ZDRAVÍ – LÁSKA – JÓGA
Motto týdne:

Dnešní generace je tak zaneprázdněná dokazováním, že ženy můžou dělat všechno, co dělají muži…že ženy tím ztrácí svoji jedinečnost.

Žena nebyla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co umí muž. Byla stvořena k tomu, aby uměla všechno, co muž neumí.

 

….kéž jsou všechny bytosti této planety šťastny….

 

Nezapomínejte si naplňovat život tím, co máte rádi. Dívejte se na oblíbené filmy, poslouchejte oblíbenou hudbu, noste svetr, který máte nejraději a vařte si svůj nejmilejší čaj. Obklopte se milými věcmi a milujte každou chvilku svého života…

Archiv pro měsíc: Červenec 2013

V každé z nás se skrývá kousek čarodějky…

Když se řekne čarodějka, představí si většina lidí ježibabu klohnící lektvary. Málokdo ví, že čarodějky žijí mezi námi. V zástupu žen je nepoznáte. Vypadají stejně jako vy. Dokud se s nimi nepobavíte blíže a jejich tajemství neodhalíte.
Tajemná síla je ukrytá v každé ženě. Jen s postupem času jsme na vnitřní energii pozapomněly. Protože většina „pánů tvorstva“ nedokáže obsáhnout takzvané věci mezi nebem a zemí. Odsuzují je a ve skrytu duše z nich mají strach. Proč by měli věřit něčemu, co si nemohou ohmatat, očichat a přinejlepším sníst. To se ukázalo už kdysi dávno při legendárním honu na čarodějnice. Církev, ve které trůnili samí muži, potřebovala zlikvidovat pohanské náboženství, uctívající jako boha ženu. Proto z něj udělala víru v ďábla. Na hranicích kvůli tomu uhořely statisíce nevinných obětí. Na kult ženy bohyně přitom narazíme od doby, co je lidstvo lidstvem. Důkazem jsou sošky typu Věstonické venuše. Zatímco dnes jsou v módě ženy typu Twiggy, pohané vyznávali plná prsa, široké boky a silná stehna. Rituály byly plné živočišnosti a sexu. Sloužily k uctívání ženy a k její schopnosti přivést na svět nový život.

Zatímco muže ovládá rozum, ženy dostaly do vínku intuici a empatii. Tyto dary už bohužel neumíme dávno používat v takové míře, v jaké bychom mohly. Nejdřív je nutné najít lásku sama k sobě a vzniklou energii potom dál využít pro život. Jedním z nejsilnějších center ženy je její pánev. Pokud propadnete pověře o podřazenosti mužům, je o to těžší být hrdá na své lůno. Už dávné východní praktiky se snažily vědomě rozpoutat sílu ukrytou v pánvi a pánevním dnu. Cest je několik – tantra, sahadžá jóga nebo docela obyčejný tanec. Fyzický stav pánve určuje hladinu energie, držení těla a psychiku a samozřejmě i sexuální rozkoš. Zkuste se na svou pánev podívat jako na umělecké dílo. Naučte se napnout a zase uvolnit její svaly vnitřní silou. Cílem cviků pánevního dna je rozhýbat pružné svaly, uvědomit si střed a vyvinout si cit pro ženskou sílu. Procvičování pánve není povinností, ale radostí. V každém okamžiku si připomínejte, že pánev je jeden z nejdůležitějších zdrojů vaší energie.

Břišní tanec je původně v širokém slova smyslu rituálem plodnosti oslavujícím ženství. Nemusíte se při něm řídit pouze jedinou danou choreografií. Pohyb vychází z vás, z vašeho vnitřního rytmu, řídí se hudebním taktem nebo údery bubnů. Těžiště je při břišním tanci uloženo v pánvi. Z ní vychází síla přijatá nohama ze země a pokračuje až nahoru k temeni. Tanec je založen na stahování, napínání, zvedání a povolování. Postupně ve vás odbourá pohybovou neobratnost a zbaví vás kousek po kousku psychických bloků. Břišní tanec a trénink pánevního dna usnadňuje průběh menstruace, porodu a rehabilitace. Chcete-li se naučit správné pohyby, měla byste navštěvovat kurzy břišního tance. Přesto si zachovejte volnost i při výuce a vytvořte si svůj vlastní osobitý styl.

I tajemná Luna byla v minulosti uctívána jako bohyně. Měsíc sice symbolicky pohlcoval mrtvé, ale znázorňoval i plodnost a zrození. Mnohé kněžky při rituálech vyvolávají právě bohyni Měsíce. Její symboly jsou křišťálová koule a zrcadlo. Rituál pomocí gest a formulí umocňuje přání a představy. Dodržení správného postavení Luny je přitom pro kouzlo to nejmenší. Bohyně Měsíce kraluje noci a světu temnot. Ubývající Měsíc je vhodná doba pro kouzla škodící. Hodí se ke studiu starých spisů a k začarování negativních energií. Nejstarší kouzla se prováděla za tmavých nocí bezprostředně před novoluním. Při novoluní by měla být kouzla tabu. Měsíc i Slunce stojí v jedné konjunkci a nemáte záruku, jestli nebude mít opačné účinky. Novoluní využijte ke zbavování se špatných návyků, starých vztahů a pročišťování těla. Dobrá kouzla, rituály k posílení zdraví i štěstí se provádějí při přibývajícím Měsíci. Hromadí se nová energie, příroda přijímá, buduje a posiluje. Ta nejdůležitější magická doba přichází při úplňku. Tajemná síla je v té době nejintenzivnější…

O odpuštění…

O odpouštění.
Dvacet příčin, proč nedokážeme odpustit
Vždy máme na výběr: můžeme naslouchat hlasu lásky, nebo hlasu ega.

Je těžké odpustit, když posloucháme rady svého ega, které nám namlouvá, že jednáme správně, pokud trestáme osobu, což nás zranila, a odpíráme její lásku. Je těžké odpustit, protože naše ego je tvrdohlavé, stále se nás pokouší přesvědčit, že je lepší a bezpečnější nenávidět, jak milovat.

Je důležité, abychom si ze svého ega neudělali nepřítele a zároveň abychom nepodlehli jeho mylným radám. Také je velmi důležité, abychom rozpoznali, kdy se nás ego chystá svést na scestí. Naše ego nás ustavičně napomíná. Lpí na systému víry, která vyvolává strach, konflikty, lhostejnost a neštěstí – ty jsou v tomto systému prioritní – a kromě toho trvá na tom, že projevovat lásku je hloupé.

Pokud se staneme závislými a budeme stále naslouchat hlasu svého ega, co jsme náchylní dělat tehdy, když jsme vystresovaní nebo se věci nedějí tak, jak bychom si přáli, ve své mysli slyšíme tichý hlas, který nám říká: „Neodpouštěj.“

Vždy však máme na výběr: Můžeme poslouchat hlas lásky, nebo hlas svého ega. A co máme odvětit, když se ozývá hlas ega?

Hlas ega vždy pochází ze strachu. Udržuje nás v určitém stádiu konfliktu, nenechává nás na pokoji. Když nasloucháme hlasu svého ega odmítající odpuštění, bude nám uvádět nekonečné množství důvodů, proč bychom neměli odpouštět, a pokaždé bude skrývat skutečnost, že pokud neodpustíme, my budeme ti, kteří budou trpět a ztratí svůj klid. Zde je dvacet příkladů, které naše ego uvádí jako příčiny:

1. Ten člověk mě opravdu zranil. Zaslouží si můj hněv, odmítání nebo jiný trest.

2. Co jsem blázen? Pokud mu odpustím, ten člověk to zopakuje znovu.

3. Jsem slaboch, pokud odpouštím.

4. Pokud odpustím té osobě, bude to totéž, jako bych řekl, že on má pravdu, a já se mýlím.

5. Jen člověk se slabým sebevědomím by uvažoval o odpouštění.

6. Pokud neodpouští, je to, jakoby jste si stále udržovali kontrolu nad někým.

7. Neodpustit znamená udržet si od člověka odstup.

8. Neodpustit je dobrý způsob odplaty.

9. Neodpustit znamená mít moc nad tím, kdo vám ublížil.

10. Odpustit člověku, který vás zranil, je čiro čirá hloupost.

11. Pokud odpustíte, ztratíte pocit bezpečí.

12. Pokud někomu odpustíte, bude si myslet, že souhlasíte s jeho chováním.

13. Odpouštění není nic jiného než podpora nevhodného chování.

14. Odpusťte pouze tehdy, pokud se vám člověk, který vás zranil, ospravedlní.

15. Pokud odpustíte, Bůh vás zatratí.

16. Vezměme to jako fakt – i tak je to vždy chyba té druhé osoby, tak nač odpouštět?

17. Nevěřte, pokud se vás někdo snaží přesvědčit, že nesnášíte na jiných lidech to, co nemůžete vystát na sobě.

18. Nepodlehněte myšlence, že pokud nedokážete odpustit jinému člověku, je to proto, že nemůžete přijmout skutečnost,že jste udělali něco, co považujete za neodpustitelné.

19. Pokud odpustíte tu hroznou věc, nejste o nic lepší než člověk, kdo to učinil!

20. Uvidíte, že se v tom odpouštění celkem ztratíte, pokud začnete věřit, že existuje Bůh nebo nějaká Vyšší Síla, která vás ochrání od toho, abyste se stali nevinnou obětí a zraňovaly sami sebe.

Jak si poradit se zprávami ega?

Dopřejte si nějaký čas na seznámení se s tímto seznamem výpovědí našeho ega. Brzy je poznáte, když začnou pronikat do vašich myšlenek. V tom momentě zjistíte, že máte na výběr: naslouchat hlasu ega, nebo hlasu lásky, hlasu odpouštění. V následujících kapitolách si vysvětlíme způsoby, jak lépe naslouchat právě tomu druhému hlasu.

Pokaždé, když vezmeme do rukou noviny nebo si podíváme večerní zprávy, dozvíme se nějaké šokující události, které se dějí ve světě. Je jednoduché přesvědčit sama sebe, že některé věci, které se dějí, jsou neodpustitelné. Můžeme mít pocit, že my sami jsme udělali nebo řekli někdy v životě něco neodpustitelné. Existuje však silné poselství – a spočívá v odpouštění – které může ukončit cyklus destrukce a bolesti na naší planetě.

Pokud se chceme naučit odpouštět – odpouštět každému včetně sebe – musíme změnit systém své víry. Můžeme začít tím, že se zbavíme víry našeho ega, které tvrdí, že je třeba hledat někoho, koho bychom obvinili, když se stane něco špatného. Můžeme začít věřit něčemu jinému, například svému srdci, které nám umožňuje poznat, jaký je to pocit, když se zbavíme sebe odsuzování nebo odsuzování ostatních a obklopíme se láskou.

Jeden ze způsobů, jak to můžeme udělat, je změnit způsob svého myšlení. Kdo a co jsme? Ego nás identifikuje jako zcela fyzické tělo, místo toho, aby nás vidělo jako duchovní bytosti, které sem přišli na nějaký čas a žijí ve fyzickém těle. Pokud se dokážeme dívat na sebe a na jiných než na nesmrtelné duchovní bytosti, a nejen jako na těla, je mnohem jednodušší uvědomit si smysl odpouštění.

Změnu přináší i překonání jedné překážky Překonávání strachu, studu a pocitu viny.

První překážka, kterou musíme překonat, je naše nevůle změnit svůj systém víry. Možná nás od odpouštění nejvíce odrazuje právě systém víry, založený více na strachu než na lásce. Toto zablokování se začíná ztrácet, pokud se snažíme vidět ostatní lidi buď milující, nebo ustrašení a toužící po lásce. To znamená, že si třeba přestat vysvětlovat chování ostatních lidí jen černo-bíle, že jsou buď vinni, nebo nevinní. Znamená to hledat v ostatních lidech ne chuť útočit, ale stejnou lásku nebo strach, volání o pomoc a po lásce, jaká je v nás.

Gerald G. Jampolsky: Promíjení – Nejúčinnější lék

O lásce.

O lásce

„Život není dům, který bychom si mohli navrhnout a zkonstruovat, a stejně tak není ani vztah konstrukcí. Vztah vzniká a roste a následuje při tom vnitřní, nám utajenou logiku. Život je růst. Nejdůležitější věci v životě se nedějí podle plánu. Dost často dokonce všechny plány otočí vzhůru nohama. Stanou se, dějí se! Nikde to nezažíváme markantněji, než v milostných vztazích. Toto označení (milostné vztahy jsou německy „Liebesbeziehungen“, tedy doslovně „vztahy lásky“ – pozn.překl.) si zasluhují jedině tehdy, pokud jsou otevřené a neuzavírají se před nevypočitatelností života. Protože nevypočitatelnost a otevřenost jsou povahou lásky. Pozná se to hlavně na začátku – přichází vždy nečekaně a neplánovaně a vždy se děje sama od sebe, neděláme ji.
Když se člověku „děje láska“, když jej potká, přichází z neznáma, ve svůj čas, za svých vlastních podmínek. Ne, že by vždycky muselo jít o lásku na první pohled, může to být i druhý nebo třetí, může se to stát i s ženou či mužem, kterou nebo kterého známe léta – najednou se na sebe podívají a něco je jinak, stalo nebo děje se něco, co se za celá ta léta nestalo a co by nikdy nečekali.
(…)
Skutečnost je taková, že láska přichází, kdy chce, s kým a skrze koho chce a jak chce. Jsme jí vydáni napospas. Tak tomu bylo odjakživa a tak to i zůstane.
To my ale nechceme. Nechceme být vydáni napospas. To, co nám chybí, co bychom chtěli, chceme dostat, možná se o to i zasloužit nebo si to vybojovat; a to, co už jednou máme, si pak chceme za každou cenu udržet. A v tu chvíli už začíná boj a mohlo by to znamenat začátek konce. Protože to, co si můžeme udržet, je pouhá skořápka.
Láska samotná je svobodnější než pták. Pěst, která se ji pokouší zadržet, ji rozmačká, pokud jí láska v posledním okamžiku neunikne. Ale touha po přesně tomto partnerovi, potřeba propojenosti a vazby, potěšení ze splynutí a přání věčného trvání jsou také součástí lásky, přicházejí k nám spolu s ní. Ještě včera jsi nechtěl nic jiného než být volný, nesvázaný a nezávislý a dneska na to kašleš, jen když můžeš být se svou milou nebo milým. A tak se otvíráš vztahu. Někdy se z něj stane manželství a láska se tím takříkajíc úředně stvrdí. Stane se z ní slib se závazným účinkem, jak navenek, tak uvnitř.
Někteří se domnívají, že s pevným vztahem nebo dokonce manželstvím toho druhého vlastní a vlastní i lásku, možná dokonce nárok na ni. Není nic nesprávnějšího a pro lásku destruktivnějšího. Je a vždy bude svobodná, ať už jsme jakkoli úředně svázáni. Je svobodná, protože nám nikdy nepatřila.
Jiné to zase jiné vede k domněnce, že láska je volná a člověk s ní může zacházet a disponovat podle libosti. To je stejně chybná představa jako když se domnívám, že ji nebo partnera mohu vlastnit – kdo takhle uvažuje nebo jedná, nikdy skutečnou lásku nezažije. Láska je volná, ano, ale není volná jako nějaké zboží, které si koupíme, chvíli vlastníme a konzumujeme a pak je zase můžeme prodat, nýbrž je volná, protože nikdy nikomu nepatřila a ani patřit nebude.
Je silou, která existuje sama o sobě, silou, která se může zmocnit nás, které se ale my nikdy zmocnit nemůžeme, ba nemůžeme ji ani vlastnit. Můžeme být v ní – pak je i v nás, ale nikdy ji nemůžeme mít. Ona má nás. A svazuje nás, zavazuje, přemáhá. Ačkoli je svobodná, ty, kteří se jí poddají, svazuje. Protože to víme, nebo přinejmenším tušíme, je pro nás tak těžké se lásce naplno poddat, klesnout do její náruče.
Co potom znamená vztah, partnerství, láska? Nic více a nic méně než společné oddání se této síle, která oba ovládla, zanítila a svedla dohromady. Přitakání tomu, že se svěřuji této síle, nechávám se jí ovládat, vést, možná i trápit, pálit a pročišťovat.“

WILFRIED NELLES: MUŽI, ŽENY A LÁSKA (2011 nakl. JEŽEK)

Pro všechny ženy…

Mému drahému muži.

Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj…
Vyber si toho, jehož duše jasně volá tvou; který tě vidí; který je dost statečný na to, aby se bál
Přijmi jeho ruku a veď ho jemně za krví svého srdce,
kde může ucítit tvé teplo a spočinout
a nechat svou tíhu shořet v tvých ohních.
Pohlédni mu do očí, nahlédni hluboko dovnitř a uvidíš, co spícího, bdělého, ostýchavého či čekajícího se tam ukrývá.
Pohlédni mu do očí a uvidíš v nich jeho otce, dědy a všechny ty války a šílenství, které vedly jejich duše v nějaké vzdálené zemi, vzdáleném čase…
Pohlédni, bez souzení, na jejich bolesti, utrpení, muka a vinu…
A nechej to vše odejít…
Vciť se do bříměte jeho předků…
a věz, že on v tobě hledá bezpečné útočiště.
Nechej ho roztát ve svém neochvějném pohledu…
a věz, že ty nemusíš zrcadlit ten hněv,
neboť máš dělohu, sladkou hlubokou bránu, která omývá a hojí staré rány…

Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj…
Seď před ním v plném majestátu svého ženství, v dechu své zranitelnosti,
v hravosti své dětské nevinnosti, v hloubi své smrti…
Kvetoucí pozvání, jemně ustupující a dovolující jeho síle muže,
aby předstoupila vpřed a vykročila směrem k tobě… a společně s tebou, tiše vědouce, plula v lůně Země.
A pokud couvne… a on couvne… uteče do své jeskyně… Shromáždi kolem sebe své babičky… zachumlej se do jejich mouder.
Naslouchej jejich jemnému šepotání, které zklidní tvé vystrašené dívčí srdce
a přiměje tě, aby ses ztišila… a trpělivě čekala na jeho návrat.
Seď a zpívej u jeho dveří píseň rozpomínání, že zase znovu smí být ukonejšen.

Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj…
Nesnaž se z něj vyloudit malého chlapce
pomocí lsti, klamu, svádění a podvodu
jen abys jej vlákala do sítě destrukce,
kde vládne chaos a nenávist…
Horší než jakákoli válka, kterou vedli jeho bratři.
To není ženské, to je pomsta!
Je to jed překroucených linií!
Jed zneužívání po celé věky, znásilňování našeho světa.
A to ženě nedává sílu, snižuje ji, když mu uřezává koule
a zabíjí nás to všechny
a ať už ho jeho matka držela, nebo to nedokázala.
Nyní mu ukaž pravou matku.
Drž ho, veď ho ve své ušlechtilé spanilosti a své hloubce
doutnající v jádru Země…
Netrestej ho za jeho zranění, o kterých se domníváš, že nenaplňují tvé potřeby nebo kritéria.
Plač pro něj sladké řeky.
Krvácej to vše zpátky domů.

Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj…
Miluj ho natolik, aby mohl být nahý a volný…
Miluj ho natolik, aby tvé tělo a tvou duši otevřel cyklu zrození a smrti…
A děkuj mu za příležitost
když spolu tančíte divokými větry a tichými lesy.
Měj odvahu být křehká a nechat ho pít z jemných okvětních lístků své bytosti.
Dej mu pocítit, že tě může držet, zastávat se tě a chránit tě.
Klesni mu do náruče a důvěřuj, že tě chytí,
i když tě předtím tisíckrát pustil…
Nauč jej, jak se odevzdat, tím, že se odevzdáš sama…
A splyň se sladkou prázdnotou srdce tohoto světa.

Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj…
Povzbuzuj ho, nasycuj ho, dávej mu svolení, naslouchej mu, drž ho, léč ho
a na oplátku budeš vyživována, podporována a ochraňována
silnými pažemi, jasnými myšlenkami a zaostřenými šípy,
neboť když jej necháš, může být vším, o čem sníš.

Chceš-li milovat muže, miluj sebe sama, miluj svého otce,
miluj svého bratra, svého syna, svého bývalého partnera; od prvního chlapce, kterého jsi políbila,
až po toho posledního, kterého jsi oplakala…
Děkuj za dary; dar všeho, co se ti až po toto setkání podařilo rozplést…
Dar muže, který stojí před tebou teď…
a najdi v něm zárodek všeho, co je nové a zářící…
Semínko, kterému můžete dávat vláhu
a nechat tak spolu vyrůst novému světu…

Funkční okruh elementu Ohně

Funkční okruh elementu ohně
Barva: červená
Roční období: léto
Energie sezóny: horko
Funkce v organismu: termogenní
Orgány: srdce, osrdečník, tenké střevo, tři ohně
Tkáně: cévy, nervy, krev, lymfa
Odpadní produkty: hormony, pot, sliz, trávicí enzymy
Smyslové orgány: jazyk, hmatová tělíska
Zuby: zuby moudrosti
Klouby: rameno, loket zevně a vzadu, zápěstí
City: radost, smích
Maximální čas: srdce (S) 11 – 13 hod, tenké střevo (TeS) 13 – 15 hod, osrdečník (OS) 19 – 21 hod, tři ohně (TO) 21 – 23 hod
Reakce na stres: nedostatek emocí
Znamení zvěrokruhu: S – rak, TeS – lev, OS – štír, TO – střelec

1. Pod vlivem meridiánu srdce: srdce, cévní a nervový systém, hrudník, žaludek, horní končetiny po vnitřní straně.
Diagnostika při poruše funkce srdce: chorobné stavy spojení s činností srdce, žloutnutí očního bělma, bušení srdce, časté zčervenání tváří, bledost tváří, noční pocení a pocení při slabé námaze, dlaní a chodidel, ocení v podpaždí, citlivost na teplo a chlad, pocity sucha v hrdle, žízeň, bolesti na hrudi, bolest pod žebry, v oblasti břicha a malé pánve, pocit horkosti v dlaních, stavy úzkosti bez kardiologického nálezu, nespavost v noci a únava během dne, IM, AP.
Psychické projevy energetické nerovnováhy: záchvaty smíchu, podrážděnost, neschopnost empatie, duševní neklid, citová lability, hysterie, poruchy řeči a paměti, zapomnětlivost, roztržitost, poruchy spánku, děsivé sny, sebekázeň, respekt, úcta, upovídanost, koktavost…
Doporučení: prevencí proti onemocnění srdce je hlídat si hladinu cholesterolu a vysoký krevní tlak a mít dostatek výživných látek…hlavně hořčík a dostatek kyslíku.
2. Pod vlivem meridiánu tenkého střeva: : hlava, hrdlo, šíje, záda, zadní a boční strany paží a loktů.
Diagnostika při poruše funkce tenkého střeva: bolesti v dutině ústní – zubů a horní čelisti, bolesti v krku, otékání pod bradou, bolest na vnější straně šíje, ramen, lokte zápěstí, závratě, hučení v uších, zhoršení sluchu, hluchota, zežloutnutí bělma, nutnost zavírat oči při zaostřování zraku, otok tváří, problémy střev, alergie, zejména na potraviny. Cévní onemocnění a poruchy centrálního nervového systému, bolesti v podbřišku, pohlavních orgánech a bederní páteře, průjmy, zácpa, onemocnění dvanáctníku. Vznik bradavic.
Psychické projevy energetické nerovnováhy: Smích, přílišná radost, schopnost vidět širší souvislosti, neschopnost udržet se v rovnovážném stavu – neradovat se příliš z úspěchu a nepropadat panice při neúspěchu.
Doporučení: k udržení správné funkce tenkého střeva tedy dodržujeme řádnou životosprávu. Dopřáváme si hořká jídla, kukuřici, jáhly, rýže, brambory, syrovou zeleninu…Nejvíce oslabuje tenké střevo stres, který se projevuje mělkým dýcháním a neschopností se nadechnout do břicha. Proto základním opatřením nenaučit se správně dýchat tak, aby se břicho při nádechu zvětšilo.

3. Pod vlivem meridiánu osrdečníku: srdce, cévní a nervový systém, hrudník, žaludek, horní končetiny po vnitřní straně.
Diagnostika při poruše funkce osrdečníku: poruchy krevního tlaku, cirkulace krve, bolesti v hrudní krajině, AP, arytmie, poruchy periferního prokrvení, kožní projevy v průběhu dráhy (atopický ekzém v loketní jamce), bolesti břicha v oblasti malé pánve, spasmy a kontraktury v oblasti horních končetin, poruchy v sexuální oblasti.
Psychické projevy energetické nerovnováhy: sklon k nezadržitelnému ustavičnému smíchu, podrážděnost, duševní neklid, neurózy, citová labilita, neschopnost odpustit sám sobě, neschopnost upřímnosti a lásky k sobě samému.
Doporučení: dbejte na správnou funkci jater, sleziny a nadledvinek. Při vzniku otoků není vhodný dynamický sport, protože se tak ve svalech hromadí ještě větší množství kyselin, které ještě více zatěžují lymfatický systém. Mnohem vhodnější jsou pomalá, dechová cvičení (jóga, pilates).

4. Pod vlivem meridiánu trojího ohřívače: oči, uši, postranní části hrudníku, ramena a lokty
Diagnostika při poruše funkce trojího ohřívače: poruchy sekrece žláz s vnitřní sekrecí (zejména nadledvinky),alergie, stavy vyčerpanosti organismu, poruchy termoregulace, poruchy KT, nahluchlost, pocity hučení v uších, bolestivý zánět hrdla, pocení, bolesti zubů moudrosti, poruchy zažívání, dýchání a poruchy funkce lymfatického systému, urogenitální potíže, inkontinence, kloubní potíže, revma, neuralgie, zadržování vody v organismu, bolest vnějšího koutku oka, otok tváře v prostoru jařmové kosti, bolest na vnější straně ramene, nadloktí, lokte a předloktí, neschopnost používat malíček.
Psychické projevy energetické nerovnováhy: vznětlivost, zuřivost, panovačnost, deprese, nedostatek vstřícnosti ve společenských vztazích, přílišná starostlivost o sebe a své blízké, nedostatek vnitřní vyrovnanosti.
Doporučení: na udržování správné hladiny tepla mají vliv játra a lymfatický systém, které se starají o „ekologii těla“ a zbavují tak tělo škodlivých, odpadních látek. V tomto období je vhodné zvýšit příjem zinku, vit. A, hořčíku, vápníku a jódu.
Sezónní strava pro léto:
Léto je dobou zvýšené aktivity srdeční a oběhové činnosti, vyvolává potřebu hořké chuti, dostatku tekutin, kvalitních tuků, vitamínů, minerálů a lehčí stravy.
Kvalitní hořkou chuť získáme z listů a kořenů pampelišky, čekankových puků, sójové kávy, z hořkých bylinných čajů nebo z PIVA!
V letním období jíme dostatek sezónní zeleniny a ovoce , pijeme ovocné, zeleninové šťávy, připravujeme pečené ryby, z obilovin je nejvhodnější kukuřice. Po obědě osvěží sklenička PIVA! Během tohoto období ÚPLNĚ VYNECHÁME živočišné tuky, uzeniny, sýry…

Čakry

Čakry
Naše tělo se neskládá jenom z hmatatelných a viditelných částí. Fyzickou a povětšinou velmi chatrnou schránku obklopuje aura. Tím ale „věci mezi nebem a zemí“ ve vztahu k našemu tělu nekončí. Energii přijímáme a vydáváme za pomoci takzvaných čaker. Většina literatury popisuje sedm hlavních čaker, my jich ale máme po sobě rozesety stovky. Pro bližší představu by se daly přirovnat k vírům, jež se, jsou-li správně opečovávány, točí stejně divoce jako větrníky. Velikost a vlastnosti čaker jsou odrazem fyzického, duševního a mentálního vývoje. Znalec z nich dokonce dokáže odvodit zdravotní stav a hladinu energie. Učení o čakrách vychází z tradičního východního léčitelství. Naštěstí už i u nás narazíte na doktory a terapeuty, kteří diagnostikují a stimulují pacienty podle čaker, jež můžeme vyrovnávat a nabíjet nejen zvláštním cvičením. Největší vliv na ně mají naše postoje, pocity, pohyb, ale i jídlo. To všechno dokáže čakry buď povzbudit, nebo dokonale utlumit. Jak už bylo řečeno, existuje sedm hlavních čaker. Všechny jsou nasázeny podél páteře. Rozvíjejí se na přední i zadní straně těla směrem ven jako kalichy květin. Hippies by měli z této představy určitě radost… Každé čakře patří určité téma, stupeň tělesného a duševního rozvoje, stejně jako tělesná zóna.
Všechny informace berte jako „odrazový můstek“ k další cestě vaší dokonalosti…

První čakra (základní) umístěná u genitálií nás spojuje s fyzickým světem. Její barva je červená. Při správné funkci nás obdarovává pozitivním přístupem k životu. Dává nám sílu prosadit se a vytrvat. Je-li otevřená, přináší spokojenost, stabilitu a vnitřní sílu. Naopak při chybné funkci krouží člověk jen kolem peněz, jídla a sexu. Při úplném zablokování chybí tělesná i duševní síla k překonání čehokoli. Léčbu vám usnadní sama příroda. Pozorujte krvavě rudé slunce. Zkuste se posadit s překříženýma nohama na příjemné místo na holé zemi a vědomě dýchejte všechny vůně kolem sebe. Využít můžete také drahokamy. Achát podporuje vážnost a vyrovnanost. Rozpouští záporné emoce a chrání podstatu člověka. Krvavý jaspis učí nesobeckosti a skromnosti. Dále zkuste například granát, červený korál a rubín. Z vůní pomáhají cedr a hřebíček.

Druhá čakra sídlí nad stydkou kostí a je centrem původních, nefiltrovaných emocí, sexuálních energií a tvořivých sil. Je přiřazena elementu vody. Zásadním způsobem ovlivňuje mezilidské vztahy. Umožňuje nám být k druhému pohlaví přímá a otevřená. Disharmonická funkce má za následek nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí a sexuální chladnost. Druhou čakru oživuje měsíční světlo a kontakt s čistou vodou. Pomoci si můžete i oranžovou barvou, která přináší oživující energie, podporuje radost ze smyslových požitků. Z kamenů používejte karneol – pomáhá prožívat každý okamžik a posiluje koncentraci. Z vůní účinkuje ylang-ylang, jedno z nejznámějších afrodiziak. Zkuste také santal.

Třetí čakra má v literatuře různá označení, nejčastěji je nazývána centrem síly. Najdete ji dva prsty nad pupíkem. Přiřazena je elementu ohně. Ovládá mezilidské vztahy. Pokud je v pořádku, cítíme se svěže, radostně a vnitřně naplněné. Jsme samy se sebou vyrovnané a zároveň dokážeme respektovat pocity a potřeby druhých. Čakrou solar plexu vnímáme vibrace lidí v okolí. Při chybné funkci se soustředíme na ovlivňování známých svými názory. V nejhorším případě všude vidíme překážky. Pomoci nám může pozorování sluncem ozářeného pole zralého obilí nebo řepky. Z barev je vhodná jasná sluneční žlutá. Na třetí čakru přikládejte zbystřující tygří oko a jistotou a nadějí nabíjející citrín. Z vůní vyberte levandulovou, rozmarýnovou a bergamotovou.

Čtvrtá čakra se otevírá uprostřed hrudi a jejím symbolem je šestiúhelník, jenž znázorňuje, jak pronikají energie tří horních i tří spodních čaker. Díky tomuto místu máme schopnost soucítit, naladit se na druhé a prožívat. Je-li čakra srdce otevřená, vyzařuje přirozené teplo a veselost. Disharmonie přináší nutkání být mocná a silná. Lidé nejsou schopni přijímat lásku a jsou snadno zranitelní. Pokud jsou jejich city odmítnuty, hluboce je to raní. Útěchu najdete při procházkách v nedotknuté přírodě. Ideální pro uklidnění je zelená barva stromů. Vhodné jsou kameny podporující jemnost, něhu a lásku – růžový křemen, turmalín, smaragd a nefrit. Přivonět můžete k růžovému oleji.

Pátá čakra(krční) je centrem vyjadřovacích schopností a inspirace. Slouží jako most mezi myšlením a cítěním, mezi impulzy a reakcemi na ně. Přes krční čakru vyjadřujeme všechno, co v nás žije – smích, pláč i vztek. Díky ní můžeme ukázat slabosti i sílu. Zablokování se projevuje zadržovanými emocemi. Řeč je neuhlazená a hrubá. Lékem je jasná a čistá obloha. Stačí se natáhnout do trávy a své tělo otevřít nebi. Patří jí světle modrá, nádherně uklidňující barva. Z drahokamů vám vypomohou komunikaci podporující akvamarín a tyrkys. Pozitivně na štítnou žlázu působí chalcedon. Vůně si vyberte mezi šalvějí a eukalyptem.

Šestá čakra dovršuje vědomé vnímání bytí. Najdete ji prst nad kořenem nosu, mezi obočím. Vlastní barva šesté čakry je jasně indigově modrá. V současné době existuje jen minimum lidí, jejichž „třetí oko“ je dokonale otevřené, jeho uvolňování jde ruku v ruce s vyšším vědomím. Fungující čakra se projevuje jasnozřivostí, cítěním v určitých úrovních a vzhledem do jiných dimenzí skutečnosti, například při meditaci nebo ve snu. Při disharmonii uznává člověk jenom věci pochopitelné a vědecky ověřitelné. Pokud je tok čakrou výrazně omezený, vnímáme pouze vnější, hmatatelný svět. Třetí oko probudíte pozorováním temně modré noční oblohy. Zkuste se barvou indigo obklopit i doma. Navozuje vnitřní klid, jasnost a hloubku. Z kamenů si sežeňte lapislazuli a sodalit. Z vůní nakupte mátu peprnou a jasmín.

Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti. Otevírá se těsně nad hlavou. Třpytí se všemi barvami duhy, převládající je ale fialová. Podobně jako je v bílém světle obsaženo celé barevné spektrum, obsahuje i nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Nedochází v ní k blokádám ve vlastním slova smyslu, může být jenom více nebo méně vyvinutá. Tehdy vás neustále přemáhá pocit oddělenosti od života a bytí, pronásleduje vás strach. Pro povzbuzení zkuste vystoupat na vrchol kopce nebo hory a užívat si prostor nad i před vámi. Korunní čakru otevírají a rozšiřují barvy fialová a bílá. Z drahokamů jsou účinné ametyst a křišťál. Z vůní zkuste kadidlo a lotosový květ vyzařující lásku, radost a poznání.

Ještě další (z mnoha)úhel pohledu na čakry:
1.čakra –kořenová čakra, Múládhára
PRINCIPY: pud sebezáchovy, sebe přijetí, sebedůvěra, stabilita, vztah k Zemi
ŽLÁZY: nadledvinky
ORGÁNY: páteř, kosti, zuby, nehty, obě nohy, tlusté střevo, konečník, prostata, krev
KAMENY: achát, krvavý jaspis, rubín, červený korál, hematit, granát
DOPORUČENÍ: Choďte do přírody a představte si, že „zakořeňujete“.
První čakra je energetický vír, který nás udržuje při životě.
ASTROLOGIE: Beran, Býk,Štír a Kozoroh
ÚKOLY A FUNKCE: budování existence, sexualita, materiální zabezpečení, síla prosadit se a vytrvat.
VŮNĚ: cedr a hřebíček.
BARVA: červená
Správně fungující první čakra v životě znamená pocit sebepřijetí (jako ženy nebo jako muže). Podívejte se do zrcadla a uvědomte si, jak vám to sluší, že tu nejste náhodou.
________________________________________
První čakra je opravdu naším kořenem, který nás spojuje se Zemí, s hmotou. Je to velice důležité místo pro naše fyzické bytí. Nejdůležitější je u ní imunita, pud sebezáchovy. Tyto vlastnosti musí fungovat pro zachování života. Při poruše se pak říká, že člověk různé „ulítává“. Zakořenění v hmotě je proto nezbytné. Často se stává, že problémy vycházejí už z prenatálního období, ze špatného těhotenství. Děťátko ovlivňují už maminky, když ho nosí pod srdcem, vnímá také porod apod. Negativa z tohoto období první čakru jakoby „podseknou“ a miminko ani na svět nechce. Celý život pak má člověk v sobě nepříjemné otázky typu, proč já jsem tady, proč musím trpět. Zakořenění je pro něj hrozně těžké. Všem maminkám bych chtěla proto vzkázat, aby své děťátko na svět upřímně vítaly. Aby se na něj těšily. Děti tohle velmi citlivě vnímají, i když si to dospělí příliš neuvědomují. Pro budoucí miminka je pohoda matky velkou pomocí pro „zakotvení“ v životě. Aby se sem nebála přijít. Kořenová čakra představuje tedy jakýsi podstavec, na němž stojí především naše fyzické zdraví.
A když čakra nefunguje tak, jak má? Nositelkou její vibrace je červená barva. Doporučuji hodně se jí obklopovat, nosit červené doplňky, oblečeni. Nemám na mysli, aby člověk chodil jako Červená karkulka, to jistě ne, ale aby mu to sedělo, ladilo, harmonizovalo. Někdo mi také řekne, já bych něco takového nesnesl. Jistě: nemohu chtít po mužích „červenou“ do šatníku. Jim poradím vhodný kámen. Například jaspis do kapsy, ještě silnější je rubín nebo granát. Módním kamenem se stal hematit. To vše jsou ale pouze pomocné berličky. Nejdůležitější však je snažit se přijmout hmotný svět, svou hmotnou existenci.
Každý by měl umět mít rád svět, ve kterém žije. Dostat do své psychiky radost ze života na Zemi. Červená barva je právě barvou radosti, síly a vitality, jejím základem. Kořenová čakra je „o JÁ“. Je tedy osobnostní, o jedinci – sebe-přijetí, sebe-důvěře, sebe-lásce, sebe-úctě. Považuji ji za téměř nejdůležitější, od prvního do posledního nadechnutí.
Z orgánů jsou pro ni nejdůležitější střeva a vše pevné, tvořící základ stavby těla. Funkčnost střev výrazně ovlivňuje naši imunitu, je to taková chemická továrna na přijímání správných prvků. Když mám radost ze života, vezmu si to dobré, vše ostatní vyloučím. V opačném případě střeva zadržují škodliviny v organismu, ukládají je a dochází k oslabení imunity.
A nesmíme zapomenout na přírodu, pro tuto čakru ústřední motiv. „Protože jde o přijetí života na ZEMI, je třeba pochopit, že Země a příroda jsou jedno a totéž. Mějme proto rádi přírodu. Skvělé je chodit „bosky“, nebrat jako zlo živly – vítr, sníh, déšť, bouřku, vodu. Objímat stromy. Příroda je obrovský dar pro přijetí života na Zemi.

2.čakra – sakrální čakra, Svádhišthána
PRINCIPY: sexualita, tvořivost, vztahy, sebe přijetí v roli ženy nebo muže
ŽLÁZY: vaječníky, varlata
ORGÁNY: rozmnožovací orgány, ledviny, močový měchýř, vše tekuté, krev, míza, trávicí šťávy, sperma
KAMENY: karneol, měsíční kámen, jantar, žlutý topaz, citrín
DOPORUČENÍ: „Jsem dobrá(ý) taková(ý), jaká(ý) jsem, zasluhuji si lásku a rozkoš.“
ASTROLOGIE: Rak Váhy a Štír.
ÚKLY A FUNKCE: rodící se síla,oplodňování,očištování,sexuální a mezilidské vztahy
VŮNĚ: ylang ylang,santal.
BARVA: oranžová jako vnitřní barva vody,měsíční světlo,,průzračná voda,koupel,doušek z horského pramene

________________________________________
„Máme co do „činění“ s čakrou vztahovou, ale musíme si uvědomit, že všechno stejně pramení z nás. Vzájemné vztahy a energie, která z nich vyzařuje nám jen pomáhají přijmout sama sebe. Jde tedy o pohlaví, vztahuje se buď k ženě, nebo k muži. Zde je důležité individuální „JÁ“. Měli bychom umět přijmout právě tu volbu, pro kterou jsme se před narozením rozhodli, že budeme ženou nebo mužem. Spousta lidí s tím má problémy. I já sama jsem byla vychovávaná jako kluk. To mě začalo zlobit až v dospělosti. Stát se opravdu ženou se vším všudy nebylo zase tak jednoduché. Dodnes si vzpomínám, jak jsem jako dítě jezdila s autíčkama, tloukla hřebíky do prkýnek a obrovsky se mi to líbilo. Potíže pak mohou nastat v pubertě například ve formě bolestivé menstruace nebo různých psychických výkyvů, případně nemoci. „Něco mezi“ zkrátka není úplně v pořádku. Všechno je ale k něčemu dobré. Část „mužského“ v ženské mentalitě je důležité pro schopnost vcítění se do toho druhého. A to je velmi důležité. Ale pak už bychom se v každém pohlaví asi měli vrátit ke své roli. V tom druhém bychom se neměli „zaseknout“.
Zůstaneme-li u žen: měly bychom mít muže rády, neodmítat je ze svého života, snažit se nastolit tolik potřebnou harmonii. Ta může nastat právě až ve chvíli, kdy jsem skutečnou ženou. Jsem-li ženou s převládajícím mužstvím, budu přitahovat muže který má víc ženské energie. Většinou to funguje správně, rozdílné energie se najdou a jakoby magneticky přitáhnou. Nastává vlastně pomoc při energetické výchylce. Přesto bychom se aspoň časem měli ve svých rolích, v nichž jsme se narodili přijmout. A to je právě úkol druhé čakry: mít ráda své ženství, mít rád své mužství.
Pokud máte pocit, že něco nefunguje, radím klientům trochu se sledovat. Své chování: jak mluvím, jakých používám gest, jak chodím, sedím, vařím, zda mě to vůbec baví, jak se oblékám atd. Rozhodnout pro změnu ve svých postojích se musím sám, po zralé úvaze a do ničeho se nenutit. Někomu vyhovuje tak jak to je. Pro všechny čakry bez výjimky platí, že vždycky všechno musí být na základě osobního rozhodnutí. Nejdůležitější je právě ona volba. Například se žena rozhodne, že nechce dál pokračovat v zaběhaných kolejích a posupně je mění. Její podvědomí začne pracovat a pomalinku přizpůsobí vše ostatní. I chemicky. Tělo se začne měnit. Žena jinak voní, začne jinak vyzařovat, jinak přitahovat. Tím se postupně obměňuje také celé její okolí. Vím o čem mluvím, zažila jsem takový přerod sama na sobě. Teprve potom jsem se stala skutečnou maminkou. Do té doby mí kluci nikdy pořádně nevěděli, jestli jsem zrovna máma nebo táta. A to jim třeba zabraňovalo se se mnou pomazlit, (co kdybych náhodou byla zrovna ten chlap…). Ale když jsem se rozhodla pro svou skutečně ženskou roli, jsou u mě jako včeličky na medu. Pomazlení jim připadá normální a jdou si pro něj. Jistě to bude mít vliv na celý jejich život a samozřejmě i na zdraví. Jinak zablokování této čakry negativně ovlivňuje pohlavní orgány, které jsou velmi citlivé. Při řešení zdravotních obtíží se musí hodně do hloubky, abychom pochopili jejich příčinu. Znovu připomínám, že kartičky slouží opravdu jen jako pomůcka pro léčení, která nesrovnalost odhalí a napoví, na čem pracovat. „Oranžová“ navíc sleduje celý hormonální systém – prsa, močový měchýř, s celým systémem někdy „padají“ i ledviny. A nesmíme zapomenout na trávicí šťávy.

3.čakra – v solarárním plexu, Manipúra
PRINCIPY: energie, síla, moudrost, vůle prosadit se
ŽLÁZY: slinivka břišní (játra)
ORGÁNY: dutina břišní, trávicí systém, žaludek, játra, slezina, žlučník, vegetativní nervový systém, svaly
KAMENY: tygří oko, citrín, jantar, zlatožlutý topaz
DOPORUČENÍ: „Mám právo na vlastní názory a také jejich prosazení.“
ASTROLOGIE: Lev,Střelec a Panna.
ÚKOLY A FUNKCE: světlo teplo,energie,aktivity,citové vazby.
VŮNĚ: : levandule,rozmarýn,bergamot
BARVA: žlutá, zlatožlutá
Třetí čakra je energetický vír, který v našem životě znamená sílu a radost. Správně by její energie měla mít žlutou až zlatou barvu.
________________________________________
Žlutá představuje bříško, tzv. solár plexus nebo sluneční pleteň. Tady je důležité centrum člověka, sídlo osobnosti. Řekla bych, že bohužel právě ona je určitým prokletím Čech a českého národa. Jako bychom měli tuto čakru všichni skřípnutou. Málokdo z nás si totiž dokáže stát sám za sebou, s hrdým postojem „já jsem tady a já něco umím“. A přitom jsou Češi zrovna tak šikovní, mají to dané a navíc umějí spoustu věcí. Jen ta hrdost nám nějak schází. Bříška máme pořád sevřená. Chtělo by je uvolnit. A opět se vracíme k radosti, k projevu sebe sama. Hodně nám limituje sebekritika, protože jsme byli mnohdy vychováváni tak, že děláme všechno špatně nebo přinejmenším často chybujeme. Důsledkem je, že se bojíme projevit, abychom zase od někoho nedostali vynadáno. Orgány úzce souvisí také s druhou čakrou.
Co tedy s tím? Základem je být sám sebou. Stát se rebelem. Ne rebelem ve špatném slova smyslu, ale rebelem vůči všemu, co nás omezuje. Přijímáte vnitřní rozhodnutí. Nechystáte se bojovat se světem, ale sám se sebou. Překonávat zábrany. Často se musíme s klientem ponořit hodně do hloubky. On by měl nakonec odpustit rodičům, společnosti, která ho takto vychovala. Rodiče to navíc nemysleli zle, také oni byli vedeni podobně. My ale nyní žijeme v době, kdy se můžeme zatěžujícího nánosu zbavit. Máme různé možnosti a můžeme se věnovat i duchovnímu životu. To bylo dříve nepředstavitelné. Zábran se musíme zbavovat pomalu, jinak by to neprospělo nám ani našemu zdraví. Postupujeme pomalinku, krok za krokem. Základem je nalezení toho, kdo sem já a co umím. Pak už víme, co nás baví. A také co máme dělat. Nacházíme svoje poslání. Pokud mě bude bavit šít, budou se mi pod rukama rodit úžasné věci. Věci, vyzařující radost, i kdyby šlo o šití naprosto obyčejné. Právě to symbolizuje ono otevřené, sálavé slunce. Kdo má třetí čakru otevřenou, doslova září. Jejím úkolem je odbourávat vlastní chyby. Své minusy ale netrestat kritikou, jen se pokusit přetvářet v dobré to, co právě dobré není.

4.čakra –srdeční čakra, Anáhta
PRINCIPY: harmonie, vroucnost po-citů, velkorysost, oddanost, uzdravování
ŽLÁZY: brzlík
ORGÁNY: srdce, dolní část plic, kůže, ruce, hrudník, horní část zad
KAMENY: růženín, aventurín, jadeit, turmalín, zelený kalcit, nefrit
DOPORUČENÍ: „Miluji sebe i ostatní bezvýhradně.“
ASTROLOGIE: Lev,Váhy.
ÚKOLY A FUNKCE: střed systému,fyzické a emoční sympatie,uzdravování.
BARVA: zelená barva lesů a luk.
VŮNĚ: růžový olej.

Čtvrtá čakra je citový energetický vír. Správně by její energie měla mít uprostřed růžovou a na okrajích světle zelenou barvu.
________________________________________
Srdeční čakra je úžasným místem našeho těla. Já sama ho miluju. Je centrem citu a lásky. Má za cíl, aby se lidé měli rádi-to je výraz růžové barvy. Když někdo řekne, že růžovou nesnáší, patří mezi ty, kteří se nemají rádi. Mají blokádu sami vůči sobě. K nápravě je nutné přistupovat opatrně, nejdřív aby si takový člověk aspoň připustil problém. Musí si ho nejdřív vůbec uvědomit. Pak teprve jde začít něco dělat. Růžová znamená sebepřijetí v lásce, zelená nastupuje až následně. Pokud se mám ráda, jsem naplněná láskou, mohu se o ní začít dělit. To vyjadřuje zelená barva.
A jak se projevují lidé s tímto blokem? Odbourává se především hodně těžko. Tito lidé neradi připouštějí, aby jim bylo pomoženo. obvykle se podaří blok prorazil až získáním důvěry. Lidé pak obvykle reagují pláčem, poprvé v životě pocítili dotek lásky. A je pro ně něčím nepochopitelným, proti rozumu, co ještě nikdy nezažili. A jde to těžko unést. Někdy se věci dějí samovolně. Dál je už vede vzpomínka, už vědí kudy mají jít. Spousta lidí je nastartovaná na pomáhání, a přitom sebe nemají rádi. A to je pak průšvih. Hrozí u nich nebezpečí vyčerpání. Patří sem například lékaři, lidé, kteří hodně dělají pro ostatní. Když růžová chybí, neohlídá míru „sebeobětování“ a dochází ke ztrátě harmonie. Tu si musí ohlídat člověk sám. Aby pomáhal jen do té doby, než začne jít sám proti sobě. Jakmile by pomoc šla na jeho úkor, měl by si z úcty a lásky k sobě říct dost. Zkrátka dokázal říct ne! Ať už jde třeba o babičku, která hlídá dceři potomky, ač je to nad její síly nebo o syna, po kterém rodiče vyžadují pomoc, kdykoli potřebují bez ohledu na jeho vlastní životní úkoly.

5.čakra – čakra v hrdle, Višuddha
PRINCIPY: komunikace, tvůrčí sebevy-jádření, otevřenost, nezávislost, inspirace
ŽLÁZY: štítná žláza
ORGÁNY: plíce, průdušky, hltan, hlasivky, hrdlo, šíje, čelist, uši, nos
KAMENY: tyrkys, lapis lazuli, akva-marín, chalcedon, achát
DOPORUČENÍ: „Je radostné mluvit pravdu a také si umět pravdu přiznat.“
ASTROLOGIE: Blíženci,Býk a Vodnář.
ÚKOLY A FUNKCE: centrum vyjadřování,komunikace a inspirace,smích,pláč,strach a vztek.
BARVA: jasná a průhledná modrá čistého nebe a jeho zrcadlení ve vodní hladině.
VŮNĚ: šalvěj,eukalyptus.

Pátá čakra je energetický vír komunikace. Správně by její energie měla mít světle modrou barvu.
________________________________________
Krční čakra je sídlem komunikace. Stará se hlavně o štítnou žlázu a o hlasivky. To jsou její „priority.“ Pro její správné fungování je nejdůležitější, aby člověk dokázal mluvit pravdivě. To samozřejmě neznamená se ke všemu přiznat a nejlépe hned. Pravdivostí tady rozumíme především upřímnost. Dokázat v klidu říci ne. Zůstat otevřený. Například: někdo si uvědomuje, že musí přestat vyvíjet určitou činnost kvůli nemocnému srdíčku. On to sice ví, ale přesto nedokáže odmítnout. Bojí se, co bude dál, že ho lidé kolem přestanou mít rádi. Vše je hodně propojené.
Vázne-li komunikace, je čakra zablokovaná směrem ven. Pokud naopak nepropouští dovnitř, neumíme si přiznat pravdu, podívat se seriózně na svůj život, na své chyby, přestože i ty samozřejmě k životu patří. Jakmile je nechceme vidět, říkáme že neexistují, máme problém právě s touto čakrou. Uvažujeme zkostnatěle, nechceme se rozhlédnout. Nebo si někdo vytyčí pouze jediný směr a ostatní zásadně neuznává. Trvá pouze na své jediné pravdě a názor jiného „nebere.“
Projevem takového nesouladu může být tuhnutí šíje. K odblokování vřele doporučuji masáže, ale třeba i zpěv. Nemusíte pochopitelně nikam na veřejnost, ale sami brzy zjistíte, jak úžasně to pomáhá. Naprosto skvělé jsou mantry! Jestliže se neodvážíte zpívat, poslouchejte aspoň hudbu, hodně vás ovlivní. Otvírá prostor pro pravdivost, třeba si pak dokážete snáz přiznat chybu a s pochopením a odpuštěním ji přijmout. Většinou trávíme celý den v obrovském shonu a ani nemáme čas si něco takového uvědomit.

6.čakra – čakra mezi obočím, třetí oko, Ádžňá
PRINCIPY: intelekt, síla představi-vosti, intuice, vnitřní pravdy
ŽLÁZY: podvěsek mozkový (hypofýza)
ORGÁNY: malý mozek, oči, čelo, dutiny, obličej, část nervového systému
KAMENY: ametyst, fluorit, lapis lazu-li, sodalit
DOPORUČENÍ: „Důvěřuji hlasu svojí intuice – vnitřním pocitům.“
ASTROLOGIE: Střelec,Vodnář a Ryby.
ÚKOLY A FUNKCE: vědomé vnímání bytí,sídlo intuice a poznání.
BARVA: pozorování temně modré noční oblohy plné hvězd
VŮNĚ: máta a jasmín.

Čakra třetího oka je energetický vír, v němž je nejvíce koncentrována intuice. Správně by její energie měla mít tmavě modrou (indigovou) barvu.
________________________________________
„Třetí oko znamená, vidět více, než dokáží zachytit oči běžného člověka. Jde o schopnost vcítit se, jejím hlavním rysem je vysoká intuice. Šestá čakra bývá u většiny lidí uzavřená, protože zkrátka zbytečně moc přemýšlíme. Nad vše stavíme rozum a ten intuici zatemňuje. Není-li tomu tak, dokážeme vhlédnout do mnoha věcí. Normálně máme svět okolo sebe hodně zamlžený. Vládne rozum. Odblokovat tuto čakru trvá hodně dlouho. O takovém člověku se potom říká, že „vidí“, je osvícený, prozřel.
„Tmavo modrá“ zahrnuje hlavové centrum. Kdo ho má opravdu hodně zablokované, trpí často silnými bolestmi hlavy, může též špatně vidět. Člověk je jakoby v nesouladu sám se sebou. Intuice zastupuje náš vnitřní hlas a my s ním máme být stále v kontaktu, máme se jeho prostřednictvím nechat vést. Pokud mezi nás a vnitřní hlas vstoupí rozum a celé to „blokne“, dochází k přetlaku a následně bolestem hlavy. Migrény můžeme proto označit za rozkol mezi „malým já a velkým JÁ“. Člověk něco ví, a přesto to neudělá, rozum mu káže konat jinak. Energie pak přestává proudit tak, jak má.
Nefunkčnost této čakry se projevuje zhoršením zraku, špatným slyšením, ucpanými dutinami, obličej charakterizují stažené rysy a různé grimasy. Takoví lidé bývají často napjatí, projevují se značnou kritičností, mají přísné, upjaté obličeje. Dominanci rozumu provází i mnoho vrásek. Kdo má tuto čakru v pořádku, v jeho tváři spatříte vnitřní klid. Smíření s existencí. Karta má vlastně barvu noční oblohy, je životním postojem, který říká: „Beru všechno, protože všechno má nějaký smysl. I špatné věci.“ Na nich je jistě dobré zapracovat, aby se minimalizovaly. Léčit svět pak znamená: „Pracuji sám na sobě a pomohu i druhým.“ Čím více máme vnitřního klidu, tím lépe a snadněji přistupujeme k intuitivním pocitům. Čakra se otevírá jen zvolna. Každý z nás se s jejími projevy nepochybně setkal, byť třeba na okamžik ve snu. Ale ani lidé se zcela otevřenou 6.čakrou to nemají zdaleka jednoduché – ti co vědí všechno, to zase nemusejí unést. Pro ně je nesmírně důležité, aby měli dobře zakořeněnou 1.čakru. Ten kdo hodně ví, potřebuje být co nejvíce zakvotvený, jinak ho otevřené vědomí rozdrtí. Hodně duchovna vyžaduje hodně uzemnění.
K odblokování skvěle poslouží relaxace, poslech hudby. Lehnout si, udělat si chvíli pro sebe. Pro každou čakru existují vhodné cviky a dostatek literatury pro jejich zvládnutí. Přesto v tomto případě považuji za nejdůležitější psychický odpočinek. Udělat si v hlavě jasno, vyčistit ji od negativních myšlenek, pokud to jenom trošku jde. A když nic jiného, aspoň vypnout. Máme-li těžký den, stačí večer. Pokud se v tomto stavu nacházíme trvale, bylo by dobré věnovat si chvilku psychické hygieny denně.

7. čakra – korunní čakra, Sahasrára
PRINCIPY: čiré bytí, rozplynutí hranic, odevzdanost, sjednocení
ŽLÁZY: šisinka mozková (epifýza)
ORGÁNY: velký mozek, lebka
KAMENY: křišťál, ametyst, diamant, bílý jadeit, bílý turmalín
DOPORUČENÍ: „Jsem jedinečnou, zářivou a milující bytostí.“
ASTROLOGIE: Beran a Ryby.
ÚKOLY A FUNKCE: sídlo nejvyšší dokonalosti.
BARVA: fialová a bílá.Neohraničenost prostoru kolem vysoké hory a blízkost nebe.
VŮNĚ: kadidlo,lotos.

Korunní čakra je energetický vír nad hlavou, jenž nás napojuje na vesmírné vědomí (Boha, existenci, stvořitele, …). Správně by její energie měla mít světle fialovou nebo bílou až stříbrnou barvu.
________________________________________
Korunní čakra označuje místo na hlavě, které králové či vládci znázorňují fyzicky prostřednictvím koruny. Takové místo ale máme všichni, zjednodušeně řečeno je propojením s vyšší mocí, s Bohem. Jde o náš vztah k principu života, jak chápeme svůj „pobyt“ na Zemi. Někdo svůj smysl života najde brzy, jiný tápe celý život a myslí si, že se tu ocitl omylem. Víra v boží principy je však často hodně určována společností. Buď s ní bylo manipulováno až fanaticky nucením lidí k jejímu přijetí, nebo nesměli nic. Obojí považuji za nesmysl. Jakákoliv víra je jenom v nás. Žádný kostel není podmínkou. Paradoxně hodně těch, kdo tam nechodí vůbec, mají 7.čakru hezky otevřenou. A to z prostého důvodu – mají rádi život. Je to sebepřijetí, hodně podobné s 1.čakrou. Život pak chápeme jako dar. Velmi dobře tu působí meditace.
Text je přesný rozhovor Ranky s redaktorkou Zuzanou Musílkovou v časopise Astro 2003, čísla 45-7.

Dětská jóga – tvořivost, fantazie, hraní a divočení.

Dětská jóga.
Cvičení jógy přináší dětem radost, pohyb, pocit svobody a sebevědomí. Jóga dětem pomáhá lépe vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí v nesoutěživém prostředí. Jóga učí harmonii. Živé děti zklidní, málo aktivní povzbudí k činnosti. Naučí děti odpočívat, rozvíjet jejich fantazii a pomáhat čelit stresovým situacím. Cvičením se děti mohou nenásilnou a zábavnou formou naučit zacházet správně a ohleduplně se svým tělem.

Lekce jógy pro děti jsou naprosto odlišné od těch pro dospělé. V systému dětské jógy je cílem nastolení rovnováhy mezi spontánním chováním dětí se strukturou dané cvičební hodiny. Děti se učí naslouchat druhým a zároveň vyjadřují své názory a pocity, učí se poznávat své tělo a respektovat své individuální hranice. Dětská jógy by měla být primárně zábavou a přinášet radost cvičitelům i dětem.

Co je to jóga?
Slovo jóga pochází ze sanskrtského slova judž, což znamená sjednocení, spojení. Tento pojem může být chápán jako spojení fyzického těla a psychiky v harmonický celek. Nastolení rovnováhy ve svém důsledku vede k lepšímu soužití se sebou samým, svým okolím, ale i s přírodou.
Jóga je komplexní systém pokrývající vše od životosprávy přes hygienu, nácvik tělesných poloh, dechových cvičení až po techniky pro zlepšení koncentrace a meditační techniky. V západní kultuře je zájem orientován převážně na dosažení tělesného a duševního zdraví. Proto je uplatňováno spíše fyzické cvičení, ale ve svém důsledku i tento přístup je díky propracovanému systému ásán (pozic) účinný nejen po stránce fyzické, ale nesporný je i vliv na duševní stránku člověka.

Přístupů a cest k józe je mnoho, vždy je však cílem jógová praxe:
• Nastolení rovnováhy
• Lepší porozumění svému tělu a jeho signálům
• Zlepšení fyzické a psychické odolnosti
• Zlepšení koncentrace
• Schopnost správně dýchat
• Sebedůvěra…

Slovo dětského neurologa.
Jógové cvičení je zaměřeno především na svaly, které drží páteř. Proto má jóga své místo i význam u dětí, u kterých se držení těla teprve vytváří. Existuje řada studií, které potvrzují kladný vliv jógy nejen na zdraví z hlediska fyziologie:
• Stabilizace autonomního nervového systému
• Harmonizace krevního oběhu
• Zdokonalení rovnováhy a koordinace pohybu
• Úprava dechových zvyklostí, což má za následek zlepšení plicní ventilace i lepší psychickou odolnost
• Náprava postavení páteře
• Zlepšení střevní peristaltiky
• Zlepšení spánku, což ovlivňuje: celkovou psychickou pohodu, tělesnou zdatnost, obranyschopnost organismu, pozornost a paměť, odolnost prosti stresu…
Cvičení jógy považujeme za vhodné pro všechny děti. Zdravým dětem pomůže upevnit dobré pohybové návyky, oslabeným zlepší a odstraní drobné tělesné a psychické nevyváženosti.

Historie jógy.
Jóga vznikla v Indii, kde vyšla z kulturní tradice a byla popsána jako systém filozofie v nejstarších pramenech tzv. upanišadách a védách. Do západního světa byla jóga šířena z východu zejména především tzv. hathajógou (HA – slunce, THA – měsíc).
První příručku o józe napsal před tisíci lety autor jménem Patanžalí. Text nesl název Jógasútra a autor v něm popisoval jógu jako „zastavení pohybu mysli“ . Dnes je častěji používán termín „zklidnění mysli“ a tím je myšleno zaměření mysli k danému předmětu a udržení pozornosti tímto směrem.
Lidé ze západního světa si většinou pod pojmem jóga představí krkolomné pozice, kterých „je třeba dosáhnout“. Tím však vnášejí další disciplínu a tlak do svého života.
Síla přítomného okamžiku je dána tím, jak začneme své tělo vnímat a poznávat. Pomalým pohybem v souladu s dechem přivádíme mysl právě k přítomnému okamžiku. Nastává uvolnění, člověk je schopen se lépe koncentrovat. Tento efekt je jedním z důležitých pozitivních účinků praktikování jógy pro děti- vedle aspektů zdravotních, terapeutických, sociálních a psychologických.

O astrologii

egyptVíme, že slunce ovlivňuje dění na planetách, stejně tak se i ovlivňují planety ve vzájemném vztahu k sobě. Každý z nás ví jak Měsíc působí na Zemi a tyto účinky samozřejmě vnímá i člověk . Planety obíhají kolem slunce v cyklech. Střídají se tu roční období. Je snadno dokazatelné, že člověk narozený na jaře je jiný než zrozenec zimního slunovratu. Astrologie nemá divinační charakter, ale zkoumá možnosti jednotlivce vzhledem k času jeho narození a postavení planet a hvězd na nebeské klenbě. Je to dlouhá, úmorná a vědecká práce. Srovnáním milionů osobních horoskopů vytvořili astrologové vzory, které se neustále zdokonalují. Na závěr bych chtěl zdůraznit, že tu opravdu jde jen o možnosti zrozencovy a ať jsou předpoklady jakékoliv, lze na základě informací získaných od fundovaných astrologů předejít životním nástrahám. Je dobré znát mapu, ale mapa ukazuje jen terén. Jakým způsobem překonáte řeku je už na vás, ale s mapou o ní víte a můžete se připravit.

Jiří Pohlídal

http://www.hermetic.mysteria.cz

Červenec 2013
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031