ZDRAVÍ – LÁSKA – JÓGA
Motto týdne:

Dnešní generace je tak zaneprázdněná dokazováním, že ženy můžou dělat všechno, co dělají muži…že ženy tím ztrácí svoji jedinečnost.

Žena nebyla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co umí muž. Byla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co muž neumí.

 

….kéž jsou všechny bytosti této planety šťastny….

 

Nezapomínejte si naplňovat život tím, co máte rádi. Dívejte se na oblíbené filmy, poslouchejte oblíbenou hudbu, noste svetr, který máte nejraději a vařte si svůj nejmilejší čaj. Obklopte se milými věcmi a milujte každou chvilku svého života…

Archiv pro měsíc: Květen 2016

CO SE TO TEĎ TADY VLASTNĚ DĚJE?

To co vám chci nyní sdělit, už většina z vás důvěrně zná, ale stále přicházejí “noví” a tak je to potřeba pro ně/nás opakovat/oživovat.

Svět, ve kterém žijeme je Duální a vše zde ve hmotě projevené existuje zároveň a neodlučitelně i se svým přesným protipólem(den-noc, bílá-černá, teplo-chlad, plus-mínus, levá-pravá..).
Je to přirozený vesmírný řád posvátné Rovnováhy (díky kterému je zde ve hmotě možné prožívat Jednotu) a vše je z něj utkáno.
Proto jsme Muži nebo Ženy a je úplně jedno jaké máme tělo.
V každém z nás je jak Muž, tak Žena, naši rodiče byli Muž a Žena.
Akorát, jak jsme každý originálním vyjádřením Stvořitele, tak každému z nás náleží jeho vlastní/přesný podíl z obou, někdo je prostě víc Muž a někdo víc Žena a je opravdu jedno jaké máme tělo.
Žena je jemnozrnná, vede pasivní roli a projevuje se výhradně přes srdce, intuici..
Muž je hrubozrnný, vede aktivní roli a projevuje se výhradně přes rozum/EGO, sílu..

Pořád ještě někteří lidé stále tolik lpí na hmotě, že ani nevnímají probíhající změny (transformaci/přepólování), kdy sem od roku 2012 přestali proudit Mužské energie a stále víc a víc sem proudí energie podporující/uzdravující naši vnitřní Ženu.
A díky tomu je tu právě stále větší chaos a zmatek, neboť po staru už to prostě nefunguje, doléhá to už na všechny strany.
Osoby s Ženskou polaritou tohle moc dobře cítí/vnímají a ví, že se něco děje, nebo třeba jako já píšou tyto řádky 🙂
Prosím, buďte v tomto čase velmi obezřetní, buďte co nejvíc ve spojení s přírodou, vodou, sami se sebou a vyhledávejte raději ticho a klid.
Pijte dostatek čisté vody a starejte se s úctou o sebe a své tělo.
Buďte silní a stateční – vše má svůj přesný čas a opodstatnění a opravdu nic nejde urychlit nebo přeskočit.
Buďte proto trpěliví, změny sice probíhají individuálně, ale zrychlují se.
Proces transformace vrcholí a neodvratně se chýlí ke svému konci.
Tohle je ta doba, na kterou jsme všichni tak netrpělivě čekali a o které jsme toho tolik již četli.
Vše je totiž už dávno napsáno (např. viz. Kumránské svitky a jiné..) a vysvětleno (co se transformace týká).

A co se od nás tedy očekává?
Nic, jen si být plně vědom sebe sama, důsledků svých činů, myšlenek a být stále TADY a TEĎ.
Být pokorný, uctívat a chránit Život na celé planetě. Žít, ne přežívat.

Proto bychom se neměli vyhýbat Sexualitě, ale měli bychom se naučit přistupovat k ní s úctou a ohleduplností, neboť je velmi posvátná a je naší přirozeností.
Měli bychom se k ní postavit zodpovědněji, vážit si jí a naučit se, jak ji správně a plně prožívat/projevovat/přijímat.
Hmotná těla máme právě sestrojena za tímto účelem, abychom tady vše plně zažili/prožili, ale především hlavně procítili.
Pohlavní nemoci jsou jen ukazatelem zneužívání sexuality a “nesprávného” výběru a pokud vás už takto někdo obdaruje, buďte chápaví a pochopte, že dotyčnému tímto zachraňujete život a bylo to potřebné pro vás oba.
Tak jako všechno ve vašem životě, i to co se vám jevilo jako bolestné, těžké nebo nepřípustné či naprosto nepřijatelné.. (pořád je to jen odmítání skutečnosti a stání na místě).
Všichni ti “špatní” partneři/lidé/situace do vašeho života vstoupili jen proto, aby jste si uvědomili co přesně nechcete a uměli jste pak přesně pojmenovat a hledat to co opravdu chcete.
Všechno toto bylo potřeba, aby jste dnes byli tím, kým nyní jste.
Nemohlo to být jinak – nic se neděje náhodou.
A pokud snad stále máte pochyby o své osobě/jedinečnosti, přestaňte se jednou provždy srovnávat s tím co je vně (to nejste vy) a konečně objevte a plně uchopte to, co je uvnitř každého z vás – úplně každý v sobě nosíme poklad/dar/originalitu.
Byli jste stvořeni dokonalí takoví jací jste (vědomě jste si vybrali své tělo i zkušenosti, zapomnění je jen součást zdejší výuky) a jste dokonalí/jedineční/nádherní takoví jací jste, nic není špatně.
Přijímejte se a milujte svou neopakovatelnost.
Nikdo nemá stejné otisky prstů, stejný úsměv a právě proto, zde všichni společně tvoříme mozaiku s názvem Život.
Naprosto každý tu máme své právoplatné místo a naprosto každý jeden je důležitý.
Odlišnost neexistuje, vše má svůj význam.

Homosexualita, která je po mnoho let mylně vnímána jako “jinakost” je zde proto, aby vyrovnala pokřivenou Mužskou nebo i Ženskou energii ve vlastním rodu, buď za celé pokolení matky nebo otce.
Vyskytuje se i vzácně zdvojená homosexualita v rodině a to proto, že je tam potřeba velkého čištění.
(Dříve spíše lidé potlačovali svou přirozenost a skrývali to, co bylo společností odmítáno, aby vyhověli.)
Ale přichází hlavně z důvodu, dobrovolné pomoci při narovnávání pokřivené kolektivní Mužské energie.
Homosexuálové mají velkou výhodu v tom, že mají v sobě obě složky jak Muže, tak Ženu aktivní a právě díky tomu jsou tolik vnímaví.
Svým spojením učí Muž Muže a Žena Ženu znovu milovat, jde o vyrovnání dluhu.
Takže být homosexuálem je tedy velmi důležité pro společnost – kolektivní energii.
Karma se tu už nemá jak dál šířit a jde tedy výhradně o její završení/odžití/transformaci.
Je to určitý typ mistrovství.
A když se spolu sejdou dva, kteří k sobě opravdu patří a propojí se, tak jejich společná energie léčí nejen celé jejich okolí, ale i právě celé kolektivní vědomí.
A to platí u všech vztahů – viz. Dvojplameny.
(jen podotknu, že tyhle vztahy založené na čisté Opravdovosti, v té nejvyšší Pravdě nás teprve čekají, musíme na ně být dostatečně připravení/zralí, abychom to ustáli, no a také ti Muži musí konečně pustit otěže tohoto hmotného světa, které stále jako malé děti umanutě svírají a musí se znovu naučit důvěřovat a otevřít se Ženám, ale oni ty otěže dobrovolně pustí, nebojte, všichni se změní – celý svět se změní).

Tento systém, ve kterém žijeme, je založený na pokřivené Mužské energii/nerovnováze.
Proto je zde tolik projevů nelásky a lidé neumí stát rovně a opravdově milovat, projevovat city a chápat skutečný význam bezpodmínečné Lásky.
Mají jen matnou představu o tom, co je to Láska a spíše ji nahrazují požitky a touhou někoho/něco vlastnit, protože potřebují zalepit své prázdné místo.
A to prázdné místo není nic jiného, než prapůvodní touha navrátit se zpátky domů, do Jednoty.
Na Ženách teď je, aby povstaly z popela zpátky do své Bohyně posvátné Ženskosti a uzdravily srdce všech Mužů.
Ale zvyšující se energie tomu sami krásně napomáhají.
Pro někoho to ale pořád vypadá beznadějně a je pro něj opravdu těžké vidět smysl tohoto všeho tady, když je všude pácháno tolik “zla”.
Ale musí to tak být, bez toho bychom nepochopili a ani neuchopili pravý opak.
Nejdříve se musíme naučit dělat věci špatně, abychom poznali jak je dělat správně.
Je důležité mít neustálou víru v dobro, protože vše se děje z Lásky.
My jsme Láska a nyní se právě navracíme zpět do Jednoty, kterou jsme vždycky byli a vždycky budeme – toto je jediná Pravda.
Muž se opět musí propojit se Ženou, není jiné cesty.

transf

Vše co není a nebude založeno na Lásce (čistotě úmyslu) nebude fungovat, neujme se, nepřežije a přirozeně odejde, nebo bude nekompromisně přetaveno.
Už nás to dál opravdu nepustí s nepoctivostí, tajnostmi, intrikami, manipulací..
Vše se automaticky otočí proti nám a Pravda vyjde pokaždé najevo.
Děje se to každým dnem, víc a víc.
A právě v těchto dnech to můžete vidět všude okolo vás – Pravda je prostě už nepřehlédnutelná.
Pilíře tohoto mrtvého/nefunkčního systému se nenávratně drolí v prach a je opravdu důležité na nikom a ničem nelpět.
Hmota je brilantní iluze a skutečně tady nikomu nikdo a nic nepatří.

Peníze jsou karmou lidstva a každá koruna/dolar/euro stála někoho život/zdraví/domov.
Ale nejtěžší a nejzávažnější hřích ze všech, který tady lze spáchat, je cílená a nelítostná vražda.
Byť to zní už otřepaně, ale je to opravdu tak, nikdo neunikne svému trestu – Boží mlýny jsou spolehlivá firma ale také dokonale milosrdná, nikoho a nic nezatracuje, každý vždy dostane novou šanci rovzpomenout se na svou Božskou jiskru.
V každé sebetemnější bytosti je světlo.
Proto pomáhejte všem potřebným, kteří si vaši pomoc opravdu zaslouží.
Pokud se to od vás bude vyžadovat – rozdělte se/dejte.
Mějte víc pochopení s cestou ostatních a neodsuzujte je, oni mají svůj čas a svoji vlastní cestu.
Poděkujte všem, kteří na sebe kvůli vám dobrovolně vzali roli “nevědomého/spícího” a krásně vám ukazovali/ukazují čím nechcete být.
Jednejte s každým tak, jak chcete aby bylo zacházeno s vámi.
A máte-li v sobě stále nějakou křivdu, odpusťte konečně všem – odložte ten balvan jednou provždy.
Pochopte proč dotyční konali, tak jak konali a objevte to, co vám to přineslo, jak to bylo důležité.
Pochopte že jsme všichni součástí všeho a všech, že jsme jedna bytost – JSME JEDNOTA.
Nic není oddělené, jsme nepřetržitě propojeni mezi sebou navzájem, s Matičkou Zemí a celým Vesmírem(Zdrojem).

A proto si už dnes zvolte cestu Pravdy a Lásky – není jiná cesta.
A pokud už po ní kráčíte, buďte i nadále vytrvalí a neochvějně pevní – vězte že vše je v naprostém pořádku, i když to tak zrovna nevypadá ♥
Napětí bude i nadále gradovat, nenechávejte se tím pohltit.
A proto i nadále nepřestávejme šířit světlo a propojovat se navzájem.
Je to teď nezbytné víc než kdy jindy, každý den se probouzí poslední z posledních a potřebují posvítit na cestu.

Nebojte se, zvládneme to – takový je plán a proto jsme teď tady.
Musíme se jen plně soustředit na svůj úkol a pomáhat tam, kde je naše pomoc opravdu očekávána (nikomu nic nevnucovat), byť jen svou přítomností.
Otevřete tedy své srdce a žehnejte všemu a všem – jsme v tom společně.

Drazí Bratři a Sestry držím nám všem palce na této dobrodružné jízdě za Opravdovostí a přeju nám, ať máme stále Mír v srdci, jasnou mysl a jsme stále TADY a TEĎ.
Hmotný svět, tak jak ho známe opravdu končí a pro mnohé (ti co to odehrají až do konce) to bude opravdu nečekané a šokující, najednou prostě nebudou mít nic – bublina praskne.
Proto buďte připravení a postupně se odpojujte od všech zakořeněných závislostí/programů/strachů tohoto světa, bude to velká výhoda.
Vždycky poznáte ve správný čas, co už máte odložit a co už vám nijak neslouží nebo co máte udělat. A vždy pokud chcete, aby k vám přišlo něco nové, musíte tomu uvolnit místo.
Proto se vzdejte všech nepotřebností/nezdravých vztahů a nebo pokud je to vyžadováno, naučte se i něco obětovat, jinak to prostě nefunguje.
Hlavně s nikým a ničím nebojujte a přijímejte věci tak jak jsou – je to proces přeměny a všichni na této planetě se ho účastní bez výjimky!
Všichni jsme uzdravováni a vyživováni, pokud se novým energiím otevřeme.
A tím otevřením není nic jiného, než že v pustíme do svého života Lásku.
A jak to provést?
Není to složité, jsme svobodné bytosti a naše svobodná vůle je plně respektována, musíme se jen rozhodnout čemu dáváme přednost.
Sebeláska je klíčem ke všemu a všem.
Co dáváte druhým, dáváte sami sobě.
Co vysíláte, to také přitahujete.
Nemůžete skutečně milovat a vážit si druhých, pokud to stejné neděláte pro sebe.
Je to jen na vás a nikdo to za vás neudělá.
A čím víc se tomu budete bránit, tím víc vás to bude drtit, dokud nepovolíte a nepřevezmete plně zodpovědnost za svůj život.
Nezapomínejte také, že jsme všichni nepřetržitě ze shora podporováni, milováni a chráněni.
Mějte tedy stále pevnou víru a vaše srdce vás povede/provede, odevzdejte se mu ♥

S bezbřehou Láskou v srdci a hlubokou úctou
Petr Uher

Zdroj: Probuzení * 2012 * – Awakening * 2012

Naše ženské bylinky na gynekologické problémy

Každá žena má v sobě ukryté malé biologické hodiny, které řídí její život, její ženskost. Tu nejkrásnější věc, která ji dělá krásnou ženou, milující matkou i vášnivou milenkou! Někdy se ovšem naskytnou problémy, které tuto harmonii naruší. A proto nám matka příroda nechala vyrůst několik bylinek, které umí zklidnit naši rozčeřenou hladinu. Pár si jich představme…

 

Kontryhel
Král ženských bylinek. Naše prabáby říkaly, že tato skromná a nenápadná bylinka má přímo ženské a mateřské poslání, a proto to byla magická bylinka k čarování pro lásku a krásu.
Kontryhel posiluje ženské pohlavní orgány, především dělohu. Zpevňuje podbřišek, a tím zlepšuje stav dělohy náchylné k potratům a zvyšuje pravděpodobnost početí . Je jedinečný při menstruačních poruchách, a to oslabené nebo slabě vyvinuté menstruaci. Tlumí menstruační bolesti. Upravuje nadměrné krvácení. Léčí všechna zánětlivá onemocnění v podbřišku, včetně zánětu vaječníků. Působí proti bělavému výtoku a svědění, kdy jsou dobré sedací koupele.
Jeho pití je vhodné jako prevence k ulehčení přechodu. Upravuje nepříjemné potíže při menopauze, a to včetně psychických.
Kontryhelový čaj se doporučuje pít i během těhotenství, zvyšuje záruku donošení miminka a snadného porodu.
Pomáhá i při nervových potížích během těhotenství a po porodu, jako je deprese, strach. Jeho pití po porodu a v období šestinedělí stahuje dělohu. Kontryhel také podporuje sekreci mateřského mléka.
Zkrátka vrací naši ženskost do harmonie.
Působení kontryhelu ale nekončí. Používá se jako výplach při zánětech v dutině ústní nebo při vytržení zubu a na oční záněty. Při zevním použití (podpořit i vnitřně) svým svíravým účinkem hojí vředy, rány, včetně těch hnisavých a alergického původu. K vymývání ran a k obkladům se používá silnější odvar, ale studený.
Působí proti infekcím močových cest. Užívá se při nespecifických průjmech a onemocněním zažívacího traktu. Čistí krev a pomáhá při obezitě. Zlepšuje spánek a koupel z něj pomáhá při oslabení svalů, možno použít u dětí. Výluh změkčuje hrubou pokožku na těle.
Kontryhel nemá žádné vedlejší účinky. Je také netoxické sedativum. V případě ledvinových potíží se nedoporučuje pití dlouhodobé. Na zvířatech byla prokázána schopnost omezit rozvoj rakoviny prsu.
Čaj z kontryhelu
2-4 čajové lžičky bylinky přelijeme 1/4 litrem vroucí vody a necháme jen krátce přejít varem, poté necháme 10 minut luhovat. Pijeme 2 šálky denně.

Ve směsích se dají použit i další bylinky a jiné přísady.

 • Lactobacillus, který je zdravou mikroflórou pohlavních orgánů i střev. Pomáhá při zánětech i cystách.
 • Černý rybíz reguluje hladinu ženských hormonů v těle.
 • Fialka, zábal z květového odvaru pomáhá při popraskaných bradavkách, působí také jako afrodiziakum.
 • Chřest, jeho konzumace pomáhá při cystitidě.
 • Jahodník, pití čaje a samozřejmě jeho plody povzbuzují činnost ženských rozmnožovacích orgánů.
 • Jedlový olej pomáhá při léčbě gynekologických onemocnění.
 • Kalina pomáhá při děložních problémech a menstruačních bolestech a křečích.
 • Kukuřice, její konzumace je vhodná při cystách.
 • Levandule, levandulový olej ulevuje při menopauze, nespavosti a nervové podrážděnosti. Čaj pomáhá na cystitidu.
 • Maliník, tato bylinka harmonizuje ženské hormony v těle a tlumí poševní záněty. Doporučuje se pít od 34. týdne těhotenství. Pomáhá připravit dělohu na porod a ulehčit jej.
 • Máta, pomáhá při premenstruačním syndromu.
 • Měsíček lékařský má protinádorové účinky na pohlavní orgány a pomáhá při menstruačních potíží i v přechodu. Působí na bílý výtok.
 • Mrkev, je považována za afrodiziakum a šťáva z ní za nápoj lásky. Je doporučována při anémii a premenstruačním syndromu, díky vitamínu A udržuje rovnováhu organismu a omlazuje.
 • Myrtha, tato biblická rostlina pomáhá při děložním výtoku.
 • Libeček má své využití při bolestivé menstruaci a pomalém porodu. Koupel z něj je prý koupelí lásky.
 • Petržel konzumujte na podporu menstruace.
 • Pruskurník, zábal z jeho odvaru se přikládal na bolavá prsa při kojení.
 • Pupalka – pupalkový olej obsahuje látky, které zlepšují hormonální harmonii a premenstruační syndrom.
 • Šalvěj je známá, že působí protizánětlivě v celém těle, pomáhá také zlepšit odtok krve při menstruaci.
 • Šantu je možné použít při potížích s menstruací a močením a uvolňuje dělohu. V čínské medicíně je využívána k zastavení poporodního krvácení nebo silné menstruace.
 • Šípková růže smíchaná s ibiškem pomáhá proti cystitidě.
 • Withánie – indický ženšen, bylina na plodnost a afrodiziakum.

RECEPTY

Základní ženský čaj
3 díly kontryhelu, 3 díly řebříčku, 2 díly heřmánku, 2 díly kokošky pastuší tobolky. Při depresi přidáme do směsi ještě 1 díl meduňky a 1 díl třezalky. Při návalu horka přidáme 2 díly šalvěje nebo yzopu. Pijeme až do odeznění příznaků, maximálně však 14 dní.

Menstruace
Čaj při silné menstruaci
Kontryhelový čaj, lze jej také smíchat s polovičním množstvím řebříčku.

Krvácení v těhotenství
Kontryhelový čaj s troškou turanky, kokošky pastuší tobolky a přesličky.

Záněty pochvy
Při prvních příznacích navštivte okamžitě lékaře. Léčbu lze podpořit sedacími koupelemi, výplachy a tampóny ze stejného dílu řebříčku, kontryhele, dubové kůry, šalvěje, jitrocele a heřmánku. 1 lžíci na 1/4 l vody, vařit 5 minut. Vnitřně podpořit pitím čaje z bylinek z protizánětlivými účinky, např. heřmánek, šalvěj.
Bílý výtok – pro sedací koupel stejný díl přesličky, hluchavky, truskavce. 1 lžíce směsi na 1/4 l vody.
Svědění – koupel z 200 g sušeného kontryhelu dáme na noc do nádoby se studenou vodou vyluhovat, následující den zahřejeme a tekutinu přidáme do koupele. Vhodný je také výplach dělohy a sedací koupel připravená z kontryhelového odvaru. Použijte dvojnásobné množství bylinky.
Všechny zánětlivé problémy doplňte pitím čaje z kontryhele a bylinkami, které působí jako přírodní antibiotika, např. lichořeřišnice či konzumací cibule a česneku.

Vaginální plísně
Pomáhá odvar z měsíčku, řebříčku, připravíme ho z 1 lžičky a 1/4 l vody. Je dobré vynechat mléčné nekysané výrobky, cukr. Lze použít i sůl do koupele.

Myomy

jsou to nezhoubné nádory, které tlačí na okolní pohlavní orgány a tím jsou nebezpečné. Lze doporučit řebříčkový čaj a sedací koupele z něj.

Cysty
Připravte si čaj ze stejného dílu kontryhelu, kopřivy, heřmánku, měsíčku, přesličky a řebříčku. Pijte 1-2 krát denně.

Inkontinence
1-2 lžičky sluncovky přelít 1 hrnkem vroucí vody a nechat 10 min luhovat.

Antikoncepce
ničí vitamíny skupiny B, snižuje hladinu zinku v krvi, podporuje vylučování hořčíku, způsobuje větší spotřebu vitamínu A,C,E a selenu. Nadměrné pití čaje z třezalky může snížit její funkci. Místo ní si dejte čaj z meduňky. H.A. snižuje střevní mikroflóru, kterou posilujte bakteriemi mléčného kvašení. Negativně působí na játra, které lze posílit ostropestřcem mariánským, dále na krevní oběh, jezte proto vitamín C (ovoce a zelenina), rutin (pohanka,borůvky) a potraviny proti tvorbě cévních usazenin (česnek, ryby, zelený čaj). Může také negativně ovlivnit i psychiku, celulitidu a pleť.

Odvápnění
Zde chci jen varovat před konzumací sycených minerálek. Na odstranění „bublinek“ z těla je potřeba velké množství vápníku.

Anémie
způsobená silnou menstruací či po porodu. Pro svůj vysoký obsah železa je vhodné pít čaj z kopřivy. Vynikající je také šťáva z mrkve a červené řepy, která obsahuje řadu vitamínů a minerálů, které pomáhají vstřebání železa. Je možno do šťávy pro lepší chuď přidat zdravé jablíčko. Jezte také lebedu.

Afrodiziaka
Působí tak květinové vůně, např. povijnice, bezové květy svým pižmem, růže, frézie, konvalinky. Francouzským afrodiziakem je syrová cibule. Pomáhá také při špatné erekci a zvyšuje tvorbu spermatu a jeho kvalitu.
Čaj pro získání erotické harmonie v těle – 2 díly máty, 1 díl saturejky.

Premenstruační syndrom

Vyvolává nervozitu, podrážděnost i emocionální napětí. Často je doprovázen bolestí hlavy a depresí.
Olej z jalovcových bobulí do koupele (max 5 kapek) či levandulový olej nanést na spánky či do koupele.
Na ulehčení přechodu pít kontryhelový čaj 10 dní každý měsíc před počátkem menstruace 1-2 šálky denně.

Čaj k ulehčení přechodu
20g natě kontryhelu, 20g chmelových šištic, 30g třezalky tečkované, 30g meduňky. Dvě čajové lžičky směsi spaříme šálkem vroucí vody. Necháme 10 minut ustát. Pijeme šálek tohoto čaje 1-2x denně, hlavně na noc.
Na vyrovnání emocí a omlazení, pomáhá levandulový olej nanesený na spánky při bolestech hlavy, při masáž a do koupele, zejména jeho vdechování. Ideální je kombinace levandulového oleje a kontryhelového čaje.

Inkontinence
je samovolné vylučování moči, nejčastěji noční. Nejvíce postihuje stresované ženy při kýchání a kašli, ženy s oslabeným pánevním dnem a po porodu. Proto je tak důležité již od mládí správně cvičit pánevní dno. Pokud někdo nevíte jak na to, napište mi, ráda Vám poradím to, co mě učila porodní asistentka.

A trochu čínské medicíny. Reprodukčním orgánům odpovídají vlasy. Např. rozštěpené konečky znamenají, že oslabují pohlavní orgány i sexuální funkce. Jemný knír pod nosem ženy znamená problém s pohlavními orgány. Kolem kotníku se také nacházejí akupresurní body, jejichž aktivace má vliv na pohlavní orgány. Bolí-li Vás okolo kotníku, znamená to problém s pohlavními orgány.

Pokud máte dotazy k tomuto článku, chybí Vám zde nějaká informace nebo nám chcete sdělit vlastní zkušenosti s tímto problémem určitě to udělejte, ráda Vám odpovím či na toto téma „pokecám“ a určitě nebudu jediná, připojí se naše čtenářky a čtenáři.
Věřím, že Vám moje rady alespoň trošku pomohly.

Výše uvedené informace jsem čerpala z knih, domácích lékařů a také z internetových serverů zabývajících se touto problematikou. Všem jejich autorům tímto děkuji.

HLAS INTUICE

10918991_803079953097251_6308495060866723574_n.jpg

 

 

„Tvá intuice má vždy na 100% pravdu, ale bude nějaký čas trvat, než se ji naučíš bezpečně rozpoznávat. Jsi-li ochoten podstoupit riziko a dělat to, co si myslíš, že slyšíš, jsi-li ochoten dělat omyly, budeš se učit rychle, zejména když budeš pozorovat, co se ti daří a co ne. Pokud se budeš ze strachu před chybami brzdit, můžeš si zničit celý život.
Často je velmi obtížné rozeznat hlas intuice od jiných hlasů, které v tobě mluví: hlas našeho svědomí, hlasy našich starých programů a věřících systémů, mínění ostatních, strachy, pochybnosti, racionálně myslící vzory a ideální obrazy.
Důležitý moment procesu poslouchat a následovat svou intuici je pravidelně se „dívat dovnitř“. Věnuj alespoň 2x denně několik minut na to, aby ses uvolnil a poslouchal své „břišní pocity“. Kultivuj si svůj zvyk mluvit se svým Nitrem. Požádej ho o pomoc a o vedení, kdykoliv to budeš potřebovat, a nacvičuj si rozeznávání odpovědí, které mohou přijít v různých formách: slovech, obrazech, pocitech, prostřednictvím nějaké knihy, která se ti dostane do ruky, nebo přes učitele, přítele, přítelkyni, kteří ti najednou řeknou přesně to, co potřebuješ. Tvé tělo ti může být velmi dobrým pomocníkem při následování vnitřního hlasu. Když máš nějakou bolest nebo se necítíš dobře, skoro pokaždé to znamená, že jsi ignoroval své pocity. Všechny fyzické obtíže používej jako signál, že máš jít do svého nitra a zeptat se, čeho si máš být vědom.
Když se budeš učit poslouchat intuici, odnauč se dělat rozhodnutí hlavou. Žij od jedné minuty k druhé na základě svých pocitů. Tak budeš sám od sebe veden správným směrem. Pak přijdou rozhodnutí přirozeně, sama od sebe, již se nebudeš muset snažit dělat velká rozhodnutí pro budoucnost. Zaměříš-li se výhradně na následování energie dané chvíle, zpozoruješ, že se vše stane ve správný okamžik.“

 Shakti Gawain, Život ve světle

ÚPLNĚK A ATLANTIDA

Dnešní úplněk aktivuje a je spouštěcím momentem vašich životů v Atlantidě.
Duše, které hrály důležitou roli ve vašich životech v Atlantidě se v této době plně ocitnou ve vašem vědomí.
Mnoho lidí kteří byli v Atlantidě, v sobě nesou hluboké pocity ztráty a odcizení ve spojitosti s jejich spirituálními dary. Když Atlantida padla, komunity byly široce rozptýleny a ve vztazích došlo k velkým prasklinám doslova přes noc.
Mohli jste být odloučeni od lidí, kteří měli v Atlantidě hluboký vliv na váš život a toto odloučení Duše zasahuje velmi hluboko.
Úplněk je velmi citlivý bod každého měsíce. Jeho vliv může strhnout stěny, které držely emoce a přivést na povrch, co bublalo uvnitř.
Tento úplněk přináší stimulující moment pro minulé životy ve vysoce spirituálně vyspělé civilizaci Atlantidy. V Atlantidě jste nejpravděpodobněji měli důležité role jako intuitivní, telepatičtí, energetičtí a strážící božskou moudrost a vědění.
Co jste tenkrát věděli se nyní navrací do vašeho vědomí, vašich buněk a vašich energetických těl.
Tento úplněk aktivuje a je spouštěcím momentem vašich životů v Atlantidě.
Duše, které hrály důležitou roli ve vašich životech v Atlantidě se v této době plně ocitnou ve vašem vědomí.
Mnoho lidí kteří byli v Atlantidě, v sobě nesou hluboké pocity ztráty a odcizení ve spojitosti s jejich spirituálními dary. Když Atlantida padla, komunity byly široce rozptýleny a ve vztazích došlo k velkým prasklinám doslova přes noc.
Mohli jste být odloučeni od lidí, kteří měli v Atlantidě hluboký vliv na váš život a toto odloučení Duše zasahuje velmi hluboko.
Většina lidí kteří prochází nyní spirituálním probouzením musí přivést zpět posvátné uvědomění a funkci svých Atlantských „otisků“ nebo-li „energetických chrámů“. To znamená, že v tomto životě jste zavázáni k znovu-probuzení spirituálních schopností a vědění, které jste vlastnili během životů tam.
Může se jednat o dlouhý proces, protože je toho mnoho co je třeba znovu-manifestovat. Také se může objevit hodně strachu ve vztahu k re-aktivaci Atlantských kódů.
Můžete také cítit vztek, hluboký smutek, ztrátu, odcizení a stísněnost. To může být také spojeno se vztahem k duchovnímu dvojčeti nebo vztahu lásky sjednocené duše. Mnoho z vás sdílelo svůj život v Atlantidě se svým duchovním dvojčetem. Během této doby byla vesmírná energie na Zemi extrémně vysoká a čistá. Byli jste velmi spjatí se svým dvojčetem a schopni výměny spirituálních zpráv s velkou jednoduchostí. Vaše srdeční centra fungovala na úplně jiném stupni vibrace. Měli jste schopnost pozvednout a navýšit globální energetické pole jednoduše svým záměrem propojeným s vaším duchovním dvojčetem v myšlence.
Vy a vaše duchovní dvojče jste byli v Atlantidě velmi mocní.
Vy jste byli velmi mocní.
Pocit ztráty, stísněnosti a odloučení v období kolem tohoto úplňku jsou symptomy vibrací nové doby, které vám pomáhají vypořádat se s temnotou tisíců let odloučení od čisté, Zlaté Atlantské energie.
Přinášíte tyto zlaté chrámy Atlantidy zpět na zemi. Je doporučováno abyste použili své hluboké síly vnitřního vědění, telepatie a intuitivní moudrosti a energetického léčení k práci na sobě a jakýchkoliv emočních ranách, které se objeví.
Pokud cítíte spojení se svým duchovním dvojčetem nebo jinými členy vašeho „Atlantského kmene“ ( s největší pravděpodobností jste s těmito dušemi byli také v Egyptě, Sumeru, Mezopotámii, u Mayů a dalších takto spirituálně vyvinutých civilizacích) – nalaďte se na ně na vyšší frekvenci a vyjádřete své pocity.
Nedovolte aby vaše mysl a ego byli chyceni v lineárním čase nebo omezeném myšlení. Nezáleží na tom, jak 3D nyní vypadá. V tento moment je důležité, abyste důvěřovali svému spirituálnímu vědění a síle.
Máte Atlantskou Moc a ta vychází skrze vaše Světelná Těla ve velké rychlosti. Opět vzestupujete do této pravdivé formy božského spojení.
Pro vaše srdce, tělo a duši bylo nesnesitelně bolestivé projít Pádem Atlantidy. V té době jste ztratili velmi mnoho a to se velmi pravděpodobně opakovalo a zrcadlilo v dalších životech potom.
V tomto bodě obratu se Země začala pomalu propadat do strachu a temnoty. Pomalu se energie stávala hutnější, tužší a přeplněná na strachu založenými myšlenkovými formami. Vědomí Bohyně si zde užívalo období oslav, ale potom bylo také obratem a velmi bolestivě odstraněno.
Vše toto a mnohem více se vám nyní může odhalovat. Hlubokým účelem tohoto procesu je léčení.
Pokud se vám stýská po něčem, někom, nějakém místě nebo pocitu – pak se podívejte dovnitř a uvědomte si, že toto je nejpravděpodobněji spojeno s životy v Atlantidě.
Můžete prožívat zvýšené symptomy vzestupu ( když se Božská Světelná Těla aktivují a přináší hlubokou moudrost vaší spirituální bytosti) jako úzkosti, náhlé emoce, rozšířené stavy vědomí, třes fyzického těla, nevolnost, bolesti hlavy, nespavost, vyčerpanost a další. Můžete mít nepřekonatelnou potřebu ticha, míru, odpočinku, modlitby či meditace.
Tato modlitba může být použita jako očistný a urychlující nástroj:
„Drazí Strážci mé Atlantské Moudrosti a Chrámu,
Archanděli Michaeli a všechny legiony Andělů. Bohyně, daleko široko, které nesete opravdový otisk Matky Země ve svých Srdcích. Všichni Vzestoupení Mistři a Avataři, kteří nyní přicházíte mi pomoci v nejvyšším záměru.
Přeji si vzestoupit do svého nejvyššího otisku božské lásky v tomto životě.
Přeji si vyléčit, přeměnit a rozpustit všechnu pradávnou karmu související s Pádem Atlantidy.
Přeji si odstranit všechny a veškeré bloky znovu-obměňující mé Atlantské Světelné Kódy.
Přeji si, aby mé emoční bolesti a utrpení související s odloučením a ztrátou kterou jsem zakusil/a po Atlantidě a v následujících spirituálních civilizacích ve kterých jsem sloužil/a, byly vyléčeny.
Přeji si komunikovat a hluboce se vyléčit na všech úrovních času a prostoru se svým Atlantským Kmenem, zahrnujíce mé Duchovní Dvojče.
Přeji si pozvednout svůj celý život na vibraci mé Atlantské Duše a pomáhat Zdroji s rekalibrací Zemské Světelné Mřížky.
Přeji si vyčistit veškerou bolest minulosti a temnoty související s Pádem Atlantidy společně s tím, co to udělalo s frekvencí mé Duše.
Nyní znovu-obměňuji veškerou podstatu Zlatého Atlantského Světla do své Bytosti.
A Tak To Je.“
http://slunecnabrana.blogspot.cz/…/do-temneho-chramu-kali.h…
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Slučitelnost muže a ženy podle čaker – sedm typů lásky a vztahu

slucitelnost-podle-caker

Každý člověk si životního partnera volí na jedné ze sedmi úrovní. Psychologové Východu tvrdí, že čím vyšší úroveň to je, tím delší bude vztah.

Z hlediska ájurvédy (ájurvéda je považována za nejstarší a nejúplnější systém péče o zdraví) je možné určit slučitelnost muže a ženy podle psychických center (čaker). Je to velmi prostý test. Najděte bod, který se k vám hodí, a přečtěte si, jak je vztah popsán.

První typ vztahu – slučitelnost na úrovni kostrče:

Nejčastěji to probíhá zhruba takto: seznámili se na diskotéce a když se ráno probudili, uviděli toho druhého vedle sebe. Noc byla pěkná, známost se jim líbí. To je slučitelnost na té nejnižší úrovni – sexuální. Jestliže vás kromě souladu v posteli nespojuje nic jiného, vztah nebude mít dlouhé trvání. Pohlavní přitažlivost časem slábne a kvůli nenaplněným očekáváním se mění v nepřízeň. Vzácně se může stát že poté, co se dáte do řeči, najdete v tom druhém spřízněnou duši. Pak totiž vztah přechází na vyšší úroveň, a slučitelnost se tak ocitá na úrovni jiné čakry.

Druhý typ vztahu — slučitelnost na úrovni sakrální čakry:Bývá to známost z výletu nebo nějakého zajímavého zájezdu. Dost společných zájmů: seskoky s padákem, cyklistika, lezení po skalách nebo vážný zájem o hudbu. Na této úrovni slučitelnosti je možný i jiný scénář: například když si muž/žena intuitivně vyberou partnera, u nějž vycítí příslib stability, pohodlí, životního klidu. Co se dá říci o takovém vztahu? Svazek to může být stálý. Nicméně by bylo dobré zajímat se vzájemně více také o city a vnitřní partnerův svět.

Třetí typ vztahu — slučitelnost na úrovni solární čakry:

Je vám spolu dobře a veselo. Po schůzce býváte naplněni radostí a kladnou energií. Podobný pár společně bojuje proti nudě a rutině a ustavičně nachází nové důvody k pozitivnímu naladění. Možná vás seznámili přátelé, nebo jste se potkali na něčí narozeninové oslavě. Jde o docela harmonický a pevný svazek. Ovšem převahu v něm mají emoce, což je pro opravdu seriózní vztah málo. Snažte se hledat společné zájmy, vytýčit si nějaký náročný společný cíl a společně o něj usilovat. Vztah na této úrovni je možný i za jiných okolností – například když partneři hodlají prostřednictvím sňatku dosáhnout lepšího postavení ve společnosti nebo získat nějakou výsadu. To zajisté není ta nejlepší motivace.

Čtvrtý typ vztahu — slučitelnost na úrovni srdeční čakry:

Tyto vztahy bývají založeny i na vědomé volbě, nejen na intuitivní přitažlivosti. Nejčastěji podobný tandem vzniká v zaměstnání, nebo v průběhu nějaké společné činnosti, spojené například s ochranou životního prostředí, charitou atp. Dvojice má blízké zájmy, pohybuje se ve stejném sociálním prostředí. Jsou to lidé tíhnoucí k otevřeným rozhovorům, k vysokým, ušlechtilým tématům. Dlouhou dobu se mohou jen tak přátelit. Má se za to, že tohle bývá nejpevnější typ vztahu. Málokdo v něm bývá nespokojen. A i když se snad na úrovni jiných center objeví nějaké problémy, tento pár je rychle odstraňuje.

Pátý typ vztahu — slučitelnost na úrovni krční čakry:

Podle ájurvédy odpovídá pátá čakra, nacházející se na úrovni hrtanu, za emoce. Tento svazek se objevuje mezi lidmi výtvarných, hudebních a hereckých schopností, jejichž činnost je spojena s emocemi a intuicí. Partneři vnímají krásu a harmonii okolního světa, jsou velmi citově a poeticky založeni. Tomu odpovídá i jejich láska, unášející je až do oblak a zcela je pohlcující, jako v nejlepších francouzských románech. Podobná manželství jsou skutečně šťastná a stabilní. City se mohou postupně zklidňovat, v každém případě však je zachována sounáležitost a pevné přátelství.

Šestý typ vztahu — slučitelnost na úrovni čelní čakry:V takovém svazku jeden druhého chápe beze slova a ve všech otázkách partneři zaujímají stejný postoj. Na této úrovni se také mohou sblížit lidé věnující se duchovním praktikám a sebepoznání. Jejich osobní založení může být výrazně odlišné, avšak po dosažení určitého stupně dokonalosti mohou být jeden pro druhého zajímaví a vzájemně si duchovně blízcí. Třetí variantou je možnost, kdy se lidé při výběru partnera řídí astrologickými ukazateli. Vztahy vznikající na této úrovni bývají velmi pevné. Tomu, kdo usiluje o podobný vztah, slibují védy v osobním životě harmonii a štěstí.

Sedmý typ vztahu — slučitelnost na úrovni temenní čakry:

Nejšťastnější láska bývá důsledkem slučitelnosti těch nejvyšších hodnot. Je to nejvyšší úroveň slučitelnosti. Pokud hodláte spojit svůj osud s člověkem, který se stále duchovně rozvíjí, platí tato slova pro vás.

Žiješ na pokraji něčeho zcela nového.

Vymaň se ze svých malicherných problémů a uvědom si, že ne existuje žádné omezení. Mnozí lidé nevidí nic jiného než sami sebe či skupinu nebo společnost, v níž žijí. Tím se stávají závislými na malicherných věcech a mají potíže jakkoliv se rozvinout.Tady musí dojít k zásadním změnám, a to rychle. Nespokojuj se pouze s přijímáním toho, čemu rozumíš, ale buď ochoten jít dál, vykroč ze svých hlubin a konej zdánlivě nemožné. Tímto způsobem napínáš své schopnosti. Napínej je dál, dokud necítíš, že jsou k prasknutí, a pak je napínej ještě více. Žiješ na pokraji něčeho zcela nového. Neboj se nového a neznámého, ale prostě udělej občas jeden krok v absolutní víře a důvěře a věz, že každý další krok tě povede k nádhernému novému nebi a nové Zemi.

Pět věcí, kterým porozumí jen „staré duše“…

 

Cílem tohoto článku není snaha oddělit od sebe různé skupiny lidí nebo oslovit pouze určité obecenstvo. Článek si klade za cíl poskytnout pocit úlevy lidem, kteří jsou šikanováni, uráženi a souzeni proto, že nezapadají do většinové společnosti.
Někteří lidé jsou jen staré duše a je potřeba je takto přijmout. Pokud jste jedni z těch, o kterých ostatní tvrdí, že jsou šílení, protože dokáží vnímat energii lidí, že jsou samotáři, protože občas potřebují být na chvíli o samotě, nebo že jsou „podivíni“ protože věří v alternativní věci, uděláte nejlépe, pokud k sobě budete i nadále upřímní.
Pokud se jako stará duše snažíte zapadnout do společnosti, která je pustá a duševně prázdná, přivodíte si tím akorát bolest a utrpení. Nedovolte autoritám a institucím, aby vás nutili zradit vaše touhy, vášně a přirozený stav bytí.
Zde je 5 věcí, které chápou pouze staré duše

1) Potřebujete odloučení a izolaci

Každá stará duše chápe, jak velmi důležité je odpočinout si občas od života, lidí a povinností a strávit čas o samotě v izolaci.
Život je občas zdrcující a energie z ostatních lidí může být vyčerpávající.
Strávit čas o samotě v přírodě, posedět si sám na lavičce v parku nebo zůstat celý den ve svém pokoji jsou věci, které se časem staly pro vaše duševní zdraví nepostradatelné.
Někdo o vás může tvrdit, že jste samotář, nebo že nemáte rádi společnost, ale vy znáte hodnotu času stráveného o samotě a jeho význam pro detoxikaci, přemýšlení a rozvíjení sebe sama.

2) Toužíte po růstu

Více než po štěstí a pohodlí toužíte po životě, který podporuje váš růst a rozvoj. Ceníte si růstu a zkušeností natolik, že jste ochotni snést bolest, utrpení a depresi jen proto, abyste se o sobě dozvěděli něco víc.
Riskujete a vydáváte se na dobrodružství, o kterých ostatní pochybují, ale bezpečí je pro vás příliš nudné. Před koncem své pozemské pouti byste raději prožili život plný pozitivních i negativních zkušeností, utrpení, radosti a skvělých dobrodružství, než život bezpečný a opatrný.

3) Jste vysoce vnímaví a intuitivní

Od útlého věku jste byli schopni dobře číst lidi. Krátkým pozorováním jste schopni odhadnout charakter člověka a jeho životní styl. Skoro jako byste v sobě měli program, který vám umožní stáhnout si informace o duších lidí v okolí. Je to proto, že jste již v minulém životě viděli archetyp takové osoby a jste obeznámeni s obecným vzorcem chování a psychologií tohoto archetypu. V minulosti se vaše duše setkala s tisíci lidmi, takže neexistuje archetyp, který byste stále nepoznali.
To však neznamená, že byste někoho odsuzoval. Znamená to, že jste všímavý. Možná se vám stává, že se na oslavách či společenských sešlostech občas rozhlížíte a kontrolujete okolí. Sledujete, jak mezi sebou ostatní lidi komunikují, a pozorujete výměnu energie, ke které dochází během konverzace. Možná se i cítíte pohodlněji jen jako pozorovatel než přímý účastník. Připadá vám to přirozené.
Schopnost dobře číst lidi z vás dělá skvělý detektor lži. Pokud vám někdo lže, poznáte to. Všímáte si disociace v jejich očích, posunů v jejich energetickém poli, změn ve vyjadřování. Byli jste zde již tolikrát, že nejste společensky naivní i přesto, že jste třeba v tomto životě nezažili mnoho sociální interakce. Manipulace s vámi nebyla nikdy jednoduchá, protože vidíte skutečné záměry a touhy ostatních lidí. Dokážete je snadno vycítit.
Někomu to může nahánět hrůzu nebo si může myslet, že jste blázen, co si hraje na jasnovidce, ale pro vás je přirozené porozumět myšlenkám a energiím ostatních lidí.

4) Odmítáte vše „mainstreamové“

Mainstreamová hudba je bezduchá, bez vášně a ohraná. Mainstreamová média jsou zamořená, neobjektivní a klamavá. Mainstreamový životní styl je suchý, nudný a neuspokojivý. Protože to chápete, přijali jste „alternativní“ způsoby myšlení a života, které ostatním lidem mohou připadat podivné.
Osobně často poslouchám atmosférický metal a post-rock, protože mi nabízí to, po čem v hudbě spirituálně a existenciálně toužím. Nemůžu vystát rádio. Pamatuji si, když jsem několika lidem pustil hudbu, kterou poslouchám, a oni odpověděli, že „to snad ani není hudba“. Jsem si jistý, že nejsem jediný, kdo chápe, jaké to je, cítit se vyloučený kvůli svému alternativnímu přesvědčení, vkusu a preferencím.

5) Dokážete ocenit cestu

Naučili jste se věřit a cenit si cesty. Nesnažíte se být „hlubocí“, jen si nemůžete pomoci být občas zavaleni pocity vděčnosti, díků a pokory.
Chápete, že život je nestálý a nic nepovažujete za samozřejmost. Lidé kolem vás nechápou, proč tak rádi trávíte tolik času v přírodě, proč tak často meditujete nebo proč pořád sledujete hvězdy, ale to jen proto, že se příliš rozptylují pozemskými záležitostmi, než aby viděli, na čem opravdu záleží.
Pokud se poznáváte v některých nebo dokonce ve všech bodech, pak si můžete být jisti, že jste buď na svůj věk mnohem dospělejší, nebo jste již na této planetě několik životů prožili. Většina lidí těmto 5 věcem nerozumí a s radostí si utahují z těch, kteří vybočují z normy.
Nesnažíte se být jiní, jasnovidečtí, intuitivní nebo hlubocí. Vaše duše se pouze vydala jinou cestou. Nenechte ostatní, aby vám říkali, že se musíte změnit, abyste splnili očekávání okolního světa. Svět nepotřebuje další kopie. Potřebuje více jednotlivců, kteří následují cestu, na níž jejich duše ožívají.
zdrojový článek: www.the-open-mind.com

Chvíle ticha jsou přímo páteří tvého života.

 

Nauč se být velmi pružný a přizpůsobivý. Zároveň však vždy vycházej z pevného vnitřního poznání tak, abys nebyl ovlivňován či ovládán žádnými vnějšími okolnostmi či podmínkami. Uvědom si, že tvůj vnější život je odrazem tvého života vnitřního. Jsi-li uvnitř v míru, vyzařuješ mír i navenek, protože když tvé srdce překypuje láskou, nemůžeš zabránit tomu,abys odrážel a vyzařoval tuto lásku všude kolem sebe. Nemůžeš ukrýt, co je hluboko v tobě, protože tvůj vnější stav je zrcadlem tvého stavu vnitřního. Čas, který trávíš v klidu a v tichosti, není nikdy promarněn. Je nezbytné, aby si každá duše našla čas ke ztišení a postihla to, co je hluboko uvnitř, ty skutečnosti, na kterých v životě záleží, které život dělají tím, čím je, cestami Ducha. Nezáleží na tom, jak rušný je tvůj den. Chvíle ticha jsou v něm podstatné, jsou přímo páteří tvého života.

Co se v posledních dnech děje?

Tato očista neskončí v jednom okamžiku, ale můžete čekat, že bude pokračovat celý tento i následující rok a roky budoucí.

Pokud Vám někdo slibuje, že vše bude pro Vás jednoduché, nevěřte mu. Vy si musíte projít dnem svých rezerv, abyste zjistili, kde je to skutečné dno a s čím máte pracovat. Kdo vydrží a pochopí tato cvičení, která dostáváte každý den a každý jiným způsobem, tak ten zvítězí tím, že navýšení jeho vibrace bude moci probíhat na tělesné úrovni.

Pokud si myslíte, že je vše pouze výmysl, je to Vaše právo a není třeba si cokoli uvědomovat či cokoli ve svém životě měnit. To je pravá svobodná vůle. Pochopte, proč se Vám věci dějí a přijměte je s láskou a pokorou, čímž prokážete posun svého vědomí.

Krásné dny a hlavu vzhůru!

PROČ ODUŠEVNĚLÝ ČLOVĚK NEMŮŽE NAJÍT PROTĚJŠEK…

891995_779573595416327_1851664419868761499_o.jpg

 

 

Čím je člověk oduševnělejší, tím je pro něj těžší najít někoho, kdo s ním chce být ve vztahu. Může absolvovat spoustu schůzek, ale v určitém bodě pro něj nebude možné vztah posunout dále, hlavně kvůli hloubce smýšlení protějšku. Ne každý je dost silný na to, aby zvládl žít s oduševnělým partnerem. Zde jsou důvody.

 

POKLÁDÁ HLUBOKÉ OTÁZKY

Bude zkoumat život partnera/partnerky do hloubky a ptát se na otázky, na něž možná nebude připraven odpovídat. Možná už na prvním rande půjde hlouběji a položí osobní a filozofické otázky – mělká konverzace takového člověka nebaví.

JE UPŘÍMNÝ

Někdy až příliš upřímný – často zcela přímočarý. Oduševnělý člověk bere svou integritu vážně a jedna z věcí, ve kterou věří, je upřímnost. Pokud se jej na cokoliv zeptáte, řekne vám pravdu a totéž očekává od vás.

VÍ, CO CHCE

Nebo koho chce. Okamžitě ví, jestli se mu/jí líbíte a nepotřebuje se dále scházet nebo zkoušet další možnosti, aby se ujistil(a) o svých pocitech. Jejich srdce bije pouze pro malou hrstku lidí a ty pozná okamžitě.

CHCE HLUBOKÝ VZTAH

Chce dlouhé konverzace o životě, chce poslouchat příběhy z minulosti partnera/partnerky, chce porozumět vaší bolesti a chce váš život obohatit. Chce skutečný vztah, který není jen o zábavě a výše zmíněné plytké konverzaci.

NEBOJÍ SE INTIMITY

Nebojí se riskovat, že bude v průběhu sbližování raněn(a). Ví, že nepřijde o svou svobodu a nestane se tím zranitelnější. Oduševnělost a intimita kráčejí ruku v ruce a bude si vždy vážit krásy intimity ve vztahu, že některé věci zůstanou jen čistě mezi vámi a nebudete to sdílet se svými kamarády či kamarádkami.

VIDÍ SKRZE A DO VÁS

Vidí, kým skutečně jste, co je ve vás uvnitř a co vás činí zranitelným. Pokud z vás něco pozná nebo vyčte, řekne vám to. I kdyby vám to mělo být nepříjemné, chce, abyste věděl(a), že vám rozumí, a že si před ní(m) nemusíte na nic hrát.

JE INTENZIVNÍ

Může vás trochu zastrašovat, protože vše prožívá velmi intenzívně. Emoce těchto lidí jsou intenzívní a stejně tak i jejich myšlenky. Nikdy nebudou lhostejní k věcem, na kterých jim záleží. Ne každý je dost silný na to, aby tuto intenzivnost a hluboké smýšlení zvládl.​

ODUŠEVNĚLÁ ŽENA UMÍ MILOVAT JEN HLUBOCE

POKUD MUŽ NEBUDE TAKOVOU ŽENU MILOVAT HLUBOCE, PROSTĚ JEDNODUŠE ODEJDE. NEVÍ, JAK POUZE NEFORMÁLNĚ CHODIT NEBO BÝT KAMARÁDKA S NĚKÝM, KOHO SKUTEČNĚ MILUJE. ODUŠEVNĚLÁ ŽENA VELMI RYCHLE POZNÁ, KDYŽ JÍ NĚKDO NEMŮŽE VYJÍT VSTŘÍC A POMALU SE ODPOJÍ OD KOHOKOLI, KDO JÍ NENÍ SCHOPNÝ DÁT TAK HLUBOKOU LÁSKU, JAKOU HLEDÁ.

ODUŠEVNĚLÝ MUŽ NA VÁS NEPOČKÁ KVŮLI VAŠEMU VÁHÁNÍ

NEBUDE ČEKAT, AŽ SI TO JEHO PARTNERKA VYJASNÍ, A SLEDOVAT JEJÍ VÁHÁNÍ, KDYŽ NEVÍ, PRO JAKÉHO MUŽE SE ROZHODNOUT. JE SILNÝ A VÁŠNIVÝ. NEBUDE TAK PLÝTVAT EMOCEMI KVŮLI NĚKOMU, KDO NEDOCENÍ JEJICH HLOUBKU. JELIKOŽ HLEDÁ ZVLÁŠTNÍ DRUH LÁSKY, PLNOU ODDANOSTI A VĚRNOSTI, COŽ SE MU NEMUSÍ PODAŘIT, PROTO SE HLUBOKOMYSLNÝ MUŽ NEBOJÍ ZŮSTAT SÁM.

 

ZDROJ: http://www.energiezivota.com/skryte-moudrosti/607-proc-odusevnely-clovek-nemuze-najit-protejsek

Květen 2016
Po Út St Čt So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031