ZDRAVÍ – LÁSKA – JÓGA
Motto týdne:

Dnešní generace je tak zaneprázdněná dokazováním, že ženy můžou dělat všechno, co dělají muži…že ženy tím ztrácí svoji jedinečnost.

Žena nebyla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co umí muž. Byla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co muž neumí.

 

….kéž jsou všechny bytosti této planety šťastny….

 

Nezapomínejte si naplňovat život tím, co máte rádi. Dívejte se na oblíbené filmy, poslouchejte oblíbenou hudbu, noste svetr, který máte nejraději a vařte si svůj nejmilejší čaj. Obklopte se milými věcmi a milujte každou chvilku svého života…

Archiv pro měsíc: Únor 2014

Hojnost

HOJNOST

Vědomí chudoby pochází ze slibů žít v chudobě, přijatých v minulých životech; nebo systémů přesvědčení uložených v podvědomí, že jsme bezcenní; nebo povědomí ve společnosti, že je špatné žít v hojnosti. Opak je pravdou. Podstatou zdroje je žít v hojnosti. Hojnost je žít v lásce, štěstí, prosperitě a naplnění, což přirozeně vede ke zdraví. Život ve vyšším vědomí je vědomí hojnosti. Znamená to dýchat, myslet, mluvit a jednat jako člověk, který ví, že je vždy podporován.

PROSPERITA není mít v bance peníze a hromadit je ze strachu, že vám budou odebrány nebo že jich nebudete mít dostatek. Prosperita je mít víc než dost s vědomím, že přijde ještě víc; vědomí prosperity je víra, že budeme mít víc než dost. Pokud budeme myslet, mluvit a jednat na základě principů hojnosti, příjem a výdej peněz budeme ovládat my.

LÁSKA není být připoután k partnerskému nebo přátelskému vztahu, nebo manipulovat a vydírat ostatní, aby s vámi zůstali; není to dělat lidi na sobě závislé, aby vás neopustili, nebo se jim chtít zalíbit, aby vás měli rádi. Láska je být pravdivý a užívat si vztah k partnerovi, rodině, dětem a přátelům, dávat jim volnost s vědomím, že tu pro vás budou lidé, kteří vás mají rádi. Je to chovat se k lidem z pozice bezpodmínečné lásky a mít sebe rád a cítit se dobře, i když jsme sami.

ÚSPĚCH není jednat tak, abychom získali uznání a materiální věci, je to pocit naplnění a vlastní hodnoty, míru, klidu, radosti a spokojenosti.

ŠTĚSTÍ nezávisí na tom, jak se k vám chovají druzí. Štěstí je pocit lehkosti a radosti uvnitř sebe. Hojnost k vám přichází na základě myšlenek a činů. Uvolněte strach, že máte ve svém životě něčeho málo. Je tu hojnost pro všechny. Pokud něco dáváte a myslíte si přitom: „Pořád mu dávám peníze“ nebo „Vždy platím já“, zadržujete průtok energie.

ŠTĚDROST je kvalita vyššího vědomí a znamená dávat od srdce, což umožňuje, aby k vám přišlo ještě víc. Dávali byste více druhým, kdybyste věřili, že ještě více přijde k vám? Pak dávejte od srdce a ono přijde

BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA je kvalita vyššího vědomí, je to magnetická síla. Nechali byste odejít nějaké přátele nebo svého partnera, pokud byste věděli, že to místo bude zaplněno lidmi, se kterými si více rozumíte? Jste spokojeni se svou prací, koníčky, domovem? Přinášejí vám radost a naplnění? Je ve vašem životě něco, co byste rádi změnili, kdybyste věděli, že je něco lepšího na obzoru?

Strach, který vás připoutává k tomu starému, vás může blokovat ve spojení s hojností. Jako řeka nepřetržitě plyne, tak ZÁKON TOKU zajišťuje, že v životě není prázdnota. Pokud něco nebo někoho necháte ze svého života odejít, přijdou na jejich místo nové věci a noví lidé, i když to bude chvíli trvat. Samozřejmě, pokud necháte někoho jít a pořád vysíláte podvědomě tu samou zprávu, dostanete ty samé podmínky. Ale pokud jste uvolnili nižší vibrace a teď vysíláte vyšší vibrace, automaticky k vašim dveřím přijde něco nového a lepšího.

Hojnost je rozhodnout se, co chceme a mít jasno v tom, že si to zasloužíme. Hojnost je DÁVAT a PŘIJÍMAT. Na základě Zákona toku nemůžeme dávat bez braní a brát bez dávání, tím bychom blokovali tok hojnosti. V nižším vědomí to, co dáváme, se vrací tím samým způsobem. V přechodu do vyššího vědomí to, co dáváme, se vrací třikrát. Ve vyšším vědomí to, co dáváme, se vrací desetkrát. Cokoli, co dáváme od srdce, se nám desetinásobně vrátí. Můžeme dát někomu jídlo a někdo jiný nám dá knihu. Někomu dáme peníze a někdo nám zaplatí dovolenou. Můžeme někomu pomoci a dostat náležitou péči od někoho jiného.

Neočekávejte, že vám osoba, které něco dáváte, vám to vrátí. Tento princip porušuje ZÁKON HOJNOSTI. Přijímejte cokoli, co k vám přichází s pocitem vděčnosti a s tím, že si to zasloužíte. Pak budete mít klíč k většímu bohatství, než si teď dovedete představit. Jste člověkem, který pracuje se zákonem desetinásobného vrácení.

Ve vyšším vědomí vás výhradně zajímá to, co slouží celku, a od tohoto principu se odvíjejí všechny vaše žádosti. Pokud to není k největšímu PROSPĚCHU VŠECH, rádi to necháte být. V tomto proudu vědomí jsou všechna zhmotnění ku prospěchu všech. Pak vaše soustředěnost přináší prosperitu a hojnost všeho druhu „v souladu“. Pokud zhmotňujete na základě těchto principů, máte ze své tvorby radost.

Abychom mohli žít v hojnosti, je třeba se přirozeně mít rád a dávat sobě. Pokud dáváme ostatním a sobě ne, je načase se zeptat, jaký máme k tomu motiv. Většinou si tito lidé kompenzují nedostatek lásky k sobě a své nízké sebevědomí, čímž si blokují tok hojnosti, a proto rovnovážně dávejte a berte. Pokud jste naštvaní, že někoho podporujete, zastavte se a zeptejte se sami sebe: „Zachraňuji tuto osobu?“ Jinými slovy „Jsme s tímto člověkem na sobě emocionálně závislí?“ nebo „Dodržuji dohodu nebo slib z minulosti?“

Například jsem si jistá, že Vincent Van Gogh a jeho bratr se před narozením dohodli, že bratr bude Vincenta finančně podporovat, aby mohl namalovat tak nádherné obrazy. Tyto obrazy rezonují s vibrací Kristova vědomí, což ukazuje jejich stálá popularita. Podvědomě si můžeme pamatovat, že jsme se před narozením dohodli někomu pomoci, a pokud tyto sliby nedodržíme, budeme do našich životů přitahovat frustraci, zklamání a nedostatek. Pokud tyto sliby dodržíme, budeme desetkrát odměněni.

Některé poznatky převzaty z knihy A new light on ascension a 2012 and beyond od Diany Cooper
http://www.atlantskaskola.cz/

Ženy Bohyně

Definice Bohyně:

1) žena, která je v procesu poznání, přijetí a zamilování sebe sama na všech stupních – tělo, mysl a duše
2) žena, která díky zaměření na sebe sama a na svůj osobní růst dokáže život prožívat, užívat a vychutnávat s láskou, radostí a legrací
3) žena, která moc dobře chápe, že v životě dokáže přesně to, co bude chtít a podnikne pro to maximum
4) žena, která inspiruje lidi kolem sebe, přináší klid, radost a vděčnost

Tak která z vás se cítí jako Bohyně?
(převzato z Mám se ráda)

Uzemnění.

UZEMNĚNÍ

Zlatá Dušička 31.1.2014

Počínaje lidskými bytostmi, až po všechno živé na Zemi, pro každého je zde možnost být napojený, vnímat totéž, co vnímá Matka. Spojení je stále posilováno, neboť jste dávno velkou část této schopnosti ztratili.

Vše se začíná po novu a síla spojení bude mnoho lidí výrazně poutat k Zemi i v příštích dnech. To proto, že i když jste napojeni na vesmírný zdroj, stále neumíte rozlišovat, zda to, co prožíváte a chcete prožívat, náleží k vaší realitě nebo jsou to pouze vaše iluze, které jste si stvořili, aniž by jste byli schopni nahlédnout dovnitř.

Uzemnění je důležité. Přesto, že vše probíhá rychleji, je zde stále mnoho ke zpracování. Sice máte více možností, ale stále se učíte a budete se učit je vidět a využívat. Budete se probouzet a hledat svou cestu, budete se snažit odejít z toho, co se vám nelíbí. A pokud pochopíte jak na to, může se to stát ze dne na den.

Dny jsou velice silné a to, co se uvolňuje z vaší minulosti, z vašich myslí, z vás samých, je velice těžká energie. Pochopte, že jste si ji nastřádali za spousty životů. Chápete, že toto musí odejít. To, co se snažíte pochopit je, proč je toto mnohdy spojeno s takovou bolestí a s takovými obavami. Proč máte neustále v sobě zmatek a neznáte odpovědi, kde se vše bere. Proč najednou opět pochybujete, i přesto, že jste si již dávno byli jisti.

Vesmír po vás chce, abyste zůstali opravdoví, abyste stáli sami za sebou a za tím, co jste si vybrali. Abyste se nenechali ovlivňovat čímkoli vnějším. Chce, abyste byli ti, jací jste svým původem, ne takoví, jací jste se naučili být jen proto, abyste přežili v tomto světě. S co nejmenším počtem ran, abyste prošli co nejpohodlněji. Chce, abyste dostáli tomu, co jste si slíbili a totiž tomu, že pomůžete Zemi, že pomůžete sami sobě, svým dětem. Že pozvednete vědomí a projdete branou do lepšího života, k vědomému prožívání a tvoření a osvobodíte se.

Čas je k vám velice vstřícný. A jakkoli jste zdrženi a kladete odpor, o to bolestivějším procesem potom procházíte. Část z vás ještě nechápe, proč se jim vše děje, nepozastavují se nad tím. Nehledají odpovědi, ale pouze pasivně přijímají svůj život. Toto se ale také jednou změní. Bude to potřeba, neboť i tito dojdou na rozcestí, kde budou nuceni volit.

Není cesty zpět. A ti, kteří jste již probuzeni, nelekejte se problémů, ale jděte za svým cílem. Neboť vy už víte. Odměnou vám bude klid na duši a spasení. Nebuďte zlí sami na sebe, neboť vše zde je pomíjivé a je to součástí vašeho učení. Milujte sami sebe a učte se být vědomí. Potom vše pochopíte a nebudete již nikdy moci být klamáni.

Milujeme vás.

http://www.facebook.com/zlata.dusicka?fref=ts
http://zlata.dusicka.sweb.cz/

O jarních prázdnách se necvičí!!!

Moji milí jogíni..pozor, vy, co nechodíte pravidelně cvičit…tento týden od 3.2.-7.2.2014 SE NECVIČÍ, JSOU JARNÍ PRÁZDNINY!!!
Užijte si volna a běžte na kafe…

Únor 2014
Po Út St Čt So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728