedu tarotové kurzy, meditační kurzy, kurzy malování energetických obrázků a v neposlední řadě vedu se svým mužem Václavem mužsko-ženské kruhy.

 

6 věcí, které probuzený muž chce od ženy…

6 věcí které probuzeny muz chce od deny

Slýchávám současné ženy mluvit o tom, že chtějí probuzeného, vědomého muže. Podle mého názoru to znamená, že chtějí být s mužem, který dokáže vidět pravou podstatu ženy, skutečné dary, které nabízí, jako citlivá žena a člověk v jedné osobě, dříve než se zaměří na její fyzické vnady. Probuzený muž přijal svoji vlastní vnitřní ženskou část, takže může skutečně přijmout tuto ženu se silnou ženskou podstatou do svého středu.

Zajisté je možné o tomto tématu říci více, ale nechci se tohoto tématu hlouběji dotýkat. Nechci o sobě tvrdit, že jsem opravdu probuzený muž, což by mě ve skutečnosti mohlo diskvalifikovat. Pořád ještě jím cheeseburgery, atd…

Nicméně, skutečně vyspělá žena, kterou já považuji za skutečně probuzenou, se mě nedávno zeptala, co probuzený muž chce od ženy. Na základě jejího dotazu se cítím být pověřený odpovědět. Níže uvádím své odpovědi na její dotaz.

1. Chce ženu v její plné autentičnosti

Probuzený muž chce ženu, která se nebude měnit jen proto, aby s ním mohla být, která je stále svá, nehledě na to, co si o ní ostatní lidé myslí, včetně jeho. Probuzená žena není arogantní, ví kdo opravdu je, a nepotřebuje dokazovat, že má právo žít jakkoli ona touží. Jistě, možná bude muset dělat obtížná rozhodnutí o maličkostech jejich společného života (kompromisy), ale ona nikdy nepotlačí nebo neprodá sama sebe, aby ho udělala šťastným. To se nestane.

„Probuzený muž ji nebude kritizovat za to, jaká ve skutečnosti je.“

Probuzený muž touží svoji ženu vidět zářivou a pravdivě šťastnou. Jestliže není šťastná ve svém běžném každodenním životě, on také nebude. Ne proto, že je zodpovědná za jeho pocity (to není), ale protože druhý nejlepší dar, který by mu mohla kdy dát, je její vlastní autentické štěstí, což mě navádí k bodu 2.

Přečtěte si také: Pokud se rozhodnete milovat probuzenou ženu

2. Chce její autentické štěstí

Není to nějaká zlověstná touha ulovit ženské radostné srdce, a dát ho do kovové truhly a izolovat ji ve zlaté kleci zvané domácnost. Probuzený muž chce, aby jeho žena byla tak zamilovaná do svého života, že její autentická spokojenost vyzařuje častěji než nespokojenost. Jistě, budou taky i těžké časy. Neočekává od ní, že bude vždycky šťastná – nechce nějakou strašidelnou Stepfordskou paničku se strojeným úsměvem. Jednoduše chce, aby si byla dostatečně vědoma toho, že je zodpovědná za svoje vlastní štěstí.

„Bude dělat všechno proto, aby jí byl dobrým mužem, ale nechce nést břemeno zodpovědnosti, za její štěstí.“

On je už tak dostatečně vytížen snahou řídit svůj vlastní život. Pochopení tohoto dovoluje oběma partnerům bezpečně přinášet do jejich vztahu skutečnou pravdu, která je esenciální pro udržení opravdové intimity… a to je to, co ve skutečnosti probuzený muž chce.

3. Chce, aby ho milovala s nespoutaným odevzdáním.

Před mnoha lety jsem byl svědkem toho, jak nevěsta pohlížela do obličeje svého manžela s tak absolutním obdivem, že jsem cítil žárlivost matky Země, přestože má svoje slunce. Probuzený muž chce, aby ho jeho žena celého obklopila svojí láskou, tak jako slunce zalévá svou září Zemi. Bude dělat to nejlepší, aby toto od své ženy získal, ale zase… co udělala Země, aby získala Slunce?

„Probuzený muž chce, aby ho jeho žena hluboce milovala navzdory jeho nedokonalostem, aby v něm neustále viděla i přes jeho lidské chyby stále to nejlepší.“

Avšak je zde jedno varování. Mnoho žen je skvělých v milování s divokou odevzdaností, ale často sebezničujícím způsobem. Probuzený muž nechce ženu, která odevzdá samu sebe, aby ho milovala, nebo s ním zůstala i přesto, že se neustále chová strašně, chová se nečestně a stále porušuje dohody, které si stanovili. Probuzený muž se může stát obětí zpackaného života, protože i on je jen člověk, což mě ostatně přivádí k bodu 4.

k INTIMITĚ DOCHÁZÍ, KDYŽ SE HRANICE MEZI VÁMI A NĚKÝM JINÝM ROZPLYNOU A VAŠE SRDCE SE DOTKNOU.

4. Chce, aby komunikovala otevřeně a dokonce aby na něj vykřičela jeho chyby… ale s respektem.

Probuzený muž chce ženu, která mu bude říkat to, co si opravdu myslí, a která ví, že muži nejsou vybaveni přístrojem na čtení mysli, nebo rovněž na jemné náznaky, které vysílá.

„Chce ženu, která po něm bude stále chtít, aby byl plně odpovědný ke svému nejvyššímu potenciálu jako muže, s láskou a respektem.“

Nechce ženu, která bude stále hledat nějaké drobnosti, se záměrem udělat ho perfektním. To je hodně otravné. Ale také nechce, aby se držela zpátky, když uvidí, že jedná mimo svoji integritu nebo když si hraje svoji malou hru na malém písečku.

Intimní vztah je silný nástroj pro osobní růst, a on ví, že bude vždy růst a vyvíjet se. Chce ženu, která ho bude podporovat v tomto rozvoji, a která se také naučila rozdílům mezi zdravou, upřímnou komunikací a pichlavou kritikou.

Přečtete si také: Osho učení o lásce – budete se muset stát opravdu zranitelní a otevření

5. Chce, aby se odevzdala …lásce

Když jsem původně psal tento článek v roce 2014, moje představy o odevzdání byly trošku méně rozvinuté.

V té době jsem napsal: probuzený muž nezkouší vlastnit ženu. Nechce, aby mu odevzdala její sny nebo žila jen pro něj. Chce, aby žila naplno ve své pravdě. Avšak on chce, aby jeho žena relaxovala a primárně mu věřila ve vedení jejich společného života….Probuzený muž nechce rozhodovat dohodou 50/50 v jejich intimním vztahu. Když spolu dva lidé tančí, jen jeden může vést…

Těď chápu, že skutečná síla odevzdání není nikdy v odevzdání své vůle vůli jiné osobě.

SKUTEČNÁ SÍLA ODEVZDÁNÍ JE V ODEVZDÁNÍ SVOJÍ VŮLE LÁSCE.

Nevědomý vztah je zápas ega s egem žijící společně ve strachu.

Když oba partneři žijí v jejich vlastních ego příbězích(L.I.E.S.-LIVING IN EGO STORIES), znamená to, že jejich chování je založeno na myšlenkách strachu, které vytváří úzkost a stres, například:

„Můj partner musí jednat určitým způsobem, aby mi dokázal, že mě miluje.“

„Práce mého partnera je udělat mě šťastnou.“

„Bojím se, že mi partner bude lhát, tak radši budu mít zavřené oči ohledně jeho chování“…atd

Vztah, který je založený na myšlenkách strachu bude nevyhnutelně vytvářet vyčerpávající silný boj. Věci budou bud stagnovat ve slepé uličce..nebo budou úplně vysávat.

Přečtete si také: 5 věcí, kterých se musíte vzdát, abyste byli s tou pravou ženou

Co znamená odevzdat se lásce?

Odevzdat se lásce znamená být ochotný dělat vnitřní práci, abych rozpoznal, kdy jedná člověk ze strachu, a naučit se jak proměnit život do nastavení mysli, která je otevřená lásce. Je toho mnohem více, co bych k tomu chtěl dodat. Podporuji lidi, kteří proměňují svůj strach v lásku v mé koučinkové praxi, dokonce já jsem dělal tuhle práci s mým osobním koučem po dlouhá léta.

„Odevzdání se lásce je o důvěře v lásku navzdory strachu.“

Probuzený muž je pouze probuzený v učení se věřit v lásku navzdory strachu. Přirozeně chce ženu která se bude rozvíjet v tomto směru. Když se aktivně neučí, jak důvěřovat lásce, je zaseklá v jejím vlastním strachu.

Když důvěřujete svému strach, není zde prostor pro autentickou lásku. Víra v lásku neznamená zůstat a tolerovat zneužívání. Právě naopak, víra v lásku znamená víru, že láska ti ukáže cestu v každém momentu, aby výsledky vedly k nejvyššímu dobru pro všechny. Někdy může odevzdání se lásce znamenat dát si povolení vztah ukončit.

JE DŮLEŽITÉ žít A MILOVAT LÁSKYPLNĚ, ODHODLANĚ

To je důvod, proč víra v lásku, je tak těžká pro většinu z nás – a proč je zde na Zemi tak málo probuzených mužů (nebo žen) – znamená to, že tvoje ego bude muset jít svojí cestou. To je jediný způsob, jak může být vztah hluboce naplňující.

Vztah se ženou, která věří více ve strach a ego než lásce může přejít do žalostného klišé, ve kterém drží jeho metaforické koule v metaforické sklenici. Její strach kontroluje jejich životy, protože si vytvořili vzorec, ve kterém on potřebuje svolení pro každé jeho rozhodnutí.

Také se s ním nechce milovat, protože jí přitahují muži, kteří mají rozvinuté své mužství – a takový muž je plně zavázán svému nejvyššímu záměru, kterým je LÁSKA, NE EGO. To je smutná ironie.

On nepotřebuje ani nechce její svolení k životu žít jeho nejvyšší záměr, jakkoli to vypadá, že je to pro něj dobré. Ženské ego a strach nemůžou být jeho záměrem.

Protože láska je jeho nejvyšším záměrem, bude pro něj nesnesitelné žít s ženou, která není odevzdána lásce tak jako on.

Přečtete si také: David Deida – Cesta pravého muže

6. Chce, aby se mu také odevzdala intimně

Nejvíce probuzení muži se budou chtít neustále milovat se svoji ženou. Vášeň. Věrnost. Nespoutanost. Kdykoliv. Nebude chtít hrát hry na odpírání milování, nebude chtít vyjednávat… prostě se chce milovat.

„V naší kultuře jsme vytvořili nesmírné množství studu kolem fyzické intimity. Je čas, abychom toto šílenství odebrali ze svých beder.“

Probuzený muž bude raději vyjednávat s teroristy než vyjednávat o milování s jeho intimní partnerkou.

Probuzený muž by si nikdy nevzal jeho partnerku fyzicky, kdyby ho opravdově nechtěla. Bylo by to znásilnění, i přesto že jste manželé, a to je vždy špatně. Ale chce ženu, která je odevzdaná lásce, která je také odevzdaná svojí hluboké výtečné povaze.

Protože je odevzdaná lásce, bude také hluboce spojena s její vnitřní září, smyslovou ženskou esencí, kterou nadšeně, celým srdcem a s upřímným potěšením nabízí jemu, kdykoliv si ji chce vzít. Fyzická intimita bude přirozené rozšíření jejího praktikování sebelásky, a bude ji tudíž pravděpodobně bavit milování, tak jako jeho…a možná mnohem víc!

On chápe, že nebude vždy ochotná – když je ve fyzické nebo emocionální bolesti, např – a nikdy nebude chtít, aby se za to cítila vinná. Což by ji rozčílilo ještě více.

Protože on je také odevzdaný lásce, bude vždy hluboce citlivý k jejím potřebám… ale ne proto, aby ji uchránil od jeho dychtivé touhy se s ní milovat. To je důvod, proč muži sledují porno, navštěvují striptýzové kluby, masážní salony, a mají milostné poměry. Žena, která není odevzdaná lásce – loajální ke svému strachu a egu – nevyhnutelně vytváří ženu, která se od něj v intimitě oddálí.

Když je jeho žena stále chladná, je mezi nimi někde odpojení – odpojení od lásky – a on to bude chtít společně velmi rychle prozkoumat. To může být cesta, jakým se on projevuje v jejich vztahu. Může to být chemické, nebo to může být něco jiného. Ale bude to chtít určitě prozkoumat. A bude to chtít otevřeně prozkoumat se svojí ženou.

„Toto je to co probuzené páry dělají. Komunikují do hloubky, zranitelně, oceňují svoje rozdílnosti, s cílem vytvořit čisté intimní kouzlo každý den.“

Jedna poslední věcí k bodu 6 je, že probuzený muž nebere jeho vyvrcholení jako vrchol sexuálního styku, ale to je debata na celý další článek.

Závěrem: Probuzený muž nechce skutečně nic zvláštního od ženy, než aby byla autentická. On je se sebou spokojený, takže ona je volná nehledě na to čím chce být. On určitě rozpozná, když věci nebudou fungovat a bude to chtít prozkoumat, ale nebude ji činit zodpovědnou za jeho štěstí, a nebude ji ani žádat, aby nežila autenticky jen kvůli němu.

200x200-02.gif

 

Přeloženo z článku 6 things an evolved man wants from a woman

Napsal Bryan Reeves, přeložila Lucy Majkus (NLP kouč a spoluzakladatelka portálu www.HarmonickyVztah.cz)

Článek je možné v nekomerční podobě šířit dál v nezměněné podobě včetně této poznámky a odkazem www.HarmonickyVztah.cz a všemi dalšími odkazy uvedenými v tomto článku.

Bryan Reeves

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://bryanreeves.com/6-things-an-evolved-man-wants-from-a-woman

 

Staň se ženou…

Onehdá na mě vypadl při úklidu lísteček s větou: „Bohyně se nesnaží, ale dovolí druhým, aby se snažili o ni.“

Vzpomněla jsem si, že když jsem si ji před časem zapisovala, cítila jsem se jako rebelka, jako bych si sáhla na zakázané ovoce. To prohlášení se mi zdálo hodně odvážné a z jakéhosi neznámého důvodu jsem měla pocit, že bych neměla rozhodně veřejně ventilovat, že se podle této zásady pokouším žít.

Dnes už vím, že na této větě nic odvážného ani provokativního není. Je to pouhé konstatování, pravda vyjádřená v jakési zkratce. Možná někoho může dráždit použití slova „Bohyně“, ale já ho vnímám jako synonymum slova „ženství“ nebo „jin“. V personifikované podobě pak je pro mě Bohyní žena, která je skutečně ženská, jinová, přijímající, vědomá si své ceny.

A taková žena se nesnaží ulovit muže, ani ho vést, myslet za něj, vychovávat či opečovávat ho jako malé dítě. Nepřebírá na sebe mužovu úlohu a nechává mu prostor pro jeho vlastní aktivitu.

Jenomže, povzdychnete si, to je tak těžké! Když to necháme všechno na nich, tak se ničeho nedočkáme. To je bohužel pravda. Může se skutečně stát, že se nedočkáte toho, po čem tolik toužíte. Může se stát, že bude trvat delší dobu, než uvidíte výsledky. A může se dokonce stát, že lidé, na kterých vám nejvíc záleží, nebudou schopni a ochotni vyvinout potřebnou iniciativu a budou vnímat vaše chování jako zradu. S tím je třeba počítat. Ale na druhou stranu – ušetříte obrovské množství energie a získáte spoustu volného času. A pokud tuto energii a ten čas věnujete sobě, věřte tomu, že postupně získáte mnohem víc. A věřte – nevěřte, nakonec tím prospějete i ostatním.

Teprve nedávno jsem si uvědomila, jak pokřivená představa o roli ženy nám je od dětství vštěpována. Jsme vychovávány k tomu, abychom byly láskyplné, tolerantní, abychom nebyly sobecké, abychom braly ohled na potřeby ostatních. Učíme se, že pro ženu je prioritou rodina, že to ona je zodpovědná za harmonické vztahy, že ona má vytvářet láskyplné a harmonické prostředí. Jenomže toto všechno je jenom část pravdy o ženské roli! Nikdo nám totiž neukázal druhou stranu mince, a to kde vzít sílu a moudrost, abychom to všechno zvládly, aniž bychom popíraly samy sebe!

Tak nějak samozřejmě se v naší společnosti počítá s tím, že se žena obětuje – a že bude přitom všem ještě šťastná. Troufám si říci, že více či méně jsme všechny obětí syndromu hodné holčičky.

 

zenaAčkoli se třeba navenek chováme rázně, všechny někde uvnitř toužíme po tom, aby nás někdo pochválil, aby ocenil, jak jsme úžasné.

Díky výchově jsme uvěřily, že si lásku musíme zasloužit. Že musíme být hodné holčičky. A tak žijeme životem svých blízkých, staráme se o ně, děláme jim pomyšlení, řešíme jejich problémy a snažíme se mít byt jako klícku, vařit jako Magdalena Dobromila Rettigová, pereme, žehlíme, vyděláváme peníze… K tomu se snažíme být chytré, vtipné, nápadité, krásné a přitažlivé … a končíme citově vyprahlé, fyzicky vyčerpané, nemocné, zatrpklé, prázdné.
Naši partneři bezostyšně využívají našeho servisu a nezdá se jim na tom nic divného (ostatně samy jsme jim ho vnutily ve snaze ohromit je svou dokonalostí) a mají spoustu volného času a energie na to, aby se věnovali svým kamarádům, koníčkům a někdy i milenkám. Vlastně se jim ani kolikrát nechce domů, protože je tam čeká unavená, vyčerpaná a často i podrážděná partnerka.

 

A proto, milé ženy, mám pro vás zprávu životní důležitosti:

Nemusíte být dokonalé, aby vás měl někdo rád. Nemusíte na sebe přebírat starosti a úkoly druhých, aby vaše vztahy byly harmonické. Nemusíte být výkonné. Nemusíte vůbec nic, protože láska se nedá zasloužit, láska je bezpodmínečná. Pokud chcete lásku a harmonii, nečekejte, že vám ji dá někdo jiný. Existuje jeden jediný člověk na světě, který opravdu potřebuje vaši pozornost a péči – a tím jste vy samy.

Přestaňte proto neustále něco dělat, něco vymýšlet, něco řešit, přenechejte prostor jiným a udělejte si čas samy na sebe. Uvědomte si, jak se cítíte, jak vám je, po čem toužíte. Naslouchejte svým pocitům, svému tělu a hlavně – řiďte se tím, co cítíte! Dovolte si co nejvíc trávit čas způsobem, který vám je příjemný, i kdyby se jednalo o tu nejméně užitečnou a smysluplnou činnost.

 

zena1Jenom v klidu, jenom tam, kde není žádné usilování, kde je pouze přijímání a plynutí, se můžete potkat samy se sebou, se svou silou, moudrostí a láskou.

Všechny tyto kvality máte v sobě a není třeba žebrat, ponižovat se a pachtit, abyste si je zasloužily od někoho zvenčí.

Asi před půl rokem, kdy jsem se cítila velmi vyčerpaná a zoufale jsem prosila o to, aby mi byla ukázána cesta, mi opakovaně přicházelo: Nauč se dělat nicneděláním. Tehdy se mi to zdálo jako něco naprosto nepředstavitelného. Měla jsem pocit, že když byť jen na chvíli vypnu, pustím z rukou otěže, život mě nemilosrdně převálcuje.

Dnes vím, že žena může udělat pro své okolí mnohem víc, když prostě pouze JE. Když je ve svém těle, když je v kontaktu sama se sebou, když pravdivě vyjadřuje, kdo je a co cítí. Pak je tím, kdo zcela přirozeně vytváří harmonické vztahy a prostředí, tím, kdo léčí všechny kolem sebe. Její láska a pochopení pro druhé už nevede k sebepopření a sebeoběti, protože má úctu k sobě samé a zná své hranice. Chápe, že láska nemusí automaticky znamenat nutnost sdílet s milovanou osobou její hodnoty a cestu a že slovo NE je stejně láskyplné jako ANO.

Všechno to, co ji předtím stálo spoustu námahy, pozvolna přichází samo. A spolu s láskou k sobě samé a s rostoucím vědomím vlastní hodnoty najednou přicházejí do jejího života i láskyplní lidé. Nemusí se snažit, líčit pasti, podbízet se. Druzí přicházejí vábeni kouzlem její osobnosti, jejím vyzařováním.

Ano, my ženy jsme skutečně těmi, které by měly být láskyplnější, soucitnější, tolerantnější, těmi, které pečují o vztahy a vytvářejí domov. Máme k tomu všechny dispozice. Nesmíme ale zapomínat, že v prvé řadě musíme být láskyplné a soucitné samy k sobě, pečovat o sebe a vytvořit si prostředí, ve kterém budeme prospívat.
Jenom tak můžeme jako květiny provonět svět kolem sebe.

 

silná žena autorka: Iva Uhlířová

Otevření intuice…

 

Co je intuice a jak funguje? Někdy je snazší vysvětlit intuici na základě toho, čím není. Není to mysl, která vše počítá. Nefunguje jako počítač, který sčítá a + b + c = d. Nevyužívá principů logiky způsobem, jakým to dělá počítač. Intuice není ego a není ze světa forem a struktur.
Intuice je schopnost vědět beze slov, vnímat pravdu bez vysvětlování. Funguje mimo čas a prostor a spojuje vás s vyšším já. Není vázaná na fyzické tělo. Pracuje s vědomím, že minulost, přítomnost a budoucnost existují současně. Vezme touhy vaší vědomé mysli, jde do budoucnosti a najde cesty, jak vám je splnit. Mluví k vám prostřednictvím vhledů, zjevení a nutkání. Nepřikazuje jako intelekt: „Tohle musím zítra udělat, to mám na seznamu, to by bylo dobré mít hotové.“ Místo toho vám říká: „Nebylo by to zábavné? Nebyla by to radost? Tohle chci dnes udělat.“ Intuici často pocítíte jako hravé dítě, které se vás snaží silným vnitřním nutkáním odvést od těžké práce do světa radosti a her. V tomto světě můžete překvapivě nalézt všechny odpovědi, jejichž hledání vám jinak zabere celé měsíce práce.
Intuice dokáže bleskově dávat dohromady myšlenky. Géniové jako Edison nebo Einstein pracovali s velice zušlechtěnou a rozvinutou intuicí. Přinášeli své odpovědi zpoza času a prostoru. Intuice jde skrze známé do neznáma. Může vám pomoci najít odpovědi a informace, které nejsou v mysli žádného jiného člověka. Intuice, šestá čakra, je spojená s indigovou barvou. Pokud vás tato barva přitahuje, je možné, že se v této oblasti otevíráte. Výzvou pro všechny, jimž se otevírá šestá čakra, neboli třetí oko, jak jste si jej nazvali, je své intuici naslouchat a následovat ji v činech.
Následujete-li svou intuici, budou se před vámi otevírat dveře.
Můžete najít odpovědi na problémy, na nichž jste pracovali celá léta. Řekněme, že chcete opustit své zaměstnání a intelekt vám neustále napovídá: „Když odejdeš, nebudeš mít dost peněz, budeš hladovět, to nedokážeš.“ A intuice říká: „Proč to neudělat, dělej, jako by to bylo možné – možná na tebe čeká zázrak nebo dva, které ti pomohou to zrealizovat.“ Abyste přemostili prostor mezi intelektem a intuicí, používejte srdeční energii důvěry a naděje. Intuice vám často dá odpovědi, které jakoby nebyly logické, a přesto zafungují, budete-li jim věřit a jednat podle nich.
Jak můžete rozvíjet svou intuici? Nejdříve se naučte jí důvěřovat. Všichni slyšíte ve své mysli šepot, myšlenky o tom, co chcete dělat nebo čím být. Určitě máte vizi plnějšího života, ale mnozí si nedovolíte snít o ní častěji, a ještě méně z vás jí důvěřuje natolik, abyste ji převedli do své každodenní zkušenosti.
Žijete-li však příliš ve světě intuice, můžete se dostat do různých pastí. Jednou z nich je, že intuice pracuje s budoucností a vy můžete být tak oslněni budoucími myšlenkami, že se vám přítomnost bude zdát v porovnání s nimi všední a nudná. Mezi fyzickou a mentální realitou je rozdíl. Fyzický svět je složen z mnohem pomalejší energie než svět intuice nebo svět myšlenek. Pomocí intuice a své mysli můžete v jednom okamžiku dostat nápad, nechat ho dozrát a hned jej také prožít. Zrealizovat ho ve hmotě trvá mnohem déle, protože svět fyzické reality zahrnuje formy a čas. Promýšlet nápady může být mnohem zábavnější, než je pak skutečně vytvářet. Chcete-li přeložit svou intuici do hmotné reality, rozvíjejte si trpělivost, důvěru, sebevědomí, soustředěnost a koncentraci.
Všichni máte schopnost používat svou intuici a následovat svá tušení. Když vám zvoní telefon, někdy víte, kdo volá. To je intuice. Máte také vizi, kým chcete být. Výzvou je věnovat jí pozornost a mluvit, jednat a chovat se podle ní. Uzpůsobit jí své názory a přístupy. Budete-li jednat podle své intuice, ucítíte svou opravdovou sílu.
Jednáte-li podle intuice, dosáhnete svých cílů rychleji.
Existujete-li zejména na intelektuální úrovni, máte pravděpodobně neustále sepsány seznamy věcí, které byste měli udělat. (Zaposlouchejte se do slůvka „měli“.) Nejspíš máte svůj den, týden a měsíc pěkně naplánovaný, a přece si říkáte, proč nemáte z ničeho radost a necítíte se volní. Možná žijete příliš ve světě intelektu. Intelekt a intuice byly též nazvány levou a pravou mozkovou hemisférou. Levá hemisféra je ta vaše část, která si pamatuje, pracuje s logikou a myslí v lineárním čase. Pravá hemisféra představuje intuici a pocity, tvořivost a představivost, svět mimo slova.
Nestačí však jen žít ani jen ve světě intuice, protože takový člověk nedělá nic jiného, než sní a fantazíruje, a možná toho také hodně namluví. Viděli jste lidi, kteří neustále mluví o svých velkých vizích a plánech, ale nic z toho nevytvořili a žijí v bídě. Přenést intuici do fyzické reality vyžaduje značné soustředěné, trpělivost, vůli a záměr. V momentě, kdy vás napadne myšlenka, je ve fyzickém světě už stará. Proto si máte vážit všeho, na čem jste pracovali v minulosti, milovat to, jací jste byli. Vše je okamžitě minulostí, jakmile to přejde z intuice do vědomí, jakmile to uslyšíte. Važte si toho, kdo jste byli a odkud přicházíte, ctěte a milujte svou minulost.
Mnozí máte tendenci podhodnocovat to, kým jste byli. Píšete-li například knihu, možná se vám nelíbí, co jste napsali před rokem. Postupujete-li v kariéře, třeba si postesknete: „Před třemi lety jsem byl/a jen…“ Čím více si dokážete vážit své minulosti, tím dříve uslyšíte hlas své intuice a posunete se do další fáze svého života. Je těžké slyšet intuici, nemilujete-li to, kým jste byli, protože intuice se otevírá do té míry, do jaké milujete formy, které jste vytvořili. Čím více milujete, co jste vyvolali v život, na tím vyšší úrovni intuice můžete operovat.
Posílejte si láskyplnou energii do své minulosti.
Je důležité vracet se a pročistit si obsah své paměti, protože jinak vám ego bude přinášet nechtěné negativní vzpomínky, které vás budou brzdit. Všimněte si kvalit duše, které jste si v bolestných obdobích rozvíjeli, a uvědomte si, že jste dělali to nejlepší, co jste uměli. Vhledy, dovednosti a názory, které dnes máte, jste si utvořili právě v té době.
Z každé lekce jste vyšli s novými poznatky, které vám umožnily udělat další krok. Jak často myslíte na všechny ty báječné věci, které se vám podařily? Už teď máte mnoho vzpomínek, jak jste úspěšně dokončili, co jste chtěli. Budete-li si je připomínat, pomůže vám to k úspěchům dnes. A pokud nemáte přesně takové vzpomínky, jaké byste teď potřebovali, máte alespoň podobné prožitky, které vás podpoří, pokud se na ně postupně rozpomenete.
Chcete-li zrealizovat vize ze své intuice, musíte nejprve zachytit jejich obrazy, zpomalit je, držet si je v mysli a pak být dost trpěliví, abyste je mohli postupně převádět v činy. Ve chvíli, kdy zachytíte svou intuici, její vize se stane vzpomínkou a tudíž minulostí. Je důležité připomínat si minulost pozitivními vzpomínkami, protože obsahuje vize, které uskutečňujete v hmotném světě dnes.
Podívejte se teď na seznam všech svých „měl/a bych“ vytvořený vaším intelektem. Můžete strávit týdny a měsíce, ba dokonce roky, ve snaze mapovat si v mentální rovině svou budoucnost, promýšlet si každý budoucí krok. Je přínosné mít plán, protože vám dodává důvěru a víru, že můžete dosáhnout svých cílů. Nejdůležitější ale je držet si vytrvale vizi svých cílů. Pokud následujete svůj plán příliš striktně, nezbyde prostor pro zázraky a tvůrčí proud vaší energie. Když následujete svou intuici, tvoříte vždycky rychleji a snadněji vše, co chcete. Intuice vám ve své hravosti může pomoci dosáhnout všech cílů a vizí vašeho intelektu, a obyčejně je ještě převýší. Intuice často řekne: „Co kdybychom dnes nic nedělali? Pojďme na procházku, pojďme do lesa, do knihkupectví, pojďme se dát do něčeho zcela neproduktivního.“ A pak, věřte nevěřte, na konci dne budete mít vykonaný daleko větší krok směrem ke svým vyšším cílům, než kdybyste splnili všechny úkoly ze svého seznamu. Možná vás napadla myšlenka, která vám ušetřila půl roku cesty – protože intuice žije v budoucnosti.
Mnozí byste byli raději v budoucnosti než v přítomnosti či minulosti. Pamatujte však, že jedna věc je žít v budoucnosti a přinést si vize do současnosti, a druhá podle nich také jednat. Nejednáte-li podle svých vizí, nebudete schopni vytvořit si život podle svých představ.
Nejlepší způsob, jak otevřít svou intuici, je naslouchat jí.
Kolik z vás slyšelo tiché rady ve své mysli a ignorovali jste je? Kolik z vás například slyšelo vnitřní hlas napovídající, co byste rádi studovali a dělali za práci, ale neustále jste si vytvářeli důvody, proč to nejde? Nebylo by snazší vytvářet si důvody, proč to jde? Brzdit se vyžaduje mnohem víc energie, než dovolit si postoupit dopředu. Uvědomte si, jak jste vyčerpaní, když se noříte do negativního, a jak nabití se cítíte – a jak lehce se věci hýbou -, když se obracíte k pozitivnímu.
Možná opravdu chcete odejít ze zaměstnání a začít se věnovat svému koníčku nebo nějakému dlouhodobému zájmu jako své nové práci. Vaše mysl vám našeptává, že to je klidně možné, že to půjde. Uslyšíte o jiných lidech, kteří také uspěli v podobném oboru, a budete objevovat další a další potvrzení, zprávy vesmíru, že to je ta cesta, kterou máte jít. Intuice vás směřuje do budoucnosti, k věcem, které vás přitahují a rádi je děláte. Budete-li následovat svůj vnitřní hlas, budete mít otevřené dveře, kamkoliv přijdete. A pokud narazíte na dveře zavřené, je to zpráva vesmíru, že je nějaká lepší varianta, kudy jít. Nesnažte se je prorazit a rozhlédněte se raději po jiných, otevřených dveřích.
Intuice k vám mluví v přítomném čase. Pomocí nutkání, záblesků myšlenek, vhledů a pocitů vás posouvá určitým směrem. Abyste ji dobře slyšeli, věnujte pozornost svému vnitřnímu světu myšlenek a pocitů. Když se nutíte dělat jednu věc, zatímco vaše pocity vás vedou k něčemu jinému, nevěnujete své intuici pozornost. Vaše intuice vám neustále dává znamení a v každé chvíli vám říká, co dělat, abyste otevřeli svou energii. Vždycky vás směruje k oživení a na vyšší cestu.
Váš intelekt může často s intuicí bojovat. Vaše kultura, věda a akademický svět, které jsou orientovány na rozvoj racionální, logické mysli, vás vedou k uctívání intelektu. Přesto mnohé z vašich velkých vynálezů – jako rádio, elektrické světlo, televize a mnohé další – vzešly ze spolupráce intelektu s intuicí. Intelekt bývá vysoce rozvinutý; zbožňuje být pánem situace. Intuice ho také může lekat. Mnozí jste přesvědčení, že jdou-li věci příliš lehce, je něco v nepořádku. Nebo když na něčem tvrdě nepracujete, výsledky nemají takovou hodnotu. To je jeden ze způsobů, jak vás intelekt může kontrolovat.
Když pracujete s intuicí, vše probíhá snadno a lehce.
Intelekt miluje plánování na základě logiky, intuice je spontánní. Flexibilita je tu důležitá. Pokud se příliš rigidně držíte svých původních plánů, můžete minout mnoho zpráv své intuice, které vám napovídají, jak dělat věci jednodušeji. Až se budete příště něčemu vnitřně bránit, zastavte se a zeptejte se sebe sama, co byste dělali raději. Možná tato vaše činnost není to nejlepší, co můžete pro věc udělat, nebo ještě nepřišel ten správný čas. Budete-li si důvěřovat a jednat podle svých pocitů, tak jak se budou v dané chvíli odvíjet, budete plynout v souladu s proudem své intuice a vesmíru.
Intelekt má svou úlohu, kterou je formulace plánů, rozhodování o směru cesty, nebo převádění nápadů do konkrétních činů. Intelekt je jako kapitán lodi, který konzultuje mapy, dělá plány a kormidluje. Přesto aktuální kurz plavby nakonec určí počasí a směr větru a kapitán musí zůstat pružný a používat své plány jen jako vodítka. Stejně tak je to s intelektem, který kormidluje vaši loď. Intuice vás upozorní na bouře před vámi, na odbočky (které se ukážou být zkratkami), a sleduje a navrhuje takovou cestu, která vám přinese vaše nejvyšší dobro. Používejte svůj intelekt ke stanovení cílů, k nasměrování výš. Soustřeďte k cestě vzhůru i svou vůli a záměr – to je nejlepší využití intelektu: ať vás udržuje ve vašem směru, stanovuje cíle a propojuje vás se světem. Vaše intuice vás pak povede k cíli tou nejlepší, nejrychlejší a nejjednodušší cestou, budete-li následovat své pocity, nutkání, vnitřní tušení a hlubší touhy.
Vezměme si například člověka, který si chce najít novou práci, novou kariéru. Kdyby se dokázal uvolnit a představoval si její obrazy, intuice by ho k ní zavedla. Jednoho dne by například měl hravou chuť jít se projít ven a jako náhodou by potkal někoho, kdo by mu dal prvotní inspiraci, nebo by ho napadla myšlenka, která by mohla odsartovat sérii dalších kroků. Intelekt se může snažit prošlapávat cestu podle přísně logického plánu a často nevidí, jak by věci mohly do sebe zapadnout. Následování svých pocitů a intuice chce notnou dávku důvěry, protože intuice obvykle ukazuje vždy jen jeden krok dopředu. Svou intuici můžete otevírat tím, že se budete učit naslouchat svým pocitům a jednat podle nich. Máte-li chuť něco udělat, udělejte to. Nenuťte se chodit do zaměstnání, které vás nebaví – poslouchejte své pocity. Začněte se otevírat novým možnostem, jak si vydělávat peníze na živobytí. Jednat podle svých pocitů může vyžadovat velký skok v důvěře. Ohlédněte se za prožitkem, kdy jste následovali svá vnitřní hnutí, jednali podle nich a byli jste příjemně překvapeni svým úspěchem.
Následování intuice chce velkou důvěru a víru. Abyste si obojí více rozvíjeli, vzpomeňte si, kdy jste si věřili, slyšeli tiché rady své mysli a jednali podle nich. Intuitivní jednání vyžaduje flexibilitu a spontánnost. Vzpomínejte na chvíle, kdy jste byli pružní, nechali být plán plánem, a výsledek byl nakonec ještě lepší, než jste čekali. Chcete-li zvýšit svou produktivitu, poslouchejte svůj vnitřní hlas a jednejte podle něj. Hrajte si. Dělejte to, co jste vždycky chtěli. Staňte se znovu dítětem. Najděte si v životě zábavu a vaše tvůrčí energie se probudí a bude tak živá, jako nikdy dřív.

* * *

– z knihy Osobní síla skrze uvědomění, Sanaya Roman

VYVARUJTE SE ZÁVISLÉHO CHOVÁNÍ VE VZTAZÍCH…

12957494_940101769439221_8146620333029608732_o.jpg
Proč bychom měli být závislí na druhém člověku? Romantické vztahy jsou tak intenzivní a vyhledávané zážitky, protože člověku nabízejí osvobození od hlubokého pocitu strachu a neúplnosti, který je součástí neosvícené lidské situace. Tato situace má svou tělesnou a duševní dimenzi.
Na tělesné úrovni nejste nikdy úplní. Jste buď muž, nebo žena, což znamená, že jste jen polovinou celku. Na této úrovni se touha po celistvosti projevuje jako vzájemná přitažlivost mezi mužem a ženou. Je to nepřekonatelná touha po spojení s opačnou energetickou polaritou. Kořenem této tělesné touhy je touha duchovní: touha po návratu do stavu jednoty. Na tělesné úrovni dosáhnete této jednoty sexuálním spojením. Proto je sexuální styk tím nejkrásnějším zážitkem, jejž vám tělesná sféra může nabídnout. Nicméně sexuální spojení je jen prchavým okamžikem blaženosti. Pokud jej nevědomě hledáte jako prostředek k dosažení spásy, hledáte jednotu ve sféře formy, kde ji nelze najít.
Na duševní úrovni je pocit neúplnosti ještě silnější než na úrovni tělesné. Dokud se ztotožňujete se svou myslí, odvozujete své já z vnějšku. Jinými slovy, vaše totožnost je založena na věcech, které nemají nic společného s tím, čím skutečně jste. Ztotožňujete se se svým majetkem, vzhledem, společenským postavením, vírou, úspěchy a neúspěchy atd. Toto falešné, myslí utvářené já neboli ego je zranitelné a neustále hledá něco nového, s čím by se mohlo ztotožnit, aby mělo pocit, že vůbec existuje. Nic mu však nemůže dát trvalý pocit naplnění.
Když navážete intimní vztah, zdá se vám, že jste našli odpověď na všechny problémy svého ega. Všechno ostatní, s čím jste se ztotožňovali, ztrácí svou důležitost. Veškerá vaše pozornost je teď soustředěna na člověka, kterého milujete. Už nejste osamělým fragmentem v nepřátelském vesmíru, alespoň tak se vám to jeví. Váš svět má nyní střed: milovaného člověka. Skutečnost, že středem vašeho života je něco vnějšího, vás zpočátku nijak neznepokojuje. Jste rádi, že jste se zbavili strachu a pocitu neúplnosti – ale je to pravda? Zbavili jste se strachu, nebo stále existuje pod povrchní realitou?
Jestliže oba dva prožíváte jak “lásku”, tak její opak, pravděpodobně si pletete lásku se závislostí na partnerovi. V jednom okamžiku můžete partnera milovat, a v druhém ho můžete nenávidět. Skutečná láska nemá protiklad. Má-li vaše “láska” protiklad, pak to není láska, nýbrž potřeba s někým se ztotožnit. Je to náhražka spásy pro vaše ego, a vašemu egu to jako spása připadá – alespoň určitou dobu.Ale po nějakém čase váš partner přestane uspokojovat vaše potřeby, nebo lépe potřeby vašeho ega. Vrátí se pocity strachu, bolesti a neúplnosti, které jsou základní součástí egoistického vědomí a které byly přechodně zastíněny vaším “milostným vztahem”. Jako při každé drogové závislosti se cítíte dobře, dokud droga působí, ale vždycky přijde doba, kdy působit přestane. Když se vaše bolestné pocity vrátí, prožíváte je mnohem intenzivněji a navíc věříte, že za to může váš partner. Proto ho začnete zuřivě napadat. Vaše útoky probudí partnerovu vlastní bolest a on se začne bránit. V této fázi nevědomě doufáte, že vaše útoky změní partnerovo chování.
Každá závislost je způsobena nevědomým odmítáním vyrovnat se s vlastní bolestí. Každá závislost začíná a končí bolestí. Ať jste závislí na čemkoli, užíváte to k utišení bolesti. Proto je v intimních vztazích tolik bolesti. Intimní vztahy probouzejí bolest a utrpení, jež v sobě už máte. To dělá každá závislost. Každá závislost dosáhne stadia, v němž přestane fungovat, a pak cítíte bolest mnohem intenzivněji než předtím.
Proto se lidé snaží uniknout z přítomnosti a hledají spásu v budoucnosti. Kdyby jen věděli, jak snadné je žít v přítomném okamžiku, který rozpouští minulost a její bolest. Kdyby jen věděli, jak blízko jsou ke své vlastní realitě, jak blízko jsou k Bohu.
Vyhýbat se intimním vztahům ve snaze vyhnout se bolesti však také není řešením. Bolest už existuje. Tři neúspěšné partnerské vztahy během tří let vás dovedou k probuzení spíš než tři roky strávené na opuštěném ostrově nebo v uzavřené místnosti.
Eckhart Tolle – Moc přítomného okamžiku

Pokud se rozhodnete milovat probuzenou ženu…

„Pokud si zvolíte vstoupit do aury a těla ženy jejíž spirituální ohně planou, přijímáte že potřebujete jistý stupeň nebezpečí a riskování abyste rostli.

Pokud jednou začnete milovat ženu této přirozenosti, musíte přijmout totální zodpovědnost za životní změny které budou následovat.

Váš život nebude stále ospale pohodlný. Váš život vám nedovolí zůstat uvíznutí ve starých kolejích a stagnujících rutinách. Váš život dostane radikálně novou příchuť a vůni. Budete zažehnutí přítomností Divoké Ženskosti a to začne vysílat elektrické šoky spirituálního Světla skrze váš celý čakerní systém, nalaďující vás na Volání Božství.

Volba být sexuálně a romanticky intimní s probuzenou ženou vyžaduje mužskou odvahu kráčet nebojácně do Neznáma. Ale budete sklízet odměny nad vaše mentální chápání.

Vezme vás do neobjevených světů mystérií a kouzel.

Povede vás okouzlená a napůl opitá láskou do divokých lesů smyslné extáze a zázraku.

Ukáže vám posvátná nebesa naplněná hořícími hvězdami, že začnete pochybovat, zda stále žijete na stejné planetě na které jste se narodili.

Zlomí vás a roztrhá vás tak, že vaše divoké vášnivé srdce vás přivede touhou napůl k šílenství. Budete ji chtít pohltit a prostoupit jí na každé úrovni tak jak vaše Mužská Esence může pohltit a prostoupit svět – osvěcujíce Vesmír vaší oddanou Láskou.

Uvidí vás tak, jak jste nikdy předtím nebyli viděni.

Bude vám důvěřovat.

Bude vás uznávat.

Bude uznávat vaše snahy udělat ji šťastnou.

Bude oceňovat vše dobré co děláte a vše dobré, čím jste.

Neuteče od vaší temnoty, protože vaše temnota ji neděsí.

Přivede vás polibky, pohlazením a láskou zpět do Života. Bude mluvit slovy, kterým vaše Duše rozumí. Nebude vás trestat za vaše chyby.

Je to obrovský risk milovat probuzenou ženu, protože najednou neexistuje místo kam se schovat. Vidí všechno, proto vás může milovat s hloubkou a přítomností po které vaše srdce a tělo tak těžce prahne, tak dlouho, tak intenzivně… že pochybujete zda jste vůbec byli živí po celou tu dobu, co byla pryč.

Milovat takovouto ženu je rozhodnutí které uděláte abyste začali žít nadšeně s vaší Duší v plamenech.“

Červen 2016
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat