ZDRAVÍ – LÁSKA – JÓGA
Motto týdne:

Dnešní generace je tak zaneprázdněná dokazováním, že ženy můžou dělat všechno, co dělají muži…že ženy tím ztrácí svoji jedinečnost.

Žena nebyla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co umí muž. Byla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co muž neumí.

 

….kéž jsou všechny bytosti této planety šťastny….

 

Nezapomínejte si naplňovat život tím, co máte rádi. Dívejte se na oblíbené filmy, poslouchejte oblíbenou hudbu, noste svetr, který máte nejraději a vařte si svůj nejmilejší čaj. Obklopte se milými věcmi a milujte každou chvilku svého života…

Archiv pro den: 24.5.2016

ÚPLNĚK A ATLANTIDA

Dnešní úplněk aktivuje a je spouštěcím momentem vašich životů v Atlantidě.
Duše, které hrály důležitou roli ve vašich životech v Atlantidě se v této době plně ocitnou ve vašem vědomí.
Mnoho lidí kteří byli v Atlantidě, v sobě nesou hluboké pocity ztráty a odcizení ve spojitosti s jejich spirituálními dary. Když Atlantida padla, komunity byly široce rozptýleny a ve vztazích došlo k velkým prasklinám doslova přes noc.
Mohli jste být odloučeni od lidí, kteří měli v Atlantidě hluboký vliv na váš život a toto odloučení Duše zasahuje velmi hluboko.
Úplněk je velmi citlivý bod každého měsíce. Jeho vliv může strhnout stěny, které držely emoce a přivést na povrch, co bublalo uvnitř.
Tento úplněk přináší stimulující moment pro minulé životy ve vysoce spirituálně vyspělé civilizaci Atlantidy. V Atlantidě jste nejpravděpodobněji měli důležité role jako intuitivní, telepatičtí, energetičtí a strážící božskou moudrost a vědění.
Co jste tenkrát věděli se nyní navrací do vašeho vědomí, vašich buněk a vašich energetických těl.
Tento úplněk aktivuje a je spouštěcím momentem vašich životů v Atlantidě.
Duše, které hrály důležitou roli ve vašich životech v Atlantidě se v této době plně ocitnou ve vašem vědomí.
Mnoho lidí kteří byli v Atlantidě, v sobě nesou hluboké pocity ztráty a odcizení ve spojitosti s jejich spirituálními dary. Když Atlantida padla, komunity byly široce rozptýleny a ve vztazích došlo k velkým prasklinám doslova přes noc.
Mohli jste být odloučeni od lidí, kteří měli v Atlantidě hluboký vliv na váš život a toto odloučení Duše zasahuje velmi hluboko.
Většina lidí kteří prochází nyní spirituálním probouzením musí přivést zpět posvátné uvědomění a funkci svých Atlantských „otisků“ nebo-li „energetických chrámů“. To znamená, že v tomto životě jste zavázáni k znovu-probuzení spirituálních schopností a vědění, které jste vlastnili během životů tam.
Může se jednat o dlouhý proces, protože je toho mnoho co je třeba znovu-manifestovat. Také se může objevit hodně strachu ve vztahu k re-aktivaci Atlantských kódů.
Můžete také cítit vztek, hluboký smutek, ztrátu, odcizení a stísněnost. To může být také spojeno se vztahem k duchovnímu dvojčeti nebo vztahu lásky sjednocené duše. Mnoho z vás sdílelo svůj život v Atlantidě se svým duchovním dvojčetem. Během této doby byla vesmírná energie na Zemi extrémně vysoká a čistá. Byli jste velmi spjatí se svým dvojčetem a schopni výměny spirituálních zpráv s velkou jednoduchostí. Vaše srdeční centra fungovala na úplně jiném stupni vibrace. Měli jste schopnost pozvednout a navýšit globální energetické pole jednoduše svým záměrem propojeným s vaším duchovním dvojčetem v myšlence.
Vy a vaše duchovní dvojče jste byli v Atlantidě velmi mocní.
Vy jste byli velmi mocní.
Pocit ztráty, stísněnosti a odloučení v období kolem tohoto úplňku jsou symptomy vibrací nové doby, které vám pomáhají vypořádat se s temnotou tisíců let odloučení od čisté, Zlaté Atlantské energie.
Přinášíte tyto zlaté chrámy Atlantidy zpět na zemi. Je doporučováno abyste použili své hluboké síly vnitřního vědění, telepatie a intuitivní moudrosti a energetického léčení k práci na sobě a jakýchkoliv emočních ranách, které se objeví.
Pokud cítíte spojení se svým duchovním dvojčetem nebo jinými členy vašeho „Atlantského kmene“ ( s největší pravděpodobností jste s těmito dušemi byli také v Egyptě, Sumeru, Mezopotámii, u Mayů a dalších takto spirituálně vyvinutých civilizacích) – nalaďte se na ně na vyšší frekvenci a vyjádřete své pocity.
Nedovolte aby vaše mysl a ego byli chyceni v lineárním čase nebo omezeném myšlení. Nezáleží na tom, jak 3D nyní vypadá. V tento moment je důležité, abyste důvěřovali svému spirituálnímu vědění a síle.
Máte Atlantskou Moc a ta vychází skrze vaše Světelná Těla ve velké rychlosti. Opět vzestupujete do této pravdivé formy božského spojení.
Pro vaše srdce, tělo a duši bylo nesnesitelně bolestivé projít Pádem Atlantidy. V té době jste ztratili velmi mnoho a to se velmi pravděpodobně opakovalo a zrcadlilo v dalších životech potom.
V tomto bodě obratu se Země začala pomalu propadat do strachu a temnoty. Pomalu se energie stávala hutnější, tužší a přeplněná na strachu založenými myšlenkovými formami. Vědomí Bohyně si zde užívalo období oslav, ale potom bylo také obratem a velmi bolestivě odstraněno.
Vše toto a mnohem více se vám nyní může odhalovat. Hlubokým účelem tohoto procesu je léčení.
Pokud se vám stýská po něčem, někom, nějakém místě nebo pocitu – pak se podívejte dovnitř a uvědomte si, že toto je nejpravděpodobněji spojeno s životy v Atlantidě.
Můžete prožívat zvýšené symptomy vzestupu ( když se Božská Světelná Těla aktivují a přináší hlubokou moudrost vaší spirituální bytosti) jako úzkosti, náhlé emoce, rozšířené stavy vědomí, třes fyzického těla, nevolnost, bolesti hlavy, nespavost, vyčerpanost a další. Můžete mít nepřekonatelnou potřebu ticha, míru, odpočinku, modlitby či meditace.
Tato modlitba může být použita jako očistný a urychlující nástroj:
„Drazí Strážci mé Atlantské Moudrosti a Chrámu,
Archanděli Michaeli a všechny legiony Andělů. Bohyně, daleko široko, které nesete opravdový otisk Matky Země ve svých Srdcích. Všichni Vzestoupení Mistři a Avataři, kteří nyní přicházíte mi pomoci v nejvyšším záměru.
Přeji si vzestoupit do svého nejvyššího otisku božské lásky v tomto životě.
Přeji si vyléčit, přeměnit a rozpustit všechnu pradávnou karmu související s Pádem Atlantidy.
Přeji si odstranit všechny a veškeré bloky znovu-obměňující mé Atlantské Světelné Kódy.
Přeji si, aby mé emoční bolesti a utrpení související s odloučením a ztrátou kterou jsem zakusil/a po Atlantidě a v následujících spirituálních civilizacích ve kterých jsem sloužil/a, byly vyléčeny.
Přeji si komunikovat a hluboce se vyléčit na všech úrovních času a prostoru se svým Atlantským Kmenem, zahrnujíce mé Duchovní Dvojče.
Přeji si pozvednout svůj celý život na vibraci mé Atlantské Duše a pomáhat Zdroji s rekalibrací Zemské Světelné Mřížky.
Přeji si vyčistit veškerou bolest minulosti a temnoty související s Pádem Atlantidy společně s tím, co to udělalo s frekvencí mé Duše.
Nyní znovu-obměňuji veškerou podstatu Zlatého Atlantského Světla do své Bytosti.
A Tak To Je.“
http://slunecnabrana.blogspot.cz/…/do-temneho-chramu-kali.h…
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Slučitelnost muže a ženy podle čaker – sedm typů lásky a vztahu

slucitelnost-podle-caker

Každý člověk si životního partnera volí na jedné ze sedmi úrovní. Psychologové Východu tvrdí, že čím vyšší úroveň to je, tím delší bude vztah.

Z hlediska ájurvédy (ájurvéda je považována za nejstarší a nejúplnější systém péče o zdraví) je možné určit slučitelnost muže a ženy podle psychických center (čaker). Je to velmi prostý test. Najděte bod, který se k vám hodí, a přečtěte si, jak je vztah popsán.

První typ vztahu – slučitelnost na úrovni kostrče:

Nejčastěji to probíhá zhruba takto: seznámili se na diskotéce a když se ráno probudili, uviděli toho druhého vedle sebe. Noc byla pěkná, známost se jim líbí. To je slučitelnost na té nejnižší úrovni – sexuální. Jestliže vás kromě souladu v posteli nespojuje nic jiného, vztah nebude mít dlouhé trvání. Pohlavní přitažlivost časem slábne a kvůli nenaplněným očekáváním se mění v nepřízeň. Vzácně se může stát že poté, co se dáte do řeči, najdete v tom druhém spřízněnou duši. Pak totiž vztah přechází na vyšší úroveň, a slučitelnost se tak ocitá na úrovni jiné čakry.

Druhý typ vztahu — slučitelnost na úrovni sakrální čakry:Bývá to známost z výletu nebo nějakého zajímavého zájezdu. Dost společných zájmů: seskoky s padákem, cyklistika, lezení po skalách nebo vážný zájem o hudbu. Na této úrovni slučitelnosti je možný i jiný scénář: například když si muž/žena intuitivně vyberou partnera, u nějž vycítí příslib stability, pohodlí, životního klidu. Co se dá říci o takovém vztahu? Svazek to může být stálý. Nicméně by bylo dobré zajímat se vzájemně více také o city a vnitřní partnerův svět.

Třetí typ vztahu — slučitelnost na úrovni solární čakry:

Je vám spolu dobře a veselo. Po schůzce býváte naplněni radostí a kladnou energií. Podobný pár společně bojuje proti nudě a rutině a ustavičně nachází nové důvody k pozitivnímu naladění. Možná vás seznámili přátelé, nebo jste se potkali na něčí narozeninové oslavě. Jde o docela harmonický a pevný svazek. Ovšem převahu v něm mají emoce, což je pro opravdu seriózní vztah málo. Snažte se hledat společné zájmy, vytýčit si nějaký náročný společný cíl a společně o něj usilovat. Vztah na této úrovni je možný i za jiných okolností – například když partneři hodlají prostřednictvím sňatku dosáhnout lepšího postavení ve společnosti nebo získat nějakou výsadu. To zajisté není ta nejlepší motivace.

Čtvrtý typ vztahu — slučitelnost na úrovni srdeční čakry:

Tyto vztahy bývají založeny i na vědomé volbě, nejen na intuitivní přitažlivosti. Nejčastěji podobný tandem vzniká v zaměstnání, nebo v průběhu nějaké společné činnosti, spojené například s ochranou životního prostředí, charitou atp. Dvojice má blízké zájmy, pohybuje se ve stejném sociálním prostředí. Jsou to lidé tíhnoucí k otevřeným rozhovorům, k vysokým, ušlechtilým tématům. Dlouhou dobu se mohou jen tak přátelit. Má se za to, že tohle bývá nejpevnější typ vztahu. Málokdo v něm bývá nespokojen. A i když se snad na úrovni jiných center objeví nějaké problémy, tento pár je rychle odstraňuje.

Pátý typ vztahu — slučitelnost na úrovni krční čakry:

Podle ájurvédy odpovídá pátá čakra, nacházející se na úrovni hrtanu, za emoce. Tento svazek se objevuje mezi lidmi výtvarných, hudebních a hereckých schopností, jejichž činnost je spojena s emocemi a intuicí. Partneři vnímají krásu a harmonii okolního světa, jsou velmi citově a poeticky založeni. Tomu odpovídá i jejich láska, unášející je až do oblak a zcela je pohlcující, jako v nejlepších francouzských románech. Podobná manželství jsou skutečně šťastná a stabilní. City se mohou postupně zklidňovat, v každém případě však je zachována sounáležitost a pevné přátelství.

Šestý typ vztahu — slučitelnost na úrovni čelní čakry:V takovém svazku jeden druhého chápe beze slova a ve všech otázkách partneři zaujímají stejný postoj. Na této úrovni se také mohou sblížit lidé věnující se duchovním praktikám a sebepoznání. Jejich osobní založení může být výrazně odlišné, avšak po dosažení určitého stupně dokonalosti mohou být jeden pro druhého zajímaví a vzájemně si duchovně blízcí. Třetí variantou je možnost, kdy se lidé při výběru partnera řídí astrologickými ukazateli. Vztahy vznikající na této úrovni bývají velmi pevné. Tomu, kdo usiluje o podobný vztah, slibují védy v osobním životě harmonii a štěstí.

Sedmý typ vztahu — slučitelnost na úrovni temenní čakry:

Nejšťastnější láska bývá důsledkem slučitelnosti těch nejvyšších hodnot. Je to nejvyšší úroveň slučitelnosti. Pokud hodláte spojit svůj osud s člověkem, který se stále duchovně rozvíjí, platí tato slova pro vás.

Žiješ na pokraji něčeho zcela nového.

Vymaň se ze svých malicherných problémů a uvědom si, že ne existuje žádné omezení. Mnozí lidé nevidí nic jiného než sami sebe či skupinu nebo společnost, v níž žijí. Tím se stávají závislými na malicherných věcech a mají potíže jakkoliv se rozvinout.Tady musí dojít k zásadním změnám, a to rychle. Nespokojuj se pouze s přijímáním toho, čemu rozumíš, ale buď ochoten jít dál, vykroč ze svých hlubin a konej zdánlivě nemožné. Tímto způsobem napínáš své schopnosti. Napínej je dál, dokud necítíš, že jsou k prasknutí, a pak je napínej ještě více. Žiješ na pokraji něčeho zcela nového. Neboj se nového a neznámého, ale prostě udělej občas jeden krok v absolutní víře a důvěře a věz, že každý další krok tě povede k nádhernému novému nebi a nové Zemi.

Pět věcí, kterým porozumí jen „staré duše“…

 

Cílem tohoto článku není snaha oddělit od sebe různé skupiny lidí nebo oslovit pouze určité obecenstvo. Článek si klade za cíl poskytnout pocit úlevy lidem, kteří jsou šikanováni, uráženi a souzeni proto, že nezapadají do většinové společnosti.
Někteří lidé jsou jen staré duše a je potřeba je takto přijmout. Pokud jste jedni z těch, o kterých ostatní tvrdí, že jsou šílení, protože dokáží vnímat energii lidí, že jsou samotáři, protože občas potřebují být na chvíli o samotě, nebo že jsou „podivíni“ protože věří v alternativní věci, uděláte nejlépe, pokud k sobě budete i nadále upřímní.
Pokud se jako stará duše snažíte zapadnout do společnosti, která je pustá a duševně prázdná, přivodíte si tím akorát bolest a utrpení. Nedovolte autoritám a institucím, aby vás nutili zradit vaše touhy, vášně a přirozený stav bytí.
Zde je 5 věcí, které chápou pouze staré duše

1) Potřebujete odloučení a izolaci

Každá stará duše chápe, jak velmi důležité je odpočinout si občas od života, lidí a povinností a strávit čas o samotě v izolaci.
Život je občas zdrcující a energie z ostatních lidí může být vyčerpávající.
Strávit čas o samotě v přírodě, posedět si sám na lavičce v parku nebo zůstat celý den ve svém pokoji jsou věci, které se časem staly pro vaše duševní zdraví nepostradatelné.
Někdo o vás může tvrdit, že jste samotář, nebo že nemáte rádi společnost, ale vy znáte hodnotu času stráveného o samotě a jeho význam pro detoxikaci, přemýšlení a rozvíjení sebe sama.

2) Toužíte po růstu

Více než po štěstí a pohodlí toužíte po životě, který podporuje váš růst a rozvoj. Ceníte si růstu a zkušeností natolik, že jste ochotni snést bolest, utrpení a depresi jen proto, abyste se o sobě dozvěděli něco víc.
Riskujete a vydáváte se na dobrodružství, o kterých ostatní pochybují, ale bezpečí je pro vás příliš nudné. Před koncem své pozemské pouti byste raději prožili život plný pozitivních i negativních zkušeností, utrpení, radosti a skvělých dobrodružství, než život bezpečný a opatrný.

3) Jste vysoce vnímaví a intuitivní

Od útlého věku jste byli schopni dobře číst lidi. Krátkým pozorováním jste schopni odhadnout charakter člověka a jeho životní styl. Skoro jako byste v sobě měli program, který vám umožní stáhnout si informace o duších lidí v okolí. Je to proto, že jste již v minulém životě viděli archetyp takové osoby a jste obeznámeni s obecným vzorcem chování a psychologií tohoto archetypu. V minulosti se vaše duše setkala s tisíci lidmi, takže neexistuje archetyp, který byste stále nepoznali.
To však neznamená, že byste někoho odsuzoval. Znamená to, že jste všímavý. Možná se vám stává, že se na oslavách či společenských sešlostech občas rozhlížíte a kontrolujete okolí. Sledujete, jak mezi sebou ostatní lidi komunikují, a pozorujete výměnu energie, ke které dochází během konverzace. Možná se i cítíte pohodlněji jen jako pozorovatel než přímý účastník. Připadá vám to přirozené.
Schopnost dobře číst lidi z vás dělá skvělý detektor lži. Pokud vám někdo lže, poznáte to. Všímáte si disociace v jejich očích, posunů v jejich energetickém poli, změn ve vyjadřování. Byli jste zde již tolikrát, že nejste společensky naivní i přesto, že jste třeba v tomto životě nezažili mnoho sociální interakce. Manipulace s vámi nebyla nikdy jednoduchá, protože vidíte skutečné záměry a touhy ostatních lidí. Dokážete je snadno vycítit.
Někomu to může nahánět hrůzu nebo si může myslet, že jste blázen, co si hraje na jasnovidce, ale pro vás je přirozené porozumět myšlenkám a energiím ostatních lidí.

4) Odmítáte vše „mainstreamové“

Mainstreamová hudba je bezduchá, bez vášně a ohraná. Mainstreamová média jsou zamořená, neobjektivní a klamavá. Mainstreamový životní styl je suchý, nudný a neuspokojivý. Protože to chápete, přijali jste „alternativní“ způsoby myšlení a života, které ostatním lidem mohou připadat podivné.
Osobně často poslouchám atmosférický metal a post-rock, protože mi nabízí to, po čem v hudbě spirituálně a existenciálně toužím. Nemůžu vystát rádio. Pamatuji si, když jsem několika lidem pustil hudbu, kterou poslouchám, a oni odpověděli, že „to snad ani není hudba“. Jsem si jistý, že nejsem jediný, kdo chápe, jaké to je, cítit se vyloučený kvůli svému alternativnímu přesvědčení, vkusu a preferencím.

5) Dokážete ocenit cestu

Naučili jste se věřit a cenit si cesty. Nesnažíte se být „hlubocí“, jen si nemůžete pomoci být občas zavaleni pocity vděčnosti, díků a pokory.
Chápete, že život je nestálý a nic nepovažujete za samozřejmost. Lidé kolem vás nechápou, proč tak rádi trávíte tolik času v přírodě, proč tak často meditujete nebo proč pořád sledujete hvězdy, ale to jen proto, že se příliš rozptylují pozemskými záležitostmi, než aby viděli, na čem opravdu záleží.
Pokud se poznáváte v některých nebo dokonce ve všech bodech, pak si můžete být jisti, že jste buď na svůj věk mnohem dospělejší, nebo jste již na této planetě několik životů prožili. Většina lidí těmto 5 věcem nerozumí a s radostí si utahují z těch, kteří vybočují z normy.
Nesnažíte se být jiní, jasnovidečtí, intuitivní nebo hlubocí. Vaše duše se pouze vydala jinou cestou. Nenechte ostatní, aby vám říkali, že se musíte změnit, abyste splnili očekávání okolního světa. Svět nepotřebuje další kopie. Potřebuje více jednotlivců, kteří následují cestu, na níž jejich duše ožívají.
zdrojový článek: www.the-open-mind.com

Chvíle ticha jsou přímo páteří tvého života.

 

Nauč se být velmi pružný a přizpůsobivý. Zároveň však vždy vycházej z pevného vnitřního poznání tak, abys nebyl ovlivňován či ovládán žádnými vnějšími okolnostmi či podmínkami. Uvědom si, že tvůj vnější život je odrazem tvého života vnitřního. Jsi-li uvnitř v míru, vyzařuješ mír i navenek, protože když tvé srdce překypuje láskou, nemůžeš zabránit tomu,abys odrážel a vyzařoval tuto lásku všude kolem sebe. Nemůžeš ukrýt, co je hluboko v tobě, protože tvůj vnější stav je zrcadlem tvého stavu vnitřního. Čas, který trávíš v klidu a v tichosti, není nikdy promarněn. Je nezbytné, aby si každá duše našla čas ke ztišení a postihla to, co je hluboko uvnitř, ty skutečnosti, na kterých v životě záleží, které život dělají tím, čím je, cestami Ducha. Nezáleží na tom, jak rušný je tvůj den. Chvíle ticha jsou v něm podstatné, jsou přímo páteří tvého života.

Co se v posledních dnech děje?

Tato očista neskončí v jednom okamžiku, ale můžete čekat, že bude pokračovat celý tento i následující rok a roky budoucí.

Pokud Vám někdo slibuje, že vše bude pro Vás jednoduché, nevěřte mu. Vy si musíte projít dnem svých rezerv, abyste zjistili, kde je to skutečné dno a s čím máte pracovat. Kdo vydrží a pochopí tato cvičení, která dostáváte každý den a každý jiným způsobem, tak ten zvítězí tím, že navýšení jeho vibrace bude moci probíhat na tělesné úrovni.

Pokud si myslíte, že je vše pouze výmysl, je to Vaše právo a není třeba si cokoli uvědomovat či cokoli ve svém životě měnit. To je pravá svobodná vůle. Pochopte, proč se Vám věci dějí a přijměte je s láskou a pokorou, čímž prokážete posun svého vědomí.

Krásné dny a hlavu vzhůru!

Květen 2016
Po Út St Čt So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat