ZDRAVÍ – LÁSKA – JÓGA
Motto týdne:

Dnešní generace je tak zaneprázdněná dokazováním, že ženy můžou dělat všechno, co dělají muži…že ženy tím ztrácí svoji jedinečnost.

Žena nebyla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co umí muž. Byla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co muž neumí.

 

….kéž jsou všechny bytosti této planety šťastny….

 

Nezapomínejte si naplňovat život tím, co máte rádi. Dívejte se na oblíbené filmy, poslouchejte oblíbenou hudbu, noste svetr, který máte nejraději a vařte si svůj nejmilejší čaj. Obklopte se milými věcmi a milujte každou chvilku svého života…

Archiv pro měsíc: Srpen 2014

Kdy začínáme cvičit jógu v září?…

Milí pohyboví nadšenci…uvidíme se na hodinách fitness jógy OD DRUHÉHO ZÁŘIJOVÉHO TÝDNE, tj. od 9.9. 2014 v tělocvičně…(úterý od 18hod, čtvrtek od 17.30hod).Nejméně do prosince bych se chtěla věnovat osobním průpravám do jógových ásán…takže hodiny budou vhodné i pro „nově příchozí- začátečníky“ nebo pro ty, kteří delší dobu necvičili… Těšte se…

Zatím do té doby pilně odpočívejte!!!..těším se na vás..Jitka

Sexualita a čakry

Sexualita a čakry

 

 

Lidská sexualita je jednou z forem projevu a zrcadlem vždy přítomného aktu tvoření, který probíhá ustavičně na všech rovinách života v Universu. Když vznikla v okamžiku tvoření z jednoty mnohost, rozdělilo se beztvaré Bytí nejprve na dvě základní formy energie – jednu oplodňující, mužskou a druhou přijímající, ženskou. Číňané dali těmto prasilám už před tisíciletími názvy jin a jang. Ze hry těchto energií vychází všechno stvořené! Ženské jin je ustavičně oplodňováno mužským jang a rodí život v jeho nekonečně různých formách. Na fyzické úrovni člověka se projevuje hra těchto sil jako sexualita. Skrze ní je člověk spojen s všudypřítomným aktem tvoření života v jeho celistvosti a extáze, kterou při tom může zažít, odráží opět Blaženost tvoření.

Síly jin a jang se projevují v celém Universu jako polarity. Všechno – aby mohlo obstát – má svůj protipól. Jeden pól existuje jen díky druhému, zmizí-li jeden, zaniká i druhý. Toto základní pravidlo platí ve všem. Tak můžeme např. vydechovat, jen když se nadechneme, necháme-li jedno, přestává i druhé. Vnitřní podmiňuje vnější; den noc, světlo tma, rození umírání, muž žena atd., přičemž obě polarity jsou navzájem záměnné. Každý pól potřebuje ke své celistvosti svůj protipól. Jin jang symbolizují vpravdě pozoruhodným způsobem rytmický pohyb všeho života. Jin přitom představuje jednu stranu celku – ženskou, rozpínavou, citovou, pasivní a nevědomou, jang představuje druhou stranu – mužskou, stahující se, intelektuální, aktivní a vědomou. Není a nemůže v tom nikde ale být žádné hodnocení ve smyslu, větší – vyšší ceny. Stávající rovnováha nás obklopujícího Universa je výsledkem vztahu mezi protiklady. Protože je vše v Universu v neustálém pohybu, je také jin a jang v každém okamžiku latentně přítomno i ve svém protipólu. To je symbolizováno bílým bodem v tmavém jin a tmavým bodem v bílém jang. Každý z obou pólů v sobě ukrývá zárodek protipólu a je jen otázkou času, kdy se jedna polarita přemění v druhou. V některých oblastech (např. v atomární rovině) dochází k tomuto přepólování ve zlomcích vteřiny. Den a noc se střídají průměrně po dvanácti hodinách a výdech – nádech po několika vteřinách. U lidských bytostí je tato přeměna polarity, z mužské na ženskou nebo obráceně, většinou možná jen novým zrozením.

Všechno přichází a odchází, pohybuje se a proměňuje na základě výměny a střídavého působení jin a jang, které jsou dvě základní síly Universa. Ale teprve oba cykly tvoří jednotu. Také láska a sexualita mají svůj základ v této zákonitosti. Oba póly usilují spojit se v jeden, přitahují se jako dva rozdílné póly magnetu. Jestliže dojde ke sjednocení protikladných sil, navzájem se zamění. Žena a muž mají ve všech svých základních rysech opačnou polaritu. Opačná polarita se projevuje i na úrovni energií. Všude tam, kde muž má polaritu plus, je u ženy mínus a naopak. Platí to i o otáčení čaker. Tak vzniká, mezi ženou a mužem na všech čakrami reprezentovaných úrovních, vzájemné přitahování a doplňování, což může vést k dokonalému vnitřnímu spojení. Abychom toho dosáhli, musí však být naše čakry bez jakýkoliv blokád. Při sexuálním spojení, (nebo při autoerotice), je proud energie v hlavním kanálu, Sušumně, výrazně vybuzen a zesílen. Energie v druhé čakře enormně vzroste a když nejsou čakry zablokovány, napájí tento přebytek energie všechny ostatní čakry našeho systému. Přitom je sexuální energie, (která představuje určitou formu Prány) transformována do frekvencí ostatních čaker. Ta pak vyzařuje z čaker, skrze kanály nádí, do fyzického těla a do vibračních polí a plní je znásobenou Životní energií. (Čímž regeneruje a omlazuje fyzické tělo)! (Pří naladění na kosmické harmonické energie, pocházející z ostatních energetických center – čaker a splynutí s nimi, prožijete buněčný – Kosmický orgasmus – blaho “nejvyšší”).

Při sexuálním vyvrcholení dochází k mocnému oboustrannému uvolnění sil všemi sedmi čakrami a ke splynutí na všech čakrám odpovídajících úrovních. Oba partneři se cítí oživeni až do hloubi svého bytí a současně zcela uvolněni, pociťují vnitřní spojení a lásku, která překračuje rámec osobního chtění vlastnit. Partnerský vztah tím zakusí naplnění, které již není závislé na vnějších věcech. Avšak takto naplňující sexuální splynutí může být v této dimenzi prožíváno jenom tehdy, když se partneři jeden druhému zcela otevřou a osvobodí se od všeho strachu, který by mohl zabraňovat volnému toku energie v systému. Pokud je jen jediná čakra u jednoho z partnerů zablokována, nemůže být dokonalé spojení prožito. Blokovaná čakra vyvolává navíc poruchu v toku energie odpovídající čakry partnera.

Většina lidí zažívá sexualitu pouze druhou čakrou. U muže kromě toho hraje dominantní roli energie první čakry coby tělesné hnací síly. Jestliže je však sexualita omezena jen na nižší čakry, stává se jen omezeným zážitkem, ze kterého jsou oba partneři spíše unaveni, zeslabení a nespokojení a mají tendenci od sebe odejít a uzavřít se do sebe. Je to jako kdyby se na strunném nástroji brnkalo stále na jednu nebo dvě struny – nikdy by se nerozezněla celá škála tónů (vibrací). Z hlediska energií se skutečně při takto omezené sexuální praxi spotřebuje mnoho energie, protože energie z jiných čaker se transformují na sexuální energii a vyzáří se druhou čakrou. Energiím je tak zabráněno, aby svou přirozenou cestou stoupaly vzhůru a naplnily současně všechny ostatní čakry.

Nejpřirozenější cestou, jak odstranit blokády bránící dokonalému sexuálnímu splynutí na všech úrovních, je výměna energií čaker srdce. Když oba partneři vyzařují lásku svého srdce, volně a beze strachu, harmonizuje se jejich vlastní i partnerův systém energií. Strachem podmíněné blokády se uvolňují a je možná výměna v úrovních všech ostatních čaker. Proto milostné “spojení” mnohem více naplňuje a uspokojuje, když kromě tělesné přitažlivosti je mezi partnery také pocit hlubší lásky. Tak jsou aktivovány vibrace vyšších frekvencí a sexualita se pozvedá nad čistě tělesný kontakt k Duchovnímu splynutí. To je základem umění tantry, která se učí a praktikuje po tisíciletí. Dochází při ní k daleko mocnějšímu sexuálnímu prožitku, než se obecně pokládá za možné. Taková zkušenost nás zavádí do skutečně jiných dimenzí prožívání a prociťování. Uvědomíme si, že sexuální energie není uzavřena pouze v našich pohlavních orgánech. Je obsažena v každé naší buňce stejně jako ve hře ženských a mužských sil – ve všech projevech tvoření! Dokonalé splynutí s milovaným partnerem nás vede k zážitku vnitřní jednoty s pulsujícím Životem v Universu a v okamžiku orgasmu, když dualita na moment přestává existovat, zažíváme jednotu s absolutním beztvarým Bytím, které představuje stálý základ i cíl pro hru obou polarit.

 

Prevzal z: http://www.trefy.cz/eter/

 

 

Trošku jinak o partnerství…

Partnerský vztah většinou chápeme jako určitý druh kontraktu. Snažíme se jistě plnit povinnosti, které nám z toho smluvního vztahu vyplývají, ale jsme lidé znavení bojem v životě; většinou se proto mnohem více než na vlastní povinnosti soustředíme na naše práva, na „příjímací“ stranu každého vztahu. To znamená: Na to, co očekáváme, že pro nás udělá ten druhý. Počítáme mu, na kolik plní on dle našeho názoru své povinnosti. A pokud usoudíme, že je neplní dostatečně, následuje roztrpčení nebo hádka.

Ale někteří lidé zjistili, že lze žít i jiným způsobem. Přesvědčili sami sebe, že bude lepší soustředit se hlavně na vlastní povinnosti, tedy na to, jak učinit toho druhého šťastného, a namáhají se nikoliv toužením po naplnění vlastních potřeb respektive vypočítáváním chyb partnera, ale snahou co nejlépe vystihnout situaci, aby co nejlépe naplnili potřeby toho druhého, v přítomném okamžiku.

Tito lidé vypozorovali, že tím uvolní energii partnera, aby pomocí této energie mohl vyřešit vlastní životní konflikty… získat více svobody… a tím i možnost vzpomenout si na nás, když se naskytne příležitost udělat radost nám.

A my, zaměstnáni na plný úvazek touhou učinit partnera šťastného, budeme vnímat každou příjemnou věc, které se od něj dočkáme, jako něco neočekávaného, jako krásné překvapení. A jak příjemné je dočkat se takového překvapení? O kolik je to milejší než jenom zaúčtovat splnění povinnosti jako na nějakém tržisti?

To jedno je ekonomika, to druhé magie.

12 zákonů karmy

12 zákonů karmy, které změní váš život

Karma v Sanskrtu znamená „akci“. Výraz je ekvivalent k Newtonovu zákonu akce a reakce. Když myslíme, mluvíme, jednáme, uvádíme do pohybu sílu – energii, která se pak manifestuje. Tento zákon příčiny a následku rozhodně není „trestání“, je to prostě přírodní fenomén, který existuje nezávisle na tom, zda tomu věříme či ne. buddha

1. Jak zaseješ, tak sklidíš

Parafráze příčiny a následku. Cokoliv vypustíme do vesmíru (myšlenka, slovo, čin), to se dříve či později vrátí. Když chceme štěstí, lásku, mír a přátelství, musíme v prvé řadě být šťastní, mírumilovní, milující a opravdově přátelští.Vaše štěstí je jen stavem mysli, za který jste zodpovědni vy sami.

2. Tvoření – tvoříme navenek i dovnitř

Každá situace vyžaduje naši účast, protože jsme vždy jedno s vesmírem. Vnitřním i vnějším. Cokoliv nás obklopuje, to je spojeno s naším vnitřním stavem. Uvědomte si, co vás obklopuje, protože to vás i utváří. Obklopte se záměrně tím, čím chcete být.

3. Přijimání místo vymezení

Co odmítáte, to bude pokračovat. Pokud něco vnímáte negativně, s odporem, pak jednáte s myslí, která si není vědomá jednoty s celým vesmírem. Sejete nejednotu, sklidíte nejednotu – vymezování, posuzování, odpor. Příjimejte vše s vědomím jednoty.

4. Růst

My sami se musíme měnit a růst, ne svět okolo nás. Ten ovlivňujeme až druhotně. Jediné, co opravdu můžeme ovlivnit jsme my sami – naše mysl, emoce. Když změníme sami sebe, změní se i naše okolí.

5. Zodpovědnost

Pokud je něco v mém životě špatně, je něco špatně i ve mně. Jsme zrcadlem našeho okolí a naše okolí je zrcadlo nás. To je univerzální pravda. My sami jsme zodpovědní za vše, co se nám v životě děje.

6. Propojení

Přestože něco vypadá zdánlivě nepropojené, vše ve Vesmíru je propojené a navzájem se ovlivňuje. Krok vyvoválá další krok a tak dále. Vše začíná i končí prvním a posledním, slovy jedním, krokem. Malá změna, krok, může vyvolat sekvenci akcí, která bude zakončena velkou změnou. Nepodceňujte žádné myšlenky, slova, činy, ať už vypadají jakkoliv malé a nevýznamné.

7. Soustředění

Naše mysl se může v jeden okamžit soustředit pouze na jeden objekt. Pokud se soustředíme na přítomnost, nemůžeme mít v mysli myšlenky jako vztek, hněv, chtivost.

8. Odevzdání

Pokud v něco věříte, dříve či později vás život vyzve, abyste svou víru ukázali v praxi.

9. Praxe

Myšlenky na minulost, staré vzory chování, staré sny blokují vše nové. Praktikujte meditaci – soustředění na „tady a tedˇ“. Jen tak zakusíte všeobjímající jednotu a proud. Když jste v minulosti či budoucnosti, zakoušíte jen své vymezené já. Zaséváte nejednotu, kterou také sklidíte.

10. Změna

Minulost se opakuje, dokud se z ní nepoučíme. Poučení může znamenat i vědomé přijetí věcí „takových, jaké jsou“. Bez odsuzování, hodnocení, odporu. Tím změníme svůj postoj a věci již nikdy nebudou vypadat jako dřív – změní se.

11. Trpělivost a odměna

Každá odměna začíná prací. Dlouhotrvající odměna vyžaduje trpělivou a vytrvalou práci. Čím více žijeme v jednotě s vesmírem (sami se sebou), tím větší štěstí následuje. Trpělivost je známkou vědomí jednoty. Netrpělivost je známkou nejednoty, nežití v přítomnosti.

12. Inspirace

Každá hodnota je výsledkem energie, která byla vložena. Příspěvek každého z nás je příspěvek do celku. (zdroj)

Srpen 2014
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031