ZDRAVÍ – LÁSKA – JÓGA
Motto týdne:

Dnešní generace je tak zaneprázdněná dokazováním, že ženy můžou dělat všechno, co dělají muži…že ženy tím ztrácí svoji jedinečnost.

Žena nebyla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co umí muž. Byla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co muž neumí.

 

….kéž jsou všechny bytosti této planety šťastny….

 

Nezapomínejte si naplňovat život tím, co máte rádi. Dívejte se na oblíbené filmy, poslouchejte oblíbenou hudbu, noste svetr, který máte nejraději a vařte si svůj nejmilejší čaj. Obklopte se milými věcmi a milujte každou chvilku svého života…

Archiv pro měsíc: Duben 2015

Energie čaker a síla přitažlivosti

Slovo čakra pochází ze sanskrtu a znamená doslova kolo nebo kruh. Čakry jsou jemnohmotná energetická centra, dá se říct smyslové orgány naší duše. Leží na hranici mezi fyzickým tělem a jemnohmotným tělem, které ho obklopuje. Představují určitou bránu pro energie, které pronikají zvenku do naší aury, nebo naopak vyzařují z nás ven. Existuje inteligence, určité vědomí, které uspořádá vibrující vlny světla tak, že je spojí do čaker a tak je zahustí, že ti lidé, kteří vidí auru, je vnímají jako barvy.

Máme spoustu takových energetických bran, ale ty nejdůležitější jsou hlavní čakry, kterých je sedm a nacházejí se podél vertikální osy těla. Můžeme si čakru představit jako maličkou, rychle se točící vrtuli sportovního letadélka. Čím rychleji se točí, tím méně vnímáme jednotlivé lopatky vrtule, které postupně vypadají, jako by byly průhledné. Správně fungující čakra se točí ve směru hodinových ručiček. Nasává do sebe energie, transformuje je, a hned je předává dál na patřičná místa v organizmu. Jestliže je čakra blokovaná, je tok energie v lidském těle omezený. Čakra pak nemůže žádné energie přijímat, odpuzuje je.

Potlačené emoce blokují odpovídající čakry, což má za následek, že se čakry ucpou a pozvolna změní i tvar. Točí se nepravidelně nebo nesprávným směrem (proti směru hodinových ručiček). Energie uniká z těla a je narušena látková výměna. V takovém případě hovoříme o uzavřené čakře, nebo také o čakře, která nemůže přijímat energie zvenčí. Podle toho, která čakra je postižená, dochází ke specifickým problémům.

* * *
1. První čakra – kořenová čakra

Nemohu najít muže. Když už nějakého najdu, tak nemá peníze.

Energetické světelné vlny, které vysílá první čakra na dolním konci páteře, vnímáme jako červené. S touto čakrou jsou spojena následující témata: Kariéra, finance, domov, rodina a materiální zabezpečení.

Pokud čakra vysílá jen malé množství energie, je-li tedy první čakra blokovaná, může to znamenat, že do života takového člověka se přitahuje jen málo peněz. Strach, že mě nebude nikdo milovat nebo že mě někdo opustí, málo důvěry a málo průraznosti, to jsou vlastnosti, které často odpovídají za blokádu první čakry.

Předpokladem toho, aby se do našeho života přitáhl vůbec nějaký partner, natož pak partner, který nemá finanční těžkosti, je to, aby energie protékaly bez překážek první čakrou a vysílané signály musí být jasné a pozitivní. K tomu náleží samozřejmě i uzdravení toho, co je příčinou blokády, uzdravení emoční.

Pokud vás v první řadě zajímá materiální jistota, budete vysílat z pročištěné čakry odpovídající zesílené signály a nakonec navážete vztah s odpovídajícím partnerem. Co se týká energetického pročištění a harmonizace této čakry, můžete poprosit o pomoc archanděla Sandalfona.

2. Druhá čakra – křížová čakra

Můj nový přítel je alkoholik, stejně jako ten předchozí.

Druhá čakra leží asi dva centimetry nad první čakrou pod pupkem. Vlny energie, které odtud vysíláte, jsou oranžové.

Téma, které se spojuje s touto čakrou, je závislost (na drogách, alkoholu, jídle, sexu atd.).

Pokud je tato čakra zablokovaná, máte asi problémy s různými závislostmi, a je velmi pravděpodobné, že si proto přitáhnete i závislého partnera (drogy, alkohol, jídlo, sex atd.)

Jde-li o pročištění této čakry, můžete poprosit o pomoc archanděla Gabriela a Rafaela.

3. Třetí čakra – solar plexus

Moje přítelkyně mě omezuje. Chce mě kontrolovat stejně jako to dřív dělala moje matka.

Třetí čakra leží těsně nad pupkem. Vysílaná energie je žlutá nebo zlatožlutá. Témata třetí čakry jsou: moc a kontrola.

Blokáda se projevuje jako strach před kontrolou, nebo v potřebě sám kontrolovat, a v touze po moci. Máte-li nezdravý vztah k moci a bezmocnosti, budete působit na stejně orientované lidi jako magnet.

Co se týká energetického pročištění a harmonizace této čakry, můžete poprosit o pomoc archanděla Michaela, Rafaela a Uriela.

4. Čtvrtá čakra – srdeční

Moji partneři mě vždycky zklamou a zraní.

Světelné vlny, procházející čtvrtou čakrou, jsou zelené a růžové. Toto energetické centrum leží uprostřed prsou a jde tu o téma lásky a schopnosti lásky.

Jestli si chcete přitáhnout partnera, který vás bude opravdu milovat, musíte se mít nejdřív sami rádi. Pokud si sami prominete a budete mít sami se sebou soucit, povede to k tomu, že budete přitahovat láskyplné lidi jako magnet. Pokud jde o energetické pročištění a harmonizaci této čakry, můžete poprosit o pomoc archanděly Rafaela a Chamuela.

5. Pátá čakra – krční

Můj muž mě nikdy nepustí ke slovu. Vždycky musí být všechno podle něho.

Pátá čakra je ve výšce hrdla. Vyzařuje paprsky energie, které vnímáme jako světlemodré nebo zelenomodré. Témata této čakry jsou: sebevyjádření, komunikace, schopnost říkat pravdu, požádat o pomoc a kreativita.

Pokud se v partnerském vztahu nedostanete ke slovu a možná jste už od školy ustrašení a vždycky tiší, pak je s velkou pravděpodobností zablokovaná vaše pátá čakra. Chcete-li tuto čakru aktivovat a uzdravit, požádejte o pomoc archanděly Chamuela a Zadkiela. Věnujte se uměleckým projektům nebo jiným formám sebevyjádření, které jsou v souladu s vaší vnitřní pravdou. Učte se vyjádřit vlastní přání, neboť tak budete přitahovat lidi se stejnými zájmy.

6. Šestá čakra – čelní, tzv. třetí oko

Moje nová kamarádka asi blázní. Slyší hlasy a vidí anděly.

Barva, kterou vyzařuje tato čakra, je tmavě modrá nebo indigová. Šestá čakra, která se také jmenuje Třetí oko, leží na čele mezi obočím. Témata této čakry jsou jasnovidectví a spiritualita.

Pokud se ve vašem životě objevují jasnovidní lidé, neznamená to nic jiného, než že i vy sami jste velmi spirituální lidé. Pracujte s meditacemi a vizualizacemi. Tak zmizí váš strach z tohoto tématu a vaše vrozená jasnovidnost vyplave na povrch. Poprostě archanděla Raziela, aby vám pomohl otevřít a vyčistit tuto čakru.

7. Sedmá čakra – korunní

Můj partner se nezajímá o esoteriku.

Sedmé čakře se také říká korunní a nachází se na temeni. Světlo, které z ní vychází, bývá normálně fialové, ale když se čakra otevře, vyzařuje zlatou a bílou barvu.

Sedmá čakra se otevře tehdy, když lidé dosáhnou určité úrovně vědomí, až pochopí, že jsou v jednotě s Bohem. Až budete mít toto vědomí a budete vyzařovat odpovídající světlo, zcela přirozeně si přitáhnete partnera, který si také zvolil spirituální cestu. Může to být také tak, že se váš současný partner bude vyvíjet a časem se otevře i této tématice, nebo to může znamenat, že navážete nové partnerství, které pro vás bude lepší a bude lépe odpovídat stavu vašeho vývoje.

Poproste archanděla Metatrona o pomoc při otevření, čištění a uzdravení vaší čakry i čakry vašeho partnera.

* * *

– z knihy Kvantová Andělská láska, Eva-Maria Mora

O pravé lásce

O pravé lásce

Věříte v lásku? Mluvím o hluboké, život měnící, zemí otřásající, vždy-a-navždy lásce – o předmětu mnoha básní a legend.

Mnozí lidé jsou vůči ní skeptičtí, a to z dobrých důvodů. Dnešní kultura neposkytuje romanci příliš úrodnou půdu. Sociálními médii, textovými zprávami a online schůzkami jsme rozvinuli komunikaci, ale zároveň ztratili schopnost umění vztahů. Pár úspěšných příběhů existuje. (Někdy se zdá, jako by pouze několik lidí vedlo skutečné konverzace tváří v tvář!)

Ale já věřím. Ne, škrtám to. VÍM.

Skutečná láska je opravdová – hluboká, nepodmíněná a navždy trvající. Důvodem, proč je tak vzácná, je ten, že bývá tak špatně pochopena.

Představa většiny lidí o „skutečné lásce“ vypadá asi takto: „Pan Pravý nebo Paní Pravá na mě někde čeká, „Ten/Ta“, který/á je mi souzen/a. A tento výjimečný člověk zase hledá mě, a tak je jen otázkou času, kdy se setkáme – a samozřejmě spolu budeme žít šťastně až do smrti.“

Hloupost.

Šťastně až do smrti neexistuje. A Bůh vám nevybírá toho jediného zvláštního člověka. Ve skutečnosti je celá představa o tom, že najdete naplnění v někom jiném, pouhou iluzí.

Pravdou je, že lásku můžete najít jedině uvnitř.

Většina lidí, kteří hledají lásku „venku“, ve skutečnosti pouze utíkají před osamělostí. Neustále se smiřují s něčím méně, než chtějí, a s něčím méně, než si zaslouží, protože největší strach mají z toho, že budou sami, zestárnou sami a zemřou sami.

Strach z osamělosti nám však brání prožívat skutečnou blízkost. Skutečná láska leží daleko za tímto strachem. Musíme se postavit čelem k tomu, co Louis C.K. nazývá „věčně prázdní“, tomu neuhasitelnému smutku hluboko uvnitř nás; vždy přítomnému vědomí si vlastní smrtelnosti; tomu, že na konci života stejně každý čelíme své smrti sám.

Pravdou je, že skutečná láska vyžaduje velkou vnitřní práci, která většinu lidí nezajímá. Vyžaduje od nás, abychom byli nejprve šťastní i ve své samotě; abychom poznali sami sebe, přijali se a milovali se. Potřebujeme najít mír ve své mysli, najít svůj smysl života, své vášně a svou radost ze života. Je třeba, abychom zahodili obranu svého ega a byli nazí a zranitelní; abychom se vzdali svého plánování a fantazírování o budoucnosti a žili v přítomném okamžiku. Jedině pak jsme skutečně připravení milovat. Když plně přijmeme skutečnost, že zítřek není ničím zaručen – že popravdě je tento přítomný okamžik vším, co máme – pak není nic jiného, co dělat, než dávat vše, co máme, aniž bychom cokoli čekali na oplátku.

Ve skutečnosti víte, že vaše srdce bude opět zraněno. Že vám někdo bude lhát, že budete bráni za samozřejmost; že budete zraněni a zklamáni. Dříve či později, mezi nynějším okamžikem a vaší smrtelnou postelí, budete muset říci Sbohem. Víte to, přijali jste to, a přesto milujete.

Skutečná láska je božská. Vychází ze vztahu, který máte k Bohu, z tance s prázdnotou, který vás vede daleko za vaše lidské já, za hry vašeho ega, abyste okusili plnou radost.

To, čemu říkáme „pravá láska“, je vzácné a posvátné sjednocení, k němuž dochází, když se dva lidé spojí v tomto společném tanci.

Je to přátelství, milostný románek i akt uctívání. Vášeň, touha, náklonnost, starost, důvěra, úcta a oddanost – to vše se stává součástí velkého odevzdání. Milenci splývají jeden s druhým i s ohromným, divokým vesmírem. Ani jeden neví, zda to bude na jediný víkend či na celý život. Nezáleží na tom. Jediné, na čem záleží, že tento jediný okamžik jednoty – posvátný a nádherný.

V něm spočívá věčnost.

* * *

zdroj: http://www.elephantjournal.com/2013/09/the-truth-about-true-love/
překlad: Magda Techetová

Prevzaté z: http://andelskydenik.blogspot.sk/

Cesta k sobě…

„Kdykoli cítíte, že jste k něčemu vedeni, a neřídíte se tím, nabourává to vaši sebeúctu i sebedůvěru, protože tím sami sobě sdělujete, že se na sebe nemůžete spolehnout a nemůžete si věřit. Je důležité jednat podle svého vedení a podle toho, co cítíte jako správné, nejen proto, že vás to vede ke zdravým a prospěšným změnám, ale i pro budování a udržování vaší zdravé sebeúcty a sebedůvěry. Nemusíte hned radikálně všechno změnit – stačí jeden krůček, jedna zdravá potravina, jedno cvičení, jedno protáhnutí, jeden dodržený slib, který jste si dali, jedno dokončené dílo, jedno rozhodnutí podle sebe, jeden čin vycházející z vaší integrity… a uvidíte, o kolik lépe se budete cítit! Jako vaši andělé vám v tom rádi pomůžeme – stačí říct… a nechat se motivovat
Emotikona wink

(Poselství andělů, M.T.)

Louise L. Hay

„Skutečně věřím, že neexistují žádné chyby. Když jsou naše srdce zavřená a my cítíme odpor, hněv a smutek, je těžké vidět cokoli dobrého. Avšak když jsou naše srdce otevřená, negativita se jako by vypaří a my jsme schopni tyto staré myšlenky propustit a znovu se probudit do radosti. V nitru každého z nás spočívá radost. A my si potřebujeme uvědomit, jak dokonalí jsme takoví, jací jsme.

Bez ohledu na to, jaký zmatek se může odehrávat kolem nás, bez ohledu na to, kolik věcí může jít špatně nebo jinak, než jsme chtěli, bez ohledu na to, co vyvádějí naše těla – můžeme milovat a přijímat sami sebe. Neboť pravdou každého z nás – pravdou našich samotných bytostí – je, že jsme věční. Vždy jsme byli a vždy budeme. A tato část nás samých bude navždy pokračovat. Radujte se z toho, že to tak je. Když milujeme a přijímáme sami sebe přesně takové, jací jsme, je pro nás snažší procházet takzvanými těžkými časy. Už se sebou nebojujeme. Přijímáme. Stáváme se něžnějšími. Pečujeme o sebe. Utěšujeme se a usnadňujeme si to.

Dívejte se na sebe do zrcadla, dívejte se do svých očí a řekněte si: „Miluji tě a přijímám tě právě takového/takovou, jaký/á jsi.“ a dýchejte. Dovolte si cítit vše, co cítíte. Nemusíte být dokonalí. Už jste dokonalí: Vy jste vy. Jste přesně tím, co jste si vybrali, že budete v tomto životě. Ze všech těl a ze všech osobností, které se nabízejí, jste si vybrali být právě tím, kým nyní jste – abyste mohli zažít tento svět, tento život, prostřednictvím vašeho těla a vaší osobnosti. Milujte tedy svou volbu, protože je součástí vývoje vaší duše.“

– Louise L. Hay

Jen tak…

Láska nesená duchovním vědomím, která netouží po odměně nebo uznání, nýbrž vidí před sebou úkol, bude chtít být druhému vždy užitečná. Láska tedy může také znamenat vytyčení jasných hranic, abychom mohli někoho chránit před neštěstím nebo špatným činem. Snad to člověk musí někdy dělat i s krvácejícím srdcem – například trestat při výchově. Změkčilá slabost, která všechno promíjí, je sice často za lásku považována, ale láskou není. Máme Boha milovat také z celé své duše. Duše je nositelem toho, co označujeme jako „vnitřní vlastnosti“ člověka. Kdo se před láskou uzavírá, škodí své duši. Uzavírá se totiž před vyššími vlivy a pomocí. Je to stejné, jako když na tělesné úrovni poškozujeme své zdraví tím, že tělo zanedbáváme. Boha máme také milovat z celé své mysli. Tím je osloven rozum, který se téměř u všech lidí naší kultury vyšvihl k nejvyšší instanci. Mozek sám ale nemůže existenci Boha ani dokázat, ani popřít. Stojí před zdánlivě nekonečnou večerní oblohou plnou hvězd bez porozumění. Člověk, v jehož srdci je ale láska k Bohu živá, pozná působení Jeho síly také ve vnějším dění. Rozum člověku pomůže při poznávání všeobsáhlých zákonitostí. Neustále užíváme dary Stvořitele. Člověk nemůže ani dýchat, aniž by on sám – a s ním celý svět – nebyl obklopen silou, jejíž původ je mu skryt. Nic z toho, z čeho se radujeme, jsme neudělali sami, ale dostáváme to jako dar. To platí přirozeně také pro naše tělo. Máme sice určitou schopnost „tvořit“, ale jedná se jen o formující a přetvářející sílu, neboť opravdu vytvořit něco nového nemůžeme. Boží působení je všeobsáhlé, naše je omezené. Stále jen bereme, ale na dávání ve své sobeckosti nemyslíme. Co ale můžeme my lidé dát? Kromě toho, že můžeme a máme své schopnosti využívat v souladu s přírodními zákony k výstavbě, mohli bychom dávat také svou vděčnost a úctu k životu a k jeho původu. Není to právě to, co nám nejvíc chybí? Pohleďme na škody, které jsme napáchali na našem životním prostředí a stejně tak v našem vnitřním světě!

Dr. Gerard Harms

Je možné dojít k porozumění mezi mužem a ženou?

Žena a muž.
Dvě strany jedné mince.
Oba rozdílní a přesto po sobě toužící.
Jak však tuto rozdílnost zvládnout ve vzájemném vztahu?
Jak porozumět jeden druhému?

Mnoho moudrých i humorných knih bylo na toto téma napsáno.
Pokusím se vám zprostředkovat svůj pohled, který byl výrazně tvarován mými životními zkušenostmi.

Nejdříve objasním obecnou definici ženy a muže v několika základních aspektech.

Žena

Žena je jemnější a éteričtější bytost, která je vnímavější, citlivější a emotivnější.
Její myšlení je více intuitivní a dokáže vnímat danou situaci v širších souvislostech.
Je velmi propojena s pocity svého těla a s intuitivními myšlenkami, které často nemají racionální opodstatnění.
Přemíru emocí potřebuje ventilovat a uvolňovat.
Proto její komunikace je emoční a občas bez racionálních souvislostí.

Muž

Muž je hrubší a zemitější osobnost, která je v emocích, vnímavosti a citlivosti uzavřenější.
Jeho myšlení je více racionální a dokáže proto danou situaci vidět přímočaře a prakticky.
Je velmi propojen s rozumem a s analytickou myslí, která často přebírá vládu nad empatiemi a citovostí.
Přemíru myšlenek potřebuje ventilovat a uvolňovat.
Proto jeho komunikace je praktická a občas bez přítomnosti emocí a pocitů.

Přesně jak jsem zmínil na začátku – 2 rozdílné strany jedné mince.

Je tedy skutečně možné aby přes tyto rozdíly mohli dojít ke vzájemnému porozumění?
Existuje možnost aby jejich komunikace byla oboustranně přijímána, respektována a chápána?

Ano, je to možné.

Prvním předpokladem k tomu je pochopení našich rozdílností.

Pochopení muže ženou :

Muž je lovcem a potřebuje vnímat svoji mužnou sílu.
Proto se bojí citově otevřít aby neukázal okolí své slabiny.
Jeho role je živitel a proto k daným situacím přistupuje prakticky a často bez empatií.
Svět, ve který věří, existuje v konkurenčním a loveckém prostředí.
Uvnitř má velký strach aby se nestal v takovém světě ulovenou obětí.
Proto se potřebuje cítit nejdříve bezpečně a teprve pak postupně otevírá své srdce a stává se z něj citlivý a vnímavý člověk.

Pochopení ženy mužem :

Žena je ochránkyní rodinného krbu, ve kterém poskytuje citové zázemí a tak potřebuje vnímat své emoce.
Proto se bojí racionálně myslet aby neztratila svůj kontakt s pocity a intuicí.
Její role je poskytovat cit a lásku a tak k daným situacím přistupuje více empaticky a emočně než prakticky a rozumně.
Svět, ve který věří, existuje v láskyplném a spolupracujícím prostředí.
Vně má velký strach aby nebyla ve svých citech a emoční otevřenosti raněna.
Nejdříve věří svým citům, emocím a teprve pak myslí na své bezpečí a rozumnou ochranu.

Tím, že pochopíme rozdílnost našich světů, uděláme důležitý krok ke vzájemnému pochopení.

Dalším krokem při vzájemné komunikaci by měla být každodenní snaha o zvládnutí nadvlády ega – rozumu ( u muže) a emocí (u ženy).

Muž by měl pochopit, že jeho role je být pilířem ženy.
Měl by být jejím ramenem, o které se může opřít ve chvíli, kdy potřebuje ventilovat své emoce.
Pokud ona sama nebude chtít, neměl by rozebírat její stav ani situaci, o které emotivně mluví.
V momentě, kdy žena svůj pohár emocí vyprázdní, ocení, že muž to ustál.
Dá tak poznat muži jeho skutečnou sílu jejího ochránce.

Žena by měla pochopit, že její role je být zdrojem emocí a lásky pro muže.
Měla by chápat jeho rozumové vězení a ponechat mu prostor aby došel k pocitu bezpečí.
Pokud on sám nebude chtít, neměla by ho nutit do projevování jeho emocí vůči ní.
V momentě, když se muž ubezpečí, že mu nic nehrozí, otevře ženě celé své srdce.
Dá tak poznat ženě její skutečnou sílu v lásce a bude ji ctít navždy.

Dovolil jsem si obecný pohled na ženu a muže a na jejich vzájemný vztah.
Tak jak jsme všichni jedineční a každý z nás je individualita, není možné aby ve všech bodech tento model byl každým přijat.
Pevně však věřím, že každý si v něm najde to své a že aspoň částečně přispěje k tomu oč jde nám všem – k lepšímu vztahu mezi mužem a ženou.

Na závěr pár otázek, které mohou být Vaším krátkým osobním testem :

Jak silně vás výchova rodičů ovlivnila v postoji k opačnému pohlaví?
Je možné, že by se mohl i přes naučené modely vztahů, ten Váš změnit?
Co pociťujete při vzájemné komunikaci s partnerkou či partnerem?
Míváte nutkavou potřebu přesvědčovat druhého o svém názoru?
Popište a napište si po vzájemné napjaté komunikaci Vaše emoce i Vaše myšlenky.
Podívejte se na ně později a zkuste se nad nimi i nad sebou zamyslet a případně se změnit.

Ne jen pro rodiče…

Žije-li dítě v kritice, učí se posměchu a opovržení.
Žije-li dítě ve strachu, učí se úzkosti.
Jestliže děti žijí v lítosti, učí se sebelítosti.
Žije-li dítě v nepřátelství, učí se válce a zabíjení.
Pokud dítě žije v posměchu, učí se navykat nepříjemným situacím a žít v nich.
Žije-li dítě v hanbě, učí se cítít provinile.
Pokud dítě žije v toleranci, učí se trpělivosti.
Pokud dítě žije s povzbuzením, učí se být sebevědomé.
Je-li dítě chváleno, učí se mít jiné v úctě.
Pokud budeme s dítětem neustále souhlasit, učíme ho milovat samo sebe.
Žije-li dítě v našem stálém přijetí, naučí se milovat svět a bude žít v lásce.
Jestliže děti žijí v uznání, brzy naleznou pravé cíle svého života.
Pokud dítě žije v naší obětavosti, učí se velkorysosti.
Pokud dítě žije v poctivosti a spravedlnosti, dozví se o univerzální pravdě a její zákonitosti.
Pokud dítě žije v bezpečí, naučí se věřit v sebe sama a ve své okolí.
Žije-li dítě v přátelství, učí se, že svět je místem, kde je dobré žít.
Žije-li dítě s pocitem míru a klidu, učí se, jak najít duchovní mír.

Dorothyl Nolte

NEMOC JAKO VÝKŘIK DUŠE

Co je vlastně nemoc? Je to chřipka, zánět, deprese nebo se jedná o narušení naší rovnováhy? Můžou za nemoc pouze viry, bakterie, prochlazení nebo přetížení? Nebo se jedná o něco energetického a nehmotného? Vyléčí nás pouze odstranění příznaků nemoci nebo je třeba zacílit skutečnou příčinu onemocnění? Dobrali jste zrovna třetí platíčko antibiotik, otravovala vás zase angína…Stojíte před zrcadlem s kelímkem masti na vaše akné a doufáte, že budete konečně hezčí…Proč se vám nedaří odstranit některé nemoci a stále se vrací?

S hledáním skutečným příčin onemocnění se již zabývají mnozí klasičtí lékaři po celém světě. Lidé se pravděpodobně otevírají jako lastury k novým pravdám a skutečnostem. Člověk žil v minulosti v přírodě a je nadále její součástí . V přírodě lidé hledali příčiny svých bolestí i zdroje uzdravování. Vývojem jsme se ale od přírody vzdálili. Oficiální medicína neřeší příčiny nemocí, pouze zmírňuje naše trápení mastičkami a pilulkami. Tak se z živočišných bytostí staly vaky naplněné chemickými formulemi.552958_439507696070813_905205384_n

Lékaři sice dnes operují pomocí robotů a příčiny nemocí hledají pomocí mikroskopů, rentgenů a magnetických rezonancí. Důvody onemocnění hledají v těle nebo v jeho okolí, přitom se ta příčina nachází v psychice každého z nás. Lidé spolykají hodně tablet, chodí na kontroly, zafixují si, že jsou nemocní a potřebují lék – stávají se závislými na lékařích. Teprve lékař, který nedá okamžitě lék, ale nabídne nejprve zamyšlení a vyhledání příčiny, nabídne cvičení nebo dietu, má skutečně zájem o nemocného. Důležité je nasměrovat ke změně životní stylu a myšlení. V této souvislosti je přesný výrok Voltaira: “Lékaři sypou léky, o nichž vědí málo, aby vyléčili nemoci, o nichž vědí ještě méně, do člověka, o němž nevědí vůbec nic!”

Vnější faktory, jako stravování, infekce nebo klimatické podmínky, vytvářejí pouze půdu pro rozvoj nemoci. Je to něco hluboko v nás, co způsobuje nemoci. Často se za chronickou nemocí schovává dlouhodobě neřešený citový problém. Lidé s vysokým tlakem v sobě často dusí pocity. Pokud vás obtěžují žaludečními vředy, máte strach, že neobstojíte v nějaké životní roli. Nedokážete strávit, kdo vlastně jste. Tlusté střevo představuje schopnost zbavit se toho, co nepotřebujeme. Lidé trpící zácpou se bojí nedostatku. Nevyhodí staré oblečení, nepotřebné věci a nedopřejí si potěšení, protože musí šetřit. Páteř je opěrný systém našeho těla. Problémy v oblasti zad signalizují absenci opory. Bolavá kolena signalizují tvrdohlavé ego, nepružnost a nepřizpůsobivost. Urologické nebo gynekologické potíže zase vyvolávají konfliktní partnerské vztahy. Potíže s očima nebo ušima znamenají nechuť něco vidět nebo slyšet. Je opravdu pozoruhodné, jak orgány souvisí s našimi psychickými bloky.

Co je to nemoc?

Encyklopedie uvádí, že choroba je souhrn reakcí organismů (rostlin, živočichů a člověka) na poruchu rovnováhy mezi organismem a prostředím. Jedním z hlavních životních zákonů je udržování dynamické rovnováhy neboli homeostázy. Nemoc je signálem porušení této rovnováhy a ukazuje, kam zaměřit svou pozornost. V naší kultuře je nemoc považována za zlo. Je to něco, co nezáleží na nás a je zvykem hledat příčinu jejího vzniku někde mimo člověka. Ten tak zaujme pohodlnou pozici, kdy za své nemoci nemůže a problém mají řešit lékaři. Pak obviňuje okolnosti, špatné počasí, lidi kolem nebo práci lékaře. Bohužel takto se nevyléčí žádná chronická nemoc. Ta se následně stěhuje od orgánu k orgánu a pacient od specialisty k specialistovi. Klíčové je nahlédnutí do svého nitra. Pokud člověk přijme zodpovědnost sám za sebe, včetně projevující se nemoci, dojde ke zjištění, že možnost uzdravení má ve svých rukou – přesněji v hlavě…

Jak pochopit nemoc?

Většina chemických léků, fungujících jako naše opěrné berle, má v názvu předponu anti-. Jsou namířeny proti něčemu. Antidepresiva, antihypertenziva, antibiotika apod. Účelem léků je pouze potlačit symptomy, protože jsou považovány za otravu a je třeba se jich rychle zbavit. Nemocný v zásadě nechápe svou nemoc. Symptomy by se měly vnímat jako ukazatelé. Jsou to vlastně blikající kontrolky našeho těla. Léčení nemá význam, pokud nemoc nepřivede ke změně myšlení. Každá nemoc chce něco sdělit a přivést k poznání, že jsme ublížili sobě či druhým. Nemoc je jakýmsi výsledkem našich myšlenek a činů – plní funkci svědomí.

“Myšlenky přicházejí a odcházejí a tělo si jich po fyzické stránce ani nevšimne. Jenže pokud přetrvávají zátěžové faktory v myšlenkách delší dobu, vychýlí hladinu důležitých prvků v mozku a v celém těle a zhorší tak zdravotní stav,” říká doktorka Darin D. Doughertyová z Massachusettské všeobecné nemocnice. Ve své studii uveřejněné v odborném časopise Psychosomatic Medicine tvrdí, že emocionální faktory přímo ovlivňují odolávání těla vůči běžnému nachlazení, chřipce nebo rýmě. Známý psychiatr Cyril Höschl sdělil, že několikrát v praxi zažil, jak člověk trpící kancerofobií opravdu rakovinou nakonec onemocněl. Tělo zrcadlí naše myšlenky a přesvědčení.

Jak nemoc vzniká?

Negativní emoce a myšlenky způsobují nemoci. Určitý orgán nebo ústrojí organizmu plní nejen specifickou fyziologickou funkci, ale nese také emocionální zátěž. Pro vyléčení nemocného člověka je třeba najít příčiny onemocnění a odstranit je. Každý si nemoc vytváří sám. Nemoc plní pro člověka nějakou funkci, v některých případech jsou funkce zjevné, v jiných skryté. Základní mechanismy vzniku onemocnění jsou výsledkem mnoholetých výzkumů, s kterými psychoterapeut V. Sinelnikov začal ještě za studia na lékařské fakultě. Představíme si základní z nich:

1. Skrytá motivace – podvědomí prostřednictvím nemoci uskutečňuje nějaký pozitivní záměr

Onemocníme, protože chceme více pozornosti a podpory. Například děti ji vyžadují od rodičů, staří lidé od dětí. Další možnou funkcí je sebeobrana. Když se nám nechce do práce, chřipka je ideálním způsobem, jak být chvilku nemocný a odpočinout si. Často může onemocnění plnit funkci záchranné brzdy před spuštěním nežádoucího chování. Taková angína je překážkou před vyjádřením zakázaných citů.

2. Působení zhoubných myšlenek – nemoc je vnějším odrazem našich myšlenek a chování

Myšlenka je univerzální forma energie, která má tvůrčí i ničivou energii. Nadáváte a urážíte často někoho? Přejete někomu zlo? Litujete někoho? Myslíte si, že jste špatní, zlí a nosíte v sobě pocit viny? Pokud ano, nastartovali jste program sebezničení. Hlavními našimi nepřáteli jsou: pýcha, egoismus, pohrdání, nenávist, zlost, lítost, pomsta nebo odsuzování. Nenávist je největším projevem nepřijetí. Rozebereme-li slovo „nenávidím“ na jeho části ne-ná-vidím, vypadá to, že se ho v myšlenkách zbavujeme: „Již tě nevidím.“ Často používáme: „Kliď se mi z očí“ nebo „Nechci tě vidět.“ Nechtění vidět člověka rovná se nenávist. Každý jsme součástí jednoho Vesmíru. Posíláte-li negativní myšlenky někomu, popíráte tím existenci sebe. Program ničení se tak otočí proti samotnému autorovi na sebezničení.

3. Bolestivé zkušenosti z minulosti – prožitý emocionální otřes

Ve většině případů je potřeba příčiny onemocnění hledat v minulosti. Pocit viny kvůli nějakému skutku může změnit celý život. Pokud dochází k tomu, že člověk nemůže zvládnout situaci, potlačí emocionální bolest a zažene jí hluboko do podvědomí. Tato ohniska by měla být prozkoumána a odstraněna.

4. Používání vět s dvojím smyslem

Zaměřte se nato, co říkáte. Kontrolujte slovní spojení, které pronášíte v každodenním životě. Sledujte, zda náhodou nepoužíváte věty jako: „Já se z toho zblázním…“, „Z těch dětí mě bolí hlava…“, „Nemůžu se na to dívat…“, „Hlava mi jde z toho kolem…“ Pokud ano, zamyslete se nad tím.

Neudržujte dohodu s nemocí. Chorobu v těle drží myšlenka, její sledování a pozornost, kterou jí věnujeme. Tím se udržuje při životě. Je to vlévání oleje do ohně. Pokud se necítíte právě nejlíp, nemluvte o tom – pokud nechcete, aby se nemoc zhoršila. Nebavte se s lidmi o jejich nemocech, dodáváte jim tak energii. Místo toho se pokuste stočit hovor na pozitivní věci.

K příčině nemocí má v současnosti blíže léčitel než lékař působící medikamenty pouze na tělo. Nejčastější léčitelské postupy mohou jít o stupeň hlouběji k příčině, protože poznají, že vypadávání vlasů způsobuje například problém v nadledvinkách a následně se zaměří na ně. Harmonizace čaker, akupunktura, odrušení geopatogenních zón nebo dobíjení energie může nemoc „naoko“ vyléčit. Člověk odchází od léčitele jako znovuzrozený, plný energie a pocitově uzdraven. Ale je to jako lít vodu do děravého vědra. Ta voda ve vědru stejně časem vyteče. A jsme tam, kde jsme byli…Placebo, pozitivní myšlení, vizualizace, léčivé obrazy (pokud nevysvětlují příčinu), (auto)sugesce zase překrývají skutečný problém na duši. Změní se sice myšlení a energie člověka, ale původní příčina nemoci může dál přetrvávat ukrytá.Teprve duchovní léčitel, poradce, či etikoterapeut pomůže odhalit problém v duši člověka. Úspěšná léčba spočívá ve změně člověka v lepšího člověka. Jejím základem je pochopení nesprávných myšlenek, pocitů, chtění a jejich odstranění. Pokud se tak stane, je možné léčbu urychlit energetickým zásahem léčitele. Zlomit něco ve své psychice a přiznat svůj problém chce také odvahu. Kolikrát se jedná o rozmotávání bolestivého klubíčka, avšak pomyslete na ten výsledek. Zbavte se škodlivých myšlenek a udělejte prostor novým, hezčím a čistějším.

“Přijde čas, kdy bude hanba být nemocný, kdy nemoci budou chápány jako výsledek působení zvrácených myšlenek.”

Wilhelm von Humboldt

***

Publikoval(a) Deena 2nd February 2012
http://deenamedia.blogspot.cz/

Vadí vám věci, které vám dříve vyhovovaly? Posunuli jste se.

Práce, kterou jste dříve s nadšením přijali, vás nyní ubíjí? Dříve jste byli schopni tu práci dělat, protože vám to dávalo pravidelný příjem, a nyní už za ty peníze platíte velikou daň, protože máte k té činnosti čím dál větší odpor? Vašim přátelům, se kterými jste dříve byli na stejné vlně, se už nemůžete otevřít? Když jste to zkusili, pochopili jste, že už jste každý jinde?

Pocítili jste tím tak na vlastní kůži, jak jsou slova omezená, protože si je každý z nás vykládá podle stavu, ve kterém se právě nachází.

Možná ruku v ruce s tím zažíváte pocity obviňování sebe sama. Nastupuje tak pocit, že jste příliš zhýčkaní, neskromní, netolerantní, neústupní, když vaši práci už nemůžete dělat, nebo se přátelům vzdalujete.

Co když je to jinak? Co když nejste zhýčkaní, jen už pro sebe chcete víc, protože se máte víc rádi? Co když se jen vy nebo vaši přátelé nebo vy všichni vyvíjíte jiným tempem či jiným směrem?

Všechny změny kolem nás se nejdříve odehrají uvnitř nás. Vše, co máme ve svém životě, je jen odraz toho, co máme uvnitř.

Pokud vám tedy něco přestalo vyhovovat, nebo něco už nemůžete trpět, v něčem už nemůžete žít, je to v pořádku. Nejste horší nebo lepší. Změnili jste se prostě uvnitř. Můžete zkoušet se zapírat a jít proti tomu, co máte uvnitř. To ale dlouho nevydržíte a dobře pro vás. Dlouhodobé zapírání sebe sama, vám nic dobrého nepřinese, a to ani po zdravotní stránce.

Co tedy s tím? Nejděte proti sobě. To, že se ve vašem stávajícím profesním a osobním životě už necítíte dobře, to je jen informace pro vás, že už jste jinde. Vaše nastavení už neodpovídá těm podmínkám, ve kterých žijete. Dejte tak do souladu stav vašeho vnitřního vývoje s vnějšími podmínkami. Pak budete v souladu a nespokojenost zase na čas, než se posunete zase dál, zmizí.

Ano, často to bolí. Mnohdy to znamená, že se musíte se spoustou věcí a lidí rozloučit. Je to ale to nejlepší pro všechny zúčastněné. Když žijete v souladu s vaším nastavením, rozvážou se vám ruce a můžete začít postupně projevovat to nejlepší, co ve vás je. Tím prospějete nejen sobě, ale i ostatním.

Duben 2015
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat