ZDRAVÍ – LÁSKA – JÓGA
Motto týdne:

Dnešní generace je tak zaneprázdněná dokazováním, že ženy můžou dělat všechno, co dělají muži…že ženy tím ztrácí svoji jedinečnost.

Žena nebyla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co umí muž. Byla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co muž neumí.

 

….kéž jsou všechny bytosti této planety šťastny….

 

Nezapomínejte si naplňovat život tím, co máte rádi. Dívejte se na oblíbené filmy, poslouchejte oblíbenou hudbu, noste svetr, který máte nejraději a vařte si svůj nejmilejší čaj. Obklopte se milými věcmi a milujte každou chvilku svého života…

Archiv pro měsíc: Březen 2016

Pokud se rozhodnete milovat Probuzenou ženu…

Pokud se rozhodnete milovat probuzenou ženu, nemůžete zůstat spát. Pokud se rozhodnete milovat probuzenou ženu, každá část vaší duše bude vzrušená, ne jen vaše sexuální orgány, natožpak vaše srdce.

Upřímně, pokud preferujete normální život, zůstaňte s normální dívkou. Pokud chcete ochočený život, hledejte jen ženu která si dovolila být ochočená. Pokud jen chcete ponořit palec do tekoucí vody Shakti, zůstaňte s opatrnou, ochočenou ženou, která se ještě nevrhla do divočiny Posvátného ženského oceánu. Je pohodlné milovat ženu, která ještě neaktivovala své vnitřní posvátné síly, protože ona netlačí na vaše spínače. Ona vás nebude zkoušet. Nedotlačí vás abyste se stali svým nejvyšším Já.  Neprobudí zapomenuté a otupělé části vašeho ducha, který vás nutí vzpomenout si, že život nabízí mnohem více než jen tohle. Nepodívá se do vašich vyhaslých očí a nepošle šíp odlehčení pravdy skrze vaše tělo, třesoucí vámi abyste se probudili a rozdmýchává ve vás dlouho ztracené touhy pro Lásku duše.

Divoká ženaOpatrná, neprobuzená žena bude krásně uspokojovat a těšit vaše ego, srdce a tělo. Bude tiše kráčet po vašem boku a vytvářet pocit, že jste potřební, zodpovědní, a že naplňujete svou mužskou roli. Pokud vám toto stačí, tak to přijměte, milujte ji z celého vašeho srdce, zůstaňte jí věrní a denně jí děkujite za dar její mírné, neohrožující ženské přítomnosti ve vašem životě.

Pokud vám tohle nestačí, pokud vaše srdce, tělo a duch prahne po „jiném druhu ženy“, té Divoké – pak vězte, že jste na vrcholu Duševního posunu transformace. Vězte, že děláte závažné rozhodnutí s karmickými následky.

Pokud si zvolíte vstoupit do aury a těla ženy, jejíž spirituální ohně planou, přijímáte, že potřebujete jistý stupeň nebezpečí a riskování, abyste rostli. Pokud jednou začnete milovat ženu této přirozenosti, musíte přijmout totální zodpovědnost za životní změny, které budou následovat. Váš život nebude stále ospale pohodlný. Váš život vám nedovolí zůstat uvíznutí ve starých kolejích a stagnujících rutinách. Váš život dostane radikálně novou příchuť a vůni. Budete zažehnutí přítomností divoké ženskosti, a to začne vysílat elektrické šoky spirituálního světla skrze váš celý čakerní systém, nalaďující vás na volání Božství.

Volba být sexuálně a romanticky intimní s probuzenou ženou vyžaduje mužskou odvahu kráčet nebojácně do neznáma. Ale budete sklízet odměny nad vaše mentální chápání. Vezme vás do neobjevených světů mystérií a kouzel. Povede vás okouzlená a napůl opitá láskou do divokých lesů smyslné extáze a zázraku. Ukáže vám posvátná nebesa naplněná hořícími hvězdami, že začnete pochybovat, zda stále žijete na stejné planetě, na které jste se narodili.

Zlomí vás a roztrhá vás tak, že vaše divoké vášnivé srdce vás přivede touhou napůl k šílenství. Budete ji chtít pohltit a prostoupit jí na každé úrovni tak, jak vaše mužská esence může pohltit a prostoupit svět – osvětlujíc Vesmír vaší oddanou láskou.

Uvidí vás tak, jak jste nikdy předtím nebyli viděni.

Bude vám důvěřovat.

Bude vás uznávat.

Bude uznávat vaše snahy udělat ji šťastnou.

Bude oceňovat vše dobré co děláte a vše dobré, čím jste.

Neuteče od vaší temnoty, protože vaše temnota ji neděsí.

Přivede vás polibky, pohlazením a láskou zpět do života. Bude mluvit slovy, kterým vaše duše rozumí. Nebude vás trestat za vaše chyby.

Je to obrovský risk milovat probuzenou ženu, protože najednou neexistuje místo kam se schovat. Vidí všechno, proto vás může milovat s hloubkou a přítomností, po které vaše srdce a tělo tak těžce prahne, tak dlouho, tak intenzivně… že pochybujete, zda jste vůbec byli živí po celou tu dobu, co byla pryč. Milovat takovouto ženu je rozhodnutí, které uděláte abyste začali žít nadšeně s vaší duší v plamenech. Váš život už nikdy nebude stejný potom, co jste pozvali její energii dále.

Vezměte tento risk na sebe nebo udělejte krok zpět, zůstaňte s normální dívkou a přijměte jiný, bezpečný, pohodlnější a tak nějak klidnější život.

Jen se ujistěte, že pokud si vyberete to druhé, nebudete trávit zbytek vašich dnů dívajíce se zpět přes rameno, napjatí uvidět ještě jednou mlhavou vizi Ženského tajemství, které nyní zmizelo z dohledu. Dávno odešla… po spirále vzhůru zpět ke hvězdám, vzdáleným galaxiím a ráji… odkud přišla.

Překlad: Martina Atiriaminwww.slunecnabrana.eu

Autor: Sophie Bashford, zdroj: http://firstcontactgroundcrewteam.com/if-you-choose-to-love-an-awakened-woman/
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Úloha ženy Bohyně.

 

ÚLOHA ŽENY BOHYNĚ v dnešním světě, (principiální ženské energie), je vrátit andělům bez křídel jejich volnost a křídla LÁSKY. Planeta Země je také anděl, anděl bez křídel, přesto se snaží vyzařovat LÁSKU od obzoru k obzoru. Proč to nevidíme? Na odvrácené straně vesmírného zrcadla byla do nedávna odvrácená tvář ženy Bohyně spalována nedůvěrou v sebe. Avšak energie Vodnáře již zanechala navštívenku na prahu našich dveří. NENÍ CESTY ZPĚT. Rafinované kličkování a úniky hlav pomazaných, řídících svět z pozice moci a síly, může zastavit jedině ENERGIE LÁSKY. Čarodějka a Bohyně v nás se každým dnem přibližuje k duchovnímu světlu. Nové duchovní světlo zaplavuje svou září planetu, a úkolem ženy Bohyně je oprostit se od materiálních návyků i problémů. Neboť si je vědoma všeho, co nyní přichází. Pozemské tělo každé ženy Bohyně září energií lásky, kterou nezištně rozdává kolem sebe. Oddaná BOHYNĚ v našich srdcích, ve jménu všech nově se rodících dětí nás žádá:

VYZAŘUJTE ENERGII LÁSKY od rána do večera, ať jste muž nebo žena. Ať už v duchovní energie věříte nebo ne.

Navíc jsme obklopeni dechem starobylých duší, které nás tiše ale naléhavě žádají o totéž. Duha na obloze je tvořena ozářenými kapičkami vody: to duhové slzy sedmi barev lásky nás žádají o totéž. Není již možné dál se utápět v naivní duchovní slepotě nebo nic neříkající povrchnosti, a čekat, že se bez vlastního přičinění probudíme a SVĚT bude z ničeho nic v pořádku. Vodnář je mág naslouchatel, je náš pán a učitel. Naslouchá nesmělým šepotům, slovům za oponou, která se snažíme hledat, ale nevidíme je.

Ženství, nebo lépe řečeno vědomá ženská energie, je v dnešní době potlačená, ženy nevěří ve vlastní ženskou sílu, a muži mají z ženské síly neoprávněný strach. Ženy se obávají navrátit se zpět k sobě samé, nahlížet do svých vnitřních světů z pozice ženství. Nahlížet, uvědomovat si, a zároveň své ženství prosazovat a chránit. Ženská síla má schopnost stabilizovat chaotickou mužskou sílu. Nikoliv naopak, rovnováha, osobními vztahy počínaje, až po uzdravení světa, může vzniknout jedině tímto směrem. Energie ženské síly je spojující, intuitivní, spoléhající na šestý smysl. Energie mužské síly je rozdělující, jednající skrze sílu, ego a racionalitu. Tyto dvě energie se mají vzájemně doplňovat, sdílet, pochopit, harmonicky ovlivňovat jedna druhou, nikdy ne naopak, jak je to už dlouho v lidské společnosti zakořeněno.

Mužský princip uzavírá kruh, vytváří konflikty, které se točí v kruhu. Ženský princip vytváří kruh, ale zároveň jej, někdy i skrze konflikt, proměňuje ve spirálu (života). Pokud jsou ženy lhostejné k přírodě, k přírodnímu myšlení, k vesmírným zákonům a přírodním cyklům, muži nemají snahu vzít zodpovědnost za svět, ani za zdravou budoucnost svých dětí a vnuků. Už dlouho se historie takto točí v kruhu, kde se „dobro“ přetahuje se „zlem“. Lhostejnost spočívá v tom, že si představujeme, že budoucí generace vyřeší problémy za nás. Až začnou muži naslouchat ženám, bez odsuzování a bez skeptických argumentů z pozice silové převahy, začnou vnímat světlo citlivé ženské duše. Sílu vnitřní bohyně, ženské prasíly, tak v sobě (ve svém těle) objeví i muži, a zcela přirozeně ji začnou podněcovat i ve svých dětech. Žena má v sobě moudrost božství uchovanou po generacích více než muž, dokud si to neuvědomí, zůstane tato síla pasivní.

Dnešní ženy projevují a uvědomují si ryzí ženskost nejvíce v době těhotenství a po porodu

Bohužel tyto projevy ne vždy dokáží využít, a pokud je nedokáží využít, tak sami sebe oslabují. Je to dáno už tím, jak se k dívkám přistupuje v době dospívání. Projevy ryzího ženství dostaly nálepku: „hormonální porucha“. Což je velká tragédie dnešního světa. Stejně tak žena v přechodu, potlačuje svou ženskou energii pod nálepkou hormonálních poruch. Namísto toho, aby přechod probíhal přírodně, ženám je vnucována spousta „léčivých preparátů“, které přechod prodlužují, což je proti přírodě. A co jde proti přírodě, jde také proti zdraví. V tomto období by mělo přirozené ženství gradovat, namísto toho je potlačováno. A s ním i ženská moudrost, paměť moudrosti předků, napojení na přírodní síly, soucitnost, intuice. Protože potlačování přirozeného přechodu „chemickými léky“ ve skutečnosti ženám ubližuje, s ohledem na fyzické i duševní zdraví. Ženskost se potom ztrácí v nervozitě, duševní nevyrovnanosti, depresích. Přechod není hrozná věc, hroznou věc udělalo z přechodu množství moderních dogmat, které se k tomuto přirozenému období v životě ženy váže. Tato dogmata probouzí v ženách ve zralém věku například méněcennost.

Skrze otevřené, neskrývané vědomí ženy, skrze vědomě projevenou spojující energii, mohou muži čerpat velkou vnitřní sílu, a duchovně se rozvíjet. Tato vnitřní síla se vyznačuje schopností zbavit muže nashromážděné energie, kterou zaměří jiným směrem, než k „boji“. Skeptici, zastánci jediného trestajícího Boha, vlivní představitelé dogmatických náboženských směrů a jejich posluchači, se vzpírají tomu, že původní božská prasíla, zdroj života je z pohledu archetypů síla ženská. Na tomto základě nemohou fungovat mezilidské ani partnerské vztahy. Žena ve vztahu, pokud si je vědoma svého ryzího ženství, podvědomě vede muže poznávat sílu vlastní energie, bez předsudků, a bez touhy po moci a boji.

Hledejme SLOVA LÁSKY uvnitř sebe, pro vše jsoucí na světě, bez výjimky. Nic jiného dělat nemůžeme.

Karma planety Země, nechť spálena je ŽÁREM LÁSKY!!!

Jak si udržet muže??…nebo…???

Dostal jsem otázku Co má žena dělat, aby si udržela muže?
Ta otázka je od počátku špatně.
Správně ta otázka zní: Co má žena dělat, aby si muž chtěl udržet ji?
Jakmile se začnete mučit otázkou, co máte dělat, abyste si udržela muže, je to začátek konce. Začnete se svému muži přizpůsobovat víc, než je zdrávo. Začnete se dívat co chce on, místo abyste hledala co chcete Vy. Stanete se rohožkou a tím pádem se vzdáte obou možností, jak muže přitahovat.

Ta otázka měla ještě druhou část: Předpokládám, že mi řekneš, že mám vařit a starat se o něj.
Ano, propaguji názor, že úkolem ženy je dělat teplo domova. Ale jakmile je to úkol, už je to špatně. Prostě žena v ženské energii to dělá automaticky a ráda. Když to děláte nerada, vyčerpává vás to, nutíte se k tomu nebo to děláte proto, že BY SE TO MĚLO, je to špatně.

(Někteří) muži jsou fascinováni ženami, které absolutně postrádají schopnost dělat teplo domova. A mnoho vařících a pečujících žen bylo opuštěno. Protože nezáleží na tom, co děláte, ale s jakou energií, pocitem a vyzařováním.

A ještě daleko víc záleží na tom, kdo jste. Od bohyně je chleba se šunkou božský pokrm. Od ženy-rohožky je božská krmě prosycena pachutí rohožky.

Co muži chtějí?

Muž nechce, abyste se pro něj obětovala. Pokud máte pocit, že to tak muž chce, nejspíš je to tak, že jste si prostě neporozuměli. MUŽ chce, abyste se mu dala celá a s radostí.

Aby to bylo jasnější, dám Vám přirovnání: Žena-rohožka si odřízne kus sama sebe (vzdá se svých potřeb), aby něco muži dala a doufá, že on ocení, jak moc se ona pro něj obětovala. Ale muž nechce, aby ona krvácela a bolelo ji to. Kdyby věděl, že je to pro ni taková oběť, tak by to nikdy nechtěl.

ŽENA se dá muži celá. A není to pro ni oběť, protože v něm je jí lépe, než samotné. A stane se „jeho novým orgánem“. A každý orgán si umí říct, co potřebuje, protože kdyby to neuměl, bude to znamenat problém pro orgán i pro celého člověka. (Celý člověk zde znamená mužo-ženu, tedy úplné spojení muže a ženy do kompletního člověka).

Většina mužů chce ženu, která si umí říct, co chce. Která se pro něj nebude obětovat. Která dělá věci s radostí. A když pak taková žena má radost z toho, že může dělat teplo domova, je to vynikající. Ale když na to nemá energii, čas, je vyčerpaná, většina mužů ze svých nároků sleví a sama pošle ženu si odpočinout.

Bohužel ženy často neumí slevit z nároků na sebe kladených a nutí se i do činností, o které jejich muž nemá zájem. Žena pak pro muže vaří každý den jiné jídlo a on by si klidně ohřál druhý den stejné jídlo a byl víc s ní nebo jí umožnil, aby si odpočinula. Nebo žena úzkostlivě uklízí a muže tím sere. A když pak přijde čas zúčtování, místo aby se mu omluvila, že ho buzerovala nadměrným úklidem, sečte mu i s úroky, že PRO NĚJ uklízela. Ve skutečnosti uklízela pro svůj pocit, že musí být dokonale uklizeno.

Které ženy nejsou opouštěny

Pro muže jsou fascinující tři druhy žen. Mrchy, sebevědomé ženy a radostné oddanky (ženy, které mají radost z toho, že se směly svému muži oddat). Mrchy vypadají, že se mají rády, sebevědomé a oddané ženy se mají rády doopravdy. Není nic přitažlivějšího, než vaše sebevědomí. Čím je muž nedospělejší, tím snadněji nalítne na sebevědomí jen předstírané.

Všimněte si, že mrchy muže přitahují. Je to jednak proto, že určitý druh mužů je vyhledává. Hlavně ale mrchy nejsou nikdy rohožky. Když se budete rozhodovat, zda být rohožkou, vzpomeňte si na to, že rohožka je nejméně přitažlivá žena. A rohožkou se stáváte v každém okamžiku, kdy se obětujete pro muže ze strachu, že Vás opustí.

Rohožkou se nestáváte, když chápete, že někdy bude po Vašem, někdy po jeho. Rohožkou se nestáváte, když dáte přednost tomu, co chce on z lásky a berete si za to plně zodpovědnost. To se pozná podle toho, že Vás ani nenapadne, že byste mu to měla v budoucnu vyčítat.
Pro muže je lepší, když si žena prosadí svou a nic mu pak v budoucnu nevyčítá, než když si žena ani nepřizná, co chce a po letech mu to vyčte.

Muž zejména nechápe, jak je možné, že někdo neví, co chce nebo neřekne přímo, co chce. Takové jednání mu přijde nedospělé až podlé. Muž upřednostňuje jasnou řeč a jasnou domluvu. Takže když si neřeknete, co chcete, je pak podlé za to vinit muže, když jste mu vlastně nedala možnost Vám to dát.

Muže přitahuje žena se zdravým sebevědomím

Málokterý muž chce puťku, která muži odsouhlasí vše, co řekne a nemá svůj názor. Podstatně víc mužů chce ženu generálku, protože na to jsou zvyklí od dětství.

Pokud ale chcete zdravého muže, ten bude chtít ženu se zdravým sebevědomím. Ženu, která ví, že ona je důležitá. Ženu, která nedává muže na první místo ze strachu, že on ji opustí. Ženu, která je sama pro sebe důležitá. Ženu, která se má ráda. A má se natolik ráda, že pak na nejvyšším stupni evoluce dá muže na první místo, protože ona to tak chce a protože pochopila, že to není na její úkor, ale pro její dobro. A protože má sebevědomí, může to kdykoliv změnit, kdyby to znamenalo, že ona je na posledním místě.

intim

Koho máte ráda?

Mrchy mají rády jen sebe. Ve skutečnosti to znamená, že nemají rády nikoho. Ale zvenku to tak nevypadá. Mrchy nejsou opouštěny, protože si najdou muže, který mrchu chce a tudíž obvykle mrcha opouští muže, když on přestane vyhovovat jejím plánům. Je mi jasné, že tazatelka se nemůže stát mrchou. A vůbec jí to nepřeju, protože oproti mrše má sice horší vyhlídky s muži, ale má mnoho věcí, které mrchy nikdy mít nebudou. Prosím važte si toho, že nejste mrcha a děkujte za to každý den.

Ženy-rohožky se nemají rády a o to víc se upínají k někomu jinému. Ale své štěstí nenajdete v druhém. Nikdy. Kromě situace, kdy jste ho našla v sobě a pak ještě v druhém.

Zdravá žena má ráda samu sebe a je pro sebe na prvním místě. A protože nejdůležitější potřebou ženy je potřeba oddat se úžasnému muži, aby naplnila tuto SVOU touhu, odevzdá se mu a dá sebe na druhé místo kvůli sobě.

Rohožka to udělá kvůli němu. ŽENA to udělá kvůli sobě. Rohožka se vzdá všeho a doufá, že on se o vše postará. ŽENA se MUŽI odevzdá, ale dívá se. A kdyby zjistila, že on toho zneužívá, vrátí se zpět a na prvním místě bude opět ona. Rohožka to neumí a pak mu to vyčítá. ŽENA to umí a proč by si měla nechat ublížit? Rohožka to dovolí a pak mu to vyčítá. ŽENA nechápe, jakou má výhodu později vyčítat něco, co teď vůbec nemusí připustit?

Řešení

Nejdřív se naučte mít ráda samu sebe. Staňte se ženou, která má samu sebe na prvním místě. Naučte se vědět, co chcete a naplnit to.
Až se tohle naučíte, můžete jít dál: jako žena, která ví, kdo je, zná svou cenu a umí být sama sebou zjistíte, že Vám cosi ještě chybí. Že sice máte vše, že sice jste žena bohyně, ale cosi chybí. A to cosi je schopnost odevzdat se svému muži.

Ale když se odevzdává rohožka, je to ze strachu. A tudíž to není odevzdání, ale strach nebýt sama.
Když se odevzdává ŽENA, není to ze strachu, ale z touhy. Taková žena ví, že dokáže být sama. Ale chce víc.
Rohožka nedokáže být sama. Proto se odevzdává, ale ve skutečnosti se nejde zdravě odevzdat, když je to ze strachu.
ŽENA umí být sama. Ale vybrala si být ženskou půlkou dvojice a bere si zodpovědnost za naplnění ženskosti.

Příklad

Znám dvojici, kde muž byl zřetelně slabší. Nicméně žena nikdy nebyla mrcha. Prostě byla jen silnější. Ale v jistém okamžiku života zjistila, že ji to nenaplňuje. Přišli na kurz, aby se on naučil být MUŽEM a ona se naučila být ŽENOU. Jak se to učili, začala předávat velení svému muži. Učili se to oba souběžně a postupně se jim to daří . Tahle žena byla silná, ale už nechtěla být silná. Už chtěla být ŽENOU. Na počátku byla pro svého muže přitažlivá, protože byla silná a on se o ni mohl opřít. Ale kdyby se ona nezměnila, jakmile by se on začal stávat MUŽEM, přestala by ho taková žena zajímat.

Vždy pro něj zůstane přitažlivá, protože ví, že ona dokáže být silná. Protože ví, že ona nikdy nebude rohožka.
Ale čím víc se ona jemu odevzdává, tím víc ho paradoxně má ve své moci. Ne že by o to stála. Ale takový je zákon MUŽŮ. Čím víc se Vám žena odevzda, tím víc pro ni chcete udělat a tím je pro Vás přitažlivější.

A čím víc je žena rohožka a dělá úplně stejné věci (kromě toho uvnitř), ale ze strachu, tím ho víc odpuzuje. Proto ženy rohožky končí samy. Proto tolik žen obětuje svůj život rodině a pak končí samy. Už se nikdy neptejte: Jak je možné, že ona se pro něj obětovala a on ji opustil. Spíš si říkejte: On je obdivuhodný, že ji opustil až po tak dlouhé době, když ona se pro něj obětovala místo, aby se mu stala ŽENOU.

MUŽ nikdy nechce, aby se mu žena obětovala. Pro nedospělé muže jsou přitažlivé mrchy, protože mu dávají možnost, aby je dobýval. Ze stejného důvodu jsou pro nedospělé muže přitažlivé nedostupné ženy. Jiný typ nedospělých mužů dává přednost generálkám, protože taková žena se o vše postará a muž nemusí nic. Sice mu to pak vyčte, ale to tak mámy (nedospělé) dělají.

Pro dospělejší muže jsou přitažlivé ženy-bohyně. Ženy, které vědí, co chtějí, váží si samy sebe a umí se za sebe postavit.
Pro MUŽE jsou nejpřitažlivější ženy, které jsou v evolučním vývoji ještě o krok dál a naučily se muži plně odevzdat. Zvenku vypadají podobně jako ženy-rohožky. Starají se o muže, vaří mu, dělají teplo domova. Ale zatímco rohožky to dělají na svůj úkor, oddaná žena to dělá s radostí. Zatímco rohožku to vysiluje, oddance to dává sílu.
Rohožka mu po letech vyčte něco, co ani netušil, že ona dělá se sebezapřením. Oddanka mu bude vděčná, že to pro něj smí dělat.

Oddanku muž nikdy neopustí. Rohožku kdykoliv, jakmile jen trochu povyroste směrem k mužství nebo když mu dojde, že může mít víc.
Ať jste na tom jakkoliv, lépe na tom budete, když budete mít víc ráda samu sebe. To se můžete učit skoro na všech mých kurzech, ale nejvíc na kurzu Mít se rád.

Muži

Pokud jste muž a jste rohožka, činí Vás to totálně nepřitažlivým jako muže. Jste sice dobrý blbeček na všechno, ale jako muž-rohožka jste na tom ještě hůř než žena-rohožka. Je na čase se osvobodit a začít to měnit. A možná že i Vaše žena po tom touží, i když jí současný stav na jiné úrovni vyhovuje. Pro muže rohožky je také důležitý kurz Mít se rád, ale ještě důležitější je kurz Stát se MUŽEM.

Tento článek vyvolal dotazy, odpovědi na ně najdete tady. 

MUDr. Martin Daniel, www.smysl.com

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

Osho: Rozdíly mezi ženou a mužem

Žena a mužVětšina rozdílů mezi ženoumužem existuje kvůli tisícům let formování. Nemají sice zásadní charakter, ale existuje několik rozdílů, které jim dávají unikátní krásu, unikátní individualitu. Tyto rozdíly se dají zjistit jednoduše.

Jedním z nich je, že žena je schopná porodit dítě, muž nikoliv. V tomto případě je on ten podřízený. Podřízenost sehrála velkou roli v ovládnutí žen muži.

Komplex méněcennosti působí takto – hraje si na povýšeného aby oklamal sám sebe a celý svět. A tak muž v běhu času ničí ženskou genialitu, nadání, schopnosti, a může tak sám sobě i světu dokázat, že on je nadřazený. Protože žena dává život, po dobu devíti měsíců i déle zůstává absolutně zranitelná, závislá na muži. A muži toho sprostě využili.

Toto je fyziologický rozdíl, což nemá vůbec žádný význam.

Psychologie ženy byla zkažena mužem, který jí říkal věci, jež nejsou pravda, dělal z ní otroka, často ji degradoval na druhořadého obyvatele světa. A důvodem bylo jen to, že muž byl díky svalům mocnější, ale síla svalů je součástí živočišnosti. Pokud toto rozhoduje o nadřazenosti, pak kdejaké zvíře je svalnatější než muž.

„Žena musí být milována, ne chápána.“

Existují i skutečné rozdíly, které musíme hledat za hromadou těch vymyšlených. Jedním z nich je podle mne to, že žena je schopna milovat více, než muž. Mužská láska je víceméně fyzickou nutností, ženská láska nikoliv. Ta je něčím větším a vyšším, je to duchovní zážitek. To je důvod, proč je žena monogamní a muž polygamní. Muž by chtěl mít všechny ženy světa, a stejně by nebyl spokojený. Jeho nespokojenost je nekonečná.

Žena může být spokojena jen s jednou láskou, absolutně spokojená, protože žena se nedívá na mužovo tělo, ale dívá se na jeho nejskrytější kvality. Ona se nezamiluje do muže, který má hezké svalnaté tělo, zamiluje se do muže, který má charisma – něco nedefinovatelného, ale nesmírně atraktivního – který má tajemství, jež stojí za to prozkoumat. Nechce muže, který bude jen mužem, ale chce dobrodružství v objevování vědomí.

„Žena je soustředěnější, vyrovnanější a trpělivější, než muž.“

Existují další rozdíly. Například žena je soustředěnější, než muž. Je vyrovnanější, trpělivější, je schopna čekat. Možná díky těmto kvalitám je odolnější vůči nemocím a žije déle než muž. Díky své vyrovnanosti a citlivosti může mužův život obrovsky naplnit. Může jeho život obklopit velmi zklidňující, útulnou atmosférou. Ale muž se obává – nechce být obklopen ženou, nechce ji nechat kolem sebe vytvářet útulné teplo. Bojí se, protože tohle je způsob, jak se stát závislým. A tak si ji už po staletí drží v dostatečné vzdálenosti. A taky se bojí, protože v hloubi srdce ví, že žena je víc než on, neboť může zplodit život. Příroda k rozmnožování vybrala ji, ne muže.

„Kultury po tisíce let nadřazují muže.“

Mužská funkce v rozmnožování je téměř nulová. A tento pocit méněcennosti vytvořil ten největší problém – muž začal ženě přistřihávat křídla. Začal ji v každém ohledu omezovat, zavrhovat, aby si mohl alespoň myslet, že je nadřazený. Jednal s ženou jako s dobytkem – někdy dokonce hůře. V Číně se po tisíce let učilo, že žena nemá duši, takže ji manžel mohl zabít a zákon takový čin netrestal – žena byla totiž jeho majetkem.

Muž připravil ženu o vzdělání, o finanční nezávislost. Připravil ji o sociální mobilitu, protože se bojí. Ví, že je nadřazená, ví, že je krásná, ví, že dát ji nezávislost je nebezpečné. A tak v průběhu století neexistovala ženská nezávislost. Muslimské ženy musí dokonce mít zakrytý obličej, aby nikdo kromě jejich manželů nemohl vidět krásu jejich obličeje, hloubku jejich očí.

Podle hinduistů musela žena zemřít, když zemřel její manžel. Jaká žárlivost! Vlastnil jste ji po celý svůj život, a chcete ji vlastnit dokonce i po smrti. Máte strach. Ona je nádherná, a když jste zemřel, kdo ví? Může si najít jiného partnera, možná lepšího, než jste vy sám.

„Muž bývá velmi egoistický.“

Muž bývá velmi egoistický. To je důvod, proč já jej nazývám muž šovinistický. Muž stvořil tuto společnost, ve které není místo pro ženu. A ona má ohromné osobní vlastnosti! Například má-li muž schopnost inteligence, žena má schopnost milovat. To neznamená, že ona nemůže být inteligentní: může mít rozum, jen musí dostat šanci jej rozvinout. Ale s láskou se narodila – má více soucitu, více laskavosti, více porozumění. Muž a žena jsou dvě struny na téže harfě, ale oba se trápí odděleni jeden od druhého. A protože oba trpí a neznají důvod, začnou se mstít jeden na druhém.

„Není potřeba, aby se muž vůči ženě cítil podřízený.“

Není v žádném případě potřeba, aby se muž vůči ženě cítil podřízený. Celá tato myšlenka vzniká, protože berete muže a ženu jako dva druhy. Patří k jedné lidské rase, oba mají vlastnosti, které se doplňují. Potřebují jeden druhého, a jen když jsou spolu, jsou úplní. Život by měl být brán s lehkostí. Rozdíly jsou rozpory. Mohou oběma pomoci a obrovsky je pozdvihnout. Žena, která vás miluje, může pozdvihnout vaši kreativitu, může vás inspirovat k výšinám, o nichž jste ani nesnili a na nic se neptá. Jednoduše chce vaši lásku, která je jejím základním právem.

~ Osho: O ženách

Pokud se rozhodnete milovat Probuzenou ženu…

Pokud se rozhodnete milovat probuzenou ženu, nemůžete zůstat spát. Pokud se rozhodnete milovat probuzenou ženu, každá část vaší duše bude vzrušená, ne jen vaše sexuální orgány, natožpak vaše srdce.

Upřímně, pokud preferujete normální život, zůstaňte s normální dívkou. Pokud chcete ochočený život, hledejte jen ženu která si dovolila být ochočená. Pokud jen chcete ponořit palec do tekoucí vody Shakti, zůstaňte s opatrnou, ochočenou ženou, která se ještě nevrhla do divočiny Posvátného ženského oceánu. Je pohodlné milovat ženu, která ještě neaktivovala své vnitřní posvátné síly, protože ona netlačí na vaše spínače. Ona vás nebude zkoušet. Nedotlačí vás abyste se stali svým nejvyšším Já.  Neprobudí zapomenuté a otupělé části vašeho ducha, který vás nutí vzpomenout si, že život nabízí mnohem více než jen tohle. Nepodívá se do vašich vyhaslých očí a nepošle šíp odlehčení pravdy skrze vaše tělo, třesoucí vámi abyste se probudili a rozdmýchává ve vás dlouho ztracené touhy pro Lásku duše.

Divoká ženaOpatrná, neprobuzená žena bude krásně uspokojovat a těšit vaše ego, srdce a tělo. Bude tiše kráčet po vašem boku a vytvářet pocit, že jste potřební, zodpovědní, a že naplňujete svou mužskou roli. Pokud vám toto stačí, tak to přijměte, milujte ji z celého vašeho srdce, zůstaňte jí věrní a denně jí děkujite za dar její mírné, neohrožující ženské přítomnosti ve vašem životě.

Pokud vám tohle nestačí, pokud vaše srdce, tělo a duch prahne po „jiném druhu ženy“, té Divoké – pak vězte, že jste na vrcholu Duševního posunu transformace. Vězte, že děláte závažné rozhodnutí s karmickými následky.

Pokud si zvolíte vstoupit do aury a těla ženy, jejíž spirituální ohně planou, přijímáte, že potřebujete jistý stupeň nebezpečí a riskování, abyste rostli. Pokud jednou začnete milovat ženu této přirozenosti, musíte přijmout totální zodpovědnost za životní změny, které budou následovat. Váš život nebude stále ospale pohodlný. Váš život vám nedovolí zůstat uvíznutí ve starých kolejích a stagnujících rutinách. Váš život dostane radikálně novou příchuť a vůni. Budete zažehnutí přítomností divoké ženskosti, a to začne vysílat elektrické šoky spirituálního světla skrze váš celý čakerní systém, nalaďující vás na volání Božství.

Volba být sexuálně a romanticky intimní s probuzenou ženou vyžaduje mužskou odvahu kráčet nebojácně do neznáma. Ale budete sklízet odměny nad vaše mentální chápání. Vezme vás do neobjevených světů mystérií a kouzel. Povede vás okouzlená a napůl opitá láskou do divokých lesů smyslné extáze a zázraku. Ukáže vám posvátná nebesa naplněná hořícími hvězdami, že začnete pochybovat, zda stále žijete na stejné planetě, na které jste se narodili.

Zlomí vás a roztrhá vás tak, že vaše divoké vášnivé srdce vás přivede touhou napůl k šílenství. Budete ji chtít pohltit a prostoupit jí na každé úrovni tak, jak vaše mužská esence může pohltit a prostoupit svět – osvětlujíc Vesmír vaší oddanou láskou.

Uvidí vás tak, jak jste nikdy předtím nebyli viděni.

Bude vám důvěřovat.

Bude vás uznávat.

Bude uznávat vaše snahy udělat ji šťastnou.

Bude oceňovat vše dobré co děláte a vše dobré, čím jste.

Neuteče od vaší temnoty, protože vaše temnota ji neděsí.

Přivede vás polibky, pohlazením a láskou zpět do života. Bude mluvit slovy, kterým vaše duše rozumí. Nebude vás trestat za vaše chyby.

Je to obrovský risk milovat probuzenou ženu, protože najednou neexistuje místo kam se schovat. Vidí všechno, proto vás může milovat s hloubkou a přítomností, po které vaše srdce a tělo tak těžce prahne, tak dlouho, tak intenzivně… že pochybujete, zda jste vůbec byli živí po celou tu dobu, co byla pryč. Milovat takovouto ženu je rozhodnutí, které uděláte abyste začali žít nadšeně s vaší duší v plamenech. Váš život už nikdy nebude stejný potom, co jste pozvali její energii dále.

Vezměte tento risk na sebe nebo udělejte krok zpět, zůstaňte s normální dívkou a přijměte jiný, bezpečný, pohodlnější a tak nějak klidnější život.

Jen se ujistěte, že pokud si vyberete to druhé, nebudete trávit zbytek vašich dnů dívajíce se zpět přes rameno, napjatí uvidět ještě jednou mlhavou vizi Ženského tajemství, které nyní zmizelo z dohledu. Dávno odešla… po spirále vzhůru zpět ke hvězdám, vzdáleným galaxiím a ráji… odkud přišla.

Překlad: Martina Atiriaminwww.slunecnabrana.eu

Autor: Sophie Bashford, zdroj: http://firstcontactgroundcrewteam.com/if-you-choose-to-love-an-awakened-woman/
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Jak se vyrábí emoční kastrát…

Citlivý chlap. Co Vás napadne jako první, když tyhle slova vidíte nebo uslyšíte? Co si o daném chlapovi pomyslíte, když se dozvíte, že je citlivý? Mnozí nic hezkého, napadne je slaboch a chudák, který to nikam nedotáhne. Proč?

Celá naše společnost vytváří kult necitlivého muže – emočního kastráta. Kult výkonnosti, kde na city a citlivost u chlapů není čas. Je tu přece tolik důležitějších věcí, kterých musí dosáhnout a kde city jen překáží. Skvělé známky, skvělé vzdělání, skvělá práce a mzda, skvělá postava – prostě jen ty nejlepší výsledky a výkony.

Jak to celé vzniká?

Když se procházím nebo cestuji po Čechách, až moc často jsem svědkem jevu, který malé chlapce nenápadně, ale nemilosrdně kastruje. Kastruje jejich schopnost prožívat a být ve spojení sám se sebou. Kastruje jejich schopnost být přímý, otevřený a milující. Kastruje jejich schopnost se otevřeně beze strachu projevovat. Zbavuje je jejich mužské síly a zasévá do nich mindráky.

Ukázněné maminky a tatínkové, babičky a dědečkové cíleně utlumují (rozumějte vychovávají) projevy svých synků a snad ani netuší, jaké peklo jim tím připravují. Klučina v parku běhá a radostně pokřikuje. Reakce? Uklidni se a nech toho. Klučina nesouhlasí nebo se vzteká? Uklidni se a nech toho. Klučina brečí? Uklidni se a nech toho. Klučina je hlasitější než si rodiče usmyslí? Uklidni se a nech toho. Buď poslušný a hodný.

Musím se změnit, jinak mě nepřijmou

Jak si to hoch interpretuje? Nemohu si dovolit být přirozený a svobodně se projevovat. Takhle nejsem a nebudu přijatý. Musím se změnit a přijatý budu. A tak to udělá. Uklidní se a nechá toho. Následky jsou devastující.

Výsledek? Chybějící sebeláska, odmítnutí sebe sama a svých citů, malá sebedůvěra a sebevědomí, pocit nedostatečnosti, deprese a úzkosti. Z kluků vyrůstají uzavření chlapi bez bohatého vnitřního prožívání. Chlapi odříznutí sami od sebe, chladní k sobě i k ostatním. Chlapi navyklí na bezmoc a omezený život. Chlapi zvyklí se neprojevovat. Sebekritičtí chlapi plní nejistoty a pochyb. Bojácní chlapi bez koulí a bez srdce.

Jak se Honza osvobodil

Stejný příběh jako u Honzy. Honza byl velmi milý a úspěšný klient, kterému jsem pomohl odbourat blok při seznamování a posílit sebevědomí. Pamatuji si, jak za mnou přišel na začátku spolupráce, usadil se na křeslo a omluvil se –  začal si mazat ukazováček a palec mastičkou. Nedalo mi to a zeptal jsem se, co se stalo. Honza bez mrknutí oka začal líčit, jak se spálil o hrnec, když cedil vařící těstoviny. Prostě chytl hrnec do ruky a držel, dokud nebylo vše hotovo.

Proč hrnec nepoložil, když ho to začalo bolet a pálit? Zadíval se na mě s lehce nechápavým výrazem a řekl mi památnou větu – no přece to vydržím, ne? Ještě chvíli jsme se o tom bavili, než si Honza uvědomil, jak moc necitlivý k sobě je – nejen při vaření. V osobním i pracovním životě. Jak moc je v životě zvyklý to nepříjemné vydržet, i když je to zcela zbytečné. Jako malý kluk se naučil sám sebe potlačovat tak dokonale, že i pitomé špagety byly důležitější než on.

Když pukne brnění, začíná život

Když si to uvědomil, rozbrečel se. Byl to pláč velké úlevy, úplně jsem cítil jak v něm puklo velké omezující brnění a v podobě slz ho opouštělo. Začal ze sebe vypouštět to, co v něm bylo po léta pečlivě udusáno. Co následovalo, byl velký osobní přerod, cesta k sobě, cesta k vnitřnímu chlapovi, bojovníkovi.

Počátek objevování svojí přirozenosti, objevování svobody a vlastní síly. Byla radost celý proces sledovat a být mu nápomocen. Jako zázrakem bylo najednou lehké kráčet světem s otevřeným hledím. Beze strachu a pochyb sám o sobě. Otevřel se světu a ženy se otevřely jemu.

V ulitě Vás štěstí nepotká

Jak jste spokojeni se svým prožíváním, otevřeností a autenticitou Vy? Pokud ne – vylezte z ulity a změňte to. Honza se vydal na cestu, na kterou by se měl vydat každý chlap, který se chce osvobodit od omezujících bloků. Každý, kdo chce být nejen bojovník, ale i milovník. Každý, kdo se chce přestat vědomě či podvědomě potlačovat. Každý, kdo si chce dovolit cítit sám sebe, cítit svou ženu i děti, cítit a vnímat svět jako jedno velké pulzující místo plné života a radosti. Každý, kdo chce v sobě cítit tu hřejivou sílu, která slouží nejen jemu, ale i blízkým. Každý, kdo chce žít naplno, ne pouze přežívat.

Síla myšlení…

Zkuste na čas nechat věci, ať se stanou.
Nemluvte Vesmíru do jeho práce a odolejte pokušení o něco se snažit a vyvíjet tlak.
Vyberte si oblast života, kde se vám „nedaří“ a zkuste k ní přistoupit jinak.
Přijměte to, co je tak, jak to je.
Žádný spěch, žádná netrpělivost, žádná síla a žádný boj.
Prostě to udělejte jinak, než jste zvyklí.
Jen pozorujte, klidně dýchejte a nesnažte se vyvíjet přehnanou aktivitu.
Nechte se unášet proudem, tak jako plachetnice na vlnách.
Nemáte co ztratit – pokud jste vystříleli všechny náboje a stejně se nic nezměnilo, akorát to držíte
křečovitě „pod krkem“.
Nechte prostor Vesmíru – svému Zdroji, aby vše udělal za vás.
Udělá to nejlépe a tak, jak to má být.
Pusťte ruce z volantu a nechte to svému osudu.
Nebojte se – vše se srovná podle toho nejlepšího scénáře, který ani nemusíte znát. Vaše snaha je
kontraproduktivní a Vesmír jen čeká, až se vyčerpáte.
Potom stejně nastolí to, co má být.
Nechte věci proběhnout, uvolněte se a dejte si další kávu.
Udělejte to prostě jednou jinak – vypněte vaši snahu něco změnit a pozorujte jen, co se stane.
Tam, kde obvykle argumentujete, se ztište a nic neříkejte.
Tam, kde obvykle tlačíte, povolte stisk.
Tam, kde kontrolujete, přestaňte s tím a nechte to být.
Tam, kde plánujete, hoďte vaše plány do koše.
Znáte to pořekadlo: Chceš-li Boha rozesmát, řekni mu o svých plánech“.
Prostě to udělejte jinak.
Vnější sílu nahraďte vnitřní silou, která je mnohokrát větší.
Tak začne pozvolná transformace vašeho života.
Tak získáte zpět radost a chuť žít.
Tak se budete více bavit, protože budete vědět, že to Vesmír za vás zařídí.

J. Dušek

Než podvedeš aneb 5 důvodů, které vedou k ženskému NIC…

Než to uděláš, uvědom si, že to nevrátíš. NIC nevrátíš. Hlavně to ženské NIC už nezměníš.
Když jsem byl malý, přál jsem si být ještě menší. Měřit asi šest mikrometrů. Tak maličké jsou perikaryony, buňky kůry mozečku. Chtěl jsem zkrátka vidět do ženského mozku – abych zjistil, čím lze ženu získat i ztratit.

Tím pidineuronem jsem se nikdy nestal, přesto jsem díky chybám, které jsem udělal, něco přece pochopil: Co vlastně ženy od vztahu chtějí. Jak snadné je ženy získat i ztratit.

FirstClass.cz čtou z 54 % muži. Mnohem více než ženy se mi soukromě svěřují. Mnohem méně než ženy veřejně komentují. Takoví jsou prostě muži. Potřebují pomoci, ale neradi to dávají najevo. Chtějí působit silně, uprostřed velkých davů na stadionech, náměstích, ale uvnitř mnohdy tápou. Hledají vlastní, ne davovou cestu štěstí.

Často věří, že velikost jejich osobnosti zvedne TO ŠPATNÉ, co provedou. Odmalička si tedy zvyšují sebevědomí tím, že někomu ublíží. Věří, že v tom je moc a síla. Jenže není. Ve skutečnosti je to projev slabosti. Muži rádi ublíží a pak přijdou s omluvou. V jejich světě to tak jde. Ale v ženském ne.

Už ve své knize 250 zákonů lásky píšu, že ženy v jedné chvíli druhé šance dávat přestanou. Je to strašlivá chvíle, kterou žádnému muži nepřeji. Zapadnou za Vámi dveře, které nemají kliku, zámek, už se nedá podstrčit lístek s omluvou, plocha je polstrovaná, takže můžete bušit a nevydá jediný zvuk. Za těmi dveřmi je už pouhé NIC.

Tam, kde je NIC

NIC. Žádná cesta zpátky.
NIC. Žádná cesta zpátky.

Nikdy jsem se nebál chvil, kdy se s partnerkou hádáme. Děsivě jsem se bál chvíle, kdy se hádat přestane. Chvíle, kdy už z jejího pohledu nebude nic, o co by se stálo za to pohádat…

Je to hranice, za kterou přestane:

– usilovat o Vaši pozornost,

– bojovat o Vás,

– odpovídat na Vaše zprávy,

– snažit se udržet konverzaci,

– žárlit,

– flirtovat s ostatními, jen abyste Vy žárlil,

– nahlížet Vám do mobilu,

– zajímat se o to, zda se zajímáte o ni,

– snažit se, abyste ji miloval.

To všechno přestane dělat proto, že zjistí, že si zaslouží někoho lepšího.

To nejhorší ovšem teprve přijde. Karta se otočí. Změní se vítr.

Začne Vám chybět – jak ona, tak její péče, tak její láska. Ztratíte ji navždy – jako pampelišku, jejíž chmýří se neuváženým fouknutím rozletí pryč.

Dobře Vám radím: Pokud svou partnerku milujete, dejte jí to vědět, než ji ztratíte.

 

Co nechce žádný muž

Můj kamarád, ještě mládě, podvedl. Zaplatil, a je to dobře pro jeho rozvoj, dvojnásobnou ztrátou. Ztratil nejprve ji a následně sebe – v procesu uvědomění, že ji miluje vlastně více než sebe.

To ráno se vzbudil a zjistil, jak perfektní byla. Zatímco ona se ve stejné chvíli probudila vedle muže, který to, že je perfektní, věděl vždycky.

Plakal přede mnou. Nedokázal mluvit. Já jsem mu o beze slov rozuměl. Pláč je totiž způsob, kterým oči mluví, když ústa nemohou vypovědět, jak moc zlomené je srdce.

Cítil, jak strašné je mít někoho navždy v mysli, a přitom ho nikdy nemoci obejmout pažemi. Prožíval skoro totéž, jako když zemře někdo blízký. S tou výjimkou, že tohle je horší. Věděl, že blízkého nechal odejít sám.

Co vlastně ženy chtějí

Dlouhé roky jsem přemýšlel o té hranici, za kterou už je NIC. Muži rádi říkají, že jsou ženy náročné a zlatokopky. Ve skutečnosti ženy chtějí pouze někoho, kdo bude mít strach, že je ztratí.

Ženy od začátku sledují způsob mužského přemýšlení a přístupu k životu. V předstihu poznají, který muž je podvede. Vidí totiž, který muž věnuje obecně více pozornosti tomu, co mu chybí, než tomu, co má. (Psal jsem o tom v článku Hry s ohněm ve vztahu aneb Poč obětujeme 90 za 10.)

Ženy dobře vědí, že láska jako taková nikdy nebolí. Lhaní, podvádění a ubližování druhými lidmi je to, co bolí. A ony takové nechtějí kolem sebe. Nechtějí je u svých dětí. Vyzrálá žena nikdy nepotřebuje někoho, kdo nepotřebuje ji.

Dříve, než partnerku, v horším případě matku svých dětí, podrazíte a než budete marnit čas vymýšlením omluvy, přemýšlejte nejen o tom, O CO můžete přijít, ale také PROČ o to přijdete. S tím PROTOŽE se totiž budete muset naučit žít.

A jak říká Rochefoucauld, s tím, čeho se na nás dopustili druzí, se už nějak vyrovnáme; horší je to s tím, čeho jsme se na sobě dopustili sami.

Jakých 5 důvodů tedy vede k ženskému NIC?

1. důvod: Nestěžuj si, když ztratíš něco, o co jsi nebyl ochoten bojovat

Ženy jsou více spjaté s přírodou než muži. Využívají tedy přírodní zákony a tresty.

V přírodě platí, že čeho si nevážíme, to nám je odebráno. Neuvědomujeme-li si v zápalu práce hodnotu zdraví, prostě o něj přijdeme. Život to dělá v dobrém úmyslu, aby nás naučil vážit si toho, co máme, ještě když to máme, ne až když to ztratíme. Mnoho lidí tak nevratně ztratí část zdraví, ale začne žít kvalitněji proto, že začne vidět včas hodnotu jiných priorit, na kterých záleží. Třeba lidí.

Mužská omluva za nevěru často zní: Jsme jen lidé a lidé dělají chyby. Ano, to je jistě pravda. Ale také musíme dodat, že za chyby se platí.

A draze zaplacené chyby jsou z hlediska osobního rozvoje ty nejdůležitější – protože je zpravidla (pokud máme všech pět pohromadě) už nikdy neopakujeme.

Bohužel, následky si neseme už celým životem, protože:

2. důvod: Chceš-li vrátit to, co bylo, není to možné

Ženy více než muži si uvědomují tok času. Nejen to, jak rychle pádí, ale především KTERÝM SMĚREM pádí. Ženy si více než muži připomínají, že nemládnou. Vědí tedy, že nemá smysl plýtvat časem na nějaké návraty do minulosti. Registrují totiž, že čas běží VPŘED. A že je to tak právě proto, abychom se nevraceli zpět.

Muži rádi říkají, že nestárnou. Podléhají tak klamu, že se všechno dá vrátit. Že můžete rozbít skleničku o zem, říct jí promiň a ona se nějak složí dohromady. Věří, že se dá vrátit čas a všechno bude jako dřív.

Ne, ženy vědí, že nic nebude jako dřív. Ale to je dobře. Protože všechno alespoň může být takové jako nikdy předtím.

Lepší, protože o jednoho špatného člověka míň…

Jakou trvalou informací je nevěra o nás?

Opravdu platí, že příležitost DĚLÁ zloděje, nebo je skutečností jiné sloveso?

 

3. důvod: Nemůžeme sedět na jednom dvojkole a šlapat proti sobě

Ženy nepotřebují někoho, kdo záměrně brzdí, když ony chtějí posouvat vztah vpřed. Nepotřebují někoho, kdo s nimi není ochoten řešit společné problémy, ba kdo jim problémy přidělává.

Ženy dobře vědí, že když přijmou zpět podvodníka, tahá s sebou opět zpátky do vztahu vše, čím ji zradil. Omluva nemění člověka.

Říká se mnoho nesmyslů. Jako například, že příležitost dělá zloděje a peníze kazí charakter. Není to pravda. Příležitost i peníze ODHALUJÍ člověka. Ukazují, kým opravdu je. Strhávají jeho škrabošku.

Lákavá dámská příležitost v nadité podprsence nebo nestřežený pytel peněz jsou nejlepší způsoby, jak skutečně poznat člověka.

Stejně jako vidět, jak se chová k ostatním. K bývalým partnerům, k přátelům. Všechno to vychází z jeho způsobu přemýšlení, který uplatní i na nás.

Nedivme se ženám, že nám po podrazu nechtějí dát další šanci. Nikdo nechce ve svém životě podrazáky. Vždyť, ruku na srdce, ani my ne.

4. důvod: Nejsou třeba žádné hry, protože ve vztahu nikdy není vítěz a poražený

„Promiň, udělal jsem chybu,“ přileze s prosíkem.

Ona nemusí odpovídat. Protože on odpovídá za ni. „Promiň, udělala jsem chybu,“ jako by znělo ozvěnou.

V páru nikdy není jeden chybující a jeden bez chyby. Oba cítí vinu. Ten, kdo byl oklamán, v tom, jak špatného partnera si vybral.

Vztah je jako most o dvou pilířích. Když se jeden pilíř rozhodne zradit, lávka se zřítí. Kdo chce budovat most, musí mít v první řadě odpovědnost. A kdo chce pod svou lávku, kterou si buduje sám, přijmout druhý pilíř, musí mít v první řadě sám sebe rád. Na pilíř, který zůstane opuštěný, totiž celý most spadne.

Podvedení lidé tedy nemají důvod dávat druhou šanci témuž práchnivému pilíři. Proč dávat někomu pořád druhou šanci, když tolik jiných pilířů čeká na tu první?

Kdykoli se tedy chystáme druhého zradit, pamatujme, že chybu neděláme pouze my, tu chybu v té chvíli udělal i on.

Ve vztahu nikdy není jeden vítěz a jeden poražený. Vždycky jen dva vítězové, nebo dva poražení.

5. důvod: Je spousta lepších, než jsi Ty

Vztah = důvěra. Bez důvěry není vztah. A důvěra znamená, že se můžeme spolehnout na to, že se partner A chová tak, jako kdyby partner B byl neustále vedle něj.

Být druhému nevěrný znamená dát sám sobě nálepku: Nejsem důvěryhodný. Záleží mi na sobě, ne na mostu, který s někým buduji.

Je to vizitka, který si dotyčný nese do všech oblastí života. Přečtete-li si ji ještě jednou, nespolupracuje se s takovým člověkem dobře.

Podrazit druhé je projev slabosti. Každý vztah je přitom tak pevný, jak pevné jsou díly, které ten vztah tvoří. Vztah je v tomto jako řetěz. Nezáleží, jak silný je jeden článek. Je-li druhý článek slabý, řetěz se prostě přetrhne.

Ženy nehledají slabé články. Snad proto se jim říká zlatokopky.

Ženy hledají silné články. A síla se pozná ne tehdy, když je všechno v pořádku, ale naopak v problémech. Tehdy se prověří charakter.

Mysleme na to, až se objeví pokušení.

Ženské NIC pak může být odpovědí na to, za co vlastně stojíme.

Přemýšlíte o svém vztahu? Potřebujete ho posunout, restartovat, záleží Vám na druhém? Inspiraci můžete najít v mé 280stránkové knize 250 zákonů lásky, která v současnosti potřetí prolamuje oficiální hranici bestselleru.

Petr Casanova.

 

 

Březen 2016
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031