ZDRAVÍ – LÁSKA – JÓGA
Motto týdne:

Dnešní generace je tak zaneprázdněná dokazováním, že ženy můžou dělat všechno, co dělají muži…že ženy tím ztrácí svoji jedinečnost.

Žena nebyla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co umí muž. Byla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co muž neumí.

 

….kéž jsou všechny bytosti této planety šťastny….

 

Nezapomínejte si naplňovat život tím, co máte rádi. Dívejte se na oblíbené filmy, poslouchejte oblíbenou hudbu, noste svetr, který máte nejraději a vařte si svůj nejmilejší čaj. Obklopte se milými věcmi a milujte každou chvilku svého života…

Archiv pro měsíc: Říjen 2014

Orgánové hodiny

Orgánová sestava

Tak se mi podařilo dohledat autory tohoto skvělého článku a dostala jsem svolení jej uveřejnit i na stránkách MOJE-PRAVDY. Anička s Pavlem jsou nejen teoretici, ale i praktici, kteří vedou semináře a cvičení, o kterých se více dočtete na jejich stránkách http://www.uduhy.cz/. Jsem zastáncem toho, že dobré věci se mají mezi lidi šířit…. a tak s dovolením šířím.

Orgánová sestava je soubor dvanácti cviků, z nichž každý uvolňuje jednu z dvanácti akupunkturních drah a posiluje orgán, který této dráze přísluší.

 pentagramorganu

Při pravidelném cvičení této sestavy lze zajistit přísun okysličené krve ke všem orgánům. Aktivovat lymfatický systém a doplnit tak potřebnou energii.

  • Výsledek je regenerace – obnovení buněk v orgánech.
  • Upravení dýchacího, trávicího, vylučovacího procesu.
  • Před cvičením provedeme minimálně automasáž.
  • Cvičíme pomalu a plynule.

celkovaorganovasestava

 

 

 

Cviky orgánové sestavy

 

Orgány a dráhy – popis

Rozebereme si jednotlivé orgány a jejich dráhy podrobněji. Popisy průběhů drah nezahrnují vnitřní větve, ve kterých každá dráha prochází vždy příslušným orgánem a také orgánem sdruženým.

1. Cvik pro posílení dráhy jater

     léčivý zvuk – sssýýý

imagejatra

Játra přináleží, dle pěti prvků, elementu dřevu a z ročních období k jaru. Jejich vnějším vývodem jsou oči. Z tkání k nim patří šlachy a vazivo. Tekutinou, kterou ovlivňují, jsou slzy. Dráha jater jako jinová dráha dolních končetin začíná na vnítřní straně palce nohy, jde po vnitřní straně bérců a stehen, dále po boční straně břicha až k volnému okraji 2. žebra.

Průběh dráhy (meridianu) jater

                     jatra

Pood jejím vlivem jsou postranní části trupu, játra, žlučník, slinivka, urogenitální orgány. Maximální čas jater je od 1 do 3 hodin po půl noci. Játra vykonávají důležité funkce související s čchi, krví a tělesnými tekutinami. Dle tradičních názorů uchovávají krev, aby vyživovala orgány. Řídí také uvolňování všeobecné energie jang, kterou přivádějí ke svalům. Dá se říci, že játra řídí průchodnost, aby se krev, čchi a tekutiny mohly volně pohybovat. Napomáhají trávení. Dále mají vliv na emoční aktivitu a duševní stav.

Citem jater je hněv, rozumovou vlastností zvídavost, originalita.

Stav jater se projevuje na nehtech, které jsou při jejich poruše lámavé, vysušené, křehké a bezbarvé.

Lidé mající energii jater v nadbytku jsou postavy štíhlé, hranaté, mají nápadné vrásky, zejména mezi obočím a kořenem nosu. Jsou netrpěliví, sexuálně náruživí, sebevědomí a sebejistí. Ti, kteří mají nedostatek energie jater, trpívají nechutenstvím, degenerativními chorobami, kožními alergickými projevy, poruchami látkové výměny. Mají poruchy spánku, poruchy imunity. Jsou nerozhodní, bázliví, trpí depresemi.

Onemocnění jater se mohou projevit také závratěmi, mžitky před očima, očními poruchami, pocity plnosti a tlaku pod žebry, bolesti v oblasti jater, předrážděností a vznětlivostí, náchylností k hněvu, silnými bolestmi hlavy, někdy i křečmi svalstva. Při oslabení jaterní čchi dochází k předrážděnosti a nespavosti, bolestem hlavy, návalům na zvracení, poklesu dělohy, poruchám menstruace, impotenci.

2. Cvik pro dráhu žlučníku

     léčivý zvuk – šššůůů

imagejatrazlucnik

Žlučník patří k elementu dřeva, je sdruženým orgánem jater, jejich jangovým partnerem. Jeho dráha začíná u zevního očního koutku a směřuje na spánkovou krajinu, kde vytváří složité křivky po celé boční straně hlavy. Pokračuje přes boční stranu krku k rameni a odtud po boční straně hrudníku a břicha do oblasti kyčelního kloubu, dále po středu boční strany dolní končetiny (jako lampasy na generálských kalhotech) až na nohu, kde končí na zevní straně 4. prstu nohy.

Průběh dráhy (meridianu) žlučníku

                  zlucnik

Pod jejím vlivem jsou uši, oči, hrudník, játra, žlučník, hýždě, kolena, dolní končetiny. Dráha má veliký význam u migrénozních bolestí hlavy, kdy stimulace jejích bodů dokáže přinést úlevu.Funkcí žlučníku je uchovávání a vylučování žluče, která napomáhá trávení. proto při jeho poruchách dochází k nadýmání, průjmům, pocitu hořkosti v ústech, zvracení.

Z psychických vlastností mu patří rozhodnost, odvaha.

Poruchy žlučníku a jeho dráhy se projeví zejména nespavostí, depresemi, bolestí hlavy, závratěmi, poruchami sluchu, zněním v uších, bolestmi očí a bolestmi a poruchami v oblasti dráhy, dále poruchami periferních nervů, šlach a svalstva. Dochází ke křečím svalů, nebo naopak k jejich ochablosti. Její maximální čas je od 23 do 1hodiny.

Cvičení provádíme stejně jako u jater v širokém roznožném sedu se vzpřímenou páteří. Paže vzpažíme a propleteme prsty. Rovně se předkloníme, rukama zatlačíme shora do pravého kolene, které tak tlačíme k podložce. Vydržíme. Pak se narovnáme, vzpažíme a opět se předkloníme, tentokrát k levému koleni.

3. Cvik prospívající srdci

    léčivý zvuk – kche nebo chu

imagesrdceceleSrdce přináleží elementu ohně, z ročních období létu. Má vztah ke střednímu uchu. Z tkání mu přináleží cévní systém.

Dráha srdce je jinovou dráhou horních končetin. Začíná v podpaží, postupuje po dlaňové straně horní končetiny, po její malíkové straně až na palcový okraj malíku, kde končí.

Průběh dráhy (meridiánu) srdce

                      srdce

Pod jejím vlivem jsou srdce, centrální nervový systém s psychikou, temperament, cévy, jazyk, hmat, rameno, paže, malíková strana ruky, střední ucho. Je nejdůležitější ze všech orgánů, je jejich vládcem. Pokud je srdce zdravé, jsou i ostatní orgány v pořádku, a naopak.Je sídlem psychiky a vědomí. Řídí krev, kterou dopravuje ostatním orgánům. Má vliv na cévní systém a při jeho poruše dochází ke kornatění cév. Má vztah k imunitě. Jeho vnějším vývodem je jazyk. Již naše babičky říkaly, že co na srdci to na jazyku. A tak vedle rozeznávání chutí má jazyk důležitou funkci sdělovat naše myšlenkové pochody. Při poruše dochází k neklidu, nespavosti, duševní otupělosti, výpadkům vědomí.

V létě jang vrcholí, a proto jang srdce také vstoupá vzhůru,což může vyvolat bolesti v hrdle, záněty v krku, pocit sucha a pocit žízně, afty na jazyku, bušivé srdce, svíravé pocity v srdeční krajině, tlak na hrudníku, bolesti v podpaží, pocity horka a pálení dlaní, třes horních končetin, bolesti hlavy, žlutou barvu moče.

Při prázdnotě čchi srdce dochází k srdeční arytmii, silnému bušení srdce, nespavosti, návalům pocení, nervové oslabenosti, bušení srdce při pohybu a podobně. Dále to mohou být deprese, nespavost, poruchy paměti.

Citem srdce je radost, myšlenkovou náplní přání, která však nemusí být vždy uspokojována.Tekutinou srdce je pot. Tím má také vztah k řízení tepelné regulace.

Srdce tlumíme pomocí zvuku !kche!, zejména v brzkých ranních hodinách.

Zvuk syna (který použijeme při plnosti srdce je !chu!, zvuk sleziny, zvuk matky, který použijeme při slabosti srdce je nám již známý !sý!. Můžeme také doplnit při plnosti srdce o zvuk !čchuej! posilující ledviny, neboť tyto stojí v opozici k srdci a podmaňují si je.

Ze cviků srdci prospívá sed, při němž pokrčíme nohy a chodidla opřeme o sebe. Prsty nohou přitáhneme co nejvíce k tělu. Sepneme ruce a propleteme jejich prsty, přičemž malíky necháme natažené a tlačíme špičkami proti sobě. Takto sepnutýma rukama uchopíme sepnutá chodidla. Napřímíme hlavu a v této pozici setrváme.

4. Cvik pro tenké střevo

    léčivý zvuk – hhhaaa

imagetenkestrevo2Tenké střevo je sdruženým jangovým orgánem k srdci. Jeho maximální čas je od 13 do 15 hodin. Jeho dráha začíná na malíkové straně špičky malíku a pokračuje po malíkové straně hřbetu horní končetiny přes ramenní oblast směrem ke krční pateři a od ní po krku na obličej, kde jde pod jařmovou kost a od ní se ohýbá ke středu ušního lalůčku, kde v jamce před ním končí.

Průběh dráhy (meridiánu) tenkého střeva

                  tenkestrevo

Pod jejím vlivem jsou horní končetiny, záda, šíje, hrdlo, hlava.Funkcí tenkého střeva je oddělovat energie z potravy, tedy příjem, zažívání a absorbce výživných substancí a transport odpadních látek do tlustého střeva. Současně má vliv i na metabolismus tekutin. Při jeho poruše dochází k zažívacím potížím, kručení v břiše, bolestem břicha, průjmům. Také k poruchám močení (hospodaření s vodou). Má také vliv na laktaci (tvorbu matařského mléka). Jinak to mohou být i bolesti zubů a bolesti v ústní dutině, bolesti v krku, šíje a hlavy, závratě a hučení v uších, poruchy sluchu, onemocnění horních končetin.

Při cvičení vycházíme ze stejné pozice jako v případě srdce. Předkloníme se a spustíme hlavu co nejvíce ke spojeným rukám.

 

5. Cvik prospívající slezině – slinivce

     léčivý zvuk – hhhúúú

imageslezinaaslinivkaprurezSlezina je jinový orgán náležející elementu země, z ročních obdbí pozdnímu (deštivému) létu. Jejím vnějším vývodem jsou ústa. Její dráha – jinová dráha dolních končetin – začíná na vnitřním okraji palce nohy, odkud jde k vnitřnímu kotníku nohy a dále po zadní straně holenní kosti a po vnitřní ploše stehna do tříselné oblasti, kterou překračuje, a postupuje po předoboční straně břicha a hrudníku až do druhého mezižebří, odkud se lomí a končí ve středni podpažní čáře na dolním okraji šestého mezižebří.

Průběh dráhy (meridiánu) sleziny

                   slezina

Pod jejím vlivem jsou plíce, břicho, střeva, žaludek, slezina, játra, urogenitální systém , dolní končetiny. Maximální čas dráhy sleziny je od 9 do 11 hodin dopoledne.  Tradiční medicína přiřkla slezině funkci řídit zažívání, přeměnu a dopravu výživných látek a vody jednotlivým orgánům. Podle tradičních názorů slezina vytváří jemnou výživnou čchi, která je z ní transportována do celého těla. Také odpovídá za hospodaření vodou. Řídí ovládání krve a udržuje ji v cévách (při poruše dochází ke krvácení odkudkoliv, k silné menstuaci). Svým vlivem na měkké vazivo, podkoží a svalstvo udržuje vnitřní orgány ve své pozici, aby nedocházelo k jenich klesání a výhřezům. Má také vliv na imunitní systém.

Stav sleziny se projevje na rtech, jejím vývodem jsou ústa. Její tekutinou jsou sliny. Emocí sleziny jsou obavy, zádumčivost, z rozumových dějů přemítání, myšlení.

Při plnosti dochází ke zvracení, nadýmání, říhání, bolestem hlavy s horečkou, vodnatému průjmu. U prázdnoty jsou pocity únavy končetin, neklid, nespavost, vodnaté otoky. Slezinu posiluje zvuk !hu!, který je možno doplnit dechem matky (srdce) !kche!.

Ze cviků prospívá slezině tento: Vzpažíme ve vzpřímeném sedu propleteme prsty a protáhneme se do záklonu. pro zdatnější: Sedneme si mezi paty, chodidla vytočíme do stran. S oporou předloktí se položíme na záda a uvolníme šíji. Prsty rukou vzájemně propleteme a vzpažíme. Ukazováky tlačíme proti sobě.

6. Cvik pro posílení žaludku

    léčivý zvuk – čččuuu

imagezaludekprurezŽaludek je jangovým partnerem, sdruženým orgánem sleziny. Tradiční medicína ho nazývala mořem potravy. Jako dutý orgán má na starosti příjem potravy a je jejím zásobníkem. Stará se o veškeré trávení a transport látek a vody. Otevírá se navenek ústy, jeho tekutinou jsou sliny, řídí chuť. Rozkládá potravu a vytváří z ní jemnou esenci, kterou podle tradičních názorů slezina dále zpracovává a rozvádí po těle. Tím se podílí na tvorbě postnatální čchi.

Dráha žaludku jako jangová dráha dolních končetin začíná těsně pod středem oka a jde směrem dolů až k dolní čelisti, kde se podkovovitě otáčí, a před ušním boltcem vystupuje až nad přední vlasovou hranici. Z nejnižšího místa podkovy jde směrem dolů na krk do nadklíčkové krajiny, kde uhýbá do linie jdoucí středem prsní bradavky a postupuje po hrudníku směrem dolů. Pod prsy se stáčí blíže střední linii těla a pokračuje po břiše až k tříselní krajině. Poté jde po přední a zevní ploše dolní končetiny, po středu nártu a končí u zevního okraje 2. prstce nohy.

Průběh dráhy (meridiánu) žaludku

                       zaludek

Pod jejím vlivem tedy jsou hlava, tváře, psta, zuby, hrdlo, plíce, žaludek, střeva, dolní končetiny. Kousek pod kolenem se nachází 36. bod této dráhy, nazývaný mořem jangu, který má velký vliv jednak na celý průběhdráhy, zejména však na nervový systém, který tonizuje, eventuálně při jeho přepětí uklidňuje. Maximlní čas je od 7 do 9 hodin ráno.

Žaludek je v tradiční medicíně považován za velmi důležitý. Proto jeho poruchy mohou ovlivnit i ostatní orgány. Porucha dráhy se projevuje zejména bolestmi hlavy, bolestmi zubů v dolní čelisti, krvácením z nosu, obrnami a bolestmi v tvářích. Na krku jsou to zejména zvětšené lymfatické uzliny, bolesti v oblasti kývače hlavy, štítné žlázy, koktavost. Také poruchy chuti, bolesti břicha, zvracení, poruchy trávení, vředové choroby a onemocnění prsní žlázy.

Při cviku k posílení žaludku sedíme na patách se vzpřímenou páteří. Paže vzpažíme bočním obloukem, propleteme navzájem prsty a konce prsteníků tlačíme do mezer mezi prsty. Zakloníme hlavu a dlaně otočíme směrem nahoru.

7. Cvik pro protažení dráhy plic

     léčivý zvuk – při oslabení chuuu

                      – podzim, zima sss

imagepliceuvnitrPlíce patří elementu kov, z ročních období podzimu. Jejich vnějším vývodem je nos. Z emocí je to smutek, z rozumových vlastností vůle. Plíce leží ze všech vnitřních orgánů nejvýše, a proto jsou často napadány zevními škodlivinami. Jsou na ně velmi citlivé. Jejich maximální čas je ráno od 3 do 5 hodin. Z tkání patří plícím a elementu kovu také kůže.

Dráha plic je jinová dráha horních končetin. Dráha začíná ve 2. mezižebří uprostřed mezi linií prsní bradavky a podpaží. Odtud stoupá do 1. mezižebří a stáčí se do oblasti ramenního kloubu. Jde přes jeho přední stranu na horní končetinu, kde probíhá po její dlaňové a palcové straně a končí na palci ruky.

Průběh dráhy (meridiánu) plic

                                plice

Pod jejím vlivem jsou tedy horní končetiny, hrudník, plíce, hrdlo a nos. Plíce řídí dýchání a zásobování všech orgánů energií čchi. Také řídí pohyb vody. Mají vliv na ochlupení a kůži vůbec. Mají vztah k imunitním dějům. Jejich tekutinou jsou hleny (proto se při nachlazení objevuje sekrece z nosu a produktivní kašel). Při normální funkci je jedinec se širokým pasem, skromný, praktický, pozitivně laděný. Při oslabení má skleslé držení ramen, vpadlý hrudník. Má depresiní nálady, zejména na podzim, neboť plíce patří podzimu. Je uzavřený, málomluvný, konzervativního myšlení, až zkostnatělý.

Plnost plic se projeví pocity plnosti v hrudníku, bolestmi ramen a zad, nachlazením, velkým množstvím žluté moče. Při prázdnotě jsou taktéž bolesti v ramenou a zdech, dechové potíže, časté močení s malým množstvím moče. Dochází k oslabení obranných sil. Dráha plic, zejména její 7. bod nacházející se asi 3 cm nad zápěstím na jeho dlaňové a palcové straně na hraně kosti, má výrazný vliv na kožní onemocnění, ale také na spáleniny (jde vlastně o poruchu kůže). Masáží tohoto bodu můžeme zmírnit následký spáleniny kdekoliv na těle a zároveň působit i ke zmírnění bolestí.

Při oslabení plic je vhodné cvičet dech !chu! (dech matky, která posílí plíce). A protože na podzim se uzavírají póry v pokožce a nahromaděné teplo z léta může zablokovat plíce, je v tomto období nejlépe cvičit dech !s!, který plíce vyčistí.

Z tělesných cvičení je posiluje následující: Stojíme v širokém rozkročení, tělo je vzpřímené. Pozvolna vzpažujeme za současného nádechu, při zapažování vydechujeme. V zapažení spojíme ruce za zády a zaklesneme palce bříšky proti sobě a protáhneme se. V tomto protažení chvíli setrváme.

8. Cvik pro posílení dráhy tlustého střeva

    léčebný zvuk – –

imagetlustestrevo

Tlusté střevo je sdruženým orgánem plic. Jeho maximální čas je od 5 do 7 hodin ráno. Úkolem tlustého střeva je vstřebávát vodu a vylučovat odpadní látky z těla. Jde o jangový orgán. Jeho dráha začíná na palcovém okraji ukazováku a probíhá po hřbetní a palcové straně po horní končetině až na nejvyšší bod ramene, odkud se dostává do nadklíčkové krajiny a přes krk na obličej. Nad horním rtem kříží jako jediná dráha střední linií těla a dostává se na druhou stranu, kde končí v rýze u nosních křídel.

Průběh dráhy (meridianu) tlustého střeva

                            tlustestrevo

Pod vlivem dráhy tlustého střeva jsou hlava, ústa, zuby, tváře, jícen, horní končetiny. Má vliv i na sliznice dýchacích cest a zažívacího systému. Proto je vhodná i při počínajících onemocněních z nachlazení, kdy v počátečních stádiích lze masáží jejího 4. bodu předejít vzniku onemocnění (i angíny nebo teploty). Bod se nachází v prvním meziprstním prostoru ruky ve výši poloviny záprstní kůstky palce.

Vedle kručení a bolestí v břiše a poruchy stolice se při poruše tlustého střeva objevují také bolesti zubů a nemoci dásní, rýma, krvácení z nosu, alergické projevy, záněty hrtanu, hltanu a jícnu, bolesti a poruchy hybnosti v rameni, paži a lokti. Dráha tlustého střeva má také silný protibolestivý a protizánětlivý účinek, uklidňuje psychiku.

K posílení dráhy slouží následující cvik. Ve stoji rozkročném spojíme ruce za tělem, propojíme prsty a dlaně stočíme směrem dolů. Tlak přeneseme do konců obou ukazováků. S napjatými horními končetinami se předkloníme a zakloníme hlavu. Nyní paže zvedáme co nejvýše. Vracíme se zpět do základního postoje a uvolníme paže.

9. Cvik pro posílení ledvin

     léčivý zvuk – čchuej (šwej)

imageledvinanitroLedviny patří k elementu vody a jejich ročním obdobím je zima. Vnejším vývodem jsou uši, močová trubice a konečník. Z emocí k nim patří strach, z rozumových vlastností moudrost. Jejich maximální čas je od 17 do 19 hodin. Jijich dráha začíná na plosce nohy uprostřed přední třetiny a pokračuje na vnitřní plochu nohy, odkud jde k vnitřnímu kotníku a po vnitřní straně dolní končetiny do tříselné krajiny, kterou překračuje, a probíhá dále po přední straně břicha, blízko jeho střední linie, až na hrudník, kde se dostává lehce zevně do linie jdoucí středem prsní bradavky, a končí pod klíční kostí.

Průběh dráhy (meridiánu) ledvin
ledviny

Pod jejím vlivem jsou hrdlo, plíce, břišní a urogenitální orgány, dolní končetiny. Podle tradiční medicíny jsou ledviny skladištěm vrozené energie, základem síly a hmoty, z níž se člověk rodí, žije a sám může plodit. K ledvinám patří kosti, jejich dřeň, vlasy, konečník, močový systém. Podle tradičních názorů i mozek. Ledviny řídí vodní a minerální hospodářství, rozhodují o vývoji osobnoti. Mají vliv na kosti, vlasy, uši, pohlavní orgány. Při jejich poruše dochází k řídnutí kostí, vzniků zubních kazů, poruchám krevního tlaku. Rozhodují o vývoji osobnosti, a tedy i předčasném stárnutí, šedivění vlasů, růstu nehtů, hojení zlomenin. Mají vliv na sexuální a rozmnožovací funkce. Mají vztah k tvorbě otoků, ale i vztah k zažívacímu traktu. Při jejich poruše dochází k plynatosti, průjmu, zácpě. Vzhledem ke vztaku k vnitřnímu uchu mají vliv na poruchy sluchu, závratě, znění v učích. Jejich kondice se projevuje na vlasech. Významný je také první bod dráhy ledvin, který lze s výhodou použít při léčbě angín. Stačí jej masírovat, nebo ještě lépe tonizovat přiložením teplé láhve do nohou.

Pokud jsou ve stavu prázdnoty dochází k popelavému koloritu kůže, dušnosti, bušení srdce, bolestem v kříži, impotenci, poruchám menstruace, pálení dlaní a chodidel, pocitu chladu nohou, špatnému spánku. Ale také k šerosleposti, hučení v uších, vypadávání vlasů, zlomeninám kostí. Při plnosti je pocit horka v ústech, sucho v krku, otoky hrdla, otoky kdekoliv a podobně. Ledviny posilujeme dechem !čchuej!. V případě nedostatku jinu posílíme jejich matku – plíce dechem !s!.

Při posilování ledvin sedíme s nataženýma nohama. Jejich špičky přitáhneme k tělu a pomalu se předkláníme co nejvíce za současného výdechu. Nohy zůstávají natažené a hlavou se snažíme dotknout kolen. Uvolníme trup a sledujeme dech. Prsty rukou uchopíme prsty nohou a prostředníky tlačíme na první bod dráhy ledvin. Ramena a šíje jsou uvolněné.

10. Cvik na močový měchýř

      léčivý zvuk – sss

imagemocovymechyrMočový měchýř je sdruženým orgánem ledvin. Jeho funkcí je vylučování moče, a tím má vliv na vodní a minerální rovnováhu v těle. Podle tradičních názorů má vliv také na pohlavní funkce a psychiku. Jeho maximální čas je od 15 do 17 hodin. Jeho jangová dráha dolních končetin začíná poblíž vnitřního okraje očního koutku, pokračuje směrem na čelo a hlavu, kde se dostává asi 3 cm od střední linie, a pokračuje na záhlaví. V oblasti šíje se dráha rozdvojuje. Obě dráhy probíhají pak paralelně podél páteře až do hýžďové krajiny. Dále pokračují po zadní straně stehna a v podkolenní jamce se obě větve spojují v  jednu dráhu, která pak probíhá po zadní a boční straně bérce, kolem zevního kotníku a končí na malíku nohy.

Průběh dráhy (meridiánu) močového měchýře

                           mocovynechyr

Pod vlivem dráhy, která je nejdelší ze všech akupunkturních drah, jsou hlava, šíje, záda, hýždě, dolní končetiny. Dále pak vnitřní orgány, neboť na této dráze se nacházejí takzvané souzvučné body jednotlivých orgánů.

Při poruše dochází k poruchám vodního hospodářství, poruchám močení, otokům. Dále k bolestem hlavy, šíje, zad (poruchám páteře). Dráha má vztah také k čelním dutinám a hrtanovým mandlím, sluchovým poruchám. Velmi výrazný je také protibolestivý efekt. Zejména body této dráhy v oblasti nohy mají zásadní protibolestivý vliv na bolesti v průběhu celé dráhy.

K posílení dráhy a močového měchýře jako orgánu slouží následující cvik: Zaujmeme stejnou polohu jako u cviku k posílení ledvin. Jen po uchopení prstů nohou se k nohám přitáhneme a  uvolníme se. Chvíli vydržíme a pomalu se vracíme zpět do sedu.

11. Cvik proposílení obalu srdce

léčivý zvuk – sssiii

Obal srdce ochraňuje srdce pred přímým působení patologických energií (horkem, chladem a podobně). Podle moderních autorů jde o špatný překlad a správně by se dráha měla jmenovat dráha mozku. Má vliv na nervovou a duševní aktivitu. Její poruchy se projevují zejména neklidem, úzkostí, stavy pomatenosti, dále poruchami sexuální aktivity. Posléze má vliv na celý cévní systém. To se může projevit jako angina pektoris, bolestmi končetin na podkladě cévních spazmů.

Dráha je jinovou dráhou horních končetin, patří pod prvku elementu ohně a do období léta. Začíná  zevně od prsní bradavky, pokračuje ve střední linii dlaňové plochy horní končetiny a končí uprostřed špičky prostředního prstu. Její maximální čas je od 19 do 21 hodin.

Průběh dráhy (meridiánu) obalu srdce

                                obalsrdce

Poněvadž patří pod element ohně , je i ona po emoční stránce svázána s radostí a po rozumové s přáním. K posílení dráhy zaujmeme turecký sed se vzpřímenou páteří. Překřížíme paže a položíme je dlaněmi na protilehlá kolena. Dlaněmi mírně na kolena tlačíme, čímž stimulujeme 7. a 8. bod dráhy na dlaních.

12. Cvik pro posílení tří ohřívačů

léčivý zvuk – šššííí

Dráha tří ohňů (tří ohřívačů, tří částí těla) je jangovou dráhou sdruženou s dráhou obalu srdce. Její jméno symbolizuje horní, střední a dolní část trupu s příslušnými orgány. Její funkcí je přepravovat prvopočáteční čchi, která je podkladem pro činnost všech orgánů. Řídí také přepravování tělesných tekutin, čchi a krve.

Jako jangová dráha horních končetin začíná u malíkového okraje nehtu 4. prstu, probíhá uprostřed dorzální strany horní končetiny, přes oblast ramene a krk směrem k uchu, které obkružuje, a  končí v jamce u zevního očního koutku. Její maximální čas je od 21 do 23 hodin.

Průběh dráhy (meridiánu) tří ohřívačů

                    trojityohrivac
Pod jejím vlivem jsou oči, uši, oblast ramenního pletence, ramena, lokty. Patří jí také cévní stěna. Podle jednotlivých úseků při její poruše dochází ke kašli, dušnosti, poruchám plic a srdce, dále k zažívacím poruchám nadýmání, zácpě, kručení ve střevech, průjmům. U dolního zářiče k poruchám funkce močového a pohlavního ústrojí, poruchám močení, potížím s vytlačováním stolice, průjmům. U poruch z plnosti jsou to zejména otoky a bolesti hrdla, střídání pocitů chladu a horka, hučení v uších, nedoslýchavost, choroby dolní čelisti, otoky v podpaží, dušnost, potíže s močením. Při prázdnotě hučení v uších, závratě, spontánní pocení. Podle novějších názorů je tato dráha dráhou míchy a řídí její funkci. Při posilování dráhy vycházíme ze stejné pozice jako u dráhy obalu srdce. Ruce položíme na kolena z vnější strany a pomalu se předkláníme. Hlavou se snažíme jít co nejníže a zároveň se protahujeme v bedrech.

 Zadní střední dráha

Zadní střední dráha, nebo také řídící, se ve svém průběhu spojuje se všemi jangovými dráhami. Jde o nepárovou dráhu, která je nazývána mořem jangovýách drah, neboť ve všech jangových dráhách řídí jejich čchi. Probíhá ve střední čáře zadní plochý trupu od perinea(bod mezi pohlavními orgány a konečníkem) až k hornímu rtu. Indikacemi jejího použití jsou poruchy jednak urogenitálního systému, dále zažívacího systému, svalově kloubní potíže, bolesti kolem páteře, bolesti v oblasti hlavy, ramenních kloubů, končetin, závratě, tetanické a epileptické stavy. Z duševní sféry neurastenie (chronický unavový syndrom), nespavost, stavy vyčerpanosti, rozčilení, nedostatečná koncentrace.

zadniprednidraha

Přední střední dráha

Přední střesní dráha, či dráha početí, koncepce, je opět nepárovou dráhou probíhající tentokrát po přední ploše těla v jeho střední linii od perinea (bod mezi pohlavními orgány a konečníkem) až k dolnímu rtu. Je spojnicí všech jinových drah, mořem jinu.

Nachází se na ní celá řada poplašných bodů. Indikací k jejímu použití jsou především onemocnění močově pohlavního systému, zejména poruchy močení, měsíčků, klimakterické potíže, neplodnost. Dále bolesti v břiše a na hrudníku. Ale také i katary dýchacích cest, onemocnění vedlejších dutin a tvorba polypů, astmatické potíže, onemocnění štítné žlazy, akné a ekzémy. Také neurotické potíže a pocity vnitřního chvění.

Jednotlivým dráhám (meridiánům) příslušejí také krajiny, kudy probíhají. Tak například dráze tlustého střeva, jdoucí od ukazováku ruky po zevní ploše horní končetiny přes oblast ramene, krku a na obličej, kde končí v oblasti nosu, budou také odpovídat nosní onemocnění, bolesti zubů, krku, poruchy v oblasti ramenního koubu a palcové strany ruky. Budeme-li vybírat jen cvičení, musíme k těmto okolnostem přihlédnout.

Zdroj: http://www.uduhy.cz

Sobectví…

Žádný člověk se nemůže osvobodit od sobectví, aniž by dokonale obětoval sebe sama.

Nejhlubší a nejzkrystalizovanější formou sobectví je sobectví bezcitného egoisty, který od kolébky až po hrob vidí pouze a jedině své vlastní já a své vlastní zájmy.

Existují ale i vyšší formy sobectví, které kromě sebe sama jakožto hlavního činitele zahrnuje také rodinu. Péče a aktivity podporující rodinné vztahy patrně působí v přirozeném smyslu jako sebeuskutečňující a sebeposilující. V životě takových lidí vysvítá sobectví ještě zřetelněji, jsou-li dvě rodiny nasměrovány na jeden a tentýž cíl a touží po tomtéž. Potom se rozvine prudký boj, jakkoli můžeme rodinný život, sounáležitost a stupeň kultury nazývat dobrými a vysokými. Formy boje mohou být různé, ale podstata a výsledek zůstávají tytéž: boj a porážka.

Nejvyšší příčka žebříku vývoje člověka tedy znamená obětovat se a rozvinout společné jednání, sjednocení, splynutí celého lidstva. Nejprve jednotlivců, pak rodin, pak kmenů, národů, ras, a nakonec celého lidstva.

J.van Rijckenborgh, Čínská Gnóze

Desatero lékaře

 

DESATERO LÉKAŘE

MUDr. Jan Hnízdil – a jeho desatero lékaře

1. Nevěřte slepě lékařům. Naslouchejte signálům těla. Nemocí vám hlásí, že tímto způsobem už dál žít nemůžete.

2. Převezměte zodpovědnost za vlastní zdraví. Nespoléhejte na zázraky medicíny. Restart už se nemusí podařit. 

3. Žádná instituce vám klidné stáří nezajistí. Pečujte o své rodiče. Vychovávejte děti k tomu, aby pečovaly o vás.

4. Nespoléhejte na peníze. Udržujte dobré vztahy rodiny a přátel. Mějte rádi nejen sebe.

5. Zkuste žít alespoň jeden den bez elektrospotřebičů. Pokud kolaps nastane, budete připravení.

6. Neposlouchejte projevy politiků. Šíří zdraví nebezpečné negativní emoce. Když se objeví na televizní obrazovce, přepněte na přírodovědecký program.

7. Chraňte životní prostředí jako sami sebe.

8. Práce, která přináší uspokojení vám a prospěch co největšímu počtu lidí, je nejzdravější.

9. Zdravá strava sama o sobě nestačí. Neméně důležité je kdy, jak a s kým si jídlo vychutnáte. Občasný půst vám jen prospěje.

10. Sportujte pro radost. Nehoňte se. Stejně se nedohoníte.

Hlavní úkoly muže a ženy

Hlavní úkoly muže a ženy

Zřídkakdy uslyšíte jak od mužů, tak od žen správnou odpověď na otázky: Jaký je váš hlavní životní úkol? Proč jste se narodili? Pochopitelně se úkoly mužů a žen překrývají, ale jsou i rozdílnosti, na které se však „modernizací“ částečně pozapomnělo.

 

 

Hlavním úkolem ženy je přinášet světu lásku! K tomu je vybavena vším: jemnou intuicí, dobrou duší, měkkým hlasem, bystrým rozumem přecházejícím v moudrost, krásnou figurou – je to tedy laskavost, moudrost, citlivost a krása a tohle všechno je předurčeno k tomu, aby milovala a v této lásce porodila muže! Mám na mysli porodit ne chlapečka, ale především muže!

Žena svou láskou utváří skutečného muže. 

V čem spočívá hlavní úkol muže? Muž přichází na Zemi proto, aby tvořil, jednal, rozkrýval ženskou duši a opíral se o ni!

Muž tvoří prvopočáteční impulz, který dovoluje lásce, aby se projevila! Žena reaguje na impulzy muže a odhaluje svou lásku! Co může být takovým počátečním impulzem? Podívejte se, jak k němu dochází v životě, zamyslete se, na co ženy reagují. Může to být pohled, slovo, čin, nějaké konání, síla a krása. Protože dnešní ženy mají silně vyvinutý úsudek, často reagují na rozum nebo bohatství.

Pokud muž roznítil v ženě lásku a ona ho touto láskou obklopila, tak jeho jednání nabývá budovatelského charakteru, to znamená, že tvoří dobré a překrásné. Pokud přijde o ženskou lásku, ničí nebo netvoří to nejlepší (kolik škody přinesly například vědecké objevy zrozené bez lásky). Muž bez ženské lásky začne být nepředvídatelný – je agresivní, nebo naopak infantilní. Může začít žít v nečinnosti, pít, zhynout. Jestliže vidíte na muži nějaké nedostatky, vždy za nimi stojí nedostatek atmosféry lásky mezi rodiči a nerozkrytá láska ženy.

Už jsme mluvili o tom, že do života přicházejí polotovary, to jest nerozkryté ženy a nedotvoření muži, proto od mužů nejdou vždy dobré impulzy (například jejich síla se projevuje jako hrubost, smělost jako drzost), a protože žena je také často takový polotovar, přitahuje ji jeho hrubost, drzost a jiné negativní projevy.

Kolik vidíme v životě žen, jež muži ponižují a urážejí, ony je však přesto milují! V takovém případě není žena rozkryta ve své plnosti, proto jí chybí pocit vlastní hodnoty a přichází k ní pokažený příjem tvořivého impulzu ze strany muže. Jestliže vidíte, že se dívce líbí chlapec, který se před ní chová hrubě, nebo pokud se cítí příjemně ve společnosti nevázaných mladíků, je třeba hledat příčinu v nesprávných vztazích mezi jejími rodiči. A pokud rodiče říkají, že jejich děti dostali špatné muže (ženy), je nutné hledat příčinu v sobě a ve svých dětech.

Poměrně často se mladé dívky nezamilovávají do svých vrstevníků, ale do dospělých, nebo dokonce do ženatých mužů. Jedním z důvodů je to, že takový muž je menší polotovar. Má mnohem rozvinutější mužský živel, zatímco mladíci si ještě dlouho mohou vytvářet tyto vlastnosti a poměrně často zůstanou psychicky nedovyvinutými až do konce života, proto si dívky jdou pro hotové – vždyť je nikdo neučí, jak porodit svého muže. A to je velká práce a ten, kdo ji dovrší, je odměněn skutečným štěstím.

Vyjdeme-li z řečeného, je vidět, nakolik je důležité vstoupit do života již maximálně harmonicky rozvinutý. V takovém případě muž vylučuje dobré, krásné, uvěřitelné impulzy, na něž bude reagovat stejně harmonicky rozvitá osobnost. Od začátku u nich probíhá vzájemný vztah na jemnějších a hlubších citech, snadněji najdou shodu, což je překrásný základ pro vytvoření dvojice. A pro osobnost dítěte je výrazně jednodušší být harmonická v harmonické rodině, takže znovu docházíme k rodičům k jejich harmonii, k jejich lásce a štěstí.

Podpora mezi mužem a ženou

V již existující rodině musí muž neustále na sobě pracovat, dovršovat sebe sama, zlepšovat se, vyvolávat o sebe zájem. V tomto případě z něj budou vycházet nové tvořivé impulzy a neustále budou vzbuzovat lásku v ženě – v takové rodině poroste láska s věkem. Častěji ale vidíme obrácený obrázek, když po svatbě začne muž jaksi hnít. Být v neustálém pohybu je velice složité, zejména pokud v tom brání nálož karmických rodových problémů.

Proto musí žena výjimečně jemně a moudře pomáhat muži, aby se změnil – je to i v jejích zájmech. Má nekonečný arsenál prostředků k probouzení mužovy aktivity a ten je nutné maximálně využívat.

Muž zase musí naopak chápat, že v ženě roste láska pod vlivem dynamických procesů, jež v něm samotném probíhají. Pokud leží na gauči, očekává marně, že v jeho ženě poroste láska a úcta k němu.

Často můžeme slyšet, že muži jsou sexuálně nepokojní, sexuálně agresivní. Stojí za tím jejich podvědomá snaha získat energetickou podporu od ženy, od její lásky. On intuitivně pociťuje potřebu naplnit láskou svou činnost, a proto se tyto energie snaží získat všemi způsoby. Pokud on sám zní na odpovídajících energiích a pokud mu žena nedá nejvyšší vibrace, začne ho to táhnout především k takovým sexuálním vztahům, kde získá potřebné energie rychle. Jestliže zní láska na všech úrovních, zaujímají sexuální vztahy určené místo ve vzájemných vztazích muže a ženy jako část celku a nevystupují na hlavní úroveň.

O královském slově

Mnozí již slyšeli o královském slově. Je to volní, tvůrčí slovo muže naplněné nejhlubší láskou k ženě. A čím je silnější a plnější láska mezi nimi, tím urozenější je královské slovo muže a tím význačnější je pro svět. Tehdy se slovo stává slovem tvůrce!

Na Zemi znělo mnoho královských slov neopírajících se o lásku, ale o vůli a z těchto královských slov pramení mnohá neštěstí. Protože se intuitivně snažili učinit slovo vážnějším, naplnit ho láskou, obklopovali se vládci všech úrovní obdivovatelkami, souložnicemi, harémem, lásku lidu ke své osobě uměle vytvářeli. Ale největší zvučení získává královské slovo, pokud je naplňuje vzájemná láska jedné jediné ženy, která v sobě nese všechny ženy světa!

Tady je vhodné zmínit problém, jenž v poslední době nabyl na významu. V současnosti probíhá intenzivní duchovní probuzení žen, které jsou schopny rozkrýt svou lásku, ale potřebují mužské tvůrčí impulzy. Je dobře, pokud žena dostává prostřednictvím muže celé spektrum impulzů – těmi je pro ni i manžel i milenec i dítě i učitel i Bůh… Tak se i její láska, která z ní prýští, rozlévá v celém rozsahu, leč je to zřídkakdy. Nejčastěji ženy od svých mužů tyto impulzy nezískávají, proto je intuitivně začínají hledat. Některé skutečně nacházejí zájem po straně (o milostných trojúhelnících bude řeč někdy příště), ale většina žen opírajících se o morálku zůstává věrná svým mužům, ale přitom jejich přirozenost vyžaduje rozvoj. Co mají dělat?

Intuitivně hledá žena východ z této situace v duchovních sférách, proto je nejvíce duchovně zaujatých především mezi ženami. Seznámení se s náboženstvím, učeními, učiteli do určité míry řeší tento problém, neboť ženy dostávají impulzy dobra, lásky, moudrosti, velkodušnosti, tedy všeho toho, co ve svém životě nemají. To je přitahuje a zaujímá, ovšem protože ženy milují konkrétně, vytvářejí kult Boha, Krista, nějakého světce, proroka, krále a mága, učitele, vznešeného vůdce… Směřují k nejrozmanitějším rituálům, metodám a praktikám…

Styk s duchovními učiteli, ať už pozemskými, či nebeskými, umožňují získat impulzy nutné k rozkrytí života. Ale tyto impulzy jsou nehmotné a zaujímají pouze vrchní středy, ovšem rodí v nejvyšší míře iluzi lásky a šťastného života. Z toho pochází výrazy jako božská láska, ráj, nirvána. Pochopitelně je výrazně snazší a příjemnější stýkat se s duchovním učitelem: on nic nepožaduje, nemotá se stále před očima, nepije, neničí nervy, je dobrý, starostlivý a pozorný.

Vzájemné vztahy s duchovními učiteli pomáhají rozkrýt vrchní aspekty lásky (vzpomeňte si na měřítko lásky), ale celé spektrum lásky může žena rozkrýt pouze s pozemským mužem, nemůže tu využít žádnou náhražku. Rozkrytí lásky prostřednictvím duchovního učitele je pouze jedna etapa na cestě a nemůže být příliš dlouhá, jinak nastane odvrácení od pravdy a vzniknou problémy na pozemské úrovni. Proto je neobyčejně důležité naučit se na každý duchovní krok, na každý impulz shora reagovat láskou na všech úrovních. To znamená, že je nutná realizace lásky k sobě a ke svým blízkým.

Autor :  Inspirala
R ♥ R

 

 

Prevzaté z: 
Probuzení * 2012 * – Awakening * 2012 *

 

Zdroj: http://gaia2010.sk

Říjen 2014
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031