ZDRAVÍ – LÁSKA – JÓGA
Motto týdne:

Dnešní generace je tak zaneprázdněná dokazováním, že ženy můžou dělat všechno, co dělají muži…že ženy tím ztrácí svoji jedinečnost.

Žena nebyla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co umí muž. Byla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co muž neumí.

 

….kéž jsou všechny bytosti této planety šťastny….

 

Nezapomínejte si naplňovat život tím, co máte rádi. Dívejte se na oblíbené filmy, poslouchejte oblíbenou hudbu, noste svetr, který máte nejraději a vařte si svůj nejmilejší čaj. Obklopte se milými věcmi a milujte každou chvilku svého života…

Pestrá mozaika dnů narození…

PESTRÁ MOZAIKA DNŮ NAROZENÍ

 

Dostala jsem svolení od Sofie, uveřejnit  její charakteristiku čísel, ve kterých jsme se narodili….je to úžasné, jak to sedí a je dobré se nad charakteristikou těchto čísel zamyslet.

Den narození 1,10,19 a 28

“Žádný člověk se nepodobá druhému, žádná tvář není stejná jako jiné, žádný otisk prstu se neopakuje. Milion tváří Boha se zrcadlí v milionu lidských obličejů. Jak mnohotvárné jsou vnější formy projevu, tak mnohostranné a neopakovatelné jsou i charaktery lidí.
Ale všechny usilují o dokonalost.
V každém dřímá obraz Nejvyššího v jeho nejčistší a nejpůvodnější podobě.
Kletba i požehnání provázejí člověka na jeho cestě k dosažení tohoto ideálního obrazu. Hluboko v duši dřímá vědomí toho nejušlechtilejšího, nejkrásnějšího a nejdokonalejšího. Ale nezapomínejme, že hmota se může stát dokonalou jen tehdy, když bude dokonalá Duše, jež ji oživuje, neboť podle žádostí duše se formuje to, co je viditelné a hmatatelné. Tak vypráví každá forma příběh svého vzniku, svého úsilí na cestě k prapůvodnímu obrazu.
Ukaž mi tvář, ukaž mi své tělo a já budu vědět, odkud pocházíš a kam chceš jít. I když se ukryješ do mnoha převleků, já tě přece poznám,neboť pravdu nelze zamaskovat.

Staň se tím, o co usiluješ: vlastní pravdou.”

Aymar

Vítám Vás na pokračování mého minikurzu Numerologie krok za krokem.
Dnes začneme poodhalovat tajemství, které skrývá náš den narození.
Numeroložka Penny McLean jej docela výstižně označuje jako „nástupní bod“.

Psychické číslo 1 ovlivňuje vás, kteří jste se narodili 1., 10., 19. a 28. dne v měsíci.
Vaše vzpomínky se vztahují k roli vůdce, vládce, velitele, agresora, dominantního jedince, ale i k roli samotáře, osamělého a osamoceného bojovníka. Jste zvyklí jednat samostatně, prosazovat své zájmy bez pomoci jiných, uskutečňovat své myšlenky bez spolupráce se stejně smýšlejícími lidmi. I v nejkomplikovanějších situacích vždy najdete východisko a sami od sebe rozvinete síly, které vám pomohou zvítězit nad čímkoli.
Vaší vládnoucí planetou je Slunce.
Slunce je králem sluneční soustavy a okolních planet. Podle některých starých  rukopisů je Slunce sídlem nejvyšší duchovní energie. Představuje mužskou energii a symbolizuje asertivitu, individualismus,odvahu a sebevědomí.
Kabalisté odedávna učí, že Slunce je živým odrazem našeho pravého Já a že každá lidská  bytost je miniaturní sluneční soustava – že mikrokosmos je zrcadlem makrokosmu. Slunce souvisí se srdeční čakrou – když má člověk srdce otevřené, vypadá,jako by zevnitř zářil, vyzařoval ven jako slunce.
O psychických jedničkách se říká,  že mají šťastnou povahu a že jsou považovány za děti štěstěny.
Jsou odolné, mají oproti jiným lidem víc vitality. Mají rádi život v přepychu, utrácí často a královsky, a  to i tenkrát,  nedisponují-li právě příliš velkým kapitálem. Jsou velkorysí a na dary pro přátele a známé jsou schopni vydat spoustu peněz.
Psychické jedničky jsou často přesvědčeni, že se narodili se zvláštním posláním, pro jehož splnění pak velmi tvrdě a bez oddechu pracují; jsou ochotni přinášet oběti a zříci se konvencí a pohodlí.
Jsou neústupní a životním zvratům vzdorují s hrdým čelem, neztrácí při tom nervy ani odvahu.
Jedním z jejich nedostatků je neschopnost snášet kritiku, přestože sami rádi  kritizují jiné.
Tak jako Slunce, i oni jsou zdrojem světla a radosti,  jsou předurčeni k tomu, aby sloužili lidstvu.
Milují život, umí ocenit umění a krásu vůbec.
Svoboda bez hranic je jim životní potřebou. Navenek někdy působí jako osamělí bojovníci, kteří nestojí o pomoc druhých.
Milí nositelé psychického čísla 1, bude se Vám žít lépe a radostněji, když odhalíte a vyčistíte příčiny svých sklonů k extravagantnímu utrácení a když budete trochu opatrnější ve finančních záležitostech.  Vše zvažujte, nerozhodujte se unáhleně.
Zkuste se zamyslet nad tím, jestli nejste příliš pyšní, ambiciózní a autoritativní.

Den narození jedna

Motto: Na všech úrovních plně vyjadřuji svůj tvořivý potenciál.
Symboly: Živel oheň; oheň duše nefeš se vydal na cestu bojů, aby dosáhl Koruny vítězství Kether – jedničku.
Úkol: Tvým úkolem je objevit v sobě své nadání a vytvořit si správné prostředí pro svoji činnost. Analyzuj, v čem spočívá tvé nadání, v jakém prostředí ho můžeš odevzdávat dále a podělit se o něj s ostatními.
Charakter a povaha: V partnerství i v kariéře hledáš ideální pole působnosti pro uplatnění svých plánů a tvořivých záměrů. Bez rozdílu pohlaví máš ve své povaze sklony uplatňovat spíše mužské vlastnosti. Máš silný charakter,ať už dobrý nebo zlý; někdy u tebe převyšují rozumové schopnosti nad emocionální stránkou tvé povahy. Máš tvůrčí schopnosti, jsi nápaditý, vynalézavý, schopný improvizace. Dokážeš druhé zaujmout a svým způsobem i ovlivnit, máš  hbité myšlení a dobré vyjadřovací schopnosti.
Tvojí základní barvou je červená, nehledě na to, jestli ji máš v oblibě nebo ne. Z psychického hlediska ti tato barva dává pocit vlastní hodnoty a důvěru ve vlastní talenty a možnosti. Zvyšuje tvůj potenciál životní energie a dodává chuť do života.
Na jedné straně představuje symbol života, energie, síly, krve a lásky, ale také je to symbol boje, zápalu vášně, agresivity a ničivého ohně. Právě proto v tvojí povaze může někdy posilovat nepřiměřené citové reakce a vznětlivost. Silná vůle a schopnost podávat nesmírné výkony tě často vedou k touze po vysokém společenském postavení. Nedáš se tak lehko nikým porazit. Někdy tato vůle vede k přílišné snaze ovládat a dominovat. Je velmi těžké tě přinutit k tomu, abys měnil názory – návyky a způsob života a jednání měníš jen tehdy, když impuls přijde z tvého nitra a dobrovolného rozhodnutí. Jasně chápeš a sám si na všechno dění vytváříš pohled a hodnocení. Svoboda je tvojí nevyhnutelností, nemáš v oblibě přílišnou citovou vazbu jiných, ani něčí nadvládu. Dokážeš tvrdě pracovat a reaguješ značně podrážděně, když tě někdo ruší v práci, která si vyžaduje tvoje plné soustředění.
Životním krizím odoláváš hrdě a vzdorovitě. V případě, že zažíváš opakované zklamání v partnerství, jdeš do každého dalšího vztahu opatrně, protože máš v paměti minulou bolest.
Zdraví a nemoci:potíže s krevním oběhem a ve vyšším věku pozor na vysoký krevní tlak. Možné problémy se zrakem. Po dosažení 56 let věku mohou přijít zdravotní poruchy s nutnou hospitalizací, dojde ale k rychlému zotavení a je zde předpoklad pro dlouhý život. Měl bys jíst potraviny, které čistí krev. Po padesátce nevykonávat žádnou těžkou práci. Každé cvičení těla, podporující krevní oběh, ti velmi prospěje.
Drahokamy: Granát je kámen ohně, vášně, ale i proměny a čistoty srdce.
Je dárcem životadárné, život probouzející energie, sexuální vitality, fantazie bez hranic a touhy poznávat dosud nepoznané.
Granát ti může být oporou v krizových situacích a těžkých časech, protože v tobě dokáže probudit nezhasínající naději.
Červený granát ti pomůže překonávat v sobě zábrany, které ti brání uskutečňovat svá předsevzetí. Ale granát ti nedaruje jen energii, neúnavnost a vášeň, každým dnem v tobě bude probouzet radost žít, těšit se z prostých věcí na zemi, nalézat okouzlení ve všem živém, co tě obklopuje a čeho jsi i ty nedílnou součástí. Červené granáty totiž posilují a aktivují náš organismus, povzbuzují činnost srdce, regulují krevní oběh a tlak, podporují tvorbu červených krvinek.
Rubín chrání před negativními vlivy okolí, posilňuje intuici, harmonii a v neposlední řadě i lásku.
Tomuto kameni barvy holubí krve byla odpradávna připisována magická moc.
Byl považován za kámen života. Jeho síla měla ochraňovat tělo majitele před morem a duši před ďáblem.
Rubín, oheň srdce, dárce životní energie, síly a láskyplných emocí, v tobě dokáže probudit  spoluúčast s veškerým životem na Zemi a inspirovat tě k lásce, pravdě a moudrosti.
Rubín ti může být ochranným kamenem, štítem před negativními vlivy okolí, jež se tě snaží strhnout. Propůjčí Ti sílu překonávat překážky každodenního života a tak vytrvat na Tvojí vytčené Cestě. V oblasti léčebné pomáhá při anémii a duševní letargii.
Má posilňující vliv na srdce, krevní oběh a krev.
Karmické úlohy:
Tělesné: Važ si své tělesné schránky jako daru. Při nemoci nebuď netrpělivý –  hlavně co se týká doby a rychlosti uzdravování. Svoji léčbu drasticky neurychluj, ani se nesnaž nemoc potlačit tím, že ji jednoduše přechodíš.
Emocionální: Je v tobě schopnost projevovat obětavou lásku, ale zároveň často i strach, že nad sebou ztratíš kontrolu a příliš podlehneš milované osobě.
Snaž se zachovávat rovnováhu mezi dáváním a braním.
Spirituální: Povzbuzuj se na své cestě způsobem, který považuješ za vhodný pro svůj vnitřní růst. Je jedno pro jakou víru nebo filozofii se rozhodneš. Bude to vždy tvoje vlastní cesta.

1.arkána tarotu Mág : Mágovým poselstvím pro Tebe je, že teprve usměrněním svého ega můžeš rozvinout svůj potenciál naplno. Někdy se mu říká Kouzelník nebo Přetvořitel, protože učí, jak využít své dary i nedostatky jako prostředníky ke své transformaci.
Mantra SO´HAM. JSEM TO,CO JSEM,kde „TO“ je energie,která oživuje celý život.
Milá jedničko, několikrát denně se zkus soustředit na kartu Mága. Opakuj si při tom prastarou sanskrtskou mantru SOˇHAM a rozjímej nad ní.  Mysli na to, v čem jsi Mág.
Afirmace : „Jsem, kdo jsem a je to tak dobré.“
„Já Jsem. Moje ego slouží mému nebi. Užívám svých schopností s rozvahou.“
Slova pro inspiraci: „Myšlenky jsou věci, a proto již při samotném přemýšlení jim něco dává život.“
Den narození deset

Téma
: Život je živoucí! Má svůj vlastní Osud a já jsem Jeho součástí.
Otevírám se zázrakům v mém životě!

Symboly: Živel oheň; ohnivá duše nefeš putuje labyrintem desáté sephiry Malchut, kde se v duálním světě učí rozlišovat a nesoudit, předtím než pozná obě strany mince. Had Uboros se stočil do kruhu a polykajíc si vlastní chvost měří čas mezi východem a západem Slunce. Ohnivá duše ob jevuje Slunce.

Úkol: Tvým úkolem je poznat, co tě v životě činí šťastnou či šťastným. Pokud tvojí seberealizaci stojí něco v cestě pokus se to pochopit na základě porozumění životu a jeho zákonitostem. Uvědomuj si, že jsi to ty, kdo svými myšlenkami tvoří svou realitu apodle toho i žij.

Cíl: poznání vyššího zákona ve všem

Tvé dary : podnikavost, schopnost velkého nasazení a výdrže, umění přijmout odpovědnost za to, co se Ti děje, aniž bys obviňovala osud, přímočarost, spontánnost, vůdcovské schopnosti, bystrost a smysl pro detail, logika, silná individualita, potrpění si na osobní image, vyžadování praktického užití a přesvědčení o filozofii, kterou se rozhodneš přijmout, podpora a pomoc přátelům, schopnost být sám sobě autoritou, přesnost.
Tvé výzvy: Deprese, náladovost, přílišná odtažitost od ostatních, bránění se změně, přílišné vyhledávání samoty a života v ústraní, kritičnost, těžší a delší překonávání citových zklamání spojené s trpkostí a rezignací, nezačištění „roztřepených konců“, zvláště u vztahů, propadnutí marnivosti, přílišná ambicióznost, pýcha, chybějící vytrvalost nutná k vykonávání úkolů, neschopnost přijmout změnu jako přirozenou součást života, lpění na minulosti, nerozpoznání příležitosti.
Milá desítko, nejspíš se často cítíš sama a můžeš mít pocit, že se ti dostává málo pomoci zvenčí. Jsi velká individualiastka, potřebuješ svůj vlastní prostor -pustíš tam jen několik málo osob.

Tvůj život se ti může od 30 let zdát trochu monotónní, ale ve 45 přijde velké překvapení. Je nutné mít oči otevřené, abys nezmeškala životní šanci!

Zdraví: možné problémy s krevním tlakem a krevním oběhem, často i v důsledku přepracovanosti , vyčerpanost, namáhání mozkové činnosti, únava zrakových nervů, pozor na šedý nebo zelený zákal, krátkozrakost.
Drahokamy: muži by měli nosit prsten s rubínem, ženy rubín ve formě prstenů, přívěsku nebo náušnic, korály,  granát
Granát je kámen ohně, vášně, ale i proměny a čistoty srdce. Je dárcem životadárné, život probouzející energie, sexuální vitality, fantazie bez hranic a touhy poznávat dosud nepoznané. Stále znovu nás podněcuje k neochabující činnosti a probouzí v nás nadšení a odvahu ubírat se cestami, kterými dosud nikdo neprošel. Podporuje naše rozhodnutí změnit překonané, je nám oporou v krizových situacích a  těžkých časech, probouzí v nás nezhasinající naději.
Červený granát nám pomáhá překonávat v sobě zábrany, které nám brání uskutečňovat svá předsevzetí. Posiluje naši vytrvalost dovést je ke zdárnému konci, jednou započaté nevzdávat. Ale granát nám nedaruje jen energii, neúnavnost a vášeň, každým dnem v nás probouzí radost žít, těšit se z prostých věcí na Zemi, nalézat okouzlení ve všem živém, co nás obklopuje a čeho jsme i my nedílnou součástí. Červené granáty posilují a aktivují náš organismus, povzbuzují činnost srdce, regulují krevní oběh a tlak, podporují tvorbu červených krvinek. Jeho pozitivní léčebný vliv je od nepaměti znám a využíván při poruchách rozmnožovacích orgánů a impotenci psychického původu. Valounkem granátu můžeme zmírňovat revmatické bolesti. Granátovou vodou vnitřně posilujeme funkci jater a sleziny, zevně hojí zánětlivá kožní onemocnění.
Rubín chrání před negativními vlivy okolí, posilňuje intuici, harmonii a v neposlední řadě i lásku.Tomuto kameni barvy holubí krve byla odpradávna připisována magická moc. Byl považován za kámen života. Jeho síla měla ochraňovat tělo majitele před morem a duši před ďáblem.
Rubín, oheň srdce, dárce životní energie, síly a láskyplných emocí, v nás probouzí spoluúčast s veškerým životem na Zemi a inspiruje nás v lásce k pravdě a moudrosti. Rubín nám zvěstuje, že rozličné polohy lásky, tělesná a duchovní, mohou spolu existovat v souzvuku a že sexualita jako výraz kreativní energie života je neméně tvořivá síla jako duchovní. V duševní oblasti podporuje rubín intuici. V centru čela pomáhá zkonkrétnit naše vize, podněcuje nás k sebevyjádření. Zároveň je nám ochranným kamenem, štítem před negativními vlivy okolí, jež se nás snaží strhnout. Propůjčuje nám sílu překonávat překážky každodenního života a tak vytrvat na naší vytčené Cestě. V oblasti léčebné pomáhá při anémii a duševní letargii. Má posilňující vliv na srdce, krevní oběh a krev.
Korály posilňují schopnost bránit se vůči nežádoucím vnějším vlivům. Symbolizují lásku,oddanost, pokoru a soucit s trpícími, sounáležitost s celkem, s jednotou. Učí nás, že každá drobnost má svůj smysl a účel v rovnovážném uspořádání světa, jehož prvotním zákonem je láska a harmonie. Podporují schopnost vytvářet si vnitřní obrazy, proto bývají vděčnou meditační pomůckou. Zvyšují energii, životní sílu při přílišné únavě, pomáhají při anémii, poruchách krevního oběhu, při podvýživě, neplodnosti a menstruačních těžkostech. Tmavočervený korál posilňuje srdce, růžový ho upokojuje a zmírňuje deprese. Při nemoci se doporučuje přikládat korál na příslušné místo a nechat volně působit jejich energii.

Karmické úlohy:
Tělesné: nezneužívej svoji přirozenou sílu , rozpoznej ji, uvědom si ji a  pozitivně ji využívej.
Emocionální: Kontroluj svůj vášnivý temperament, aby jsi nepropadal/a neuváženým impulsům, které by vedly jen ke komplikacím.
Spirituální: Věnuj se vědomě svému duchovnímu růstu. Rozlišuj mezi věčným a pomíjejícím. Buď si vědom/a nejen své potřeby hledat sama sebe, ale také potřeby  přerůst sama sebe, překročit svůj vlastní stín. Jdeš-li do hloubky, přerůstáš se. Přijmi podíl na světovém dění a svět přijme podíl na tvém osudu!

Něco k zamyšlení pro vás, milé desítky:

„Byli jednou dva sedláci. Jeden byl bohatý, druhý chudý. Chuďas byl chudý, ačkoliv pilně pracoval. Jedné noci šel na své pole, které sousedilo s poli boháče. A co tu viděl? Naprosto cizí člověk sel na jednom boháčově poli žito. „Co tu děláš?“ ptal se chuďas. „Seju žito,“ odpověděl cizinec. „A kdy budeš sít na mém poli?“ „Nikdy,“ řekl cizinec, „seju tady, protože jsem jeho štěstí, štěstí tvého souseda.“ „A kde je moje štěstí?“ zeptal se chuďas. „Tvoje štěstí spí tam vedle toho velkého kamene. Chuďas šel hned k tomu velkému kameni, aby své štěstí vzbudil. „Vstávej a sij žito na mém poli!“ řekl chuďas. Spáč zůstal ležet. „Se mi nechce,“ řekl. „Proč ne?“ zeptal se chuďas. „Nejsi snad moje štěstí?“ – „To jsem.“ – „Tak proč nechceš sít na mém poli?“ – „Nejsem sedlácké štěstí,“ řekl cizinec. Vstal a podíval se chuďasovi do tváře. „Jsem obchodník.“ Tu chuďas prodal své pole a svou chatrč a odstěhoval se do města a otevřel si u obchod. Šel mu dobře. A nyní se jeho štěstí o něj staralo.“
Poselství: Tvůj osud není v tvé moci, ale můžeš se naučit k tomu přispět.

tarot-karta-kolo-stesteny-maly

 Desátá arkána tarotu Kolo osudu nebo také Štěstí.
Štěstí znamená mít osud ve vlastních rukou a zručně s ním zacházet.
Kolo osudu symbolizuje předurčení, osud, jaký člověka čeká, který však není dán jednou provždy a na člověku nezávisle, neboť Bůh mu dal nejdříve svobodnou vůli a teprve potom odpovědnost.
V cyklu 22 velkých arkán tento symbol znamená, že přízeň chvíle dává šanci ke změně na jinou úroveň, do jiné oblasti. Je potřeba rozeznat svou pravou šanci.
Milá desítko, vždy se snaž směřovat k centru Kola, k jedinému stabilnímu bodu, kterým je tvoje vlastní Já. Zastav se a pozoruj sebe sama. V tvém nitru jsou odpovědi na všechny otázky, které tě zajímají či trápí. Řešení vlastních problémů najdeš jenom v sobě. Měj na paměti, že někdy je třeba poddat se osudu a jít tam, kam ě vede jindy je zase lepší vzít Kolo  osudu do svých rukou a následovat hlas svého srdce…

Slova pro inspiraci : Štěstí spočívá v tom žít jako celý svět, a přece být jiný než všichni ostatní.“ Simone de Beauvoir
„Moudrý člověk je mimo dosah štěstěny.“ Sir Thomas Browne

„Člověk je vázán na kolo osudu, až si uvědomí, že musí volit svou Bohem mu danou svobodu. Pak pozná paradoxní povahu síly, která ho váže a která mu dává moc prolomit pouta, pokud se rozhodne pro bolesti, které s sebou takový boj nese, a současně akceptuje nebezpečí svobody, které potká na spirálovité cestě, jež vede od zlomeného kola nahoru.“ Frances Wickes

 

Afirmace : „Ať jsem v kterémkoli cyklů svého života, jde to.“

Den narození devatenáct

19 obsahuje první (1) i  poslední (9) číslo jednoduchých číslic a jako taková prý patří mezi nejpožehnanější z vibračních vzorců dnů narození.
Téma: Jsem v souzvuku s Božským světlem, které mne naplňuje a vede.
Symboly: Duše 19  je na Stromě života na spojnici mezi čtvrtou sephirou Chesed – Milosrdenství a Spravedlnost a pátou sephirou  Geburah – Přísnost a Důstojnost.
Přílišná přísnost ubližuje, ale přílišné milosrdenství bez přísnosti je pro lásku výsměchem.
Dva ohně jsou v devatenáctce – jeden hřeje smilováním, druhý pálí přísností.
Ukazuj se takový, jaký jsi. Využívej svůj potenciál.
Posiluj sebedůvěru a měj rád dítě uvnitř sebe.  Buď sobě a druhým lidem sluníčkem.
Úkol: Tvým úkolem je uvolnit se a oddat se velkému tanci života. Věř, že tvoje přání se splní tady a teď, pokud si to budeš přát.
Tvé dary:: diplomacie, vnitřní síla, hloubavost, léčitelské schopnosti, kreativita, poctivý přístup k věcem, optimismus, vitalita, činorodost, vyzařování důvěryhodnosti a přirozené autority; schopnost vtisknout formu a strukturu chaotickému nepořádku, schopnost stát se znovu dítětem a vidět svět s radostí a nikoli jako překážku,k terou je třeba stále překonávat.
Tvé výzvy : navzdory své sluneční povaze často stojíš sám jako voják v poli; vyhoření – pocit,jako bys jen přežíval a nežil naplno, přehnaná preciznost, která nestrpí odpor, přecitlivělost, chybějící tvořivost, negativismus, sklony k pesimistickému myšlení a jednání, nenaslouchání svému vnitřnímu dítěti, egocentričnost; ulpívání na drobných životních poraněních, nadměrná snaha uplatnit se; tendence spalovat sebe a druhé vlastním ohněm; snaha dominovat nebo opačný extrém: příliš malá sebedůvěra; přílišná závislost na autoritách, neschopnost využít svůj potenciál. Pálení svíčky z obou konců (vydávání energie s takkovou intenzitou, že nakonec vyhoříš). Zahlcování lidí svou energií a osobností.
Zdraví a nemoci:  většinou pevná vitalita, možné problémy s krevním tlakem a krevním oběhem často jako důsledek přepracovanosti, přílišné namáhání mozku přináší vyčerpanost, někdy únava zrakových nervů, šedý nebo zelený zákal, krátkozrakost
Drahokamy: Muži by měli nosit rubín, ženy raději korál.
Rubín je ochranným kamenem, štítem před negativními vlivy okolí, jež se Tě někdy snaží strhnout. Rubín ti propůjčí sílu překonávat překážky každodenního života a tak vytrvat na tvé vytčené Cestě.
Rubín, oheň srdce, dárce životní energie,  síly a láskyplných emocí, v tobě dokáže probudit  spoluúčast s veškerým životem na Zemi a inspirovat tě v lásce k pravdě a moudrosti.
Rubín ti rovněž zvěstuje, že rozličné polohy lásky, tělesná a duchovní, mohou spolu existovat v souzvuku a že sexualita jako výraz kreativní energie života je neméně tvořivá síla jako duchovní. V duševní oblasti podporuje rubín intuici.
V centru čela pomáhá zkonkrétnit tvoje vize, podnítí tě k sebevyjádření.
V oblasti léčebné pomáhá při anémii a duševní letargii. Má posilňující vliv na srdce, krevní oběh a krev.
Červený korál symbolizuje lásku, oddanost, pokoru a soucit s trpícími, sounáležitost s jednotou. Učí nás, že každá drobnost má smysl. Červený korál je i symbolem mateřství. Každá budoucí matka by z něj měla nosit na krku korále. Fyzicky totiž chrání zdravý růst plodu v matčině těle. Jejich rudá vibrace lásky bude dítě provázet i po narození a v celém jeho životě.
Červený korál pomáhá při léčbě anémie, při poruchách krevního oběhu, neplodnosti, při menstruační nepravidelnosti a při ohroženém těhotenství. Podporuje sexuální touhu a ulehčuje porod.
Růžové korály jsou vydatnou pomocí při meditaci, neboť nám věnují harmonii a vnitřní klid. Mírní deprese, uklidňují citová vzrušení a rozbouřenou mysl.vyrovnávají nepravidelnou srdeční činnost, zbavují organismus jedů a tiší bolesti končetin.
Karmické úkoly:
Tělesné: Neprožívej bídu a utrpení bližních tak, aby tím trpělo tvoje tělo.
Emocionální: Při řešení svých životních problémů se uč věřit svému vnitřnímu hlasu.
Předčasně nerezignuj, ani neulpívej na minulých úderech osudu a trpkých zkušenostech z minulosti.
Spirituální: Snaž se dosáhnout přístupu k nadosobnímu a nadsmyslovému světu probuzením vlastních vnitřních sil a potenciálu. Rozvíjej jemnost a nezištnost.

Devatenáctá arkána tarotu Slunce: Ochutnávej modré spirituální světlo – nech ho, ať zalévá tvou duši a tak nalezneš lásku..
Mantra : SO´HAM. JSEM TO,CO JSEM, kde „TO“ je energie, která oživuje celý život.
Milá devatenáctko, představ si, že jsi ponořena ve slunečním světle. Nechej se prostoupit a naplňit jeho životodárnou silou. Představuj si, jak se Ti regeneruje tělo, mysl i duch. Až budeš mít pocit, že jsi „plná“, vnímej se jako slunce, vyzařuj světlo ,lásku a energii do svého bezprostředního okolí, do své každodenní práce a vztahů, na přátele i známé, i na všechny ostatní lidi ( i na ty, s nimiž nevycházíš zrovna dobře), na všechna ostatní stvoření světa i na samou planetu. Vyjdi do světa a buď sluncem.
Afirmace : „Vyzařuji sám ze sebe. Jsem svým středem“
„Jsem plný světla, svoje světlo sdílím s druhými a oni zase dávají své světlo mně.“
Slova pro inspiraci: „Zakotven v duchu, jednej.“ Maháriši Mahéš Jógi

Den narození dvacet osm

Téma: Moje sebepřijetí a sebedůvěra jsou klíčem ke každému úspěchu
Symboly: Duše se nachází na spojnici mezi 7. sephirou Necah – Boj a 9. sephirou Jesod – Základ na Stromě života. Dvojka (Moudrost) a osmička  (Sláva a Moc) někdy mezi sebou bojují. Jedině soulad mezi těmito čísly přinese vítězství a člověk dosáhne Koruny – Kether.
Úkol: Skutečný úspěch přijde jen tehdy, když se naučíš sloužit. Otevři se svému úspěchu. Udělej si přesnou představu o tom,co pro tebe znamená úspěch.
Tvé dary: velkorysost, emocionalita, intuice, touha vzdělávat se, temperament, moc,vláda, intelektuální a logický pohled na svět, někdy umělecké nadání, pracovitost, touha po poznání.
Číslo dne dvacet osm je tvořeno mírumilovnou a intuitivní dvojkou, za kterou následuje silná a dynamická osmička.V tvé povaze může proto někdy docházet ke konfliktu – jedna tvoje část touží po partnerství, zatímco druhá se chce osamostatnit a žít pro sebe.
Obě čísla dohromady dávají velmi nezávislou vibraci čísla jedna, která v tobě zvyšuje potřebu nepodléhat žádným omezením.
28 je vibrací téměř geniálního člověka s obrovskými možnosti a schopností dosáhnout impozantního úspěchu. Pokud se Ti to,milá dvacetosmičko, povede, mysli na budoucnost a měj v patrnosti svůj sklon k přílišné důvěřivosti. Pro Tebe víc než pro jiné platí zásada: než skočíš, podívej se dolů. Ale uklidním Tě… s číslem dne dvacet osm jsi také požehnána zdravým selským rozumem a silnou intuicí a to ti v životě mnohokrát pomůže.

Tvé výzvy: Přecitlivělost, přílišná velkorysost, sklon lehko podléhat nervozitě v kritické situaci, labilita,pěstování si zatrpklosti, přílišné ustupování ze své pozice,porucha vnitřní rovnováhy. Díky dvojce v primární pozici svého dne narození reaguješ někdy velmi emocionálně a jedním z Tvých úkolů je naučit se nereagovat tak zbrkle a snažit se o lepší propojení „hlavy a srdce“.
Zdraví: je potřeba vyhýbat se jídlům, které podporují tvorbu kyselin. Dominantní složkou je totiž žluč – pitta, je proto potřeba podporovat alkalické chemické procesy v organismu.
Žluč vzniká nahromaděním hněvu,žalu, strachy, fyzického vyčerpání a také při problémech s trávením.
Drahokamy: muž by měl nosit rubín, žena raději prsten s perlou nebo perlové náušnice.
Rubín je ochranným kamenem,štítem před negativními vlivy okolí, jež se Tě někdy snaží strhnout. Rubín ti propůjčí sílu překonávat překážky každodenního života a tak vytrvat na tvé vytčené Cestě.
Rubín, oheň srdce, dárce životní energie, síly a láskyplných emocí,  v tobě dokáže probudit  spoluúčast s veškerým životem na Zemi a inspirovat tě v lásce k pravdě a moudrosti.
Rubín ti rovněž zvěstuje,že rozličné polohy lásky, tělesná a duchovní, mohou spolu existovat v souzvuku a že sexualita jako výraz kreativní energie života je neméně tvořivá síla jako duchovní.V duševní oblasti podporuje rubín intuici.
V centru čela pomáhá zkonkrétnit tvoje vize, podnítí tě k sebevyjádření.
V oblasti léčebné pomáhá při anémii a duševní letargii. Má posilňující vliv na srdce, krevní oběh a krev.
Perla,drahokam moře, je symbol proměn a čistoty, obraz našeho duchovního vývoje, který nám ukazuje, že ač malí a utiskovaní, můžeme přesto dosáhnout dokonalosti a neuvěřitelné krásy v hloubi své duše. Svým procesem vzniku nám perla také ukazuje, že každá bolestivá zkušenost se kterou jsme v životě konfrontováni, nám umožňuje dosáhnout větší dokonalosti, čistoty a vykoupení. Perla nám symbolizuje, že jen sebeobětováním dosáhneme duchovní lásky a že vnitřní svobodu získáme jen mravností a pevnými pravidly.
Perly mají schopnost umocňovat důsledky našich karmických příčin – s jejich podporou se námi projevené zlo po čase vrátí  opět jako zlo ve formě nějakého problému, zatímco dobré skutky se nám znásobené vrací zpět.
Z astrologického hlediska působí nejsilněji na znamení Raka,Ryby,Váhy a Kozoroha.
Karmické úkoly:
Tělesné : Měl by sis dopřát hodně tance a nebo nějaké sportovní aktivity,a tak vychutnávat svoji sílu.
Emocionální: Vyhledávej tvořivá setkání s novými lidmi a s novými  idejemi.
Spirituální: S plnou důvěrou se pusť do probádávání nových duchovních oblastí.
Máš ochranu tvého Vyššího Já.
Milá dvacetosmičko, jako všechny psychické jedničky, i ty jsi asi na štíru s komunikací. Míváš sklon nosit své pocity v sobě.
tarotu představuje 1 Mága – lidskou a tvůrčí vůli, dovednost, důvěru a impulsivnost, která směřuje k činu. Uskutečněním Mága ve vnějším světě je  tvůrčí komunikace.
Máš v sobě schopnost dát svému životu pozitivní směr a přitáhnout si štěstí svým uměním komunikace a vlastní tvořivostí. Jen je potřeba zpracovat vnitřní strach, že neobstojíš.
Nestav se do pozadí a nepodřizuj svůj projev cenzuře.
Důvěřuj svému vnitřnímu hlasu – potom se tvoje tvořivost bude dále rozvíjet.
Afirmace : „Jsem plný světla, svoje světlo sdílím s druhými a oni zase dávají své světlo mně.“
Slova pro inspiraci: “Sice vím mnoho, chtěl bych však vědět vše.“ Goethe

Milí přátelé, v příštím pokračování se budeme věnovat psychickému  číslu 2 a  dnům narození 2,11,20 a 29.

Vaše Sofie

Den narození 2,11 a 20 a 29

„Na cestách života potkáváme
stále znovu sami sebe v tisíceru převlecích“.

C.G.Jung

Milí přátelé, z pestré mozaiky dnů dnes vybírám ty, které po sečtení vyzařují energii čísla 2.

Pojďme se společně ponořit do oceánu citů, které jsou dvojkám vlastní…

Psychické číslo 2
Psychické číslo 2 ovlivňuje vás, kteří jste se narodili 2.,11.,20. a 29. dne v měsíci.
Vaše vzpomínky mají něco společného s protějškem, s nějakým „ty“, a chápání sebe sama se u Vás odvozuje vždy ze vztahu. Při jakémkoli svém konání hledáte ospravedlnění v reakci svého protějšku. Chcete se realizovat ve spolupráci a sice s člověkem, kterého akceptujete jako svůj protějšek a který nejvíc odpovídá vašemu vnitřnímu obrazu. Když jste ponecháni sami sobě, hůře nacházíte sama sebe a váš rozvoj postupuje pomaleji.
Číslo dvě vibruje s Měsícem, který reprezentuje představivost a  citlivost. Měsíc je odrazem sluneční záře. Je dárcem základní,mateřské a tvůrčí energie. Měsíc působí na naše podvědomí člověka, na náš vnitřní svět;podporuje naši představivost, vnímavost a proměnlivost.
Psychická 2 Vám propůjčuje jemnou a romantickou povahu a umělecké sklony. Dá se o Vás říct, že jste snílci s tendencí bát se neznámého nebo cizího. Jste velmi nápadití vynalézaví,  ale v uskutečňování svých plánů a nápadů nejste vždy tak důslední,  jak byste měli být. Potřebujete někoho, kdo Vaše nápady uvede v život.
Psychické dvojky mívají velmi silný vztah  ke svým rodičům, zejména ke své matce  -ať už v pozitivním nebo opačném slova smyslu. V každém případě jim hodně záleží na tom, aby se jejich blízkým dařilo dobře – dvojka je tzv. vibrace „slepičí polévky“.
Jste velmi opatrní a neradi riskujete.  Dá se říct, že jste„experti“ na vytahování tajností z ostatních, ale sami málokdy dovolíte ostatním do svého soukromí nahlédnout.
Velmi rádi pomáháte druhým, ale mrazí  Vás při pomyšlení,  že byste sami měli podobnou pomoc přijmout.
Jste společenští a snadno navazujete přátelské vztahy. Máte proměnlivou povahu i náladu, dovedete sdílet s lidmi jejich emoce, prožívat jich potíže a čelit jim spolu s nimi.
Velmi Vás ovlivňuje cyklus dorůstání a ubývání Měsíce,  míváte doslova v souvislosti s lunárním  cyklem záchvaty optimismu, jindy deprese, býváte  senzitivní, náladoví a sentimentální.
Ve skrytu duše jste spíše uzavření. Vaše představivost a bohatá fantazie způsobuje, že si děláte neustále s něčím hlavu.
Nemáte rádi spory, ačkoli sami dovedete zasáhnout v hádkách mezi lidmi tak diplomatickým a moudrým způsobem,  že se obě rozhádané strany  potom rozcházejí spokojeny.
Lidé pod vlivem psychické dvojky často zasvěcují svůj život obětavé, nesobecké pomoci a službě jiným.
Vaší životní filozofií je víra v lidskost, proto jste asi zastánci hesla „žít a nechat žít.“
Máte v sobě schopnost dávat jiným pocit bezpečí, ale jen, pokud i Vy máte zajištěnou a uspokojenou vlastní bezpečnost. Máte v sobě  hodně náklonnosti, ale potřebujete také mnoho opětované lásky, abyste se cítili dobře.
Dvojka je také o dualitě,  a tak i o vás,milé psychhické dvojky,se dá říct, že jste člověkem více tváří a podob a může se stávat to,  že Vás různí lidé vnímají velmi odlišně.
Oproti jiným číslům jste méně odvážní a postrádáte trpělivost, ale nepřiznáte to ani sobě.
Psychické dvojky v sobě mají tendenci bát se neznámého. Respektive obáváte se každého myslitelného druhu v ztráty, ať už se tato týká lásky, přátelství, majetku nebo zaměstnání. Možná už víte, jak to funguje – čeho se nejvíce bojíme, to si do života přitáhneme! Proto by bylo vhodné s pomocí nějaké terapie vyndat všechny strachy ven – podívat se na jejich kořeny. Pokud pochopíte jejich příčinu a uvědomíte si, co Vás přišly naučit, budou moci z Vašeho života konečně odejít!
Všechno musíte většinou dělat dvakrát. Málokdy se Vám podaří zvládnout něco hned napoprvé. Proto Vás každý úspěch stojí víc peněz, času a energie.
Milé dvojky, učte se sebedůvěře, cvičte si pevnou vůli a rozhodnost. Snažte se vytrvat  ve svých rozhodnutích. Vyberte si nějakou formu relaxace a meditace a cvičte se v bdělé pozornosti,abyste tak překonali svoji rozenou roztěkanost a vnitřní neklid.
Neměli byste ztrácet odvahu a vzdávat se tak snadno lásky!
Věnujte pozornost své fyzické kondici – měli byste se věnovat takovým sportům nebo koníčkům, které nutí k činnosti v přírodě, venku pod širým nebem. Zamyslete se nad tím, jestli nepřicházíte o příliš energie díky Vašemu sklonu navazovat četné vztahy s opačným pohlavím.
Nepřistupujte k důležitým rozhodnutím,  jestliže je Měsíc v úplňkun.
Pracujte na své nezávislosti a věnujte se svému duchovnímu vývoji. Nenechávejte práci nedokončenou jen proto, že jste o ni ztratili zájem.
Měli byste prohloubit své vědomosti o Měsíci.  Měli byste znát jeho silná a slabá období a řídit se podle toho. Váš život se tak zjednoduší a poplyne příjemněji.
Učte se dělat rozhodnutí.Vyhněte se výkyvům nálady cíleným jednáním. Snažte se podívat na zoubek svým nejhlubším strachům.


Den narození dvojka

Motto: Důvěřuji svým intuitivním schopnostem
Symboly: Luna. Sefira Stromu života,spojená s Lunou,je Jesod – podvědomí.
Úloha: Rozvíjej svoje intuitivní schopnosti. Chraň si svoji nezávislost.
Medituj u vody a uč se od ní.
Tvé dary: intuice,citlivost, tvořivost,touha po poznání, hlad po vědomostech, bezkonfliktnost, smířlivost, potřeba lásky, přátelství a porozumění,cit pro děti a potřeba chránit,potřeba klid a soustředění.
Milá dvojko,tvým největším darem asi je schopnost nacházet v sobě pramen veškerého bytí – můžeš se sama k sobě obracet jako ke svému zdroji ! Máš smysl pro rovnováhu a harmonii.Jsi urputná a dokážeš,stejně jako velbloud,urazit předlouhé vzdálenosti nehostinnými kraji a neomylně přitom směřovat k oáze. Jsi velmi vnímavá,a proto během krátké chvíle odhalíš,co má smysl a co ne. Dokážeš také rychle rozpoznat,kde byla narušena rovnováha a hned nabídnout konstruktivní řešení. Jsi obdařena mimořádnými schopnostmi vizí,vnímání a vhledu.
Tvé výzvy: přecitlivělost, přílišná potřeba vázanosti na jinou osobu – závislost,sklon k častým depresím a smutkům,podléhání stresu a konfliktním situacím,proměnlivá finanční situace, potřeba naučit se oceňovat se po hmotné stránce.
Zdraví a nemoci: zátěž nervové soustavy přes stresy a napětí, srdeční poruchy, potíže s trávícím systémem, oslabený imunitní systém, dýchací cesty.
Drahokamy: Jadeit – zelený odstín a světle zelený achát
Jadeit je kámen lásky,podporuje láskyplné emoce,jimiž  se staneš vůči svému okolí chápající a ohleduplnější.Začneš své bližní posuzovat laskavěji a s větší tolerancí,neboť si uvědomíš,že takto docílíš víc než zlostí a vyčítáním nebo dokonce rozkazy.
Jemné vibrace vysokých frekvencí zeleného jadeitu uvedou celý Tvůj organismus do harmonické jednoty.
Astrologicky je vhodný zejména pro znamení Ryb,Vah a Raka.
Achát – světle zelený – prohloubí Tvou fantazii,kreativitu a důvěru ve vlastní schopnosti. Pomůže ti při volbě správných slov při komunikaci s blízkými i ne právě příjemnými lidmi.Pomůže Ti bez trpkosti přijímat kritiku a nepříznivé situace. Pozor na uměle přibarvované acháty,ty nejsou pro naše účely vhodné!
Karmické úkoly:
Tělesné: Usiluj o udržení své vitality a kondice.

Emocionální: Nauč se rozpoznávat hodnotu pozemské bezpečnosti tak, abys na ni nebyla závislá.

Spirituální: Snaž se dostat do svého středu a otevírat se transcendentálním věcem.

2.arkána tarotu Velekněžka symbolizuje oblast neracionálního vědění.Vládne nad nevědomými,intuitivními silami.Pomáhá vytušit souvislosti,které rozum nemůže poznat.
Tady jsou slova,které výstižně popisují podstatu Velekněžky:
Proměnlivá cesta
Stín a světlo
Všechno je milost,
Neobávej se.

Milá dvojko,jsi člověk,který má -i když nevědomky-velký vliv na své okolí,a nezapomeň,že jsi za to zodpovědný.Rozvíjej ituici a poslouchej svůj vnitřní hlas – potom nebudeš muset pro rozhodnutí,která učiníš,hledat ani vysvětlení,ani odůvodnění.
Afirmace : „Ovládám své nálady“.                  “
Slova pro inspiraci: Mluviti stříbro,mlčeti zlato.

Den narození jedenáct

Motto: Vychutnávám život plnými doušky
Symboly: Jedenáctka je cesta mezi první sephirou Kether – Koruna a druhou sephirou Chochmah – Moudrost. Dva ohně vedle sebe reprezentované dvěmi jednotkami chrání vodu moudrosti – dvojku,výsledek součtu jedenáctky.
Tvé dary: senzitivita,hluboká intuice- součástí Tvé povahy je „duchovní svět“.Máš schopnost inspirovat druhé svými myšenkami a ukazovat jim cestu;iniciativa, opora jiným lidem,kladný přístup k sexualitě,silná vitalita,průraznost,schopnost vcítění, organizační a řídící talent, schopnost nadchnout, přesvědčovací síla,láska k lidem,otevřenost a respekt k jiným. Myšlenková neotřelost a originalita jako důsledek výjimečné vnímavosti. Rozhodnost,schopnost uskutečňovat věci,nebojácnost,sebedůvěra,vůle vítězit.
Ve vibraci jedenáctky se velmi intenzivně mísí dvojitý tok energie (dvě jedničky čísla jedenáct) – jedna vnitřní a duchovní, druhá fyzická a sexuální.Občas mezi sebou svádí boj.
Tvé výzvy: velikášství,slabošství, touha nepřirozeně dominovat, přílišná sexualita, násilnost, nedostatek bojovnosti a agilnosti při řešení skutečných životních problémů.Jako 11 jsi velmi citlivá,snadno zranitelná a máš sklon stáhnout se d ulity,jakmile se objeví potíže.Máš sklon k urážlivosti.Neklidný a nervózní temperament Ti může ztěžovat dosažení Tvých cílů.
Zdraví a nemoci: stresy a napětí, srdeční poruchy, astma, kašel, poruchy žaludku kvůli nadměrnému požívání sladkostí, nemoci týkající se pohl.orgánů.
Dvě jedničky z čísla 11 mohou čas od času stát jakoby proti sobě – proto je někdy těžké ti porozumět.
Asi často vyvoláváš bezděčně a nechtěně řadu nedorozumění. Jednička je totiž číslo nezávislosti, ale dvě jedničky vedle sebe oscilují ke dvojce, a to je číslo družnosti – zde vzniká ten rozpor. 11 se často se cítí nejistá sama sebou a tím, co od života vlastně chce,ale v hloubi duše nejvíce touží po tom, stát na vlastních nohou…
Drahokamy: Bílý achát,Adulár-měsíční kámen
Bílý achát symbolizuje duchovní čistotu, duševní rovnováhu a klid duše. Obvykle se nazývá mírovým achátem. Posiluje vůli k odstraňování škodlivých návyků a mírní agresivní chování.
Z astrologického hlediska se nejvíc hodí pro Býka a Štíra.
Adulár – měsíční kámen se vyskytuje v různých barvách. Skoro ve všech kulturách je považován za magický kámen. V Indii je „měsíček“ ctěn jako svatý kámen,symbol lásky,citu a vnitřního míru.V dávných dobách  ho nosili milenci při dorůstajícím Měsíci,aby rostla jejich láska. Při ubývajícím měsíci umožňuje pohled do budoucnosti. Měsíční kámen podpoří vnitřní vývoj Tvé duše a dovede tě k poznání, že teprve hluboký cit dokáže proměnit pouhý rozum v moudrost.Obecně symbolizuje tradiční pozitivní ženské vlastnosti, jako je plodnost, mírnost, jemnost a intuice.Léčí a pomáhá pochopením, spoluúčastí a láskou.Jeho chladná zář hojí citové rány a tiší rozrušenou mysl.Pod jeho vlivem splyneš s rytmem přírody, která ti na svém vlastním příkladu  názorně ukazuje, že cyklickými proměnami život nikdy nekončí.
Adulár je především kamenem žen, jejich ochráncem a léčitelem. Duchovně tě doprovodí na meditativních cestách do Tvého vlastního středu, do tajemných mysteriózních oblastí uložených hluboko v nitru Tvé ženskosti. Odbourává emotivní  bariéry, které někdy ženám brání v početí a později po celou dobu těhotenství až po porod je chrání, ulevuje jim od bolestí a mírní návaly ranní nevolnosti.
Měsíční kámen je prakticky použitelný pro všechny čakry. V čakře čela například provokuje intuici a jasné vidění, v čakře hrdla odstraňuje blokády hlasu, zjemňuje jej a léčí poruchy štítné  žlázy. S jeho mírnou září se staneš citlivou a pozornou k duchovním potřebám a strastem bližních.
Z astrologického hlediska je nejvhodnější pro znamení Raka,Ryby a Kozoroha.
Karmické úlohy:
Tělesné: Měla by jsi se chránit před silnými geopatogenními a elektromagnetickými rušivými poli a jejich vlivy.
Emocionální: Dbej na to,abys svoje jasné myšlenky a tvořivou sílu spojovala s vroucností srdce.
Možná  častěji něco dříve řekneš, než si to stihneš rozmyslet, často ublížíš (byť to není tvůj původní úmysl) – jsi schopna vyslovit to, co si ostatní jen myslí.
K tomu jeden citát: „Pravdu má člověk druhým lidem nabízet jako plášť,do kterého mohou,jsou-li připraveni,vklouznout – a ne jim jí jako mokrým hadrem mlátit o hlavu.“
Voltaire.
Spirituální: Je důležité, aby ses stále propojovala se svým vnitřním Já, vnímala pozorně a vědomě svůj vnitřní hlas a potom tyto své zkušenosti tvořivě vyjadřovala.

11.arkána tarotuSila – obrázek na kartě znázorňuje ženu se lvem.
Lev v tomto případě symbolizujeTvé nižší já,která má být ovládnuto,zkroceno. Pokud chceš mít k dispozici celou svou sílu,musíš se obrátit ke zvířeti ve svém nitru.Navázat s ním kontakt,respektive navázat kontakt se svým stínem, učit se ovládat své vášně a závislosti,špatné myšlenky a sklony.A to lze jedině jejich pochopením a přijetím.Kdo se tiše a trpělivě přiblíží ke svému živočišnému jádru a začne naslouchat „svému zvířeti“ srdcem,toho nakonec zkrocená zvířecí síla uposlechne a bude mu k dispozici.
Milá jedenáctko,když se bojíš,že se něco stane,v podstatě se plašíš iluzorním přízrakem,který sis vytvořila sama. Buď opatrná,abys mu nedala život a jdi stále s vírou!
Nezneužívej svou sílu a schopnosti k pochybným vítězstvím v hmotném světě,použij radši sílu ducha k tomu,abys poznala,co se skrývá pod iluzí takzvané reality.Zdrž se přílišného sebeprosazování a konstruktivně vyjadřuj svého Lva (emoce).
Afirmace : „S odvahou čelím výzvám života.“.
Slova pro inspiraci: „Nechť je Tvá síla vždy při Tobě.“  Ben Kenobi


Den narození dvacet

Motto: Bůh je nepoznaný a záhadný. Čím víc vím,že nevím, tím víc se přibližuji stavu božství.
Symboly: Pouť duše mezi čtvrtou a šestou sephirou na Stromě poznání, mezi Chesed – Milosrdenstvím a Tipheret – krásou.
Luna vede k tvořivému rozjímání, ale i k nicnedělání a zbytečným snům. Krajina je osvětlená slabým světlem, je potřeba dávat pozor na každý krok. Krása noci někdy přináší bolestné probuzení do pravdivého dne bez příkras.
Úloha: Uč se vidět věci takové, jaké jsou, nesuď dřív, než se přesvědčíš o skutečnosti.
Tvé dary: intuice, schopnost být médiem,snaha o vzdělávání se, poznání a tvořivost, soucit s jinými, potřeba bojovat o stabilitu u sebe a u bližních, důvěra ve vnitřní hlas, obětavost, velká potřeba lásky, harmonie a pochopení od jiných, bezkonfliktní řešení problémů.
Tvé výzvy: přecitlivělost, pohodlnost, zveličování problémů, stresové jednání, pocit nedostatečné stability a důvěry v sebe a ve svoje schopnosti, citová labilita, negace života,  přílišná vázanost na milovanou osobu.
Číslo 20 obsahuje nulu,která ovlivňuje 2 – to zdůrazňuje tvoji potřebu hledat vnitřní mír a harmonii. Milá dvacítko,jsi diplomatická a máš laskavou povahu.Dbej nato,aby ses zasazovala o svá práva – druzí lide mají sklon tě využívat.Asi jsi náladová a potřebuješ oporu svých nejbližších přátel a rodiny.Na druhou stranu máš silnou vůli  – když se cokoli rozhodneš získat,vždycky se Ti to podaří.Tvé „vnitřní zření“,Tvé sny a předtuchy Ti umožňují nevědomě dělat´úspěšná rozhodnutí v Tvém životě.Věnuj jim větší důvěru a dopřej také více sluchu svému vnitřnímu hlasu a uděláš vždy ty správné kroky.
Žij svou velkou silou intuice!
Rada: Pokud se často ocitáš v těžkostech nebo skličujících situacích, potom si na několik okamžiků představ, že se na sebe můžeš podívat z obrovské výšky. Dívej se na sebe jako na maličkou bytost ,která je součástí většího celku.
Uvědom si relativitu svých osobních problémů a otevři se božskému řešení.
Zdraví a nemoci: problémy s trávením, psychosomatické onemocnění, nemoci zraku, nespavost.
Drahokamy: Nefrit a nazelenalý achát
Nefrit – se často zaměňuje s jadeiem,přesto má trochu odlišné působení.
Zabraňuje agresivním sklonům,tlumí přepjaté emoce,tiší duševní napětí,zjitřenost a žal. Pomůže Ti zejména v těžkých chvílích najít sílu zvednout se a jít dál.V pracovním procesu Tě podpoří v rychlejším rozhodování a v odvaze jednat za každých okolností jen podle čistého svědomí. Těžiště jeho schopností patrně ale leží v oblasti zdravotní – pomáhá léčit nedostatečnou funkci a záněty  ledvin,pročištuje močové cesty a močový měchýř a uvolňuje písek a kameny.Oblázek nefritu pod polštářem vám zajistí lepší spánek.
Achát – světle zelený – prohloubí Tvou fantazii,kreativitu a důvěru ve vlastní schopnosti. Pomůže ti při volbě správných slov při komunikaci s blízkými i ne právě příjemnými lidmi.Pomůže Ti bez trpkosti přijímat kritiku a nepříznivé situace. Pozor na uměle přibarvované acháty,ty nejsou pro naše účely vhodné!
Milá dvacítko,je pravděpodobné,že v určitém období tvého života dojde k mocnému probuzení,které Ti přinese nový smysl života,nové plány a ambice. Rozvíjej svou trpělivost a posiluj víru ve vlastní schopnosti.
Karmické úlohy:
Tělesné: Uvědom si, jestli svému tělu dáváš skutečně to,co potřebuje – ať už se to týká zdravého jídla,pití,pohybu a další péče. Usiluj o udržení své vitality a kondice.
Emocionální: Rozhodni se pro světlé, svěží barvy – to je prvním krokem k aktivní radosti ze života.Těš se ze života tak často, jak jen to dokážeš!
Spirituální: Protože ve skrytu duše velmi toužíš po bezpečí a ochraně, zkus v meditaci nebo motlitbě požádat o duchovní vedení anebo inspiraci z duchovní roviny (např. navázání kontaktu se svým strážným andělem).

20.arkána tarotu : Soud –jako člověk ovlivněný archetypem Soudu ses už přestal ohraničovat jenom na své Já a snažíš se myslet v širších souvislostech.Uvědomuješ si,že jsi částí  velkého celku a díky hlasu,který hluboko v Tobě zaznívá,víš,že jsi poslem a nástrojem Vyšší moci. Tvoje duše je duší dítěte-spontánní a radostná,neomezená komplexy;Tvé srdce je zralé a vidí chyby tohoto světa i bolest a utrpení ostatních lidí a protože víš,jak jim pomoci,činíš tak s radostí.
Afirmace : Druhé měním jedině tak,že budu tím,čím chci,aby byli oni.
Slova pro inspiraci: „Bože,dej mi klid a mír,abych přijímal to,co nemohu změnit, a odvahu měnit to,co změnit mohu,a moudrost,abych to dokázal rozlišit.“.

Den narození dvacet devět

Téma: Mám odvahu věřit, že všechno v mém životě slouží mému dobru.
Symboly: Místo mezi sedmou a desátou sephirou na Stromě života, mezi Necah – Boj a Malchuth – Království.
Není čas odpočívat, je třeba  bojovat.
Kdo se považuje za smolaře ještě předtím, než vytasil meč, nepatří na bojiště,protože bude stále jen padat a ostatní ho pošlapou.
Sny a iluze, jako nebezpečné liány se pokoušejí obstoupit hrdinu, který si skrze ně musí proklestit cestu do království – Malchuth.
Úkol: Do svého myšlení a jednání nesmíš vpustit tíživá očekávání plné strachu a křečovitých tužeb, které nemají šanci na splnění.
Tvé dary: Citovost,ochranitelské chování se vůči ostatním, tvořivost, někdy i umělecké nadání, dobrý vztah k dětem, potřeba stálosti a věrnosti v partnerském vztahu,rodinné založení, intuitivnost, sklony k esoterice a filozofii. Díky své jemnosti a křehkosti, kterou máš ve svém nitru ,jsi schopna dotýkat se srdcí i myslí všech zraněných nebo nějak trpících bytostí.
Tvé výzvy: Citový chaos, podezřívavost, strach, majetnické sklony a zbytečná opatrnost, tendence nevědomě vyvolávat konflikty, vnucování se jiným,nedostatečná důvěra v sebe a svoje schopnosti;snaha zavděčit se mnoha lidem.
29= vše cítím (2), vše vím (9), vše smetu, bojovat budu s každým (11). Je důležitější ale bojovat sama se sebou.

Milá dvacetdevítko,vibrace tvého dne patří k těm náročnějším z celé škály možností.Ale neboj se ničeho,jsi ovlivněna jednak energiemi 2 (intuice,mimosmyslové vnímání) a 9 ( moudrost,analytické schopnosti) a díky dynamickému mistrovskému číslu 11 (síla,průraznost) máš dost možností,jak se s úskalím svého čísla dne vypořádat.To,na co by ses měla zaměřit je téma moci – je možné,že jsi že jsi byla ve svém životě konfrontována s velmi dominantními lidmi a s lidmi toužícími po moci. Možná jsi potom musela vyvinout vellké úsilí,abys zase nabyla vlastní vůle a sebevědomí.
Připrav se na to,že často budeš středem dění,lidé budou vyhledávat Tvou blízkost a ty pravděpodobně zaznamenáš profesní úspěchy. Záleží jen na Tobě,jak se s tím vyrovnáš. Můžeš zahájit chladně vypočítavou cestu do hmoty nebo emocionálně soucitnou cestu do duchovní oblasti.
Zdraví a nemoci: náchylnost k nevyrovnané hladině krevního cukru, neurózám, bolestem břicha, hlavy a k hormonálním výkyvům. Občas potíže s dechem nebo emocionálním nebo mentálním stresem.
Drahokamy: bílý Achát,Křišťál
Perly : perla je symbol proměny a čistooty,obraz našeho duchovního vývoje,který nám ukazuje,že ač malí a utiskovaní,můžeme přesto dosáhnout dokonalosti a neuvěřitelné krásy ve skrytém tajmenu své duše. Svým procesem vzniku ti perla rovněž ukazuje,že každá bolestivá zkušenost,se kterou jsi v životě konfrontován,ti umožňuje dosáhnout větší dokonalosti,čistoty a vykoupení. Prla symbolizuje,že jen určitým sebeobětováním dosáhneš duchovní lásky a že vnitřní svobodu získáš jen rozvíjením a dodržováním duchovních principů.Perla má schopnost umocňovat důsledky našich činů,takže,pokud se rozhodneš perly nosit,měla bys mít,milá dvacetdevítko na paměti,že vše,co vyšleš se ti znásobené vrátí zpět – v dobrém i zlém.
Křišťál, „kámen kamenů“ symbolizuje světlo na Zemi, jeho očistnou, léčivou energii.
Budhisté řadí křišťál mezi sedm drahocenností, jako kámen duchovního poznání, čistoty a dokonalosti nadhledu.V křesťanském pojetí symbolizuje křišťálová koule čisté Boží „bílé světlo“, v němž je obsaženo celé spektrum barev, jako v duze.
Křišťál zosobňuje aspekt čistoty ve všech rovinách a formách.
Horský křišťál vyrovnává,čistí a dobíjí auru člověka, působí jako všestranný ochranný kámen. Také se mu připisuje, že spaluje a urychluje karmické procesy.
Milá dvacetdevítko,uč se sebedůvěře, cvič si pevnou vůli a rozhodnost.Vytrvej ve svých rozhodnutích. Objev svou tvořivost a vnášej ji jakýmkoli způsobem do světa.
Věnuj se svému duchovnímu vývoji.Vyber si nějaký druh meditace a pravidelně ji praktikuj,získáš tím vnitřní sílu. Uč se důvěřovat vlastnímu srdci navzdory tomu,co říkají ostatní.Věnuj také pozornost svému tělu,nemysli si,že jen rozum a city jsou tvou nejdůležitější částí.Abys mohla v tomto světě fungovat,potřebuješ zdravé tělo,a proto poslouchej,co od Tebe chce,dovol mu,aby nahromadilo potřebnou energii k uskutečnění všeho,po čem Tvá duše touží.Jenom harmonický rozvoj tebe jako celku – tedy těla,duše a ducha ti zajistí spokojený život.
Karmické úlohy:
Tělesné: Usiluj o udržení své vitality a kondice, snaž se posílit svoji imunitu, zdravě se stravuj a pij velmi mnoho čistých tekutin.
Emocionální: Smysluplně využívej sílu myšlenek při objasňování a řešení svých problémů.
Spirituální: Nestagnuj v duchovním a duševním vývoji pro svoje rozumové názory, ale využívej důsledně všechny svoje poznatky.
11.arkána tarotu Sila –je archetypem,který Ti pomůže získat důvěru ve vlastní sílu,kterou potřebuješ k tomu,aby ses postavila čelem ke všem zkouškám i k tomu,abys překonala své staré obavy spojené s minulostí.
Lev na obrázku Ti symbolizuje,že v sobě máš objevit vášeň a tvořivost a použít ji k zkrocení svých „vnitřních démonů.“
Nemůžeš zevnitř vyzařovat,pokud neovládneš svou vnitřní energii,svou osobní sílu.
Afirmace : „Mám sílu říci ne“. „Otevírám své nitro a nechávám svou sílu a tvořivost neomezeně proudit tam i zpět.“
Slova pro inspiraci: „Pro mě je celistvost klíčem k životu.
Jde o víc,než jen o fyzickou energii,jde o vyzařování,
jehož zdrojem je vnitřní jednota.
Život vámi pak volně proudí a vyzařuje z vás.“
Richard Moss

V příštím pokračování Numerologie krok za krokem se zaměříme na psychiku těch  z Vás,kdo jste se narodili 3.,12.,21.. a 30.dne v měsíci.

Do té doby pilně studujte a hlavně ověřujte v praxi to,co jste se již naučili.

Den narození 3,12,21 a 30

Zaposlouchejte se do sebe a pohlédněte do nekonečnosti
prostoru a času.
Odtamtud zaznívá zpěv hvězd,
řeč čísel a harmonie sfér.

Thot-Hermes

Milí přátelé,v tomto pokračování Numerologie krok za krokem se podíváme na barevnost a rozmanitost vibrace čísla tři…

Psychické číslo 3 ovlivňuje vás,kteří jste se narodili 3.,12.,21. a 30. dne v měsíci.

Vaše vzpomínky jsou spojeny s nějakou partou,klanem,týmem,spolkem a samozřejmě rodinou.Jste od narození kolektivní,zřídkakdy se někde objevíte sami.Máte rádi společnost jakéhokoli druhu a vyhýbáte se tichému ústraní.

Rádi s druhými něco sdílíte,rádi mluvíte,ale umíte i naslouchat.Jste dobrými vypravěči vtipů a příběhů,přičemž máte občas sklony přehánět a vymýšlet si.

Máte rádi blahobyt a pohodlí,ale jste i velmi pracovití a býváte i sportovně založení.

Číslo tři vibruje s planetou Jupiter. Ta je popisována jako planeta optimismu,smělosti a odvahy,energie,vědomostí a daru slova.

Jako člověk narozený pod vlivem trojky (tzn. 3.,12.,21., nebo 30. dne v měsíci) zakládáte každou svou činnost na velkém ideálu. Usilujete o pravdu a nic než pravda Vás neuspokojí, ať už ji hledáte v lásce, v přátelství, v kariéře nebo v politice.

Psychické číslo 3 se vyznačuje velkou ctižádostí.Jako její nositelé byste rádi dosáhli „světové pověsti” a v tomto smyslu také stále o budoucnosti uvažujete.

Neumíte se podřizovat,proto si hledáte taková zaměstnání,kde jste svými pány.Dá se říct,že jste člověk,kterému se říká umělec života.Umíte hledat a najít praktická řešení problémů,umíte život učinit nejen dokonalejší,ale i barevnější a radostnější.

Jste bystří, nápadití a druhými lidmi oblíbení.Umíte pružně přizpůsobit svůj způsob myšlení novým situacím a nemáte strach se lišit od ostatních.

Dokážete myslet rychle, zábavně a velmi originálně, a jste schopni nakazit druhé svým překypujícím životním nadšením.

Máte tendenci vidět vše z té lepší stránky a Váš optimismus je velmi nakažlivý.Jste rádi obdivováni,milujete úspěch a potřebujete být středem pozornosti.Jste velmi aktivní,snad ani neumíte odpočívat-děláte mnoho věcí najednou i myslíte na mnoho věcí a výdělek vám většinou plyne z několika zdrojů. Jste většinou velmi zodpovědní,vždy si plníte své povinnosti,co začnete,to dokončíte a to zvyšuje vaši sebedůvěru.

Sebedůvěra je klíčovým slovem vašeho života.

Vibrace trojky způsobuje, že jste někdy šokujícím způsobem neotesaní v mluvním projevu – upřímní až přehnaně. Nedáte se tak snadno odbýt vyhýbavými odpověďmi nebo podvodem, a rozpoznáte lež, zatajování nebo nečestnost na hony daleko.

Milujete pořádek a kázeň.Někdy to se svou pořádkumilovností až přeháníte. Jste velcí perfekcionisté.

Často se projevujete jako podivná kombinace moudrého filozofa a šťastného klauna…

Rádi se obklopujete osobami druhého pohlaví,jste však vybíraví a svou přízeň většinou věnujete jen těm,kteří jsou pro vás nějakým přínosem.

Jste všestrannými pomocníky a jste ochotni pomoci všem,i svým „nepřátelům”,ale jen když jste o to  požádáni.

Vašim koníčkem je cestování.Další vaší přirozenou potřebou je něco si s druhými vyměňovat,takže se mezi Vámi najdou i nadšení sběratelé čehokoliv.

Vaší slabou stránkou je příliš mnoho ctižádosti a sklon k výstřednostem.Býváte prchliví,domýšliví a diktátorští.

Milé trojky,měli byste se vyhýbat zbytečným diskusím.A také společnosti nečestných lidí. Peníze vydávejte s větší opatrností,neutrácejte tolik za přepychové a povrchní věci. Neměli byste přejídat, měli byste se vyhýbat tučným a kořeněným jídlům. Jestliže nemáte hlad, neměli byste jíst.

Uberte trochu na své ctižádosti a trénujte trpělivost. Respektujte své životní partnery a ponechejte jim i ostatním členům Vaší rodiny jejich svobodu.

Ve svém soukromí i v práci se snažte mít pod kontrolou své „diktátorské” sklony.

Naučte se odpočívat a relaxovat.Neberte na sebe víc úkolů a práce než jste schopni unést.

Den narození tři

Motto: Celá moje bytost je naplněná silou a krásou

Symboly: Třetí sephira na Stromě poznání Binah-Rozum nám umožňuje dozrát v konfrontaci našeho vnitřního poznání s poznáním, které dosáhl svět, co nás obklopuje. Prostor a čas zdánlivě spoutávají ducha, ve skutečnosti je prostor otcem ducha, protože mu dal tělo, aby se v něm projevil na hmotné úrovni a matkou ducha je čas, který povzbuzuje ducha k vývoji a k tomu, aby na cestě nezaostával.

Úloha: Ať jsi žena nebo muž, nyní procházíš kultivací svých ženských aspektů. Krásu, která tě přitahuje k jiným lidem, máš také v sobě.

Tvé vlohy  : družnost, rodinné založení,tvořivá představivost, herecké nadání, talent i pro jiné druhy umění, komunikativnost, schopnost zaujmout a oslovit druhé, dobrá fantazie a imaginativní schopnosti, výřečnost a upřímnost.

Tvé výzvy: zaměřenost na druhé do té míry,že zanedbáváš péči o sebe sama, utápění se ve vlastním myšlenkovém světě, roztříštěnost v jednání,potřeba mít vše pod kontrolou, snaha nabrat si toho na sebe příliš a potom „nestíhání”, přílišné spoléhání se na mínění a názory jiných.Zahrnování druhých „láskou”,která potlačuje jejich individualitu,tendence nebrat v úvahu názory druhých,pocit citové chudoby

Milá trojko,jsi velmi šarmantní člověk,který umí projevit radost ze života a rád navazuje kontakty.Neustále se musíš něčím zaměstnávat.Máš schopnost rychle se uzdravit z nemoci a dar zůstat mentálně mladý až do vysokého stáří.Jsi velmi kreativní,rychle Ti to myslí ,nicméně nové ideje umíš lépe rozvíjet než provádět. Rutinní práci přenecháváš raději jiným.jsi typ nezlomného optimisty,který svým neotřesitelným pozitivním postojem může druhé buď zela strhnout nebo jim jde strašně na nervy.Na překážky si nestěžuješ,představují pro Tebe zajimavé možnosti,jak prokázat svou kreativitu a najít nekonvenční řešení.

Dá se říct,že jsi miláček Štěstěny v každém směru.Všechno se ti hravě daří,jen nesmíš být lehkomyslná a jít hlavou proti zdi.

Zdraví a nemoci: citlivé nervy, kožní problémy, podrážděnost a nepokoj, srdeční problémy, sklon k artritidě.

Drahokamy:Růženín

Růženínsvými jemnými růžovými tóny v nás růženín probouzí cit něžnosti,mírnosti  a nesobecké lásky.Jeho záře je pohlazením,při kterém pookřeje každá duše.Růženín prohloubí tvou vnímavost k umění,zejména k hudbě,oživí tvou fantazii a tvořivého ducha.Při komunikaci s lidmi a řešení problémů  ti ppomůže necht věcem potřebný prostor a čas.Vd uchovní rovině Tě na cestě hledání bude provázet jako strážný anděl.

Všeobecně se doporučuje umístit větší kus růženínu v blízkosti televize a počítačů,nebotˇrůženín má schopnost čistit prostor od elektrického smogu.

Po zdravý a nerušený spánek je vhodné mít v blízkosti lůžka růženín spolu černým turmalínem a křišťálem.

Karmické úkoly:

Tělesné: Snaž se krotit svůj temperament,nepřejídej se a kontroluj své vášně i smyslnost.

Emocionální: Udržuj živé kontakty s lidmi,vyhýbej se ale povrchním vztahům a  zbytečně se nerozptyluj.

Spirituální: I když se úspěch nedostaví okamžitě,měl by jsi setrvat  v hledání velkých životních pravd.

Třetí arkana tarotuCísařovna je symbolem tvůrčí schopnosti a plné životní síly,nevyčerpatelného prazákladu,z něhož se neustále rodí něco nového.

Archetyp Císařovny nám říká,že mír lze najít pouze tak,že se naladíme na naše Já,které je v našem nejvnitřnějším srdci, a že se rozpomeneme,co a kdo opravdu jsme – děti Nejvyššího. Císařovna je chápána jako spojení Mága,tedy anima a vědomí sebe sama,

s Velekněžkou,tedy animou a podvědomím. Dalším důležitým poselstvím Císařovny je to,že miluje bezpodmínek.A dále, že máme-li někdy opravdu milovat samy sebe,musíme milovat svou matku a svého otce a smířit se s nimi.

Milá trojko ,využívej Císařovninu schopnost a sílu kreativní imaginace k vytvoření si lepší budoucnosti.Rozvíjej svou ženskou stránku.Následuj touhu svého srdce a doveď své naděje a sny až k plodům.

Afirmace,respektive sanskrtská motlitba: „Ó,božská Matko,naplň mi srdce světlem.

Nechť je mi tma vzdálená.

Povzbuzuj ve mně osvícení!”

Slova pro inspiraci: „Jak toužíme,tak chceme,jak chceme,tak jednáme,jak jednáme,tak také získáváme”.

Den narození dvanáct

Motto: Ve svém životě přijímám a následuji Boží vůli, která  se mi odhaluje krok za krokem.

Symboly: Místo mezi první sephirou Kether-koruna a druhou sephirou Chochmah – Moudrost na Stromě života. Neulpívej na Koruně pomíjející moci, ale na Koruně moudrosti života. Neztrať  se v přílišném odbočování ze své cesty.

Úkol: Rozpoznej,které oblasti Tvého života jsou strnulé a nehybné. Osvoboď se od nich, to ti přinese úlevu.

Téma vibrace 12: pýcha versus pokora .Nedovoluj,aby Ti pýcha bránila v osobním vývoji.Vědomě pěstuj pokoru.

Tvé vlohy : všestrannost,činorodost,schopnost se na něco podívat z jiného úhlu pohledu, chuť k cestování a poznávání jiných kultur,ochota podstoupit určité oběti kvůli většímu cíli,citlivost a schopnost vcítit se do druhých,vlohy pro službu,charisma a  schopnost působit na ostatní

Tvé výzvy: přílišná depresívnost,žárlivost,závislost,sklon nechávat se využívat druhými a parazitovat na sobě, obětování příliš mnohého ze sebe samých,pomalost, nepružnost,rigidní lpění na starých hodnotách, těžké přijímání změn a nových směrů, kritizování.Kladení většího důrazu na vnější než na vnitřní život.Sklon „zaseknout se” v okolnostech,když staré způsoby již nefungují.

S dvanáctkou jako číslem dne narození v sobě máš energii trojky,ale i individuální sílu 1 a 2.Díky tomu jsi mnohostrannější než lidé,kteří se narodili 3.dne.Máš ochotnou,přívětivou povahu a jsi velmi družná.Také máš sklon k netrpělivosti,všechno bys chtěla hned.Máš v sobě hodně pochopení pro všechny a pro všechno,a tak je pro Tebe mnohdy těžké zaujmout nějaké stanovisko nebo se pro něco definitivně rozhodnout.Jsi velmi praktická a máš ráda aktivitu.Tvá bujná fantazie si často přikrášluje pravdu.

Milá dvanáctko,než se pustíš do změn,zeptej se nejdřív sama sebe:”Po čem toužím?”.

A nedovol nikomu a ničemu,aby v Tobě utlumil tvůrčí plamen.

Zdraví a nemoci: srdečně-cévní záležitosti, sklon k inkfartům, psychosomatické nemoci, podrážděnost a nepokoj.

Drahokamy:Zlatý topas

Zlatý topas tě spojí se sluneční energií, posilní a oživí celé tělo, pomůže Ti proti strachu a depresím. Uvolňuje i napětí.

Žlutý topaz, posel sluneční energie, nám svou září přináší poselství, že vše živé je zrozeno s láskou. Stačí jen otevřít oči,vše živé na tomto světě je jedno.Toto prosté poznání může být lékem, hojivým balzámem nemocné duši, která se z neznalosti trápí strachem a depresemi. Zlatý topaz svým zářivým jasem může inspirovat a stimulovat tvoji vnitřní mysl, prosvětit ji a tak prozářit i celý Tvůj organismus.

V nervové pleteni solaru plexu odstraňuje žlutý topas blokády způsobené nezpracovanými vnitřními konflikty a disharmonií; pomáhá po nervovém šoku a při duševní vyčerpanosti.

Je možné ho používat na posilnění srdce, při stavech vyčerpání a při zažívacích těžkostech. Klade se na třetí čakru. Preventivně nás zlatý topaz chrání před nachlazením a položen na prsou,tiší dusivý kašel.Posiluje také chuťové buňky.

Karmické úkoly:

Tělesné: Klidně si dopřej trochu pohodlí, ale nesmíš zpohodlnět příliš.Pokuď to jde,pobývej hodně v přírodě.Tam se nejvíc zregeneruješ.

Emocionální: Nepropadej zoufalství,když se věci nevyvíjejí podel Tvých představ.Nic v sobě nedus.Vyčisti všechny trhliny mezi tebou a tvou matkou a všemi důležitými ženami v Tvém životě.

Spirituální: Uč se nechávat věci,ať se dějí,bez potřeby proces ovládat.Vědomě se obracej ke svému Vyššímu Já se žádostí o pomoc.

Dvanáctá arkána tarotu: Viselec – tento archetyp říká,že nemáme-li zkušenost hloubky,nepochopíme význam výšky.Symbolizuje koncentraci člověka na své nitro,poznání sebe sama a to,že se na svět kolem sebe a na své hodnoty dívá z úplně jiné perspektivy.

Jedině,když se na situaci podíváme z opačného úhlu pohledu,můžeme dospět ke skutečnému pochopení.

Dále je Viselec představitelem univerzálního principu náhlého prozření a rozpoznání rutinných vzorců,které nás svazují a brání našemu vývoji a růstu.Viselec tyto vzorce rozbíjí.Aby bylo možno vzorce porušit,je mnohdy nutné obrátit svůj svět doslova vzhůru nohama a zaujmout naprosto odlišný životní postoj. A často je také potřeba něco obětovat- cíle,představy,mínění…

Milá dvanáctko,tvým velkým nadáním je schopnost neustále překonávat vlastní omezení.Díky tomu se rozvíjí Tvá schopnost pomáhat v tomto procesu ostatním.

Afirmace: Odevzdávám svoje malé já svému velkému Já.

Slova pro inspiraci: „Uváznout – to je moment nuly vědomí.” Robert Pirsig

„Jak odlišně svět vypadá,díváme-li se na něj očima svého pravého Já.”

Den narození dvacet jedna

Motto: Jsem v jednotě s Vesmírem.

Symboly: Místo mezi čtvrtou sephirou Chesed – Milosrdenství a sedmou sephirou Necah – Boj na Stromě života.

Můžeš dobýt svět a stát se jeho vládcem,anebo být bláznem,kterého svět odsoudí.

Buď nad věcí a vybírej si ze světa jen to, co pro svůj život potřebuješ.

Neklaň se mu,ani před ním neutíkej. Žij v harmonii s kosmickými zákony.

Snaž se o soulad s vnitřním a vnějším světem. Žij svobodně,ale v určitých hranicích.

Úkol: Důvěřuj svému vnímání.

Tvé vlohy: tolerantnost,schopnost stát na pevné zemi a zároveň být v kontaktu se svým nitrem, diplomatické schopnosti, úspěšnost bez snahy povyšovat se nad jiné,chápavost,přizpůsobivost, nadšení pro cestování a poznávání jiných krajin,tvořivost, představivost. Lehkost.

Tvé výzvy: roztříštěnost zájmů,nedochvilnost,útěk od reality, honba za nedosažitelným,podléhání sebeklamu, vytěsňování bolestných vzpomínek; touha patřit k velkému,širému světu a přitom se ztrácet; být příliš orientován navenek; přikládat si masky. Neakceptovat hranice. Sebepřeceňování kontra neangažování se; strach před světem; odmítání světa,jaký je.Hledání štěstí mimo sebe;trvající připoutanost k lidem nebo myšlenkám,které Tě zraňují,uvíznutí ve svém ohraničeném světě,v neschopnosti vidět celek.

Zdraví a nemoci: náchylnost ke kožním potížím,astmatu, hormonální nerovnováze nebo emocionálnímu stresu. Sklon k bolestem svalů.

Drahokam/Kov:

Zlato symbolizuje moc a bohatství,čistotu Boží sluneční energie a samo Slunce,dárce veškerého života. Zlatě zářivá vibrace zlata fyzicky ovlivňuje pupeční centrum, ale také působí i ve vyšších duševních a duchovních rovinách. Pomůže Ti najít smysl života a současně jej v praktickém životě v plné míře naplnit. Potlačuje Ego a aktivuje intuici.

Zlato je ale především prvkem obnovy, věčného mládí. Pozitivně ovlivňuje látkovou výměnu a následně i proces stárnutí. Až do pozdního věku v Tobě bude provokovat aktivitu,podporovat Tvoji sebedůvěru a sebevědomí. Pomůže Ti překonávat stavy deprese,splínu a daruje Ti vnitřní klid;tiší obavy z nemoci a ze smrti. Mírní bolesti.

Milá dvacetjedničko,pro svůj vstup do světa sis vybrala velmi šťastnou vibraci,která jakoby v sobě měla zakódované vítězství nad veškerou nepřízní osudu.I přes to ale asi ve svém životě prožíváš chvíle,kdy jsi na nejvyšším vrcholu a pak zase v nejhlubším údolí.Jsi velmi emocionální a jako všechny trojky,podléháš výkyvům svých nálad. Máš sklon rozčilovat se kvůli maličkostem,jsi často nervózní a náladová.Máš jazykový talent a můžeš být úspěšná tam,kde je zapotřebí hlasu.Dej si pozor na svůj sklon k hádkám, k vnitřní frustraci a také ke své „schopnosti” druhé velmi zraňovat svými poznámkami. Jsi totiž velmi kritická. Vibrace 21 o Tobě prozrazuje i to,že jsi inteligentní a zábavný společník.Pod vlivem čísla dne 21 máš mateřský instinkt (to se týká i mužů),líbí se Ti starat se o partnera a láskyplně ho ochraňovat.

Karmické úkoly:

Tělesné: Nepotlačuj emoce,zejména zlost.Snaž se najít konstruktivní způsob pro její vyjádření (nějaký sport,tanec,hra na hudební nástroj nebo jiný kreativní koníček )

Emocionální: Připusť si touhu po nejvyšším naplnění. Meditacemi se přiblížíš k jeho uskutečnění.

Spirituální: Klidně můžeš usilovat o nejvyšší cíle při pokusu dát smysl svému životu.

Využij při tom s důvěrou nejvyšší tvořivé síly.

21.arkána Tarotu: SVĚT – tento archetyp ukazuje na plně vyrovnaného a celistvého člověka,který je v kontaktu se svým vnitřním zdrojem a i se světem venku.Jeho úkolem je uplatňováním univerzálního učení ve světských záležitostech napomáhat tomu,aby se svět stal lepším místem.

Muž se musí poznat v ženě,aby pochopil svět.Žena se musí poznat ve světě,aby pochopila samu sebe.

Milá dvacetjedničko,Tvým úkolem je pomáhat světu stát se lepším místem a to tak, že budeš uvádět do normálního života vesmírné (nebo Boží,chceš-li) zákony.

Vhodným začátkem je snažit se poznávat tyto kosmické zákony a uplatňovat je ve svém životě.Byla ti dána svobodná vůle. Smíš a máš ji používat. V životě není vyššího poslání než být naplněna radostí, ať už pro Tebe radost znamená cokoli. Ve stavu radosti a štěstí jsi  totiž nejblíže své pravé přirozenosti,své božskosti.

Vědomě prožité chvíle spokojenosti ti otevřou dveře k meditaci, během níž pro tebe bude snadné vnímat své spojení s Vesmírem.

Abys mohla světu přispět svými vrozenými talenty,musíš věřit tomu,že v sobě najdeš zdroj ničím nepodmíněné lásky,abys ji mohla projevit.Takovou moudrou lásku můžeš ale vyjadřovat jedině tehdy,pokud budeš ochotná vzdát se určitých omezujících vzorců ve svém chování a starých smutků. Bude potřeba,aby sis ujasnila svoje priority a kultivovala svoji komunikaci, která by měla být co nejláskyplnější a hladivá.

Děkuj vědomě Vesmíru nebo Životu nebo Bohu za všechno ve svém životě,co pociťuješ jako dar.

Děkuj také předem za všechno,co chceš do svého života pozvat.

Děkuj za své vnitřní bohatství a za potenciál, který chceš ještě rozvíjet.

Oslavuj sebe i svůj svět a raduj se ze své prosté existence.

Afirmace: Těší mě objevovat vše nepoznané.

Moje Já mě vždycky podporuje a dodává mi sílu.

Slova pro inspiraci: „Každý výstup do výšek se děje po točitých schodech…”. Francis Bacon

„Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.”  J 8,32

Den narození třicet

(potenciál trojky výrazně zvýšuje přítomnost duchovní 0)

 

Motto: Uvolňuji se a důvěřuji životu.

Symboly: Místo mezi osmou sephirou Hod – Sláva a devátou sephirou Jesod -Základ věcí na Stromě poznání. Voda poznání se dostává do rovnováhy s mocí a soudem živlu země. Kolo štěstí člověka je podmíněné dosahováním nebo ztrácením tohoto souladu.

Úloha: Poskytni potřebnou ochranu a starostlivost tomu, co se rozvíjí ve tvém nitru. Nemusíš nic zbytečně urychlovat.

Tvé vlohy: herecké nadání, prozíravost, bohaté myšlení, potřeba zvažování, fantazie, schopnost ustoupit, bystrost, smysl pro nádheru,optimismus, mnohostranný talent, potřeba komunikace v partnerském vztahu,přátelskost, snaha využít nadání a realizovat se v povolání, ve kterém je v souladu tvořivý i finanční aspekt.

Tvé výzvy: odmítání kritiky, nesnášení průměrnosti ,přílišné kritizování druhých, nevhodné přátelství a lehká ovlivnitelnost nimi,zaslepenost, nervové zkraty v složitých situacích, sklon k duševní tyranii vůči jiným, scestná fantazie, sklon dělat přehnané kompromisy;vypočítavost a sarkasmus;přikládání velkého vlivu sociálnímu statutu a vnějšímu vzhledu.

U vibrace dne 30 si připomeňme,že trojka je zároveň Slunce (1) a voda, kterou symbolizuje Luna (2). Takže se zde lunární citlivost kombinuje s tvořivou sílou Slunce. Působení nuly se projevuje především v tom, že nositelům tohoto dne narození dává další rozměr a tím i pronikavou bystrost.

Vibrace 30 se projevuje dvojím způsobem – buď je od  přírody extrovert,  temperamentní a má velkou zásobu energie. Baví ji poznávat nové lidi a je velmi přizpůsobivá.Nebo se projevuje v opačné poloze a je zaměřená sama na sebe a projevuje se skoro podivínsky jako mlčenlivý samotář,který je raději sám se svými myšlenkami. Stejné je to v oblasti sexu – mezi nositeli této vibrace dva velice vyhraněné typy: Buď je velmi sexuálně založená, anebo touhou a  něžnostmi příliš neoplývá a přistupuje k jakýmkoli fyzickým projevům lásky s naprostým nezájmem.Je to buď a nebo,nic mezi tím.

Milá třicítko,jsi inteligentní a tvůrčí,přes to ti často chybí motivace a raději se spoléháš na svůj šarm místo na své schopnosti. Potřebuješ mít vedle sebe partnera,který tě povzbuzuje a podněcuje k jednání.

Život je pro tebe jeviště,fascinuje Tě role toho,kdo „tahá za nitky”. Tvým krédem je láska k životu. Máš dobrou intuici a schopnost imaginace. Měla by ses mít ale na pozoru před každou posedlostí.

Milá třicítko,naplň všechny oblasti svého života smyslem a smysly.Tvoř a přetvářej tvoje bytí,dokud nenaplníš své hmotné a duchovní potřeby do největší možné míry.

Zdraví a nemoci: sklon k nervovým poruchám a těžším duševním onemocněním, závislost na lécích nebo na alkoholu.

Drahokamy: Sluneční kámen

Jak sám název napovídá,je to kámen Slunce.Pod jeho vlivem,zmizí všechny chmury,deprese a strach.Do našeho duševního života vnáší jas naděje.Obdarovává nás optimismem ve chvíli,kdy pro nás všechno ztrácí smysl.Učí nás milovat vlastní život a sebe sama,neboť nemilujeme-li sebe sama,nemůžeme milovat ani vé bližní,své okolí.Obrací naši pozornost ke světlým stránkám života.Stimuluje nervový systém a podporuje souhru všech orgánů.Tlumí nervozitu a přináší klidný spánek.

Karmické úlohy:

Tělesné: Posiluj v sobě snahu o dosažení pevné půdy pod nohami.

Emocionální: Odvaž se udělat i něco víc, než je to, na co si myslíš, že máš.

Měl bys hledat zakotvení v pevných vztazích.

Spirituální: Otevři se klidně a bez obav nejvyšším dimenzím světla a pramenům kosmických sil.

3.arkána tarotu – Císařovna.

Kabala zná Císařovnu jako „Světelnou Inteligenci”.Tak jako je Luna oživována Sluncem, tato světelná a světlo vyzařující Inteligence dodává energii tomu,do čeho neustále vkládáme svou tvůrčí a emocionální energii, a oživuje to.

Takto projevujeme nebo dáváme zrod tomu,co milujeme,po čem vášnivě toužíme a co živíme.

Afirmace: Kolik dávám druhým,tolik dávám i sobě.
Slova pro inspiraci:“Touha je půl života,lhostejnost je napůl smrt.“  Chálil Džibrán

Milí přátelé,pro tentokrát se s Vámi loučím,sejdeme se příště nad povídáním o vibraci čísla čtyři.

Vaše Sofie

Den narození 4,13,22 a 31

„Nic není tak silné jako idea,
jejíž čas přišel.

Victor Hugo
Milí přátelé,pojďme společně pootevřít dveře a podívat se,co v sobě skrývá archetyp čísla čtyři…
Psychické číslo 4 ovlivňuje vás,kteří jste se narodili 4.,13.,22. a 31. dne v měsíci. Přináší vám změny,často nečekané a nenadálé,navzdory tomu,že zrovna vy změny příliš v lásce nemáte.
Jako zrozenci  s psychickým číslem čtyři příliš nevzpomínáte na minulost,vy přímo jste svými vzpomínkami,které máte uloženy kv každém koutku své duše a v každé buňce svého těla.S psychickým číslem čtyři se rodí mnoho postižených dětí i lidí náchylných k nemocem.
Psychická čtyřka způsobuje,že není snadné získat vaši důvěru,býváte nejistí.Tato nejistota s sebou nese i vaši potřebu neustále něco s někým konzultovat.Na druhou stranu z vás Vaše pochybovačství dělá lidí svéhlavé a neústupné.Mezi vaše povahové rysy patří i smělost,odvaha a trpělivost.A pravdou je i to,že berete své náhlé vzestupy a pády tak jak přicházejí a nepříjemné věci nesete trpělivě. Tam, kde se ostatní hroutí pod tíhou  nepříjemností a potíží, si vy,čtyřky díky svému spojení se zemskými silami, dokážete poradit a celkem rychle se vypořádat s problémy, které na vás doléhají.Zdá se,že jste přišlyi na svět s heslem:“oPmož si sám,stejně ti nikdo jiný nepomůže!“Nemáte rádi průměr,jste stoupenci krajního řešení. Povahou jste rebelanti. Ke všem situacím v životě přistupujete metodicky a nikdy nic nepodniknete, dokud si to velmi důkladně  nepromyslíte.
Vaší touhou je zavést do svého života rovnováhu a harmonii,chcete být systematičtí.
Psychické číslo čtyři dosahuje úspěchů pouze nebo hlavně vlastním přičiněním.Díky vlivu tohoto čísla jste extrémně rezervovaní,nemíte odkrýt své nitro ani před svými nejbližšími.Někdy býváte i hodně egoističtí a jdete dost bezohledně za svým cílem.
Život psychické čtyřky bývá často ovlivněn nějakou osudovou událostí.
Milujete umění a jste vynikajícími kritiky.Charakterizuje Vás až neuvěřitelné sebeovládání.Jste velmi trpěliví,zároveň však majetničtí,nechcete ztratit ani kousek z toho,čeho jste již dosáhli.Máte rádi peníze,především proto,že vám dodávají pocit bezpečí,méně už kvůli požitkům,které vám  mohou poskytnout.
Jste dobrými společníky,k opačnému pohlaví jste velmi zdvořilí a jemní.
Ženy s psychickým číslem 4 bývají milujícími manželkami,jsou zodpovědné a dobře pečují o celou svou rodinu.Rády udávají tón,potřebují nezávislost,nesnesou cizí diktát. Nedoporučuje se jim navazovat citové vztahy s ppsychickými čísly 4,8 nebo 9 (to znamená s muži narozenými 4.,13.,22. a 31.;8.,17.,26 a 9.,18. a 27.dne v měsíci).Většího souladu dosáhnete s muži s psychickým číslem 1,3,5 a 6.
Milé psychické čtyřky,snažte se brzdit svoji chuť neustále všechno kritizovat.Neměly byste nechat převážit pochybnosti nad jistotou,protože tak vám unikne mnohá příležitost.
Naučte se oceňovat jiné.
Najděte si nějakou formu relaxace a meditace,pomůže Vám to odstranit vnitřní neklid.

Den narození čtyři – strnulost versus stabilita

Motto: Důvěřuji svojí síle. Vládnu tím, že sloužím, sloužím tím, že vládnu.
Úkol: Důvěřuj své vlastní energii a následuj ji.
Symboly: Čtvrtá sephira na Strome poznání Chesed  představuje Milosrdenství a Spravedlnost.
Tvé dary: Nezlomná individualita, vyrovnanost, hledání materiální a citové jistoty, pracovitost, organizační a vůdcovské schopnosti, praktičnost, ambicióznost, energičnost,představivost a schopnost se prosadit,technické nadání, bádavý intelekt, rozumné zacházení s bohatstvím.Nezkreslený pohled na realitu,schopnost dát svému životu formu a strukturu;schopnost přijmout zodpovědnost za vlastní činy,použití logiky při řešení problémů,životní síla vyvíjet úsilí a uspět.
Tvé výzvy: citová nespokojenost, materialismus, přílišné dirigování jiných, cholerická a výbušná povaha, workholismus,egocentrismus,přehnané sklony k pesimismu,rozčarování ze života, hluboké prožívání frustrací a neúspěchů.Nepřítomnost kontaktu se svými pocity,intelekt bez představivosti,potíže s rozhodováním,zaměňování autority za ovládání druhých,tendence se rozlobit,když s vámi někdo nesouhlasí nebo zpochybňuje vaši autoritu,buď přílišné nebo vůbec žádné sebeovládání,svéhlavost,nepřístupnost vůči druhým.
Zdraví a nemoci: nemoci kloubů, kašel, dýchací cesty, astma,srdeční problémy, chudokrevnost, nízký nebo vysoký krevní tlak.
Drahokamy: Hessonit, hnědočervená odrůda grossuláru (odrůda minerálu, která patří do skupiny granátu ) léčí různá ochromení s důrazem na nervy a klouby, aktivuje sníženou schopnost pohybového ústrojí a posiluje ochablé svalstvo.
Je dárcem životodárné, život probouzející energie, sexuální vitality, fantazie bez hranic a touhy poznávat dosud nepoznané. Podporuje rozhodnutí změnit překonané,může ti být oporou v krizových situacích a  probudit v tobě nikdy nezhasínající naději.
Karmické úlohy:
Tělesné: Často od sebe vyžaduješ velmi mnoho,přepínáš se a potom tě postihují časté energetické blokády, často se oslabuješ svými osobními vášněmi, proto by jsi měl hledat zdroje energetického dobíjení se. Pravidelně relaxuj,pobývej v přírodě, aby sis osvěžil svoje energetické (tělesné) rezervy.
Emocionální: Zkoumej svoje skryté obavy, pochop je a to ti umožní nad nimi zvítězit.
Spirituální: Otevři se pozitivním silám meditace a motlitby, nejlépe v nedogmatické pozitivně naladěné skupině. Pokoušej se dostat k nadsmyslovým úrovním.

Čtvrtá arkána tarotu: Císař znamená „ten,kdo dává řád“ .Císař neboli Vládce představuje v ideálním případě vždy vzor.Jeho autorita vyplývá z úcty a respektu k jeho osobě a nikoli ze suverénního vládnutí.V cyklu 22 velkých arkán znamená tento symbol světský aspekt mužství,jak jej též představuje živel oheň.
Afirmace:Vytvářím řád,jistotu a stabilitu.
Citát: „Máme svobodu vybrat si svou disciplínu.“
„ Panování je nesmysl,vládnutí je moudrost.“  Seume

Den narození třináct      Stagnace versus transformace

Motto: Říkám ano životu, ano smrti, ano sobě samému.
Úkol: Každé ulpívání na něčem nám brání být v přirozeném roku života.
Přijmi změny včas, než bude pozdě a budeš muset překonávat bolest.
Symboly: Třináctka je spojnicí mezi první sephirou Kether – Koruna a 6.sephirou Tifereth- krása na Stromě poznání. Polož korunu na majestát krásy života; majestát smrti si ji vloží na hlavu sám.
Tvé dary: přátelskost větší než u „ čistých čtyřek“, diplomatické sklony, rozvinutější fantazie, vůdcovství mírnější než u „čtyřek“, potřeba přátelství a mezilidských kontaktů, cestování.Otevřenost vůči změně a příležitosti,kterou s sebou změna nese.
Tvé výzvy: zkraty ve vnitřní struktuře osobnosti, zlomové změny a obtížné čelení jim, mnoho stresů, sklon k úrazovosti vlastní nedbalostí a nepozorností.
Milá třináctko,toto číslo dne není ten nejlehčí „vstupní kanál“, který si tvoje duše mohla pro své zrození vybrat. Pod jeho vlivem si v životě možná vytváříš zvláštní soubor problémů – může ti trvat dlouho, než se ti podaří svým obtížím porozumět a vyrovnat se s nimi.
Číslo dne třináct ti na druhou stranu dává velké možnosti.Třináctka se skládá z jedničky, která ti dává samostatnost a ctižádost, a z trojky, která tě činí velmi bystrou a společenskou. Jednička s trojkou oscilují ke čtyřce, a tak můžeš využívat celý potenciál čtyřky – silné vůdčí a organizační schopnosti, myšlenkovou obratnost a manuální zručnost. Jsi nadána v mnoha směrech, ale protože ti někdy chybí ta správná sebedůvěra, potřebuješ podporu rodiny a přátel, abys své schopnosti dokázala uplatnit.

Zdraví a onemocnění: onemocnění velkých kloubů,sklon podléhat stresům a depresím.
Drahokamy:
Zirkon – jeho odrůda Hyacint. Podpoří v Tobě znalost lidí a z toho vyplývající toleranci, trpělivost a laskavost. Dodá ti vnitřní jistotu,jež závisí na dalších charakterových rysech,které posiluje, na optimismu a vytrvalosti. Vliv hyacintu je dvojí- na jedné straně v tobě ztlumí přebytek energie, ztiší hněv, výbušnost, určitou posedlost, na druhé straně zažene splín, melancholii a stavy duševní i fyzické ochablosti.
Hyacint povzbuzuje systém látkové výměny, mírní astma a nemoci horních cest dýchacích.
Karmické úlohy:
Tělesné: Starej se o své tělo,jak nejlépe umíš,respektuj jej a miluj,ale také přijmi jeho očividnou dočasnost.
Emocionální: Dovol si truchlit,když máš důvod.Zároveň pochop,že nikdy nic neumírá,že se to pouze transformuje.Nezapomeň,že smrtí je i to,když opouštíme staré způsoby jednání a staré návyky.
Spirituální: Jestliže si vědomě vybereš cestu duchovního rozvoje,akceptuj změny,které přijdou.Brzo pochopíš,že Smrt není hrozivá a začneš ji pociťovat jen jako transformaci,která je pro dosažení vyšší duchovní úrovně nevyhnutelná a nutná.

Třináctá arkána Tarotu: Smrt.V cyklu 22 velkých arkán znamená  tento symbol hlubokou přeměnu osobnosti,jež odhodila staré vzory a připravila tak půdu,na níž se může zrodit něco nového. Život je proces,který spočívá v neustálých změnách.Transformace je základ rozvoje.
Afirmace: Já nejsem moje tělo.Moje tělo není já.
Já nejsem moje tělo.Moje tělo není já.
Jsem nesmrtelná duše.Nesmrtelná duše jsem já.
Jsem nesmrtelná duše.Nesmrtelná duše jsem já.

Citát: Tam čeká smrt.Ne ta,co na děťátka
Zázračnou rukou kyne zpovzdálí,
Jen malá smrt,jaktak ji chápali;
Smrt,která dlí v nich,nikdy není sladká:
Jen zelený plod,navždy nezralý.
Ó pane,každému dej umřeti
Takovou smrt,v níž celý život je
I se vší láskou,smyslem,svízelí.
Rainer Maria Rilke

Den narození dvacet dva       Nedůvěra versus důvěra

Motto: Následuji hlas svého srdce. S důvěrou jdu tam, kam mě volá a vede.
Úkol: Uvolni se a odhodlej se skočit, i když se tě strach pokouší zadržet.
Symboly: Dvacetdvojka je spojnicí mezi Geburah – Důstojnost, pátou  sephirou a Tifereth – krása, šestou sephirou na Stromě poznání.
Učíš se objevovat úžasnost a krásu vlastní individuality. Zachovej si ostražitost vůči neznámému a smělost,tam, kde jsi ve svém životě průkopníkem.
Tvé dary: Zvýšená intuice, citlivost a tvůrčí schopnosti, schopnost vzdělávání se a získávání poznatků, citová vázanost na partnera, potřeba lásky a rodiny, idealismus.Otevřenost vůči božskému vedení,pramenící z důvěry,ochota ke skoku do neznáma,spontánnost a smysl prohravost,ochota riskovat a zkusit něco nového,aniž bys dopředu znal výsledek.
Tvé výzvy: Nadměrný idealismus, potíže s realitou, mnohé nadsazené don – kichotské plány, lehkovážnost, vnitřní  rozpolcenost, krutý realismus,  příklon k „hmotě“.Nnaslouchání svému vnitřnímu hlasu,obavy z budoucnosti nebo pochybování o ní;slepá naivita (nezralost nebo pošetilost),která dovoluje jiným,aby tě zneužívali,odmítání zkusit něco nového,nedostatek hravosti (přílišná povznesenost),rigidnost.
Dvaadvacátý den v měsíci v sobě nese zdvojenou vibraci dvojky, a proto je,tvoje míra senzitivity a intuice opravdu velmi vysoká.Občas to může vést až k Tvé zdánlivé slabosti,ale je potřeba se tím nenechat zmást.
Obě čísla dohromady totiž oscilují ke čtyřce,jejíž  silná vibrace ti dovolí dospět i ke schopnosti sebeovládání a vyrovnanosti. Vibrace dvou dvojek tě podpoří za podmínky, že ji dokážeš pozitivně využít (tzn. zapojit intuici,vnímavost a naslouchání vnitřnímu hlasu do života) a hlavně,když podmíníš svou trochu bujnou představivost a tendenci „ulétávat“ do jiných světů, moudrým smyslem pro realitu. Máš totiž sklony věnovat přílišnou pozornost abstraktním otázkám, a pak se vibrace dvojek mohou navzájem vyrušit a vyústit v nulový výsledek. Nula potom zruší uskutečnění (4) všech přání (2) a představ (2).
Ale v případě,že dokážeš své myšlenky konkretizovat,dodá ti to nevšední sílu.
Pro dvaadvacítku (než se dopracuje ke své vnější vibraci tedy ke 4) je typický nedostatek praktičnosti,omezená svoboda a extravagance,nestálost ve všech oblastech,omyly i bloumání, nedotažené  plány, cestování a odchody. Bláznovství nebo moudrost a zřeknutí se světa.
Vibrace 22 ti dává obrovskou vnitřní sílu, logickost,ale i jasnozřivost, ale zejména bojovné srdce!
Číslo dne 22 tě možná přivede do  konfrontace s nějakým velkým projektem nebo velkou skupinou lidí. Neměl bys podnikat nic pouze pro sebe, ale vždy myslet i na ostatní.
Je to silná vibrace, která ti dává schopnost zvládnout i velmi složité situace,nesmíš se ale nechat zaslepit hloubkou a významem svého úkolu.
Poznámka: Číslo 22 je číslem vyjímečných bytostí. Pro mnohé však představuje tak velké napětí,že raději žijí na jeho nižší úrovni – jako čtyřky.
Zdraví a nemoci: sklony k hypochondrii, psychosomatické onemocnění, deprese, onemocnění velkých kloubů, sklon podléhat stresům
Drahokamy: Hessonit, hnědočervená odrůda grossuláru (odrůda minerálu, která patří do skupiny granátu ) léčí různá ochromení s důrazem na nervy a klouby, aktivuje sníženou schopnost pohybového ústrojí a posiluje ochablé svalstvo.
Je dárcem životodárné, život probouzející energie, sexuální vitality, fantazie bez hranic a touhy poznávat dosud nepoznané. Podporuje rozhodnutí změnit překonané,může ti být oporou v krizových situacích a  probudit v tobě nikdy nezhasínající naději.
Zirkon – jeho odrůda Hyacint. Podpoří v Tobě znalost lidí a z toho vyplývající toleranci, trpělivost a laskavost. Dodá ti vnitřní jistotu,jež závisí na dalších charakterových rysech,které posiluje, na optimismu a vytrvalosti. Vliv hyacintu je dvojí- na jedné straně v tobě ztlumí přebytek energie, ztiší hněv, výbušnost, určitou posedlost, na druhé straně zažene splín, melancholii a stavy duševní i fyzické ochablosti.
Karmické úkoly:
Tělesné: Nejdříve překonej vlastní trápení, potom si ber na plece utrpení druhých.
Emocionální: Snaž se neztratit  kontakt s každodenní realitou. Důvěřuj hlasu vlastního srdce. Sleduj směr, jímž tě vede tvůj vnitřní hlas.
Spirituální: Využívej svoje schopnosti pro blaho jiných lidí.

22.arkána tarotu: Blázen neboli šašek měl ve středověku zvláštní úlohu: byl mimo společnost a tím měl otevřený přístup do všech kruhů.Jeho zvláštní postavení mu umožňovalo beztrestně mluvit bez obalu: byla to „ne-osoba“, skoro něco jako pes nebo domácí mazlíček. Svým jakoby dětským nevinným nazíráním věcí vyhmátl pravdu.
Blázen je odrazem dítěte v nás. Znamená spontánní začátek a nepředpojatou otevřenost.
Na jedné straně může svědčit o dětském způsobu myšlení, mající za následek lehkomyslnost a pošetilou naivitu, na druhé straně může prozrazovat jednoduchost moudrého a pokorného poznání, k němuž dospějeme na konci dlouhého a často namáhavého hledání.
Blázen je svým způsobem zasvěcenec, ačkoli si toho není vědom.Teprve, když si to začne uvědomovat, musí se k zasvěcení znovu složitě dopracovat. Souvislosti a vztahy, které pro něj byly až dosud samozřejmé, se mu nyní jeví mnohem složitější. Už ví, že může udělat chybu, a na místo bezstarostnosti nastoupí opatrnost a obezřetnost.
Blázen může ztělesňovat čtveráka nebo neotesance, ale i upřímného rádce na královském dvoře jako“ Alter ego“ tedy „druhé já“ či drahého přítele.
Záleží jen na tobě,jakým směrem se vydáš.
Síla a kouzlo Blázna spočívá v tom, že žije v tom a z toho, co je viditelné zrovna teď – že žije zcela v přítomnosti a plně přítomností.

Afirmace: Otevírám se svému vnitřnímu vedení, a pokud mě vyzve, odhodlaně skočím. Odpoutávám se od všeho, co je zastaralé.

Citát:„Pokud někdo nedrží krok se svými druhy,
Může to být i proto, že slyší jiného bubeníka.
Nechť tedy kráčí podle hudby, kterou slyší,
Byť má rytmus jakýkoli, byť je zcela vzdálená.“

Henry David Thoreau

Číslo dne třicet jedna   Samotář

Motto: Všechny události mého života slouží mému růstu. Čím víc dávám, tím víc dostávám.
Úloha: Zkoumej, jestli je soulad mezi tím, co od života získáváš a mezi hodnotami, které považuješ za nejvyšší ve svém životě.
Symboly: Spojnice mezi 8.sephirou Hod – Čest a mezi 10. sephirou Malchut – Království. Tvoje cesta vede k tomu, abys se dobře osvědčil v království hmoty a tím povznesl svoji duši. Čím víc budeš zdokonalovat vnitřní cesty, o to víc se ti zdokonalí a urovnají cesty vnější.
Tvé dary: diplomacie, aktivita, vysoká inteligence,až genialita,schopnost ustoupit, ale zároveň nedovolíš ostatním,aby se na tobě „přiživovali“, jsi přítelem jen do jisté míry, dokud tě nezačnou lidé zneužívat.
Tvé výzvy: Někdy potřebuješ silný stimul,aby ses pohnul z místa; pasivita, nespokojenost v kariéře kvůli nevhodnému výběru vzdělání a profese,přecitlivělé jednání vzhledem ke své osobě. Lakota a malichernost. Ztrácení se v detailech a chybějící schopnost syntézy. Někdy u tebe může docházet k opakovanému a prudkému rebelanství.
Číslo třicet jedna jako den narození naznačuje tvoji soběstačnost, určitou vnitřní osamělost a uzavřenost a také možnost, že v určitém nepředvídaném okamžiku svého života najednou odmítneš jeho „zářivé přísliby“ a vyměníš je za mír a klid přírody.
Jedenatřicítka začíná primárním číslem tři a v součtu dává číslo čtyři. To znamená, že  jsi velmi mentálně bystrý, ale možná ti chybí dostatek sebedůvěry k tomu, abys dosáhl v životě úspěchu. Tato nejistota může pramenit z  z negativních vlivů v dětství, díky kterým se z  nějakého důvodu vidíš přehnaně kriticky.
Zdraví a nemoci
: nemoci kloubů, kašel, dýchací cesty , srdeční onemocnění, chudokrevnost, problémy s krevním tlakem, sklon podléhat depresím a stresům.
Karmické úlohy:
Tělesné: Dávej si pozor na žaludek,může často reagovat na stres ve tvém životě. Lehko se rozčílíš a to může vést až k cholerickým projevům ve tvém chování. Hlavně ve věcích lásky.
Emocionální: Jsi senzitivní až jemnocitná. Uč se emocionálně uvolnit. Spoléhej se na svůj zdravý rozum a rychlou schopnost chápání.
Spirituální: Měj důvěru v Boha, i když ho tak často sama nenazýváš.

4.arkána tarotu Císař: :S archetypem Císaře – Panovníka se v praxi nejčastěji setkáváme až ve chvílích,kdy si uvědomujeme jeho nepřítomnost.Dostáváš-li kámen místo chleba“,anebo se prostě nemůžeš zbavit nutkavého pocitu,že se ti nedaří dosáhnout toho,o co se skutečně a všemi silami snažíš,narážíš-li neustále na zavřené dveře,anebo tě ani jeden z dosavadních vzorů nikam nepřivádí,pak je síla Tvého „panovníka“ Císaře žádoucí a nutná a v takových chvílích se také začne projevovat.Buď sám sobě dobrým přítelem,dobrým otce,dobrým dítětem.Měj odvahu být nedokonalý!
Afirmace: Moje hlava je v rovnováze se srdcem.Moje sny se stávají skutečností.
Citát: Život je tanec – pokud ovšem děláte kroky:
Jeden krok,pak další.

Milí přátelé,tak to je pro dnešek vše …. a v příštím pokračování poodhalíme tajemství svobodomyslných pětek.

Do té doby se mějte moc krásně.

Vaše Sofie

Den narození 5,14 a 23

„Čemu učíš druhé,formuje i Tebe.
Proto věz,že co učíš,jako bys učil sebe sama.“

Course of miracles (Kurz zázraků)

Milí přátelé,v dnešním pokračování Numerologie krok za krokem se pokusíme společně porozumět,co se skrývá v psychice lidí narozených 5.,14.a 23. dne v měsíci. Jejich psychickým číslem je svobodomyslná pětka.

Psychické číslo 5
Základem vzpomínek všech zrozenců v pětce je neotřesitelné vědomí vlastní hodnoty.Dalo by se to shrnout větou:Důstojnost člověka je nedotknutelná.
Psychické číslo 5 dává svým nositelům jemnou a křehkou povahu.Jsou to rození intelektuálové.Májí velmi bystrý rozum,umí jej používat a to také nepřetržitě dělají. Jsou rychlí a pohotoví,často reagují impulzivně.Mají rádi změny a jejich plány se jen zřídkakdy týkají vzdálené budoucnosti – na to ostatně ani nemají dost trpělivosti.Rádi riskují.Mají mladistvou mysl. Lehce navazují vztahy,ale protože jsou poměrně nestálí,žádný z jejich vztahů moc dlouho nevydrží.
Psychické pětky jsou nadány velkou intuicí.Jsou velice přizpůsobivé – ve společnosti dětí se sami mění v děti,ve společnosti mládeže se mění v revoltujícího člověka s mladistvými názory a v přítomnosti starších a moudrých lidí se z nich rovněž stávají moudří lidé. Vynikají brilantní logikou.Svou výmluvností každého odzbrojí a přesvědčí ho o správnosti svého stanoviska.
Jsou velmi šaramantní,získávají si lidi svou přitažlivostí,pokrokovým myšlením,logickou a jasnou řečí a optimistickým postojem k životu.
Jsou marnotratní,ale v podstatě se dá říct,že mají štěstí a peníze si vždy dokáží opatřit,když je potřebují.Nespoléhají na  jediný zdroj příjmu,rádi podnikají a rádi investují peníze.Psychické pětky mají rády značkové zboží,protože jim dává pocit,že jejich hodnota je doceněna.Číslo pět vibruje s planetou Merkur.Ten reprezentuje komunikaci, pohyb a všestrannost.
Je to číslo intelektu a písemného i ústního projevu.
Podle starověkých záznamů má číslo pět spojitost s tím, čemu se říká „kouzlo země“.
Jinými slovy,psychické číslo pět přináší svým nositelům touhu věřit v kouzla, skřítky a záhady přírody a zároveň potřebu všechno „ přišpendlit“ a prozkoumat duševním mikroskopem – dvě vlastnosti, které jsou v přímém protikladu a to způsobuje,že se jim občas nedaří rozumět sobě samé. Jinak se psychické pětky vyznačují obdivuhodnou pružností názorů a také  schopností rychle se vzpamatovat z ran osudu.
Jejich koníčkem je umění a cestování.
Milé psychické pětky,snažte se vyvarovat stresu  a duševního napětí – škodí to vašim srdcím a nervům.Zastavte se občas ve svém neustálém spěchu! Odpočívejte aktivně,například při sportu nebo práci na zahradě,abyste vyrovnaly své konstantní duševní a psychické přetížení. Nenechte se nikdy připravit o svůj přirozený smysl pro humor. Vyhýbejte se nespolehlivým lidem.Posilujte svou sebedůvěru,naučte se nějaké jednoduché relaxaci i fyzické cvičení a praktikujte je ! Snažte se projevovat více trpělivosti vůči svým blízkým.

Den narození pět – uskutečněná vůle

Téma: Jen jediný hlas je hodný následování: hlas mého srdce.
Motto:Svoboda skrze disciplínu!
Úkol: Zaobírej se učením duchovních mistrů. Připrav se na setkání se svým vnitřním duchovním mistrem.Jdi víc do hloubky,méně „do šířky“.
Symboly: Pátá sephira na Stromě života Geburah – Přísnost a Důstojnost tě vede tak, abys se varovala žít podle přísloví: Vodu káže a víno pije. Je to sephira zasvěcení – Velekněz žehná všem bez rozdílu. Pravý Mistr nikoho nesoudí.
Tvé dary: láska ke svobodě a změnám, činorodost a široký intelektuální záběr;nezávislost,
schopnost dotáhnout věci do konce; vůle, houževnatost,svědomitost, vztah ke studiu a poznávání, schopnost žádat o vedení učitele ve vlastním nitru
Tvé výzvy: závislost,nestálost a povrchnost, neuspořádanost, roztěkanost a přílišné volnomyšlenkářství, kritičnost,někdy neschopnost sebeocenění ve finanční oblasti, přelétavost, zlý odhad v partnerství při volbě partnera, přílišné poučování druhých tvrdohlavost;netolerantnost vůči lidem,jejichž náboženský názor se liší od Tvého.
Zdraví a nemoci: Chronické průjmové onemocnění, zácpy, pálení žáhy, žaludeční a záněty a katary,metabolické a ledvinové potíže,bolesti hlavy, krevní tlak a slabší paměť.
Milá pětko,nauč se koncentrovat své síly,Jsi totiž člověk,který by nejraději vyzkoušel  všechno. Potřebuješ život plný změn.jsi otevřena všemu novému a nenasytně zvědavá na nové,vzdálené horizonty.Větu „to nejde“ snad ani neznáš. Po tebe je všechno možné.
Máš sklon upadat do závislosti – ve vztahu i jinak.Jestli je to tvůj případ,snaž se najít pravou příčinu a odstraň ji.
Drahokamy: Nejvhodnější je tříkarátový smaragd zasazený do prstenu a nošený na malíčku.
Smaragd:
Hluboká zeleň tohoto kamene promlouvá přímo k našemu srdci. Symbolizuje očistu, regeneraci, propojení hmoty s duchovnem,pozemské s absolutním,Božím. Probouzí v našem srdci nadsmyslovou lásku. Pročišťuje naše pocity ke všemu živému, prohlubuje náš soucit s utrpením a nechá nás vnitřně rozkvétat. Smaragd nás učí naslouchat, porozumět, soucítit a vázat křehká pouta lásky se vším, co potřebuje naši pomoc a pochopení.
Vede nás cestou pokory k pravdě.
Posiluje naši paměť a podporuje intelekt, tiší stres a trýznivé stavy deprese. Má mnohostranné použití zejména při nemocech očí ale potvrdily se i jeho účinky při infekčních onemocněních.
Upozornění: Je-li smaragd v blízkosti jiných kamenů, oslabuje se jeho účinek.vyjímku tvoří jen horský křišťál a diamant. Sousedství rubínu a safíru mu mohou dokonce fyzicky škodit jejich silné vlnění mu může způsobit trhliny!
Z astrologického hlediska se nejvíc doporučuje znamení Býka a Raka.
Karmické úkoly:
Tělesné:.Používej tělesnou aktivitu proti nervovému napětí.Smysluplnou činností působ proti pocitu nudy.
Emocionální: Nebuď netrpělivá a hlídej si své myšlenky. Nemysli si, že tě musí každý a vždy akceptovat.Vyhni se emocionálním expolzím.Převezmi zodpovědnost za sebe a za své myšlení i konání.
Spirituální: Snaž se navázat spojení se svým vyšším Já a se svými duchovními průvodci.
A jejich rady potom následuj.

Pátá arkána Tarotu: Velekněz býval ve starověku vysokým hodnostářem,který dohlížel na dodržování rituálů,střežil tradici a jako učitel předával vědění dalším generacím.Představoval spojovací článek mezi lidmi a vyšší mocí.Vládl věděním,k němuž prostí lidé neměli buď vůbec žádný,anebo pouze omezený přístup.V cyklu 22 velkých arkán znamená tento symbol duchovní aspekt mužství,jak jej představuje živel vzduchu.Symbolizuje vědění a moudrost jako základní hodnoty života.
Milá pětko,zkus si položit následující otázky :“ V jakém jsem  pojení se svým vlastním vnitřním učitelem? Dokážu říkat „ne“ druhým,ale „ano“ svému Já?
Afirmace:“Jsem ve spojení se svým vnitřním učitelem.“
Citát: „Člověk se narodil svobodný,
a přesto vězí všude v řetězech.“
Jean-Jacques Rousseau

Den narození čtrnáct – nalezení vyváženosti a jednoty

Motto: Odevzdávám se transformujícím silám lásky.
Jsem otevřeným kanálem tvořivé energie.
Úloha: Jestli chceš najít skrytý diamant, musíš nahlédnout do svého nitra.S důvěrou se oddej vyššímu vedení.
Symboly: Čtrnáctka je  spojnicí mezi druhou sephirou  Chochmah – Moudrost a třetí sephirou Binah – Rozum na Stromě poznání. Zachovej rovnováhu ve všem.
Tvé dary: sebekázeň,prozíravost, pracovitost, trpělivost, cílevědomost, tvořivost, rozvážnost,nepřehánění,individualismus, duševní rovnováha, praktickost, nadšení pro věc, umělecké nadání, pedagogické schopnosti, poznávání na cestách, srdečnost, veselost, snaha o citovou vyrovnanost,zaujímání umírněného postupu,
Tvé výzvy: náladovost,přílišná bezuzdnost a závislosti,popírání dialogu mezi vámi a vyšším vědomím,přílišné utrácení peněz, lhostejnost,nedochvilnost, sklon soudit a odsuzovat jiné, netrpělivost, nedisciplinovanost, někdy nedostatek taktu a diplomacie, přílišná nestálost, která bývá příčinou rozpadu partnerských vztahů;sklon nedávat volný průchod emocím,které se potom projeví depresí nebo agresivitou.
Zdraví a nemoci: žlučník, páteř;potřeba zachovávat zdravou životosprávu,jinak hrozí metabolické potíže;nervní jednání a přílišná výbušnost, migrény.
Milá čtrnáctko,jsi dobrodružně založená,odvážná a vždy ochotná vyzkoušet něco nového a jiného. Máš přirozenou intuici.Jsi velmi emocionální.Máš prorockého ducha.Více by ses měla angažovat obchodně než v umělecké oblasti.Jsi velmi přímý člověk a většinou nerad slyšíš,co bys měla dělat.Umíš být i velmi dominantní a nekompromisní.Když se nebudeš chovat diktátorsky,měla bys mít v životě úspěch.
Drahokamy: Smaragd  nebo Nefrit
Smaragd symbolizuje očistu,regeneraci,propojení materie s duchovnem,pozemské s absolutním,Božím.Probouzí v našich srdcích nadsmyslovou lásku.Počiˇštuje naše pocity kevšemu živému,prohlubuje náš soucit se vším utrpením kolem,nechá nás vnitřně rozkvétat.Svým vyrovnaným vlněním v nás probouzí vnitřní jas,duchhovní víru,která nepotřebuje vnější důkazy a ani ceremonie.Vede nás od pokory k pravdě.Posiluje naši paměť,tiší stres a trýznivé stavy deprese.
Nefrit zabraňuje agresivním sklonům,tlumí přepjaté emoce,tiší duševni napětí,zjitřenost a žal.Vede nás po cestě harmonie,vyrovnanosti a vnitřního klidu.Iv těžkých chvílích nám pomáhá  zachovat si lastní identitu a ani v zdánlivě beznadějných situacích se nevzdávat.Pokud jde o oblast fyzického zdraví,nefrit léčí nedostatečnou funkci ledvin ,pročištuje  močové cesty a uvolňuje písek a kameny.
Karmické úlohy:
Tělesné: Zvol si zdravý životní styl – všeho s mírou.Dopřej si dostatek pohybu,čerstvého vzduchu i slunce. Prozkoumej podstatné oblasti svého živoota,zda v nich máš správnou míru – např.práce versus odpočinek,samota versus společnost,jídlo,pití atd.Přemýšlej,jestli se v některé z oblastí nepotřebuješ umírnit. Pokud onemocníš,dovol,aby proces uzdravení probíhal svým vlastním tempem.
Emocionální: Transformuj energii vlastní individuality – vnějšího Já a pokus se vést harmonický citový život.Zejména se ale snaž,aby ses stal vnitřně harmoničtější.
Spirituální: Zjisti, jaké jsou pravé hodnoty v tvém životě. Umožni vyššímu vědomí,aby mělo přístup do tvého vědomého myšlení.

Čtrnáctá arkána tarotu: Mírnost.Obsahem archetypu Mírnosti je sňatek Nebe a Země. Abychom se stali mistry svého pravého „já“,je nutné uvést do rovnováhy všechny paradoxy a protiklady v našem nitru.Mírnost učí,jak žít v harmonii se svým prostředím,pozorovat krásu přírody a hledat v každém člověku jeho dobré stránky;jak oddělit to,co  je pozemské a materiální od toho,co je duchovní a božské.Člověk musí dát světu,co umí udělat nejlépe,k čemu byl povolán a v čem je jeho poslání.
Afirmace:“Chopím-li se svého nástroje,stanu se mistrem,nechám-li jej ležet,bude na ně padat prach.“
„Nacházím správnou míru“.
Citát:
„Stavím svůj život ze dne na den na bezpečných základech věčného bytí.“  Paul Foster Case
„Když je někdo osvícený,jsou jeho slova jako semena,plná života a energie“.  A.De Mello

Den narození 23  – samostatnost

Motto: Bohatství je můj přirozený stav. Umožňuje mi vyjadřovat moji spiritualitu a můj tvořivý potenciál na tomto světě.
Symboly: dvacet trojka je spojnicí mezi pátou sephirou Geburah –Důstojnost a osmou sephirou Hod – Čest a sláva.
Ty, co jsi se vydala na cestu tajných věd, nepodlehni síle peněz a světské slávy.
Hlídej dobře tajemství, které ti bylo svěřeno.
Úloha: Odevzdej se plnosti života a nauč se používat svoje křídla.
Tvé dary: Pracovitost,senzitivita, schopnost ocenit sama sebe, střízlivý pohled na svět, rozumové a logické přístupy, dobrá schopnost budovat si kariéru, ambiciózní povaha; neumíš se dlouho hněvat.
Tvé výzvy:zpochybňování sebe a nevíra v sebe, možná někdy používáš na překonání vnitřní nejistoty alkohol;sklony k slabošství, vztahovačná povaha  zkoušená v životě penězi a citovými vztahy.
Zdraví a nemoci: chronické průjmové onemocnění,zácpy, pálení žáhy, žaludeční  problémy,  potřeba zachovávat zdravou životosprávu, jinak metabolické a ledvinové potíže, bolesti hlavy, krevní tlak,slabší paměť.
Milá dvacetrojko,jsi člověk,který má radost z toho,když může druhým pomáhat.Jsi mnohostranná a máš ráda výzvy všeho druhu.Jsi okouzlující osobnost a umíš velmi dobře zacházet s druhým pohlavím.Tvým cílem je svoboda a typickou cestou pro tebe je oklika.Přímočarost ti nebyla dána do vínku ani v materiální,ani v emocionální oblasti.Nemáš ráda rutinu.Velmi rychle ti to myslí,svými slovy ale můžeš velmi zraňovat a také působíš často nespokojeně,chladně a bezcitně.
Drahokamy: Smaragd  (nejvhodnější je tříkarátový smaragd zasazený do prstenu, který se potom nosí na malíčku).
Smaragd se vyskytuje v různých barvách: zářivá smaragdová zeleň, nebo světle a tmavě zelená barva.
Smaragd byl od nepaměti ctěn jako nejcennější drahokam.
Jeho hluboká zeleň promlouvá přímo k našemu srdci.
Symbolizuje očistu, regeneraci, propojení hmoty s duchovnem, pozemské s absolutním,Božím. Při častém kontaktu s tímto drahokamenem, probudí ve tvém srdci nadsmyslovou lásku. Pročistí tvoje pocity ke všemu živému, prohloubí tvůj soucit se vším utrpením kolem, nechá tě vnitřně rozkvétat. Naučí tě naslouchat, porozumět, soucítit, vázat křehká pouta lásky se vším, co potřebuje tvoji pomoc a pochopení. Povede tě cestou pokory k pravdě.navíc posílí tvoji paměť, podpoří intelekt, utiší splín a stres.
Má mnohostranné použití zejména při onemocnění očí. Ve starověku se při zánětech pokládali malé smaragdy do očních koutků. Unavené oči se osvěžovaly smaragdovou vodou. Používá se také při léčbě všech bakteriálních infekcí; při podpůrné léčbě angíny, chřipky, úplavice a průjmech.
Další možnosti jeho využití jsou: ustálení krevního tlaku, epilepsie, vynechávání paměti;doporučuje se i při zánětu vedlejších nosních a čelních dutin, migréně a Parkinsonově nemoci.
Pozn.: Je-li smaragd v těsné blízkosti jiných kamenů, oslabuje se jeho účinek. Sousedství rubínu a safíru mu může dokonce fyzicky škodit. Vyjímku činí jedině horský křišťál a diamant, které jej posilují.
Z astrologického hlediska se smaragd nejvíce doporučuje znamením Býka a Raka.
Karmické úlohy:
Tělesné: Překonat náchylnost k nepořádnosti a slabost k vlastnímu tělu.
Emocionální: Vyvarovat se arogantních projevů,které někdy mohou být používány jako obrana k překonání pocitu méněcennosti.
Spirituální: Být stále na cestě hledání účelu života a správné duchovní cesty.

Pátá arkána TarotuVelekněz býval ve starověku vysokým hodnostářem,který dohlížel na dodržování rituálů,střežil tradici a jako učitel předával vědění dalším generacím.Představoval spojovací článek mezi lidmi a vyšší mocí.Vládl věděním,k němuž prostí lidé neměli buď vůbec žádný,anebo pouze omezený přístup.Vcyklu 22 velkých arkán znamená tento symbol duchovní aspekt mužství,jak jej představuje živel vzduchu.Symbolizuje vědění a moudrost jako základní hodnoty života.
Afirmace:“Hluboce si vážím pramene víry,který mnou neomezeně proudí.“
Citát: „Intuice je vedení duše,které se v člověku přirozeně ukazuje v oněch okamžicích,kdy má mysl v klidu…Pravdu nelze stvořit,lze ji jenom vnímat.“
Paramahamsa Jogánanda

Milí přátelé,to  je pro dnešek vše,příště se blíže podíváme na psychiku lidí narozených 6.,15. a 24. dne v měsíci.

 

Do té doby vám přeji krásné dny.

Vaše Sofie

Den narození 6,15 a 24

“Je úplně jedno,co děláme,dokud nepřijmeme sami sebe.Jakmile jednou sami sebe přijmeme,je úplně jedno,co děláme.”

Charly Heavenrichová

Milí přátelé,po delší odmlce,za kterou se vám omlouvám,se dostáváme k psychice lidí narozených dne 6.,15. a 24.dne v měsíci.Jejich psychickým číslem je láskyplná a harmonii milující šestka.Číslo šest nám vypráví příběh o síle,která symbolizuje tělesnost,sexualitu,pudovost a instinkt.
Psychické číslo šest
Zrozenci v šestce si vzpomínají,hlavně v nočních snech,které se jim zdají jako velmi reálné,na život v harmonii,kráse,teple a plnosti a samozřejmě chtějí tyto ny uskutečnit i ve své nynější existenci.Velmi často se tyto bytosti potřebující lásku a hladovějící po kráse vydávají do prostředí svého dětství,které s tímto tématem nemá nic společného.
Šestkový člověk není vždy krásný,ale z očí mu vyzařuje nespoutané veselí.Září sám od sebe.
Číslo šest vibruje s planetou Venuše, která reprezentuje ženskou podstatu, soucit a také peníze.
Milá šestko,vibrace Tého dne narození způsobuje, že k sobě magneticky přitahuješ ostatní; přináší ti také lásku k umění a hluboké spříznění s hudbou.Nejspíš miluješ krásné domy a vkusné zařízení, pastelové barvy a harmonii ve svém okolí – tvůj domov je tvůj hrad, zvláště,když ho můžeš naplnit teplem a láskou.
V průběhu svého života poznáš a budeš mít mnoho přátel, ale mnohokrát v životě zažiješ i samotu a osamělost. Nechceš si nikoho zavazovat a nechceš být někomu zavázána. Miluješ svobodu, přímost a upřímnost. Jsi trochu nestálá, roztěkaná, nejsi schopna zůstat po delší dobu soustředěna na jeden předmět zájmu.
Jsi většinou velmi šťastná a po celý život se ti dostává ze všech stran pomoci- i ze zdrojů tobě neznámých, od cizích osob i od osob s vysokým postavením.
Pod vlivem tohoto psychického čísla ráda bavíš přátele a působíš radost ostatním lidem – jednoduše nemůžeš zvládnout nesoulad, hádky, nepříjemnosti nebo žárlivost, ačkoliv ty sama jsi schopna prudce žárlit, když ti hrozí, že někoho (nebo něco), koho miluješ  ztratíš.
Máš výraznou náklonnost ke kráse všeho druhu, ve všech oblastech života. Vibrace 6 je poznamenána touhou po luxusu. Obdivuješ vkus a nesnášíš křiklavost a vulgárnost.
Tvoje chování je většinou bezvadné a Tvoje vztahy k ostatním jsou obvykle kultivované. Když jsi ale o něčem nezvratně přesvědčena, neváháš říct, co si myslíš.
Ráda diskutuješ a většinou vyhraješ, díky své logice … a svému neodolatelnému úsměvu.
Jsi romanticky založená a máš silný sklon k sentimentalitě, bez ohledu na to, jak moc to popíráš nebo skrýváš.
Máš mladistvý vzhled, měkký a jemný hlas, umělecké nadání a vytříbený vkus.
O to více je překvapující, že mnohdy trpíš nedostatkem sebedůvěry.
Miluješ cestování a ráda tohoto koníčka využíváš k poznávání cizích zemí. Jsi stále v činnosti, vždycky pilná. Jsi si vědoma svého přitažlivého vzhledu, což se projevuje i snahou vkusně se oblékat.
Jsi tak trochu požitkářka i materialistka- peníze hrají v tvém životě rozhodně velkou roli. Miluješ krásné šaty a klenoty.Vyhledáváš společnost vzdělaných lidí, umělců a osobností s duchovním zaměřením. Jsi spolehlivá a nevyhýbáš se zodpovědnosti.
Dovedeš být i vysoce tvořivá a máš dobrý odhad pro cenu uměleckých děl a starožitností.
Jsi bystrá a taktní;máš v sobě něco, co vyvolává u druhých lidí důvěru, se kterou ti potom svěřují své problémy.
Máš ráda pomalejší rytmus, nutí-li tě někdo do spěchu, děláš chyby. Napřed uvažuješ, potom jednáš.
Peníze k tobě většinou najdou cestu bez větší námahy nebo jako výsledek tvého vlastního nadání a snažení, jindy jako dědictví nebo díky bohatým přátelům a příbuzným. Je potřeba dát si pozor na extrémy – na rozhazování a na lakotu.
Máš velmi ráda přírodu a čas strávený venku v blízkosti tichých lesů a bublajícího potoka ti dokáže vrátit ztracený klid; pobyt v přírodě uklidňuje tvoje emoce.

Doporučení pro psychické šestky:
Měla by ses odnaučit lenosti.
Měla by ses naučit potlačovat své vzrušení a neplýtvat zbytečně energií na dlouhé zdůvodňování svého chování a svých nápadů.
Měla by sis si uvědomit, že nejlepších výsledků dosáhneš pouze s rozmyslem a rozvážným chováním.
Měla by ses naučit nepropadat emocím a nepřikládat nadměrnou důležitost společnosti osob opačného pohlaví.
Neměla bys vykonávat těžkou fyzickou práci, protože na ni svojí tělesnou stavbou nestačíš.
Měla bys odpouštět lidem, kteří ti ublížili nebo ukřivdili.
Měla by ses se vyhýbat alkoholu a cigaretám i ostatním drogám, protože psychické šestky se snadno stávají obětí závislosti.
Měla by ses se vyhýbat sladkostem, olejům, tukům i ostrým kořeněným jídlům.
Měla by ses věnovat cvičením pranajámy (dechová cvičení podle hathajogy), dodržovat pravidelné procházky a masírovat si tělo třikrát až čtyřikrát týdně.
Měla  by sis uspořádat život a vnést do něj řád, připravovat si  pravidelně program a neplýtvat zbytečně časem na pochybné zábavy.
Měla bys šetřit penězi a odkládat je na horší časy.

Den narození šest – Láska k sobě samému a k bližním
Motto: Celá moje bytost je připravená se setkat s partnerem, po kterém odjakživa toužím.
Úkol: Zkoumej, co je pro tebe znamená láska a partnerství.
Symboly: Šestka představuje šestou sephiru na Stromě poznání Tifereth- Krása. Nauč se volbě mezi krásou a světem stínů. Sestoupíš do ráje anebo do Gehenny pokušení a nejistot.
Tvé dary: Vztah k hudbě, estetice, potřeba stabilního rodinného zázemí, intenzívní prožívání zamilovanosti, tvořivost, jemnocit, výborný hostitel a společník, umíš si správně vybrat a rozhodovat se.
Tvé výzvy: Citově – impulzivní jednání, sklon k závislostem všeho druhu,přílišná vášnivost, frustrace z důsledků špatných kroků v životě projevující se hádavostí, sebelítost, strach,že nebudeš stačit a že ztratíš tělesnou kontrolu,přílišná vazba na partnery a idealizování si milované osoby.
Zdraví a nemoci: náchylnost k plicním onemocněním, ohrožení nervové soustavy, nemoci ledvin a močových cest.
Drahokamy: Diamant,bílý safír, bílý zirkon a turmalín.
Diamant nám zvěstuje základní pravdu života, že největší dokonalost, harmonie a čistota je v jednoduchosti, v prostotě. A v té je také největší síla, kterou nic nezdolá. Chemická ryzost diamantu spolu se spektrem barev, které rozkládá, symbolizuje bílé Božské světlo – jednotu v mnohosti a mnohost v jednotě.
Ve své ničím nepřekonatelné prosté kráse symbolizuje dokonalost, moudrost a osvícení.
Svým procesem, kterým sám prošel, Ti ukazuje Cestu, po které bys jej měl následovat, totiž,že pravou a dokonalou očistu dosáhneš jen „křestem ohněm“.
V centru temene, našem nejvyšším centru, nám tak pomáhá ovládnout naše negativní instinktivní sklony, osvobodit se od všeho přízemního, fyzického, ve prospěch duchovní Cesty, která jako jediná dává našemu pozemskému životu smysl. Podporuje v nás vytrvalost a úsilí po osvobození od všeho, co nás na této cestě sráží od pravého poznání.
V partnerském vztahu posiluje porozumění,toleranci,věrnost a vůli k překonávání nezdravých nebo škodlivých návyků, které mezilidský vztah narušují. V oblasti třetího oka povzbuzuje inspiraci a intuici.
Diamant odstraňuje všechny blokády a nečistoty těla. Můžeš jej přímo přikládat na bolestivá místa, anebo jako tzv. „diamantovou vodu“(přes noc vložit do sklenice s minerální vodou), užívat na lačný žaludek.
Turmalín – obzvláště černý má velmi silné ochranné účinky.Odvádí od nás záporné energie jako hromosvod.
Karmické úlohy:
Tělesné: Když jsi nemocný, nepřechoď nemoc, ale věnuj dostatečný čas na vyléčení a doléčení.Miluj,co děláš.Spatřuj v nedokonalosti dokonalost (také na svém těle).Udržuj se tělesně fit (sport,wellness,sex,atd)
Emocionální: Nauč se s důvěrou řešit všechny životní situace, při kterých máš uplatnit jemné a taktní city. Překonej touhu ovládat ostatní. Nauč se ovládat své emoce.Užívej si okamžik.Cvič se v trpělivosti.
Spirituální: Odpouštěj sobě i jiným. Otevři se síle pozitivního myšlení.Vyhni se kritice a agresím (vnějším i vnitřním)

Zvláštní poznámka: Pro šestku je nejvýznamnější její pětatřicátý rok. Šestky začínají svoji kariéru a snaží se dosáhnout významného postavení již v mládí a i před pětatřicátým rokem se jim to více nebo méně daří. Rok,kdy jsi dovršíš 35. rok svého života, pro tebe nejspíš bude velmi významný. Pravděpodobně jeho význam oceníš až po letech – je totiž možné, že  v tomto roce prožiješ takové zkušenosti, které budou mít za úkol odstartovat tvůj duchovní vývoj. Možná,že se tento rok pro tebe stane začátkem nového života a třeba i startem do výhodného období, úspěšného i po materiální stránce a trvajícího do tvých devětačtyřiceti let. Je to také období, kdy můžeš zastávat místo s vysokým stupněm odpovědnosti.

6.arkána tarotu – Milenci – Téma: Oddanost a spojení protikladů.Pouze hluboký,vnitřní hlas srdce může rozhodnout o volbě mezi různými cestami.To lze nejlépe vyjádřit větou:”Která cesta odpovídá mému srdci?” V cyklu 22 velkých arkán znamená tento symbol volbu vlastní cesty,volbu mezi dvěma možnostmi,jež samy o sobě nepředstavují dobro či zlo,ale spíš v sobě skrývají příznivou či obtížnou cestu.Jedná se o šestou zastávku cesty duše ve fyzickém tělo  a týká se první vážné lekce,kterou dostává  go;je to lekce o tom,že je nutné jít za své oddělené,fyzické já.Na této zastávce vás čekají volby,zkoušky,rozhodnutí,jež vám předkládá vaše touha.

Milá šestko,zkus si položit otázku :”Jak mě láska k druhému vzdaluje nebo přibližuje k mému Já?”“Podporují vztahy v níž jsem,toho,kým opravdu jsem? ”

Afimace: “K jednotě dojdu poctivostí.”

Citát: “Jestliže si člověk uvědomí,že východ a západ jsou dvě poloviny lidského vědomí,které lze přirovnat ke dvěma pólům magnetu,které si navzájem podmiňují a z nichž jedna odpovídá druhé,které nelze od sebe oddělit,pak se stane úplnou lidskou bytostí.”

Lama Anagárika Góvinda

Den narození patnáct Silné prožívání vlastní emocionality. Inklinování k umění a komfortu.
Dobré estetické cítění. Síla pudů a sugesce,setkání se stínem,chtivost moci,ale i boj proti zlu
Motto: „Jsem mistrem svého života.“ „Humor je zdroj veškeré moudrosti.”  “Poznání je moc”.
Úloha: Uvědomuj si svou nesvobodu,svou závislost a snaž se od toho oprostit.Pusť se do boje se svým vbitřním stínem.I když nevyhraješ napoprvé,už samo rozhodnutí Tě posune výše a dá ti větší možnosti.
Symboly: Spojnice mezi druhou sephirou Chochmah- Moudrost a šestou sephirou Tifereth-Krása na Stromě poznání. Neztrať se ve víru života, nikomu nesluž, nikoho si nezotročuj.
Tvé dary: tvůrčí nadání,schopnost pozorně a soucitně naslouchat a rozpoznat podstatu problémů,vynikající intuice,odvaha,umělecké schopnosti,dar komunikace,cit pro psaný a mluvený jaazyk,svoboda mysli,smysl pro krásu,která se oráží ve vaší vlastní přirozené kráse.Pokud se váš život odvíjí na vlnách pozitivních virací,zůstanete navždy mladí.Z nitra patnáctky vychází nádherné světlo,jehož zdrojem je nefalšovaná podstata lásky a soucítění.
Tvé výzvy: Pudovost, vášnivost,urážlivost,touha přetvářet partnera,nevázanost,ironické zraňování jiných,nedůtklivost,negativní myšlenky,oddělování místo spojování,předsudky.Neuvážené jednání, sklony k feminismu.Žádostivost získat moc a majetek.Přílišná vázanost na smysly.Zajetí v závislosti a strachu.
Zdraví a nemoci: náchylnost k plicním onemocněním, ohrožení nervové soustavy, nemoci ledvin a močových cest.
Drahokamy: Diamant,bílý safír, bílý zirkon a turmalín.
Diamant nám zvěstuje základní pravdu života, že největší dokonalost, harmonie a čistota je v jednoduchosti, v prostotě. A v té je také největší síla, kterou nic nezdolá. Chemická ryzost diamantu spolu se spektrem barev, které rozkládá, symbolizuje bílé Božské světlo – jednotu v mnohosti a mnohost v jednotě.
Ve své ničím nepřekonatelné prosté kráse symbolizuje dokonalost, moudrost a osvícení.
Svým procesem, kterým sám prošel, nám ukazuje Cestu, po které bychom jej měli následovat, totiž,že pravou a dokonalou  očistu dosáhneme jen „křestem ohněm“.
V centru temene, našem nejvyšším centru, nám tak pomáhá ovládnout naše negativní instinktivní sklony, osvobodit se od všeho přízemního, fyzického, ve prospěch duchovní Cesty, která jako jediná dává našemu pozemskému životu smysl. Podporuje v nás vytrvalost a úsilí po osvobození od všeho, co nás na této cestě sráží od pravého poznání.
V partnerském vztahu posiluje porozumění,toleranci,věrnost a vůli k překonávání nezdravých nebo škodlivých návyků, které mezilidský vztah narušují.
V oblasti třetího oka povzbuzuje inspiraci a intuici.
Diamant účinně posiluje funkci ledvin,zabraňuje tvorbě písku a kamenů, stimuluje produkci hormonů brzlíku a pomáhá v léčbě osteoporózy.Jeho účinnost se rovněž uplatnila při léčbě žaludečních a střevních potížích,při diabetu a hepatitidě. Doporučuje se také při poruchách rovnováhy, epilepsii, cukrovce a horečce.
Obecně odstraňuje všechny blokády a nečistoty těla. Můžeš jej přímo přikládat na bolestivá místa, anebo jako tzv. „diamantovou vodu“(přes noc vložit do sklenice s minerální vodou), užívat na lačný žaludek.
Při přikládání na postižené místo vyvolává očistné procesy, které trvají ještě dlouho po uzdravení. Z astrologického hlediska se nejvíce doporučuje Lvovi, Kozorohovi a Beranovi.
Diamant  dodává životní energii a zpomaluje proces stárnutí.
Turmalín
Zelený turmalín odstraňuje chronické stavy vyčerpání, dává vitalitu, posilňuje a léčí energetické i fyzické tělo.
Růžově-červený turmalín zjemňuje a zvyšuje vibrace našeho srdce a vyvádí nás z příliš těsných emocionálních struktur.pomáhá zbavovat se strachu a úzkosti.
Modrý turmalín  osvobozuje myšlení od těsných vzorců, které brání v přístupu k vlastní inspiraci.
Černý turmalín má velmi silné ochranné účinky.Odvádí od nás záporné energie tak jako hromosvod.
Zelený turmalín normalizuje krevní tlak a spolu s růžovým odstraňuje blokády srdeční čakry. Působí proti chronickému vyčerpání a únavě.Zeleným turmalínem se léčí bolesti hlavy, chřipka, záněty, vředy, epilepsie a souchotiny. Tak jako růžový, i zelený turmalín má podpůrné účinky při léčbě  rakoviny.
Černé tyčinky turmalínu se používají při léčení různých energetických blokád.Odvádí se s nimi z aury a z těla negativní energie.
Astrologické doporučení: Beran – červený turmalín,Váhy růžový turmalín, Štír-  červený a černý, Kozoroh- zelený a černý turmalín.
Karmické úlohy:
Tělesné: Najdi kladný vztah k pudům a najdi svou míru.
Emocionální: Uvolni zablokovanou sílu,která byla zatlačena do stínu.Překonej touhu ovládat jiné.Ani ty se nenechej ovládat.Rozeznávej pokušení.
Spirituální: Otevři se síle pozitivního myšlení.

Milá patnáctko,zkus si položit otázku:”Co skrývám nebo před čím se ukrývám? Kde mám ve svém osobním  nebo  profesionálním životě pocit,že se nekontroluji,že jsem bezmocný?”

15.arkána tarotu – Ďábel .Každá lidská bytost má v sobě světlou i temnou stránku a obě jsou části téhož Já.Výraz “být posedlá ďáblem” znamená,že jssme dovolili,aby sse nás zmocnily negativní vlastnnosti jako je žárlivost,chtivowt,připoutanost,zlost,že jsme jim dovolili,aby nás zaklely,místo,abychom si je zvědomili,pozvedli se nad ně  a rozpustili je ve světle.Nikdo z nás,kdo žijeme na zemi,neín od pokušení osvobozen.Potkává se s ním každý.Každý z nás má svého ďábla,který dokoale zná naše slabosti a charakterové vady a přesně podle nich bude vybírat pokušení.Člověk,který je již vědomě na duchovní cestě je ohrožen daleko rafinovanějšími pokušeními než kdokoliv jiný,protože mu duchovní rozvoj dal pro boj s tímto pokušením lepší zbraně.J potřeba na sebe vzít odpovědnost za vše,co myslíme,o čem mluvíme a co děláme.

Afirmace: “…a neuved´nás v pokušení…”

Citát: “Jediné,čeho se můžeme bát,je strach.”

Den narození dvacet čtyři

Téma: Každým dnem se mi ve všech směrech daří stále lépe.
Úkol: S důvěrou se odevzdej změnám ve svém životě.
Symboly: Spojnice mezi šestou sephirou Tifereth – Krása a sedmou sephirou Necah – Boj na Stromě života.
Snaž se o  vnitřní přeměnu dříve, než tě změní život; nebojuj tam, kde se tě to netýká.
Před svým prahem zameť, na cizí smetí se nedívej.
Tvé dary: hudební nadání nebo aspoň láska k hudbě, přesvědčivost v jednání, pracovitost, organizační a tvůrčí schopnosti, potřeba harmonie a kladného citového naladění, silná zodpovědnost k vlastní rodině, sklon k přílišnému ochraňování blízkých,jemnost a něžnost, ochota pomáhat, přirozená moudrost a veliké srdce..
Tvé výzvy: tajnůstkářství, panovačnost, nejistota, sklon k hysterii, materialismus, rozpolcenost, nereálný pohled na svět, naivita, nezodpovědnost a přílišné spoléhání se na ostatní v případě problémů, enormní emocionalita a náročné požadavky, snadné okouzlení pozlátkem, hádavost, odsuzování jiných, přílišná smyslnost.
Zdraví a nemoci: náchylnost k hormonální nerovnováze,problémy se sluchem,bronchitidy, astma nebo ekzém. Možné problémy s nohama nebo chodidly.
Drahokamy: Diamant nebo bílý safír,bílý zirkon , případně turmalín.
Diamant ti zvěstuje základní pravdu života, že největší dokonalost, harmonie a čistota je v jednoduchosti, v prostotě. A v té je také největší síla, kterou nic nezdolá.
Ve své ničím nepřekonatelné prosté kráse symbolizuje diamant dokonalost, moudrost a osvícení.
Svým procesem, kterým sám prošel, Ti ukazuje Cestu, po které bys jej měla následovat, totiž,že pravou a dokonalou očistu dosáhneš jen „křestem ohněm“.
V centru temene, v tvém nejvyšším centru, ti může pomoci  ovládnout některé tvé negativní instinktivní sklony a také osvobodit se od všeho přízemního, fyzického, ve prospěch duchovní Cesty, která jako jediná dává našemu pozemskému životu smysl.
V partnerském vztahu posiluje porozumění,toleranci,věrnost a vůli k překonávání nezdravých nebo škodlivých návyků, které mezilidský vztah narušují.
V oblasti třetího oka povzbuzuje inspiraci a intuici.
Diamant účinně posiluje funkci ledvin,zabraňuje tvorbě písku a kamenů, stimuluje produkci hormonů brzlíku a pomáhá v léčbě osteoporózy. Jeho účinnost se rovněž uplatnila při léčbě žaludečních a střevních potížích,při diabetu a hepatitidě. Obecně odstraňuje všechny blokády a nečistoty těla. Můžeš jej přímo přikládat na bolestivá místa, anebo používat jako tzv. „diamantovou vodu“ (přes noc vložit do sklenice s minerální vodou), užívat na lačný žaludek.

Milá dvacetčtyřko,přemýšlej nad výběrem své cesty – nezapomeň,že nic nelze vrátit zpět a dnešní den dělá základy pro zítřek…

Karmické úlohy:
Tělesné: Když jsi nemocná, nepřechoď nemoc, ale věnuj dostatečný čas na vyléčení a doléčení.
Emocionální: Nauč se s důvěrou řešit všechny životní situace, při kterých máš uplatnit jemné a taktní city.
Spirituální: Odpouštěj sobě i jiným. Otevři se síle pozitivního myšlení.

Afirmace: “Každý den vyslechnu novou myšlenku,která zvýší kvalitu mého života.”

Citát: “Láska je jediná moc,která nám ukazuje kousek z onoho světa,jaký zamýšlel Bůh,když nás stvořil.”
Eugen Drewermann

Tak to je pro dnešek vše,moji milí.V příštím pokračování se zaměříme na psychiku lidí narozených  dne 7.,16. a 25. Do té doby mějte dny naplněné světlem.

 

S láskou,Sofie

Den narození 7,16 a 25

 

„Ať tvoje mystická síla,lotos světla,otevře kuklu a motýl nechť vzlétne ke hvězdám.“

Moji milí,pojďme nyní společně nahlédnout do psychiky lidí narozených 7.,16. a 25.dne v měsíci.Jejich psychickým číslem je mystická,nezávislá a někdy melancholická sedmička.Číslo sedm nám vypráví příběh o touze po jednotě těla a ducha a o úsilí o „vyšší“ kvalitu života.

Psychické číslo sedm

Hluboko ve vzpomínkách lidí narozených tohoto dne (7.,16. a 25.) je ukryta touha po něčem vyšším.Rádi se ztotožňují se slavnými osobnostmi a velmi brzy si volí ideály a vzory,jejich charakteristickým rysem je ztělesnění reprezentativního,slavného postavení.Nejvýraznějším rysem zrozenců v sedmičce je,že rádi reprezentují a zaujímají pozice,které je alespoň o trochu vyvyšují nad ostatní.Na začátku svého života nejsou nikdy rády tím,kým jsou,i kdyby se narodily jako princ nebo princezna.Z jejich výrazu jako byste četli:“Kdybyste věděli,kdo vlastně jsem…“

Milá sedmičko,pod vlivem vibrace svého dne jsi velmi nezávislá a svobodomyslná.Stále pečlivě analyzuješ vše,co děláš;jsi velmi puntičkářská. I ty nejmenší detaily mají pro tebe velký význam. Tvá mysl se stále toulá v kosmickém prostoru.Obyčejným smrtelníkům se můžeš jevit trochu mimo,jako bys byla z jiné planety.Tvá hlava neustále zpracovává podněty,které druzí nevidí nebo je nedokáží vnímat.Jsi myslitel.Máš analytického ducha a velmi přesný pozorovací talent.

Sedmička ti přináší sklony k pozoruhodným snům – zdají se ti častěji než jiným lidem.

Nejspíš se zajímáš o esoteriku, mytologii nebo Ufo,stejně tak jako o alternativní medicínu a o zdravý životní styl.Pokud ne,dříve či později začneš…

Sedmička jako číslo dne naznačuje,že jsi senzitivní a vnímavá.Stejně tak se dá říct,že máš zvláštní nadání porozumět druhým lidem a být jim dobrým rádcem a psychologem.Sedmička je člověk, který je spíš obrácen do svého nitra – občas má blízko k poustevníkovi.Své zkušenosti nejraději prožívá uvnitř – naslouchá intuici a pak situaci zanalyzuje a srovná si v hlavě, co se z ní o sobě dozvěděla.

Milá sedmičko,víš,že máš rytířského ducha?Patrně tě přitahuje i umění.Na druhou stranu ti může chybět smysl pro praktické věci.Je možné, že budeš v určitém období svého života hodně cestovat nebo přinejmenším hltat knihy o vzdálených zemích a neznámých lidech.Máš v sobě sklon obávat se budoucnosti a v důsledku toho potřebuješ mít finanční jistotu.Blahobyt se v Tvém životě dostaví vždy,když budeš spojovat duchovní hodnoty s materiálními.Stále měj na paměti,že peníze jsou tekutá energie a že mezi dáváním a braním je zapotřebí najít rovnováhu. Tvoji výzvou je překonat zkušenosti,které si přinášíš z minulosti a ze kterých děláš svou vlastní skutečnost.Tvým silným tématem je hledání důvěry v sebe sama a překonávání strachu ze ztráty.Milá sedmičko,nezapomeň,žedůvěru je třeba trénovat!
Dalším výrazným rysem sedmičky je iracionální potřeba vyzkoušet si všechno v životě na vlastní kůži, místo, aby se poučila z chyb druhých.
Je to tvůj způsob,sedmičko, jak se učit : ne ze zkušeností jiných, ale citovými vzestupy a pády, které si vyzkoušíš sama na sobě. A skutečně se při tom učíš. Jsi člověk, který zkoumá vlastní pocity do nejmenších podrobností.
Možná jsi příliš analytická a někdy tak úplně ztrácíš pojem o realitě – vymýšlíš si problémy, které ve skutečnosti neexistují. Je možné, že důvod, proč dáváš přednost snům před realitou, je strach, aby tě lidé a život nezranili.Sedmička miluje změny a cestování. Má ráda hory,moře a přírodu vůbec.

Milá sedmičko,pravdou je i to,že jsi velmi náladová,neklidná a roztržitá.Tvůj vnější projev je originální a přístup k životu osobitý a hlavně nezávislý.Zdánlivě jsi plná chaosu,ale svůj vnitřní život máš uspořádaný velmi dobře.
Libuješ si v tajemnostech a ráda také tajemné prostředí kolem sebe vytváříš.Vyznačuješ se odvahou a často riskuješ.Mezi sedmičkami je mnoho dobrých spisovatelů,malířů i básníků.A tak možná i ty máš dar slova a své myšlenky umíš velmi hezky a srozumitelně vyjádřit jakýmikoliv prostředky.Psychické sedmičky mají tendenci přehlížet vlastní chyby. Někdy je bohužel lákají alkoholické nápoje a drogy a mnohem častěji než nositelé jiné psychiky podlehnou vlivu nějaké sekty.

Doporučení pro psychické sedmičky:

Milá sedmičko,měla by ses zbavit pocitu,že bez pomoci ostatních nic nedokážeš.Neměla bys podceňovat své schopnosti a nadání.Uvědom si,že své vlastní dobré nápady a myšlenky můžeš také uvést sama ve skutek.Stačí se pro to jen rozhodnout a Vesmír ti bude nápomocný.

Udělej si pravidelně čas a prostor pro sebe.

Důvěřuj svým instinktům a moudrosti svého těla.

Udržuj se duševně i tělesně fit.

Integruj do života spirituální zkušenosti.

Hledej řešení ve svém nitru,ne venku.

Vyslov a mluv o tom,co Ti leží na srdci.

Důvěřuj své vlastní tvůrčí síle.

Vzdej se postojů očekávání.

Měla by ses snažit vytěžit všechny klady z každé nevyhnutelné změny, která tě v životě potká. Zabývat se lítostivými myšlenkami je v takovém případě bezúčelné a je to ostatně také zbytečné trápení sebe sama.

Medituj o zákonu dávání a přijímání,který říká,že dávání a přijímání jsou dvě stránky jedné mince,která nese univerzální tok energie.Uvědom si,že dávání a braní je jediný koloběh energie a že peníze jsou v podstatě proudící energie.Každá obava,každý strach,každé lpění zastavuje jejich tok a dusí energii – životní energii!

A závěr,moje sedmičky,mám pro vás něco k zamyšlení:

„Život povstává z vnitřního zdroje a rozprostírá se po vnějším nebi.Musí zde existovat rovnováha.Neříkám tedy,že by váš život měl být jako otevřená kniha.Ne.Pár otevřených kapitol je v pořádku.Několik kapitol by ale mělo zůstat naprosto uzavřených.Jestliže bude celá vaše kniha otevřená,budete jen dnem bez noci,létem bez zimy.Kde budete odpočívat,kde se uvedete do středu,kde se ukryjete? Kam se uchýlíte,bude-li na vás světa příliš? Nechť je polovina vaší knihy otevřená – otevřená pro každého, – a druhá polovina nechť je tak tajná,že se k ní dostanou jen velmi vzácní hosté.Pouze výjimečně někdo získá svolení,aby vstoupil do vašeho chrámu.Tak by to mělo být.Proudí-li chrámem davy lidí,není to již chrám.Jen vzácně,dovolte nějakému člověku,aby vstoupil do vašeho Já.To je láska.“

Osho

Den narození 7

Motto: Uspořádávám svůj život a připravuji se na nový začátek.

Úkol: Vyrovnat se se samotou, přijmout ji a využít ji k prohloubení svých vědomostí. Překonat sklony k melancholii. Důvěřovat si.

Symboly: Sedmá sephira na Stromě poznání je Necah -Boj.
Anoh-Ra, Sluneční Bůh nastoupil do svého kočáru a začal svoji každodenní pouť po nebi.
Poselství? Kdo se nebojí vykročit dopředu, objeví nové horizonty života.
Analogie k Sedmé arkáně tarotu: Dříve než rozjedeš svůj vůz a rozběhneš koně,nauč se ovládat lidské zvíře v sobě (tedy své emoce).
Sedmička symbolizuje mystickou sílu a tvým úkolem je svou mystickou sílu prakticky využít. Jednou z podmínek úspěchu je naučit se propojit pocity s intelektem.
Milá sedmičko,přijmi sebe sama, zbav se potřeby vnějšího potvrzení a otevři se úplně vlastní mystické síle. Pokladem, který jsi dostala, jsi ty!
Tvé dary – bojovnost (ovšem často hraničící až s rebelantstvím), touha překonat staré, brzdící vlivy a dostat se na nové, často neznámé a nikým neprobádané směry života; sklon k filozofii a hledání prvotní příčiny věcí a jevů, zdravá zvídavost, cit pro umění a smysl pro krásu,velká trpělivost,skvěle vyvinuté pozorovací schopnosti, dar analyzovat nebo předvídat události,léčitelské nadání, potřeba obhajovat spravedlnost, charitativní sklony, živý temperament, dobré komunikační schopnosti, láska k cestování a poznávání.
Tvé výzvy: nediplomatické chování i řeč, odmítání kritiky, hádavost, potlačování emocí v sobě, příliš obranné postoje, extravagance, přecitlivělost,ostrý jazyk, lehká urážlivost, uzavírání se do sebe,problém s dokončováním věcí,přetěžování sebe sama; někdy osamělý bojovník.
Rada: Uvědom si, že nástrojem světla jsi jenom ty sama!
Staň se ztělesněním velkoleposti,která je tvojí podstatou!
Uvědom si,že máš v sobě dostatečné množství světla, aby rozeznala překážky, které Ti stojí v cestě a mohla je tak překonat!
Zdraví a nemoci: infekce, poruchy trávení, kloubové onemocnění, hematologické potíže.

Drahokamy:
Tygří oko

Tygří oko tě povede k větší otevřenosti a aktivnějšímu pohledu na svět a posílí tvou vůli po seberealizaci. Tygří oko posiluje vůli a koncentraci, tiší nervy, zahání černé myšlenky a pocit beznaděje. Naučí tě rozvaze a samostatnému rozhodování.
Jeho léčebný efekt spočívá v tom, že dokáže celý organismus prohřát a probudit jej z malátného stavu k sebezáchovné vitalitě. Jeho centrem je solar plexus , kde kromě jiného odstraňuje emoční blokády, které se zde tvoří a ukládají. V centru hrtanu mírní astmatické potíže, v centru třetího oka migrénu a silné bolesti hlavy.Jeho voda, ráno na lačný žaludek, podporuje léčbu chorob kostí a kloubů.

Karmické úlohy:

Tělesné: Dávej pozor na svoje stravování, kvalitní spánek a odpočinek po tělesné únavě.

Emocionální: Využij smysluplně sílu svých myšlenek při řešení a objasňování svých problémů. Koriguj svoji netrpělivost a nesnaž se vždy být středem pozornosti.

Spirituální: Nestagnuj v duchovním vývoji kvůli překážkám, které ti staví rozum do cesty. Důvěřuj svému vnitřnímu hlasu. Uvolňuj svůj smutek, třeba i pláčem.Využij šanci odpustit sobě i jiným.

7.arkána Tarotu: Vůz : Na obrázku  je muz v kočáře,jenž táhnou dva koně-bílý a černý,jeden tahne hot a druhý čehý.Koně jsou symbolem protikladných sil,jejichž cílem je naučit jezdce,jak se má naučit ovládnout své smysly,emoce a touhy než aby jim dovolil,aby ovládly ony jeho,neboť je potřebuje zvládnout pokud se má úspěšně vypořádat s bezprostředními záležitostmi svého života.Nádherně to vyjadřuje Bhagavadgíta:“Já je jezdcem na voze těla,jehož smysly jsou jako jeho koně a mysl jako opratě.”

Tématem sedmé arkány tarotu je opustit staré a odvážit se nového;přijímat výzvy.Řídit se vlastním nitrem a jít novými cestami v rámci daných hranic.

V cyklu 22 velkých arkán znamená tento symbol vykročení vlastní cestou,vedoucí k tomu,abychom se dopracovali svého místa v životě,abychom si je vydobyli,vytvořili vlastními silami.Tato arkána je spojena dle kabalistů i s darem řeči.Když se vymezujeme nebo ochraňujeme slovy,je potřeba si uvědomit,že slova tvarují i zrcadlí to,jak se utkáváme se životem. Volte slova!Tvoříte si jimi svou reallitu!

Milá sedmičko,zkus si položit otázku:“Kde se můj život žene příliš rychle?“ a dále:“Jaký aspekt mé osobnosti vyžaduje více sebeovládání?“ či : „Na jakou cestu se vydávám?“

Afirmace: „Pro setkání s dobrodružstvím života jsem vybavena univerzálním učením.“

Citát pro inspiraci: „Možná,že nemůžete ovládat to,co se děje v druhých a ve světě,ale můžete jistě ovládat to,jak na to budete reagovat.“

Den narození 16

Motto: Všechno,co se děje v mém životě, je pro moje dobro.

Úkol: Nauč se dívat se na sebe a svůj život pokaždé novýma očima.

Symboly: Šestnáctka je spojnicí mezi druhou sephirou Chochmah – Moudrost a čtvrtou sephirou Gedulah – Milosrdenství na Stromě života.Světlo moudrosti a milosrdenství tě ochrání od cest, na kterých číhají smutek a potíže.

Tvé dary : fantazie, tvořivost – i umělecká,rovnováha mezi diplomatickým jednáním a svobodnou vůlí,cílevědomost, odmítání dogmat a strnulosti v životě, estetické cítění, rodinné založení, citlivost na kvalitu partnerských vztahů,angažovanost, sociální cítění,zkoumání duše,nacházení vnitřní síly a duchovního smyslu i v tragédii a ztrátě.

Tvé výzvy: Sklony k depresi,sebelítost,podezřívavost,velká kritika všech a všeho,vnucování svých názorů ostatním, nerovnováha v jednání – jednou bojuješ a o podruhé zas rezignuješ;uvolňování potlačované energie hněvivým nebo destruktivním způsobem,budování pevnosti z falešné jistoty kolem sebe,konvenčnost v takové míře,že se stává rigidností,vyhýbání se změně,ničení možnosti nového vývoje tím,že se rigidně držíš určitých představ nebo postojů

Zdraví a nemoci: Infekce,poruchy trávení,kloubové onemocnění, hematologické potíže,různé úrazy.

Drahokamy: Kočičí oko

Bledý, měsíčně nazelenalý svit křemenného Kočičího oka vyrovnává duševní rovnováhu a citový život. Učí toleranci a pozornosti k problémům našich bližních.

Zdravotně pomáhá při bronchitidě a chorobách dýchacích cest způsobených záněty.Mírní astmatické záchvaty.Přikládá se na 6. čakru (čelo) a na 3. čakru – solar plexus.

Karmické úkoly:

Tělesné: Věnuj se dostatečně svému tělu,hlavně při nachlazení. Pokud ho přechodíš a nedoléčíš,může to mít pro tebe špatné důsledky.

Mentální: Věnuj několik minut denně uvědomování si svých vnitřních a vnějších rozhovorů.Zeptejte se sami sebe,v čem může být ticho a mlčení výhodné.

Emocionální: Víc věř svým pocitům a spoléhej se více a více na svůj vnitřní hlas. Při řešení a objasňování svých problémů využij stejně tak intuici, jako sílu svých myšlenek. Vždy poslouchej své srdce. Klidně si i poplač a uvolni tak svůj smutek.Pokud potřebuješ uvolnit hněv,tluč do polštáře nebo zajdi do fitka.

Spirituální: Uvědomuj si,že nic není věčné – kromě Ducha.

16.arkána Tarotu:Věž-v cyklu 22 velkých arkán znamená tento symbol překonání sebe sama, vymanění se z temnoty,končící stagnaci.Věž je symbolem lidské touhy být blízko moci Boží i snahy povýšit se na Boha pomocí materiálních nástrojů. Blesk jakožto pradávný symbol sestupu božské energie do fyzického světa, značí potom božskou spravedlnost, která boří papírové věže postavené z pýchy, nejistoty a nerealistických snů.Hlavním poselstvím této arkány tedy je, že dokážeš-li odstranit svoje ego z cesty a pochopit působení „blesku“ ve tvém životě jako láskyplné, pak zvítězíš. Pod pojmem „působení blesku“ mám na mysli rozbití jakéhosi krunýře již neodpovídajících názorů,přesvědčení a životních podmínek.

Věž jako symbol tvého dne narození naznačuje potřebu postavit se tváří v tvář svým stinným stránkám i starým ranám a pročistit je. Symbol Věže tě nabádá k tomu, abys přijímala co největší odpovědnost za to, co říkáš. Nezapomínej na to,že každé vyřčené slovo má obrovskou moc (energie následuje myšlenku) –  slova mohou pohladit,ale i velmi ublížit.

Milá šestnáctko,zeptej se sama sebe:”Jaký sen se mi rozpadl? Jaké poučení z toho mám?” či “Jak bylo rozbito moje ego?”. “Co musím řešit a nevyhýbat se tomu?”

Afirmace: “Bůh mě osvobozuje od toho,čeho už nemám zapotřebí.”

“Óm,nama Šivája.” Je to prastará sanskrtská mantra,která vyjadřuje,že všechno,co se děje,má svůj počátek u Boha.Slova této mantry vás mohou vést tak,abyste uprostřed bouře dokázali vše přijímat s porozuměním a klidem.

Citát pro inspiraci: “Pamatujte,že rozdíl mezi tragédií a komedií je v tom,že postavy v komedii včas pochopí,co s tím mají dělat.”

“Nakonec rozum vždy zvítězí nad mečem.“

Den narození dvacet pět

Motto: Chci všechno dát i dostat.

Úkol: Pěstuj v sobě ochotu zdokonalovat svůj život.

Symboly: Spojnice mezi šestou sephirou Tifereth – Krása a devátou sephirou Jessod – Základ na Stromě života.Nebojuj,aby dokazovala svoji pravdu druhým, ale spíš bojuj za to,abys věřila tomu,co považuješ za své poznání.

Tvé dary : vůle, odhodlání,pracovitost,snaha rozšířit si poznání, tvořivost, vztah k cestování, dobrá přesvědčovací schopnost, moc a vědomosti,touha něco znamenat a dosáhnout v životě úspěchu.Tulák ve fyzickém i duševním slova smyslu.Výrazná intuice.

Tvé výzvy: přílišné uzavírání se do sebe hraničící s podivínstvím,sklony ulétávat ve svých fantaziích,vytvářet si iluze a těm potom věřit, přímo bojovné vnucování svých pedagogických názorů jiným,fanatizmus,často extrémní partnerský i profesionální život,odtažitost.

Zdraví: Infekce,poruchy trávení,kloubové onemocnění, hematologické potíže,různé úrazy.

Drahokam: Tygří oko

Proměnlivost teplé barvy Tygřího oka (zlatavě hnědé tóny) Ti připomene,že život je neustálý pohyb. Naučí tě otevřenosti a aktivnímu pohledu na svět a podpoří tvoji vůli po seberealizaci.Tygří oko posiluje koncentraci, tiší nervy, zahání černé myšlenky a pocit beznaděje. Učí rozvaze a samostatnému rozhodování.Tygří oko velmi účinně pomáhá při těžkých duševních chorobách,protože dokáže celý organismus prohřát a probudit ho z malátného stavu k sebezáchovné vitalitě.Nejčastěji se přikládá na třetí čakru centrum, solar plexu, kde aktivuje sníženou funkci smyslových orgánů,jejichž oslabení bývá způsobeno emotivními blokádami, které se tady tvoří a ukládají.V centru hrtanu mírní astmatické potíže a v centru třetího oka migrénu a silné bolesti hlavy. Jeho voda, na lačno ráno vypitá, podporuje funkci jater a pomáhá při hepatitidě.
Kočičí oko

Bledý, měsíčně nazelenalý svit křemenného Kočičího oka vyrovnává duševní rovnováhu a citový život. Naučí tě toleranci a povede k pozornosti k problémům Tvých bližních.Zdravotně pomáhá při bronchitidě a chorobách dýchacích cest způsobených záněty.Mírní astmatické záchvaty.Přikládá se na 6. čakru (čelo) a na 3. čakru – solar plexus.

Karmické úlohy:

Tělesné: Kroť svoje sklony k přílišné agresivitě a bojovnosti,ale ani je nepotlačuj.Najdi konstruktivní formu pro jejich vyjádření.

Emocionální: Osvoboď se od zklamání.Oprosti se od přehnaných požadavků na lásku a péči.

Spirituální: Otevři se informacím z jiných dimenzí.Máš v sobě schopnost stát se duchovním bojovníkem,průkopníkem.Rozvíjej tento dar a použij jej pro dobro celku.

7.arkána Tarotu: Vůz zastupuje univerzální princip změny i zákon příčiny a následku. Na obrázku  je muz v kočáře,jenž táhnou dva koně-bílý a černý,jeden tahne hot a druhý čehý.Koně jsou symbolem protikladných sil,jejichž cílem je naučit jezdce,jak se má naučit ovládnout své smysly,emoce a touhy než aby jim dovolil,aby ovládly ony jeho,neboť je potřebuje zvládnout pokud se má úspěšně vypořádat s bezprostředními záležitostmi svého života.Nádherně to vyjadřuje Bhagavadgíta:”Já je jezdcem na voze těla,jehož smysly jsou jako jeho koně a mysl jako opratě.”

Milá dvacetpětko,tvým prvořadým cílem tedy je používat svoje mentální schopnosti k tomu, abys zvládla své smysly,emoce i touhy, namísto toho, abys jim dovolila, aby si ony podmanily Tebe. Máš-li se úspěšně vypořádávat s bezprostředními záležitostmi života, potřebuješ zvládnout svoji citlivost – nedovolit, aby si z tebe zastaralé instinkty a city udělaly oběť.

Hebrejské jméno Vozu „Chet“ znamená „ohrada, plot“. Naše těla jsou jako plot, protože obsahují, obklopují, chrání a vymezují vnitřní Já, které je uvnitř.I ty si vytváříš svou „ohradu“, když z nějakého důvodu chceš svou osobnost chránit. Děje se to především, když se pouštíš do situace, kdy se cítíš obzvláště zranitelná, a proto se mentálně obklopíš ochrannou hradbou a popíráš existenci jakýchkoli konfliktů a požadavků…

Můžeš však také vykročit mimo svůj chráněný svět a pozdravit život z větší perspektivy;můžeš čerpat ze své vrozené citlivosti, aby ses naladila na nové možnosti a neschovávala se pořád ve skořápce a nevyhýbala se ranám, změnám a konfrontaci.

Milá pětadvacítko,zeptej se sama sebe:“ O jaké rysy osobnosti se chci více starat a jaké rysy chci více přijímat?“ či „Kde mi moje Já pomáhá získat větší vládu nad sebou?“

Afirmace:“Už se nezabývám tím,co mi přineslo zklamání.”

Citát pro inspiraci: „Bůh je náš bezprostřední životní úkol,Bůh je i ten,kdo tento úkol provádí.A Bůh jsou i nástroje,kterými jej naplňuje.“

Tak co,milé sedmičky,poznali jste se? Věřím,že ano.

Příště se sejdeme nad psychikou lidí narozených 8.,17. a 26. dne v měsíci.

Přeji vám krásné dny prodchnuté světlem a láskou.

Vaše Sofie

Den narození 8., 17. a 26.

fialova 8

„Zvládat druhé vyžaduje sílu; zvládat sebe vyžaduje energii.“
Lao-c´

Milí přátelé, pojďme se dnes podívat na psychiku lidí narozených dne 8. ,17. a 26. Jejich psychickým číslem je silná osmička, která chce všechno nebo nic. Nedělá kompromisy. Osmička je číslo spravedlnosti, plnosti a blahobytu. Zároveň je to číslo nejistých lidí, kteří musí své schopnosti neustále dokazovat – tak se osmičce daří mnoho vykonat, neboť nejistota je její pohonná látka. Číslo osm nám vypráví příběh o moci a bezmoci. Je to příběh vášně, vztahující se k věčnému vyrovnávání extrémů.

Psychické číslo osm

Lidé narození 8., 17. a 26. dne v měsíci si v sobě nesou vzpomínky ve formě tušení, která mají mnoho společného se stínovými stránkami a s propastmi lidské psychiky. Témata jako smrt, nemoc, rány osudu, prohry a těžké časy je nemohou polekat, protože je důvěrně znají jako své staré známé. Rodiče osmičkových dětí mají často pocit, že jejich potomci pozorují a že je dokážou prohlédnout, jako by se z jejich očí dívala na svět nějaká stará duše, ne vždy dobrotivá, ale chápající lidské utrpení. Onemocní-li osmičkové dítě, pak je nemocné těžce, je-li toto dítě smutné, pak hluboce, je-li uražené, pak dlouho. Prožívá-li nadšení, pak se toto nadšení mění v euforii, je-li veselé, je až exaltované, prostě pro osmičkové dítě existuje pouze černá a bílá a v žádné oblasti svého života nechce přistoupit na kompromisy.
Milá osmičko, je pravda,že Ti slabost nahání hrůzu a tak raději tiše trpíš a s nadějí čekáš na to, že druzí odhalí Tvé potřeby? Nerada kohokoli o cokoli žádáš, protože ti cizí pomoc málokdy vyhovuje a nejraději si děláš všechno sama.
Máš pevnou vůli a sklon brát všechno vážně – to je to, co ti dává sílu, abys úspěšně zrealizovala vše, co si zamaneš. Tvůj charakter se vyznačuje vrozenou netolerantností; ráda měříš dvojím metrem: tím, který se týká tebe samé a tím, který posuzuje druhé. Často jsi náladová, nevypočitatelná a kritická, ale to je tím, že býváš vystavena silnému vnitřnímu napětí. Navenek se to snažíš skrýt pod masku nezranitelného, nad věcmi stojícího hrdiny.
Vážená osmičko, zdá se, že tvůj život je plný protivenství. Ale ty jsi dobrá bojovnice, a tak se nikdy nevzdáváš. Běh tvého života je nepředvídatelný – plný nečekaných změn.

Od dávných časů symbolizuje ležatá osmička nekonečno a  karmu ( zákon příčiny a následku), proto může být život lidí s psychickým číslem 8  jak příčinou, tak i následkem, neboť osmička je nejmocnější ze všech čísel. Zdůrazňuje nekonečnost a absolutnost Božích zákonů, na jejichž dodržování dohlíží Spravedlnost .

Psychická osmička o tobě prozrazuje, že přestože působíš tvrdším dojmem, ve skutečnosti jsi schopna nekonečné oddanosti, laskavosti a něžnosti.
Pokud se jednou skutečně rozzlobíš, rozbíjíš a ničíš všechno kolem sebe. Nikdy nezapomínáš na křivdu, která se ti stala.
K dokonalé spokojnosti potřebuješ vysoká uznání, protože jen tehdy věříš, že naplňuješ svoje životní poslání. Malé úspěchy pro tebe znamenají malou spokojenost. Svoji povahou jsi čestná a spravedlivá.
Pro Tvé soukromé vztahy platí dvě klíčová slova: vášeň a extrémní chování.
Lidé narození 8., 17., a 26. dne v měsíci mají vzácnou schopnost odhadnout charakter jiného člověka. Disponují vyhraněným smyslem pro obchod. Nicméně ve svém životě budou zřídkakdy vykonávat jen jedno povolání, neboť na to je spektrum jejich zájmů příliš široké.
Milá osmičko, víš, že jsi i rozený dramatik? Svůj nevyzpytatelný citový svět někdy ventiluješ při velmi nevhodných příležitostech.

A co dál? Jsi požitkářský člověk, který miluje všechno estetické a umělecké. Tvým ústředním životním úkolem je najít rovnováhu mezi pracovní dobou a volným časem, mezi povinností a zábavou.
Jsi člověk, který se za každých okolností snaží prosadit. Je to pro tebe důležité téma – buď jsi utlačována nebo sama vykonáváš tlak na své okolí, buď jsi týrána, nebo máš sklony trápit druhé, buď se těšíš protekci nebo se vehementně zasazuješ o zájmy svých bližních. Svým šaramantním a světáckým chováním okouzluješ a kdekoli se objevíš, vyzařuje z tebe přirozená autorita, která z tebe dělá poradce – soukromě nebo profesně, ať chceš nebo nechceš. Máš někdy tvrdou a také velmi tvrdošíjnou hlavu. Jdeš občas proti zdi, abys poté s údivem zjistila, že se tím sama zraňuješ.
Svým založením je psychická osmička sice materialistka a její  snahou je dobré finanční zázemí, ale není otrokem peněz. Na jedné straně udělá vše pro to, aby měla dobrý výdělek, a na druhé straně je někdy schopna utratit peníze do posledního haléře. Lidé narození pod vlivem psychické osmičky většinou  do pětatřiceti let neumějí šetřit a díky tomu prožijí nejednu finanční krizi. Až potom přestanou lehkomyslně utrácet a začnou žít jinak; jejich příjmy začnou stoupat a oni poznají cenu a význam peněz.
Teprve mají-li pocit,  že jejich materiální zabezpečení je uspokojující,  začnou se intenzívně věnovat prohlubování svých znalostí a vědomostí a rozvíjejí své duševní, duchovní a mentální schopnosti,  studují různé filosofické a duchovní směry, věnují se meditaci a tak se snaží přemoci svou vnitřní nejistotu.
Osmičkoví zrozenci jsou netrpěliví a neradi dlouho čekají na výsledky. Chtějí okamžitě vidět plody své práce a i od druhých očekávají, že budou jednat rychle.

Doporučení pro psychické osmičky:
Milá osmičko, nauč se vyjadřovat své myšlenky jasně a stručně. Vyhni se mocenským hrám. Nauč se víc smát. Pěstuj v sobě schopnost větší tolerance, buď přátelštější. Uvolni se tvořivou a uměleckou činností. Přijmi vlastní úspěchy. Vyhýbej se jakémukoli přetěžování. Přestaň se trápit vzpomínkami na smutnou minulost,  respektive – tyto vzpomínky ze svého podvědomí navždy vymazej (na to je skvělá Metoda RUŠ nebo Ho´oponopono). Stejným způsobem zpracuj svůj negativní rys pomstychtivosti. Užívej si s chutí a láskou moc. Zůstaň velkorysá také v krizových situacích. Stanov jiné hranice. Zboř vlastní hranice. Nepouštěj se do úkolů, na které nemáš dost sil. Nauč se hravě zacházet s mocí peněz. Najdi rovnováhu mezi pracovním a volným časem. Věnuj pozornost své stravě, jez co nejvíce čerstvých potravin, vyvaruj se konzervovaných a těžce stravitelných jídel. Vyhýbej se alkoholu a drogám. Věnuj energii a čas svému duševnímu a duchovnímu růstu. Převezmi vlastní zodpovědnost za své blaho!

Vážené osmičky, víte kdy budete úspěšné? Když samostatně a prakticky zrealizujete své vize a své sny. Právě vy, osmičkoví lidé, můžete ze svého hobby udělat povolání. S čím větší radostí budete pracovat, tím úspěšnější budete. Váš vnitřní, kreativní potenciál chce být vyjádřen. Na druhou stranu každé „znásilnění“sebe sama se následně vždy projeví výbušnými reakcemi a rozhodnutími. Jděte odvážně svými cestami a budete mít naplněný a harmonický život.
„Vize nestačí, ledaže se k ní přidruží podnikatelský duch. Nestačí pouze zírat nahoru na schodiště, nýbrž je třeba po těchto schodech také vystoupat.“
Vance Havner

Den narození 8

Motto: Spočívám v klidu ve svém vlastním středu.

Úkol: Sleduj situace, které tě vyvádějí z rovnováhy. Objevuj podmínky, v jakých nacházíš svoji harmonii.  Snaž se ve svém životě pochopit různé aspekty slova moc. Uč se sebekontrole.

Symboly: Sephira , která má na Stromě života v Kabale číslo 8 je Hod – Čest a Sláva.

Ležatá osmička v sobě skrývá zákon, který říká, že každá naše myšlenka, slovo, čin se k nám vrátí. Bohyně Maat jako Spravedlnost se zavázanýma očima váží na váze naše skutky. Odměnou bude sláva nebo zavrhnutí.

Tvé dary – smysl pro spravedlnost, dobré logické myšlení, vnitřní síla a rozhodnost, vyvážené mentální schopnosti, vynikající intelekt, nestrannost, schopnost vykonat nápravu, vůdcovské schopnosti, zodpovědnost za sebe a bdělost, podnikavost, emotivnost, nezlomný postoj k řešení problémů a organizační schopnosti, pravdivost vůči sobě, jasnost mysli a schopnost se spravedlivě rozhodovat.

Tvé výzvy: Zneužívání moci, výbušnost,  netolerance, přehnaná emocionalita, sklony k depresím a k nevyrovnanosti, neschopnost přijmout následky svých činů, postoj „všechno nebo nic“, nedůslednost, zbrklé rozhodování bez zvážení všech faktorů, nezvládání moci a zodpovědnosti; pocity bezmoci, nesmiřitelnost, přílišné zabývání se tím, zda je spravedlivé“, že jste se dostali do dané situace.

Rada: Se svou velkorysostí se dokážeš nesobecky zasazovat za druhé – ale neočekávej totéž od svých bližních, mohla bys být zklamána. Smiř se se svou minulostí a užívej si krásných věcí života: tady a teď ! 
Zdraví a nemoci:
revmatismus, kloubové onemocnění, deprese, úzkostné stavy, ušní nemoci, astma, zažívací problémy, někdy nedostatečné funkce močových cest,  pozor na srdce a cévy.

Drahokamy: Ametyst

Je světle až tmavofialový, průhledný až průsvitný. Učí nás odevzdanosti a důvěře v kosmické síly. Posiluje lásku a oddanost Bohu. Vede k nezištnosti a charitě, umožňuje nám vysvětlit si naše vize a sny.

Ametyst je především kámen duchovní očisty a meditace. Vše pozemské, vyjádřené v jeho fialové barvě červení, prostupuje modří duchovního života. Takto se stává ametyst mostem mezi Zemí a nebem, mezi duší a duchovnem. Ametyst je také symbolem proměny, reprezentuje proces alchymie a otvírá mnohá tajemství života. Prosvětluje pohled do budoucna i na druhou stranu života. Ametyst nás odvrací od materiálního světa k vyšším duchovním formám života, umožňuje nám již nyní přístup k jiným dimenzím bytí. Pomáhá duchovně zpracovávat niterné zážitky a vjemy.

Ametyst otvírá náš myšlenkový svět novým idejím, tvořivé inspiraci a intuici, vnáší světlo do nejasných problémů, které nám brání ve vývoji. Posiluje naši lásku k bližním a probouzí v nás dobrotu a láskyplnou moudrost.

Používá se  při všech poruchách z velkého napětí, stresu nebo nezpracovaných zážitků. Odstraňuje i nespavost, když ho večer uložíš pod polštář, na kterém spočívá tvoje hlava. Už v dávném čase se používal na léčení fobií, neurózy, halucinace a hysterie. Přecitlivělá pokožka se dobře léčí omýváním vody, ve které jsme předtím nechali ametyst. Má očistný vliv na cévy, při léčení vředů, má podpůrný  účinek při onemocnění krve a při léčbě pohlavních nemocí. Při nemocech slinivky se doporučuje v malých dávkách pít ametystovou vodu. Z astrologického hlediska se nejvíce hodí pro Ryby, Berana, Střelce, Pannu a Štíra.

Karmické úlohy:

Tělesné: Dávej pozor na svoje stravování, kvalitní spánek a odpočinek po tělesné únavě.  Udržuj rovnováhu mezi prací a volným časem.

Emocionální: Využij smysluplně sílu svých myšlenek při řešení a objasňování svých problémů. Koriguj svoji netrpělivost a nesnaž se vždy být středem pozornosti.

Spirituální: Nestagnuj v duchovním vývoji kvůli překážkám, které ti staví rozum do cesty. Důvěřuj svému vnitřnímu hlasu. Uvolňuj svůj smutek, třeba i pláčem.Využij šanci odpustit sobě i jiným.

tarot-karta-spravedlnost-maly

8.arkána Tarotu: Spravedlnost

V cyklu 22 velkých arkán znamená Spravedlnost pravidla a rámce, jež společnost stanoví pro rozvoj individua.

Spravedlnost je kartou rovnováhy a řádu. Je to prastarý symbol odvozený z egyptské bohyně vesmírného řádu Maat, jejíž peříčko bylo váženo na vahách proti lidskému srdci před vstupem duše do říše mrtvých.

Číslo osm, když ho dáme na ležato je znakem nekonečnosti, zdůrazňující nekonečnost a absolutnost Božích zákonů, na jejichž dodržování Spravedlnost dohlíží.

Spravedlnost dává řád životu a vkládá do něj úsudek. Koordinuje a rozmotává chaos. Řád prochází vesmírem, bez něj by vládl chaos rovnající se zániku vesmíru. Spravedlnost je často znázorňována slepá; to proto, aby nečinila rozdílu mezi souzenými, neboť zákony by se měly vztahovat na všechny stejně.  Spravedlnost nás učí,  že člověk by neměl soudit a odsuzovat ostatní. Tím si totiž přisuzuje právo, které mu nenáleží. Jeho soud by vycházel z jeho omezených zkušeností.  Skutečná Spravedlnost vyžaduje znalost opravdových zákonů Vesmíru.

Spravedlnost nám dává morální příkaz, aby naše skutky byly láskyplné, milosrdné a laskavé všude, kde je to možné. Pokud nesloužíme spravedlnosti, a to může posoudit jen Bůh, vždycky vzniká na výsostech karmická zpětná vazba.

Plody našich činů nám slouží k tomu, že nás udržují na duchovní cestě, protože sejdeme-li z této stezky, působí nám to určitou bolest, která nás pak motivuje, vychovává a nakonec znovu ostruhami dostrká na cestu k životu, jenž je v odpovědnějším a harmoničtějším vztahu s učením Univerzální pravdy.

Přijmeme-li odpovědnost za to, jak žijeme, uskutečnili jsme první krok k nápravě své karmy.

Milá osmičko, každá bytost má právo se projevit a rozvíjet, hledat svobodu a nezávislost – ty také. Musíš být jenom upřímná k sobě samé a neustále si být vědoma toho, že ty sama jsi tvůrcem svého života.

Zkus si položit otázku: “Jednám vždy podle svého citu pro spravedlnost?  Co v mém životě není v pořádku, co musí být souzeno? Kdo je soudcem ve mně samotné? Mohu mu důvěřovat?

Afirmace: „Dávám vše ve svém životě do pořádku. Následuji svůj cit pro spravedlnost.“

Citát pro inspiraci: Ať právo znamená vždy právo, a spravedlnost – spravedlnost.“J.Tuwim

“Čím více poznání v nějaké věci je, tím větší je láska…” (Paracelsus)

Ponaučení: Chraň se zjednodušujících soudů a snaž se porozumět. Čím danou věc poznáš přesněji, s tím větším pochopením ji budeš posuzovat!

 

Den narození sedmnáct

Motto: Moje tvořivá síla a moje spojení s nejvyšším Vědomím mi ukazují cestu, jak mám uskutečňovat své myšlenky.

Úkol: Zamysli se, jestli děláš opravdu vše pro uskutečňování svých záměrů.

Symboly: Sedmnáctka je spojnicí mezi 3. sférou Binah – Rozum a 6. sférou Tifereth – Krása na Stromě poznání. Jasný rozum dokáže ocenit krásu života, ale mysl zakalená smutkem a nenaplněným štěstím vidí svět pochmurný a bezútěšný. Tato spojnice nás učí zvažovat dobře naše přání, abychom potom neplakali nad jejich splněním.

Sedmnáctka byla starověkými Chaldejci symbolicky vyjádřena jako osmicípá Venušina hvězda. Je obrazem lásky a míru a slibuje nositeli této vibrace, že „povstane povznesen na duchu „  po trampotách a těžkostech předchozího úseku života,  se schopností překonat dřívější překážky v osobních vztazích i v kariéře. Říká se, že lidem narozeným sedmnáctého, kteří se zasvětí duchovnímu životu, pomáhá sama prozřetelnost a jejich problémy zázrakem mizí.

17 je „číslem nesmrtelnosti“ – lidé narození sedmnáctého jsou často známí svojí pomocí trpícím lidem a díky tomu  po sobě zanechávají výraznou stopu. Svého úspěchu dosáhnou ale většinou až ve zralém věku a ačkoli prožívají utrpení v osobním i rodinném životě, dosáhnou bohatství, úspěchu v práci i úcty ostatních lidí.

Tvé dary: optimismus, přirozeně tvořivý duch, kouzlo lehkosti a jiskřivosti, umělecká inspirace, tvoření v řádu a ladu, ambicióznost, podnikavost, smysl pro krásu, idealismus, bojovnost, mocná hloubavá mysl, vnitřní puzení k úspěchu, vůdcovské schopnosti a talent, dobré logické myšlení, nezlomný postoj k řešení problémů, organizační schopnosti, touha a usilování o zralost a osobní růst.

Tvé výzvy: přehnaná ctižádost, přílišné vzestupy a pády, někdy problémy v partnerském životě, sklony k depresím, pocity nenaplnění, přílišná důvěřivost, naivita, přehnaná emocionalita, neukotvenost, nepřiznaná a potlačovaná touha po uznání a vlivu, obava z jakékoli konfrontace, strach ze zrady, chybějící víra ve vlastní moc a v moc Ducha.

Milé sedmnáctky, soustřeďte se na službu, ne na peníze. Najděte zdroj své moci a hojnosti prostřednictvím jakékoli meditace. Věřte tomu, že hojnost vyplyne z vašeho tvořivého úsilí. Na živobytí si nejlépe vydělávejte tak, aby se v jeho způsobu nějak snoubil obchod s osobním růstem, uzdravováním nebo duchovními aktivitami. Při každém rozhodování se řiďte svými nejhlubšími city – následujte hnutí svého srdce.

Zdraví a nemoci:  revmatismus, dna, kloubové onemocnění, deprese, úzkostné stavy, ušní choroby, astma, zažívací potíže, někdy nedostatečné funkce močových cest, dávat pozor i na žlučník a žaludek.

Drahokamy: Safír

Symbolizuje Nebe a živel vzduchu, přičítá se Saturnu. Věřilo se, že přináší sílu, čest a nesmrtelnost. Safír, kámen víry a duchovní čistoty, odpradávna platil za talisman velké ochranné moci. Ve středověku představoval dokonce nejvyšší duchovní hodnoty. Od 6.století zdobí tmavomodrý safír prsteny kardinálů, jimž má jasnit rozum, očistit srdce a posílit víru. Jeho síla je zřejmá především ve spirituální a meditativní oblasti. Neutralizuje zmatení a iluze, které nám stojí v cestě k poznání, že jsme narozeni a žijeme jen z Boží vůle, která je bezčasová a věčná.

Účinnost safíru se koncentruje především v jeho hluboké nebeské modři, která oduševňuje, očišťuje a léčí. Symbolizuje duchovní očistu a obnovu, nekonečnou hloubku vesmíru, povznáší nás do mystérií a probouzí v nás vnitřní víru, a tak umocňuje a prohlubuje naši meditaci.

V čakře hrdla je centrum čistoty, kde se myšlenky konkretizují ve slova, v řeč, kde se propojuje naše mysl s pocity. Je to prostor mezi srdcem a mozkem, kde často narůstají blokády z nesouladu citu a rozumu. Ty je zapotřebí prolomit – uvolnit průchod pozitivní energii. Tady použijeme světle modrý safír. Safír indigo, barvy sytě modré, patří pod čakru třetího oka. Pomáhá nám oddělit pravdu od iluzí. Safír je kámen koncentrace. Pomáhá nám zaplašit dotíravé, nežádoucí a zavádějící myšlenky a uchovat si stálý vnitřní klid mysli. Safír má širokou škálu možností jak pomáhat v léčení nejrůznějších poruch a nemocí.  Snižuje teploty, vysoký krevní tlak, čistí krev, tiší bolesti a krvácení. V čakře srdce a hrdla zmírňuje astma, v čakře čela zamezuje závratím, nevolnosti a nadměrnému pocení. Při krvácení, nádorových a vředových onemocněních a bolestech pokládáme kámen přímo na postižená místa nebo je safírovým oblázkem masírujeme. Při extrémních bolestech hlavy, uší,dásní a vedlejších čelních a nosních dutin je jeho jemná, ale vytrvalá vibrace skutečnou úlevou. Jeho uklidňující modravá zář tiší rozrušenou mysl, obvyklou příčinu nespavosti. Safírová voda (do pramenité vody dát na noc safírový oblázek) pomáhá zbavit se jedu a zplodin, pročistit ledviny, žlučník a snížit krevní tlak.

 

Karmické úlohy:

Tělesné: Nepřepínej se, dopřej si oddych a relaxaci. Dbej o svoje tělo tak jako dbáš o jiné hodnoty. Věnuj více starostlivosti otázce stravování a životosprávy. Vyvaruj se závislostí (sladkosti, káva, alkohol, drogy). 

Emocionální: Nech roztát ztuhlé emoce. Udržuj svůj duševní život v pohybu a pracuj na svých snech a vizích! Plodné sny se mají uskutečnit a noční můry vyřídit ! Obojího však nelze dosáhnout ve snu, ale s bdělým vědomím, jež prostoupí celou tvou bytost.

Spirituální: Světlo, které je v tobě ukryto, vynes na povrch, aby bylo vidět. Odlož falešné zábrany a předsudky a otevři se své osobní pravdě. Svou podstatou se máš stát průchozím kanálem pro kosmické energie. Otevři se jim,  dovol, ať  tebou proudí a všímej si,  jak nejlépe můžeš prospívat lidem a Zemi.

tarot-karta-hvezda-maly

17.arkána Tarotu Hvězda: V cyklu 22 velkých arkán znamená tento symbol první záblesk naděje v temnotách. Je symbolem lidských zápasů s emocemi. Hvězda je karta, která se dotýká hloubky nevědomí. Je návratem k pramenům, k prvopočátkům života. Reprezentuje naději, konec utrpení. Je nejšťastnější kartou Tarotu, má ochrannou moc.

Jako lidé jsme obyvateli dvou světů. Jedna naše část náleží Zemi a podléhá zákonitostem pozemského života. Druhou částí je Duch: jemnohmotný, nesmrtelný a plný Světla. Dá se říci, že se v nás nebe a země potkávají a že jsme všichni jakýmsi „kanálem“ pro energie, ať už si to uvědomujeme nebo ne.

Milá sedmnáctko, můžeš na sebe pohlížet jako na duchovní bytost,  která používá své pozemské tělo jako nástroj, aby se mohla zažívat a vyjadřovat ve světě hmoty. Hvězda Tě vyzývá, abys tuto přirozenou schopnost vědomě rozvíjela a abys svůj přijímač co nejpřesněji naladila na frekvenci, která je pro tvou životní situaci co nejpotřebnější.

Tarotová Hvězda jako symbol Tvého dne narození tě upamatovává na Tvé pravé Já a na hlavní aspekt Tvého určení: máš se stát kanálem pro božskou sílu, aby se mohla vědomým a jedinečným způsobem manifestovat. Tvým nejhlavnějším úkolem je poznat sebe sama a tím také své určení.

Tím, že si ujasníš, co chceš ze svého života udělat, získáš také přístup k životním vizím, které jsou v tobě uloženy. Jasné ideje mohou dát tvému životu směr a potřebnou sílu. K tomu je ale potřeba oprostit se ode všech závislostí a odhalit svou prapůvodní skutečnost.

Hvězda je také symbolem přijímání a uskutečnění našich životních vizí. Tyto vize pocházejí ze síly, která do nás byla vložena, a jejíž oživení otevírá naše osobní hranice něčemu většímu, než jsme my sami. Když se to podaří, dostaneš se do kontaktu se svým potenciálem, toužícím po tom, aby byl žit, sdílen a vyzařován!

Čím větší odvahu budeš mít přiznat a vyjádřit své nejhlubší pravdy, tím jasněji budeš zářit. Tím také splníš vnitřní povinnost, kterou každý člověk vůči sobě má , totiž poznat a splnit svůj pravý úkol a poslání. V té míře, v jaké budeš následovat své určení, se staneš zářivou hvězdou ve Tvém osobním životě, i pro svět. Zažiješ to jako vzrůstající pocit, že jsi stále více sama sebou.

Milá sedmnáctko, zamysli se, jestli děláš pro uskutečnění svých idejí opravdu vše.

Zkus si položit otázku: „Jak zářím?“

„Jaké pravdy hledám?“

„Začal jsem sledovat svou vlastní hvězdu?“

„V jaké oblasti bych se chtěl podílet na službě lidstvu?“

Afirmace: „Zasvěcuji svůj život poznávání a naplňování v sobě uložených vizí.“

„Vážím si toho, kdo jsem.

“Jsem světelnou zářící bytostí.“

Citát: „Oko duše je cennější než tisíce očí tělesných, jedině tímto okem můžeme nahlédnout  pravdu.“ Platon

„Každého, kdo se pokouší pasovat sám sebe na Soudce Pravdy a Vědomí, dožene výsměch  bohů ke ztroskotání.“ Albert Einstein

Den narození dvacet šest

 

Motto: Dávám svoji moc do služeb lásky. 

Úloha: Snaž se ve svém životě pochopit různé aspekty slova moc. Uč se sebekontrole.

Symboly: Dvacet šestka je spojnicí mezi šestou sephirou  Tifereth – Krása a mezi osmou sephirou Hod –Čest a Sláva na Stromě poznání.

Kdo cítí ve svém srdci krásu, nepotřebuje si nic dokazovat. Krásné srdce je tou největší silou, jakou může člověk na Zemi mít.

26 je vibrací Matky Terezy. Ta byla jednou z nejsoucitnějších, nejlaskavějších a nejméně sobeckých lidských bytostí konce 20.století. Měla tvrdý život a překážky překonávala pomocí své energie a duchovní síly. Byla nesmírně pokorná a nikdy netoužila po žádné odměně.Vždy myslela především na ostatní.

A tak i každý člověk narozený 26. dne v měsíci by tady měl být především pro druhé, měl by nesobecky „sloužit“ –  jedno v jaké profesi. Tím se zvolna začne rozpouštět jeho karmické zatížení.

Doporučení: Zkrásni svoje srdce a svět okolo tebe také zkrásní.

Objev v sobě skrytou sílu a potom tě nepřemůžou ani brány Gehenny- pekla.

Tvé dary: citlivost,  schopnost se nadchnout pro věc, dar soucitu, laskavost, šlechetnost, schopnost být citovou oporou druhým lidem, dar být od přírody pečovatelem, většinou i podnikatelský talent, diplomatické schopnosti.

Tvé výzvy : nejistota, potřeba neustálého potvrzení a ujišťování, jak jste dobří, zneužívání moci, extrémní nevyrovnanost, nedůvěra vůči jiným, závislost, nadměrná emocionalita, neuspořádané rodinné poměry, lehkovážnost, ignorance svého zdraví, egocentrismus, sklon k manipulaci, někdy chybí smysl pro povinnost a zodpovědnost k ostatním.

Zdraví a nemoci: revmatismus, dna, kloubové onemocnění, deprese, úzkostné stavy, hormonální nerovnováha, astma, zažívací potíže, někdy nedostatečné funkce močových cest, dávat pozor i na žlučník a žaludek, srdce a cévy.

Drahokamy:.

Lazurit: Lazurit je kámen kontemplace a meditace, který v nás utvrzuje vědomí, že láska, nesmrtelnost a Bůh jsou nerozlučný celek. Královská modř tohoto kamene symbolizuje duchovní hloubku a absolutní světlo vnitřní harmonie. Probouzí v nás nadsmyslovou lásku, která nezná pojem vlastnění ani připoutání. Otvírá naši duši nekonečnost věčného vesmíru a probouzí v nás schopnost porozumět poselství hvězd. Usínáme-li s tímto kamenem, probouzí v nás nadsmyslové síly. Dokáže prohloubit náš vnitřní vhled a takto v nás přirozeným způsobem posílit důvěru ve vyšší vedení. Dává nám schopnost dešifrovat intuitivní prožitky a uvést je ve skutečnost. Učí nás rozpoznávat signály, které nám vždy ve vhodný čas ukáží směr naší cesty. Stejně jako safírová modř, i modř lazuritu má schopnost prorážet bariéry všeho druhu.Tiší naše bezdůvodné pocity strachu a nejistoty.

V hrdelní čakře pomáhá odstraňovat citové a zdravotní problémy.

Hlavní význam lazuritu je v duchovní oblasti, ale pomáhá i v zdravotní oblasti.

Mírní otoky a křeče. Reguluje krevní oběh, funkci štítné žlázy a brzlíku. Pomáhá při zánětu průdušek. Zmírňuje deprese a tiší bolesti hlavy pramenící z nervozity nebo duševního vyčerpání. Lazuritová voda zmírňuje zánět očí a pomáhá při vyrážkách, ekzémech a při bodnutí hmyzem. Podněcuje i růst vlasů.

Z astrologického hlediska se nejvíce hodí pro Střelce a Pannu.

Milá dvacet šestko, nejspíš budeš přitahovat partnery/partnerky, se kterými máš silné karmické spojení z minulosti. Možná budeš mít štěstí a nalezneš svou dávno ztracenou spřízněnou duši. Ale je také možné, že než se tak stane, projdeš nejprve tzv.učebními vztahy. Prosím, pokus se nezanevřít na to, jak se k tobě někteří lidé chovají. Podívej se vždy na vše, co se ti přihodí z nadhledu a zkus hluboce procítit myšlenku, že nic není náhoda a že ve vesmíru platí zákon, který je jednoznačný: kola karmy fungují tak, že musíme všichni cítit každý pocit, který jsme kdy v někom jiném vyvolali, a srovnat se se všemi skutky, které jsme kdy udělali.  Ani jeden skutek nebo pocit nezůstane nevyrovnán. Volíme si své rodiče a partnery a volíme si své dobré i špatné stránky a vlastnosti,  které nejlépe poslouží tématu, jenž se rozhodneme v tom kterém životě zpracovávat. Neexistují náhody.

Když projdeš určitými lekcemi a poučíš se z nich, budeš osvobozena od negativních lidí a situací, které prozatím přicházejí do tvého života, aby tě přinutily čelit tvým stínům. Tedy nejen jim čelit,ale integrovat je jako část sebe sama. Tím nad tebou ztratí svou moc.

Karmické úlohy:

Tělesné: Vyvaruj se extrémů. Dbej o svoje tělo tak, jako dbáš o jiné hodnoty.

Nechť tě neposedne materialismus! Nepřepínej se, dopřej si oddych a relaxaci.

Vyvaruj se závislostí  (sladkosti, káva, alkohol, drogy). 

Nauč se meditovat.

Emocionální: Hledej vyrovnanost v sobě, potom ji najdeš i ve svém okolí.Vhodně zvolené a naplněné partnerství je i zárukou dobrého fungování jiných vztahů.  Snaž se neřešit věci ve spěchu, ale v klidu.

Spirituální: Hledej cestu ke svému zdokonalení, i když se budeš kvůli tomu muset třeba vzdát mnohých světských výhod. Můžeš se spolehnout: Co jsi stále dlužna, potáhne se s tebou, dokud se nepodíváš této záležitosti přímo do očí a neuděláš to,co je zapotřebí, abys dluhy vyrovnala. Právě tak je dobře se čas od času rozhlédnout, kdo zůstal něco dlužen tobě, abys to požadovala zpět. Je to těžší, ale zde to platí obráceně: Neděláš to pro sebe, ale pro to, abys dala druhému příležitost k vyrovnání.

tarot-karta-spravedlnost-maly

8.arkána TarotuSpravedlnost je kartou rovnováhy a řádu. Je to prastarý symbol odvozený z egyptské bohyně vesmírného řádu Maat, jejíž peříčko bylo váženo na vahách proti lidskému srdci před vstupem duše do říše mrtvých.

Spravedlnost dává řád životu a vkládá do něj úsudek. Koordinuje a rozmotává chaos. Řád prochází vesmírem, bez něj by vládl chaos rovnající se zániku vesmíru. Spravedlnost je často znázorňována slepá; to proto, aby nečinila rozdílu mezi souzenými, neboť zákony by se měly vztahovat na všechny stejně. Spravedlnost nás učí, že člověk by neměl soudit a odsuzovat ostatní. Tím si totiž přisuzuje právo, které mu nenáleží. Jeho soud by vycházel z jeho omezených zkušeností. Skutečná Spravedlnost vyžaduje znalost opravdových zákonů Vesmíru.

Spravedlnost nám dává morální příkaz, aby naše skutky byly láskyplné, milosrdné a laskavé všude, kde je to možné. Pokud nesloužíme spravedlnosti,  a to může posoudit jen Bůh, vždycky vzniká na výsostech karmická zpětná vazba.

Plody našich činů nám slouží k tomu, že nás udržují na duchovní cestě, protože sejdeme-li z této stezky, působí nám to určitou bolest, která nás pak motivuje, vychovává a nakonec znovu ostruhami dostrká na cestu k životu, jenž je v odpovědnějším a harmoničtějším vztahu s učením Univerzální pravdy.

Přijmeme-li odpovědnost za to, jak žijeme, uskutečnili jsme první krok k nápravě své karmy.

Doporučení:Snaž se odložit  svou věčnou masku vážného člověka a nauč se smát!

Citát pro inspiraci: „Udělat pro svět víc, nežli svět dělá pro tebe, tomu se říká úspěch.“Henry Ford

“Víra je síla života”

K zamyšlení: Představ si roh hojnosti naplněný spoustou pestrobarevného ovoce, klenotů a zlata, roh připravený k tomu, aby se o své požehnání podělil s těmi, kdo stojí vpředu a vydávají se na cestu. Jaký máš pocit při pohledu na takové bohatství? Jak si asi stojíš ve světě? Neexistuje už tenhle roh hojnosti náhodou v tobě?

Afirmace: “Mám schopnost i možnost zmírnit svou  osobní karmu”.

Moji milí, to je pro dnes vše, příště se sejdeme u psychiky lidí narozených 9.,18.a 27.dne v měsíci.

Do té doby ať jsou Vaše dny naplněné nadějí a světlem.

 

Vaše Sofie

Den narození 9.,18.a 27

sůva

„Mým učením je můj život“

Gándhí

Milí přátelé,v naší pestré mozaice dnů narození dostáváme k psychice lidí narozených 9.,18. a 27.dne v měsíci.

Číslo 9 nám vypráví příběh o změně a chaosu.Výpověď teorie chaosu,že v největším chaosu lze najít harmonii a řád,se v devítkovém příběhu stává stále znovu prožívanou realitou.

Všechno nepochopitelné,nehmatatelné,což je nejhlubší povahový rys archetypu devítky,se projevuje u lidí narozených v těchto dnech jako hluboké předurčení jejich charakteru.

Psychické číslo 9

Lidem narozeným 9.,18.a 27. dne v měsíci se jako vzpomínky hlásí sny,fantazijní obrazy a imaginace,jimiž jsou tito zrozenci vystaveni víc,než kolik mohou konstruktivně zvládnout.Obklopuje je něco jemného a křehkého a zpočátku žijí ve zdánlivě snovém světě,jako by zapomněli nechat za prahem zrození to,co patří do onoho světa.Ztotožnění s tvrdou realitou je pro ně těžké,někteří z nich proto celý život žijí v iluzích,které si ustavičně vytvářejí.

Číslo devět vibruje s planetou Mars, která  reprezentuje agresivní akci, pronikání, odvahu a konflikt. Jak planeta ohně a horka je Mars tvůrcem intenzivní,obtížně ovladatelné energie.To je,milá devítko,důvodem tvé neklidné povahy.Jsi neustále v pohybu,nemůžeš odpočívat,dokud nedosáhneš vytčeného cíle.Jsi bojovník a díky svému přirozenému vnitřnímu obrannému mechanismu jsi silná a odolná,připravena k obraně vůči jakémukoliv protivníkovi i vůči každému protivenství.Máš samorostlou povahu,jsi nezávislá,svobodná a volná.Máš velmi vyvinutý smysl pro zodpovědnost.Máš sama o sobě velmi dobré mínění a chceš,aby i ostatní sdíleli tento názor;ráda posloucháš slova uznání.Nesnášíš kritiku.Jsi jako kokosový ořech,který skrývá pod tvrdou slupkou jemnou a sladkou dužinu.Navenek tvrdá,pevná,neotřesitelná,disciplinovaná,tvé nitro je ale jemné,plné citu i soucitu.

Milá psychická devítko,jsi zde pro to,abys žila v souladu se svou nejvyšší celistvostí,abys vstoupila do spojení se svou intuitivní moudrostí a abys ostatní inspirovala svým příkladem. Tvé srdce ti může být vůdcem jedině tehdy,když vystoupíš ze své hlavy  – tedy když se nenecháš ovládat svým rozumem,ale přimkneš se k moudrosti svého srdce.

Jsi obdařena charismatem,jež ostatní velmi přitahuje.Je nutné,abys pochopila,že ať už příklad,který dáváš a život,který vedeš,je dobrý nebo nestojí za nic,jiní lidé tě budou následovat.

Všem psychickým devítkám je společná i další vlastnost: než řeknou ano, řeknou vždycky nejprve ne.

Násobíme-li 9 jiným číslem,vrací se vždy zpátky k sobě,neboť má egocentrickou osobnost.Když na druhé straně přičteme 9 k nějakému číslu,vrací se výsledek právě zpátky k tomuto číslu,neboť 9 může nutit juká čísla k vývoji.To svědčí o autoritářské a přece velkolepé povaze čísla 9.

Když devítky dozrají a znovu se spojí se svou Vyšší Vůlí,podobají se lucernám,jež ostatním svítí na cestu.Jejich vnitřní hloubka touha je obdařuje silným kouzlem.Ostatní se mohou na devítky obracet o radu,jelikož vnímají jejich vrozenou lásku,soucit a moudrost,třebaže jsou tyto vlastnosti ještě někdy skryty – leckdy i před devítky samotnými !

Doporučení:Milá devítko,měla by ses snažit ovládnout svůj sklon zaujímat negativní postoj – ať už vyjádřený slovy nebo chováním – ke svým blízkým.

Měla bys projevovat své životnímu partnerce/partnerovi co nejvíce lásky a vytvářet tak dům plný pohody a klidu.

Zejména bys neměla nikdy zapomínat, že „chybovat je lidské, odpouštět je božské“.

Měla bys ses odnaučit svému neustálému spěchu a potlačit svůj věčný neklid.

Měla bys odložit masku přísného a tvrdého člověka.

Neměla bys za žádných okolností ztrácet humor.

Měla by ses snažit potlačit svůj sklon oponovat, útočit a zvyšovat hlas

Měla by ses vyhýbat všem omamným látkám, protože jim snadno uvykáš a těžce odvykáš.

Uč se umění vypnout!

Existuje devět osobitých vlastností Boha,jež souzní s čísly: moc, nekonečnost, věčnost,krása, moudrost, dobrotivost, svatost, spravedlnost a svoboda.Číslo devět je jejich syntézou.

Devítka je číslo vyvolené ke službě Bohu, je to číslo boje, protože je nadáno vytrvalostí a odolností.

 

Poučení: Pro vibraci 9 je životním cílem všeobjímající Láska. Žij tímto citem a šíř je kolem sebe, potom se budeš i ty cítit mnohem více naplněna  a spokojena.

Den narození devět

Motto: Těším se ze svojí samoty. Mohu z ní vyjít, kdykoliv se mi zachce.

Úkol: Jestli se chceš vydat za světlem, prozkoumej nejprve svoji temnotu.

Cíl: Pravda,vědění,nalezení sama sebe

Symboly: Symbolem devítky je 9. sephira Jesod – Základ na Stromě poznání.Všechny aspekty Tvého života potřebují pevný základ, do kterého se vracíš z rozbouřeného světa okolo. Spirála devítky představuje nekonečnost vesmíru.V labyrintu světa nacházíme ráj ve svém srdci.

Tvé dary: vnitřní moudrost,zodpovědnost, vyzařování Vyšší síly,přesnost, přijímání samoty jako osvobozující,hloubavost, analytické schopnosti, smysl pro povinnost, manažerské schopnosti, nezávislost, cílevědomost,umělecké založení,velkorysost,bohatá fantazie, organizační schopnosti, aktivita,vášnivost,silná vůle,schopnost přijetí přirozeného rytmu života včetně stárnutí a smrti.

Tvé výzvy: přehnaná kritičnost, duchovní prázdnota,pedantství,izolování se od jiných, příliš emocionální jednání,strach z introspekce, netrpělivost,sklon k depresím,nerozhodnost,narcistické sebepozorování,strnulost,zahořklost,nepřátelský postoj k životu,kariérismus, pochybování o sobě,osamělost,strach být sám se svými myšlenkami a pocity,citová tvrdost, strach z temnoty,negativní vztah k lidem – odříznutost od světa,unikání od svých problémů,když ztratí z očích vyšší cíl,stává se  otrokem svého rozumu a nenechá se už vést impulsy svého srdce ani svou intuicí.

Zdraví a nemoci: zvýšené teploty a horečnatá onemocnění, infekce, zranění, spalničky, citlivost na kožní  onemocnění, hematologické problémy, žaludeční vředy, problémy s trávícím ústrojím.

Drahokamy: Nejvhodnější je Korál. V dětství a ranné mladosti je vhodný bílý, po čtyřicítce červený – jasně červený italský, červený nebo rumělkový tibetský, a nebo bledý korál.

Vhodný je také karneol, červený jaspis, červený achát nebo jiný druh červeného chalcedonu.

Korál byl podle tradice odjakživa silným ochranným kamenem.

Korály bílé jsou nejběžnější a nejdostupnější.Jejich očistný vliv osvobozuje od zatěžujících a temných myšlenek, negativních představ a pocitů, které jinak vedou, nejsou-li včas rozptýleny, ke stále se opakujícím depresím.

Korály tě mohou povzbudit k pozitivnímu myšlení i cítění,pomohou ti zachovat duševní čistotu a řád, zostří rozum a zvýší intelekt. Fyzicky léčí mnohé kostní nemoci, jako je např. osteoporóza nebo rachitis, ale i choroby močového měchýře.

Korálová voda posiluje zubní sklovinu a slábnoucí zrak.

Červený korál symbolizuje lásku, oddanost, pokoru a soucit s trpícími, sounáležitost s jednotou. Může tě naučit, že každá drobnost má smysl. Červený korál je i symbolem mateřství. Červený korál pomáhá při léčbě anémie, při poruchách krevního oběhu, neplodnosti, při menstruační nepravidelnosti a při ohroženém těhotenství.

Podporuje sexuální touhu a ulehčuje porod.

Růžové korály by ti mohly být vydatnou pomocí při meditaci, neboť ti věnují harmonii a vnitřní klid. Mírní deprese, uklidňují citová vzrušení a rozbouřenou mysl.Vyrovnávají nepravidelnou srdeční činnost, zbavují organismus jedů a tiší bolesti končetin.

Karmické úlohy:

Tělesné: Nepřepínej svoje síly zbytečně.Snaž se netrávit čas zahálením.Nezapojuj se do nesmyslných činností.

Emocionální: Uč se prožívat vyrovnaně  svoje city, nedělej z malých problémů velké, zkomplikuješ si tím zbytečně život.Ohlídej si,aby ses nestala závislá  na nějakém duchovním guruovi,dále na astroložce,jasnovidce,kartářce apod.

Spirituální: Odlož svoji kritickou mysl bokem a zdokonaluj se v poslouchání hlasu svojí duše.

Citát pro inspiraci:„Svět není třeba dávat do pořádku;svět sám je vtělením řádu.Je na nás,abychom se s tímto řádem sladili.“Henry Miller

„Osamělý,jdeš cestou k sobě samému! A kolem tebe samého jde tvá cesta a kolem tvých sedmi ďáblů.“Ze „Zarathustry“,Friedrich Nietzsche

Afirmace: „Svoje světlo sdílím s druhými a oni zase dávají své světlo mně“. „Těším se ze své samoty. Mohu z ní vyjít, kdykoli chci.“

Slova pro inspiraci:Nejvyšší k nám dole přistupuje, když se sami natahujeme nahoru ke svému Vyššímu já a k Pravdě.

 

Doporučení:Milá devítko,hledej.Zvažuj. Buď tím, čím jsi. Posviť si na vše, čemu nerozumíš. Věř, že odpověď je ukryta v Tobě.Uváděj vše do praxe,nebuď pouhým „sběratelem“. Pamatuj na to,že aby ses mohla otevřít pro nové, je nutné uzavřít vše staré.

Polož si otázku: Když mám pocit,že mě pohltila tma,jakým způsobem se natahuji po světle,které je stále přístupné?Jak hledám potřebnou inspiraci? Jak nechávám svítit svoje světlo? Proč si dělám starosti a jak bych si jich mohl dělat méně? V jaké situaci by mi prospělo,kdybych na čas přestal poskytovat pomoc?

tarot-karta-poustevnik-maly

9.arkána Tarotu : Poustevník – „Ten, jenž medituje, filozofuje a je mudrcem“

V cyklu velkých arkán znamená tento symbol myslitele a člověka hledajícího moudrost.Znamená ale i čas ve smyslu nadčasovosti – čas nemá význam.

Poustevník je univerzálním principem završení, rozjímání a introspekce. Je to archetyp moudrosti. Poustevník šíří světlo, ukazuje cestu a moudře vede. Čerpá ze své vnitřní moudrosti a životních zkušeností, které jsou neocenitelným zdrojem pomoci ostatním na jejich životní cestě.

Poustevník je spojen s astrologickým znamením Panny. Pro Pannu je charakteristické zaměření na detaily; patří k ní i organizační schopnosti, tendence až příliš všechno rozebírat a zabývat se malichernostmi, jsou tu sklony k perfekcionismu, sklony usilovat o nedosažitelné cíle pro sebe i druhé a smysl pro krásu.

Milá devítko,přijmi svou osamělost!Zahloubáním se do sebe a vnitřním náhledem můžeš dospět k pravému poznání a k vlastní vnitřní pravdě.Kdo se navrací k sobě,aby nalezl své vnitřní světlo,setká se také se svými stíny.Vystav se této zkušenosti a vyjdeš z ní s očištěnou a projasněnou myslí a srdcem.Oprosti se od všeho,co již nesouhlasí s tvou vnitřní pravdou.

Poustevník je sice sám, ale není osamělý. Stáhl se ze světa jen obrazně,nikoli doslova.  Podílí se na světě, účastní se ho, ale není mu podroben.Poustevník ale nemusí nezbytně znamenat život v odloučení.Můžeme být třeba i v tlačenici davu,a přece mít pohled zaměřený do nitra.Ta pravý poustevník proniká stále hlouběji a hlouběji do své nejvnitřnější podstaty.

Milá devítko,jestliže v tobě uzrálo rozhodnutí podniknout cestu do svého nitra,najdi si čas – nejlépe denně – k uklidnění,k prožití míru a ticha v sobě.Opakuj si po nějaký čas každý den slova jednoho pokročilého mistra,nech je na sebe působit a medituj o jejich hluboké pravdě:

„Jsem dítě Světla.Miluji Světlo.Sloužím Světlu.Žiji ve Světle.Světlo mě vede,uzdravuje,osvobozuje,proměňuje a posvěcuje.Žehnám Světlu.Světlo je ve mně.Světlo a já jsme jedno.Já Jsem Světlo!“

Den narození osmnáct – zmatek versus tajemství

Motto: Největší tma je vždy těsně před úsvitem.

Cíl: nejhlubší sebepoznání;setkání s nocí,setkání se strachem.

Úkol: Pravidelně medituj a odhaluj,kde jsou tvoje slepá místa.

Symboly: Osmnáctka je spojnicí mezi 3. sephirou Binah – Rozum a Geburah – Důstojnost a přísnost, pátou sephirou na Stromě života.

Kritický rozum a důstojnost, s jakým se prezentuješ svému okolí, ti nezaručuje ještě vítězství na Tvé cestě. Slouží jen na oddělení zrna od plev a odklonění od falešných pravd, které by tě mohly zavést do slepé uličky.

Vzepři se svým obavám. Připusť to,co chce vyjít z hlubin.

Nauč se myslet srdcem a cítit rozumem.

Tvé dary: tvořivost,nápaditost,intelekt,organizační talent,smysl pro spravedlnost,senzitivnost,fantazie,otevřenost vůči informacím ze snů,hluboké city,vizionářství,schopnost čerpat z hlubokých vnitřních zdrojů.

Tvé výzvy: přílišné noření a uzavírání se do vlastního světa,sklony k závislostem,absolutní nezodpovědnost,utíkání před ní,plané fantazírování a přehnané vůdcovské ambice, podléhání špatným sklonům,stihomanie,přílišná racionálnost,potlačování citů,nerozhodnost a pasivita,odmítání uznat stín a vidět pravdu,náladovost,sklony k depresím,vyhýbání se intenzivním pocitům,poblouzněnost,neupřímnost,melancholie,sklon k manipulaci.

Zdraví a nemoci : zvýšené teploty a horečnatá onemocnění,infekce, hematologické problémy,trávící trakt, citlivost na kožní onemocnění,alergie.

Drahokamy: Opál – nejlépe Mexický vodní nebo Drahý opál

Opál nám pomáhá rozpoznat naše pravé vnitřní Já a podle něj i v každodenním životě cítit,myslet a jednat.

Drahý opál má jednu zvláštnost – zápornou energii a negativitu sice vstřebává,avšak není-li okamžitě odstraněn a očištěn z těla,vrací jí nešťastníkovi s ještě větším důrazem zpět.Takto nás učí zachovávat naše pocity a myšlenky v čistotě,abychom nebyli s vlastní negativitou konfrontování ještě bolestivěji.Stručně řečeno drahý opál je zrcadlem našich emocí.Vždy zesiluje výhradně ten stav,který v nás právě probíhá.Tím,že takto zesiluje naše charakterové vlastnosti,stává se naším vlastním svědomím a učí nás trvalé pozornosti k nám samým. Drahý opál otvírá našemu vědomí i oblasti,jež jsme dosud nevnímali nebo přecházeli bez povšimnutí,ale bez nichž by nebyla naše životní zkušenost úplná.Posiluje kreativitu,vnímavost a fantazii.

Den narození osmnáct vnímám v pestré mozaice dnů narození jako jeden z nejobtížnějších,které si duše mohla vybrat .18 symbolizuje materialismus,který se snaží zničit duchovní stránku povahy člověka.Tato vibrace s sebou často přináší osobě, kterou reprezentuje,  trpké spory v rámci rodiny. V některých případech naznačuje získávání peněz nebo pozic nečistými taktikami.

Milá osmnáctko,jediným způsobem,jak zmírnit někdy nepříliš pozitivní vliv tohoto čísla vliv na život, jsou duchovní prostředky: neúnavně a opakovaně čelit problémům  láskou, odpuštěním a oplácením zlého dobrým. Potom ti začnou vibrace osmnáctky sloužit jako zdroj inspirace a osvícení.

Číslo osmnáct v sobě zahrnuje Slunce (1) a Saturn (7) a vládne mu Mars (9).

Saturn odjakživa platil za moudrého, ale tvrdého učitele. Proto i člověk ovlivněný vibrací čísla 18 musí čelit mnoha vnitřním konfliktům a životním překážkám.Sám si mezi  inkarnacemi vybral (na úrovni vyššího Já) tento „kanál“ pro narození jako nejtěžší zkoušku kvality své duše.

Vážená osmnáctko,jsi člověk,který je rád užitečný.Přes svou potřebu pomáhat druhým ale míváš často problémy v osobním životě.Měla by ses naučit,že dobročinnost začíná doma!

Karmické úkoly.

Tělesné: Vyvažuj duševní práci fyzickou a naopak. Extrémy škodí.

Emocionální: Důvěřuj více svojí intuici a svět pro tebe nebude takový zamlžený.Uvědom si,že pouze intuitivní pochopení může odhalit hlubiny.

Spirituální: Často ztrácíš ze zřetele,že nevábná cesta může na konci ukrývat drahokam.

Doporučení: Pokud možno plánuj si všechno důležité na 3. nebo 6. dne v měsíci  a přidej vibrace šestky všude tam, kde je to možné, jako např. v adrese, v telefonních číslech;  použij jakýkoliv jiný způsob, který tě napadne, abys zdůraznil a zvýšil moc čísla šest v osobním i pracovním životě.

Tak můžeš zvítězit nad omezeními čísla osmnáct jak v duchovním, tak v materiálním světě.

tarot-karta-mesic-maly

Osmnáctá arkána tarotu: Luna

Motto: Soumrak je často klamný a nebezpečnější než noc.Oceň svoji duši a ona ti přinese osvícení.

Luna je uctívána už od nepaměti. Lidská mysl si pomalu začíná uvědomovat, že zrcadlíme Božské podobně jako Luna zrcadlí Slunce.

Číslo osmnáct ukazuje, že Luna vyžaduje uplatňování pozornosti a vůle, abychom láskyplným odhodláním mohli proměnit svoje prvotní energie (1) a vášně (8).Osmnáct sečteno dává devět, což naznačuje, že nám Poustevník (číslo devět) nabízí nástroje, jimiž to můžeme uskutečnit.

Na cestu domů nám svítí Měsíc. Luna je proměnlivá, a proto nám dává různé množství světla a tmy, což nám má připomenout, že se na cestě střídají radosti i strasti. Varuje nás také, abychom příliš dlouho nesetrvávali u starých ublížení a chyb a nedospělého jednání. Svoji minulost máme vidět jako pomoc od Boha, která nás přivedla až tam, kde v životě stojíme.Číslo18 hebrejsky znamená Chaj „život“ a v podstatě vypovídá o tom, že život a světlo sestupují shůry, aby nám pomáhaly z temnoty, jestliže se po nich natahujeme.

Měsíc je univerzálním ženským principem. Jeho magnetické síly, které ovlivňují vody na povrchu země, nám připomínají, že naše vnímavá stránka má moc se vyvíjet , rozšiřovat a nést plody, ale také plně vyjadřovat svou osobní sílu a přirozenost.V symbolu Měsíce se zrcadlí mystérium naší pravé podstaty.Je nutné, abychom se nebáli otevřít se a být sami sebou, bez jakékoli snahy zasahovat do přirozeného běhu věcí a bez potřeby cenzurovat svůj projev.Měsíc symbolizuje naši možnost zvolit si buď cestu odhalení své pravé podstaty, a nebo své pravé já popřít.

Měsíc je vnějším vyjádřením archetypní energie Poustevníka (9). Měsíc (18) zosobňuje v pravdě skrytou podstatu sebe sama ve vnějším světě. Svou pravou podstatu jsme schopni odhalit poté, co jsme byli ochotni vydat se do svého nitra a znovu nalézt pravou povahu toho, kým jsme. Během tohoto procesu hledání se musíme postavit představám o sobě samých. Jakmile jsme schopni zbavit se svého sebeklamu a sebekritiky, začneme pociťovat kvality, jejichž zdroj je v naší nejhlubší podstatě: štěstí, sílu a naše vlastní neomezené bohatství.

 

Afirmace: S láskou vynáším své skryté stránky na světlo.

S bdělostí a rozhodností vidím i v životních krizích šanci k učení a zrání.

Citát pro inspiraci: „Chybovati je lidské a odpouštěti božské.“ Pope

„Sebepoznání je prvním krokem k dosažení moudrosti.“ D.Kindersley

K zamyšlení: Na cestě domů nejvíc překážíme sami sobě.Hledání pravdy znemožňuje strach z ní.Proto nechceme skutečně najít pravdu,nýbrž jen naši představu o ní,abychom si zachovali zdánlivou výhodu jakési bezpečnosti.Kdyby nám strach v noci nesvíral srdce,když máme zlé sny a neučil nás se bát,nic by nás nenutilo opustit falešný úkryt a dospět k pravému poznání.

Milá osmnáctko,polož si otázku: „Jaké vzpomínky mě pronásledují?“, “Proč plavu současně několika směry?“,V jaké oblasti života,osobního nebo profesionálního,mi přibývá nebo ubývá schopností a sil? „Jaké skryté myšlenky a pocity projevuji se stále větší jasností?“ „Přijímám lépe svou divokou stránku? A jak?“

Den narození dvacet sedm

Motto: Mám odvahu věřit, že všechno v mém životě slouží k mému dobru.

Úkol: Přezkoumej svoje strachy a obavy. Poznej, které oblasti života ti přinášejí  nejvíce starostí.

Symboly: 27 je v Kabale na Stromu života spojnicí mezi sedmou sephirou Necah – Boj a Osmou sephirou Hod – Čest a Sláva .Tvoje duše bojuje o zdokonalení. V tom je její zbraň i odměna. Tvoje cesta je někdy neschůdná a plná překážek,ale nenechej se odradit.Když budeš bdělá, neztratíš ze zřetele svůj cíl.

Tvé dary: hloubavost, síla,klid,velký smysl pro humor,rozhodnost a mnohostrannost,sklony k analyzování,pořádkumilovnost, citlivost, smysl pro povinnost, zdravá bojovnost, vytrvalost, pracovitost, touha po uceleném a harmonickém rodinném životě, cílevědomost, potřeba lásky a ocenění.

Tvé výzvy: přehnaný smysl pro povinnost,  „malý generál“, přílišné obavy ze všeho, sklon k hádkám,nedůvěra ve své vlastní síly, přehnaná kritičnost, tvrdost,nekompromisnost,ztráty v důsledku vlastní neuváženosti.

Zdraví a nemoci: zvýšené teploty a horečnatá onemocnění, hematologické problémy, zranění, kožní onemocnění – alergie, žaludeční vředy, trávicí trakt.

Kameny: Červený jaspis

Je nositelem vitální životodárné energie.jeho zemitá barva zaktivuje tvojivůli,odvahu a vytrvalost.Jeho prostá,hutná vibrace,očistná energie,tě povede k nezištnosti a skromnosti,soucitu,pochopení a trpělivosti,podpoří tvou  přirozenou touhu činit dobro.Červený jaspis má širokou škálu léčebných vlastností.

Karmické úlohy:

Fyzické: Důvěřuj svému tělu a řiď se jeho pokyny. Dopřej si pravidelný odpočinek.Zejména kolem středu 6.desetiletí života je potřeba žít zdravěji! Žij jednotu „mozek – srdce-ruka“.Vyhýbej se každému extrémnímu chování.

Emocionální: Nauč se větší sebedůvěře a spokojenosti se sebou .Vyhni se přisuzování viny.Neboj se konfrontace se svými strachy – vytáhni je na světlo a potom je s láskou přijmi a vyčisti !

Spirituální: Odvaž se probádat nikým nevyšlapané cesty.Snaž se prohlédnout souvislosti,sbírat zkušenosti a sděluj je druhým.Nejprve ale poznej sama sebe! Zůstaň ve všech životních situacích věrná sama sobě.

Milá sedmadvacítko,jsi velmi citlivá, vše velmi intenzivně prožíváš – i když to tak třeba nevypadá. Citlivě reaguješ na všechno, co se kolem Tebe děje.Pod vlivem čísla dne 27 jsi tak trochu snílek;občas silně podléháš iluzím.V zásadě máš vysoké nároky, jsi perfekcionista, a když se ti věci nedaří, dokážeš být na sebe velmi tvrdá – máš sklon kritizovat se od rána do večera a stejným způsobem posuzuješ jiné – zlobíš se na ně, že  se nechovají podle tvých představ. Máš v sobě tendenci brát sebe i život příliš vážně.Pokud má Tvoje povaha nějakou negativní stránku, bude to patrně sklon k sebezničení.Ten může způsobit závislost na alkoholu, drogách, stresové problémy na hranici nervového zhroucení a někdy dokonce i sebevražedné pokusy.

Devítka představuje úplnost, a proto se musíš naučit, že porozumění a moudrosti je možno dosáhnout jen přijímáním odpovědnosti a překonáváním nesnází.

tarot-karta-poustevnik-maly

9.arkána Tarotu Poustevník: Motto: Buď,čím jsi.

Poustevník ztělesňuje člověka,který v daném čase řeší své problémy a plní své úkoly,aniž by něco zametal pod koberec.Tím,že sám sebe zdokonaluje,že rozmnožuje a sklízí plody svého nadání,přispívá k uzdravování a spáse naší Země a k jejímu uvádění do “panenského stavu”.

Žít jako poustevník se netýká vnějších forem zříkání se něčeho či askeze.Jde o život v „přítomnosti Boha“.

Poustevníka můžeme chápat jako průvodce na cestách.“Poustevník“ ale nepředstavuje jen cestu,nýbrž i cíl.Jako cíl vyjadřuje postava Poustevníka nás samé nebo důležitou část nás samých,tu,která čeká na vysvobození .A naopak,může představovat i tu naši část,jíž by bylo momentálně nejlépe „poslat k ledu“.

Milá dvacetsedmičko,představ si,jak po temné cestě kráčí osamělý mudrc.Je těsně před úsvitem a on třímá lucernu,jako by svítil těm,kdož půjdou za ním.Takoví mudrci,kteří svítí ostatním na cestu mohou vést jedině tam,kam jsou ochotni sami zamířit.Jestliže z cesty sejdou,sejdou z ní i ti,kdož kráčejí v jejích stopách.Kdybys byl takovým mudrcem ty,dokázal bys vést ostatní svým příkladem? Dokázal bys je inspirovat svou celistvostí?

Afirmace: „S radostí zdravím všechno nové ve svém životě!“

„Přenechávám se s důvěrou vedení svého srdce!“

Citát pro inspiraci:“Všechno se mění,nic nezaniká“. Ovidius

„Pokaždé,když jsme měnili své okolí,změnilo okolí naše způsoby chování a naše nové chování vyžadovalo nové okolí.“ Laurence J.Peter

Milí přátelé,dospěli jsme společně k závěru Pestré mozaiky dnů narození.Doufám,že vám informace zde uvedené pomohli třeba k lepšímu pochopení sebe sama nebo svých blízkých.

 

Přeji vám,ať vaše touha po poznání vzrůstá a samotný proces poznávání ať vás naplňuje radostí a štěstím,tak jako mne.

S láskou a úctou

Vaše Sofie

Zdroj: http://www.novoucestou.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Leden 2015
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031