ZDRAVÍ – LÁSKA – JÓGA
Motto týdne:

Dnešní generace je tak zaneprázdněná dokazováním, že ženy můžou dělat všechno, co dělají muži…že ženy tím ztrácí svoji jedinečnost.

Žena nebyla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co umí muž. Byla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co muž neumí.

 

….kéž jsou všechny bytosti této planety šťastny….

 

Nezapomínejte si naplňovat život tím, co máte rádi. Dívejte se na oblíbené filmy, poslouchejte oblíbenou hudbu, noste svetr, který máte nejraději a vařte si svůj nejmilejší čaj. Obklopte se milými věcmi a milujte každou chvilku svého života…

Archiv pro měsíc: Leden 2014

Tři druhy lásky

TŘI DRUHY LÁSKY – nádherné vysvětlení dnešních vztahů

“ Láska jestliže “

První typ lásky je pro mnoho lidí jediný, jaký vůbec znají. Nazývám tuto lásku „láska jestliže“. Tuto lásku můžeme přijímat nebo dávat, pokud jsou splněny určité požadavky. Musíš něco udělat, aby sis takovou lásku zasloužil. “Jestliže budeš hodné děťátko, tatínek tě bude mít rád.” “Jestliže uspokojíš mé očekávání jako milenec…” “Jestliže vyhovíš mým představám…” “Jestliže se se mnou vyspíš…” – budu tě mít rád. Rodiče často učí své děti tomuto druhu lásky, když jim říkají: “Jestliže budeš mít dobré vysvědčení…, jestliže se budeš přátelit s těmi a těmi dětmi…, jestliže se budeš oblékat a chovat tak a tak…, budeme tě mít rádi.” V tomto případě je láska nabízena výměnou za něco, co si druhá strana přeje. Motivace takové lásky je v podstatě sobecká. Jejím účelem je získat něco výměnou za lásku. Láska “jestliže” je jako lákadlo na provázku, které může kdykoliv zmizet. Jsou-li plněny podmínky, všechno je v pořádku. Jakmile se začneš zdráhat – nevyhovíš požadavkům na sex, nechceš souhlasit s tím či oním – láska je ta tam. Je to politováníhodné, že láska, která si klade podmínky, téměř vždy sama sebe zničí, protože dříve nebo později jeden z partnerů nebude stačit plnit požadavky druhého. Mnoho manželství se rozpadá, protože byla založena na tomto typu lásky. Manžel nebo manželka zjistí, že je zamilována nikoli do svého skutečného partnera, ale do vysněné, neskutečné, zromantizované představy. Když časem zjistí, jaký její partner ve skutečnosti je, nebo přestanou být plněna očekávání, “láska jestliže” se často obrátí v zášť, a ostatní lidé se možná nikdy nedoví proč.

“ Láska protože “

Druhým typem lásky (a myslím, že na základě tohoto typu lásky se vdává a žení nejvíce lidí) je láska, kterou nazývám „láska protože“. Touto láskou je člověk milován pro něco, čím je, co má nebo dělá. Jinými slovy, tato láska vzniká na základě určitých hodnot nebo kvalit partnera. Tato láska vlastně říká: “Miluji tě, protože jsi hezká.” “Miluji tě, protože jsi bohatý.” “Miluji tě, protože mi poskytuješ bezpečí.” “Miluji tě, protože jsi jiný než všichni ostatní, protože jsi oblíbený nebo slavný” apod. Možná znáte nějakou ženu, která miluje určitého muže, protože je to výborný sportovec. Na někoho jiného než na absolutní jedničku by se ani nepodívala. Je zamilována nikoli do něj, ale do jeho postavení a popularity. Častokrát mi lidé říkají: “Tato – láska protože – se mi docela líbí. Chci být milován pro to, co jsem, pro konkrétní kvality a hodnoty, které mám. Co je na tom špatného?” Možná, že nic. Každý z nás chce být milován pro něco ve svém životě. Určitě je lepší dát přednost této lásce před “láskou jestliže”. “Lásku jestliže” si musíme zasloužit, a to mnohdy vyžaduje spoustu úsilí. Pokud nás někdo miluje pro to, co jsme, je to pro nás mnohem pohodlnější. Víme, že něco v nás nebo na nás je hodno lásky. Žijeme-li však v takovém vztahu, brzy na tom nebudeme lépe než ti, kdo si musejí svou “lásku jestliže” zasloužit. A to není příliš pevný základ pro manželství ani pro jakýkoli jiný trvalý vztah. Považme například problém konkurence. Co se stane, objeví-li se někdo, kdo vykazuje žádané kvality ve větší míře? Představ si, že jsi má žena a tvoje krása je důvodem, proč tě tvůj muž má rád. Co se stane, když se “na scéně” objeví krásnější žena? Pokud je láska tvé přítelkyně nebo manželky založena na tvém platu nebo na tom, co je za něj možno koupit, co se stane, když ztratíš práci nebo nebudeš-li schopen z nějakých důvodů vydělávat tolik jako dříve? Nebo co se stane, když se objeví někdo, kdo má víc peněz nebo lepší schopnosti je vydělávat? Vyřadí tě taková konkurence? Ohrozí tvůj vztah? Pokud ano, je to typický příklad “lásky protože”. S tímto druhem lásky se pojí ještě další problémy. Je zjištěno a platí to pro většinu z nás, že každého z nás tvoří vlastně dva lidé. Za prvé je to ta podoba, kterou ukazujeme světu– takový, s jakým se setkává veřejnost. A pak existuje ta naše druhá stránka, osobnost, kterou opravdu zná jen velmi málo lidí, pokud ji vůbec někdo zná.

Ze svých poradenských pohovorů s lidmi, kteří prožívají “lásku protože”, jsem zjistil, že bud’ jeden nebo oba partneři se opravdu bojí, aby ten druhý nepoznal jací tam hluboko uvnitř ve skutečnosti jsou. Velmi se obávají, že až jejich partner pozná pravdu, budou méně přijímáni, méně milováni nebo možná úplně odmítnuti. Před časem jsem na toto téma hovořil se skupinou studentů. Jedna ze studentek se najednou rozplakala. Bývala krásná a byla zasnoubená. Po automobilové nehodě však zůstala její levá tvář ošklivě zjizvena. Hodně jí pomohla plastická operace, ale její vztah nebyl nic než “láskou protože”. Její srdce naplnily nejistota a strach, nakonec se její známost “zhroutila”. Byl to klasický příklad “lásky protože”. Ta vlastně říká: “Miluji tě, chci tě, protože…” Mnohé lásky, které jsme v životě poznali, jsou láskami tohoto typu. Tento druh lásky v nás vždycky vyvolá pochybnosti, jak dlouho vydrží.

“ Miluji tě a tečka “

Naštěstí však existuje ještě jiný druh lásky, láska zářivá a krásná. Přál bych každému, aby ji prožil. Je to láska bez podmínek. Tato láska vlastně říká: „Miluji tě, nehledě na to, jaký možná v jádru jsi. Budu tě milovat, ať se s tebou stane cokoli. Nemůžeš udělat nic, co by ohrozilo mou lásku. Miluji tě a tečka.“ Láska “miluji tě a tečka” není slepá. K tomu má daleko. Tato láska může svůj objekt znát velmi dobře. Zná jeho nedostatky a chyby. Naprosto beze zbytku ho přijímá, aniž by za to cokoli požadovala. Tuto lásku si není možno nijak zasloužit. Nemůžete udělat nic, aby byla větší. Nemůžete ji ničím odvrátit. Není na nic vázaná. Od “lásky protože” se liší tím, že nevzniká na základě nějaké přitažlivé kvality milované osoby. Touto láskou můžeme milovat i naprosto bezvýznamné osoby tak, jako by měly nekonečnou hodnotu. Tuto lásku jsou schopni prožívat jen úplní a zralí jedinci, kteří nepotřebují ze životních vztahů stále jen brát, aby zaplnili prázdná místa ve své vlastní osobnosti. Zralé osobnosti nic nebrání v tom, aby do vztahu dávala, aniž by za to něco požadovala. Aniž si to možná uvědomuješ, tato láska je pro nás důležitější než cokoli jiného. Pokud zrovna teď neprožíváš takovou lásku, pravděpodobně doufáš, že jednou ji prožiješ, nebo se rád vracíš k dobře střežené vzpomínce na dobu, kdy jsi takovou lásku zakoušel. Život bez vztahu, který takovou lásku alespoň připomíná, vede v posledku k beznaději. Láska “miluji tě a tečka” je vztah, do kterého investujeme. Tato láska se nemůže dočkat, až bude moci něco dát. Ostatní dva druhy lásky se nemohou dočkat, až něco získají. “Miluji tě a tečka” znamená “dávám”, dobrovolně dávám sebe sama. A v tomto vztahu není místo pro obavy, nejistotu, nátlak, závist nebo žárlivost. Spousta kluků namítne: “Kdybych měl svou dívku rád bez ohledu na to, jak vypadá a co dělá, nebude se zanedbávat?” A víš, že ne? Taková láska je láska, ve které dáváme. Je to vlastně Boží láska působící v člověku. Je tak přívětivá, krásná a tak neodolatelná, že dokáže z druhého “vytáhnout” to nejlepší. Vyvolává v tom druhém tvořící změny. Tyto změny nevyžaduje, jsou jednoduše přirozenou reakcí na bezpodmínečnou lásku. Moje manželka mě takto miluje, před ní nemusím nic hrát. Její bezpodmínečná reakce ve mně vyvolává přirozenou touhu být takový, jaký bych podle ní být měl. Ne, že bych takový být musel, ale já takový být chci. Je to přirozená reakce na lásku “miluji tě a tečka”, kterou mne miluje. Kterou ze tří jmenovaných druhů lásky si vybereš? Velmi málo lidí si záměrně vybírá “lásku jestliže”. Ta vyžaduje nepřetržité a nekonečné úsilí. Zůstávají další dva typy lásky. Je překvapující, že hodně lidí volí “lásku protože”. Možná, že být milován tímto způsobem je lichotivější. Být milován pro to, co jsem nebo co mám, je uspokojující. Podporuje to vaše sebevědomí. Je to však křehká stavba, která nakonec ničí sama sebe.

Tajemství skutečné lásky je ve třetím typu lásky – “miluji tě a tečka”. Není příliš běžný, protože jediným trvalým zdrojem této lásky je sám Bůh. Žádný člověk nemůže důsledně milovat touto láskou, aniž by v něm nepřebýval Boží Duch a nevedl ho. A Bůh nezištně vkládá tuto lásku do srdce každého člověka, který je ochoten přiznat, že o to stojí a že potřebuje Boží pomoc, aby dokázal takovou lásku projevit. Proč je tato láska tak vzácná? Proč je takovým tajemstvím? Protože se nesnáší s lidskou pýchou. Neradi přiznáváme, že nedokážeme být vlastní silou a vůlí tím, čím chceme. Nejraději bychom zapomněli na tuto lásku “miluji tě a tečka”, protože vyžaduje kázeň a sebeovládání. Vyžaduje, abychom brali své emoce a tělesné touhy tak, aby nám sloužily, a ne tak, abychom my sloužili jim.

Úryvek z knihy „Lásku dát, lásku brát“ – Josh McDowell a Paul Lewis

Mléko jako jed?…

Mléko jako jed?

Napsal Svět kolem nás dne 12. leden 2014. Kategorie Zdraví

Je mléko opravdu nepostradatelnou základní potravinou dodávající tolik potřebný vápník a bílkoviny nebo je to pouze zakořeněná nepravda?

Podle posledních vědeckých výzkumů se ukazuje, že je pravdivé druhé tvrzení.

Dříve byla konzumace mléka pokládána za prevenci řídnutí kostí a doporučovalo se ho hojně zařadit do jídelníčku. Ovšem nedávné vědecké výzkumy ukázaly pravý opak, ba dokonce i něco víc.

Člověk je jediným tvorem na Zemi, který po odstavení dále pokračuje v konzumaci mléka a co hůř, mléka savce úplně odlišného živočišného druhu. Žádné zvíře toto nedělá, je to pouze výsada člověka, a jak se ukazuje, platí za to vysokou daň. Po ukončení kojení lidem mizí schopnost rozkládat mléčné bílkovin. Tělo už mléko nepotřebuje a tak to považuje za zbytečné. Po konzumaci mléka nedochází k dokonalému strávení a nerozložené bílkoviny se v těle začnou chovat jako cizí tělesa a způsobují mnoho problémů.

V zemích s nejvyšší konzumací mléka je také nejvyšší počet případů osteoporózy, diabetu, srdečních chorob, artritických onemocnění a rakoviny. Naopak v zemích, kde je konzumace mléčných výrobků téměř na minimu, je výskyt těchto nemocí výrazně nižší. Závěry vědeckých studií ukazují, že mléko místo toho, aby s nemocemi bojovalo, je vyvolává.

Některé choroby způsobené konzumací mléka a mléčných výrobků:

– Cukrovka

– Kardiovaskulární choroby

– Juvenilní diabetes

– Záněty

– Vysoký cholesterol

– Roztroušená skleróza

– Artritida

– Zahlenění

– Ledvinové kameny

– Alergie

Pokud chcete více informací, tak doporučuji knihu Jarmily Průchové-PRAVDA O MLÉCE

Duch a sex

Muži a ženy nežijí v souladu se svou skutečnou a pravou podstatou, což v nich vyvolává napětí a nespokojenost. Ženy zradily touhu svého srdce a obrnily svá těla v betonovém bunkru nezávislosti. Muži pozbyli kontaktu s jasností Vědomí, které jako břitva proniká každičkým okamžikem. Dnešní vztahy jsou bezpečné, plné respektu a velmi často naprosto nudné. Sex takzvaného „duchovně vyvinutého“ muže a ženy často vypadá jako terapeutické sezení. Partneři civilizovanou formou hovoří o svých potřebách a pocitech a čekají na svolení, aby se tělesně oddali svému nejhlubšímu nutkání. A i když náhodou dojde k tomu, že se prostřednictvím sexu dotknou nekonečné lásky, co se stane poté? Jak může žena, která ze zvyku neustále uzavírá své srdce, a muž, jenž má strach svou partnerku silou lásky srovnat ze zemí, udržet blaženost této lásky v každodenním normálním životě? Další vývojový stupeň sexuálního probuzení překračuje biologický chtíč a emocionální závisláckou potřebnost. Na tento stupeň jste připraveni, jestliže jste přerostli stín sebestřednosti a narcismu, jenž se soustředí jen na vlastní rozkoš: „Udělám pro tebe cokoli, pokud mě na oplátku budeš milovat.“ „Dobře, udělej mi, co chci, a budu tě milovat.“ Překonali jste také vývojovou fázi, která se místo na „já“ soustředí na „my“ a jež přináší bezpečnost a rovnost: „My dva si spolu vytvoříme nádherný život. Ty mi poskytneš potěšení tak, jak to mám rád já, a já tobě, jak to máš ráda ty. Nikdy ale nesmíme porušit naše osobní hranice.“ Dalším – a možná, že tím nejdůležitějším – znakem připravenosti na opravdovou duchovní sexualitu je, pokud jste opustili bezpečné hnízdo dualistického „New Age“ přístupu: „Ty jsi zodpovědný za své štěstí a já jsem zodpovědná za své. Přestože můžeme udělat maximum, abychom si vzájemně pomohli, nakonec jsme každý odpovědný jen sám za sebe.“ – to je maximálně nezodpovědný přístup. Jak za sebe, tak za partnera. Je to hravé, ale nedospělé. Vyšší stupeň partnerské lásky, vyžaduje srdce plné síly a lásky, které se odevzdává navzdory všem existujícím hranicím a strachům. Srdce, jež ctí, cítí a rozdává ze svých darů tak otevřeně, že se prožíváte jako vše, co existuje. A to je mnohdy současně i velká bolest z poznání kým vlastně jsem. Když dospějete do stavu takovéto otevřenosti, tak si uvědomíte, že jste odpovědni za celou jednotu božího projevu stejně, jako jste odpovědni za své partnerství, jež se skládá ze dvou různých individualit. A tato otevřenost nevyzpytatelné, srdce uchvacující boží lásky, která se projevuje skrze dvě lidská těla, není pro každého. Tato otevřenost vyžaduje hlubší pochopení sexu a připravenost plně zakoušet vše, co se ve vás odehrává v přítomném okamžiku uvnitř i navenek. Svou milou nebo milého líbáte na tvář a spokojujete se s občasnými blaženými vrcholy, zatímco čas vám utíká mezi prsty a vy máte neustále pocit, že vám něco schází. Jen zcela, zcela výjimečně dovolíme magickému světlu, aby v přítomnému okamžiku plně zazářilo, a otevřeme se jako JEDINÁ láska bez jediného zbytku či pocitu lítosti. Dnešní muži, vychováni romantickými ideály, se naučili nechat svou partnerku žvanit a žvanit, i když je její řeči k smrti nudí, i když by mnohem raději vstoupili do jejího srdce a tuto stejnou hranici zdvořilosti rozsekali mačetou svého vědomí na kusy, pronikli přítomný okamžik, otevřeli jej, naplnili láskou a nechali pominout. A pak znovu a znovu. A jejich ženy po celou dobu čekají na to, že si je muž plně procítí, že je spatří, doopravdy spatří, a uctí jako světlo a lásku, kterou ve skutečnosti jsou. Skutečný problém jim potom dělá to, když je muž skutečně spatří takové jaké jsou, a i když jsou pěkně oblečené, tak jsou před ním ve vší nahotě jeho vědomí a naopak. Vezmi si mě,“ žadoní ve svém nitru nenaplněná, neuchvácená a rozbolavělá žena, která celým svým srdcem touží po tom, aby se jí zmocnil muž absolutní integrity. „Chci si tě vzít,“ fňuká změkčile v duchu muž a oba zadupávají společně svou hlubokou vášeň pod hromadu zbytečných činností a falešných masek vlastního strachu. Ta další fáze sexuality má duchovní povahu. On i ona si uvědomují, kdo skutečně jsou = jsou ONA & ON = spojeni HIEROS GAMOS v jedince, co má mužskou i ženskou složku, a nabízí se jako neměnná a vše prostupující boží PŘÍTOMNOST. A přijmout toto je v partnerství NEJTĚŽŠÍ. Buď své vědomí plně nabízíte jako nepolevující přítomnost, které se však otevírá VŠE (vše = partner uvidí i to, co dosud maskujete, nepovažující to za vhodně komukoliv ukazovat). Buď tedy sebe a své tělo zcela odevzdáváte a aktivně vyzýváte vaši lásku, aby se vás chopila – buď nadechujete a vydechujete blaženost lásky, třesete se rozkoší, vlníte se bolestí, běsníte jako hněvivá vášeň a odhalujete své otevřené srdce nebo se stále jen za něco ukrýváte. Ten asi poslední vývojový krok, ten krok, o kterém si může mnoho lidí nechat zdát, a nejenom pokud jde o sex, představuje duchovní závazek milovat se pro Boha samotného, pro Nejvyšší Skutečnost jako takovou. To vyžaduje, aby se muž ženy plně zmocnil a otevřel se ji prostřednictvím svého světla vědomí (svého NEBE) a své přítomnosti (schopnosti plně spočinout v přítomném okamžiku), zatímco ona ho otevírá pomocí své energie (své hmoty ZEMĚ) a moci své lásky. Spojení jejich dvou těl tak dává vzniknout Jedinému SRDCI. A tento přítomný okamžik, toto teď, které možná právě zakoušíte, tato EXTÁZE nepotřebuje žádnou změnu – je naprosto magická a úchvatná už taková, jaká je. Pokud ji tak nevnímáte, pak se stále choulíte za svými osobními hranicemi v zóně komfortu a bezpečí vaší mysli. A ta udělá vše pro to, abyste nebyly zraněni. tedy, aby nikdy nikdo nezranil VAŠE představy, ty které Vy považujete za svého Boha. Právě teď máte možnost volby – otevíráte se tak, že vnímáte v sobě vše projevené? Nabízíte svým partnerům svou křehkou a zranitelnou duši a v ní přesto nezničitelnou lásku s každým svým nádechem, dotykem, myšlenkou? V každičkém okamžiku, dokonce i když jste zraněni a bolest vás rve na kusy? Nebo ze strachu stále ochraňujete hlubiny svého srdce a jen vyčkáváte? PRO BOHA a na co ještě chcete čekat? David Deida Michal Zachar Zdroj: LOVE-ENERGY-SEXUALITY www.cestalasky.sk barboraopelkova.blog.cz

Leden 2014
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031